inkë vo DHS KAMPIOEN Financiën ontoereikend Op twee scholen is spanning voorbij Verontrustende mededelingen over aanleg wegen rond Beneluxtunnel Zwart Wit won van WHC3-2 Aanleg rijksweg nr. 20gedeelte Schiedam Rotterdam wordt wel tijdig voltooid Marathontitel veroverd door Yan de Berg Auto vini ladder AGENDA Honkbal mBENELUX Weer nederlaag voor Schiedam Wegen niét - tijdig gereed „ZWARE" MINISTERIELE DELEGATIE OP BEZOEK Wika Kandel gaat naar Utrecht maandag 20 juli 1964 - pag.Cö; de hele sl-agploeg van. DHS ep. fouten van het veld van Trekvogels hadden - voor die comfortabele voorsprong ge zorgd. In de vierde'en vijfde innings knabbelde Trekvogels nog wel wat van zijn achterstand af, vooral omdat Jji. werper Lou van de Hamer met een kleine inzinkingte kampen had In da achtste innings waren, de meeste supporters al ia boera-stemming, want de vier punten die Bons v. d. Hamer, de Jong en Soudijn binnenbrachten waren wel een veilige polis voor hét kampioen schap. Het ene puntje dat Trekvogels in de laatste innings nog maakte door Rous- se deed aan de feestroes al 'niets ineer af. Tot laat in de nacht zullen de omwo nenden in Kethel Tuindorp wel uit bun Slaap zijn gehouden door de feestzangen, die over de bomen van het Beatrixpark hun slaapkamers kwamen binnenwaaien. De tweede volkshymne „geen3 woorden maar daden" was natuurlijk weer de top hit van de avond, maar deze keer was het niet voor Feijenoord één miaar voor DHS. Je wordt tenslotte ook niet elk» dag kampioen. TILBURG-SCHIEDAM11-7 Schiedam bracht het er zondag heel wat minder goed af. In Tilburg kon het negental niet verder komen dan een 11—7 nederlaag. Volkomen verdiend overigens, want het slagwerk van de Tilburgers was beduidend beter dan dat van Schiedam. Niet minder dan vijftien honkslagcn kre gen Jan van Namen en Plet Tetteiaar op hun werpen te verwerken. Al in de eerste innings kwam Schiedam met 5—0 achter te staan. Honlkslagen-va» Kanters, Stoop, Hemen® en Wolf en een naar foutjes in de defensie van Schiedam waren hier de oorzaak van, l In de volgende innings kwam Schier dam echter Wat terug. In de derde slag beurt werd de achterstand tot 5—4 gere duceerd. Vooral Van Namen Kempen en Van de Have hadden hier een aandeel in. Het begcrn er zelfs goed uit te. zien toen in de volgende slagbeurt Ebben, Osephiüs en Lubker voor een 57 voorsprong zorgden. Diezelfde Ebben en Kemper wa ren er echter door fouten de oorzaak van, dat Tilburg weer gelijk kon maken,en toen Jan van Namen op de werphèüvel in de zesde innings met een geweldige In zinking te kampen kreeg, was het pleit wel beslecht. Vier punten kostte het Schiedam, die in de volgende slagbeürten niet meer konden worden goedgemaakt Werpersresultaten- Schiedam: X v. Na men.. P. Tetteiaar 6x2x15. Tilburg: Kanters. v. Doom 14x9x6.; SCHIEDAM, maandag. Had de JDUS- ploeg het zaterdag maar geweten. Base ball Pais, de enige concurrent die de Schiedamse honkbalclub nog had -te vre zen, had zaterdag met 73 van HBC ver loren en kon daardoor DHS onmogelijk nog Inhalen in dc race naar het kam pioenschap. Maar DHS wist het niet (of had men het voor de spelers verborgen gehouden, wie zal het zeggen?} In leder geval zorgden dc tien honkslagcn gister middag tegen Trekvogels er voor, dat alle zenuwen voor de wedstrijd ontladen wer den In wilde vreugdedansen van de sup porters en de spelers. DHS liet er geen twijfel over bestaan wie het kampioen schap in de derde klasse C nu eigenlijk wel verdiende. Het werd uiteindelijk 23—7 voor de Schiedammers. Hoe groot die uitslag i»u eigenlijk wel was wist 's avonds tijdens het grote feest in de kantine niemand meer. Supporters en spelers vormden samen, een grote klu wen hossenden en. -dansende mensen DHS was voor de tweede maal in zijn vierjarig bestaan kampioen en dat was immers de hoofdzaak. Trainer-speler Bob Soudijn, zwaaiend met het zilveren, vul potlood dat hij van de supportersvereni ging had gekregen, was eigenlijk de enige die zich in de deinende massa nog op de ibeen hield. Hij had het immers aan het begin van het seizoen allang geweten. Zijn jongens zouden, het wel halen. Daar om kon, hij gisteren wat rustiger dan zijn mtgelaten ploeggenoten over de beslis sende wedstrijd napraten. Na de derde innings was het eigen lijk al bekeken. Met 14—0 stond DHS toen al voor, Horfkslagen van bijna Specimen i«*t onze bladen van 15 juli tcaarin we reeds dc aandacht vestig den 'op het niet tijdig gereedkomen van de wegen rond de Beneluxtunnel. Het gedeelte rijksweg nr. 20 iussen Broekweg en Booneroliet is nagenoeg ge reed. Maar zal de dagelijks druk bereden klinkerweg tussen Vlaardingen en Maas sluis ?w in gebruikneming van dat gedeel te rijksweg voor het doorgaande openbaar verkeer worden gesloten? nr. J. v. AAKTSEH .met „zware" dele gatie naar Vlaar dingen- C. H. BVSCHMANN (Van onze sportredactie} ROTTERDAM maandag. Zwart Wit '28 heeft de kampioenscompetitie zater dagavond in Wezep besloten met een 32 zege op WHC, De wedstrijd was van geen enkel belang meer, omdat IJssel- meervogels vorige week aldoor een overwinning op Zwart Wit kampioen van Nederland waa geworden. Zwart Wit heeft tegen WHC steeds de leiding gehad, eerst met l0 en later met 21 en 31. Oorebeek (2x> en Den- tro scoorden de Rotterdamse doelpunten. In het elftal van Zwart Wit zullen in de nieuwe competitie enkele wijzigin gen komen. Middenvoor v. d. Pols heelt aangekondigd dat hij zich niet meer voor het eerste elftal beschikbaar zal stellen, Wim van Elderen. die een jaar voor Overmaas heeft gespeeld, keert naar Zwart Wit terug. Trainer v. d. Hoeven heeft zijn taak overgedragen aan de oud-DHC-apeler Boekee. Van de Hoeven gaat de ama teurs van Feijenoord trainen. Advertentie LM. Ï~\HS is kampioen. Door een dave- i—f rende 229 overwinning op Trek vogels zijn de Schiedammers onbe reikbaar geworden voor de andere derdeklassers. Door dit resultaat zal Schiedam volg end jaar twee honfcbat- ploegen in dc tweede klasse hebben als de h.c„Schiedam" zich tenminste en dat is wel fe vermochten weet te handhaven. Natuurlijk is er door de mo derne flats en nieuwbouw min der belangstelling voortrap- en keukenfopers. Dat zal dan ook de oorzaak zijn dat wij van een van de'bekend- ste Cocos-weverijen een krank zinnig goedkope aanbieding kregen van pracht kwaliteit eo- coslopers voor trappen en keukens. 100% Cocoslopers in frisse streepdessins, modern, fleurig en oersterk, 63 cm breed, wordt morgen verkocht voor bijna de helft van de prijs. (Van onze Sporteorrespondent) VLISSINGEX, zondag De 34-jarige Brabantse politieman Joop van de Berg (Prins Hendrik, Vught) heeft zaterdag op Walcheren het Nederlandse marathon- kampioenschap veroverd. H|j liep de ge hele wedstrijd 42,195 meter aan de - kop van het veld en bereikte de eind streep te Vlissingen met een voorsprong van Z min. 40,4 sec. op Jacques Smits (AAV Alphen a.d. Rijn), de Neder landse kampioen 1963. Dertien, deelnemers gaven op. Als laat ste arriveerde aan de eindstreep de 65- jarige Piet van Lcenen uit Schaarsber- gen. Hij liep in 1928 in de Olympische marathon te Amsterdam De uitslag was: T. J. van de Berg (PH- Vught) 2 uur 38 min. 40.4 sec: 2. J. Smits (AAV '36-AIphen.' a.d. Rijn) 2.40.04: 3. Ver kinderen (Belg.) 2.43,40.6: 4. J. Kraan (Ba taven-Deiden) 2.46.095: 5. V. van Bleriek (Sprint-Breda) 2.46.29,9; 6. T. Roelofs (KAC- Helmond) 2.4856; 7. A. Soeterboeck (Hellas- Utrecht) 2.4856; 8. P. Schoonen (Minerva) 2.51.29.2; 9. J. Kloos (Mlnerva-Rotterdara) 2.5457; 10. H. Weusten (Sehaesbcrg) 25L23.6. Metaalbewerken voldoen. Eén leerling slaagde niet bij Timmeren. Diploma vooropleiding leeriing-verkoop- ster: Lineke Barcndregt, VlaardlngenGreet- 3c Becker, Schiedam; Annemarie van Belle, i Schiedam; Anfcie Cofnax, Schiedam. Anneke Franken, Rotterdam; Corie v. cl. Heem, vtaardingen; Staartje Immerzeel, Schiedam; Anneke Jonkman, Schiedam; Nellie van Kat wijk. Schiedam: Ineke I-eeuw. Vlaarciingen: Henny van Nugteren, Schiedam: Teunie Oostrom, Schiedam; Lucie Rozenberg, Schie dam; Iris Ruth, Seliiedam; Jamiie Vare wij ck, Schiedam; Mei rue Vink. Vlaardingen. Diploma vooropleiding leerling-kapster: Genie Kolenberg, Vlaardingen: Wilma van Rossen, Vlaardingen, Diploma. Ass. Naald vak ken: Olga Abresch, Kla Boender, Phiena Cocheret de la Mori- nlère; Coble van Gelderen. Tineke de Kwant Carla Otten, Marijke Saelmans, Ria Visser, Rita Vermeer, allen te Schiedam. Diploma Asa. l.d. Huishouding: Janny Bak- der. Joke den Boed. Ina Boender, Denie Bïj- loo. Trues Christen. Meta Doesburg, Ast rid Gerrets, allen ie Schiedam; Janny Kloet- Overbeeke, Vlaardingen, Dana Kuyper, Pen- drecht, Dinie Riemens. Schiedam, Sjouwkje Scherpenisse. Vlaardingen. Martha Snijders. Schiedam, Lenie Westervcld, Schiedam. Diploma Kinderverzorgster: Greet Aafjes. Schiedam; Atis dc Boer, Schiedam: Sonja v. Bohemen, Gea de Bruin, Nel van Galen. Nel Hassfeld, allen, te Vlaardingen: Ria Heus, Ria Hoogstad, beiden Schiedam; Lenie Huie man, Vlaardingen; Anneke Klaasse. Schie dam, Saskia v. d. Most, Vlaardingen; Ma- riska v. d. Pijl, Maasland; Thea Quadt; Paula Schaap. Anneke Zijdeveld, alleri te Schiedam. Diploma van de Centrale Raad voor Kin deruitzending (klnderverzorgster in kolonie- buizen); Nel van Galen. Vlaardingen, Nita Michlelsen, Rotterdam, Trudy van Pelt en Janneke Seip, Schiedam. CHR. TECHNISCHE SCHOOL Metaalbewerken: W. van Aaken, C. H. den Adel. L. W. Bazen, A.-L. M. Bezemer. F. Blok, A. J. van. Bochove, J. Bocle, A. J. van Cranenburgh. D. van Diejen, J. Eibers, H. E. N. Emor, S, F. Fennema, A. Figee. G. de Groot. W, P. van der Hoeven, P. van 't Hol. A. Liebeek, J. van Marion. H. Meerman, W. F. Meijer, P. Moerman, M. W. van Muijen, J, van Pelt. G. J. Polderdijk. A. Pons, K. de Priëlle, A. F. Roelofs, H. B. Spermon, F. van der Spoel, A. Thijssen, A. de Vaal, A, H. van Vierzen. G. Vonk, H. Winterswijk, J, Wotyers, L. C. de Zwart, Timmeren; R. Aandeweg. C. Aleman, A. H. W. de Bruyn, M. van Buuren, T. H, Bijloo, T. H. van Dijk, L>. C. Goudappel, L. A, Hou- mes. W. ïmmerzeel, J. Slagboom, J. H. Vrijeahoek. Elektrotechniek: B. Aalberts, P. Ad.naar.se H. den Boogert, B. Bouman. J. D. Buurman, Chr. Van Deltt, P. Hofman, R. J. Ju, J. de Kojzer, M. Lems, M. de Ligt, J. W. van, der Plas. A. W. van Hoon, A. Ruit, P. Rijksen, T. H. van Rijswijk. P. Schrooten, F- E. Sitsen, C. J. Smith, J, H. J- van der Vliet, J. de Vries. C. van Zomeren. Autoiier.stellcn: F. P. van den Bos. A. van Buuren. M. Hoogendam. E. Kind, G. Koogje, P.Koomneef, A. van der Kooy, J. Kortleven, D. M. Plantinga, A. van der Schee, J. Schilt, F. Veenema, J. J, Vermeulen, M. van der VJugt. SCHIEDAM, zaterdag Op de Huis houd- civ Industrieschool zijn nu alle di- ploma's, uitgereikt. Vijf meisjes moesten worden afgewezen, vier bij de opleiding assistente naaldvakkcn en één bij die j voor assistente in de huishouding. Ook op «le Christelijke Technische School is de spanning gebroken. Hier konden vier jon gens niet aan de eisen voor het diploma Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze grote partfj cocoslopers, in diverse frisse streepdessins, voor een prijs, die geen tweede keer voorkomt. Ctifl tel. of schrift, best. (Advertentie 'LM.) f Advertentie LM.) Voor hen die nïet/op een gulden behoeven te kijken Is deze aan bieding niet bedoeld.7 Maar zij, die weten dat er elke zomer toch genoeg aan te schaf fen is, en werkelijk goed onder goed willen kopen voor een bij zonder lage prijs, worden mor gen verwacht. Morgen begint de verkoop van camisoles en slips van een pri ma kwaliteit 100% katoenen fantas ietrïcot. Camisoles met geheel kanten bustevorm, met ingeregen elas tiek, dus ook strapless te dragen. Bijpassende slips, eveneens mee kant afgezet en elastiek in de pijpjes. Zonder punaises en zonder lijm, alléén met een schaar brengt U met dit zeffpiakkende -plastic nieuwe kleur en fleur op oude, lelijke kasten... verveloze ven sterbanken,- tafeltjes, deuren, kastplanken, dienbladen, boven de gootsteen enz. En van ditzelfplakkende plastic, waarvan de vastgestelde prijs 2.25 par meter ïs, brengen wij nu.een bijzondere aanbieding. Morgenvroeg begint de verkoop van dit zelfplakkende plastic, alle mogelijke strepen en roit- dessins, maar nu niet voor 2.25 per meter, nu koopt U het voor bijna een gulden goedkoper. i SCHIEDAM. Voor het diploma Mulo-A I zijn weck nog geslaagd: de dames M, Noords-ij, G. E. Ouwenee), E. Sjolletna, E. J. IL, School (allen Vlaardingen), H, C, Tuitel (Maassluis), H. M. van Varifc (Maasland), C. |P, van der Wel (Maasland), A, H. van TeJJ- iingen, P. H. A. M. d'Hamecourt, N. Schot, i P. Eienhorn (alien Vlaardingen). C. de Niet (Maassluis). L. Noordam (Maasdijk) .en de heren. F. Peters, H. H, A. van Muijen, J, Lamers, G. de Rooü, S.- J. Schenkel. J. Spaans, p. van Staalduinen. M. T, Hoogstadt, A. de Jong, C. Kruizinga, N. Mastenbroek, J. Groen, C. Bagchus (allen VJaardingen), A. Vreugdcnhil, C. Kamphuis <beld«m Maas sluis). M. M. Verbagen (Den Haag), p. L. C. Harteveld (Maasdijk), en G. P. Nouwt (Mans- land). Het diploma A met middenstand behaalden de dames E. M. Hekkema. M. C. v.m oer I.inden T. J. van der Linden. M, P. de Wilt. G. II. C. Vermeer. A- Verschoor (allen Vlmir- dincco). K. van der Jnifit «Sch:c<lam>. J J. E. Voogd (Maasdijk) en J. van K.eef (Maas sluis), en dc heren J. Gu»s. P. de List. A.1 Rodenburg, B. M. Verschoor (allen Vlaar- dingen) en J. C. van Gendt (Maassluis). Eri moesten m totaal 13 A-kandldaien worden afgewezen. Dames camisoles Ih) Volgens de h. en w. van Vlaar- 1=8dingen ter beschikking- staande inlich Oucrtichc van gereed zijnde en in can- tingen is om financiële redenen de leff zijnde wegen in westelijk Nederland, aanleg van het gedeelte rijksweg nr. 20, gelegen tussen de Broekweg en het ontworpen „klaverblad" rijks weg nr. 20 Zoomseweg - - op de grens van Vlaardingen en Schiedam stop gezet en zal dit gedeelte voorlo pig niet verder worden uitgevoerd. Ook In '65 zou hiervoor geen krediet beschikbaar komen. Terwijl de bouwvakarbeiders met ?tz- fcentie waren, werden afgelopen zaterdag middag toch nog materialen aangereed en gelost voor dat gedeelte riiksiocg nr. 20, dal voorlopig niet zal worden voltooid. Dames slips Inderdaad ziet men nog geen enkele praktische voorbereiding voor het grote kunstwerk in dit gedeelte van rijksweg nr. 20, de brug over dc Vlasrdingse Vaart xvaartoe nu al weer langer dan een jaai geleden de werf van Oosterlec moest wor den ontruimd. Overigens zijn alle werkzaamheden aan dit gedeelte van de rijksweg nr. 20 nog niet gestaakt, zoals wc zaterdagmid dag nog hebben geconstateerd, toen men nog druk bC2ig was met de aanvoer en het lossen van palen. c) De aanelg vau het gedeelte van rijksweg nr. 20, gelegen ten Oosten van het „klaverblad" zal voortgang vinden. Dit gedeelte zal klaar z|Jn om streeks de t|jd, dat de Beneluxtunnel voor het verkeer wordt opengestled. Met andere woorden: 't gedeelte Schie dam Rottcrdm van rijksweg w. 20, (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag. Wika I Kandel is.benoemd tot provinciaal jengd- tt'erk-advlseur van de hervormde kerk te de provincie Dtrecht, De heer Kandel kwam in 1961 naar Vlaardingen. Hij ontwikkelde vele acti viteiten. Zijn benoeming te Utrecht gaat Per 1 januari 1965 in. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van dit hagelwitte fantasie damesondergoed. Ideaal voor de zomer, in de maten 42-44-46, ja per stuk voor Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van dtt bekende zclfplakker.de plastic, bestand tegen vocht en vult, zó weer schoon. nu per meter fiSj voor w (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND, maandag. Bij een restaurant in Hoek van Holland ging zaterdag een glazenwasser even wat drinken om.de warmtè te verdrijven. Hijt zette, zijn ladder tegen een opgetrokken noot yan de verfrissing liet de eigenaar van het restaurant de markies zakken. Hij zag de ladder niet en deze zakte met de markies mee. Een auto, die voor de zaak geparkeerd stond, vieg de ladder op, ech ter niet zonder tamelijk zware schade. BrOSCOFEN: Mononole, 20.00 uur: Gordon eh de zwarte .piraat.-, - Passage, 2Q.15 uur: De rose Panter. APOTHEEKDIENST: Apotheek Nieuvriand, Wibautplein 17. Géén tel, of schrift. b«t.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1