/P B3B 4? Pret met dokters Prof. Dr. Ariëns: Schiedamse bioscopen Aeneas" Steve Reeves neemt t op tegen barbaren Woonwagen van groot gezin vernield „NIET NAAR PARIJS' Filmische bijdrage tot de sexuele voorlichting Drie jongens braken in bij kantines MOORD NOG RAADSEL Kethel-Oost vraagt nog meer geld Kartingbaan voorlopig nog open opruiming linoleum 4 Burgerlijke Stand Bromfietser tegen] paal opruiming r. d. AREND ruimt op! OPTIEK- EN FOTOSPECIALIST v. d. AREND HOOGSTRAAT 91, TEL 68814. Zeelieden stalen een bromfiets 'Ah Kantine As brak a. TEKENAAR b. ASSISTENT(E) c. ASSISTENT® «L TELEFONISTE lil! L ê^hü' vrijdag 24 juli 1964 -* pag. 5 4- RjJYLENE Demongeot, James Ro- iVl bertson Justice en Dirk Bogarde in .Jdaarrr dokter!", zo'n film waarin de geneesheren zoveel pret hebben. Men kan dat zien in Tuschin- rki. f Advertentie l.M.J Nu voor onze klanten echt Linoleum op de vloer. Geen imitatie in de talloze huis- of slaapkamers van onze klanten, neen, nu echt marmer linoleum van 13.90 voor een habfaekrats van de normale prijs. Want morgen beglntrie verkoop van een pracht partij import marmer linoleum op jute basts, in het volledige kleurassorti- ment, per meter voor nog géért vijf gulden. DIE dokters toch altijd maar pret hebben en hun patiënten met een kwinkslag en een schouderklopje gene zen Zo moet men toch wel de artsen zien die Richard Gordon, destijds heeft ge schapen in zijn gaarne gelezen serie boe ken. Voor de film mogen ze er ook we zen, zoals nu opnieuw wordt bewezen in „Maarrr... dokter" (Doctor in distress), zijnde voornamelijk gewijd aan de amou reuze perikelen van de geneesheren Dirk Bogarde en James Robertson Justice. Ach, men zou een acute blindedarm of oen verstopte Buis van Eustachius ver moedelijk niet aan deze artsen moeten toevertrouwen, maar op het filmdoek blij ven ze nogal onschuldig. Onschuldig, zo als het hele vermaak van deze reeks films is. Het is grinniken en ginnegappen en ogen uitkijken aan Mylènc Demongeot, dus kwaad kan het met. (Passage) H. J. O. {Advertentie iJü.) Morgen Is het de dag van de onderjurken, want dan begint de grote verkoop van 100% Nylorr onderjurken voor nog géén drie gulden. Nylon onderjurken, normale prijs 4.95, luxueuze modellen, beslist eerste keus, afgezet met zwart en met wit kant, met kanten buste vorm en breed kant aan de onderzijde. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Nylon onderjurken in liefst 13 ver schillende moderneen bijzonder mooie tinten, in de maten 40 t/m 43, voor G£ên fel. of schrift, fctif. Morgenvroeg om 9 uur begint de vérkoop van dit originele marmer linoleum, 183cm breed en In rnarmertlnten als blauw, anthraciet, rood, groen enzi per meter Giin tel. of schrift. bat. SCHIEDAM. GEBOREN: Maria C. J. d. v. B. Antoniou en J, M. M, Haasbroek; Gerard, z. v. G. Koers en M. C. Verheul; Ingrid J. P., d. v. T. J. Keijzer en H. A. van der Meer; Arthur A. J., z. v. C. F. A. Brokxs en A. M. Brokbng; Johannes "W. M., z. v. A. W. M. Schop en D. C. Gonïag. SCHIEDAM, vrijdag. Op de Huis te Rivierenweg werd de aandacht van de li-jarige bromfietser P. S. H. gisteren even afgeleid. Hij reed het trottoir op en togen een lantarenpaal aan. De jongen is met een zware hersenschudding in de Dr Noletstichüng Opgenomen. (Advertentie l.M.J Dit is niet de eerste aanbieding van Mystère gordijnen-., diverse malen heeft U ae al kunne!» kopen voor opvallend lage prij zen...- maar de Mystère die U morgen koopt... de kwaliteit en de prijs... slaat alles wat op dit gebied wordt aangeboden. Want morgen koopt U Polyes ter Mystère met ingeweven rand. Een bijzonder fraaie vi trage, elegant en ïrt een prachtige lichte ivaorkleur (bijna wit). Polyester Mystère, selzoenprljs 5.98, koopt U morgen per meter voor nog géén vier gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Polyester per meter M voor ^^0 Gtin tel. of schrift, best. VOORLICHTING op sexueel gebied Is een bijzonder nuttige bezigheid. Nog steeds hebben velen, en vooral jonge men sen, over dit belangrijke probleem, dat in ieders leven aan de orde komt, de vreemdste en verwarrendste gedachten, Daarom is het goed dat, wanneer de ou ders In gebreke blijven hun kinderen die noodzakelijke voorlichting te geven, an dere bevoegde krachten die taak overne men of wanneer door middel van het me dium film daartoe wordt bijgedragen. „Waarover men niet spreekt" is zo'j film en hoewel ze is opgebouwd volgens het geijkte patroon een jonge liefde krijgt gevolgen, de er bij betrokken jon geman wil daar niets van weten, een ou derwetse vader verstoot zijn dochter en pas na veel persoonlijk leed van de aan staande moeder komt de verzoening van alle partijen in zicht zit er deze nieuwe en positieve kant aan dat enkele cursus sen van een volksschool zijn ingelast, die sympathiek en verhelderend van inhoud zijn. Behandeld worden, de bevruchting, de gevaren die verbonden zijn aan vracht afdrijving en de geboorte, waarbij ge bruik is gemaakt van tekeningen en van een authentieke film met bijzondere op namen over de pijnloze bevallige naar de inzichten van een Engelse vrouwenarts dr. Reed, (Monopole) BIOSCOPEN: Monopole, 20.0 uur: Aereas, Passage, 20,15 uur: Maarrrdokter. APOTHEEKDIENST: Apotheek Nleuwland, Wïbaulptein 17. ZANGDIENST VDAARDINGEN, vrijdag. Morgen ochtend is er weer een. zangdienst in de Grote Kerk. Organist is ditmaal de heer H. Lammers. (Advertentie LM.) Prianakijkers 7x5* lederen tas, nemen, besehermdoppen e Sormale prijs f 106, Kleinbeeldcame ra's vanaf RolfUmcamera's vanaf 8-min. Filmcamera's vanaf Projectieschermen vanaf Loepen en Jeesglazen vanaf Thermometers vanaf Kompassen vanaf Statieven vanaf Mlkroskopen. vanaf Electronenflitsers vanaf i 11.50 13,95 ƒ39.— 17.95 1.19 1 0.89 0,79 9.75 6.75 ƒ47.— 99 HERODOTUS, Homerus of Vergilfus, ze hadden allemaal In hun klassiek bestaan zoveel tijd om het slagveld van kleurrijke helden te voorzier», dat dank zij hen hele filmstudio's zich kunnen be druipen. Nieuw produkt van deze sym biose ls het verhaal over de stamvader »n de Romeinen, AENEAS. Steve Reeves, met de smartelijke her innering aan tien jaar Trojaanse oorlog op het gelaat geschminkt, mocht model staan voor de held die met zijn mede- vluchtelingen na lang zwerven een lom merrijk plekje aan de Tibei vindt. Hij valt er met z'n neus in de huiselijke moei lijkheden van een koning die nogal in zijn maag zit inet de kwaadaardige dinger (Gianni Garko) naar de hand van. zijn dochter Lavïnta f Car la Mariier). Veld slagen en een duel maken van Aeneas tenslotte de grote vechter voor het recht die Lavinia al op het eerste gezicht in hem zag. Regisseur Giorgia Rialta vond in Joe goslavië wel een passend decor maar met de noodzakelijke gemoedsrust. Het werd een onverzorgd spektakeitje met momenten van goede actie maar met meer momenten van traag en onover zichtelijk nietsdoen. De eer blijft aan Ver- gillius. (CPTY, 14 jaar) SCHIEDAM, vrijdag. Nog met zolang geleden hield de politie een negenjarige jongen, aan die een. aantal kantinedief- stallen had gepleegd. Deze week zijn weer drie jongens van acht, negen. en. tien jaar op het bureau over dit soort inbraakjes ondervraagd en drie keer door de mand gevallen. Zij hebben zich één keer op Harga en twee keer op Thur- leden te goed gedaan aan koek en limo nade. De politie zit ml nog met een aantal onopgeloste gevallen, maar aan de serie kantin edtefstallen is een eind gekomen. Rotterdamse politie denkt aan crime passionel (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De Rot terdamse recherche heeft nog geen klaarheid kunnen brengen In de moord op de 26-jarige alleenwonende me vrouw E. W. Hagers-Segov, die In de nacht van woensdag op donderdag in haar huurkamer aan de IJsclubdwars- straat In de wijk Krallngen. met een broodmes ls doodgestoken. Het hoofd van de Rotterdamse re cherche, commissaris Th, Ardon, zei gisteravond dat het is vast komen, te staan, dat het hier geen roofmoord be treft. De politie denkt eerder dat een liefdesverhouding een rol heeft ge speeld in het misdrijf. De vermoorde mevrouw Hagers ïs in Indonesië geboren. Nadat haar hu welijk schipbreuk had geleden, is zij gaan werken als lerares aan een huis houdschool. Uit de sectie op het lijk is gebleken, dat de moordenaar voor hij het mes greep heeft getracht zijn slachtoffer te wurgen. Daarvóór heeft hij haar op het hoofd geslagen. Mevrouw Hagers had enkele vrien den. In deze kring beweegt zich het onderzoek. De politie verhoort ook de bewoners van het huis, de vroegere echtgenoot en anderen die het slacht offer kenden. (Advertentie IJl.) Wij kunnen natuurlijk In gloed volle woorden de voordelen van Filmdruk gordijnstof be schrijven... maar wtt spreekt meer aan dan dit beduidende prijsverschil van deze luxe gordijnstof. Filmdruk gordijnstof van 4,50 tot 650, in moderne dessins en kleurstellingen prachtige kwali teiten, werkelijk luxe gordijn stoffen koopt U nu voor nog* géén drie gulden per meter. Filmdruk gordijnstof Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze luxe film druk gordijnstof om voor een paar tientjes Uw kamer een rijke sfeer-te geven, 120 cm breed per meter Gééf» lef. «f ichriff, belt. De radio van de Pathet Lao heeft meegedeeld, dat een Amerikaanse vlieger, die begin juni boven Laos met zijn vlieg tuig door communistisch luehtafweervuur werd neergeschoten, zich in goede wel stand in handen van de Pathet Lao be vindt (Reuter), (Advertentie IM.) (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Er is weer geld nodig voor werken in Kethcl-Oost In de afgelopen «en jaar heeft deze wijk de gemeente 1.369.000 gekost en men ver wacht, dat een bedrag van rond de vier ton nog nodig Is voor Kethel-Oost geheel Ih ontsloten. B. en w. vragen, de raad deze keer geld voor twee projecten. Een voetbrug, die de Meeuwensingel met de Nachtegaallaan zal verbinden in het uitbreidingsplan opgenomen, maar waar met de kredieten geen rekening mee is gehouden naar raming 3Q.6GO kosten. Voor de ontwikkeling van de omgeving is het nodig, dat de Dr. Sauerstraat wordt opgeknapt. De weg moet worden verhard, terwijl aanleg van riolering noodzakelijk is. De straat is echter geheel in particu liere handen. De gemeente heeft inmid dels met op één na alle eigenaren, over eenstemming bereikt over de overdracht. Voorwaarde van de verkopers de ge meente betaalt dan slechts een symboli sche koopprijs is dat Schiedam voor de bestrating en riolering zorgt. Het aankoopvoorstel heeft de raad nog met bereikt, maar b. en w. hopen deze zo spoedig mogelijk te kunnen voorleggen. Vooruitlopend op dit voorstel achten zij het verlenen van een krediet van 13.000 voor verbetering van de Dr. Sauerstraat echter wenselijk. SCHIEDAM, vrijdag De heer C. H. miste gisteren zijn bromfiets die hij onaf gesloten voor arijr» woning aan de Alber- dinck Thijmstrsat had neergezet. Hy had geluk, want vlak voor hij van. de diefstal aangifte deed, waren op de Nieuwe Dam- laan twee Engelse zeelieden aangehouden die op rijn bromfiets bleken te rijden. (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, donderdag De presi dent van de Rotterdamse rechtbank heeft bepaald, dat hangende het beroep b0 do Kroan de Kartingbaan Rotterdam ge- opendk mag blijven tot 's avonds 8 ui 1 Hij oordeelde, dat de huurskelters van de eigenaren. J. Bok en N. van Ooster hout ge enonoverkomelijke herrie maken. Deze skelters mogen over de baan blijven rijden. Echter met niet meer dan 8 tege lijk. Particuliere en wedstrijd skelters ver oorzaken wel geluidshinder voor de om wonenden. Deze skelters moeten van de baan worden geweerd. (Aduertentie IJA.) msm Als anderen U op hec strand benijden om Uw handige Spray bus Ramona Sun Tan zonne brandolie, waarvan de over bekende prijs 3,95 Is... dan heb ben zij geen idee dat-U hem kocht tijdens deze speciale aan bieding voor nog géén gulden. Ramona Sun Tan zonnebrand-' olie, met extra zonnefilter, geschikt voor do gevoeligste huid. Ramona Sun Tan geeft Uw huid een fraaie bronskleurige tint en voorkomt pijnlijke ver branding. (Van ten onzer verslaggevers) RIDDERKERK, vrijd&g Tragiek gis teravond op de verbindingsweg naar Rijksweg 16 (Rotterdam—Dordrecht) on der de gemeente Ridderkerk: een hullen de vrouw loopt met twee van haar kinde ren, van wier er een zoals naderhand blijkt een gebroken rib heeft opgelo pen, naar de kant van de weg, met achter zich de zwaarbeschadigde woonwagen van haar gezin, die na een ongeluk kantelde. Ook het huisraad in de woonwagen bleek zware schade te hebben opgelopen. Het gezin "Visser, vanuit Rotterdam op weg naar Vlissingen, heeft de nacht door gebracht in de kantine van Gemeentewer ken in Ridderkerk Sociale Zaken, deelde ons vanmorgen mee, dat men zal bemid delen bij aanschaf van. een nieuwe woon wagen en meubilair. Het ongeluk gebeurde toen. de vooras van de door een personenauto getrokken woonSagen brak. Hierdoor raakte de auto stuurloos. Hij kwam tegen een boom tot stilstand, waarbij de woonlagen kantelde. Het gezin Visser, uit 3 personen be staande, bevond zich in de auto. (Advertentie IM.) ROTTERDAM, donderdag De 21-ja- rige havenarbeider D. H. Bekman is gis termiddag drie vingers kwijtgeraakt bij het lossen van boomstammen van het Franse schip Isigny in de Waalhaven, On danks pogingen van de politie om rijn handschoen met de afgeknald© vingers op tijd naar het ziekenhuis te brengen, moest tot amputatie overgegaan worden. (Advertentie (.Af J Morgen verkopen wij plaid- hoezen. Niet voor de dure Amerikaanse wagens, neen, plaidhoezen voor alle wagens van onze klanten- Plaidhoezen, die de kleine europese wagen zo'n heerlijk comfortabel en luxueus aan zien geven. Plaidhoezen, die niet hinderlijk afglijden van de autobank, in de maat 62 x 120 cm, passend in Iedere europese wagen, per stuk voor nog géén vijf gulden. achterbank voorbank Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze plaid- hoezen In vrolijke kleuren en dessins. A A A per stuk, Plaids, bijpassend voor de achter bank, 130 x ISO cm, O C voor Géén (el. of schrift, bat. TOTAL MCDCfcLANO aardofofwoducten n.-r. Btekerstrwt 12 RottHéam-lTelefoon M 4S 95 MT te Sefcorejam: op at nectie Installaties. De werkzaamheden bestaan adt het maken van bestek- en werk- feefted 22—23 jaag. «gricMéwg A.T.S., W.T.S, of derge- op de sectie Installaties voor het verrichten v»n administratieve "werkzaamheden verband houdende met het onderhoud/reparatie m Installaties. Vereisten? leeftijd 18—» jaar. opleiding ULO of daarmee gclrtk te stellenopleKimg. Enige ervaring Ut de autobranche strekt tot aap- DE potigste jongen althans zo op het oog van de hele bonte filmin dustrie is Steve Reeves, die zijn spieren' weer eens extra opzet in het Italiaans© spektakelstuk „Goliath en de Barbaren", dat zich wild afspeelt op het witte doek. Deze barbaren zijn de Longobarden, die in 586 na Cftr. Italië binnenvfelen. Het waren, dat ziet men wel In de film, harde kerels die alles roofden wat los en vast zat. En wie zou nu beter tegen die dood- en-verderf-zaaiers kunnen optreden dan Steve Reeves. In de film is hij een jonge man van adelijke bloede die over een onvoorstel bare kracht beschikt. Een domme fout van de barbaren is dan ook om de vader van zo'n krachtmens te vermoorden, want dat loopt natuurlijk nooit goed af. Steve zefc dan ook een vreemd masker op en oiganiseert een zeer sterke onder grondse, die voor geen. kleintje js ver vaard, Hiermee zal )uj .sijn nobele va der wreken. In het bos ontmoet Steve 'n heel lief barbarenprinsesje en boe kan 't ook anders: hij wordt —erliefd op haar. Dit lieve meisje, dat af en toe een ver dienstelijke floorshow weegeeft, weet Ste ve tijdelijk tam te maken. Dat duurt ech ter niet zo heel lang, want zijn eenmaal gezworen wraak mag beslist niet uitblij ven en zeldzaam stoer veegt hij de vloer aan met het hele barbarendom. Regisseur Carlo Campogslliaiii van deze in het Engels nagesynchroniseerde kleuren-fUxn heeft ruw voor veel actie gezorgd met de bedoeling 't publiek een grote dosis spanning voor te'zetten. Daar in is hjj echter niet helemaal geslaagd en de fijnproever van dit forse amusement zal onder deze film grotendeels koud Wij ven. (Monopole) t erf» <"e tor Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote spuitbussen J0* Jg Ramona Sun Tan WjMtW zonnebrandolie, voor Giin Ul. of schrift, bat. »r eeo. ontroerde anroe- mé-c«td bucduC. „Ik rbxft ontroerend goed", sprak «leze, een traaa wecptafcMfcd, „Daarom wSftiMi hears geven voor een ver- te Paths". JOt Maak voor «e eet-, iprat oase geleerde k«el. „Wot nmf de weMoemor keek aeer onthalst ja me Oe Fcekmanprt* toch toet Weigeren?" Waarop de professor verklaarde T tasftwat Hl het STERREBOS voor geSi l Kn hif he sloot: „Hees, n heat. erg goed voor f ik blijf fUn Her e* als ik er eens nit wh, ga gewoon r Sel«veilingen." »e magnaat glimlachte tacn en knikte veelhe- Prof. Dr. Artfeng ww kmd ook oo>n ba&oa bi petto. ging pierewaaien op zijn cnvol- zijn^hand een fieunge

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1