Voorzichtigheid is bij baggeren hard nodig Amateur V.F.C. speeld verrassend enthousiast) Eerst in slotfase winst voor nog ongeïnspireerd spelend SVV: 3-2 en visie op de moderne kunst Wie heeft er iets verloren Schiedammer tapte bier weer best Kanaal door Voorne wordt gesloten Telefoonkabels remmen het werk UITGEZAKTE MODDER VOOR HUIZENBOUW (Nuttige oefenwedstrijd op Harga |j| kerkdiensten Automobielbedrijf f WALDO N.V, J Inbraak OMNIBUS (Advertentie t M EindelijkMET VAKANTIE speelde in de ivreeóe helft (aiS "«jtt&u»te") de Spanjaard Jocquln y -Ze0t Zelf hct lief$t kanthalf te spelen en w zowel «nies cis rechts. VFr"?' n?g ,lc!ier en enthousiaste^ VFC trok steeds ten aanval en was tel- ^rhL^We€r °P ,i-id teruc om de trage" aanv^ in de kiem smoren.*: Sg*DlcJt van.Oijk deelde nu diverse?,, m!ii?sscs Ul1, waar*door invaller spit.' Eddie Klauwcns steeds op tüd kon in grijpen. De beide buitenspelers van VFrèT t^a»nnwnU<t?uh-Jnict 0PSewassen te yjjiv felheid van hun medespelers.*' Hoi^n ^•aarton Benjert als Jan v. d. Lee* no*'al eens afweten, zodat', (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. „Wat 'n prut", zei iemand, toen hg zag wat de baggermolen uitbraakte. Dit noord is wal klank en sfeer be treft het enig juiste voor de vieze, glimmend zwarte brjg, die de mo len van de bodem van de Lange Haven schraapt cn dat hoogopspat- lend in de baggerbakken verdwijnt. Op zich zelf Igkt het nogal ruw werk, maar aan de geringe snelheid waarmee het vordert is te zien, dat er voorzichtigheid bij nodig is. De Schiedamse Gemeenterelnigings- j dienst handhaaft met één baggermolen de j diepte van de verschillende havens en de Sehie.' Ben vast draaischema bestaat wel, maar daar kan nauwelijks de hand aan j worden gehouden, omdat de molen steeds j naar ae plaats waar de aanslibbing ge- 1 vsarltjk dreigt te worden moet worden 1 gestuurd. 1 De Schie is daarbij een knelpunt. De a schepen woelen met hun schroeven de f bodem vooral in de bochten om, zodat er 9 drempels ontstaan. "Voor het gevaar accuut 9 wordt dient de Gemeentereiniging dan in S te grijpen als de oneffenheden tussen sta- 1 tioa en de grens met Rotterdam out- staan - pi (Advertentie LM.) Schiedam Telefoon 15 36 55 'CBASIMLIAMUCUIWRS ■SCUMEIKK N:\ BOTTERDAM, vrijdag In de nacht •vvan woensdag op donderdag heeft men m 2ich door hiklimming toegang verschaft in een automobielbedrijf aan de Nieuwe •g. Binnenweg. Een bureaulade werd open- AAI Berukt. Een zich daarin bevindend geld- |j§ kistje met ƒ650,73 en een fooienpot met 07,50 waren' verdwenen. MEYER St.UYSRR waarin opgenomen Sluysers bestseller*. VOORDAT IK EiET VERGEET ALS DE DAG VASf GISTEREN HUN LACH KLINKT VAN ZO VE 22 f0*?'* veIe «K$tiaÖes, 400 pagina gebonden voor slecht* 5.90 Eveneen* verkrijgbaar in een LUXE UITGAVE met foedraal,, gebonden in kunstleer ƒ11.90

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 2