B" 4 n t SCHIEDAM HEEFT GEEN JOODS VERLEDEN Ay-Ay is M 3 m id nog geen succes elke 6e fles voor I 16ct Sehiedamse bioscopen Eddie Constantine veel bluf en whisky SCHIEDAM GEZINSFLES koelkasten "in oprui mi rag reken meeI Voetganger op fietspad veroorzaakte aanrijding opruiming teken mee tekenwedstrijd f.6000;aan prijzen fa.de JAGE Wie heeft iets verloren Honkballers besluiten competitie Schiedammers onderscheiden Nachtclubthriller Burgerlijke Stand Koelkast gestolen Wind en vuur speelden voor sloper voor Twee doden liet verkeer WIE ZAG DAME ONWEL WORDEN? r I PROF. OR. ARIËNS EN j HET HITPARADEPAARDJE vrijdag 31 juli 1964 - pag.-; k rs) Rot. ifond ■an 1 ober be lleek sntc- linst mej. :-nog aevig tlden Rei- per- edjc- :aan. il'do van van ïi rota be den an- ier- De >de iat its iit- 'in ta Synagoge nu een (Advertentie LM.) Niet alleen Opruimings-aan- biedingen, uit onze eigen voor raden... neen. morgen begint een speciale verkoop van een grote restant partij van een van de bekendste wolfabrieken. Diverse soorten van dit seizoen, o.a. knotten dikke sportwol en jumperwol, in wel 10 kleuren, maar alfes van gegarandeerd 100% zuiver wol, ufc de normale collectie vat» 2.75 en 2.95 per 100 gram, koopt U morgen door elkaar voor nog «één een gulden zestig. Morgenvroeg om 9 uur begint <jf verkoop van deze pracht paiïij zuiver wallen breigarens, •in de mooiste en meest modieuze tinten, per 100 gram G4fn tel, of ichrlft. bett (Advertentie LM.) SCHIEDAM, vrijdag. Een Griekse weman." N. Th., zog het rijwielpad van do Bekalaan voor trottoir aan. Hij reageerde niet op waarschuwend bellen van een bromfietser, die achter hem reed. De be stuurder van de bromfiets, J. M„ kon een aanrijding toen niet. meer vermijden. Zelf liep hij daarbij vermoedelijk, een gebro ken sleutelbeen op. De Griek klaagda over pijn in. de rug en arm, maar kon toch naar zijn schip gaan (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Het Joodse element in Schiedam is nooit sterk geweest. Nooit waren er meer dan honderd mensen, die de syna goge bezochten. Een sjoel was er n.ï. wel. Zodra er tien man aanwezig waren hielden de Joden al godsdienstoefeningen. Dit was één van de dingen, die het verspreide volk samenbond. Het gebouw staat Achter de Teerstoof. Sinds het eind van de negentiende eeuw gaat de rabbi er echter niet meer yoor en zingt de cantor er niet meer: de synagoge is wijnopslagplaats geworden. Lang heeft de kleine joodse gemeen- schap op zijn huis moeten wachten. In 1848 werd de eerste collecte gehouden, maar het' gebouw kon pas in het jaar 5619. 7 Adar II (11 maart 1859) door op- I perrabbijn B. S, Berenstein worden in- j gewijd. Schiedam telde toen. 78 joden. De eersten van dit volk vestigden zich niet in de stad na te zijn verdreven uit Spanje en Portugal in de 16e en 17e eeuw Zij kwamen uit Amsterdam vlak voor de Franse revolutie. Waarsdijjn 1 ijk hadden 5!ij zich ei zover aan het Nederlandse le ven N aangepast, dat zij de bescherming van de Mokumse jodenbuurt niet meer nodig hadden. GASTVRIJ Het waren kleine handelslieden, die In 1786 burgerrechten kregen. In Nederland, hoe gastvrij ook» bracht de geiifkheld- leuze van de revolutie pas de officiële emancipatie van het joodse volk. Veel veranderde hierdoor niet. Ook in Schiedam was er een vrijwillige ghetto-vonning. In de aimenbuurt rond het Spinhuispad vonden zij elkaar terug. De synagoge kwam Later midden tussen hen in te ^taan. Ook tussen de brande rijen en distilleerderijen, waar het nu na meer dan een eeuw later deel van is ge worden. De Sehiedamse vroede vaderen hebben de gemeenschap nooit tegen gewerkt Kort na de vestiging van de eerste joden werd hen een „ledig liggend" stuk grond „op de Burg van Mathenesse of Huis te Ei Were" toegewezen als begraafplaats Groot was het niet, 30 voet lang en breed, maar het was toen voldoende als voor laatste rustplaats. VERDRIET De laatste rustplaats is niet het Beloof, de Land geworden. In 1962 moest de be graafplaats het veld ruimen voor de aan leg van een verbindingsweg tussen Sin gel en Lange Kerkstraat. Vijftien graf- I stenen en 25 kisten met stoffelijke resten zijn toen naar de Joodse Begraafplaats aan het Rotterdamse Toepad bij de Ma rinierskazerne overgebracht. Het joodse deel van de Algemene Begraafplaats be staat ook al niet meer, In 1946 werd be sloten, dat deze overbodig was, dat was dus na „het grote verdriet". Het joodse verleden van Schiedam is dood of uitgewist. In de synagoge staan de flessen port en sherry, de potten boe renjongens. Van buiten heeft het gebouw nog wel het karakter van een godshuis, binnen hangt de lucht van WÏiïi. Misschien is deze hele verdwijning symbolisch te zien. De j'oden keerden terug naar het land waaruit zU bUna 2000 jaar geleden werden verdreven. De tfjd van de ver strooiing Js voorbij. Anderen vergaten de gebruiken, verloren hun geloof, omdat het niet meer noodzakelijk was. De vij andschap van de buitenwereld, die hen eens dwong één te zUn en hen anders, maakte dan anderen, is verdwenen. Ahas- verus is thuis, de jood is weer gesccep-1 teerd. j Arlnprtmtip f ftï Al zal het vandaag warm en zomer zijn... morgen begint er een speciale verkoop van flanel len lakens voor de 11 maanden per Jaar dat U er behoefte aan heeft. Gr<Jte maat twee-persoons flanellen lakens, 130 x 230 em, spierwit gebleekt van een zware kwaliteit. Zeer geschikt ook voor kamperen") en vacantiehulsjes (waarom zou U het In de vacantit slechter hebben dan thuis?). Dlchtgeweven, vol geruwd, heerlijk warm en faehagelijk, normale prijs 7.95, nu voor nog géén vijf gulden. Drink, nu Fanta Orange, spaar de zegeltjes in de kroonkurk en verdien 45 cl; op élke 6 e Gezinsfles, Doe meo aan de teken- en kleur wedstrijd. Haal bij Uw winkelier de gratie t spaar- en wedstrijdkaart. (Advertentie t.M.t rT7 Pers0°n5 H3neUen laiKens Morgen verkopen wij grote witte flanellen lakens in een extra mooie kwaliteit, j 180 x230 cm. Bmisield I05 Geen tel. of ichrlft. be»S. BIOSCOPEN Passage 'dagelijks ,ook zaterdag) 9.30. 11.30, 1330. 15 30, 17.30. 19.30. 21.30: Yeah! yeati! veah! hier zijn we! Monopole. 20,00: Eddie In de Olie. A FOTH EliKDlEN ST Apotheek Van Westendorp, Parkweg 207. j Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam, dagelijks van 8.00 tot 117.00 uur behalve op zaterdag en zondag. I Witte portemonnee: kinderfietsje; auto- istep; i paar handschoenen; damesvest; re- gen broek en jack; damesvest; zonnebril; huissleutel; 3 sleutels met blikopener: ring I met 6 sleutels: heren bril. 1 Te bevragen bij de vinders: ring met sleutels. Timmermans, v. Oldenbarnevelt- straat 106; sleuteltje. Rosman, Ridder- kerksestraat 23a; ring met 2 sleutels. Vrouwdeunt, Oostsingel 44a; 3 sleutels in étui, Henks, Franklinstraat lc; zonnebril, 1 Verkaik. van Ostadelaan 45b; sleutelring i met 4 sleutels, Versteeg, Troelstralaan 85; i rozenkrans in étui, Bakker, Galileistraat '23a; contact sleutel. De Jong, Wattstraat '38b; zakmes in étui, Oordt Nieuwe Dam- laan 690; parkiet. Guiset, Wcstpolderstraal 17b; bankbiljet, Krabbendam, Singel 194b; bedelarmhandje, Ribeslaan S; bankbiljet. Noordenman, Singel 88; bankbiljet, Schol- te, Wattstraat 78d; 4 nieuwe branders, Zwanenburg, M. C. M. Grootstraat 74; wit kussensloop. Meier, v. Ruijsdaellaan 18; doos met inh„ Snoehuijzen, Lange Kerk straat 27; identiteitskaart, Spruijt, Alei- dastraat 150; zandschep met steel, v. Dijk, Lange Nieuwstraat 116; wieldop, van Gpïj- nen Havendijk 188b; buitenband, Nosmo- re. Singel 138: nijptang. De Vette, Linden- laan 16; jongenssokken. De Vette, Linde laan 16; zwembroek. Rodenberg, Vlaardin- gerdijk 41; geruite zwembroek, Holar, Plein Eendragt 13b; autostep. Ten Wolde, Dr. Wibautplein 129; vishengel. De Vos. P. K. Onneslaan 100b; rode step, Leen- derts, Newtonstraat 2; autostep, De Ligt, patatkraam aan het Hoffplein; kinder fietsje, Dingenouts, Westfrankelandse- straat B4a; portefeuille met inh.. Liefair. Jan van Oudegeeststraat 49; damesknip- portemonnee met inh., Witzel, Rotterdam- sedijk 185; plastic portefeuille, Neader. Brugmanstraat 38b; kinderportemonnee, Rockum, Sommelsdijksestraat 12; rijwiel zijtassen, Van Balen, Schuttersveld 88. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Voor de teams in de landelijke honkbalcompetitie wordt het seizoen al weer besloten. Voor de Schiedammers slaat niets meer up het spel, DHS is uitgespeeld en fraai onge naakbaar kampioen geworden in de derde klas, ecu ïush uit de laagste regionen van het honkbal in een bestaan van vier jaar. Volgend seizoen speelt DHS bU Schiedam in de tweede klas. De versterkingen van Schiedam (met SVV-ers) heeft Schiedam niet liet ver wachte succes gebracht. Schiedam kwam zelfs niet in de kopgroep. Schiedam speelt zondag thuis tegen de oude rivaal Neptu- nus de laatste competitiewedstrijd. Neptu- nus is al gedegradeerd en Schiedam staat voorlaatst. Schiedam zal nog eenmaal to nen dat er toch werkelijk klasse verschil is met de Rotterdammers. Schiedam 2 speelt zondagmorgen tegen ADO 2 thuis. In het Rayon Rotterdam van de KNHB is nog leven genoeg. Mogelijk dat aan voerder Schiedam 3 naar de landelijke competitie promoveert. Neptunus 2 be dreigt de Schiedammers m de reserve eerste klasse. Zaterdagmiddag speelt Schiedam 3 om half twee thuis tegen Li banon 2. Het moet oen zege worden. DHS 2 bezoekt The Hawks 2. Schiedam 5 ont vangt SCR. Zondag gaal Schiedam 4 naar het Rotterdamse CVV, Volgende week dinsdagavond speelt DHS 2 tegen Sparta 4 m Rotterdam. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrydag. - Aan twee Sehie- dammers heeft burgemeester mr, J. W. j I'eek vanmorgen koninklijke onderschei dingen uitgereikt. Bjj Wilton spelde hü de heer D. Dingemans de Orde van Oran je Nassau in zilver op en bij N.V. W. H. van den room's Industriële Ondernemin gen kon hy dezelfde orde In het brons uitreiken aan mej. H, G. M, Schoof. De heer Dingemans werd op 23 januari 1902 te Hoge en Lage Zwaluwe geboren. Op bet ogenblik woont bij Nic. Beetsstraat 50b. Bij de dok- en werfmaatschappij Wil ton Fijenoord N.V. heeft hij de funktie van baas afdeling terreindienst. In de crisisjaren maakte de heer Dingemans zich verdienstelijk als secretaris-penning meester van de Katholieke Volksbond Rotterdam, een onderafdeling van de K.AJ3. De onderscheiding is hem toege kend op de dag, dat hij zijn veertig jarig jubileum viert. Mej. Schoof viert vandaag haar vijfen- i veertig jarig jubileum. Zij werd op 15 au- j gustus 1900 ir, Schiedam geboren en woont i nu san de Rotterdamsedjjk 144. (Van een onzer verslaggevers) HOEK VAN HOLLAND, don derdag. Het bezoek aan de expo sitie Ay-Ay in Hoek van Holland (50 jaar Rotterdam aan zee, 100 jaar Nieuwe Waterweg) heeft tot nu toe niet aan de verwachtingen beantwoord. Twee weken geleden werd dc tentoonstelling geopend. Gedurende deze periode brachten ongeveer 15.000 personen er een be zoek aan. De expositie duurt nog ruim twee weken, en het valt niet le verwachten, dat in de komende dagen het streefcijfer van 100,000 I bezoekers zal worden gehaald. Vanmorgen vroegen we de voorzitter van de stichting Pieter Galand, de heer Teun de Bie, die het nauwst betrokken is geweest bij de tot standkormng van de tentoonstelling, naar zyn mening over een mogelijk deficit. De heer De Bie was van mening, dat het totaal aantal be zoekers omstreeks de 50.000 zal liggen. ,i)n bij dit aantal wordt de expositie financieel gesproken, geen Sop", zo zei hij. De stichting heeft overigens de 50.000 gulden subsidie van de gemeente Rot terdam reeds moeten aanspreken. „Het Is jaJnmer", aldus de heer De Bie, „we hadden het liever niet gedaan, maar er zat niets andere op". Men moest een gedeelte van het geld-achter-de-hand ge bruiken toen na hefc noodweer van za terdagavond 18 juli enige stagnatie by de opbouw van de expositie optrad. Het was nodig In het weekeinde door te wer ken. wilde men in het midden van de volgende week de poorten van het ien- toonstellingterreln kunnen openstellen. „Dat overwerk", vertelde dc heer De Bie ons, „heeft dubhel geld gekost". Minimaal 50.000 bezoekers dus, anders wordt de tentoonstelling een deb&cle. De heer De Bie hoopt, dat het weer zal meewerken. Men trekt bezoekers aan als het een beetje kil klimaat is en niet typisch strandweer, want dan blijven de Hoek van Holland-gangers bakken in het zand'en laten zij het tentoonstellingster rein links liggen. Tijdens de eerste ex- positiedagen scheen de zon, en dat was aan de toeloop naar Ay-Ay te merken: een daggemilde van een daggemiddelde van 600 tot 700 be zoekers. Liet de zon het afweten, dan haalde tnen een gemiddelde van 1500 tot 1800 per dag. Er was zelfs een uitschie ter van 2300. De laatste dagen is het bezoek aan de tentoonstelling toegenomen, zo ver telde de heer De Bie. „Het weer heeft zijn Invloed op de curve gehad. Er viel in vergelijking tot de vorige dagen een staging van 50 tot 80 procent te consta teren". Het bestuur van de stichting Pieter Colanö heeft indertijd bekend gemaakt, dat men met een voordelig saldo het sitiegebouwtje in Hoek van Holland wil- eerste begin van een permanent expo- de financieren, waarin dan een Ay-Ay in hel klexn zou moeten komen. De beer De Bie verwacht niet, dat men geld zal overhouden. „Maar dat betekent niet, dat het gebouwtje cr niet komt", zei hij. „We zullen in dat geval naar andere fi- nan ei eringsmoge] ijk heden zoeken". (Advertentie IM.) woninginrichting BROERSVEST 64-66 {Advertentie l.ftj.) Eddie CONSTANTINE is een sym pathiek mens. Dat zal we! komen door het gemak waarmee bfj de zaken van dit leven pleegt te regelen. Voor de moeizaam rondtobbende burger is het nu eenmaal prettig te zien, hoe je de zaken eigenlijk zou moeten aanpakken. Eddie weet valt aanpakken. Of hy nu gokt, knokt of wat dan ook uitvoert, het gaat hem gladjes af en dat is een erheffend gezicht. Ditmaal houdt hij het op bluffen. ,,DB GROTE BLUF" heet de film dan ook heel toepasselijk. Het is een mooie pa rodie van de bluf geworden. Als Ed die Morgan speelt hij de berooide gok ker, die na alle spelletjes verloren le zorgen le raken: bluffen. Hij" huurt er hebben, maar één. middel ziet om uit de een suil® voor in het George V-hotel Parijs, leent auto's en secretaressen en heeft in de tijd van een ogenblik een hele kermis aan het draaien. Daar is het goed whisky bij drinken. Eddie zet het glas dan ook alleen maar neer als er even gevochten moet worden. "Winstgevend worden de zaken voor hem pas als er een lief meisje met een geerfde oliebron opduikt Het op richten van een exploitatiemaatschappij, het aantrekken van aandeelhouders en het starten van de produktie, och, het zyn allemaal maar kleinigheden vooreen jongen als Eddio Morgan. Constantine is in dc hele film weer heerlijk op dreef. Zyn gesprekken zijn meesterlijk en hij zingt nog een aardig liedje ook. Dominique Wilms staat hem als oon zeer fatale vamp terzijde. MI- reile Granelli. pril Italiaans meisje, ver tolkt de schuclV.' f" erfgename van. de oliebron. (MONOPOLEj. (Advertentie IM.) Morgen begint in deze serie aanbiedingen de grote verkoop van Polyaether matrassen in modern kleurig streepdessln. De bijzondere eigenschappen van deze matrassen... stofvrij, licht in gewicht en bijzonder veerkrachtig, zijn even bekend als de normale prijs. Maar morgen koopt U deze zelfde matrassen, om eens duch tig te sparen, door nu te kopen.,, voor bijna niet te -geloven lage prijzen. - éénpersoons polyaether» matrassen Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze polyaether matrassen, overtrokken mee moderne streepstof. voor prij zen die U geen tweede keer kunt verwachten. Etagebedden met versterkte jp/raal, lakwerk Iets beschadigd. 60 x 190 cm, vanJST- voor I G«éfl Ui. of ichrlft. bete. tris oesuiamga IN CINEAC-DAM KAK draait deze week variant nr. 31608 van de nachtclub- thrlllers-mct-toebehoren onder de titel „MEISJES VAN DE MAMBO-CLÜB" (Madchen für die Mambo-Bar). De ingrediënten rijn zonder er subtili teiten aan te verspillen bijeengebracht; de nachtclubhouder handelt natuurlijk in verdovende middelen; hij heeft daar door het vriendinnetje van een orkesllid in zijn macht, dat eraan verslaatd is; dat orkestlid is niet wat we een tijd lang moesten denken dat hij is. We rien in de film een toneelmeester gespeeld door een acteur, die al jaren geleden zijn sporen heeft verdiend: Wolf Albach Retty. Hij heeft een piepklein rolletje. Bij elkaar goedkope confectie, goedkope spanning en navenant geacteerd. SCHIEDAM. An tont us J. P., Z. v. A. 'de Jong en J. C. Moolenaar; Jacobus H. tM, z. v. A. J Lansbergen en A. C. M. de 1 Vreede; Detniis O,, z. v. C. van den Berg 'en M. A. S. Veenstra; Ingrid H., d. v. F. J. Stoot en H. J. Handstede; Jan G., z. v. B. A. Kuiters en M. Bruijstens. Overleden: J. Stuivenberg, 73 jr.; L. J. Anceaux, 74 jr. SCHIEDAM, vrijdag. De heer W. J. F. O., eigenaar van een zaak in elektrische apparaten, had woensdagavond een ver pakte koelkast voor verzending buiten voor rijn winkel aan de Korte Dam neer gezet. Toen hij na een uur weer kwam kijken was de doos met inhoud verdwe- Voor afbraak besiemdi srlinren verbrand (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM, donderdag Wind en vuur hebben gisteren opruiming gehou den onder enkele oude schuren, die voor afbraak waren bestemd. Aan de Grindweg stond zo'n schuur, die moest verdwijnen voor de aanleg van een sportterrein. De eigenaar had er nog wat gereedschappen in staan. Op het ter rein was hij zo nu en dan bezig afval hout te verbranden. Gistermiddag kreeg de wind vat op de brandende afval en de vlam sloeg over naar de schuur. De snel gearriveerde brandweer slaag de er nog in een auto in de schuur »d veiligheid te brengen. Onder leiding van brandmeester H. F. Fiolet bluste men daarna het vuur met één lagedruk- en twee hogedruk-stralen. De schade aan verbrand gereedschap bedroeg circa 2500,De schuur had practisch geen waarde meer, alleen zal de eigenaar nu nog de kosten van het opruimen van de verbrande restanten moeten dragen. Tevoren waren aan de Smeetlandsedijk in Zuid ook al enkele schuren, die voor de sloop bestemd waren, in vlammen op gegaan. De brandweer bluste hier met twee stralen van de G 5 o.l,v. onderbrand- meester J. Hollander. De financiële schade was gering. tAdvertentia IM SchiedamiBw. 145 - Straatweg 69 «oirrweg 152. Ast0rto29.3}-Toï.1347OO WmWcerorum,- HOCflvI,sj - TeUEM22 In onze grote afdeling dames rokken waar duizenden rokken re kust en te keur hangen, heb ben wij zaterdag een speciale aanbieding. Terlenka damesrokken voor dit seizoen... 't klinkt ongeloof lijk, want U kunt nu deze mooie dames rokken kopen, voor prijzen, die U eigenlijk pas aan hec eind van het seizoen kunt verwachten. Pfissé rokken, vlotte plooi- scelling, leuke sportieve rokken, normale prijs f 15.95 nu 'voor nog géén negen gulden. rokKe" Morgenvroeg om 9 uur begint de één daagse verkoop van deze Terlenka damesrokken, fn vele kleuren en dessins, m in de maten Ww Wf) 36 t/m 48, voor Cilr lel. of ichrlft. hut. ROTTERDAM, donderdag Twee slachtoffers van het verkeer zUn giste ren overleden, De afgelopen zaterdag in de Kosestraat met zfla bromfiets geval len expeditïeknecht H. de Vos van do Schleweg is gisteren in het Dijkzigtrie- kenbuls overleden. De 13-jarige Johanna A. Hofman uit d« Mlddeihamisstraat, die dinsdag met baar flets tegen een RTM-bus opreed, is gis teravond ln het Dljkzigiziekenhuis be zweken. f Advertentie t M I ROTTERDAM, donderdag De politie van het bureau .Sandeliugplem verzoekt degenen die vanmorgen omstreeks tien uur hebben gezien dat een dame op de hoek van de Dordtselaan en de Wevers- hoe kstraat onwel werd en bewusteloos raakte, zich telefonisch met haar in ver binding te stellen, (tel. 77 825; VERLOVINGSRINGEN ROTTERDAM, donderdag. In do nacht van dinsdag op woensdag is in Kiryat-Gat in Israël overleden de heer L. Preger, oud-secretaris van het Rotter- damsch Drankweer Comité. De heer Pre- is 69 jaar oud geworden. Uitgebreide collectie'. In Gl&dde Ringen, diverts modellen v.n 334 fcm. ia mm. breerffe, In da merken DÉSIRÉE CONSTANT W.M.S Modern bewerkt» modellen mei rood oi wit gouden wetering. Mentenleyen garantie. Op gratia IrtecrlptJa kom y Wi(;ht.nl komtitOAHieouK ztt schieoam Gevraagd net meisje Mevr, B. van Pelt, Nieuwe Methe««»etaU;aat 32, Schiedam. IOnze trouwe lezers weten inmiddels wel dat men van prof. Dr. Ariëns alles kan verwachten. Maar onlangs heeft hij zelfs ons, rijn trouwe biografen, de schrik op het lijf gejaagd. IWe troffen hem nl. aan in het SUrreboe, op de rug van een mager paardje, een gitaar mishande- m lend en met rauwe stem „Far-West-Songs" kwe- I tend. IToen hij ons zag, staakte hij zyn woeste krijgszang en grinnikte om onze verbouwereerdheid. „Maar I professor!...", waagden wij geschrokken. „Kom, kom, jongens," zei de geleerde man. „Niet zo som- Iber" en met een kwieke sprong stond hij naast zijn onaanzienlijk rijdier. Liefkozend beklopte hj| diens magere flanken en legde uit: „Origineel hitparade- E paard, «zijn vader een daghit, zijn moeder een nachtmerrie. Koopje, hoor!" Ik doe een gooi naar I de tienertop". Na welke woorden hij zich weer in het zadel slin- gerde en rijn weg vervolgde. INog lang verstoorde zijn gebrul de serene rust van de zomeravond. IWe vermoeden dat het optreden van de professor in Tienergelederen wel een Flop zal worden IMaar de ideale pasvormschoenen die u koopt in het Ariëns Schoenenhuis, Broersvest 54, staan al jaren terecht bovenaan de ranglijst. I En uw kinderen krijgen er deze week nog eens een I schitteren de hitparadedaghitje en nachtmerries- ballon bij cadeau. GEMEENTE SCHIEDAM ONTHEFFING WINKEn8LXJITINGSBBrAEJNCH5N Burgemeester en Wethouders van Schiedam be kend, dat i.v.m. de vakantieweek voor de werkdagen in J, van het verbod winkels na 18 uur voor het publiek Keopend te hebben, met dien verstande, dat deze ont heffing geldt tot 22 uur: 2. van de verboden hepaalde winkels op maandag vóór 13 uur. dan wel op maandag, dinsdag of woensdag na 13 uur voor het publiek geopend te hebben; een en anoer onder bepaling, dat door het winkel personeel gedurende de tijden, dat enige winkels krach tens deze ontheffing geopend zijn, geen overwerk mag worden verricht. Schiedam. 30 juli 1964 Burgemeester en Wethouders voornoemd, Ce Secretarie, De Burgemeester. H. SNOEP US. J. W. PEEK GEMEENTE SCHIEDAM VERLATING SLUITINGSUUR CAFé'S e.d. De Burgemeester van Schiedam maakt bekend, dat de inrichtingen tol het verbruiken van eet- en drinkwaren gedurende het tijdvak van 10 tot en met 14 augustus 1864, in verband met de vakantieweek, voor het publiek geopend mogen zijn tot 1.30 uur. Schiedam, 29 juli 1964. De Burgemeester voornoemd, J. W. PEEK Te koop aangeboden Personeel gevraagd Te koop aangeboden SKODA BIJVERDIENSTE. De Schie- PSth-*- danuner (Het Kottereamsch F»- Vlaarchngerdijk 198 Elat Prin- rooi) vraagt nette bezorgers - Wflhelirüna, Schiedam. Ustersj voor de zomermaanden gedeelten hiervan. Leeftijd boven 15 jaar. Aanmelden- Te koop VESPA G-.L. 150 cc Lange Haven 103, tel. 67279 of met toebehoren. Bouwjaar '61, 66505: 'savondana 19 u 155960 ln prima staat. Kembrandtlaan 154262. n. tel. 66010. Uw kleine advertentie in deze kolommen, wordt met dezelfde aandacht gelezen als waarmee u deze advertentie la». Mevr, Benschop. Graaf Elorisz- stoaat SI vraagt een NET MEISJE van 9.00—15.00 Utw. Aanmelden, na 7 uur, telefoe®

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1