Esslingen-bezoek M WÊÈÊÈ:\ BÉS SKODA SCHIEDAM r Uitgebreid programma ^ties Bedrijfsvoetbal sluit met ere-wedstrijd De kermis is er al Filiaalelief verduistert f 20.000.- 2S0Óm S0% 82Sb9 Koeriersters mmmmmrnq Jeugd-uitwisseling Schiedam nu de gastheer Jongen gewond in speelplaats Burgerlijke stand 250.000ste in Bad Groenoord Kind aangereden bij oversteken Bromfietser werd 'aangereden Auto gestolen Schiedam wint van Storks Auto raakt iii brand Uitstapjes BS Schipper viel in ruim Opbrengst voor Sporthal Jongen bleef achter in de Hoek Selectie „Mississippi" helpt lekke Liberiaan Hoe versierde fietsen rijden Bromfietser gewond Jongen van dak gevallen Gasontploffing in woning ■IgCB ggn-ufwg )ve! iS bbers. aan Eeuw, jpa. U t o.a, >k el ke statie tenis. WrgJ ^met mess ome- een Irley estal t en Wat van tot aan- lÜre JOU- sren ur- dat ker tjes ure snd md i vrijdag 7 augustus 1964 -pagT (Advertentie l-M.} (Advertentie LM.) Cijfers die getuigen van de enorme trekkracht van de Skoda Combi en de Skoda Super. Ideale wagen» voor de caravanner.Vraag 't overzicht van trek- krachtgegevena bij uw Skoda-dealer. aan vciffgo keuzo ook voor uw vacantia Geheel compleet vanaf f 4990.— Super f 5250.Combi 6395. H. ENGLEBERt N.V. - VOORSCHOTEN - OEALERS: GOOSEN'S Autobedrijf, Nwe Binnenweg 311, Rotterdam, tel. 3354Ó Garagebedrijf W. J. KUIL. Soendalaon 30. VJoardingen, tel. 4279 SCHIEDAM, vrijdag. In de kinder speelplaats in het Prinses Bcatrlxpark park heeft de tienjarige jongen J. W. v. v. K. woensdagmorgen tegen elf uur een ongeluk gehad. Hij was boven op de draaimolen geklommen en kreeg toen van het sneldraaiende speeltuig een kruis balk tegen het been. Dc G.G. en G.D. heeft de jongen naar de dr. NoletStichting gebracht waar bleek dat het been niet gebroken was, zoals verondersteld, doch slechts gekneusd. SCHIEDAM: geboren: Leendert W. z. v. J. W. van der Hoeven en M. F. Pons; René G. z. v. G. Visser en J. Ploeg; Yvon ne d. v P. J. Verwiel en J. Esbach; Lucie D. d. v. J. M. van Buitenen en D. M, van Leeuwen; Astrid d. v. M. van den Bos en R. Bergkotte; Jacqueline d. v. A, Koene en C, Roos; Hans z. v.- A. G. J. Knol en J. M. van der Vegt Overleden: M. T. van der Horst, 74 jr; N. G. Schreuder, 81 jr. (Advertentie f.M.} Zaterdag beginnen wij met de verkoop van een uitgezochte partij één- en twec-persoons kapokmatrassen, overtrokken met een zware damast en gevuld met onvermengde kapok. Deze kapokmatrassen - en leder een weet, dat wat ligging betreft, er niets gaat boven kapok - kopen onze klanten morgen, slechts één dag, bijna dertig gulden goedkoper dan nor maal. iOOlW ?K 20 Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze één- en twee-persoons matrassen, ge vuld! met onvermengde kapok en overtrokken met fraaie, zware damast, slechts één dag, voor een prijs, beduidend lager dan normaal. Partij één- en tweepersoons ledikanten, fantasie voet- en hoofdeinde, lakwerk iets be schadigd, éénpersoons £0x190 29.80 tweepersoons 120x190 39.80 Géén tef. of schrift. best. BIOSCOPEN Passage, 1,30, 3.30, 7 en 9 uur: Yeah!, yeah!, yeah! hier zijn wc! Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Goliath en de zonden van Babylon'". APOTHEEKDIENST Apotheek Nieuwland, Dr. "Wibaiztplem 17. SCHIEDAM vrijdag. De 250.000ste bezoeker van Bad Groeoourd van dit sei zoen is nog eerder dan verwacht werd de bekken gepasseerd. Dit moet geheel on gemerkt woensdagmorgen rond elf uur zjjn gebeurd; het is dan ook niet meer u& te gaan wie de „jubileumbezoeker" Is ge weest. Het is voor de tweede maal in de acht zomers dat Bad Groenoord geopend is, dat dit aantal is bereikt Voor de eerst® maal gebeurde dat in de mooie zomer van 1959, maar toen viel het jubileum, op 20 augustus. SCHIEDAM, vrijdag. De driejarige jongen P- W. A. v. O, is woensdagavond om acht uur bij het oversteken, op het kruispunt Voorn estraat-Zwartewaalse- straat aangereden door een. personenauto, bestuurd door de heer P. A. E. De jongen kreeg tal van verwondingen, waaronder ook een ernstige aan het hoofd en is in de dr, Noletstiehting opgenomen. SCHIEDAM, vrijdag. Op het kruis punt Rotterdamse dijk-Van Deventerstraat is gisteravond om 7.30 uur de bromfietser H. J. B. aangereden door de bestelauto van de heer E J, A. B., die geen voorrang verleende. De bromfietser en zijn duopas- sagiere, mevrouw A. S. kwamen te val len; de laatste werd naar het gemeente ziekenhuis gebracht maar haar letsel bleek niet er_stlg. SCHIEDAM, vrijdag, De heer C, J. S. deed aangifte dat zün voor de deur van de woning aan de Tollensstraat staande auto gisternacht is gestolen. Van de heer J. v. H, is de bromfiets ge stolen die niet <-p slot in de Herenstraat was neergezet. SCHIEDAM, vrijdag Met een vlotte en aantrekkelijke wedstrijd tegen het Haagse Storks heeft Schiedam donderdag avond de honkbal-zomeravondcompetUie besloten. Het was niet te verwachten dat de eerste klasser Storks er in zou slagen in deze nederlaagserie var, Schiedam het resultaat van landskampioen Sparta, die met 10—0 won zal verbeteren. Schiedam bereikte evenwel een heel mooi resultaat door Storks met 76 te slaan. Met over winningen op AD O en HJ1S beeft Schie dam dus slechts eenmaal het hoofd moe ten huigen. Sparta won de beschikbaar gestelde beker en deze trofee zal tijdens een speciale bijeenkomst later worden uit gereikt. Jan van Naamen startte zwak als wer per en dat gaf Storks de kans om de vele vier wijds te benutten tot de stand 04 was, Henk Roosloot ve..-;*inde inde tweede inning de achterstand. Maar in de vierde inning draaide Schiedam de rollen om, Tonny Ebben, Van der Tas. Reyniers- se en Van Ruiven brachten d.e stand op 54. In de vijfde inning werd het 6—6. De spanning werd gehandhaafd tot de laatste slagbeurten. Henk Kempen, door een fopt op de honken gekomen, verover de de zegen op een honkslag van Jan van Naamen. SCHIEDAM, vrijdag De auto van de heer C, B. v. G. is, radende in de Haga- straat, gisteravond «m 9:.30 uur in brand geraakt, vermoed el Ub door kortsluiting. Met emmers water heeft de eigenaar het uit de motor slaande vuur geblust. De hele motor was vernield en er is flinke lakschade. Vannacht om drie uur is de brand weer moeten uitrukken naar de gemeen telijke vuilstortplaats aan de Jan van Rie- beeckweg, waar door onbekende reden een partij oud hout in brand is geraakt Het was een flinke brand, die snel be dwongen werd, maar uren nablussen vergde. SCHIEDAM, vrijdag. Nadat In de af gelopen twee weken tien Scbiedainse jon gelui een bezoek hebben gebracht aan het Duitse stadje Essllngen, zulks In het ka der van de Internationale Jeugduitwisse ling 1964, die voor wat Schiedam betreft geschiedde onder auspiciën van de Schle- damse Gemeenschap, zullen zondag 9 aug. tien jongelui uit Essllngen een tegenbe zoek brengen aan Schiedam, ook vOOr twee wéken- De jonge Duitse gasten zul len onderdak krijgen hij de ouders van de Schiedammers die naar Essllngen zijn geweest De Esslingers komen zondagavond rond half elf in Schiedam aan en worden door de pleegouders afgehaald in sociëteit De Brond. De officiële ontvangst heeft echter eerst maandagavond om 7-30 uur plaats in paviljoen „De Kethel" in het Prinses Beatrixpark door burgemeester mr. J. W. Peek als ere-voorzitter van de Schiedam- se Gemeenschap, Ook de Duitse consul te Rotterdam, de heer H. Rode zal daarbij aanwezig zijn en deelnemen aan de echt- Hollandse maaltijd die de gasten wordt aangeboden. De jonge Schiedammers hebben in Ess- lingen een prachtige en ook zeer leer zame tijd gehad, met vele excursies en uitstapjes in de omgeving. Nu is het de beurt van Schiedam om de Duitse gasten aangenaam bezig te houden, in Schiedam zelf, maar ook met uitstapjes naar diverse bezienswaardigheden in de omgeving. Meerdere Schiedamse bedrijven hebben grote hulp geboden om een aantrekkelijk programma te vullen. Zo zullen de Esslingers (vergezeld van hun Schiedamse vrienden) op uitnodiging van Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek dinsdag 11 augustus de gehele dag met een Spido-boot een tocht maken naar de Deltawerken. Woensdagmiddag wordt de Cartonnagefabriek bekeken en voor don derdag staat een de dag vullende excur sie naar Delft en Den Haag op het pro gram. Vrijdag gaat men de hele dag naar het strand in Iioek van Holland, waarvan de jonge Duitsers zaterdag kunnen uit rusten en zich opmaken voor het Enro- hal, dat door de Schiedamse Jeugdraad 's avonds in Musis Sacrum wordt gege ven. in de daaropvolgende week gaan de gasten een kijkje nemen in Rotterdam, a.a. vanaf de Euromast, zulks op uitnodi ging van Bank R. Mees en Zonen, met ook een bezoek aan de Duitse consul, de heer H. Rode. Dinsdag leidt de Schie damse V.V.V. de gasten door Schiedam en woensdag staat in het teken van het glas. De Ver. Glasfabrieken worden be keken en ook het Leerdams Glasmuseum wordt bezocht, met alles wat daaraan vastzit. Donderdag kan men eens uitbla zen om vrijdag weer een dagtocht te ma ken naar Amsterdam, dit op uitnodiging van de N.V. Gebr, Vincent. Zaterdag volgt dan onverbiddelijk het afscheid. De Duitse en Nederlandse deel nemers en deelneemsters aan de uitwisse ling gaan gezellig met elkaar koffiedrin ken. in Europoort en *s avonds is er in het gebouw voor Chr. Soc. Belangen de afscheidsavond met de pleegouders, waar bij de C.J.V. een feestprogramma zal aan bieden. Zondag 22 augustus gaan de Duit se gasten weer naar huis. (Advertentie f.lü.J Morgen beginnen vrij met de verkoop van een grote partij import auto-plaids In schotse ruiter». U kent ze wel, die solide, vastgeweven plaids, die niet haren en normaal voor 13.95 worden verkocht. Plaids niet alleen voor In de auto, maar ook afs extra boven deken in de jongens- of meisjeskamer. Zomers voor kamperen oT pick-nick... In de kinderbox of. In ons winderig klimaat als tochtdeken. Nu Import au to-plaids In schotse ruiten, Voor nog géén zeven t* gulden. Morgen om 9 uur .begint de verkoop van deze ^originele autoplaids, 140 x 170 cm, voor Ctón til. of schrift. Lang voor het eigenlijke seizoen begint... een voorverkoop van zuiver wollen dames-pullovers voor een ongekend lage prijs. Zuiver wollen dames pull overs, gehee! fully fashioned (geminderd). Een pracht kwali teit, uit de series van 12 tot 13 gulden, pullovers, die altijd het hele jaar van pas komen... met ronde hals en V-hats, nu voor nog géén acht gulden. Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van ouiver wollen dames-pullovers In de maten 36 t/m 46 en diverse kleuren W.o, rose bleu-marine enz. voor Giin X*l. of schrift, bat, ROTTERDAM, donderdag Aan boord van het kraan overslagschip Albatros aan de Oosterkade is gisteren de 32-jarige schipper Jan ten Napel, die woont in de Anjerstraat in Spijkemsse, misgestapt. Hij wilde overstappen op zijn schip, de L'Au- rore, dat er naast lag, doch is vermoede lijk door de duisternis misleid. Hij viel in een zes meter diep ruim en moest met een gebroken linkerheup en bovenbeen alsmede inwendige kwetsuren naar het Havenziekenhuis worden vervoerd. Advertentie f.M.) SCHIEDAM, vrijdag De Algemene BedrijTsvoetbal Competitie zal het sei zoen op 15 augustus besluiten met een erewedstryfl vaneen Schiedams selectie- team, samengesteld uit spelers van de deelnemende clubs, tegec. een selectle- tcam gevormd uit spelers van de Stibe- kavo, de grote bedrijfsvoetbalcompetitie te Rotterdam. Nog niet bekend Is waar en hoe Iaat de wedstrijd woïdt gespeeld om dat de meeste Schiedamse terreinen we gens herstelwerkzaamheden niet be schikbaar zijn. Wel zal deze slotwedstrijd staan In het teken van de Sporthal actie. De ABC heeft tijdens de gehouden wed strijden entree geheven ten bate van de SporthaL Er is een bedrag van bïjua dui zend gulden beschikbaar en het bestuur van de ABC hoopt dit bedrag op 35 augustus nog aanzienlijk te kunnen ver groten. Daarom wordt getracht met me dewerking van een harmonie-orkest of met drumbands van de gymnastiekver enigingen aandacht te vestigen op deze slotwedstrijd- De muziek zal dan vooraf een mars door de stad maken en daarna naar het veld trekken. Ook op andere wijze wil men deze slotwedstrijd een feestelijk karakter geven. De prijsuitreiking van de competitie van de ABC wordt later in de kantine ae Schiedamse Cartonnage Fabriek gehouden. Hier wordt dan tevens het be drag van de Sporthalaetie aan het be stuur van de SBLO overhandigd. Schiedvraaw. 145 - Straawnjfl 69 Ploirrwefl 152- Asierto23-31-Tri.134700 winkelcentrum.- Hooevliel - TeL160822 HOEK VAN BOLLAND, donderdag De 9-jarige E. L. uit Rotterdam zat dins dagavond gewikkeld in een deken te wachten op de politiepost In de Hoek. Hij was één van de 1200 kinderen, dia gedurende de grote vakantie verpozing zoeken aan het Hoekse strand. Elke mor gen worden, de Rotterdamse kinderen met speciale hussen van. huis gehaald. Vanaf C.S. vertrekken zij met een extra trein naar de Hoek, waar ze de dag door brengen met zwemmen, wandelen en spe len. Tegen de avond vertrekken de kin deren weer met extra treinen. Dinsdag avond was er echter een achterblijver. Hu was niet bij zijn groep in de buurt gebleven en bij het vertrek van de trein werd zijn afwezigheid helaas niet opge merkt Men ontdekte de vermissing toen de ongeruste ouders gingen bellen met de leiding van de Rotterdamse Vakan tieschool. de stichting, die de vakanties organiseert De jongen is toen spoedig gevonden. Op de post is hij afgehaald. SCHIEDAM, vrijdag De kermis is weer In Schiedam Morgenmiddag om twee uur gaat het feest beginnen. Ondei zeer grote belangstelling van de met va kantie zijnde schooljeugd ri)a de kermis exploitanten nu bezig de stands en verma kelijkheden op te bonwen, een zenuwach tige en chaotaische bezigheid. Voor de leek Is het onbegrijpelijk hoe uit deze op. eengepakte hoop van tentjes, vloeren, staalconstructies, met daar tussen In de enorm grote trucks, die het materiaal aanvoeren, een geordende kermis kan ont staan. Mr. H- M. Janvier, de contactraan van de exploitanten, was dan ook vanoch tend druk in de weer om ordening in de chaos te brengen. De kermis komt weer op het parkeer terrein aan. de Broersvest, met, vergeleken bij vorig jaar, een kleine uitbreiding naar de Singel bij de Broersvest Daar zijn enkele kramen neergezet De Singel is verder in gebruik genomen als standplaats voor de woonwagens van de exploitanten. De vele klachten over de beperkte ruim te van vorig jaar hebben zo "op het eerste gezicht niet veel resultaat opgeleverd. Het is nu nog niet te zien welke attracties ex geplaatst zijn, maar in elk geval kunnen we al melden dat het oude vertrouwde hoge Tad, vorige jaar node gemist, weer is verschenen. Met het doel om het sterkste vertegen woordigend elftal te verkrygen Is woens dagavond op een terrein aan de Schiet- baanstraat een wedstrijd tussen twee se lectieteams gehouden. Deze wedstrijd lukte niet geheel omdat een groot aan tal gekozen spelers nog met vakantie Is. Ook bet duel tussen de wei verschenen spelers en de daarbij gevoegde Invallers leverde niet veel nieuwe gezichtspunten op. Er werd namelijk niet best gevoct- baL Hel eindresultaat was 7—2, overi gens niet van belang. In het wijkcentrum Nieuwland is daar na door bondsofficial W. Nieuwstraten en het bestuur van de ABC het vertegen woordigend elftal t samengesteld. Het wordt gevormd door J- Valk (PTT) doel; achter: J. Krijgsman (Helios) en C. Bone faas (Daalmeijer); midden: Cor Gudde (SCF). Wïm Koning (Helios) en J. HiL- berdinc (GZV), voor: J. de Nijs (Bing ham), Joep Marsie CSCF), J, Bloem (Hav. Bank), Aad van der Vlist en Thijs Kop penhagen (SCF). Reserves: "Wim van der Poel (GZV)), F. Bonefaas (Helios), H. Prins (Total), M. Haagen (SCF) en C. Sakko (SCF). De competitie van de ABC is ook dit seizoen met succes verlopen en bewezen is nu wel dat het samensmelten van de diverse bedrijfsvoetbalcompetities tot een enkele ABC enkele jaren geleden, een juist besluit is geweest ondanks de te genwerking en het onbegrip dat er in de aanvang wel was. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De .Mis sissippi" van L. Smit en Co's internationa le sleepdienst uit Rotterdam is in samen werking met de Deense sleper „Svitser" bezig met de berging van de Liberiaan „Integrity". Dit met 8.000 ton erts geladen schip liep 70 meter uit de kust van het eilandje Perim (dicht bij Aden) aan de grond. De „Integrity" (4865 brt) was onderweg van Marmugosa (Goa) naar Polen, De Liberiaan maakt water. Er zit een gat in de dubbele bodem. De te hulp ge komen slepers lossen de lading en zetten de bergingsankers uit. Route wedstrijd versierde fietsen op zaterdag 8 augustus 3964 16.00 uur. Start: Gemeentereiniging etnde voor malig feestterrein- Hoflaan, Voorstraat, v. d. Bordesplein, Raadhuisplein, Juliana- laan. Oranjelaan, Nassaulaan, Prins Hen driklaan, Prins Bernhardlaan, Kethel- weg. Burg- Vcrkadesingel, Sportlaan, v. d. Linden v. d- Heuvelsingel, Kethelweg. Hortensialaan, Seringenstraat, Petunia- straat, Adr. Pauwstraat, v. d. Duyn v. d- Maasdamlaan, v. d. Duynstraat, Lusthof straat, Goudsesingel, Plein 1940,. Juliana- singel, Binnensingel, Emmastraat, Callen- burgstraat. Oosterstraat, Maasstraat. Oost- havenkade, Julianabrug, Parallelweg, Stationsstraat, Vetteoordsekade, Verhey- straat, Wagnerstraat, Mendelsohnplein, Mahlerstraat, van Beethovensïngel, Burg- Pruissingel, Billitorüaan, Bomeostraat, Soendalaan, Floreslaan, Floris de Vijfde laan Blois van Treslangstraat, v. d. Werffstraat, Philips de Goedestraat, Flo ris de Vyfaelaan. BïUitonlaan, Vondel straat, Joubertstraat, Van Kiebeekstraat, Josef Israëlslraat, Groen van Prïnsterer- straat, Broekweg (feestterrein, einde). ROTTERDAM, donderdag: Op de kruising Admiraal de Ruyterweg-Voii- delweg-Van der "Werffstraat is de 63-jari- ge kunstschilder J. Hazebroek van de Olmend aal met zijn bromfiets tegen een personenauto gebotst Met breuken in zijn linker arm, het linker sleutelbeen en enige gebroken ribben is hij naar het Dijkrigtzieken hi ris gebracht. (Advertentie LM.) Morgen houden wij een één- daagse aanbieding van Bel O Fast weekend-shirts voor onze martnen. Wij zeggen "onze mannen" omdat deze bijzonder mooie kwaliteit echt bedoeld Is voor onze eigen klanten... pracht shirts, .een ongekend lage prijs, voor nog géén acht gulden. ©el-O-Fast weekend shirts Morgen begint de verkoop van deze Bel O Fast week-end shirts, In diverse kleur stellingen en in alle courante ytfy maten voor Giin tel. of schrift, btit. ROTTERDAM, donderdag. Woens dagavond ia door de recherche van het bureau Marconipleln aangehouden de 33- jarige flliaalchef D. F. uit Botterdam on der verdenking van verduistering ten na dele van een radiozaak In het wester: van de stad. Het betreft een bedrag van f 15.000 k 20.000, De man verkocht de goederen voor eigen rekening en maakte van het j rid goede sier. Een "en ander speeld* zich af in het laatste half jaar. Htf zal voor de officier van justitie worden ge leid. (Advertentie IMA VLAARDINGEN, vrijdag Een 11- jarïge jongen was op het dak van een transformaiorhuisje aan de Achterstraat geklommen. Hij gleed uit en viel daarop van, een hoogte van plm. 4 meter op de grond. Met een gebroken rechterenkel moest hij naar het ziekenhuis worden vervoerd. VLAARDINGEN, vrijdag In het pand Prof. Rutgersstraat 73, bewoond door de fam. Boessen vond woensdag een. ontploffing plaats. Mevr. Boessen bevond zich in de slaapkamer toen zij een knal hoorde. In de woonkamer bleek een ruit te zijn gesneuveld, terwijl schade was ontstaan aan de gasleiding nabij de me terkast. Persoonlijke ongelukken vonden er niet plaats. Bij onderzoek bleek dat de gasleiding was gescheurd, waardoor ga* naar buiten kon stromen. Het Is niet dui delijk geworden hoe het gas daarna tot ontploffing is gekomen. Krachtens besluit van de al gemene vergadering van aandeelhouders d.d. 19 mei 1S64 is de naamloze ven nootschap; N.V. „De Ko meet" Fabriek voor Fijnere Werktuigen, gevestigd te Schiedam, ontbonden met ingang van 19 mei 1964. Aan de enige aandeelhou der van deze naamloze ven nootschap m liquidatie zal twee maanden na deze aan kondiging uitkering geschie den van de door de vereffe ning beschikbare baten. Het plan van uitkering Is ter kennisneming van een ieder nedergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Vlaardin een en ten kantore der ven nootschap. MEER KEUS BETERE PASVORM Personeel gevraagd BIJVERDIENSTE. De Schie dammer (Het Rotterdamsch Pa rool) vraagt nette bezorgers (sters) voor de zomermaanden of gedeelten hiervan. Leeftijd boven 35 jaar. Aanmelden: Lange Haven 103, tel. 67279 of 66505: 's avonds na 19 u. 155960 154262. Co-op (De Voorloper) vraagt BROOD VERKOPER voor ge heel of gedeeltelijke dagtaak. Aanmelden dagelijks kantoor 2e Van Leyden Gaalstraat 14. Tel. 4745—3225. Prof. Dr. Ariëns en de KERMISKLANKEN Zoak D weet wordt de sfeer op kermissen voornamelijk bepaald door twee factoren; de melange van vele geu ren, speciaal die van oliebollen, gebakken wafeltjes en patates frites, én de vermenging der melodieën. Wat dat laatste betreft: hoe bonter de kakofonie van geluiden, des te levendiger en gezelliger la de kermis. Kermis klanten zijn verslaafd kermfsklanken. Dit verschijnsel heeft onze beroemde stadgenoot aan het denken gezet Zo kwam hij tot de constructie van een geluidsweergave-apparaat waarop, door middel van een band, zestien platen tegelijk ten gehore kunnen worden gebracht, onderbroken door en doorspekt met kreten als: .Laatste Kans!". „Altijd prljsl", „Spélen Maarrrrr!", enz. De voordelen voor bezitters en exploi tanten van kermiskramen die tot en met deze week nog speciale kreten die in hun kraam te pas komen hij de professor kunnen opgeven springen Ia het oor. Er zal op de kennis die h.s. zaterdag in onze stad geopend wordt, meer geluld geproduceerd worden ooit te voren ln de geschiedenis van het Kermlswezen. Horen en zien zal de bezoeker vergaan. Een goede sfeer Ia der halve gegarandeerd. Vooral de Beatles, die in het produ ceren van lawaai al hun concurrenten met vela tiental len decibels slaan, zullen veelvuldig te horen zijn. En als TJ dan toch ter kennis gaat, weet dan dat D Uw geteisterde trommelvliezen tot rust kunt laten komen ln Ariëns Schoenenhuis, Broersvest 64, alwaar TT zowel nieuwe schoenen als moed kunt opdoen. En Uw kinderen krijgen er een kleurige O VERDONDERENDEEN OOR- VERDDVENDKERMfSLAWAAIBALLON b(J eadeaa.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1