Heuvelafwaarts met de ijsk ar <=Yïlurrió KOELKASTEN-De Mol-Jansen Lange Kerkstr. 66, tel. 68570 Danny Kaye terug als ,JDe Hofnar SCHIEDAM foeamtm I Ufed, Xu de kermis is het afgelopen HITTEGOLF EEN ECHTE MEEVALLER Zondag SVV ontvangt Roda JC Mon teur maakt val van dak Mandfles brak! Zoutzuur zet bode-auto in bijtend gas j Schiedamse bioscopen IJzeren masker Schoorsteen de pijp uit Brand doordat gas aanbleef Koene pater Avond Mulo AGENDA Particuliere Mulo Huiswerk cursus fa.deJAG Prof. Dr. Ariëns en de Schoenenerfenis Pag. 5 - vrijdag 28 augustus 1964 (Advertentie tM.) (Advertentie LM.) SCHIEDAM, vrijdag De kreet „Maaa, ma'k-een-ijssie'' is een soort thermometer. Hoe warmer het is des te meer hoor je hme, Er zijn meer van. die schalen te beden ken. Het bezoek aan Bad Groen-- oord bijvoorbeeld of het aantal} glazen bier, die in een paar teugen worden geleegd. Afzonderlijk en! met elkaar wijzen 2ij dit jaar een! goede zomer aan. De wijzer, diei de laatste tijd wat zakte schoot! woensdag en gisteren echter weer uit. Het overviel ons nogal, die plotselinge Sahara-temperatuu r, J want wij waren mentaal al op de! herfst ingesteld. Een meevaller' dus, ook voor de ijsman, die een1! paar topdagen best kan gebruiken. „Het wordt ieder jaar slechter' zegt de heer G. Bar ten, die al veer- tien jaar ervaring als venter heeft, of de mensen nu teveel op afbetaling kopen ik weet het niet, maar feit is, dat de verkoop aan de kar de laatste vier jaar terugloopt." „Met schepijs hoef ik helemaal niet meer aan te komen, ik heb er elf jaar meegelopen, maar op het laatst kon ik niet meer op tegen de man met het pakijs, die zijn klanten veel vlug ger kan helpen. De mensen vinden het bovendien hygiënischer". Het seizoen Is, nogmaals, goed ge weest. Vanaf maart is ijsman Barten met zijn kar cp stap. Zijn „wijk" is Nieuwland, een buurt vol kinderen. Tot eind september denkt hij het wel uit te kunnen zingen, maar zegt hij: „Na de kermis is het wel zo'n beetje afgelopen". De laatste dagen zijn daar om een plotselinge meevaller. Woens dag was zijn omzet ƒ280,de winst is echter niet voor hem alleen, omdat hij fabrleksventer is. Trouwens, dat zijn bijna alle zes a zeven venters die In Schiedam rondlopen. De sociologie van de ijsverkoop is ingewikkeld genoeg om er een proef schrift over te schrijven. De teruggang van de laatste jaren is al genoemd. Oorzaak hiervan is ook de toename van het aantal verkooppunten in de stad. Slager, groenteman en kruide nier zij verkopen tegenwoordig bijna allemaal ijs. „Straks kan je het nog gelijk met je kolen bestellen" zegt de heer G. Barten meesmuilend. (Advertentie LM.) „Zondag is dé dag", verklaart hij, ..de vrijdag is niets meer. Vroeger kon •ik op vrijdagavond met een volle kar de volksbuurt ingaan, en los terugko men, vandaag de dag is de donderdag nog beter". Waar het aan ligt? L haalt zijn schouders op: „De vrije I zaterdag" oppert hij, maar het is een fr slag m de lucht. Over een maand ?aat de kar weer staL De heer Barten zoekt voor de winter nog een goede baan, maar „die zijn schaars". „Een paar jaar geleden liep ik nog met Berliner bollen, maar dat gaat nu ook niet meer". Met Kerst mis verkoopt hy sinds vorig jaar ijs taarten. De eerste keer nog zonder reclame te maken? maar na honderd, die hij toen verkocht wil hg daar nu wel aan beginnen. Op ztfn kar komt een bordje te hangen dat de taarten met Kerstmis bij hem thuis in de West- molenstraat te koop z(jn, want van de zcmer alleen kan hU niet leven, zelfs niet als die zo goed is als deze. BONTSHOWMODE 1964-'65 IN DE SALON KLEIWEG 145, ROTTERDAM Dinsdag 1 september en donderdag 3 september telkens 's middags 2.30 en 's avonds S twr. ir Grote collectie gracieuse modellen. ir Interessante nouveauté's m lijn en afwerking. GAARNE TIJDIGE RESERVERING I Telefoon <010) 8 33 27/8 89 12 Gratis Thé-Compiet (Advertentie LM.) (Advertentie I.M.i Alleen morgen, op Zaterdag houden wij een speciale verkoop van deze fabriekspartij gezellige dekjes voor rotanstoelen. Met interieur van Polyester schuim, bijna2 cm dik, aan beide zijden bekleed met leuke cre tonne, zijn er duizenden deze zomer verkocht voor 5.25. Maar morgen, zaterdag, slechts één dag, kunt U ze kopen voor nog géén drie gulden, Wij gaan door mét de verkoop Yan alle mogelijke soorten vitrage, die wij nu, na het sei zoen konden kopen voor onge looflijk lage fabrieksprijzen. Morgenvroeg begint de verkoop van Luxe Tc rl en ka Venster» val. Partij 1. YenstervaJ van Terienk» mar quisette met een de Terien- ka fantasiekant, compleet met zoom el) hoofdje, uit dé serie van 3,10,55 cm hoog. Partij II. Extra lange val, met Ingeweven dessin, normale prijs 2.95, ge maakt van ragfijne polyester marquisette, 70 cm lang. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze belde val len, door elkaar voor één prijs, per meter M voor 0 Gtin rel. of schrift, best. Morgenvroeg am 9 uur begint de verkoop van deze dekjes voor Rotanstoelen, In tientallen kleu ren en dessins, voor Géén te/, of schriftbest. SCHIEDAM, vrydag SVV krijgt zondagmiddag om 2 uur in Harga (op het voormalige hoofdterrein van Her- mes-DVS) Roda J.C. op bezoek, dat nog niet gespeeld heeft in deze com petitie. Na de verrassend grote over winning op stadgenoot Hermes, krij gen de rood-groenen nu te bewijzen dat dat geen uitschieter is geweest. Doch er wordt wel terdege rekening mee gehouden dat men nu een pittiger tegenstander heeft. De Limburgers hebben vorig seizoen nog een kans gehad om te promoveren en zullen ongetwijfeld trachten com petitie met meer succes te besluiten. Bovendien heeft het „zuidelijk tempe rament" de SW'ers altijd moeilijkhe den gegeven. Het kan een. interessan te ontmoeting worden in Harga. SW 2, dat de competitie in de hoog ste reserve-klas begon met een neder laag tegen Telstar, gaat het nu pro beren tegen AJAX 2. Wei een zware opgaven. ROTTERDAM, donderdag De 62- jarige monteur P. T. T. A. Struik, wo nende Hilleniussingel, was gistermiddag bezig op het platte dak van een pand aan de Van Helmontstraat een kabel te trekken. Achteruitlopend met deze ka bel had hij geen erg in de dakrand. Hij viel en kwam vier meter lager terecht op de straat. Met pijn in de borstkas is hij naar het Bergwegziekenhuis ver voerd. (Advertentie LM.) SCHIEDAM, vrijdag Het leek er gistermorgen op of een vrachtauto op de Burg. Honnerlage Gretelaan, bij de Dist üllerderU Melchers, in brand stond. Het was echter geen vuur maar bytend zoutzuur dat grote witte wol ken uit de wagen deed opstijgen. Deze scherpe gassen, die in neus en keel beten, dreven alle omstenders op een afstand. Een grote hobbel in de weg, de grens tussen de oude en. de nieuwe bestra ting, had de vrachtwagen van de bode dienst Gebr. van Tienderen doen schokken, waardoor een mandfles met zoutzuur was gebroken. Het uitstro mende zuur, in aanraking gekomen met de zinken binnen-bekleding van de wagen, deed het scherpe gas vor men. Brandweerlieden met gasmaskers hebben de chauffeur geholpen de nat- aar buiten te bren gen, waarna auto, de lading en ook het wegdek werd sehoongcspotcn. Zo wel de chauffeur als twee brandweer lieden zijn voor medische controle naar het gemeente-ziekenhuis gebracht. Maatregelen zijn genomen om de scha delijke werking van het zuur te verhin deren. (Advertentie LM.) Naast onze hulshoudafdeling, beneden, openden wij een af deling met alle mogelijke soor ten lampen, hanglampen, staan de lampen en een groot sorti ment schemerlampjes... natuur lijk tegen de bekende ter Meulen-prljzen! Dit Is de eerste aanbieding uit deze nieuwe afdeling. Een moderne staande sche merlamp, compleet met shan tung kap, op gedraald mahonie houten voet, Incl. snoer,stekker en fitting, normale prijs f. 29.95, nu als speciale aanbieding voor nog géén twintig gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze moderne, staande schemerlampen, de kap in diverse bloem A AijfT dessins of ge- ImMjÈ heel effen, B voor-jgp In verband met de expeditiedraklc als 't kan, zelf meenemen. Géé» tal. of schrift, bett. Morgen begint een speciale ver koop van een grote restant- partij van een van de bekendste wolfabrieken. Diverse soorten van dit seizoen, o.a. knotten dikke spartwol, jumperwol en fijne babywol, in wel 10 kleuren, maar alles van gegarandeerd 100% zuiver -wol, uit de normale collectie van f. 2.7S en 2.95 per 100 gram, koopt U morgen door elkaar voor nog géén een gulden, zestig. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze pracht partij zuiver wollen breigarens, ■in de mooiste en meest modieuze tinten, per 100 gram Géén Ut. o, i thrift, bett NES-ZEGELS KES-ZEGELS GRATIS KOEL KASTVULLING f Advertentie LM.) HOOGSTR.174 SCHIEDAM STEEKT ER MET „COUPE EN SCHOUDERS" BOVEN UIT.... IJ films ais „De mm met let Ijierenmaslier" kunnen slechts enkele maatstaven worden aan gelegd. De eerste en tevens de belang rijkste Is: blüft hy boeien? De tweede kan eventueel zijn: wordt er draaglijk geacteerd? Het verhaal in deze gevallen is nagenoeg altyd hetzelfde. Een klein landje met een rechtschapen vorst wordt In de na righeid gestort als deze komt te overlij den en een arglistig hoveling zjjn plaats weet in te nemen. Maar dan zijn er al tijd nog nobele lieden, die zich net zo lang druk maken tot de rechtmatige troonopvolger weer aan de regering is. Régisseur' Francesco de Feo is er in geslaagd otn een boeiende film te maken waarin op de juiste ogenblikken de lach wordt gentrodueeerd of stilletjes een traan wordt geplengd. De schurk is dit maal bijzonder gemeen en zijn bestrijder (Michel Lemoine) is een leuke imitatie van Robin Hood, Kort en goed, preten tieloos amusement waarbij men zich niet zal vervelen. (Monopole, t.m. woens dag). (van p verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Een schoor steen van 64 meter, die vlak achter de huizen van de Rotterdamsedijk op het terrein van de Vereenigde Gasfebrie- ken N. V. staat wordt gesloopt. Opbla zen of voorzichtig laten vallen ging met dit gevaarte niet. Een man met een pneumatische boor knabbelt nu van boven stukjes van. de armdikke wand af. Binnedoor valt het puin naar beneden en wordt daar geruimd. De afbraak geschiedt in het kader van de verbouwing bij Vegla. (Advertentie IM.) SCHIEDAM, vrydag. De familie De Nijs uit de Copernicusstraat 1 b ging gisteren een dagje weg, echter zonder het gasstel dat nog brandde uit te doen. De hele dag kreeg het vuur de kans het ijzer te verhitten. Tegen de avond was het zover, dat de slang, die in brand stond van het gasstel lossprong en een houten keukenkast in vlam zet te. Ook een kast in de kamer, die hier aan vast was gebouwd vloog in brand. De brandweer is via een buurhuis in de keuken gekomen en heeft het vuur ge blust. De schade bleef tot de twee kasten en geblakerde muren en plafond beperkt. NIEUWE films van Danny Kaye zyn schaars de laatste tijd. Het is al weer een jaar geleden, dat zijn laatste „The Man from Dinner's Club" in Nederland uitkwam. Op het ogenblik vult hy zyn tüd voornamelijk op met televisie shows, die het komend seizoen ook op de vaderlandse beeldbuis te zien zullen zijn. Dat wachten is zyn lot als groot talent, want er zijn maar weinig scena rio's waarin hij zijn komische gaven kan laten schitteren. De legendarische Walter Mitty-film had dat wel. „Knock on Wood" ook. Een andere voorwaar de voor een goede Danny Kaye-fllm is een regisseur, die hem kan temmen. By zyn laatste optreden op het doek was dat Frank Tashlin, die ook Jerry Lewis klein kreeg. Het publiek kan de roodharige komiek echter niet missen en daarom haalt Passage een oude top- stal: „DE HOFNAR" (The Court Jester). Scenario-schrijver Nor- Panama en regisseur Meivin Frank konden het talent van Danny Kaye nJ. wel aan en vaagden inder tijd de mislukte Andenscn-geschie- denis gemakkelijk weg. Het is niet alleen Danny Kaye, die zingend, dansend, pantomime spelend het succes van deze dolle parodie op een middeleeuws koningsverhaal maakt. Het is ook de tekst van de dwa ze liedljes, de dialoog vol woordspelle tjes en spitse grappen, de verwarrende stortvloed van kluchtige situaties, waaraan de film. 2ijn grote humoris tische kwaliteiten ontleent. De lege plekken, die meestal op treden, zodra Danny buiten het schoots veld is van de camera, heeft men be kwaam weten op te vullen; Glynis (Mi randa) Johns, Basil Rathbone, Mildred Natwick (voedster), Cecil Parker (ko ning) doen in dat opzicht goed werk. Danny is dan de onkrijgshaftige aan hanger van de verzetsbeweging, die zich tegen de onwettige, wrede koning' Roderick keert en in het hartje van het bos de werkelijke troonopvolger ver bergt, een koninklijk baby'tje, herken baar aan een speciale moedervlek op zijn bipsje. Om zyn mannenmoed te bewijzen dringt Danny in de koninklij ke burcht door, vermomd als Italiaan se hofnar en de intriges, waarin hij dan verstrikt raakt, zyn zo talrijk dat hij er zelf geen raad mee weet. Onder de betovering van een heksachtige voedster brengt hij wild en onweer staanbaar de dochter van de koning het hoofd op hol. Van een valse edel- Advertentie LM.) nubeduidend goedkoper Velen onder onze klanten zullen zich nog wei de bijzondere aan bieding van vorig jaar her inneren ...rundlederen acte tassen met 10 jaar garantie! IJzersterke dubbele tassen mee twee ruime vakken, twee grote voorzakken en brede riem, solide, dat de fabrikant elke tas 10 jaar garandeert. Ondanks de gestegen Ieerprijzen koopt U nu weer van zulke garantietassen. Actetassen, die normaal voor 14.75 verkocht warden, koopt U nu voor nog géén tien gulden. man krijgt hij de opdracht drie rid ders te vergiftigen. Danny levert het meest dwaze de- genduel, dat ooit vertoond is; hij ze geviert ook in een dol toernooi; is beur telings bang als een haas, moedig als een leeuw, zingt, grapt, springt, danst en redt zich met vertwijfeling uit de meest precaire situaties, Steun vindt hij daarin van de kordate Glynis Johns en aan 't slot, als zijn verzetsvrienden het kasteel zullen binnendringen, van. een leger dwergjes, die op een geraffl- neerd-komische manier met de bloed dorstige krijgslieden van de koning af rekenen. Het baby-koninkje wordt er kend, de boze pseudo-vorst legt het hoofd in de schoot en Danny en zijn helpster zullen niet meer van elkaar hoeven te scheiden. TTet mooie opheffingswerk van een moedige pater in een broeinest van Marseillaan5e ontucht vormt de nobele ruggegraat van Maurice Cloche's 's Nachts langs de trottoirs. In dit geval is het zondig bedryf van de lichte cava lerie nïet gebruikt voor kwasi-rcalisti- sche, maar In feite uitsluitend op de pi kanterie gerichte onthullingen. Filles de nuit is een vrij eerlijke film, die mis schien wel een beetje te veel morali seert, maar vooral toch een ere-saluut wil brengen aan de positieve resulaten van praktisch christendom. De held van het verhaal is een jonge pater, die nog wel in het Vreemdelin genlegioen heeft gediend en zich nu ge heel geeft aHn het moeilijke en vaak on dankbare werk in donker Marseille. Door z'n flink en begripvol optreden weet hij op den duur het vertrouwen van de prostituees te winnen. La Clairière, zijn meisjestehuis, wordt een! vluchtheuvel voor de rampzalige slacht- j offers van misdadige profiteurs en lou-! che barexploitanten. j Zoveel resultaat boekt hij met z'n ge duldige actie, dat de onderwereld zich bedreigd voelt en represailles neemt. Tenslotte wordt het tehuis zelfs in brand gestoken. Maar dan grijpt de politie in en de hele bende wordt opgerold. Voor de pater en zijn prostituées daagt nu een hoopvolle toekomst, dat zat er écht wel Cloche heeft het wat onbeholpen ver haaltje in een sobere, maar suggestieve trant verfilmd. In de hoofdrollen Geor ges Marchal, Claus Holm en Nicole Ber ger. (MONOPOLE, zaterdagnacht) (Advertentie IM.) Een grote partij Bouclé tapijt, 100 cm breed, gaan wij Zaterdag verkopen. Een merktapijt» dat U zult herkennen aan het prachtige weefsel en de sublieme'kwali teit en dat wij nu als speciale aanbieding gaan Verkopen, niet voor de vastgestelde prijs 1B.90 per meter, maar voor f. 13.90 Neemt U de maat I van Uw kamer meeï Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van dit Bouclé tapijt, in uiteenlopende kleuren. Ide aal voor de huiskamer, 100 cm bread. 4BjfbrB/i per meter, voor f* Géén tel. af schrift, bat. ELS PEET, donderdag (ANP) In Elspeet is woensdagavond de 14-jarige Wilhelmina van der Berg dodelijk ver ongelukt, toen zy met haar fiets tegen een auto botste. Het meisje was af komstig uit Rotterdam en bracht haar vakantie door in Elspeet. MET SUBSIDIE VAN DE.GEMEENTE. Lesgeld 50,per jaar. Aanmelding van nieuwe leerlingen, dagelijks van 7-9 uur 's avonds, aan de Heemrar 'singel 89, Rotterdam of telefoon 36X 00. Th. Pascales huidarts Vondellaan 8 Spreekuur hervat BIOSCOPEN rassage: 2 en 8.15 uur: „De hofnar". Monopole: 2 en 8 uur: „Kap op, handen thuis". APOTHEEKDIENSTEN j Apotheek: Jansen, Swammerdamsingel j Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van deze dub bele actetassen met 10 jaar ga rantie op netleder, ERKENDE OPLEIDING VOOR DE ER KENDE MULO DIPLOMA'S. KLEINE KLASSEN. HUISWERK TOEZICHT. Aanmelding, dagelijks na 10 uur, aan de Heemraadsingel 89, Rotterdam of telef. 36100. UITGAANDE AN DE STICHTING IN- STITUUT HEEMRAAD. COMPLETE EN PRAKTIëLE HUISWERK CURSUS VOOR LEERLINGEN VAN ALLE SCHOLEN. Inlichtingen dagelijks na 10 uur aan de Heemraadsingel 89, Rotterdam of telef. 36100. Auto's en motoren RADIATEURMONTEUR zijn. zal in ruime mate voldoening' gevend werk betekenen voor wat oudere mnl. personen. Pers. me!d.:.BLOKSMA. Radia te urenfabx. N.V.. Oostzeedijk 224 of Korte Haven 26, Schie dam. Personeel gevraagd RADIAMONTEUR zijn. zal In ruime mate voldoening gevend werk betekenen voor wat oude. re mnl. personen. Persoonlijk melden: BLOKSMA Radisteu ren fabriek N.V. Oostzeedijk 224 of Korte Haven. 26 Schiedam. Broersveld 105 MEER KEUS BETERE PASVORM Sterven doet erven. Een suikertante van de pro fessor was op een eerbiedwaardige leeftijd kalmp jes heengegaan en een nuchtere notaris vertelde de geleerde dat hij de enige erfgenaam was van haar tonnen. De professor, die voor de oude dame altijd een kinderlijke genegenheid had gevoeld, nog daterende uit de tijd dat zij hem bij zijn be zoeken de knuisten volstopte met kleverigeazuur- tjes en die derhalve in rouw was gedompeld, kon bij deze mededeling een glimlach van voldoening niet onderdrukken. Immers, erven maakt xouw- betonen zoet. Kortom, de professor kon zich een. man in bonus voelen. Hij was evenwel zeer verbaasd toen hij vernam waaruit die tonnenerfenls bestond. Tantelief bleek haar vermogen te hebben belegd in schoenen, een pakhuis vol. Dames-, heren- en kinderschoenen, zonder uitzondering van bijzondere kwaliteit. De professor zal in het vervolg op grote voet kun nen leven. Maar u kunt meeprofiteren als u bij Ariëns Schoenhuis deze ideale pasvormschoenen koopt. En voor Uw kinderen is er een kleurige SUIKERTANTESCHOENENERFEN1SBALLON W woninginrichting f BRÖERSVÏST 64-66

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1