Staatssecretaris opent maandag nieuw lyceum VUIL OP STRAAT: BOETE Gebouw kwam jaar later *wTlb7*7 8ereed dan aanvankelijk bedoeling is geweest SZC-polo herenteam promoveert Schiedam Koeriersters TAPTOE DELFT in M®tterilam vielen tot tlwsver bijna- 40 proeessen-verbaal BitrsSfs agenl Brand doordat gas aanbleef Marika Kilius concurrente van Sjoukje in Amsterdam Collecte voor blindenhulp Daders van vier inbraken aangehouden Kritiekprijs voor „Alleman" AGENDA H OOK IN UW VAKANTIE dkt aan ons zenden inschrijvingvan leerlingen Predik beur ten Inschrijving van leerlingen inschrijving nieuwe leerlingen, vanaf 1 sept. 27 aug. t/m 5 sept. Kaartverkoop bij'de V, V. V.'s Den Haag (Parkstraat), ."Rotterdam -(Stadhuisplein) ■K' - en Delft. v Bestel kaarten bij alle V.V.V.'s. ^^prjjjen vanaf f 2.-. (Advertentie LM.) Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 15 36 55 Vuilnis op straat SCHIEDAM, vrijdag. De familie De Nijs uit de Copernïcusstraat 1 b ging gisteren een dagje weg, echter zonder het gasstel dat nog brandde uit te doen. De hele dag kreeg het vuur de kans het ijzer te verhitten. Tegen de avond was het zover, dat de slang, die in brand stond van het gasstel lossprong en een houten keukenkast in vlam zet te. Ook een kast in de kamer, die hier aan vast was gebouwd vloog in brand. De brandweer is vla een buurhuis In de keuken gekomen en heeft het vuur ge blust. De schade bleef tot de twee kasten en geblakerde muren en plafond beperkt. Voor het licht in onze ogen kun nen wij nooit dankbaar genoeg zijn. Voor hen die dit itcht moeten, mis sen kunnen wij nooit genoeg doen. Vandaag organiseert de afdeling Rotterdam van de Vereniging „Steunt Ons Streven" in Schiedam, weer de jaarlijkse inzameling om aan blinden van alle gezindten hulp en steun te kunnen bieden. Gaarne beveel ik deze collecte in Uw warme belangstelling aan. De Burgemeester van Schiedam, mr. J. W. Peek. Hilversum, vrijdag. - Marika Kilius en Hans Jiirgen Baumler zullen, in okto ber optreden in de „Wiener Eisrevuc" die van 7 oktober tot 8 november in de Amsterdamse Apollohal is. In die zelfde periode is ook de jjsrevue „Ho liday on ice" in Amsterdam, in het RAI gebouw, met wereldkampioene SjDUkje Dykstra als de grote attrachtie. De „Wiener Eisrevue" heeft de data voor het optreden in Amsterdam al een jaar geleden vastgesteld. Toen de „Ho liday on ice'-revue later besloot van 25 september tot 11 oktober in Amster dam te komen, heeft de Nederlandse manager nog overleg gehad met de directie in Wenen om de „Wiener Eis revue" naar een andere datum te ver schuiven. Maar in Wenen antwoordde men dat men het niet nodig vond opzij te gaan voor „Holiday on ice" met Sjoukje Dijkstra, omdat het Olympi sche kunstrijpaar Kilius-Baumler zeker voldoende de aandacht zal trekken. Am sterdam is de eerste plaats buiten Duits land waar Marika Kilius en Hans Jiir gen Baumler optreden. SCHIEDAM, zatredag Gister z|jn twee Schiedamsc mannen voor de of- ficir evan justitie geleid, die 4 inbra ken hebben bekend. De totale waarde van de buit bedraagt ongeveer 8.000 gulden. De grootset slag sloegen zij bij een inbraak eind juli in een radiozaak aan: het Broersveld. Zij ontvreemdden daar: voor 2200 guldne aan apparatne. B-e naiakaaenoazdr ETAOI ETAOETA O. gin augustus^ haalden zij bij de arts In 't Veld, die toen met vakantie was. een t.v., een vloerkleed, sieraden en ander goderen weg. EDINBURGH, vrijdag (ap). Bert Haanstra's film „Alleman", die op het filmfestival van Edinburgh is vertoond onder de titel „The human Dutch", heeft ook daar een onderscheiding gekregen. Tijdens een lunch is aan Haanstra van middag de „Prijs van de filmcritici" uit gereikt. Personeel gevraagd BIJVERDIENSTE. 'De Schie dammer (Het Rotterdamse!: Parool) vraagt nette bezor gd s(sters) voor üc zomer maanden of gedeelten hlc.-- van. Leeftijd boven 13 jaar. Aanmelden: Lanj?e Haven 103, tel. 67278 of 66505. *ss Avonds na 19 uur 155060—155262. KONSTRUKTIE EN VORMGEVING Wederom kunt u in uw vakantie-oord rekenen op Het Rotter- damsch Parool. Gezien het stagende aantal vakantie-adressen en de werktijd verkorting kunnen wij echter alleen dón beloven dat u uw krant tijdig op uw vakantie-adres krijgt, als u aan de volgende voor waarden voldoet; Tenminste één week vóór uw vakantie onderstaand formulier nauwkeurig en s.v.p. met blokletters ingevuld zenden aan onze abonnementen-afdeling. Het formulier rechtstreeks aan ons kantoor zenden. Dus geen vakantie-adres opgeven aan onze bezorgers. GEEN TELEFONISCHE OPGAVE. Als u weekabonnee bent wilt u dan zo vriendelijk zijn het abonnementsgeld voor de vakantieperiode vóóruit aan de bezorgers te voldoen. Naam abonnee:- Huisadres (vaste adres] t - Een typisch herenmentuur. En töcfj volkomen nieuw. Let eens op de kloeke konstruktïe, de meesterlijks lijn, die fraaie karaktervolle donker bruine kleur (met"metaaI"gJans). En de prfjs. Interessant genoeg om er even voor langs te komen! Te huur gevraagd GROTE MARKT TEL. 267557 Rustig echtpaar, kinderloos (82 on 54 jaar) zoekt woongelegen heid bij rustig echtpaar omstrek Schicd -Kethel, geen flatgeb. Ptera Kreszner. Hogenbamveg 351, Schiedam. DROOGPROBLEMEN? Centri fuge 4 kg f 138. Combinatie langzaam met spoel-centrifuge 3Q5, ook merkmachinc-s 15 tot 30 pet korting. Show room Coja. Lange Haven 126 Tel. 63341. TECHNISCHE SCHOOL SCHIEDAM Permanent-Wave KAPSALON, HÉLêNE, de sa lon voor de betere permanent. Stroomloos, voor loüer haar geschikt, ƒ7,30 llélcne tiede permanent, de meest ideale natuurlijke permanent 10. Gratis halen en biengen per Ju:\e auto voor permanent. Kapsalon ITêiène. Rembrandt- !a«in 22, Schiedam, telefoon 67170, 1,reductie op deze Uiv kleine advertentie in deze kolommen wordt met dezelfde aandacht gelezen als waarmee u deze advertentie las voor de kursussen in parttime-verband. Opleiding voor: HULPMONTEUR V.A.M. 2e MONTEUR V-A.M. METAALBEWERKEN H0UTBEWERKEN Diversen Voor PASFOTO naar K. van Vuurcn. Hoogstraat 306, telef. 6G720. In één dag gereed. ROLFTLMS VERGETEN? De automaat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. advertentie. (Advertentie LM.) Aanmelden dagelijks van 912 en van 1.305.00 aan de school. Aanvang kursussen: 1 Septembers^. CURSUS V-U.T.0. (o.b.a.o.) Schiedam OPLEIDING voor: DAG- en AV0ND-H.T.S. SCHOOL voor >- SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGEN BEWIJS ALGEMENE ONTWIKKELING N.O. U.T.S. etc. dagelijks van 912 en van 1.305.00 uur in het Schoolgebouw, Mgr. Nolenslaan 3, Schiedam. Aanvang cursus: 1 september a.s. SCHIEDAM. Geboren: Johanna A., d. v. A. A. de Haas en M. A, Koolj; RogerJus J. H. M„ z. v, A. J. M. Oomen en T. M. J. Vos sen: Ingnd. d v. J. Ferree en L, Groenen dijk; Edwin P, A„ z v. C. W. J. M. Halkes en P. C. P. Comclisse; Monique, d. v. G. Middendorp en J. Boehlé. Overleden: F. Kras, echtg. Ooms, 67 jr. van 2^, uur tot 10 uur. Warande 207, telefoon. 68211 ^Schiedam. BEESD, zaterdag. Het ongeluk, dat donderdagavond garagehouder G. Schaap uit Beesd heeft getroffen bij werkzaamheden in zijn werkplaats, is, naar wij nader vernemen, niet gebeurd tijdens laswerk aan een benzinetank van een auto. De heer Schaap, die bii de explosie vrij ernstig werd gewond, repareerde een benzïnekraantje en heeft in de werkkuil een loop lamp laten vallen. Dientengevolge is de explosie ontstaan. I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1