Burg. van Haarenlaan: een fraaie boulevard êm*i 1 S.ïï Plantage zal daveren van de drumbands 89 WSmSÊKkm ÉttH 6&Z Anna Pavlova- herdenking De strijd rond de korven Het handbal programma DIAMANTEN ECHTPAAR ,t Gooi komt bij SVV Bad Groenoord sluit dinsdag Wie heeft iets verloren Kettingbotsingj Eerste voorstelling nieuwe S.G.-serie De Spaarbank in augustus Jongen geeft scooter geen Burgerlijke Stand Anier. opdracht voor Kees Bak Morgen 6e S.G.-concours Deelnemers Boeken lenen in Inbraak in kantine gem. bibliotheek vrijdag 11 september 1 64 - pag. 5 (Advertentie LM.) (Advertentie LM.) Een heel groot magazijn vol.» duizenden 100% mousse nylon panties, normale winterseizoen- prijs f 3.95... zouden onze klan ten die nu al willen kopen voör iets meer dan twee gulden! Wij meenden zeker van wel en morgen gaan wij ze verkopen. De ideale directoire voor de winter, voor op de fiets, op de brommer... of voor hen, die kouwelijkzljn en terecht rfveuma vrezen. Mousse nylon directoires met lange pijpjes tot aan de knie— slank afklcdend en toch heerlijk warm. Zeer rekbaar, uitstekend te wassen, zó droog en in de taille met verwisselbaar elastiek. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze duizenden 100% mouse Nylon panties met apart ingezet zadelkruis, in 7 verschillende kleuren en ge schikt voor de ^94? maten AO tjm 46, Géén te), of Mchrifs. best. BIOSCOPEN Passage: 2 en 8.15 uur „Veel liefs uit -Moskou" Monopole: 2, 7 en 9.15 uur: „De Clrff Richard-show" APOTHEEKDIENSTEN Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. (Advertentie Ï.M.) EES BETROUWBAAR ZWITSERS PRECISIE HORLOGE IN EEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJSKLASSE I prijzen vanaf ƒ60.—. 2 jaar garantie en AU Risk verzekert over de gehele wereld. Altdénverkoop voor Schiedam: De Burg. uan Haarenlaan is niet alleen de langste straat in Schiedam, maar ook de mooiste. Vanaf de flat Spieringshoek krijgt men een wel bij zonder fraai gezicht op deze prachtige en brede boulevardmet de secun daire „vent-wegen"rijwielpaden en de groenstroken. Bovendien heeft deze laan wel een bijzonder mooie aankleding gekregen «an bloemen-gasons en niet te vergeten de fraaie lange singel, die dan weer overspannen wordt door sierlijke lichte bruggetjes. Er is echter ook eert bezwaar: het verkeer op deze voorrangsweg wordt niet alleen steeds drukker, doch ook sneller en dat is voor de bewoners van deze uitgesproken woonwijk nu niet zo plezierig. Het zal nog wel erger worden wanneer de Brandersbmg 0ver de Schie ge-, eed is en het verkeer ven Rotterdam en Vlaardingen dan bij voorkeur over deze weg geleid zal worden. Juist met het aanleggen van de streng afgescheiden rijwielpaden, trottoirs en ventwegen heeft men dit bezwaar voor een deel kunnen op vangen. Nog een bezwaar: de laan is zeer fraai, doch het wegdek is op vele plaatsen bepaald zeer slecht en hobbelig, wat men op zo'n voorrangsweg niet zou verwachten. SCHIEDAM, vrüdag De eerste voor stelling in de serie Kunstavonden van de Sehiedamse Gemeenschap, die voor dit seizoen op het programma staat, zal op woensdag 7 september In het Passage-theater worden gegeven. De ze „première" wordt een bUzonflere gebeurtenis, want *.het Nationale Bal let onder leiding van Son ia Gaskell brengt de groots-gemonteerde Anna Pavloya-herdenklng. Een zeldzaam schouwspel, omdat in één programma voor de toeschouwer is samengebracht alles wat het ballet uit de gloriejaren van de reeds bij haar leven legende geworden Anna Pavlo va te genieten, geeft. Onstervelijke schoonheid, ook door de jongeren te genieten, zowel In de dansen, waarvan we noemen „Les Sylphides", „De stervende zwaan" en „Dans van de Russische poppen", als in dé muziek van grote componisten, o.a. Chopin, Saint-Saëns, Borodin en Moskowski. Het Nationale Ballet zelf zegt van dit programma, dat niet getracht zal worden Pavlona op hovaardige wij ze te imiteren, want dat is immers toch onmogelijk. Maar het wil wel in alle bescheidenheid deze avond opdra gen aar de herinnering aan haar, wier streven het was de toeschouwers het zuiverst mogelijke ballet te tonen en te doen genieten. De voorverkoop begint op 24 septem ber bij de VVV aan de Plantage. S.G.- donateurs hebben een streepje vóór: zij kunnen al op 21, 22 en 23 septem ber bespreken. SCHIEDAM, vrijdag. - In de afgelo pen maand werd b(j de Spaarbank an no 1820 te Schiedam f 2.004.310,50 in gelegd en ƒ1.648.651.69 terugbetaald, tegen een inleg en terugbetaling van respectievelijk 1.927.561,13 en 1.479.732,25 in augustus 1963. Met het Inlegoverschot in augustus 1964 van ƒ355.658.81 kwam het tegoed van Inleggers op 46.905.052,80 (ulti mo augustus 1963 ƒ42.713.513,96). Het aantal spaarders steeg in augustus tot 54.171 tegen 52.889 op 31 augustus 1963. Het aantal deelnemers aan het spa ren ingevolge de Jeugdspaarwet - het z.g. Zilvervlootsparen - steeg tc-t 2925, het tegoed van deelnemers tot ƒ3.476.390,50, Op 31 augustus 1963 hadden 2.614 deelnemers tezamen een tegoed van 1.167.889,33. Ook hier dus een spectaculaire toeneming. ■Het tegoed van inleggers en de re serves waren ultimo augustus 1964 voor 30,3 miljoen belbgd in effecten, voor ƒ8,2 miljoen in hypotheken en voor 10 miljoen in onderhandse le ningen aan gemeenten e.d. De onbeleg- de middelen bedroegen ruim ƒ3,1 mil joen. SCHIEDAM, vrijdag De tienjarige J. van Dongen verleende op de kruising Groenlaan-Wilhelminaplem geen voor rang aan de scooterrijder S. E. S, Bij de aanrijding die volgde werd de fiets waarop de jongen reed ernstig bescha digd. De jongen hield er een pijnlijke knie aan over. SCHIEDAM-Geboren Johanna M. d.v. A. van Wagtendonk en H. j. Groenewolt, Eric z.v. H. Bunte en E C. M. Slefkes; Anita d. v. J* F. Molendijk A. Noorfhoek. Overleden L Kuipers, 87Jr.: F. Noord ijk, 69 jr.? SCHIEDAM, vrijdag Op de B.K.- Laan hield de politie vannacht de 25- jarige Duise matroos P. Hi S. aan. De man reed op een gestolen bromfiets. Hg is ingesloten op het. hoofdbureau van politie. (Advertentie LM.) fs.niec jr* leder hpisgezin de klacht: „We hebben te weinig bergruimte? En ook voor hen die inwonen of klein behuisd zijn, is er de grote behoefte aan gemakkelijk te. plaatsen harig- kasten,vwaar de kleren vocht-, mot- en stofvrij kunnen worden opgeborgen. Morgen kunt U ook bij U zo'n handige demontabele plastic kast opzetten... een massa berg ruimte biedend en nog eens een fleurig gezicht in huis! Hangkasten van stevig buizen- frame, met gekleurde plastic overtrokken. Boven en béneden een hard-board plaat, aan de bovenzijde een extra steun, waardoor de bovenplank niet .doorzakt... koopt U morgen Voor nog géén vijf en twintig gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint in de hulshoudafdeling beneden, de verkoop van deze moderne hangkasten, hoog 150 cm, breed 65 cm, diep 50 cm, met solide treks!uitingen af te sluiten, en geheel mot-, vocht- en stof- dicht... het jé« plastic rondom mrlf MJ |tm Géén tel. af schrljr. beit. SCHIEDAM, vrijdag De heer Kees Bak, de nieuwe directeur van de Sehie damse Muziekschool is benoemd tot bestuurslid van dc „Nederlandse Sint Gregorius Vereniging" in het bisdom Rotterdam. Dit is een bisschoppelijke benoeming. Tevens heeft dc heer Bak van ae World Library for Sacred Music te Ohio (Ver. Staten) de opdracht ont vangen voor de compositie van een werk voor orgelsolo. Morgan is het de dag van de ..doe-het-zelvcrs" want dan be gint In onze afdeling gereed schappen benedsn de verkoop van electrische soldeerbouten. Onmisbaar in iedere gereed schapskist, een eigen soldeer bout voor alle voorkomende sol de er karweitjes, (lekke ketels, pannen, .draad/es in radio's enz. solderen}. Electrische soldeerbouten, giste ren voor 5.75 nog nauwelijks te koop, morgen voor nog géén drie golden. Zaterdagmorgen om 9 uür be gint de verkoop van deze elec trische soldeerbouten, met blan k gelakt han dvat en gebogen stift, 50-Watt-220 Volt, continue bouten, die U uren achtereen kunt gebruiken, compleet mee snoer en stekker, voor Géén tel. of sthrift. bat. SCHIEDAM, vrijdag In en rond de Plantage zal net morgen weer daveren van het tromgeroffel en. het trompetter- geschal, wanneer daar het zesde Drum band-concours .georganiseerd door de Sectie Muziek van ae Sehiedamse Ge- meenscnap, aan ae gang is. De belang stelling is wederom zeer groot, zodat met runa veertig oanas het maximum bereihj. is., -ten stïaüe organisatie met een neei nauwkeurige „timing" zal ver eist ziju. om ie zorgen aai elke aeeüie- menue bana op tyii aan de beurt Komt en het hele concours runnen de vastge stelde tud atgewerKl w'orai. Hoen net staat al b(j vooroaat vast dat Jiet con cours, aai om een uurb eguit, eerst te gen net vallen van ae avena beëindigd, kan woraen. Van ae invalswegen al, de Rotter- d am se d ijk, ae Burg. Knap pari laan en bet station zuilen oe verscumenae Korp sen met rcueiende irominen en vliegen de vaandels naar het wedstnjd-terrein optreiCKen, zoaat ook eiaers m ae siad men een voorproefje krijgt van dit mu zikale feest, dat zich snel. in een paar jaar tijds heeft ontwikkeld tot een van de grootste evenementen op dit gebied in Nederland. De deelnemers zijn geklasseerd in de superieure afdeling, de eerste, tweede en aerae klas puis nog een mas voor de junioren. Elk korps zal een werk stil staand uitvoeren en een ai lopend. Burgemeester mr. J. W. Beek zal per soonlijk in de .Lange Nieuwst raat het défilé afnemen, dat omstreeks vier uur begint. De jury bestaat uit de heren M. J. von Berg uit Vucht, H. J. Breuseker uit Rotterdam, H. J. M. Freijsea uit Zwijndrecht en W. J. Peters uit Den Haag die de werken zal beoordelen op technische en ritmische uitvoering, klank, tempo en. marsdiscipline. SCHIEDAM, vrijdag. - De korfbal- competities gaan het komende week end op volle toeren draaien. Het staat b« voorbaat al vast, dat Succes een moeilijk seizoen tegemoet gaat. Do club is in aantal te zwak om zieb in de hogere regionen te handhaven. De blauwwitten hebben met slechts één senior- en één juniortwaalftal kunnen inschrijven en alle tegenstanders heb ben te minste vier sehiortwaalftallen. Schiedam heeft met vier senior twaalftallen ingeschreven en mede ge zien de voortreffelijke prestaties van het tweede in het vorige seizoen ver wachten we, dat het eerste hoge ogen zal gooien. De eerste wedstrijd Schie- broek-Schiedam moet-een vrij zekere overwinning worden. Succes gaat op bezoek bij Sperwers 4 en zal daar de handen vol krijgen. Een voorspelling durven we niet wa gen. De lagere omgeving schijnt O.D.I. goed te doen. Het Vlaardingse Spirit, dat op bezoek komt is waarschijnlijk een niet al te lastige tegenstander al kan daarvan bij het begin van een sei zoen weinig staat op worden gemaakt. Jn het verdere programma zijn op genomen Schiedam 2-De Spartaan, Schiedam 3-Hoogvliet, Schiedam 4-U. S.V. 3. Thor 3-O.D.I. 2, junioren Het Westen-Succes, O.D.I.-Oranje Nassau en aspiranten De Spartaan a-Schiedam a, Succes a-D.B.T. b. Trekvogels f- Succes b en Schiedam b~Ons Huis d. SCHIEDAM, vrijdag. Voor dc handbalkompetitie starten de dames, en beren van PWS met een thuiswed strijd en de dames en heren van Wilton Fijenoord gaan beiden uit, resp. naar- Rotterdam en Leiden. De UVG-dames zijn vrij en de TJVG-heren spelen even eens thuis. In de districts le klasse dames spe len DWS en "Wilton Fijenoord dit sei zoen weer in een zelfde klasse. Zondag gaat Wilton Fijenoord naar Rotterdam om het daar op te nemen tegen RODA. De Rotterdamse dames hebben een hechte ploeg en Wilton moet eerst nog wat met de nieuwe krachten ingespeeld vaken; wij houden het op een RODA zege. De DWS dames krijgen al direct een zeer lastige tegenstander hl. Schut ters uit Rotterdam. Ook hier rekenen we niet op een Sehiedamse zege. In de districts le klas heren gaat Wil ton Fijenoord naar Leiden om daar strijd te leveren tegen HVL. Wilton speelde afgelopen zondag niét zo'n bes te wedstijd tegen Snel wiek maar moe ten toch in Leiden dc twee punten kun nen veroveren. In de districts 2e klas B moeten de DWS lieren het opnemen men tegen Operatie '55 3. Deze Haagse vereniging speelt met het eerste team in de hoofdklasse, maar DWS moet op het nieuwe derde team de volle winst kunnen behalen. De UVG heren, uitko mende in de 3e klas van de afdeling, krijgt bezoek van RCDA 2 en zal de winst wel mee naar de Maasstad moe ten laten gaan. Heren 2 van Wilton, eveneens uitko mende in de 3e klas van de afdeling, moet het opnemen tegen de nieuwe vereniging Unitas uit Maassluis. Een verdeling der punten kan hier wel ver wacht worden. Heren 2 van DWS gaat op bezoek bij Meeuwen 2. De dames reserves van Wilton krijgt Rotterdam op bezoek en moet daar ook maar niet winst rekenen. De reserve dames van DWS krijgt aan Schutters 2 ook al hun handen vol. UVG 2 HVZ dames zal wel een Sehiedamse zege worden. Van de Sehiedamse korpsen zullen, in elk geval deelnemen Jong-Harmonie en Harmonie en de drumbands van Gusto en Karpe Davids.Van de andere deelnemers noemen we Jubal uit Dordrecht, Klin- kerkwartier, Selecta, Kindergenoegen, Minerva TSB, uit Amsterdam; St. Cea- silia uit Vlissingen, Dockyard, Districts- band NPV, jeugdband Dominicus, Eu ropaband, Lombard yen uit Rotterdam: Liberté en Ravoband uit Vlaardingen, Prins Willem I. „Gist- en Spiritus-fa- briek en Victoria uit Delft; Pr. Juliana uit Klaaswaal; Jong Bro Patria uit Dubbeldam; Juliana uit 's-Gravendeel; Amicitia uit Katwijk aan Zee; Heine- ken uit Den Bosch; Advendo uit Berkel- Rodenrijs; Concordia uit Boskoop; CJV uit IJmmden: Crescendo uit Zuid- Beijerland. (Advertentie LM.) (Van een onzer verslaggevers) Achtenvijftig Jaar geleden kwam het echtpaar Pijl naar Schiedam. Zij wa ren toen twee jaar getrouwd. Een een voudig rekensommetje leert, dat zy dit jaar hun diamanten huwelUtsfeest vieren. Om precies te zijn dinsdag a.s. Morgen is er echter al feest. Dan gaat de grote familie (acht kinderen, 17 kleinkinderen en 14 achterkleinkinde ren) het feit herdenken. De heer A. Fiji werd op 24 februari 187S in IJsselmonde geboren; z'n vrouw- toen nog B. C. Hagendijk op 17 juni 1883 in Klundert. Zij kwamen naar Schiedam toen de heer Pjjl bij de werf Gusto als scheepsbouwer ging werken. Sinds 1916 wonen zij aan de Nieuw Advertentie LM.) (Advertentie 1M.) Een van de bekendste Twentse^l fabrieken zat nog in z'n maag met een hele voorraad van de mooiste badstof douchelakens Overgebleven van dit setzee r en ons aangeboden voor een on gekend lage prijs. Badstof lakens, 70x135 ent," Ideaal voor doirche of bad, of oitt er 2 baddoeken van te maken, koopt U ze morgen voor nog 4? géén twee gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze douche- lakens, 70x135 cm, in meer- kleurige strcepdessins, Géén te), of ichrifz. bat. Onze klanten komen riet voor niets naar de stad... maar omdat zij uit ondervinding weten, dat zij telkens weer kunnen kopen voor prijzen, beduidend lager dan normaal. Morgen kunt U het opnieuw ondervinden met deze bijzon dere aanbieding op modegebied. Zuiver wollen pullovers, fully fashioned, dus geheel ge minderd,. in de drie meestge- wjlde etï zeer modieuze mo dellen... met Col, - met V-hals en met ronde hals - voor nog géén tientje. Morgen verkopen wij deze heer lijk -warme pullovers van zuiver wol, die U straks beslist niet kunt missen... in vele kleuren en in de maten 36 t/m AA, G tin xtl. of tchrift. bat. SCHIEDAM, vrijdag. SVV krijgt zondag in Harga 't Gooi op bezoek, dat in deze competitie nog geen punt heeft weten te behalen. De roodgroenen hebben afgelopen zondag tegen BVV een goede wedstrijd gespeeld, al zijn ze dan ook niet in geslaagd de winst te grijpen. Het gsvv-team draait momenteel al goed en als nu ook de voorhoede kans ziet de kansen te benutten, dan zit er zondag ik een overwinning in. Het kan in elk geval een. behoorlijke wedstrijd worden. Het SW-Jeugd team, dat tegen DOS een zeer verdienstelijk gelijkspel be haalde, speelt zaterdagmiddag in Har- ga tegen Willem II: Het reserve-team treedt in Rotterdam tegen Feijenoord aan. de mooie 61 overwinning op Willem II kan een morele steun zijn in deze moeilijke wedstrijd. SW 3 speelt zondagmorgen om 10 uur in Harga te gen Leerdam Sport 2. Mathenesserstraat, nu als oudste be woners van het blok van De Eendracht, De heer Pijl is bij Harpe Davids één van de mensen van het eerste uur geweest. Als bespeler van de grote bas had hij in dienst al veel routine opge daan, die uitstekend van pas kwam bij de oprichting van het korps. Nu is hij minder-valide, terwijl me vrouw Pijl het ook kalm aan moet doen- Veel zin heeft zij daar niet in: „Ik kan niet in een hoekje gaan zit ten". Beiden zijn blij, dat zij dit feest nog kunnen, meemaken al willen zij er niet te veel ophef van maken. SCHIEDAM, Vrijdag - Bad. Groenoord zal op dinsdag 15 september om halfacht 's avonds voor het publiek worden ge-' sloten. Het bad werd dit seizoen tot nu toe door rond 312.000 personen bezocht, tegen vorig jaar 191.802. Hiermee is het bezoekersaantal van het topjaar 1959 met 310.188 personen nu al ruimschoots overschreden. De badgast die op zaterdag 5 septem ber het record heeft gebroken zal alsnog morgenochtend 9 uur feestelijk worden gehuldigd. Op dat tijdstip zullen ook de „Berinnen" het seizoen op vrolijke wijze besluiten door gekostumeerd in het bad te duiken. SCHIEDAM, vrijdag - Onbekender^ hebben ingebroken in de kantine vab§ Asvion. Zij kwamen binnen door me1| een, scherpvoorwerp een deel van dej deurstijl weg te steken. Op dezelfde wij-| wijze openden zij een kast waaruit zij enekle frisdranken wegnamen. (Advertentie l.M.) SCHIEDAM .vrijdag. -Door de Gcm. Openbare Leeszaal en Bibliotheek zijn in. dc maana augnstus 17.258 boeken uitgeleend tegen 16-691 boeken in de zelfde maand vorig jaar. Dit waren 7.530 romans, 5.636 studieboeken en 4.092 kinderboeken. Het boekebezit is iets afgenomen tot 63.060 boeken, ter wijl bet aantal leeskaartcn eind augus tus 5.728 bedroeg. Vergeleken bij vorig jaar is het aan tal uitleningen toegenomen bij de cen trale bibliotheek aan de Lange Haven, en bij de filialen aan dc Lorentzlaan, het Dr. Wibautplein, Kethel en in het St. Jacobsgastbuis, doch liep iets terug in. de filialen Leliestraat, het gemeen te-ziekenhuis, in het Zonnehuis en ook bij de Jeugd-afdeling. Te bevragen aan .het Hoofdbureau van Politie te Schiedam. dageliji« van 8.00-17.00 uur behalve op zaterdag en zondag: vieldop auto; halssnoer; kettinkej met hart je; tabl. houdendefcte; gehoorapparaat; pa rapluhoes, fietstassen; tas met wericledtng; portemonnee met fnh; portemonnee met fo to's: 2 brillen met koker en 2 zakdoeken en roto's: klnderbril in étui; bril; ring met 3 sleutels; ring met 4 sleutels: ring met 2 sleutels; kloderjasje met capuchon; regenjas: regenbroek pocho muts; Te vevragen hij de vinders: overall. Beveiliging. Wilton Feijenoord; Kin- dervest. C. H. ColMgnon, Am. van Soïm- straat 21a; meisjesvest, Leeuwangh. Olscn- laan 17; overjas P.T.T., v. Gerve, usseimon- desestraat 74; ring met 5 sleutels, de Groot, Calvanistraat 5; zonnebril. Haogendoorn. Hb- genbRnweg 23 b; zonnebril. v.d. Berg, v. H ogenrtorps t ra a t 74; ring met 3 sleutels. Pe ters. B. van Haarenlaan 887; bril, Revjdra, Kerkïaan 138; diplomatentas met inh, v.d. Vlies. Kiosk. B. K. laan; portefeuille met inb.. Dub". Boerhaavelaan 6e; padvinders- portemonce, Phoff. Meeuwensingel 106(63920 bruine portemonnee met inh:, Kcegje, Vlaar- dingerdrjk 239a: kinderpotemon.ee, v, d. Vlies Lange Haven 87 b; herenportefeuille met inb. v. de. Kamp, Benzinestation, van *s-Grave- sandestraaf. dameshandsehoen (L>, Claving, Troelstralaan 21, autoped, v. Hoek. Bell- straat lla: autostcp. Schrijver, v. Tienho- venstraat 26; padvinders riem. Clausen. Lieb- nitzstraat 19a; driewielig fietsje, Winter, Hcinsiusstraat 60; kinderfietsje, Wernke, Diepenbroekstraat 86; autostep, HTcerc, Pot gieterstraat 14b; kinderfiets, Sabel, Graaf Florisstraat 71; tarfefboekje van Verzekering, Barrevoets. Boerhavelaan85b: leesboek. Krommenhoek, Nw. Maasstraat 59;' jerrycan, v. Wieringeu, westfrankelandsestraat 45; slerlepeltj e. Klapwijk, v. Lennepstraat 75: vlag met F, Krul, Alb. Thijmstraat 82b; hondenriem. Oorschot, Nw. Maasstraat 19a; kindertuigje, Duivenbode, v. Hogendorp- straat 32: witte pees. Witkamp, Schied. weg 104; duif, Samer, v. Dijckstraat 26a; kana-, rie, v. Berk, Lange Haven 97; hanger met pareltjes, v. Nikkelen, Aarmondstraat 45, Rotterdam; bankbiljet, Oosteros, Rembrandt laan. 87b; polshorloge, Bijloo, Usselmonde- straat 40r goudendamesring, Oomen, v. LeeU- wenhoekstraat 50; zllverkinderarmbandje, Koopman. Voenlandstraat 24b; dames arm band, Tegelaar, Edlsonplein 10b. - SCHIEDAM, vrijdag Op de Vlaar-f dingerdijk ten hoogte van de ingang van;" Wllton-Fijenoord ontstond gisteren tij-;y dens het spitsuur een kettingbotsing. Dt| bestelauto bestuurd door T. H. uiig Utrecht en een vrachtauto bestuurd dooi| J. van D, uit Zeist reden in file. Achtei| hen reed A. H. V. uit Vlaardingen. Toert de voorste twee wagens stopten merkte deze dit te. laat en duwde de vrachtautc; tegen de bestelauto op. De bestelauUf werd licht, de twee andere auto's zwaaif beschadigd. Een meerijder op de vracht-| wagen moest met rugklachten in de Drf- NoletsUchting worden opgenomen. (Advertentie LM.) Als U zondag met gerechtvaar digde moedertrots met Uw dochtertje wilt gaan wandelen, kom dan morgen naar onze Kleuterafdeling beneden. Want riorgen houden wlj een - ongekende verkoop van aller liefste taillejurkjes, van een prima kwaliteit winterstof, keu rig afgewerkt, met leuk wit piqué kraagje. Schattige modelletjes In vlotte ruiten, en voor een bijzonder lage prijs. Morgenvroeg on 9 uur begint de verkoop van deze leuke taille- jurkjes, in een Jekker warm wlnterstofje, In de .kleuren flessegroen en Ilcht-marlne, voor prijzen, die U geen tweede keer kunt verwachten. Giin t«L of «li riff. best.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1