Euroband winnaar op Goede mooie overwinningen wevenit kinderpantalons 4,9- m Volop show-nummers Weer geen winst voor HBSS VFC gelijk tegen ODS Winst voor alle teams •I AGENDA VOETBAL IN SCHIEDAM Hond de Plan dage Orgamsatoi en vochten tegen de tijd Gust Nolet-beker voor Manus Stolk Grote zege van Hollandiaan Bad Groenoord huldigt de record-beker SSW-SVDPW 2-0 ï&a Ingebruikneming gymnastiekzaal GDA-SFC 4-4 AFD. ROTTERDAM TOGZ-WF 2-3 maandag 14" september IW4 - pag. 5 Advertentie l.M.) Perfect was het optreden van de Rotterdamse .Jhtrobund'' tijdens het défilé, afgenomen door burgemeester mr. J. W. Peek, ünks op het podium. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Meest opvallende feit van het zesde Schie- damsc drumbandconcours was de goede organisatie. Wel begon men bijna een half uur te laat, een achterstand, die niet meer was in 1c halen, maar de routine zorgde ervoor dat alles verder in het vereiste tempo liep en verliep. Resultaat was een concours waar de korpsen en het publiek duidelijk plezier in hadden. Het gehalte van de voorgaande jaren bleek te zyn gehandhaafd ook al waren er verschuivingen: ver scheidene bands hadden beter in een hogere of lagere afdeling ge plaatst kunnen worden, Het concours bleek zijn faam weer te kunnen waarmaken en dat betekent „de hoogste lof' voor de Sectie Muziek van de SG, die het organiseerde. Hoogtepunt was ook nu weer het d- filé. Langs de Lange Nieuwatraat aton- den behalve de burgemeester mr. J. W. Peeken leden van 't ëre-comité dui zenden mensen. Bijna een uur lang trok ken de tweeëndertig korpsen voorbij. Een mengeling van kleur muziek en kw liteit Spits De meest oprollende figxair van het Drumbandconcouvs was de "„oude bncine" bofc van de Heikensband uit Den Bosch. SCHIEDAM, maandag De cricke ters van Hermes-DVS hebben het einde van het seizoen zaterdagavond gevierd net een „wijnfeest" in de Hermes-kan tine in Harga. Bij deze gelegenheid volgens gebruik de Gust Nolet-beker uitgereikt aan de meest succesvolle cricketer van het seizoen. Dit was deze keer Manus Stolk, de aanvoerder van her eerste team. Voorzitter A. Stiuthandel heeft met 'n geestige speech de vele verdiensten van aanvoerder Stolk vermeld. Hij is al veertien jaar aanvoerder en heeft in to taal 348 wedstrijden meelcl, waarbij bij in totaal 10.886 runs heeft gemaakt, en v/A zeer respectabel aantal. Na de huldiging is er nóg gezellig ge danst in de Hermes-kantine. BIOSCOPEN Passage: 2 en 8.15 uur: „Veel liefs uit Moskou. Monopole: Geen voorstelling. APOTHEEKDIENSTEN Apotheek: Nieuwland, Dr. Wibaut- plcin 17. DIVERSEN Musis Sacrum: 8 uur: S.G. Bridgedrive. Een handjevol mensen daarentegen woonde het optreden ran Harpe Davids b(j. dat in plaats van het wegens ziekte niet verschenen Prinses Juliana Klaswaal de spits afbeet. Langzaam stroomde het publiek echter toe, het a,s de kinderen in Hamelu gelokt door dc muziek. Op 't laatst stonden zU rijen dik rond het Plein Eendragt en zorgden zy voor een sfeer waarin het voor de drumbands het meest prettig is om op- tetreden. De korpsen streden in vijf afdelingen: een huniorenafdeling, en eer eerste, tweede derde en superieure afdeling. Voor elke groep waren er drie prijzen. Hiervoor moesten de bands aan twee opdrachten voldoen: een nummer rr cherend spelen en één stilstaand. De jury bestaande uit M. J. von Berg uit Vucht, H. J. Breuseker uit Rotterdam, H. J. M. Freijsen uit Zwiindrecht en W. J. Peters uit Den Haag luisterde en keek daarbij zorgvuldig. Twee van hen lette speciaal op het „lopende" gedeelte, de anderen op het stilstaande. Show Het was echter duidelijk, dat het pu bliek de korpsen anders beoordeelden dan de jury .Bij hen ging het meer om show en die kregen zy soms volop. Stee meer hands zorgen ervoor een groep majorettes bü zich te hebben. Wel tonen deze meisjes aan erkelyk minder gla mour dan in hun ..geboorteland" Ameri- maar maar zy zorgen voor een aan merkelijke verlevendiging. De Heineken's band uit Den Bosch had steun gezocht bij een bok. Een prae exemplaar met grote hoorns en een „oud bruine" kleur. De mannen van de brouweij, die voor het podiun in Planta ge een speciale show opvoerden, won nen er duidelijk de harten van het jonge publiek mee. Euroband Ec» korps stak boven alle andere uit Niet voor de eerste keer trouwens. De Euroband uit Rotterdam -Kralingen ging al twee jaar met dc grote wissel- bokaal naar huis. Dit keer overtuigden zü het publiek met twee perfect gelopen en gespeelde nummers ervan, d"t het „met lof" van de jury volkomen gerecht vaardigd was. Met 145l/s punt zegevierd zy in de superieure afdeling, terwijl hun tamvour-maïtre tot de heste van het c cours werd uitgeroepen. Samen met Harmonie -Schiedam ,dat met Concor dia uit Boskoop op de tweede plaats in deze afdelinv eindigde, legde het ook beslag op de défileërnrijs. In de juniorenafdeling bracht Domi- nicits uit Rotterdam het er het best van af. Met 139 punt.en bleef dit korps Mi nerva uit Amsterdam, dat tweede wercj ruim voor. Crescendo uit Oud-Beijer- land won de derde afdeling en Anuci- tia uit Katwijk aan Zee de tweede. In de eerste afdeling stond Prins Willem 1 uit Delft lang onbedreigd aan de kop. Hot op één na laatste korps het Vlis- singse St. Ceacilia versloeg hen ech ter op de valreep niet een halve punt. Voorzitter II. Jongman, die ook als speaker optrad reikte dc prijzen uit Toen was het echter al half acht en bü- na donker. Veel publiek was er daarom niet meer over, zij waren na het défilé naar huls gegaan. Uitslag» en Uitslagen: Juniorenafdeling: 1. Do- minieus. Botterdam, 139 pt.: 2. Miner va T.B.S., Amsterdam, 122 pt.; 3. Jong Harmonie, Schiedam, 110 pt.; Derde afdeling: 1. Crescendo, Oud-Beyerland, 140 pt.; 2. Harpe Davids, Schiedam, 136Va pt.; 3. Dockyard, Rotterdam, 131V: pt.; Tweede afdeling: 1. Amïci- tia, Katwijk aan Zee, 133l/2 pt.; 2. Eu ropoort, Maassluis, 133 pt.; 3. Koningin Juliana, Rotterdam, 13IV* pt.; 9eerste afdeling: 1, St. Ceacilia, Vlissingen, 142 pt.; 2. Prins Willem I, Delft. 141Va pt.; 3. Heideken. Den Bosch, 137 pt.; Superieure afdeling: 1. Euroband, Rot terdam, 145'/s pt.; 2 en 3 Harmonie, Schiedam en Concordia. Boskoop, elk 140 pt. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zondag. De Hol landiaan is'het nieuwe seizoen gestart met een fikse 5—0 overwinning op het Rotterdamse NRC. Bijna de gehele wedstrijd heeft De Hollandiaan gedomineerd. Het eerste half 'uur hield de Rotterdamse achter hoede nog stand, omdat De Hollandiaan het spel wat te kort hield. Twee doel punten werden afgekeurd, maar in de 33e minuut schoot Jansen van grote af stand hard in (01). Daarna stopte doelman Van Uunen een hard schot van Bakker. Kort daarop was het Van Dorp, die de stand op 02 bracht na een goede pass van Jansen. Hiermede ging de rust ïri de tweede helft werd het NRC- doel herhaaldelijk bestookt. Kopballen van Jansen en Hartog, die v. d. Hoek verving, gingen naast. Daarna viel doel man Van Uunen uit, hetgeen een. ver zwakking voor NRC betekende. In de 23e minuut kopte Jansen uit een voorzet van Van Dorp in (03). Door een schuiver, van Jansen werd het 04, terwijl Van' Yperen de stand op 05 bracht. Daarna raakte Jungblut slaags met de NRC-linkshalf Van Dijk, die hem af stopte. Hij werd van het veld gezonden en zal dus wel op het slrafbankje terecht komen. Dit incident vond tien minuten voor het einde plaats. Een speciale aanbieding voor de Rotterdamse moeders, die, mee dc winter voor de deur, best wat extra ondergoed voor hun kinderen kunnen gebruiken. Een grote partij kinder onder goed, spierwit gebleekt, fantasie interlock. Het meisjes ondergoed af gezet met een leuk kantje langs hemdje en slipje... Het jongens ondergoed lekker stevig. 100% katoen. Morgen koopt U dit mooie fcinderendergoed, door elkaar voor nog géén tachtig cent; Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van diverse soorten kinder ondergoed voor: 2 tot 12 jaar» slips, singlets en hemdjes, Aaj&l nu, door elkaar, per stuk voor «W Géén tri. Of schrift, tieit. SCHIEDAM, maandag - Bij de op zaterdag voetballende 'clubs heeft HBSS wederom een nederlaag moeten slikken, ditmaal van Die Haghe met 3-2. Na de grote nederlaag van vorige week heeft PPSC zich nu hersteld door eveneens met grote cijfers, van "s Gravenzande te winnen, GTB kwam wederom tot winst al is .het niet ge makkelijk gegaan tegen ZBVH in Beij- erland. GSS tenslotte verloor op eervol le wijze met 3-1 van NBSVV. HBSS—Die Haglie 2-3 i 0. fcierdon, sb'eietarse vandeV.S.V. VLAABDmaandag In ver band met studieredenen en drukke werkzaamheden is de heer H. W. de korte tussentijds afgetreden als secre taris van'de Vlatardingse Scheidsrech ters Vereniging. Het secretariaat wordt voorlopig waargenomen door de heer G. v. d. Borden, Kameriingh Onnes- straat 123 te VIaardingen. Opnieuw een falende defensie bij HBSS die er voor zorgde dat de tegen stander op goedkope wijze aan de koel- punten kwamen. Na een kwartier al was er een misverstand by de Schie dammers waardoor Brecman in de ge legenheid was de score te openen. Een kwartier later was het opnieuw Breeman die het net achter doelman Van Heest kon vinden. Twee minuten voor de rust taste doelman Van Heest en Breeman zorgde voor de derde treffer, HBSS had niet de middelen om terug te slaan. Na de rust had men het elftal bij HBSS was veranderd. Schef- fer ging naar voren en Mulder ging de defensie versterken. Dat ging al snel resultaten afwerpen. Kort achter el kaar vonden Dröge en Korperaal het net maar meer stonden dc Haagse verdedigers niet toe. PPSC—'s Gravend. 5-1 PPSC was aanmerkelijk sterker dan de tegenstander. Het werd nu een 5-1 overwinning, doch de zege had makke lijk nog groter kunnen zijn. Toch was het geen onaantrekkelijke wedstrijd en vooral in het begin speelden de gasten een aardige partij. Vooral hun doel- was goed en heeft meerdere doel punten voorkomen. In de 28e minuut moest hij eebter een schot van Van Veen doorlaten, die later nog drie maal in zou schieten. Nog voor de rust maakte 's Gravenzande ge lijk, doch na de thee schoot boertje uit een vrije trap hard. in. Daarna had PPSC de over.ncoht. Van Veen, die overigens stevig wera gesteund door de beide Kaldens, voltrok het vonnis. ZBVHGTB 0-1 GTB heeft er in een felle wedstrijd tegen een scherp spelend ZBVH hard om moeten vechten, maar het is toch gelukj om de winst met de kleinst- gelijke sïjfers te halen. Nooteboom bleek een voortreffelijk vervanger van de in militaire dienst zynde eigenlijke doel man. Pas lien minuten voor het eind viel, het enige en winnende doelpunt. Steen bergen ging met de bal op de loop, werd stevig achtervolgd maan kon op tijd de bal naar Sands tikken, die de ZBVH- deolman het nakijkijn gaf. SCHIEDAM, maandag De zes Jari ge Mariëlle van Vliet uit de Ribeslaan 17 in Kethel, is zaterdagmorgen al vroeg in Bad Groenoord gehuldigd voor het feit dat zij vorige week het trotse record van Bad Groenoord had gebroken.. Zij was welgeteld de 310.000ste bezoeker, die dit jaar door de controle ging. Bat was voor de bedrijfsleiding van Groen oord aanleiding om Mariëlle en haar ouders uit te nodigen om naar het had te komen. Bij de ingang heeft dé bedrijsleider, de heer B. J. Helsma Mariëlle 'n prach tige bos anjers aangeboden en haar ge lukgewenst namens de Stichting. Op het terras van het bad deed de penning meester van de stichting, de heer F. Hof man het huldigen vergezeld gaan van enkele cadeaus (zie foto). Mariëlle kreeg een leuk rotanzitje, wat door haar met een in gebruik werd- genomen. Zittend in haar stoeltje liet zij de huldiging over haar heengaan. Ook kreeg zij nog een spaarbankboekje met 150 en het gezin van "Vliet kreeg een. gezinsabonnement voor het nieuwe seizoen aangeboden. De heer 3VI. van de Most beheerder van het paviljoen gaf Mariëlle een cadeaubon te •besteden in een sportartikelen winkeL Hierna was het voor de vele aanwezigen 'de beurt om het „lang zal ze leven" aan te heffen. Namens de stichting was ver- der nog aanwezig de secretaris de heer J. Bronnemen. Er was echter nog meer feest want de „Berinnenploeg" nam al- scheid van het seizoen. Deze ploeg be staat uit dames die het gehele seizoen in de morgenuren komen zwemmen en dan veel plezier hebben onder elkaar. Zij hadden zich nu in de vreemdste cos- iuums gestoken. In een lang gedicht werd ieder personeelslid dank gebracht voor alles wat zij de gehele zomer voor de berenploeg hadden gedaan. Hierna werd met de costuums aan het water opgezocht en werd de laatste duik van het seizoen genomen. (Van een onzer verslaggevers) DORDRECHT, zondag. Voor VFC begon de 'euwe c. met een uit wedstrijd tegen )DS in Dordrecht, die na anderhalf uur slecht voetbal In een -1 gelijk spel eindigde. Al in de eerste minuut opende links binnen Rosmolen un ODS de score door de bal hard langs de nog niet ge heel opgestelde deelman Kruit e jagen: 1—0. Voor de debuterende Kruit was d:t een slecht begin en het maakte hem vooral in de eerste helft tot een zeer zenuwachtige doelman. Gelukkig bleek de verdediriig en ook de middenlinie van de geel-zw. .ten goed op dreef, zo dat verder onheil werd vr rkomen, ter wijl Kruit zelf in de tweede helft een aantal uitstekende saves verrichtte. Minder goed ging het in de geel zwarte voorhoede, waarin vooral Rob. van Rees een veel te zelfzuchtig speler was. Met hem kwamen Van der Mark en Maarten van der Meer -aktisch niet in het stuk voor, zodat Arie van der Lee en. Maarten van der Meer moesten trachten er nog wat behoorlijks van te maken, Werner had daarbij h:t geluk, dat hij na tien minuten een schot van Krijn van der Zwan van richting kon veranderen, zodat er voor de uitstekende Dordtse goalie geen houden meer aan was: 11. Tof verdere treffers kwam men Dordrecht niet, zodat een verdeling van de punten het resultaat was van deze ouverture. SCHIEDAM, maandag De Schiedamse amateur-voetbalclubs z|jn de nieuwe competitie over het algemeen goed begonnen. Vooral ook het feit dat er goed spel werd getoond is verheugend en steiü hoopvol voor de toekomst. In het bijzonder de derde klassers kwa men met goede resultaten voor de dag. Tegen het lastige VIOS kon DHS winst boeken, al is het green erg grote zege geworden: 21. Excelsior '20 heeft DOSR met 40 krachtig terug gewezen en ook SFC deed het niet slecht tegen GDA; het werd wel een 44 gelijkspel, doch met wat meer geluk hadden de Schiedammers kunnen winnen. Bij de clubs in de vierde klasse haalde alleen Martinit winst door Hekelingen met 40 te slaan; Demos trok tegen PDK aan het kortste eind met 13 en ook SVDPW kon in Dordrecht btf SSW niet tot winst komen. DHS-Vïos 2-1 DHS kwam niet in dé sterkste opstel ling in het veld, daar Van Bockom en Degeling geblesseerd waren. Bonefaas speelde nu voor en Gudde kwam op de rechfs-achter plaats. Daarom is het een prestatie dat nog van VIOS gewonnen kon worden, al ging Het moeilijk. DHS heeft voor de rust vrij veel kan sen gekregen, doch er werden maar twee benut. Zo was Gudde al achter de doelman gekomen, doch een verdediger kon de bal nog onder de lat, vandaan werken. Het was Korpel die de score opende en na een voorzet van Van Hees de bal achter doelman Van Galen.kopte. Een minuut later kon Van Hees zelf van ver inschieten. Na de rust kwamen de gasten fel op zetten, doch de goed op dreef zijnde DHS-verdediging liet zich niet passe ren. Pas aan het eind kon Krijgsman met een hard schot de achterstand wat inlopen, doch verder liet DHS het niet komen. Excelsior-DOSR 4-0 De ploeg van Excelsior vormde een mooie eenheid en zowel de aanval als de verdediging was goed In vorm. Dat Zuyderwyk van de midvoor naar de rechtshalf-plaats was verhuisd Meek een verbetering. DOSR heeft gevoeld dat de Thurlede-spelers van plan zijn. dit seizoen hoge ogen te gooien. ■Excelsior kwam meteen in het offen sief en doelman Van der Zwet werd zwaar op de proef gesteld. Reeds in de tweede minuut werd hij gepasseerd door Scholte, die de bal aangevoerd kreeg door de goed-spelende Hulscher. In de 25e minuut schoot Van Deventer met een hard schot in en een minuut later sloot Van Deventer een goede com binatie met Zuyderwyk af met een ve nijnig balletje. Excelsior kwam na de rust merk waardig genoeg in het offensief, doch dit veranderde toen "DOSR de kansen trachtte te benutten. Het verkeerd uit gooien door de DOSR-keeper werd ten slotte door Kieviet benut: 4—0. gels werd het Schiedamse doel beimagd;- Het kwam zo tot nog twee treffers/G SYDPW heeft er hard genoeg voor ge vochten, maar een overwinning op het sterk aanvallende SSW zat er niet in. Vooral middenvoor Pruimeboom van SSW heeft de Schiedammers handen vol werk gegeven. Hij bleek niet te stoppen en twee keer kon hU Inschieten. (Adoertentié IJA.y Morgen kopen' onir klanten, .die nu eens iets heel: moois voor de ramen willen-hcbbèn-.. de allermooiste Zwitserse Mar» quijette, voor nog géén derde van de normale prijs. Zwitserse Marquisette, on danks de. hoge- prijs» jarenlang de meest verkochte vitrage, nu - doordat wij een grote fabrieks- partij kochten, Yoor een be-.' taalbare prijs. zwitsterse marquisette 110 cm breed vanirTS voor 150 cm breed van voor- Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze. durè Zwitserse Marquisette, yoor een prijs, die U geen tweede keer kunt verwachten, t«f. cf schrift, feut. NBSWGSS 3-1 GSS kwam vooral veel aan snelheid te kort om winst fc kunnen boeken op NBSVV, dat fel speelde. Voor de rust bleef de voorsprong nog beperkt tot 1-0. Schop en Weideman probeerden het wel wel met verre schoten doch de pri ma in vorm stekende doelman van de gastheren greep steeds tijdig in. Na de rust scoorde NBSV" nog tweemaal en -1 kwartier '.oor het eind kon samenkomst in de hal van. de Prins Schop de eer voor GSS redden. IBernhardschool uitgeschreven. (Vai een onzer verslaggevers) MAASSLUIS, maandag Vanavond wordt de nieuwe gemeentelijke gym nastiekzaal aan de G. A. Brederolaan officieel in gebruikt gesteld. Er is een SFC heeft een zeker gewonnen pesitie in de laatste minuten moeten prijsgeven. Toen waren het enkele verdedigings foutjes en een buitenspel doelpunt waar door de stand 44 werd. Na tien minu ten kwamen de gastheren op een goed kope manier aan de leiding. Doelman Gysen schoot de hal uit tegen Breitner aan die de bal meteen weer retour zond het net in. Twee minuten later was de stand weer gelijk door Kooiman die de bal kreeg van Offerman. Voor de rust nog was het Offerman die na een combinatie met Kooiman raak schoot (12). Tien minu ten na de hervatting stelde Schell Vre- denbregt in de gelegenheid de stand op 13 te brengen. GDA kwam echter door Fólmer terug tot 23, maar het was opnieuw SFC dat via Vredenbregt de score veranderde In laatste instantie was het echter een •erstand tussen Schell en doelman Gijsen en een buitenspeldoelpunt er de de oorzaak van dat de strijd gelijk ein digde 4i. Martinit-Hekelmgen 40 Martinit speelde een zeer goed partij tje en keer op keer kwam het Hekelin gen-doel in gevaar. Vooral Smit was zeer goed op dreef, hjj verrichtte de hat-trick en had zo een groot aandeel in deze eerste overwinning van dc roodhemden. Kort na het begin maakte de doelman van de gasten hands en Lubker schoot zonder fout in. Daarna bracht Smit de stand op 20. Hekelingen nam de aan- steeds op zyn plaats. Vfel moest Hooge- al over, maar vond doelman Köneman boom eenmaal redding brengen op de doellijn, toen Köneman al was gepas seerd. Nog voor de rust maakte Van der Waal 3—0: Daarna kwam Hekelingen goed opzet ten, doch Köneman bleef pal staan. Bij een grote aanval kon ten slotte Smit zijn derde punt maken. Demos-PDK 1-3 Demos heeft geen kans gekregen tegen het geladen PDK een overwinning te be halen in een overigens goede wedstrijd. De strijd gjng gelijk op, maar een fout van de Demos-verdediging werd afge straft inet een kopbal van de linksbui ten. Zeven minuten later werd het gelijk toen C. Tettero Groenewegen aan het werk zette en deze de kans benutte. Na de rust kwam PDK. eerst goed op dreef .en met aanvallen over beide vleu- SCHIEDAM, maandag. Na de ver regende zondag vorige week zijn de Schiedamse clubs uit de afd. Rotterdam dit weekend goed van leer getrokken en hebben alle winst weten ie/halen. DRZ kwam met de grootste zege Uit; de bus: 5—2 tegen de Groen "Witten, die tegenvielen. Ook Schiedam Het zich .niet kennen en versloeg op eigen veld Dirks- iand met 30. Het pas gedegradeerde WF had een goede start door TOGZ met 32 te kloppen, maar dat is wel te danken aan doelman Grootveld, die een strafschop stopte. Gr. Witten-DRZ 5-2 DRZ had al voor de rust een fraaie 05 voorsprong op de pover spelende Groen Witten. Het begon al na v|jf minuten, toen Grootveld een strafschop wist te benutten. Wigmans (Zx), Steeds en Col- lé zorgden voor de grote voorsprong.- De tegenstanders konden niet gevaar lijk worden, vooral door het goede spel van Grootveld. Doch toen de Schiedam mers na de rust de teugels lieten vieren kwamen de Rotterdammers nog aan twee punten. S'dam-Dirksl. 3-0 Nico Huet was wel de ster van de Schiedam-ploeg. Hjj had aandeel in twee doelpunten en kon na de rust de kroon op eigen werk zetten door met een treffer van grote afstand het derde punt te scoren. Nadat in de eerste'tien minuten het Dirksland-doel maar net door de paal voor doorboring was behoed, bracht de combinatie Huet-en Kiers in de, 25e mi-, nuut het eerste punt op het score-bord, overigens door Kiers geschoten. Vijf mi- nuten later was het weer Huet die nu. Van Doorn de kans gaf om te scören. In een spannende, op goed peil staan de wedstrijd hebben de scheepsbouwers getoond, ernstig van plan te, zjjn om de degradatie ongedaan te maken. TOGZ is het eerste slachtoffer geworden van dit voornemen. Het was Van Zelm, die ia de tiende i minuut de score opende bij een algeme-V mene aanval en tien minuten later ver grootte hij de voorsprong nóg. Dóch vlak voor rust haalde TOGZ de achterstand wat in, om vlak daarna'gelijk:te. komen.- Door de bal bij een strafschop te vangen voorkwam doelman Grootveld dat WF een achterstand kreeg. Kort voor het einde waren het de Schiedammers die een strafschop machten nemen en Ruys maakte geen fout. VOOR tBl IETS GOEDS WOt met nylon versterkt, 2-6 jaar *prijs voor 2jaar: kt.'st. p. m.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1