Papendrecht verspeelde eerste punt |RFC en Neptunus gelijkwaardig ELFTAL VAN DE WEEK HOV en COAL boekten goede overwinningen Overmaas had weinig ontzag voor Musschen Schiebroek enige met volle buit «ra DCV maakte het CW lastig EDO wacht kasstuk! Bé VOS SCHOOT VIJFMAAL RAAK Constant (65) recipieerde SPORT DIB won met EERSTE KLAS n m TREFFER VAN LUTHART BESLISSEND •ft» 9?5- (ft» moeite van hekkesluiter Hoogvliet boekte tegen Zwaluwen kostbare winst TWEEDE KLASSE IGINGEN IN jpfcOGRAMMA B"S&-TASS prijzen-slag VIERDE KLASSE DERDE KLASSE jö^saSs htr sjt ^ï°v*nho* kn,-M,u <«"'u isn prijzen-slag pig. 4 - maandag 5 oktober 1964 svw vuc ree (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zondag - Een gemakkelijk spelend Overmaas heeft De Musschen op eigen veld een desillusie bezorgd door in een matige wedstrijd met 10 te ze gevieren, Het enige doelpunt werd reeds na drie minuten ge scoord door de ver opgedrongen linkshalf, Luthart. ROTTERDAM, zondag. io—7 met veel spanning tegemoet ge-,flc tweede klasse nog steeds ong©- s ziene derby's In de tweede klasse .«lagen te zijn. Coal, de tweede de- HOv-gsc ai. Het feite offensief waar- J~~ Spartaan '20DHZ en RFCbutant en HOV boekten beide hun mee osv zijn gastheren te lijf ging re- Neptunus zijn beide in een gelijk eerste overwinning. De eerste TZFiïtë. hmKM'S. £- spel geëindigd: resp. 33 en 1—1. met 3—2 op Emma en de ander Brok «na, die doelman Grollee verschalk- |rJ De spanning neemt hierdoor toe met 2~1 op OSV. Na twee neder- te. w. iiov werkte zich onder de druk fci'en van DHZ blijft het intussen ^en kwam Slikkerveer weer t^a^nWtïiW 1eens tot winst. Het was welis- Oudenhulzen de balans ln evenwicht, waar bescheiden, de 1—0 tegen'/".l N<>8 wnmaaiwas Outlenhuizen dicht. nt; bij een treffer, doch zijn schot kon, na (Advertentie IM.) modieuze dutobeitorede fantasie japon **n i-oWtoHon 140 cm breed (Van een onzer verslaggevers) KRIMPEN AAN DEN IJSSEL, zondag CVV heeft met DCV den. Ecn >ond In da Rlvlèra-hal wor» udaa. afin twaa wljslfimen vmui heeft zoals te voor- Paid *2Luvtn da Nederlandse bokt» lian 1toestemming gekregen om bond fSfjj gnoek te boksen- De laats Wruif»? da Doltoa awaargfwlehl 'RUter ik tegenstander. Middaniewtobt Gerard van «Uk Carl-sa V*nn#a»ajUf«' Feijenoord in tweede ronde naar Haarlem .*f ii«8Undwiw«t MftvtnxtUlk ïtJMÏÖtUDi WM' stretch Koevermans behield siielschaaktitel Horftnvrotg om 9 uur be- |lnt de |rot* smp-ln trkoop In d* iMttn S.M.L, kleur velt. voer prijun él* U |««n tv»««d« keer kunt verwachten. SU» tel. ef aeArft. tel. ter meuten -..-w,,.. li.onl* sportredactie) ROTTERDAM, zondag Voor de twee koplopers, Papend'. cht en Ml)fc schen, ww het geen beste dag, Papen, i drechtIscas^erfe zUis eerste verlle»- pont door eet» gelijkspel (0—0) tegen Unltaa en Si» Mnaarf rn Het «Ifh ver. rauwe» door Overmase (0—1). latnds- kampioen CVV nestelde rich vlak ach- Ï5U,J&Ü&tèWP A""r 9—lieg» Otl aSvJ OTfJ! TRC, die nn weer van 8VW en VUC verloren DHZ bleef ook tegen Spartaan ongeslagen steeds op hun eerste pent. d: wachten nog l De «tan' PapendrecSn De Muaschen Overmaaa CW Laakkwartier Unltaa UV8 DCV OKA 10— 3 ft— 4 11— 7 D«- voortreffelijke rr< ht-half Eger w-Ut .de tel naar Timmermans t>* plaatsen, (Ito t(a»n slechts Voor het Inschieten ha(l, 1-1 NVptiintis 'A as hierna "n tiectje aange slagen en daarvan had Van Ilunks'oot tot tweemaal toe kannen profiteren. Hij •faalde evenwel op de beslissende mo menten. Wegena blessures werden bij ijl. x Neptunus In de tweede helft doelman De een keftrig Staaltje als debutant iri Brav»?nf>onr floor Verhoek en linkshalf, !>e Ituyter door Dezemer vervangen. Scheidsrechter Vervoort had een rusti ge middag «n met herrs de ruim 3000 toeschouwer». Het spel der beide ploe gen was, met uitzondering van enige momenten In de aerate helft, weinig Imponerend, Ds hoekachnppfn verhou ding 11 tegen 3 Sn het voordeel van De Musschen wekt de indruk, dat da thuis :lub meer dan een nederlaag verdiende, Nifta I# echter minder waar. B© Musachen-aanval rirttng weliswaar vele malen In het vijande lijk# strafschopgebied door, maar de weinig accurate afwerking van de combinaties en het uitstekende werk van de Overmaaa-verdedlglng «loten doelriJpe 'ksn»n voor de gastheren vrijwel uit. Allerminst geïmponeerd door de gunsti ge stand van De Muaachen op de ranglljat. trok Overmaass onroldd#liyk sta (ja aftrap ten aanval. Tkt Musachen- ploeg zag sieh genoodzaakt, ver op de Aiieureent, maar het levert toch tegen de onderkant van de lat te zijn. twee punten op. Fluks Sloot zich mand. worden weggewerkt, aan bij het duo achter leider DHZ, Na ru«t heeft nov zijn tegenstander door met 32 van Zwijndrecht te weinig arm-slag gegeven. N'a twintig ml- winnen nuten scoorde de deze middag produk- tleve Oudenhulzen het winnend»; doe!-. ir, oa punt. Weer stuitte de bal tegen rle lat, veel -o'^iUi? i ,*f maar nu verdween hij vla de rug van! tehrnocr^om Zin«jSI'cT efi JP* tioudae doelverdediger over de lijn,; tenrood orn aan voetbal te kunnen d«-n- .1 ken, werden slerhu drie wedstrijden gespeeld. Quick won ln Gouda niet 10 en is nu met een wedstrijd meer naast rOAL-KMMA In een fel opening*- I Idee I.ugdunurn gi-komen. Vf-f' Het de offensief heeft Coal met twee treffers de kans voorbijgaan koploper te Worden; hass gelegd voor de zege. ten z»?ge met het verloor met 2~ I van gast Weet- w,.|gt. score retais Ir: de eerste helft landla. ODb en f elorlfu-, veroverden was bereikt.. op elkaar een kostbaar punt 11. Heeds na drie minuten wist De Geus imet een fraai schot uit een door Jansen, genomen hoekschop de score te openen, l-O, Twee minuten later was het weer rank. Nu was het Valk, die uit een pass van Van IJlnter geoorde, 20. Km ma stroopte tl»; mouwen eens extra op en' uit een voorzet van rechtsbuiten radll- na wist mldtlenv-oor fijioor met een kop-; t>al de stand op 2-1 te brengen. Maar weer kwam Coat en het was Konhof. die hiertoe door Valk Het elftal van Tediro, da» In de vierde klaa nog ateeda op zijn eerate punt wacht. Sta?' de: C, A. lita (reierve). Van Ooiterhout. grensrechter Van Amen, A. V. lata, Lam, Smit, H. v, d. Steene, Hoek (feaerve), W. L. van de 8teene; geknield Van Diet:, Van Woerden, Van Staveren, Collee en Die- naar. op de Hier eigen apeelhelft eerug te komen door kwam het dat doelman Ten Kat* het uitzicht volslajarn ontnomen werd. Linkshalf De Greef hoopte hiervan te kunnen profiteren, toen hp na enkele minuten van twintig meter afstand een schuiver losliet. Het lukte: Ten Kate zag rle hal eerst, toen het |e laat was (0—1). OVERMAAS bleef aandringen. Rechts binnen Van Gelderen glipte nog enkele malen door de verdediging fn geassisteerd rloor Otten co Schmidt bezorgde hij doelman Ten Kate, die een steunpilaar had In de rustige en bekwame Van T.ulk, enig? benauwde ogenblikken. Toen de Musschen er eindelijk ln slaagde, zich aan de greep van de tegenstander te ontwor stelen, «randden alle aanvallen op stopper Boa en de In uitstekende vorm verkerende linksback Van Brakel. H« hoge tempo van »le eerste apeel helft verminderde na de rust, liet ell- elrt werd rommeliger, naarmate de tijd verstreek. Kort voor tl|d ver grootte Overmaaa «le alleszins verdlpn-1 3e voorsprong hljnn, toen de bal tilt ren voorzet van llnkshidten Krhmldt vla het hoofd van irn Mitssehêtispeler op rle Int la-landde. Voor de gastheren bleef er tenslotte niets anders over Als U gewend bent om op een (modeshow Uwwïntergarderobe te bestellen... dan is dit geen aanbieding voor U. Maar als U een van die handige huismoeders bent, die het een sport vinden om zelf Iets in elkaar te zetten... dan ver- wachten wij U morgen. Want dan verkopen wij de mooiste najaar*- en winter stoffen, uit de series van 8 tot 11 gulden, voor prijzen, die U anders aan het eind van het seizoen pas kunt verwachten. Modieuze stoffen als Changeant fibrenkz, japontweeds, fantasie- bouclé, Fll 4 Fil en vele andere fantaslestoffen, In een schat van tinten en dessins, door elkaar per meter voor nog géén vier gulden». H tanden Z\ ZB [.ugdun mn 3C Dl 17, 4-7 Quick 4 1', Spurtoao '20 ■t-(i VKf 4 Ti F (KG 4«: Hoodcnhurg .".-1 Fluks 4»; W»-.-vt landla 4-4 r«»si 4-4' Gouda 4 4 SdkkPrviHrr tl' I.KU :t-:t Ncptunus 4-3 f'clcrltas 4-3 CSV 4-3 f)l)S 4-3 MOV 4 3 Vclo 3-2 Km ma 4 2 Hl. /wart 3-2 Slifylrccht 4-2 IKT. 3-0 Zwllndrccht 4 2 I.IKKERVKEK—NIJKIIKFJTIT 1—0.' de zevende minuut voor tijd de car kon wor-| I den gsreJ. De Rotterdarr.niers zorgden door! Dirk de Haan uit een voorzet van Rameteln j voor rust voor 0-1 en Simon [tamste? zelf j «rrru-kt- het genoegen om zijn club uit een: vo van Frana Spruit een vsilige 0-2-ruat- - - - •tand te bezorgen. (Van onze nportred.ictle) ttltVnCA—«trijen 1-4. Een tegenvaller voor de thuisclub, die door hekkesluiter Strljen m« duidelijks cijfers word gekispt. BIJ ru«t was er aogr hoop, tóen de bezoeker» door hun rechtsbuiten nog meer één koer hadden ge-; doelpunt. Kt rust ln enkele minuten twee - verdedlglngafouten, welke evenzovete doel- KOl i hKII.lM, zondag -Schirbroek mi punten opleverden. Rechtshalf "De Vries kon (te scuf»; tot 3-1 f r/null»IH 1» >d 1 |/U1HCII UJIICICIUCII. JVCVllVOUOU A/v V I IC O HUI, in staat gtHieia.ifi^ en|ge vierde klaseer uit de Batter- 20 minuten voor tijd de eer nog wel redden opvoerde, ysog was yejdanise contreien, die na de wedstrijdenmaar de DINDUA-doelman had blijkbaar van vandaag nog zonder puntenverlies ^.Jhnot^|rkèrt hlj'xteïi'weer. R"',,and,' stp minuut van rle eerste helft bracht v. ,js a'v> 'trril»''1(!lï-e,ü!irifnfl •'"««•n- moest dit weekend In I»JH zijn J-2 terug. Wat Emma ook profasmle ln -JL,.- „kennen, hetween oreHeen. De »tuw- en stootkracht, waaraan het: de aanval van de thuisclub de laatste f weken nogal heeft ontbroken was door; de terugkomst van middenvoor Trouw j Germinal, gestart niet drie nverwin-j nest dit w« meerdere erkennen, hftg n overigens AkBOad Beljerland 2-t. Een eindstand. Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van deze modieuze damesstoffan, dubbel- breed, voor pakjes, japonnen, rokken en kinderkleding, per meter door elkaar vooi Ban te wachten op een fout van deborst weer grotendeels hersteld, boomlanKe doelverdedlger Elvers, dlel Vooral In de eerste helft was dat goed i voor de rust een onzekere Indruk te merken. Met vloeiende combinaties maakte. Zijp optreden tri de tweed*werd Sltedrecht teruggedrongen en uit akte van het tamme voetbalduel ver-een van die combinaties kwam de bal vin Arle en Rudl van Boek bij Trouw- t>or*t, die vanaf de zestienmeterlijn inc<. een enorme kogel scoorde. 10. BIJ Sll»slrecht ontbrak het hij de aanvallen diende evenwel een pluim. Daardoor bleef de score tot één treffer beperkt. ROTTERDAM Bondag Hoogvliet heeft la Vlaardiagen tegen Zwaluwen k«w>ib»re winst geboekt 1-2). Zwart Wit stelde In dr- tweede helft van het «fuel tegen gast NoordwOk danig teleur door een «oorsprong vat S-0 prU» te geven (38). aan een schutter, hetgeen vooral In de twe».|'.. helft, toen Slikkerveer wat al te vroeg liet accent op d»; verdediging legde, tot uiting kwam". De defensie van Slikkerveer, met spil Hagendljk aan het hoofd, overwon alle moeilijkheden. Dr gastheren In Vlaardingen hadden t^nte'h* wat* beul -Sm»rtaann dlxih ■t er-rst succes. Uit een voorzet van j ■Rvoor Va het eerst siici f>* Graaf kopte Hoogerboord meester lijk In (1-0). Maar nog voonlat de eerste (ipeelbrSft was verstreken meer moeite gehad dan de UiLslilgjlIJke'«invallen /.wart Wit tot 30| minuten In it o\ *1^9 i-ftmmrfinn vv<'CK»*lo|)rn. Na vijf minuten rtpfis wax yijr minuien in (1—3) wellicht (loot errnoeden. iioor v. u. tiie wn htraf-^wi)t<i Vooral Voor de rust hoeft do thuis- «chop wegren* hntuU onherlHpelUk ln- club uitstekend tegenstand gebo-l^hoot. Uit een pass van Our.-t.eek ln lilt hlllft Hpijkenlsse nu het ook voor fout In de veixledjglng van HKC afstraf- IKJTO de knie heeft riUK'ten huigen (2-4). te raakte viwral doelman Suiker HPARTAAN'ZO-DHZ 3-3, Een klaasle- ;kc deH.v op ..Zuid", met alle asp»-cten Idle zo'n* treffen meebrengt: sfeer, span ning er; een tikkeltje sensntle Twee voortreffelijke doelveidedlger», die geen een uitermate gevaarlijke "aanval van DHZ met middenvoor Van Dijk als de ge- feaS Hoogvliet vaarlljkste man. d.xir Zoetmulder de balans weer ln HIJ was het (He na tien minuten spe- evenwicht getrokken. Na rust went het jen langs «te rechtsachter Boelaers slip- evenwicht vershmrd door een doelpunt te ecn voorzet losliet, die na verschel- van mlddenvm>r Oroijnenl»oom van dene misser* ln laatate Instantie door OVOf Iflmjjor Hoogvliet Niet helemaal zonder geluk Boelee werd lngeknald. 91. Vijf mlnu- vlik HlvfWi wan" doordat de bal door het hobbelige ten 'alw kwam Gaertman vrij op rechts M V veld over het ho«)fd van spil Sloot heen-en zijn voorzet werd op meeeterlllke stuitte, had Groenenboom slechu voor wllze door Van .Mourlk Ingekop. l-t. het Inschieten. 1-2. DHZ le»;k naar ecn veilige v(x>reprong Zwart Wlt-Nooniwllk was een uiter- weg te lopn, toen de weergaloos han-. mate aantrekkelijke strijd, waarin de,dig»» Vaa Dijk een solo besloot met een: ■witheren «venwel In tie tweede helft treffer, 1-2. en kort voor tijd 8w»« «lts «naar liefst een voorspnmg van 3-0 lle-;»*cn pass van Van Dijk de score opi ten glippen. Door goed spél en gevaar- 1-3 bracht. u»u 'in 1 j de tweede helft Slcrmans goed door' egena nanus oni.erispeu.tK ln- Gaertnwn genomen vil je trap langs I>e lilt een pass van Oorebeek '*l|t,wa' '»t«-r werd het .1-3, sOHirde Scherpenhtilzen 2 0 en toen Jan toe Van Mourlk uit .een door Gaertmanj Nleuwstraten een fraaie soloren met 'n genomen vrij.» trap het duel In de doel-' I doelpunt afrondde was het Na rust i?!,,nd met doelman Ik- Neef In zijn voor- Na tien minuten was bet doel v*n<|twam ecn herlH>n-n Noord wijk In het eel besliste, 3.1 H»t wertl rv<* spartnen- CVV al drie muil) aan doorboring ont-veld. Toch waren het de halfspeler» die Her en tssk wat onvriendelijk. Dat het komen. «JaaksU korllilorillg en kalm ,n-voor «Ie doelpunten moesten zorgen. Ken tenslotte toeh nog allemaal terecht pttMi van doelman Kvttertnk. WK\ toevaUlgerwUa werden *!le drie deze kw»m. was eeht niet aan de xpede lel- »t«i van CVV werd In tlle perl.lde veeld.mlpunt.-n uit hoekschoppen gescoord. »nS van scheidsrechter Versteeg te Ie kort gehouden. De feite BCV.ienle.' door rechtshalf llarnh»mrn »»n danken, dlglng vmeg niet heter. DiiiirhU k*»m ,i„or v. cl. Meulen. IKI. vo,-.».vi-u dat Itoggeveen tloor Slul vulkomen aun Excelsior M. h«s;ft van IIBSS de "D y l' ''8 '-«-n al ei in bande» werd gelegd. Het grote gevaur eerste nederlaag te slikken gekregen klassiek# derlo .die <K>k In een punten- van de DUV-voorwaartaen kwam voor-i (j.sj en staat nu santen met CnKite verdeling elndigac. namelijk van rechtsbuiten Van ïlerk. [.tndt aan d»> kop van 3A. MFB word; De gaston leken op een zege af te HerhaaldelUk stichtte h() "tel *Un »nel-j ),i,.r na nlet 3.2 van Haromlroctu te hel». stov»-n«-n. want toen In de eerste minuut I® rennen onrust In de CVV-verdedlglng. j,4.n verloren, hekkeslultor. Hekkesluiter're»sls middenvoor van der Most een Na de rust U*g»len holde ploegen een plttlgfr spelletje op de grasmat. De aanvallen vaft CVV kregen meer lijn en Werden wat verrassender opgebouwd. Na vijf minuten apelen trok CVV hier •1 profjjt van. Jan Vermeulen kreeg de bal op ae middenlijn toegespeeld. Toen de DCV-verdcdlgtng verzuimde aan te vallen, vertrok er van ongeveer 23 me ter een droge knal. Het schot verraste ook doelman Visser. In de vllftlende ml» nuut kreeg SJaRoggeveen. afge- iwenkt naar rechts, dan elndelilk fis? kans waarop hij de hele middag had lopen loeren. Uit een scherpe hoek passeerde hij Visser. Toen pas kwam CVV los. De PMsea werden beter en de switch werd Bi#er en mswr toegepast. Under deze druk moest DCV wel terugtrekken. CVV was echter niet meer te houden. Vit een doel worsteling kretg Van Pelt de bal ln schietpositie. Zijn harde schot werd gekeerd soar de paal. Jan Vermeulen kreeg er eefi gemakkelijke feans door. Zonaer veel omwegen maakte hU er ecn dankbaar gebruik van. DCV v.lst *ich «en kwartier voor tijd te ontwor stelen. Het waren weer de buitenspeler» Van Herk en Boers, die de lont ln hc-t vuur staker». Tien minuten voor het eind»? rondde do OCV-er Noorland een (p*» van Boers volgens het boekje af, gr verder kwam DCV niet- }E pennlnsmeeater vsn tiet ft- nancitel swsJske EDO heeft zich iondt,£:-vond In de handen gewreven. Door de onverwachte 2—1 zege van f|Jn ploeg op NEC I# h(J verzekerd wsn een kssstuk. Ia de tweede ronde van «le KNVB •beker komt EDO narm-lUk op S december op eigen veld uit tegen FeEUenoord. Vsor NEG kwam d« nederlaag tegen EDO des te barder aan. 11e talrijke voetballlefhebberB kt fm Reiser K erel».aid hadden zie hal bU voorbaad verheugd op de komst van de Rotterdamae ster- reispSorg. Fortun* Vlaardingen, «lat 10 vernissend bekerhouder Fortuna Oeleen klopte, krijgt in Veendam «pnleuw «Bén harde ssoot te kraken. Verder moei Excelsior op besoek bij Hilversum ere krtfgt SVV op lltrgs eredivisieclub ADOals te genstander. Hg- li fnpHInwnM *iuicii «i wem ii«tl i-w uuur 11 tistiK ifiKVim"' sisrainxvera «-,aj a ze ven minuten een rri!-»"-r;.liind In de Betjêrlandse achterhoede en het tweed». RVVH hoekte (Ie vijfde Zege In succes- wut m paniek en iM-ging enkele fuutjes, gie tegen Amelde met 2-1. die beslist erge ««notgcit lintklen kun- Excelslor P. stond een punt Han Ms- ncn liclilien. De diging inet spil ser B. iO-0; en moest hierdoor Katwijk van Uitteren als uitblinker, daarbij goed (6-2 tegen Imoadulnen) naast zlclt «lui- geseconilccril «l(»or Bi-aiuts en Apon. den aan de kop van 411. Capelle ver- kwam er echter steed* beter ln. Theh sloeg De Zwervers met 2-0 en blijft nu hadden de Neptunlsnen van enkele goe- samen niet Oranje Wit aars de top van de kansen ecn heter gebruik moten ma- 4C. Unicum (5-3 tegen Slledrecht, en In- ken. sullnde (1-3 tegen (FC), boekten nuttige t ovepwlnntnven Na rust werkte RFC hard om do neh- terstand teniet te doen. l'as een kwar- MADRID. sends*. —Do uttslsgen van do j tier voor het einde slaagtle het daarin, zondag voor de Spaans* 1 -nputttte geepgel- de wcditrtjd*! lulden_S>ïsgos»;-. Atlstlco Bühso 4—1; Ovttdo-El Palmsa-Cordova 1—0: (Advertentie t.M.) U bent nu toch wel Iets van ons gewend... U weet onder- dehand wel wat wij met Prijzen- alag aanbledin{«n bedoelen... heui, onze klanten, die telkens opnieuw naar de stad komen, weten dat ze nooit een tweede keer voor zulke prijzen kunnen kopen. Horden begint de speciale ver koop van step-ins, niet alleen enkele stuks of restanten, neen, ook ecn grot* partij fr» tule elastiek. en stretch Helanca. Ideaal dragen, tweezijdig rek baar, met vier Jarretelles, en nu koopt U ze voor ongekend lage prijzen. waren «Ie nederlagen van en 's-Gravendeel. t a doelpunt. Dit was teveel voor de bezoekers, Hililfhrork/ïnunerfct. 8.V. 3-0. De thuis- want al werd lanyduriff op de ASB-speel- elub he<?ft tn een wilstrijd met pover voetbal helft „vertoefd", verder dan een eerreddem' haar ongeslagen record kunnen handhaven.doelpunt van linksbinnen Korpershoek Inde De linkervleugel bleek pas na rust tot doel- twintigste minuut kwamen de bezoekers niet. punten ln staat: Henk Kuiper scoorde achter eenvolgens ln de tiende en 25e minuut. Een kwartier voor tijd bracht linksbinnen Cor v. d. Pluym de eindstand op 3-0. TOGBGroeneweg 0-0. Ruim twaalfhom derd toeschouwera hebben In Berkel gezien hoe hun favorieten het nog zonder punten verlies zijnde üroeneweg het eerste punt heeft afgesnoept. Hugo Smit had pech, toen hij voor rust tot tweemaal toe een schot te gen de paal zag belanden en een kopbal net over ging. Met spil Heikoop aan het hoofd slaagde de verdediging van de bezoe ker» erin het Derkelse offensief na rust het hoofd te bieden. llKC'Het Noorden l-f. De thuisclub begon sterk aanvallend en Het Noorden prees zich gelukkig, dat de achterstand bij rust slechts doelpunt, gescoord ln de dertig ste minuut uit een vrije schop, bedroeg. Na rust keerde het getij en zag middenvoor Henk Admirual kans een terugspringende bal te benutten. Dezelfde speler miste enkele minuten %<*\r lijd de kans van de dag en dus de volle winst. Germinal|IJH 1-2. In 4F Is thans ook Ger minal tot puntenverlies gekomen. l>e thuis club opende In de tiende minuut door rechts- bullen Anton Goudman de score, manr hier-, bij zou het blijven. DJS maakte een kwartter voor rust door Hoogeboezem nog gelijk uit. een wegens hands toegekende strafschop. Henk Weasels hield de spanning er tot vijf minuten voor ttjd in; toen scoorde hij het winnende doelpunt. Géén ter. of schrift, best. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, maandez Neerlenda csdjifeestaJtade damverenl- (lit, het Retferdams Constast, een act; belMisrUke plaat* ln de danAe- weging Inneemt, bleek zate: tij dens de receptie van de au 65-jartfe opnieuw overduidelijk. Velen vonden een veel beter Htliesliils. dat niettemin de1.** w*ï MM het tegenwoordige club-;geéfse Hoekse linksbinnen Fred Krleger tn de tiendelokaal von Constant, Leo's lunchroom: minuut het soren niet kon beletten. Jan Troo» |n de Jonker Fransstraat, terwyl zij Hoek vsn Holland—-MllleslaU M. De wtnd bondgenoot, toen middenvoor Verhwirn de twintigste minuut een hoekschop nam en deze zd de stand op ld) bracht. Na rust (Van onze sportredactie) I ROTTERDAM, zondag Bé Vos was In de derde klasse zondag de succes- 1 rijkste schutter. Niet minder dan vijf keer kon hij juichend zijn handen om- I hoog «teken en had aldu* een groot j aandeel in de (MLoverwlunlng van Al- blassrrduni op Oltl. Dat was tevens de grootste ullshiR over het algemeen wa< j ren de verschillen bij de sierde klas- ser» zelfs gering. In enkele tvedstrlj- j den werden de winstuunteti gedeeld, Ook In het vrij harde duel Leerdam I SporfSEsiiderster, waarin de uitsteken- Rat-®3® verdedigingen de aanvallende Unies in bedwang hielden. Be» ontmsstlng CKC-Dubbe!dars vond geen doorgang. De oorspronkelijk aan- fewezen scljeidsreciiter M. Kip uit lordrecht was verhinderd. Zijn* aange wezen vervanger verscheen niet te Kra- llngae Veer, zodat Dubbeldam een ver reis maakte. ODI-Albtasorrdani 0-8. Het tenipoverschll •rcelons-Murcla RFC en Nsptunus, tws* ploagsn, die sant tezamsn ln da hoogst» afdaling 8—1; Elch*-R«al Madrid t—t: Atlstlco Ms- - drld-La Coruna l—0; Botl»-L*vant* 1—0: do KNVB uitkwamen, maar gich Valsncia-Sevllla 3—t. nu tsvrodon mostsn atolion mot oon Ssrogoua sn Attetlco Madrid hebb.n d*ip|a,t, dt twtodo klaa van da oma- leiding mst 8 pantsn uli 4 wedatryd-n. Jt»» >.n éa v...nk,,.n Madrid li derd# mot ton punt achterstond.."«"Meter, leverden eenj de Eeeenburg. eingel een vinnig gsvocht, dat onbsellst 'eindigde: 11. at vereniging complunenteerden. voorzet van Detiger Aiblaswrdam op winst, nu ur r- J -.r J Toen ,n",?e. ru?t dezelfde speler uit een pass De heer H. C. v. d. Vreugde uit I van z'n linksbinnen de voorsprong vergroot- benutte ,*f..<hw'°P*r" an redde hiermede!Goes, voorzitter Van de Koninklijke ,e» «Dl Ineen. Met nog drie treffers mlmften voor «lt)d"«n ««dertandM Dambond, liet uitkomen, ^^"^7 v^cd W: man lanilman. maar de gelijkmaker Constant nog steeds «emgezond is. .serdem de score tegen de weerloze thuisclub ging de Rotterdammers, omdat de bal op'De heer J. H. Willems uit Breda, voor-U.t oc op. het net belandde. jitter van de Internationale Dambond,t',01'(Julck Step» 1-2. Quick Steps heeft IW.ug.l_Tea.ro 3-2. Ook In deze wed-l^iP^ ®.a" de, topprestaties door i 'dinTe^^wa^ strijd hebben de Rotterdammer* hun naam Constant en leden individueel geleverd had Quick Steps iets betere kansen maar eer aangedaan. Techniek whs er voldoende,'en wees erop» dat Constant ook vele Bedoel punt werd er niet. Door een oneeluk- tioch winst leverde <nt ndg niet op. MIdden» personen heeft ODüelcverd. die zich. na- «»Kir Umkhaar ««wnle ln de tiend* minuutj„éSéLu? 10. fier van Holst rondde een uitstekende 11 internationaal op organisa- •ombin»fie tnssen Collee en Vsn t)ie»t met torisch gebied verdienstelijk hebben gemaakt. De heer A. J. Ivens uit Den Haag bood de gelukwensen van de terugspeelbal prpvinciale organisatie aan. De heer de kHIJkinsker af. nwar (4e thuisclub «1st vla rechtsbinnen Boender voor rust toch nog de leiding te nemen, in de 53e minuut zorg de Koos cap Dies! uit een voorzet van Die naar voor 2-2. doch een kwartier voor het einde hoekte de shulsrlub de volle winst, we-1 Rotterdamse denom door middenvoor Lankha.tr n spil Smits kwamen de Hagenaars gemakkelijk aan de leiding. R de Haan fAVcïteerde namens koFte voc weer op geitjk'é hoéï - fsn fellclleerue n®me!?3 de te- In het ctuel om het winnende doelpunt w»* tien minuten voor het etnzie De Roos dammers en nieuwe prijzenkast aan. bood een het gelukkigst. HvV-Leonlda: Udat I-lDe strijd am de lcl- m (le^ibc^Sm* VbSrn2»n d^?bv "zeffa* hiefiNa deze sprekers volgden nog veleou,lJ Haagse club gewönneil Ntcuw-en hoorn zich hersteld van de nederlaag 'anderen VOördat #ien Zich Mn een ge- I fende kopbS6 vTnllnksbSenelfweteHngs^ult vsn vorige week De thuisclub had pe.-h,jzamenlijke maaitijd zette. Het feestjeen hoeiSéhop nog"de leld""g had Kort Ï2Ï? «221 «kwlgupt. wegen» jpUfit*werti intern tot in de smalle uurtjes hervatting maakte HVV gelijk en ln de "Je van zondag voortgezet. minuut whoot ztjn rechtsbinnen de stand naar 2*1. LeonUlas heeft daarna nog tever geefs getracht de score ln evenwicht tf bren- 5en.\a^ ftarop ^.et °P hst algemene «pel* beeld toch wel recht had. I®'L 's nog steeds punt- ioo«. De Uljswijkers kwmen op gelukkige w!J* t ze voor de runt aan de leiding toen een wilde trap van één van de halfspeler» Juist onder ROTTERDAM* maandag. Voor de 2e j S? iRt daaW,e* z.U®arna w«* EDS doorlopend maal ln eurcetale heeft rrane Koevermans i nieerderheld, maar kon niet doelpun- tlch de yeetxijdlcste snelschaker van de RU- onulat de buitenspelers veel te spel werd of gekeurd en middenvoor Doelder de ruststand op 0-t kon brengen. Na rust namen de bezoekers het initiatief volledig in handen, hetgeen resulteerde ln doelpunten van linksbuiten Hollaar In de tiende en 30e minuut, terwijl Doelder niet voor zijn club. makker wilde onderdoen en met zijn twee de doelpunt de eindstand op (M bracht. Rterd* VolhurdrnHr WH Innen 0*1. Ken wedstrijd waarin de thuisclub niet opgewas sen bleek tegen het stugee apel vin de He* kellngers. Voor rust scoorde linksbinnen Mol uit een voorzet van zijn buitenman hot enipe doelpunt. Na rust een sterker Steeds Volharden, dat evenwel geen scorings kansen benutte. terdanue* schaakbond getoond. Met een score I ln ""y®1 werden betrokken, waar- van 9 punten uit 10 partUcn (10 minuten ,1!^TiSvm de tegenpartij steeds bedenktijd) dwong hU aaterdag het respect i P tUd kon ln«r|JPen. van het etvoü* Jeugdhoto t Slag af. I VDI,HION" 84». HI0N leed zijn derde Marttwlt.|Ff ft-fl. BcIJc doelventedlizer* Dt 138 OttMMim. die In 13 groepen van nederlaag. Het wordt on- bcblivu hun stempel rhiidelllk «p deze wed- J. "aar (peelsterkte waren Ingedeeld dulilelilk. dat het ulUal- trljil gedrukl. De thuisclub h.irt In Ktlne- hadden allen slechts één taak: no. t olndi-ehtereenvnigens R°— man. Lubker en v. ri. Waal wel achultera, KO!S 8lo dat niet mocht gelukken ln tederm?.t^^2I,.n nu tS*"s« atopper doch richting en maat ontbroken, zodat d« «f 3e prUt zien te bemachtigen. f*n,KP," verBwaWttef voor doelpunten uitbleven. Na lange uren konden de finalisten un ïJLv«rdedlgtng ta. Middenvoor Tuyt opende een apart tafeltje gezet werden. In gro*a t ,\??r ™st. s<"ar*-, treffer van spil Koud. waren Van Son („Spangen") tn v.d. Weid*tervattlng w>, voldoende voor *n 0, tVAS, Amsterdam) gciyk geëindigd, doch do J-0-Boge vsn do Maassluizen. lUrdlnYveld'Rclredér» o-Z. Het trots® re. cord van de thuisclub: geen puntenverlies. aclu doelpunten v(V>r en nul tegen, ls door Rotterdammer vlot af doos» het Sonnenborn- d* Katendrechten verdiend «ebroken VoorRerïorsyiteem. Bekten acoorden 7 uit i. In 1 haLTmfü /«Mentor 0-0. E«rs blkkj# rust «en gsltjkopgaunde trljd. Na ruat, telMotp triomfeerde titelho«dM> KoevtnMitejSS?-0^ *Wï enkel® treffer. DU do 3.te,mlnu«f, nadat doelverd»t«ilger Blanken- '..Spangenf on«9s!s«er, mei I uit 8. Bit ze- t.ïS ül?. °S<tat,.<1? \«>rho*d«n zo zwak Jteln en aanvoerder Rijke rle «tsnd ..blank" «uUaat was dw la fraaier omdat deze I „,f"ïï-Ww konden de s**r «o«d hadden kunnen houden, zorgde Albert ltut o i' duidelijk zwaarder b«z*t waa dan de bet-l HSd® verdedigingen Julat niet over- Je» voor „lucht" dour uit moaltljk® positie d* »ndir® hoofdklasscgrospcn. KoevermansSËa'!kn het «wé» M**' h#' blJ" te scoren. |)rie minuten oor tijd 'schoot fi0"? nmlie» af, aan RSB-kamploen zont5e' spannend. gpMitsblnnen Kr«l \an Aken eer, ja» van Maakesuchljn sn d* sterks Leidensar Kor!.1 iu, 'senburg tn en had doelman Vlot voor dr werd. Mr. Auwerde („Rotter- mné.olr-», S" n-1?011 w dese ont- tweede keer du solsoen hat nakijken. dsm"j sn nu». Aarts (Hilversum) deelden in'iükki?." i»V 1 -ï"ln !,¥t °l> vrlJ de deed» hoofdkl»»»*.gro*pen de le plaatsIikL„iÏÏ *1» mn lle overwinning. Asn (te m-MB 0-t. l)e overwinning heeft voor m«' uit Mr. Auworda was wtwwsrhS2tïïES?,,*r vfn-,!e ."nkablnnsn ging een de Rotierdaniniers het laatste kwartter aan door SB; h|) verloor van 4e VBéÉwtovwid# .«"urar..dat do achektenellHir «Skt- (Se hekemt* rilden draad gehangen. Midden- <sn*l)achak*r Rikten. f: .f51 ns do hervatting woord# ds vtH>r Joop Kouwenberg had voor (Ie voor- R de OgMl» oneuveld# mr. Auwerda och» ,,n*vïn."^gaaten 0-2. Boerlee redde prong geaorad, toen hij ln de 39e minuut ter hooi ongelukkig tegen V.d Weide w«sr- Ingeschoten strafschop de eer. van de tweede helft in vrij# positie dr bal Q* d» •netechaakmachrn* Koevennana onder' van; rechtsbinnen Knpreman kreeg toege- Watered applaus V.d. Weid» vermorzelde en i deeSSS?ÏJ^2i*. H' W ww 'men lilfhem de .t»I. paa zag. «R ontsagwekkend* wSJm zUn RSB-anal. An aanval, hetgeen m doelpunt In mn gauw wensen t. vergeten. W. J. Smit ln ontvangst nemen. De Mam-prUs. een SCHAAKKLOK. ging IteegHee .ROM I-I. In sen goed» sn tn eveneeiis naar „Spangen" !S4 punten)- hrt prettige sfeer verlopen weditrljd hebben de winnend# team bestond uit'tl» spelers Koe' y1"';* de R""te« gedeeld. Ne vijf minuten ivermono. Van Ban, VIJg«boom. lettag' an profiteerde RDM-mtettenvoor Teileman van PoetmB. Va' 1»"".k! «n K*pip«« «*rst*pHtowtr.naar. In de sndese fro*. Na ruet setw.de 'Jiuiarlub alles op sites om pen w«ww»: 4, Vsn Oeftem IT out s. ffif «ïa JX.V Uiuliclub iIIn op iUm om P«n wartn: 4, Van Gcfftn (t p«t.), ft lUli. .^Qravesdeel-jTrsBavalU 14. Do eoi ^iirRTwwi■■Twinmi i«i, Dt Mrtvi nederlaag voor de ihutoelwb. «ssrtn pas In De orgtnlMU* van dit toernooi ws* bti Uw? dam-Ruié" vmi b goade Ban# Os»tvoo«ïi« stopper d<wi* 1» score werd uitgedrukt, waa OW het mmM ln ul,Z*ril>*rz 14. Httleger» in diS**dé*rt)é d* punten- thuisclub nam n| «uil wrat nog de litding door oen goede 'com* tuaaen AttaarS en v. d, NatJClgvlet .Kerkam Borgden er «bier voor, t!» BI dat Hllltgsrioarg ae eerst» seg* boekt*. Jam- vondai!nün V*° d2 Sanufi te« wedstAjI ln "- d* hard apeL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1