SYY op drie punten van de topploegen voor Opnieuw verlies Spangen en Het Zuiden 0 Overzicht tweede divisie Constant viel ver terug Resultaten van zeilwedstrijden TOKIO Volgend jaar welvoorzien programma 75JMS Pyjama s voor jubileumprijzen m Victoria-teams bekerden goed atletiektitels r ZVC boekte in Haarlem winst Slechte start van Spangen en Rotterdam Peignoirs voor jubileumprijzen Vreewijk klopte CDR met 11-9 rvia__ V0Qr (Jainse I VICTORIA Dirk de Bruin won cross tn Dordrecht K' Voetbal in Spanje pag, 4 - maandag 12 oktober 1964 U itsUigen Standen: 2 ncii r> Voll<iilialcoiiipc(i(ie - 5 - 2 - f ken en Spangen leed zijn vijfde nederlaag, ditmaal tegen een ma tig Rohria. De oranjekragen zak ten hierdoor weer een plaatsje, terwijl de positie van de blauw- witten onderaan de ranglijst wei nig hoopgevend is. r> r» van Dinsdag 13 t/m Vrijdag 19 Oclobsr dagelijks van 10-22 uur in de Gouden Zaal van hot Hilton Hotel, Kruiskade Rotterdam. Naast alle typen Mercedes-Benr personenwagens exposeren wij als zeer bijzondere attractie voor het eerst In Nederland, de nieuwe vMibesproken Merced»s-B*nz-600. WH zullen Uw bezoek zeer op prils stellen. hl Tokio brandt treur 't Olympisch Vutir, op alle fronten is de strijd bcponneu die door één enkel doelunt kan gewonnen: Sportiviteit tot 't allerlaatste aur. Maar meer nog is dit stmven van belang: door sport tot vree in aller Heren landen, moge daarvoor het vuur Olympisch branden, dan is er tussen geest en inzet samenhang. Wellicht ütelt Nederland er vastberaden zijn kunnen rast, op kennis opgebouwd; Je maintlendrai, géén woorden dus maar daden, hetzij iv brons, In zilver dan wel c/oud! Pil IDA WOLFF Jr (Nadruk verboden) pf: Laine des Pyrenees - de wonder lijk warme wol uit hoge bergen koestert u heel de winter langl Speciaal voor Gerzon werd deze collectie samengesteld! (Van onze sportredactie) ROTTKHDAM, zondag HVV heeft In de tweede divisie IJ van het betaalde voetbal HVC met een treffer In een lasti ge wedstrijd bedwongen ca Is van de achtste plaats op de zevende terecht ge komen, slechts drie punten achter top- Sloegen DFO en Ilelmondia '55. Ook voor' fermes UVS was er, tegen LONGA. sur- la^n'met^r" W"hrUnh ROTTERDAM, maan,lag - In de Zuid- Enkele karnkterlstlckjes: bollandse rlamcvwr,petitie eindigde de Rot- BaronieI)FC 3-0: Rust l-:i. (Scheids- derby Constant—Hei Olsten tn rechter de heer Van Oostromj. Aantal be-, ''r,n duidelijke overwinning voor oe Oos- zoekers: 5000. DEC won door treffers van bjrtjngen, waardoor Constant op de rang- Donga, Klelnjan (twee). De Kreek (twee)1 "lHt ;"'Tn* u,t een mlddenmootposltle en De Vos. Voor Baronie schoten SoffersJ v Brouwers en Van Dongen raak. Dl". Dordrecht en Papendrecht he 't Gooi—Heliiiondla 1-2. Runt 1-2 (Bus) 'd"lden hun aanspraken op een top. Aantal bezoekers 3000. Voor Helmondla I'laats. De Dordtenaren wonnen me scoorde KrekelB twee keer, voor 't (looi v'Ui SWZDV en Papendfscht vc Luiten. pl'-tt.i-rde het zwakke Rljsoord rnet 17- BW—Limfeurgia 2-2. Rust 0-1 (Cop Voorts wonnen de Haagse teams UDC pen). Aantal bezoekers 3500. Voor HVV (H>H niet 137 van LDv, Lelden en scoorden Van, Helvolrt en Netten, Voorj'tDD met 101 van Charlola (wordt Llmburgla Stevelmans en Dorman.-.. j 12H of 137). R0r>.\ .IC— NOAD 2-0. Rust 2 0. (Snoek Aantal bezoekers -1000. Van Mnucne Kohl vonden de goede richting. A: ffeerenveenHilversum 0- I ZFCZwartcrnccr 40 RCHVitesse 0—2 EDOPEC 1 1 De Graafschap—Haarlem 1 Zwolse BoysTubantia 2—3 WagenlngétiFC Zaanstreek I— I AGÖWSpel. Cambmli- 00 ROTTERDAM, maandag In de Rotter- damne damcompetltle zorgde In de vierde ronde Vreewijk 1 voor een keurig resultaat, i Het team klopte CDR 1 met 119. Ook het {Viaardlngse VDV onderstreepte zijn aspira ties voor de bovenste plaats: met niet min der dan 173 werd van Maealandtsluys ge wonnen. Verdere resultaten: Ons Genoegen. Bol nesDOS. Rozenburg 15CharioU 2 CDR 2 61 4. Uitslagen eerste klasse: OG 2-VDV 2 911: CDR 3Excelsior 15: 't Oosten 2 HDV 17—.'?. terwijl de dames wel zeer gedecideerd met 42 Were Dl n uit de beker» sloegen. Daar er nogal wat vélden werden j afgekeurd kwam er eigenlijk maar een ROTTERDAM, zondag. De Vlcto- halve bekerronde uit de bus, ESC zat ria-teams blijken de bekersfeer goedin de goede helft; het speelde uit tegen aan te voeten. De berenploegen wonnen jSCHC III en deed wat verwacht werd. beide en de dames deden niet voor hen j Het won, met 10. Maar de dames onder. Ivan RBC stelden zeer teleur; ze lieten Het sterkste stukje kwam van Vic-1 zich door SCHC, dat toch een klasse la- toria's eerste here: team: «lat versloeg ger speelt, met 41 vreslaan, Nee, dan met 20 overgangsklasser Be Fair. Een was de wijze, waarop de heren van heel beste beurt, maar de 2—0 vanHillegersberg sneuvelden, meer eervol: heren II op Were Dl was ook netjes,het sterke Eindhoven won met 4— 3. 'P- De Nnnrlander van DOS won tijden»! -ryr 'Je Rotterdamse atletiekkampioen-W CXtXtij ITtlCTCSSG -3. 'schappen tiet nummer 110 meter hor-1 ï~ïJ 7 den. Na de eerste horden had hij reeds een duidelijke voorsprong. HVC—SVV 0—j BaronieDEC 3—6 XerxesWHhelmina I2 't Cool—Helmondla ".',5 BWLimburg!» 2—2 Roda JCNOAD 2—0 Hermes DVS1-onga 32 A: Wagen Ingen 7 «I 1 1 1 1 10—10 Tubantia 7 4 2 1 10 16—13 Cambuur 7 3 3 1 0 15— 8 Haarlem 7 4 1 2 0 15—10 De Graafschap 7 •t 1 2 0 16—1 1 AOOW 7 3 3 1 13—11 ZFC 7 2 H 0— 8 Zaanstreek 7 3 2 7 10— 7 6 3 1 2 7 11— O Heerenveen 7 3 6 K— 7 EDO 6 2 2 6 11—10 Hilversum 7 1 4 7— 7 Vitesse 7 2 2 3 6 0—15 Zwnrtemeer 7 0 5 •1 10—17 PEC '1 1 5 3 1026 Zwolse Boys 7 0 1 (i 1 7—16 H0TTJ5RD.VM, .omlag De eredivisie Is vanwege de afvaardiging naar Tokio op bescheiden wijze van start gegaan. He hoofd- en overgangsklasse tan district I west van de volley halbond draaien even- w el reeds op volis toeren. Het Tilburg** Tonuidu verloor al tweemaal. Van il,Kl oont Odiiiiilins met 3-0 en van CISo In 1st mei 3-2. Voiu ib- ItoofilkUix.ii' (lome. kwatn ZVC In Haarlem tegen Die Kaeekse tol een winst van 3-1. die vla de volgende lusren- standen op het scorebord kwam: 8-15, 8-15; I V,3 en II 15. IJij de beren wonnen ('onioidla en Libanon 2 beide. De eerste (Van onze atletiekmedewerker) Rotterdam, Zondag Tijdens de Rot terdamse kampioenschappen, op de Ne- nUtoalntelbaan zijn de prestaties over het algemeen ass de mailge kant geble ven. Een van de belangrijkste oorsaken was de lage temperatuur geweest, ter- wijl ook de baan door de langdurige re genval van de laatste dagen seer zwaar I ROTTERDAM, zondag Het w"' lis voor de Rotterdamse hoofdkias-l Jammer ia dat er nog steeds atleten sor.3 weer -n sloohtG flac cewor- zijn die geen waarde hechten b an een r X Rotterdams kampioenschap. Het aantal 'den. Zowel Hel Zuiden als Spon- deelnemers was teleurstellend. Enkelen gen verloor zijn partij. Het Zuidenhadden er de voorkeur aan gegeven om 'kon het tegen LUTO niet Ixtlwer- eIderswedstrijden uit te komen. DEC 7 5 i 1 11 Helmondla '55 7 5 i 1 11 Wilhelmlna 7 6 0 2 10 •- Limburgla 7 3 3 1 <1 RODA JC (l 3 2 8 Baronie li 4 0 2 8 SVV 7 3 2 2 8 NOAD fl 3 3 0 Xcrxea 6 2 3 5 Hermes DVS 7 2 4 5 BW 6 1 3 S 't Gooi li i 1 4 HVC 6 i 1 4 3 O LÖNGA (1 t 0 5 2 Fortuna (VI.) 0 i 0 2 Mi*1 2015 21 14 14—13 16—10 l.-J— !l 10— 7 R—10 7— I) 12—15 0—10 5— I) O—10 11—20 0—17 (Van onze jchaakmedewrrker) ROTTERDAM, zondag De eerste ronde van de KNBB-competltle Is alleen voor Hpnngen 2 en Het Westen-Reglna gunstig verlopen. Bpangrit 2 ilet In 21) Philips met R-2 (1) naar Klndhoven te- rugrelzen en het pos gepromoveerde liet Weatendleglna startte In hnar nieuwe omgeving al even schitterend (7-2) te- gen De Pion uit dezelfde stud. Ken ern stige technische storing dus, duur In .TV-stud" In de Ilf om d« ismUtlts' «Uat ItOTTEIt- DAM mot S-d schier togau DU (Den Iï«bki. maar dot heeft nlot galegen uan Lcx Jongs- ms, dte der traditie getrouw weer niet verloor van Donner (»A-V»>. Mr Mulder en dr* Sandesh wonnen vsn re«p. Jacohioii endr Plokker; Oroett «Uat op winst tegen De Hson. Een trieste noot voor Van IJaarlc (hij varloor) Is wet, «tut hll had kunnen Mgovlaron sla hll de mutwomhbiMtle maar had g#zlon, die zijn club de overwinning mtt hebben opgeleverd. Immers, de tweede Af gebroken partij, van mr Auwertu, iilcdt et rnoena winstkansen voor Rotterdam Mim- kenachljh, Simmelltis n Jansen waren de ov rl^o variiezwr» Dr lJergama weerstond Van Weetel (remise). Al ittct nl_ knn de aland hoogstena gelijk worden ift af. In de eerste klasse beleefde Spongen I tegen HCSV een kolossale tcleuratellliiK Kerkhof! werd «en hord 1 weggevauK i (overigens zeer fr^al). ltooe verspeelde tob komen Onnodig xtjn dajiie en tie ..eerste jaars" Kakker en v. d. Schee wetxlen k«- amb'i' met i-2 van De Kungeroes, tile met een be zoek wenlen vereerd. Hier waren tie tuxHenStunden 12-15; 15-11; 16-14; en tweeinasii 6-15. Do pas gevormde combi natie SVC/Aggredlor, spelende In de <<Vfrgangsklar.se ilameH, liet zlt-h tegen Conturdia gedutüt gekte®. Vla de tti.Hsen- Ktanden 15-6; 15-0; 10-15; 15-10 werd tnel 3-1 gewonnen. ZVC 2 kreeg tegen de gast vrouwen van f'SVD geen heen aait de grond getuige de tu.v.enstanileii waarmee tie nederlaag van 3-0 tot stand kwam: 1.5-1; 15-6 en 15-2. Meer spannend dan fraai was het duel tussen het pas gepromo veerde Juliana en ('onroitlia 2 In de overgangsklasse heren. De Schiedammers wonnen met 3-0, waarbij de spanning bij tijden niet te verdragen was. De eerste set Werd met 15-12. maar tie tweede werd pas IIJ 22-20 beslist. Toen leek tie fut er tilt bij Concordia, want zonder Veel verweer werd liet. 15-6 en daarmee 30 voor Juliana. Olhafn.Odtilphus Odulphus Tornado a I: nt«. —2: Vul- Uitslagen. Kretllvlsle: Tornado 3— Iwtvoi-oihsro 2.3. Hoofdklasse dailies: AMVJAnnutla I.3: Die Uitei'kntsZVC 13; SSto-Celcbes 1a. l'VCMtVC 32; ,St. I'aul-SDS l3. Heren: OK-SO.S 2 0—3: AMVJ 2-DSO 2—2; IIVH-ltMI, 32; Katigeroes-IJbsnon 2 2—3, l'olonla- Corn-oitUji 13. Dvei gnugsklassst dames: C'SVD ZVC 2 30; Zantlvitet-OVC 30: ItVC 2-Delta 22; 8VC/AC-Conet<r<H<i 3—1. Heren: Arlillles- Oruwl 0—3: SIC.l-Atexn 3-0; fVCijllokkeer '22: OVC-HMI. 2 2—2; Jullanu-Corirortlia 2 3—0: Delta-Syrena 3—1. natieloos ontgroend. Vlagsnui, Koevermnns, Iteltama. Ittsizenbeek en Kunnen konden hot mg numr nat ..htjson": remises. Van Son wiih lie onlge wlnnaur 1111 heeft «Intls 1 sop- tombe:- nog geen partij vorlnron:. Het verging Charlola h1 nlrt veel fieter te gen bSfi (l.t'Men) lle/emer en zijn mannen gaan een zekere nederlaag tegemoet-, voor ml'lge stand 3-3 Sb-i-bts tlrs Staal, Ir v. 11 Graaf en Verspoor wonnen. Ook Rotterdam 2 begon het set/oen ntet duvrrend. De wetlstrljit tegen Moerwljk wertl b!J tie stand t';-3u afgela-okt^ doch gezien tie stollingen vut) de afgebroken par tijen (van dr* Vreeken en Van Hansrti) kim Rotterdam 2 nog erllozen, boewei 5 3 tie beste kans maakt Met enig gr'.'ik kan eetiÉor ook nog gewonnen worden! Van Ito- rkel, Ir Van iie„'n.n en .tp'.m i.le*teld zegrvlertlen: tlrs Ten Kate. mevr. Vreeken en ItnM.ian apeeltlen remise Vermeulen en V rtuieff verltireu Blauw Wit rekfittle mat Hu moe, af en blijft niet llohtln tie leiders op de voet volgen. Ook 11KV .ukte vertier af door, zij het In tie laatste minuten, van lei der Weatrrkwarfler te verliezen (6-5). Orrtos kwam wel met 2-0 en 3-1 voor tegen ZK' maar de enthousiaste Zut- plienarrn liatltlen tie langste atlem: 3-0. Het Zuitlen was kansloos tegen LUTO 17-1De n og steeds aal vlugge Rinus ■Munnlkes legde al gp.uw de liasls voor de zege. Hij was De Wall veruit de haas en seoorde binnen 7 minuten tweemaal. Hoewel de Rotterdammers zit li goetl tloor deze tegenslag hern werkten en be- htmrlllk vertfedlgtlen, kontlen zij toch niet voorkomen dat bet. tltior Reuter met twee verre worpen 4-0 wertl. Nog voor tie pauze zag Nel Wagenmaker haar har dt* w erken beloond met een tegenpunt: 41. Na tie rust haalde Rob Loef nog wel vertier op lot 4-2, maar toen Het Zui den niet doorzet .te, maakte Voorn er snel 5-2 van. Dat gaf de doorslag. Munnlkes, tilt een strut worp. en Reuter schoten elk nog eenmaal til, waardoor de eind stand 7-2 bereikt was. Ook Spangen trok aan het kortste eind, maar dat kwam niet doordat Roh- tla zo goetl speelde. Integendeel, de geel zwarten Ig'gonnen stroef. Het verwonder de niemand dat het succes bij Van Eek en Boogaard, die weer eens samen ope reerden, k wam. Collide Ca lil I schoot In vrije positie na 5 minuten In: I-O, tiaar toen Van Eelt enkele minuten later een mooie knnH orn de voorsprong te ver groten. voorhij liet gaan door een straf» worp te Ibissen, kreeg de «vat trage Van I.unteren de kans om gelijk te maken: 1-1. Na de wisseling poogde Van der Jagt r.s. tloor bard werken voor tie korf suc ces te boeken, maar hel zat In het bij zonder I.onle de Jong niet mee. Ver- selieldene goede schoten tolden lilt de mand. Hij Uohtla vlotte het ook niet best. liet gevaar kwam voornamelijk van tie geroutineerde Annie de Jong. die uitste kend op dreef was. Keer op keer pas seerde zij (lerda v. d. Waarde. Dat le verde haar twee doelpunten op. Na de hervatting misten de lange Krcemer en Frans t.offler, die Erkilens verving, en kele fraaie kansen zodat Rohda rustig kon doorgaan. Door Ferrageau werd het spoedig 1-4 en hoewel mevr. Loffler di rect ophaalde tot 2-4, kwamen de blauw- witten er verder nier. meer aan te pus. Van Houten glipte langs Boogaard en sellout In: 2-5. waarna Van Eek Span- i. An- do eindstand (Adt'ertenlie /.Af.) 10 ZKC 5 10 s Archipel 4 8 Siinios t> HKV Ti 5 SpiintfPn 5 A<UTO BEDRIJF ZWHtOEOROONITRAAT I-tt ROTTERDAM STRISXlEDEWtO SI SCHItOAM IHOWIOOMi WUTBUAK 20 De beiansrljkite uSMager, waren: 100 m. dames 1 L. Boele (Minerva) 12.3 see, 2 A. Blok (Hollarwjia) 12.8 sec. 200 m. dam»» l H. Boele (Minerva) 2S 2 sec. 2 N. vj. Veen (Minerva) 27.1 SEC. 80 m. Horden d».mes I A Blok (Hollandls) 13.4 sec. 2 L. Schel (Hollandla) 13.1 sec. 80 tn. Horden melijéi 1 N. v. d. Veen (Minerva) 9.4 sec. 2 M. Hem- ker (Minerva) 10.4 sec. hoogspringen dames I. S. Schrijvershof (Fortune) 1.50 m. Ver springen dames 1 A. Blok (Hollandla) 5.2S in. Kogel iluines 1 T, v. Yperen (Minerva) 11.28 re. discuswerpen dames 1 G. Habicht IMinerva) 33,18 m. 100 m, lieren 1 C. Jansen (Metro) 11.1 sec, 200 m. C'. Jansen (Metros 22.8 see. 400 in. heren 1 R. Klla M"trn) §0.4 sec. 2 A. Bode (DOS) 50.8 sec. 2 J. Opmeer (Minerva) SOS sec. 800 m. heren 1 II. Smit (Fortuna) 2.00.4 sec. 2, P. Hclstek (Metro) 2.00.7 sec. 1500 m heren 1 P. de Haas (Metro) 4.04.2 MC. 2. H. Warntlc (SCR) 4,27.1 sec, 51)00 m. heren i Cl Veldhoven (Metro) 15.424 sec. 2. E. Slemensma IDOSl 15.58.8 sec. 3. G. Meijers (Pro Patrta) 18.52.8 sec. 110 ni hordeji heren 1 E de Nooriander (DOS) 15 4 see, 'I A Bos (Minerva? 18 sec. 100 m. Jongen» A. 1 P. Wljker (Minerva) 11.1 sec. 2 H. Dap (ADO) 11.5 see. 3 A. Rijndijk (Pro Piitrta) 11.8 sec. Kogelstoten heren 1. A, IJeshout (AI.O) 12.72 in. 2 W. Suvael (DOS) 12 54 m, discuswerpen heren I W. Suvael I DOS) 41.02 m. 2 J. nierman (Pro Ps- trlal 39 18 m. Speerwerpen heren 1 Konlngs «POS) 54.80 m. Polshoog heren 1. B. v. Yperen (Minerva) 3.24 tn. Verspringen I A. rlfsdllk (Pro Patrla) (5 37 m. 2 J. v. Slndeca (DOS) 8.12 m 300 m. Jongens A. C. de Geus 12 3 sec. 2. J. Bergmans (ALO) 38.9 sec. lijnt onze zeil medewerker) ROTTERDAM, zondag Het is on danks het koude weer toch weet' heel plezierig wedstrjjd varen op de Kraling- se Plas geweest. Er werd in de meeste klassen verwoed gestreden om de reëels bereikte plaats in het totaal klassement te behouden of te verbeteren. De prUawInnaara na 12 wedstrijden (de twee slechtste wedstrUden werden niet mee- gerekend) en de zaterdag en zondag door hen twreikle resultaten waren; i2-voetsjo1len: jt, M. C. v. d. Spek, 12.1 ptn (niet geflis. 1—2); J. R. van Dt|l, 70 pin (niet gent. niet geat. 1). 12 mJ-Sharplea; 1. A. K. Bergshoeff, 170 ptn (1—1—1). 2, W. J. Vink, 132 ptn (2 2—2). Ei. Junlorklaase: 1. R. J. M. Meta, 182 ptn (Iniet geul.1); 2, F. Groencveld (137 ptn (21'21. 16 m'2-klaaae-, 1. J. de Ruyter, 136 ptn, (1—2—2); 2. W. Baniiay, 124 ptn (niet get In.-I I); 3. 11. Molenaar. 00 pin (3 x iiU'l gffiiHrli. alkciiklaxae: 1. A. W Ungaard, 1SS )>tn, (t1—3); 2. L', Veldhuizen, 154 ptn (41 2); 3. J. A. Doejaarell (50 Jeugdkiasse: 1 I'. Kramer, 233 ptn (11 11 2. A. v Koteren, 22 ptn (22—3'; 1.1 1'. bek kei. Ills ptn x niet gestart); 4. I G. Kallmann. 150 ptn (3gedlakw.2). I Olympiajuilen. 1. R. A. Visser, 124 pin (1 t—1); 2. ti Benschop, 108 ptn (s x niet gestart i bternklasse: 1. A. J. M. Wachter. 102 pïn (12niet gefln.); 2. .MeJ. F. Koopman, 173 pin tnlel geat.3—2); 3. >1. Blietz, 139 ptn'. (2—1—1 VrUheiiUklas.Mj; I. G. lleenuter, 304 ptn' d i2); 2. T. Krleav-li. 'J»7 ptn i3-l), U. Ureur L*7j pin tgeiliskw.t—ov>gt?g.>;l t, J. in 't \oUI, ptn 03); 5. \V. v. i 't lloogtMhu>.s, 'si.'iO ptn gcj»t.35ui Viturlfrnkliisi»».': 1. P. VV. de »S'eef, 37ó ptn (opKt'K.'2Ci); 2. MeJ, A. v. Lijnen Noemen; CIXI pin (112): Ci. W. Haagman, 292 ptn ijj,i)t i< pieterman. 281 ptn (2~ u1); o. I-'. Dutgert, 197 ptn t* niet ge- idart Soloklasse: 1. H. Wilton, 216 ptn (11 1); 2, u. Haagman, 192 ptn ts niet gestart); :j. H. Juruy, 167 ptn (3—2—2). Vaurlëiiklusnc A. 1, t'. van Toen, 260 ptn (3l1>; 2. |i. Huizenaar, 23S ptn (5—3 I); 3. A. llcrgwerff 235 ptn (2-—4—-3); 4. IJ. J. Wilton, 211 ptn Uniet gefln.niet gi'flu. i; C. In t Veld, 197 ptn (4—2—2). I I. Duii huiuiikljy-e: 1 J. A. Koolhaas, 142 ptn I—2—1 2. G. H. K. Alera, 134 ptn LJ x niet gestart); 3. A. Mook, 120 ptn (niet geflit.l;J». Kiimjolienklas^e: I. J. C. de ries, 179 ptn (13—1); 2. j. A. du Bo»r, 174 ptn (3 x niet ge^ttirt): ;l. N. D. UletveUl, 171 ptn, (niet gest.22j; 4. H. J. de Jong, 148 ptn, (3 x niet gestart «en hok éénmaal deed juichen: 3-5. An nie de Jong (2xj bepaalde tenslotte op 3-7. De stamt: Ons Kltiem Westerkw. Klauw Wit Hobila LUTO Ih't Zuiden Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zutiduK. De Rot terdamse Turnbond, die zaterdag onder vourzitterscap vun de heer J. F. van der Vinders, een druk bezochte «Igeme- I nc ledrnvcrfiadering hield, sloot een I gunstig jaar af, dat zowel op technisch gebied als op dat van de financiën vol- 1 doening kon schenken. Een jaar, waar- I in het zestigjarig bestaan op waardige wijze werf herdacht en dat vele hoog- j tepunten had. De huishoudelijke annge-j legcnbeden, zoals de verslagen van se- creturis. penningmeester en Technische commissie worden goedgekeurd, waarna de aftredende bestuursleden R. L. van Verre. J. Gcers. J. W. Knnke en J. In Rotterdamse langeafstandloper, cliej 't Hout werden herkozen. De technische vooral tn het winterseizoen altijd voor-| commissie kreeg twee nieuwe leden, hl treffelijk, in vorm blijkt, heeft in Dor-; mej. A. M. Wagenaar en de heer A.jfecht zijn eerste eross-zege van dit M. Bene. Aangezien de heer A. Korstenseizoen behaald. De sterke Rotterdam- om gezondheidsredenen zijn functie als ter legde het bijna zeven kilometer secretaris niet langer kon vervullen, be- i lange, modderige, parcours, dat in de noemde do vergadering In zijn plaats J Jagers- en Windhotidenpolder was ult- <b' lieer (1. do Jong. 'gezet, af in 20 min. en 53.4 sec. Aad F.en uitgebreid werkprogramma v oor.Steyloi (Metro) vverg op ruim 20 sec. 1965 vond instemming bij de vergade-1 tweede. Er gingen bijna 70 lopers van ring De belangrijkste nummers :jn del start, jaarlijkse knmploenschnpswedstrijden I viMir alle eategorlën, alsmede wedsfrU-| *-'e tutslag: 1. De den tegen ploegen van de Ktichtse Turnkring, de Amsterdamse Turnbond, DORDRECHT. Dirk de Bruin, de De uitslag: i. De Bruin (Minerva) 20.53.4, 2. Ste.vlen (Metro) 21.17.8, 3. Van Breugel (Volt) 21.33.4. Heffels (Volt 21.14.2, 5. Pronk (Olympus) 21.33.6 en 6. Litz d'arthenon) 21.59.4. de Goudse- en do Noord Brabantse, Gelderse Turnkring- Vaardigheldsproe- vcri staan weer op het programma, als mede tal van cursussen. In de Energte- hal zullen op 9 mei meetkampen wor- den eehouden voor turnsters, turncsr. meisjes en jongens. Aan vflf leden, die zich velé jaren ver- Henstehlk mankten voor dé Turnbond en de turncrU 1" bet algemeen, werd als onderscheiding het speldje van Ver- 2-o: AUatlco MadridMurct* 5—1 1 ,,u<t,rolkt n«* wns aan de heren1 N» v6f wedstrtldar, u Atlettco Madrid mat dienste uitgereikt, uat was »nn oe i.eren ri0g stadfanotR A. Goos. 3. Moesman, J. Hersbaeh, A.|rmi Madrid volst eveneens ongeslagen Solduat en M. de Korte. met negen punten. MADIUU, /ondng. De uitslagen van Se illt weekeinde v«or de Spaania compttJtl* k'cs pee UI e weds triuien tulden: Lu Corutui -La* Pulmaa 1—0: Levant#Bar celona 5—1; Eapanol—Valence 1—J; SavUla— S;irago**a 2—1: Atltllca Bilbao— BetU 1—0; Hom' Madrid—Ovlado 10; Cordova—Elche nAlaMflk SaUn feutr» voegt zijdeglans bij donzige warmte... Pyjama met rtnver» «f bobbed kraag In exclusief modern dessin, vier kleuren combinaties. Maten 42-48 4O75 Maten c -52- 14.75 Lange vorstelijks peignoir in overslag model of doorgaknoopt... In bleu, koren blauw, cerise. Maten 40-48 3325 duster. Maten 40-43 Behaaglijke Bezoekt onze tentoonstelling *76 JAAR SILHOUET EN LIJN', Kalveretraet 72, Amsterdam. ToeQang vrij!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1