en zeeman bij roeping Willy Kment: Gevaarlijke tocht met vluchtelingen Wie is onze beste voetballer? Nog kaarten voorradig voor Sparta-Feijenoord PHILIPS R.'.üiOTÜ C0UZY Wie heeft iets verloren ramt auto's Beschonkene I Wat Kan kan in Luxor Geen krant Schiedam "ARGUS" Op Friese tjalk geboren Bill Thompson: Qnderscheidin g voor de heer R. R. v. d. Borden Jacques Klein een integer kunstenaar Vliegtuigbom van 30 kg opgezogen AatomsMilbsdrijf WALDO N.V. Citroen agent Wetenschappelijk onderwijs concentreren! Kustvaardertje liep op strand Beslissing valt op middenveld „Ik ben tevreden met gelijk spet Zeilschip Uitwijken Naar Schiedam voor Willem Ruys het laatst uit de Schiehaven Speciale voorstelling van Wim Kan A. Berm overleden Niet pessimistisch Hoger gemiddelde Middenveld D" saterdag 17 k ober 1964 - pag.' S H. GROENHOF SPAREN SPAARBANK-BOEKJE SPAARBANK TE ROTTERDAM "^NS voetbalklassement heeft een nieuwe leider gekregen. Het is Andries van Dijk, de doelman van Xerxes. Zijn prestaties in de wedstrijd tegen Wilhelmina, waarin hij ondermeer een strafschop stopte, werden zowel door onze lezers als onze sportre dactie met een acht gewaardeerd. Van Dijk passeerde daardoor Eddy Pieters Graafland, met wie hy na zes competitieronden de kop deelde. Feijenoords doelman is ook voorbijgestoken door zijn clubgenoot Coen Moulijn, die toch wel een zeer ernstige kandi daat blijft voor de Parool-beker. Het klasement ziet er na zeven competitiedagen als volgt uit: 1. Van Dijk (Xerxes) 53 punten. 2. Moulijn (Feijenoord) 52% pnt. 3. Pieters Graafland (Feijenoord) 52 pnt. 4 tot en met 6 Verhoeven (Sparta), Slui (Excelsior) en Van Horik (Fortuna), allen 50 punten. 7. Den Hartog (Sparta) 48% pnt. 8 en 9 Van Ede (Hermes DVS) en Van Miert (Sparta) 48 pnt. 10 tot en met 13 Schouten (Excelsior), De Groot (Sparta), Van Dijk en Van Mee teren (beiden SW), allen 47 pnt. 14 tot en met 17 Weber (Excelsior), Bosveld (Sparta), Bax en Schenk (beiden SW), allen 46% pnt. 18 en 19 Ter Horst (Sparta) en Verweel (Fortuna) 46 pnt. 20 tot en met 23 Van Schie en Visser (SVV), v. d. Burg en Van Mullem (beiden Hermes DVS)allen 45 punten. Het puntentotaal van de Fortuna-spelers, die afgelopen zondag niet in het veld kwamen en dit seizoen, evenals Xerxes, SVV en Hermes DVS twee wedstrijden minder spelen dan Feijenoord, Sparta en Excelsior, werd vermeerderd met het gemiddelde cijfer dat hun over de laatste drie wedstrijden werd toegekend. De prijs van 10 voor de beste slagzin ging deze week naar W. Verschoor-Markesteijn, Rembrandtlaan 84, Schiedam. S,hS- iSiwSSftSHo&- -lün S8É* na im te «ft#» de wal blUftT Jb ■Hf op t» ebieviem Êwat te 8ehladatte «tear op defeal.biyttT Jb een grttes seercia lie wrnM rentL-Maar ^an heeLVantdaar voel tt «to h»»* Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 153655 ROTTERDAM, vrijdag Wiró Kan geeft op zondag 58 oktober pan 'speci al® voorstelling in het Luxortheaier ten bate van de "Yemen's IntomaUotsl Zionist Organisation en set Jooda Na- tlonoal Fonds. Kmnm voor deze -voor ttelling zjjn op zondag I# m maandag IS oktober te w%ü*« de hal van hetLuxortheater van 13.00 tet 'J8j|p mm* WIM KAN is weer in Luxor. Ei genlijk zou dit zinnetje al voldoen de moeten zijn, want wie wil er nu nog eens wat over Kan vertellen wat nog niet eerder gezegd is? Maar daar het nu eenmaal een goed ournalistiek gebruik is om naar aanleiding van premières beschou wingen ten beste (of ten kwade) te geven, zal ook ik daar geen uitzon dering op maken. ',3ta \.r$ •\Vi \i& (Advertentie (JU.) aan PRINSES gaat met pensioen (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. In ja nuari 1947 werd hg havenloods in Schiedam. Twee jaar later werd hjj adjunct-havenmeester en in juli 1960 volgde hg de heer M. A. van Reenen op als havenmeester. Morgen wordt de heer H. Groen hof 85 jaar en daarom zal hg op 31 september mét pensioen moeten gaan. „Eigenlijk was Ik liever blijven va- fea m de, oorlog, maer wat wil Je, mijn vrouw bat- graag dat ik een baan tan de wal zocht en «He heb Ik toen in Schiedam gevonden." Het is hem bier overigens niet slecht bevallen, geeft deze rustige joviale man. es ge- «elllge prater «rif toe. Maar of hg ook bier sal blUven wonen, n« «ijn vrouw enkele jaren gele" n overleden Is, dat «eet MJ nog niet. Want rijg hart trekt bem toch wel naar zgn gebéorte streek Friesland terug. Hij werd geboren op een schip, de- i.; zeeman-op-de-wal. Dat was op een lelitjalk en het gebeurde op 18 oktober 189*5 in Wonseradeel bij Makkum. Het schip van zijn vader Klaas Groenhof, vrachtvaarder op de Friese wateren, 'fan zijn vader ook kreeg hij zijn eers te opleiding, in de binnenvaart. Doch de zee lokte, zoals zovele Groen hof® verlokt zijn en over de wereldzee ën zijn gaan zwerven. Zestien jaar was hij toen en hij voer als matroos voor de mast. Doch hij begreep toen al dat hjj moest leren, wilde hij hoger-op ko men. Zijn lagere rangen haalde hij in 4n Harlingen en de eerste rang tevens gezagvoerdersdiploma voor de grote vaart in Rotterdam, in 1927. Het was toen crisis-tifd en het werk niet voor hei opscheppen. HU was toen big dat hg stuurman kon' worden •>p de „Santa Antonio", het laatste gro te zeilschip in Nederland, «en drie- mast-schoener van 900 ton, van Joost ie Poorter in Rotterdam. Dat beteken de kustvaart. De jaren dertig waren erf moeilijk. En de sociale toestanden lieten veel ie wense» over. Met verontwaardiging weet de heer Groenhof zich nog te herinneren hoe hü in 1939 zijn ontslag kreeg, maar tegelijkertijd van het zelf de scheepvaartbedrijf een nieuwe baan kreeg aangeboden: matrosenwerk voor 30 gulden in de week. En dat terwijl hü als commodore had gevaren!" „Ik ben zonder meer de laan uitgegaan". Ook de oorlogstijd was moeilijk, maar in ander opzicht. Hü was toen kapitein op eer» kleine kustvaarder van 500 ton, de „Karanan", een door het Franse gouvernement gecharterd schip dat tussen Bordeaux en Dakar voer. VLAARDINGEN, zaterdag Loco- burgemeester H. K. van Minnen heeft gisteren in de lunchkamer van de ENCK de versierselen, die horen bij de Orde van Oranje Nassau in brons uitgereikt aan de heer R. B. v.d. Bor den. De heer v.d. Borden ontving de onderscheiding ter gelegenheid van zijn veertigjarig jubileum. Hij werd op 11 september 1904 in Vlaardingen geboren, waar hij nu in de Celebesstraat 27 woont Gedurende de eerste jaren bij de ENCK werkte hij als zakkennaaier in de expeditieloodsers. Daarna was hij opzakker tot hij in 1927 als kraandrijver werd- aangesteld. Bij het uitreiken van de medaille waren namens de directie ir. W. A. Bakker, ir. H. ter Wogt, P. N. Hoog land en dr. Anders des Hoedt aanwe zig, Ook mevrouw v, d. Borden en de kinderen woonden de huldiging bij. In oktober 1940, toen de Duitsers Frankrijk ovexapdelden en de regering Maf het auiden was uitgeweken, nam de heer Groente»! te Bordeaux SÏ9 Tsje- chische piloten die n-sar Engeland moesten uitwijken, mm baard. Er wa ren een paar honderd burgsrs aan tsoord, doch wat moest dat moest maar. AlieniMs* op het tussendek, Met «iat vftlle schtr voer de heer Groenhof de Cironde af. Dat waa gevaarïgk want er Hf en magnetische Bjflnen, BSsar te het kielzog Van een «ader schip voer de Raranan" de zee op en zo naar Fal mouth in Engeland. Vlak voor de kust kreeg ieder aog een stevige schrik, toen een vliegtuig overvleof. Doch dat bleek een Eng elsmrai te zün. De heer Groenhof 'vertelt het span nende verhaal zonder veel ophef, maat* het feit dat hij voor deze reis het Kruis van Verdienste ontving, zegt toch teel wat Was die reis nog goed afgelopen, jaar later werd de „Karanan varende onder de Engel» kust, ge- raakt door een bom en zeer ernstig be schadigd. Hst schip bleef gelukkig drij ven en werd naar Falmouth gesleept. Daarna Is de heer Groenhof gaan werken op het Nederlandse ministerie van scheepvaart in Londen. gén zin, voorkomend in de levensbe- schrijving van de Braziliaanse pia nist Jacques Klein, heeft ons bijzonder getroffen. De mededeling namelpk, dat hij aanvankelijk geen professionele pianistische loophaan heeft voor ge staan. Er is hier dus geen sprake ge weest van een eerzuchtig streven, maar eenvoudig van een onontkoombare lotsbeschikking. Iemand met zulk een geniale begaafdheid als Jacques Klein moét immers wel musiceren. Hij kan het zelfs niet anders dan in volmaakte vorm, want de gaven van hoofd, hart en handen zijn zo met el kaar in harmonie, dat de luisteraar wensloze interpretaties hoort, ongeacht of het nu Haydn C sonate in c en ais toegift het vederlichte Allegro uit diens bekendste C-dur sonate), Brahms (opus 119), Beethoven (Sonata sppas- sionata), Rachmaninoff (drie Preludes) of Moussorgski (Tableaux d'une expo sition) betreft. Het waren de leden van de Rotter damse Kunstkring, die gisteren in de Grots Zaal van het Hijnhotel deze unieke piano-avond beleven mochten. Zij bewaren de herinnering aan een integer kunstenaar met een onver beterbare pianotechniek, een even ma gistraal als dichterlijk toucher en eer. onfeilbaar inzicht in de muziek, die hij vertolkt. Toen na een stuk van zijn landgenoot Villa Lobos Jacques Klein definitief het podium verliet, wist men, een onschatbare ervaring rijker te zijn geworden. ELLY SALOMé (Van onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, vrijdag Tijdens werkzaamheden is gistermiddag op de Nieuwe Waterweg tegenover Yerolme een vliegtuigbom van dertig kilo opge zogen door de zuiger Beverwijk 37 van Var Hatturn en Blankevoort N.V. De bom is onschadelijk gemaakt. (Advertentie IM.) (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrgdag. Sparta en Feijenoord bereiden zich in alle rust en stilte voor op hun duel van aanstaande zondag. Van enige derbykoorts is geen sprake, de supporters zitten elkaar niet in de haren en de jacht op kaarten is veel minder hevig geweest dan in voorgaande jaren. De voor Rotterdam belangrijkste wedstrijd van het jaar wordt volledig overschaduwd door de Olympische Spelen in Tokio, waarbij men zich dankzij de televisie zo nauw betrokken voelt. Toch zal er zondagmiddag waarschijnlijk geen plaats op het Kasteel onbezet zijn als scheidsrechter Andries van Leeuwen naar onze smaak de beste van Nederland om twee uur het beginsignaal geeft. Sparta's administratie rekent er op, dat de enkele duizenden staan plaatsen en de 500 jongensplaatsen die nog voorradig zijn in de laatste uren wel zullen wegvliegen. Advertentie IM.) ALLE MODELLEN BIJ ie MIDDELLANDSTR. 72 AEFiT V. NESSTRAAT 38 SCHIEDAM Te bevragen aan het Hoofd bureau van Politie S® Schiedam, dagelijks van 8—17 uur, behalve op zaterdag en zon dag, Manchetknoop, herenbrij, sleutel, kettink je met sleutels, ringetje met Sleutels, porie» monnee met inhoud; handtas, schoudertas, he- renhandschoen, meisjeshandschoen, rabies- pennlng, IJzeren hakje met sluitingen. Te bevragen bij de vinders; schuil, Tadlng, Jeroen Boschlaan 45, R'dam; honderlem, v. Vliet, Huiiamanstraat 31c; kinderwagen met bedje. Koorengevel. Puttershoeksestr. 67: schaar, Voorwald, Lorcntzlaan 10c: 8 triplex platen, v. Waarde, v. Leeuwenhoecketr. 17b: medaille, v, Duppen, de Meeilerstrnat 28; 10 kg voer, RUnen, Hagastraat 88; Jongenscoat. Koogje. Westfrankelandsestraat 57a; kinder* jasje, Klein. Galileistraat 67b; ajaal, Maas- sen v. d, Briidc. Broersvest 14a; sportbroek- Je. Bfjl, Pr. Mauritsstr. 28; puntmuts, Wij- zenbroek, v. Beverenstraat jg; poncho, Her.c- kema. A. van Solmstr. 12a; 1 paar zwarts schoenen. Poot. Jan van Zutphenstr. 7; kin derregenjas. Kloog, Vlaardlngerdijk 9b; zelf» binder, Den Bogerd, uotteri;- msedljk 228b; badlaken, de Regt, Dirk van Wassenaarstr. 19a; S iongensjacks, v d. Graaf, Goudenre genlaan 13; dameshandschoen (R). Schrijos. Oastslngel 5; I paar grijze herenhandsioe- nen. Bur. Kethel; keeshond. Jansen. Hem- brandwaan gis; Schots® Collie, Entsieck. Van •t Hoffplein Sa; «onijn, v. Drlel, Groenenlaan 123b; step, Nobel, Goeman Borgesiuslaan 31; dubbele fietstas, Schawa, Westfrankelandse- str. 119; handtasje, v. Katwijk, taags Nieuw- straat Sb; dar-' <;:<irten- oflnee Koedijk, BK laan S39; «ttenlas, v. Mill, Schiedamsewsg 213: damesportemottnee met üsïj,, Lagar- waairi, Rösener Hanzatr, 38 b, R'dam; week endtas met lnh„ v. d. Lee. v. d. Elststr. 12b; ktadwtaaje. v. d. Berg. Burg, Honner- lase Greteiasn 11: boodschappentas met tal»., Pompe, J. Porceliealaan 2»a; (R'dam): da- roeiparaplu. Nieuwehulzen. Dr. Wibautpl. 8»; zonnebril, van Oog*». Alb. Thljmstr. 23b: vulpen. Nouwt. Hogenbanweg 55a; reserve bant Pekt. Röttèrdamsedljk 8S« verloving*» ring, Scheenloop. Hoflaamrtr. 7; dasspeld, Klijnstra. Hoofdstr. 235; herenhorloge, v. d. Sluis, Grofbaan 88; bankbiljet, v. d. Hulst, Henri Mtetr. 94; dameshorloge. \r« daa» aan v Leeuwenhoeckatr. 44; aereoharloce, Aarssen BUderdljkstraat «3a; manchetknoop, gent!tjk, v. Heuven Goedhartstreat (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, vrgdag-, De politie van liet bureau Marconiplete heeft te is nacht van donderdag op vrgdag de 42- Jarige elektrotechnicus A. A. V- aange houden. Met een best lauto had V., die onder invloed van sterke érank ver keerde in de FTanselaan drie gepar keerde personenauto's aangereden. Toeon de politie ter plaatse kwam, bleek de man te zijn doorgereden, Ne enig zoeken vond mea op de Hoekersin- gel de zwaar beschadigde personenauto. Men heeft de bestuurder in zün woning gearresteerd. Zün rijbewijs werd inge vorderd. (Adveritntie IM.) enorm feast overal. In zün kooDvaar- {fU-unilofKi sloeg hij een goed fteuuj en |ad duldelük een streep voor. Toen op de Parkkade in de tram stapte, vroeg de conducteur waar hij neen moest. jfaar Schiedam". Maar de -toam ging eigenliile naar de CoolsingeL Doch ds bestuurder <wm volMamea.be- ytó om eerst de kapitein naa® 8cbte- dam te brenrén ,én dan paa .naar de CoolsingeL De verontwaardigd^ paasa- ?iers wtr^ee «liter !evrti«( - door én, Groenhof met w- ïsretten. Die waren toen cos -««r schaars. i Daarna b kapitein' ff» *eblev«n. Keri 27 ROTTERDAM, saterdag. Voor de - in totaal 107-de reis - is het motorpas- saglersschip „Willem Ruys" vrijdag middag uit de Rotterdamse Schiehaven vertrokken, Het was de laatste keer, dat het schip met ongeveer 1000 passa giers aan !»ord onder de kantoorvlag van de Koninklijke Rotterdamsche Uoyd een reissom de wereld gaat ma le publiciteitswereld, die vele Jaren met de .JLloyti-Willem ken. Mensen uit de Ruys" te roaken hebben gehad hebben als afscheid yan „hun schip" een P®an uur aan boord bij elkaar geaetea bü een drankje en wat te eten. Ieder kreeg een souvenir in de vorm van een pres- ws-pajpler. Als afbeelding er op een aan de horizon verdwijnende „Wiuetn Ruys en op de voorgresa een kloeke teke ning van een M-schip van de Uoyd, een van de modernste vrachtvaarder», Een symbool! De zuiver» passagiersvaart van de Lloyd sinds de eeuwwisseling, nu voor goed veorbü- -En alle krachten nu gericht op de ontwikkeling van de vr achtvaart op alle wereldieeenl (V a e<s« onzer verslaggevers) ROTTERDAM Voor de 2Se maal dus een nieuw pro gramma van het ABC-cabaret, waarin vergeleken met de 25ste keer in de eerste plaats opvalt dat Wta Kan ook vééx de peuze U zien is, maar td) treedt niet en welbewust op de voor bond. Die wordt ingenomen door d< ongeren met te het voorste gelid Jenny Arean, op de voet gevolgd door Jacco van Renesse en Frans Halsema, met daarachter Carry fetem m Cell#, Nu faar. Een aparte figuur daartussen is natuurlijk Corry Voak, die een weerga loos kaap «tukje parodie op de fervente Oranjeklanten weggaf. Totaal tadruk van het-deel-vöor-do-pauze beslist meer dan vuljteg van d# tUd-voordat- Kan-komL Iets vertellen van de. eoafër«nce van Kan is altijd wat moeilijk: ik kan na tuurlijk ten paar opmerkingen van hem verklippen, maar dat lijkt ma onjuist Filmcritici vertellen ook nooit de clou van een thriller omdat er dan voor hat publiek niet zoveel meer mu Is, Een ding zou Ik wel wiltas zeggen: als ge- he«! viel (ie contotnee me wat. tegen omdat je bü Kan iedere keer wat méér verweid en in het programma een land, wat een laad" kreeg men clas wat men verwachtte. Maar d nog altijd héél véél HANS BAAN (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrgdag. Bg de her- «Senktee van As 25 ,te dies aafwlls van de RUksbelastlngacademle die vanmor- gen te de Faaluskerk aan de Maarits- weg werd gehouden, heeft dr. W. H. van den Berge, staatssecretaris van financiën gepleit voor een concentra tie van bet wetensohappelük onderwijs. In de bestaande, gewone faculteiten voor recht en economie is het belas tingrecht slechts een büvak, zei dr, v. d. Berge. Daarom hield hü een plei dooi voor -n zo goed mogelijks srga- nisatie van het hoger onderwijs in de balastingweterwchappen niet net oog op het voortschrüdeiicte integratieproces tussen de staten. Met waardering sprak hij over de regelinj; waarbü het hoge re belasttegonderwijs in het universi tair onderwijs werd opgenomen. Mr. L. O. van der Plas, directeur van de beïSÈÜngncademie, behandelde de lotgevallen van de academie. Na af loop was er een receptie. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, vrijdag Op de alge mene begraafplaats Hofwijk wordt mor genmiddag om twee uur het stoffelijk overschot va» «ie heer Andriea Barm ter earêe besteld, die woensdag op 70-jarige leeftijd is overleden. De heer Berm was mede-oprichter van N.V. Schildersbedrijf v/h gebr. Berm. .Het Rotterdamse!) Parool*'-abon nees kuwuss- ons. dit telefonisch meiden van maandag tot en met zaterdaa win - 15 SO—tUM uor relefeen IM4Mv Abhnnee» ouiten ttutiiirdam Schtertam unnen let onze plaataetüks agen^av- N»«h bg Sparta nóch bg FaUenoord heeft men s-.«.re week geheimzinnig' ge daan over de opstellingen. Zowel BUI Thompson als het duo Rrox-Kc .v nt gaf woensdag reeds de namen prijs wan de elf uitverkorenen. Beide ploegen ri:n niet op volledige sterkte. Sparta mist de langzaam maar zeker herstel lende Pim Doesburg nog en ook; rechts binnen Frank Franken, die gistermid dag voor een «peratle in het Stat Frsn- ciscusgasthiiis Is opgenomen. Bü Fcüenoord is Thüs Libregts ge blesseerd en heerst er onzekerheid over het. meespelen van Hans Rraay, die geplaagd wordt door rugpünen. Manager Brox had gisteravond goede hoop dat zün spil en aanvoerder zon dag toch zou kunnen speten, maar mocht dit niet het geval rijn, dan rijst er een probleem want zün eventuele vervanger Gerard Kerkum ligt met griep té bed. In de Sparta-ploeg ontbreken dus ook nu weer Tinus Bcaselaar en Piet da Vries dit- in menige voorgaande derby een belangrüke rol hebben gespeeld. Bill Thompson heeft op de rechtsbin nenplaats Ton Kemper gehandhaafd, waarbü verwacht mag wordea dat hü evenals tegen PSV met een bijzondere opdracht belast zal worden. Afgelopen zondag had hü de taak Fans van Wissen te volgen. Thompson laat er zich niet over uit welk karwei U «u voor de Schiedammer in petto heeft, msar het is niet gewaagd om te veronderstellen, dat Kemper aan Laseroms en De Groot assistentie zal moeten verlenen om Feüenoords ge niaalste spelers Moulün en Bouwmees ter te bedwingen. De Schot slaat heide Feüenoorders büzonder hoog aan. Moulün vindt hü de enige Nederlandse speler van in ternationaie klasse en uit zijn laclang- Telling voor Bouwmeester- ia d» trans ferperiode mag men afleiden, dal hü :;ok de Bredanaar hoog genoteerd heeft staan. TTOEWEL Sparta zün laatste drie AA wedstrüden heeft verloren en op eigen veld pas één punt heeft bemach tigd la TfiOBBiKjrja niet pessimistisch ge riemd. „Tegen PSV hebben we ten min ste even goed '.r.peeld als tegen AJax, muur we verloren omdat ie twee be langrijkste plaatsen in het elftal dit keer slecht bezet waren, de ipilphwts en de middenvoorpluts. Vooral Hans Eükenbroek had een slechte dag. De aanwezigheid van Leo Horn, die hem vier weken schorsing had bezorgd, schünt hem onzeker te hebbea gemaakt, een excuus overigens, dat Thompson maar moeilük kan accepte ren." De moeilijkheden met Jan Boura&n liggen in het psychologische vlak. Thompson is er v-an overtuigd dat de Vlaardinger vee! bctar kan spelen dan hij tot hu toe heeft gedaan. Bournen schünt echter onder een zware morele druk gebukt te gaan. Hij is een tikkel tje bevreesd voor het Sparta-publiek, aan wie hij nog niet heeft kunnen waar maken, dat hij 50.000 gulden waard ia geweest. Een soortgelük probleem dus sis met Henk Groot. Eén goede wed strijd kan hen uit de moeiïükheden hel pen, De vraag is slechts hoe lang moe ten de voor és samenstelling va», het elftal verantwoardelüke mensen op deze goede wedstrijd wachten. Hoe lang wacht Feüenoerd nu al niet? omstandigheden wr* ronder 4e weijrfrüö zondag werdt gespeeld rjn verschillen nogal mat van die bü de eerste derby van T :t vorige seizoen. Toen had Sparta uit negen wedstrijden 'jas drie pusten bekaaid, nu heeft het er «even uit zeven. Feijenoord iuwl vo rig jaar een gemiddelde van één. nn van büna anierhalf. Wllly Kment is over dat gemiddelde niet tevreden. Zijn opzet Is thuis winnen en uit gelük «pelen. Wordt er uit verfo ren dan moet er vc-rtien dagen later een overwinning tegenover staan. Als Feijenoord dus zondag van Sparta wint is hij preeie® aan zü - Wie hieruit afleidt dat Kment een te vreden man is vergist zich. De Oosten rijker komt er eerlijk voor uit dat Feijenoord hem tot nu toe een beetje heeft teleurgesteld, „Toen ik hier naar toe kwam vermoedde ik niet dat er zo veel v/ark te verrichten was. We heb ben enkele maanden keihard getraind, maar zelfs op dit moment laat de con ditie van de spelers en het positiespel nog veel te wensen over. Ik verwacht dat we pas over enkele maande» In top vorm zullen zijn en dat dan de resul taten beter zuilen worden." IT'MENT laat er green twijfel over k« staan dat de bezetting van bat mid denveld een van z||n grootste problemen la. De samenwerking tassen kantballs en binnenspelen klopt nc, niet. Het vierkant is «os geen goed geheel. Kment hoopt dai het beter zal gaan, nu Kreüermaat terug is. Hü heeft „Beertje", de laatste Ragen «tra stevig onder ha:.den genomen ea daaf- inee voorlopig bereikt Sat diens ge wicht mei utu kilo is afgenomen. Over zün verwachtingen voor zondag laat Kment zich slechts vaag uit. „Ik hoop op een zege, maar met een gelijk spel <:ou ik al tevreden zijn". Bill Thompson daarentegen zegt. „Als we net zo goed spelen als tegen PSV zit er ^oor «ris meer dan een ge lijk spel in." Van één ding is de Schot zeker: „De strüd zal op het mid- denvnid worden beslist. Wie het sterk ste vierkant heeft wint de match". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, jjdat' De Rot terdam se kustvaarder „Sont" van de R.B.S.M. ia vanmorgen bg Cadzand aan de grond gelopen. Het scheepje was ongeladen onderweg van Duinker ken naar Antwerpen. De harde storm smeet het schaapje op het strand. De bemanning loopt geen gevaar. Onr dddeilijk zün een reddingboot, een sleper en een ber- gln,.;;-,artulg uitgevaren om de Sont" eventueel te assisteren. De verwachting is echter, dat de ka pitein ri'n 200 ton metende scheepje bü roos water weer op eigen kracht vlot krijgt. Heden overleed mijn Man. onze Vader, Behuwd- €;a Grootvader, ome Broeder, Behuwdbrceder en Oom, MARINUS VOS Echt noot van Seija Caro lina Louis» Matttezlng in de ouderdom van 73 Jaar De overledene wax dru«w van de -remedaiUe in goud, verbonden aan de orde van Orenja Nassau. S. C. 'h. Yca-Mathezlng G. S, Hulsmann-Vos J. D. Hulamann C M, Storm-Vos J C. Storm Kleinkinderen en verde re familie Schiedam, 18 okt. XSS4 Warande 189 De overledene }%t opge baard in I-OSiWi-WM», Nasnuiium 88. Schiedam. Bezoek aldaar: zondag 18 oktober van 1.30 uur tot 2 uur n.m. Maandol 19 okto ber yan 7 uur tot 8 uur mm. De begrafenis zal plaata hebben op de Algsmene Begraafplaats te Schiedam, dinsdag 38 oktober sa om streeks 1.30 uur n.m. Vertrek van het woenhuis ie 1 uur n.m. UN VBRZIBNDB BUK Voer de nahrarvrtena, is de opera- en r vormt de tóiïf een onmisbaar attri buut W« bieden U een schitterende collectie p«i»» ma- en toneeWjkerr. Wi| garanderen II IO0S waar voor Uw geld! Voor optische vreet- lUHmtrumenten, soolt «te- se n, MiMt- en toneelkij kers en zonnebrillen ie 01lam de erterJs opticien Vw betroptobets tumteur. ORANJESTRA^ 9 TeL Ml'!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 2