oer: trance en magie in cryptische monoloog Werk van internationale allure van Bonies in CCC SPORTPROGRAMMA AGENDA Schutters door zege op Gona bij kopgroep? EUGèNE BRANDS TOVERT ALS EEN DICHTER MET KLEUR Bekerdag voor dehockeyers Het Zuiden met bezwaard gemoed naar Amsterdam Uitslagen van microkorfbal tfll Met die Sunsilk die past bij Uw type haar! In 45 landen gebruikt om hun zachtheid! istl tl Ambtsaanvaarding prof. Christiaanse aan hogeschool Bioscopen Voor heden Voor morgen Exposities Apotheken Toneel Filosofisch Druksels Cabaret Dans EHHS33Ï 23.000-ste schip Rotterdamse haven Muziek HET WEER IN EUROPA Volksliederen Jazz ily m\ KIES DUS UW EIGEN SUNSIIK UIT 6 SOORTEN pag. 4 - donderdag 29 oktober 1984 VOETBAL ET drie tentoonstellingen van zeer gevarieerd karakter levert de Rotterdamse Kunstkring en de in hetzelfde gebouw gevestigde Galerie Delta aan de Witte de With- straat een bijdrage aan de beeldende kunst, die ten overvloede bewijst hoe verschillende ervaringen beeldend geïnterpreteerd kunnen worden, In de eerste plaats Anton Hey boer, die hier minder bekend is,' maar wiens grafiek elders zeer ge zocht is. Het kleine handzame for maat is bij hem uitzondering» Bij voorkeur drukt hij enorme vellen vol krabbels, ogenschijnlijk toeval lige woorden, kreten, opwellingen; die nogal een duistere en crypti sche indruk maken. HOCKEY KORFBAL HOCKEY HANDBAL KORFBAL aöoï zijn door mooi glanzend haar. SUNSILK S3UB ia geschikt voor noriTÉal haar! «Juist door die bijzonder veilig© en lachte .urne listening: Met ee„ beproefd raseciieiriaa! bestand deel dat roos voor komt en bestrijdt. SUNSILK MET El maakt dof m stug tiaar weer glanzend en soepel! II Sunsilk Sunsilk* SHAMPOOS Plastic flessen bevatten 30% méér shampoo dan glazan flessen. Prijs per plaatfc fles vanaf f 1,50, .Met j (Van cea onzer «rslsxsevefs) t ROTTERDAM» donderdag leen rede, getiteld „Redelijkheid belastingrecht" heeft prof. dr. J, H. Chriitiaanse vanmiddag zijn ambt van buitengewoon hoogleraar Li list belastingrecht asn (Je Nederlandse Economische Hogeschool aanvaard. Prof. Christiaanse is plaatsvervan gend hoofd van de directie algemene fiscale politiek aan het ministerie van financiën. Zijn betoog was vooral er op gericht de redelijkheid als beheer send criterium voor de onderlinge ver- i houding tussen belastingplichtige en i belastingadministratie te beklemto- inen. Bovendien stelde hij zich positïe- ver op tegenover de rcchtsvormer.de taak van de belastingrechter dan dik wijls in Nederland geschiedt. Daarbij vroeg hij vooral aandacht voor da zo- genoemde redelijke wetstoepassing op Lei astlng terrein Hes. 1e divisie Telstar 2—PSV 2 Volendam 2—AJax 2 Heracles 2Willem XI RAC 2—Feijenoord2 Spsria 2Go Ahead 2 Excelsior 2—Spel. j Enschede 2 en i Dws 2—ADO J. MVV 2—SVV 2 Rel. 2 e divisie B Xerxes 2Elink- v- ijk 2 DHC 2—Velox 2 Fortune VI. 2 NEC 2 DOS 2—RBC 2 1e klas B ADO—Excelsior SW-Wilhelmina PSV—DFC Fortuna '34—Sparta Willem II—DHC DOS—Xences Datail van aan ata van Heyboer Arena, dag. 2, 7, 9.30 uur: De man van Ulo, 14 J. Centraal, dag. 2. 7, 9.15 uur: The Olenn MlUer Story, a.l. Ciatsc-BUsnherf, door!, voorat.: o.a. niauwsrevua - reportage Olympische Spelen Hoeral ik word papal - tekanfUm, aj. Cinaac-Bsurs» dag. 9.30. U,30, 1.30, 3,30 #.30,. T.30, 9.30 uur; Laai ze maar achiaten. Cinerama, dag 14 2.30 en S.ll uur: Wind jammer, «1, CoU-i.-n, donderd. 7. «.18 uur: Het be- 5on In Najrtla, 14 J„ vrHd. 2. 7, »,t» uur: «rry «la de preutse professor, 14 j. Corso, dag. 2, 7, 9.30 uur; Mysterie om vlucht 22, 14 j, Graad, éxgj 3 en '8 uur: Irma ia Douce. 18 i. Harmonie, dag, 2, 7, 9.18 uur: Tarzan, de geweldig», 14 j. Kfitasrlon, dag, 2.30, 7, t.30 uur: Lea para- plules de Cherbourg, 14 j. Luittlire, da». 2.18, 7,'MO uur: Plantage Tamarinde, 14 J. Metro, dag. 2, T. 8.18 uur: Te rijk om los te lopen, 14 J. Positie, dag. 2 en #48 uur: Manaen van Morgen, 18 J, Prinses, dag, 2.11, 7, 9.30 uur: Eddle )n de olie. h j. Hex, dond'Ti! 7, #48 uur: Bloecll in de Ardennen, 44 J„ vrijd. Hercules, de held van de Olympui, 14 i, Stndlo 62, dag. 2.18, 7, 9.30 uur: Veel ltiüa uit Moskou, 18 i. Thai)*, dag. 1,18, 7. 9.30 uur: Menaen van (norgen, 16 J. 't Venster, dag. 2. 7, 948 uur: Mamma Roma. 18 j. Victoria, dondtrd. S uur: Drie ia te veel, 18 j,, vrtjd. 2 en 8 uur: De hofnar, a.l. Rotterdamse Schouwburg, 30.15 uur: RPh.O, m.m.v. Hertha Tfippér, alt. Luxor, 20 uur: A-B.C.-csbaret Corry Vonk en Wlm Kan. Rotterdamse Schouwburg, 20.15 uur: RJh.O. mun.v. Hartha Tapper, alt. Luxor» 20 uur: AJB,C.-c«tjar«t Corry Vonk en Wim Kan. Be Lantaran, 20 uur: Keet* Gttana. LonsMtrUk, 20 uur: Concert vUf-koren- commlasla. Ut. Laurenskerk, 12.48 uur: Albert de Klerk, orgel. Bouwcentrum, ijs», B17 uur. bah. zond.: Woning 1878 Ideeën nu (tot 19651 - ..Vla- a-vis. - oen kerk te ontwerp" <t.m. 7-UJ. Boymana-Vaa Hssarstegen, deg. 10-17, zond. 11-17, woenad. 19.30-22 uur: Dultae kunst van heden (t.m. l-ll), Sle?®»»i»lWOW Diergaard® BHJdorp: De Nederland» dierenwereld loopt gevaar (per- manent). Euromast (ROtlssarle), dag. 8-24 uur: Wlm Mott r litho's (t.m. 14-11). Gsteïi® C.C.C., Mar. Nolanslaan 47$, Sohls- dam; Werken van Bonte® (tm. 30-16), e#weeatebibllotlssek, Charles Rochuasen, 1814-1894 (t.m, 31-10). Historisch Mmnm, dag, 10-17, tend. 11-17 uur; Keramieken, zilver, klederdrachten, poppenhuis®!!. Inst. Scheepvaart-Luchtvaart, dag. 9-17. 14-17 uur: Permanente «xposltie op i «.-Uie r..technisch gebied. Int Constlgh Werek, Oudedljk 1S8, werk dagen 10-18, maand. 13-18 uur: Johnny Rolf, Jan de Rooden - kunsMii Hana da Jtrntg - blokdrukken (t.m. 8-11). Maritiem Museum Print Hendrik, dag. 10-17, zond. 11-17 uur: Verzameling op hls- tortsch-echeepvaartkundlg gebied (perma- n*Metro, Weena, dag. 13.30-17, zat, 9.30- 12.30 uur: Permanente expositie Metrobouw. Museum Land- rn Voiksnhunde, dag. 10- 17. zand. 11-17: Wajang en gamelan; Afri kaanse- muziekinstrumentenOceanic, mythen en magie: Tibet, Asmat prehistorie der Sahara (permanent); Tellen», verkenning vsrs een oude Afrikaanse cultuur (t.m. 30-121: Poppen- en schaduwspel In de Oriënt t.m. 3-I--6S). M Be PtlP, Gatfelstraat 90, dag. #-~2» uur: Cornelia Llth tekeningen (t.m. 31-10). Rotierdamsche Kunstkring, W. de Wlthatr, 35, dag. 10—17, zond. 11—18 uur: Anton Heyboer grafiek (tun. 8-11). Jan van den Broek schilderijen (km. l-ll). Rotterdams» Kunststichting, Korte Lift» baan 18a, dag. 10—17, zond. 11—17 uur: (vanaf 31-10). Stedelijk Museum, Schiedam» dag. 10—17. ttmcl. 12.30—17 uur! hedendaagse Chtneae schilderkunst (tjn. 21-11). „Ponnle en Ësard", gouaches sa tekeningen van Chris ngsls (31-10 Lm. 2© - i 1- Venster, dag. 10—33 uur: Sabtcas aetdlderben van Ernst .VUlbrlef (t.m. 5-11 Verzameling Willem van der Vorm, Wes- teratngel 88: dtnad. en donderd 1114 uur, woëRSd.. vrljd. en zond, 14—17 uur. Richter Maasoever: Beker en Berg hult, Ma- theneaserlaen 400. tel. 334405: fa K. M. Brussaard. Ooetzem ül. tel, 136805, J. feeler. De Sav. Lohmsnlaan 117 tel. 244111: Oosterapotheek. Rusthsliaan 34, tel 138712; SchaniwUckapotheek, Abts- weg 40 tel. 249127: J. H, M. Vee, Ma- thenosserdUk 38. tel. :jli2B0: W'ater- apolheek, Nw Binnenweg 115. telefoon 934802 Hllleg ersbert—Schlabroek■«Jjlebroekte Apotheek, Uitweg 13. tel. 181234 JLlnke: Maasoever: dr. Th. Ex Ier. Wolphserts- te5>h» 308 tel 370280: mej M. B f Har.nappel, Groene jSUledUk *89, telef. 273443; v d Laan, Bloemfontelnstrant 97 tel 273706; mevr. dr M, Paulwcn- Smeeta Plein 1853 no. 25. tel 178078 Hoogvliet, Pernis en SpUkenlsse: Apotheek Hoogvliet. Max Havelaarweg 2, Hoog vliet. tel 010—160630. Toch betekenen de mens en de men ■en veel voor hem, mzar h(j ziet ons duidelijk anders dan als een decoratief gegeven of in een entourage van ver trouwelijke dingen. In een bizarre, aarzelende trant gete kend, hoofdzakelijk in omtreklijnen, Worden zo hoofdrolspeler ln een soort symbolische wereld, die zonder meer de wereld van Anton Heyboer is. Op een vreemde, magische wijze lijkt hU in trance een monoloog tc brabbelen, die geen begin en geen einde kent en waar van men de draad op elk gewenst ogen blik ksn op nemen. Eer» kunst van de herfst; de geur van rottende bladeren, van verval en bederf komt op ons af. Maar ze schrikt niet af. Integendeel, ze noodt tot filosoferen. In het bovenzaaltje viel de Rotter damse kunstenaar Jan v. d. Broek uit de botsende krachten van het heelal par does in een nogal triviaal drama, dat hoofdzakelijk blijkt te staan uit lillend vlees," Waarin een kunstenaar met kleurgevoel an een goede techniek al niet terecht kan komeni Het is een om zwaai, die hem weliswaar in gezelschap heeft gebracht van enkelen, die da nlewe figuratie ais een heilsleer ver kondigen, maar daarbij in een onbe- dwlngbsie neiging om het van Jan Cremer te winnen, een half dozijn aan gerande vrouwspersonen aan de wan den hing. In de. kunst kan men ver gsan, maar dit ia met petmissie een onsmakelijke vertoning. Ik kan mij ook niet goed voorstellen, dat de kunstenaar zich op innerlijke noodzaak »;ou kunnen beroe pen. Gelukkig brengen de werken van Eugèr-f Brands in do kelderruimte een ogenblikkelijke verademing: Wie mocht stanken dat alle beschilderde stukjes papier en linnen uit de CobratIJd en kort er na wel tn handen van verzamelaars en musea zal zijn gevallen, vergist zich. Het schijnt dat Brartës nog het een en ander achter de hand heeft gehouden en op zijn atelier bewaarde. Ér is zo waar een aantrekkelijke expositie van te maken. En een expositie met tal van dichterlijke trekjes. Want Brands is een dichter, die met kleur tovert en v/ians verbeelding door de eenvoudigste dingen aan het werk wordt gezet, Be periode van het exotis me was toen nog niet aangebroken en men kan dus naar hartelust van de pri mitieve vormentaal genieten. ACHTER de Westindisch-achtige naam Bonies verbergt zich de Haagse kunstenaar Bob Nleuwenhuls, wiens werk in Parijs goed ln de markt schijnt te liggen. Van hem zijn er druksels, en kele schilderijen en plastieken te zien in het Cultureel Contact Centrum te Schie dam. De druksels hebben iets van een schoon gesteven was, waarmede ik slechts zou willen zeggen dat ze onbe rispelijk heider zijn, prettig van kleur en eenvoudig van vormgeving. De olie verfschilderijen hebben vaal meer sfeer en bezitten mooie partijen en over vloeiers. De alluro van dit werk is on miskenbaar internationaal. De abstrac te plasticken boeiden mij minder, maar zulk werk gaat meest#! pas leven als het ln brons Is uitgevoerd. 1,. W. SCHMIDT Openbare Verkoping van Onroerende Goederen, door de N.V. Notarishuis op 28 oktober in de Blauwe Zaal van de Koopmansbeurs te Rotterdam. Definitieve afslag; Not. P. Schaberg te Schiedam en Not. S. de Groot te Rot terdam; 1 pand en erf Havenstraat 184a en 'b, inzet 9000.afslag 9000, Voorlopige afslag: Not. mr. J. W. de Heer* 2 Pand en er.' Pleretstraat 38, in- zet 9000, NAC—Feilenoord 2e klas A ZFC—Alkmaar FC Zaanstreek— EDO Fortuna VI.Haar lem. Holland SportDWS De VolewJJckers RHC Hermes DVS Telstar. 3e klas A Oranjcplein Alblasserdam RAVA—Spoorwijk DHLRKAW Alphia—Naaldwijk CDAOlympla VerburcbBK 3e klas K ForeholteDOSR Quick Steps Hillegersber# WilhelmusLeonldas VOC—HVV Westerkwartier— Excelsior *20 Van Nispen—HBS 3c klas C Oudewater—Kra- i nenburg SFC—VIOS EDS—Flakkee VCSDHS A DS—Bergambacht RVO—UNIO 3e klas D Zuid erater—Alphen DubbeldamAlphen VDL—OVV CKCBodegraven Leerdam Sport ASW HIONLMO 4c klas B LDWS—De Post duiven 's-Gravenzande— DOCOS DelftMarathon Delfla—Rijswijk ODBV redenburch BMT—Scheveningen 4e klas C De Ooievaars FAUST van Goethe wordt door Nieuw Rotterdams Toneel onder regie van Kichard Flink; op zaterdag 31 ok* tober, zondag l. woensdag 4 en zondag 8 november gespeeld. Voornaamste rollen: Ko van Dfjk (Mefisto), Johan Schmltz (Faust) en Ida Bons (Gret- chen). DE HAAGSCIIE COMEDIE geeft dinsdag 3 november de eerste voorstel ling ln Rotterdam van „Kinderen van de zon" van Maxim Gorki. Regie: Pe ter Scharoff. NIEUW ROTTERDAMS TONEEL geeft vrijdag 6 november de première van „Gasten op het kasteel" van Jean Anoullh onder regie-van Luc Lutz. In de voornaamste rol Coen Flink. Deze voorstelling is ook te zien op zaterdag 7 november. WIM KAN'S ABC-cabaset is Iedere avond (behalve 's maandags) in Lu xor. Naast Wim Kan werken mee Cor ry Vonk, Jenny Arean, Carry Tefsen, Celia Nufaar, Jacco van Renesse en Frans Halsema. Aan de piano: Ru van Veen. FIESTA GITANA, het feest der zi geuners, kan men beleven op vrijdag 30 oktober, zaterdag 31 oktober, zon dag 1 en maandag 1 november. AVIVA SEMADAR (Van onze hockeymedewcrker) ROTTERDAM, donderdof Zondag is het voor de hockeyers *J<s tweede be kerdag, imaar voor veel ploegen li het nog de eerste ronde, wast op de dag waarop die moestworden gehor-ien stonden nogal wat velden blank'. R.B.C. en het eerste en tweede van Victoria speelden en wonnen toen wel, die gaan dus wel de tweede ronde in. RBC ontvangt de zuidelijke eersteklas ser MEP, Het aal voor de Rotterdam mers niet gemakkelijk zij; de volgende ronde te bereiken. De Vlctoria-teams hebben tenminste betere kansen. Het tweede zal er tegen Eindhoven wel hard voor moeten werken, maar het eerste, dat Eindhoven II ontvangt zien we zonder moeite winnen. De andere Rotterdammersmoeten zich nog in de tweede ronde spelen. Voor geen van de ploegen is dat een gemakkelijke opgave/Voor Aeolus, dat HU AC ontvangt, niet, voor Leonldas, dat Alkmaar ziet komen evenmin, en voor MRHC.dat gastheer voor Schey- beek wordt, nog het minste. Wasset; st r—GSC RKWIK—Toncgldo RKDEO—Graaf Willem Ïl-VAC Te Werve—ASC 4e klas D Moord recht-t-PDK HMSHES DO SMVOliveo Wippolder—Lenig er Snel DONK—DEMOS 4e klas E Stolwljk—Nlcolaas Boys Ammserfiï.;.-" SV— Haastrecht Lekkerkerk— Groeneweg SchlebroekTOGB Schoonhoven- Woerden 4e Bas F 't Noorden—DJS RCDHillesluls Wit Rood Wit— Tedlro FIOSPoortugaal BEC—Hoek van Holland 4e klas G IFCBelvédère Hekelingen—BZB RockanjeRDM Steeds Volharden— Progress Marttnlt—PFC Nieuwen!» oom— g Hardinxveld 4e kias H Transvalia—Strijen MerwedeGeluk- vogels SVDPW—Oud Bijerland SSW—ASB ï-Gravendeel— Merwestijn Zatcrdagvootbal Spakenburg—NDSM HCSC—Zw.—Wit '28 CSCARIJnsb. Boys ssc '85—Zwaluwen Noordwljk—Kozak ken Boys CWV—ZCFC Hoogvliet—Zd.vogela 2e Sslas II Hulzen - BOVO SSS—SDCP DOSK—Ter Leede GenemuidenVV QG Quick.BoysApeld. 's-Gravenz. SV—SHO Pelikaan—IJssel- vogcla 3e klas A HBSSMFB Zuldl.—Groot® Lindt Die Haghe—Barendr. ARC—Excelsior CSVD—SVOW 3e klas B Duindorp SV RCLDUNO DOTO—NSW AmeldeMonster RWH—SpUkenlsse 4e klas A Heeijanadam fee Zwerver Oegstgeest—Bodegr. TSB—De Lier RouwkoopPPSC Hsüösïw. Boys— 's-Gravenzande JAC—Scheveningen 4e klas 8 Lisser BKoudekerk LcjsdulnenRAS PlershllMelissant DEVJO—Excelsior 4e klas C De Zwervers—Jodan Boys 2 Nieuw.Lekke?avl Unicum InauUnde—Schoonh. IFCCi.telle Oranjc-Wlt—Sliedr. 4e klas D Spirit—ASWH Maasdam—ASH Be-Pslr—RUsoots Sportl. '46—VVGZ Gr.-Amm.Wieldr. R.V.B. 1e klasse A Dirkslarv: 03 Nado V—DEH USCSchiedam WCR—Swlft Boys Ie klasse 8 DRZAeolus FSV Pretoria Groetj Witten De Holiandlaan— Solnes The Rising Hope— NHC 1e klasse DBGC—DOK CrooswijkHeU.v.sl DRL—Voorwaarts SaturnusUrsus 2e klasse A DilettantWico 3LZYVOH SCREureka StodAnimo" H Se klasse B Actlvitas—Sagu B. AVO-ZVC—DESV SVO—HWD SV Hoogvliet— BHJdorp 2e klasse C A VS—St. Lodewijk WT—Hurricanes MetroSoag Noorderkwartier Boezemkwartier 3e klasse SateUlet—Cospal Zwart Wit FlorissantOBR Roga— Abbenbroek RET—DDC 3e Klasse B. -;.hw— Afrikaander Boys FC Victoria— Pantserboy? SC AIMreo— Smeetéand Sporüefte— Vsrkenoord Vlerpoldtï? pechvogels C: Tekaro— Gari!* üdlm SC -Maaa SSAVK SCO—Meeuwenplaat 'Steeds Hooger—TSB ZATERDAG- AFDELING Ie klasse Heinoord —SC 2ul- deroark SNSRhoon RSMZWSH TOGR—Vlaardingen Rozenburg—DVO '32 it, klasse A: Sant.—Egel. Boys. NBSVVGTB The Red ST.—WIA GSSOFB DOS '32—ZBVH B: Bolnes—FC Mal. Ben BommelRock. Gr. 'Wit R—EOV VVOR—Energ. Boys Stelfendam— Hellevoetsluls 3e klasse A: Berkel—de Nat. Lombard HenWHR LSV '61—NTW VDLMullerco SDVTransito ■Br CCOGVMB GOZ—Nelson OldiBVCB Onlt—FC Vcror.lcn WFBSSVP C: GGK— Vulcyon-Zwal. MascSmiwhoeK Oude Maas—Stcdos Gou: tarüso B.— Zlnxwegse Boys Hoofdklas; ZKC—Rohda SpangenArchipel Deetos—HKV O?:- Elbern.Samoa Westerkwartier—- Het Zuiden BI. Wit— LUTO Overgangsklas: A. AKC—Wordt Kwi?k Rlgtersbl.Stanfrlea K ZaandijkDos B. Sportl.—Gr. Geel Vicua Or.—PSV Swlft—Regenboog Roda—Die Haghe DETO- HKV 2 Eerste klas: Sperwers—Quick Swlft—Zulderkw. B3V—DXC OSCR—Fluks Ons Sib.-2—Bo«to«.'2 Tweede klas:. .- A. EurekgAchilles ■HKV 3—De Algem. ODQGymna? Het Zuiden 2 Hoogvliet 'B. Olymptaan—TJoba Merwede—Danaïden Ready—Ona Huls Zwerv.—Ons Klb; 3 Derde klas: A. Houtsnlpp.—H.Stand KNS—Animo WION—Kwiek Velox—DKV B. HPVALO SchlebroekCharlois TOVNoorderkw. PAMS—Schiedam C. TOGOCrescendo De Overkant.—Fort. Phoenix—De Raven Rotterdamse Korfbalbond Eerste klas OSCR 3—Sperwers 4 Schiedam 2Ovar- kanters 2 Succes—Spangen 3 Ter Gouw—AcUef B# Spart.—Ona H. 2 Tweede klas A: De BI. Treffers Charlois 2 B: OSCR 4—Schle broek 2 Ons Huls 4—Unie. 2 C: De Sparta.®» 3 Actief 2 Ons Huis 3—WION 2 Derde- klas A: Schlebroek 3— De BI. Treffers a B: Spangen 4—Trek vogels 8 Unicum 3—Actief 3 C: Velox 3—De Spar taan 4 Succes 2Het Zuid .6 D: DOP—HPV 3 Ahoy 2—AJax HEREN HTOC BEKER 1e ronde Aeolus—HUAC Groeri Geti—Hurley LeonldasAlkmaar MRHC—Seheybeeck RandwjjckHDS HHLJC 21—Strawb, 2e rood» Alliance —Upward Amersfoort—Tilburg ■Eechtrop—TOGO IÈ EMHC»-Arnhem H GSHC—DKS Kameleon—Nllm.' II MOP—HMHC- BBC—MS» Venlo—ZwartWit Vlctorte—Elndh. n Brwt» n—A'dam .n HDM H—HIC Hllvers. II—HMC Kamp. II—'s-Hertb. Laren nUnion MOP H—A'dam IV Victoria n—Eindhov A'dam in—Rapidity -vrij: PW DAMES PABNASSIAPRIJ8 Ié ronde Giee»Geel—Hurley DAMES DISTRICT Wilton—(Animo Dlstr. 1® klaate Diste. Ie klasse Schutters—Gona - Dlstr. 2 klasse A. Animo 2CWP EridosTumlust HVS—Snelwlek Dlstr. 2e klasse B Hercul«—Wing» J agersDynamo Athene 2SVLV Afd? 'ng Eütterdam Xe klasse DWS 2—Actief WIK—Actlvitas Spart.—Sshutiers 2 Afd 2e klasse Wilton 2— Holiandlaan RHCMeeuwen Md Sa klasse A Minerva 2—ADO 2 HV-Zuid— DWS 4 Hoogvl.Dynamo 2 Afd 3e klasse B Actief 2—Vires 2 Meeuwen 2—DWS 3 Units.?.Oliveo 2 HEREN DISTRICT Snelwlek—Wlngs Wilton-Hermes AnimoVI res Dlstr. 2e klasse A Actief,—Meeuwen Dlstr. 2e klas B DWSKwiek Afdeling Rotterdam Afd. 1e klasse WIK—Schutters 2 Snelwlek 2—Olympla Afd. 2e klasse Spartaan-Atomlum Veto—HVZuid Hoogvliet-DWS Meeuwen 2— Holiandlaan Aid. S® klasse A Veto S— Meeuwen S Hoogvliet 2Actief I DWS 3—Atomlum 3 Aid' 3e Muse B. Roda 2—UVG ROTTERDAM, donderdag, In de districts eerste klasse krijgen' de dames van Schutters zondag het Haagse Goaa op bezoek. De zwart-groenen zijn ln de laatste wedstrijden wat beter op dreef gekomen, zodat mag worden veronder steld dat van Gona gewonnen za! wor den. Door deze overwinning zou Schut ters zich by de kopgroep kunnen scha ren. Dit geldt eveneens voor de dames van Snelwlek die in Stompwijk bij HVS op visite gaan. Wel bezetten de oranje- blauwer: met zes punten uit vijf wed strijden de tweede plaats, doch Iri de uitwedstrijden werd nog geen enkel punt behaald. Van HVS dat nog slechts drie punten heeft moet ook „uit" ge wonnen kunnen worden. In de districts tweede klasse B vin den de Dynamo-dames kennelijk baat bij training van Van Zelm. Ze beletten tenminste de bovenste plaats en Jagers dat zondag als gastvrouwe voor de groen-witten optreedt, staat derde en zal zich dus wel hevig verzetten. Toch moet Dynamo in staat zijn met de volle winst naar huis terug te keren. Bij de heren gaan. Snelwiek inde dis tricts le klasse fier aan de kop. De Varkenoorders' ontvangen zondag hek- kesluiter Wings en zullen wel kans zien ook na deze wedstrijd ongeslagen te blijven. In de distr. 2e klasse A staat de derby ActiefMeeuwen op het pro- - (Van onze korfbalmedcwerker) ROTTERDAM, donderdag Het Zui den reist zondag met esn bezwaard getnoed naar Amsterdam. De Oran jekragen hebben nog maar zelden van Westerkwartier kunnen winnen en het «ou dan ook em grate verrassing zijn als dit nu wel zou gebeuren. Het Zuiden is tot nog toeniet erg succesvol geweest. In zeven wedstrij den werden slechts vijf punten behaald en dat gebeurde dan nog tegen de zwak ste teams van de hoofdklas;.* Zelfs van ZKC werd verloren en dat geeft toch wel te denken. Als. we "de spelers individueel beoordelen komen se er nog niet zo slecht af, maar het ontbreekt aan eenheid,. Vak wijzigingen hebben daar weinig aan kunnen veranderen. Spangen-Archipel is bat tweede duel tussen Rotterdam en Amsterdam. Vo rig jaar trokken de Spangenaren zich weinig aan van de naam van fle Am sterdammers en wonnen met 7-5. Een dergelijk resultaat Is nu weer mogelijk. In de overige wedstrijden zal leider Ons Eibernest wel van Samos winnen en is D:tc HKV van belang voor de laatste plaats. gramma, dio in een ruime zege voor de gastheren moet kunnen eindigen DWS, dat ln de parallelklasse het Haagse Kwiek ontvangt, moet kunnen winnen al zal dat de nodige moeite kosten. ROTTERDAM, donderdag. uitslagen .van de in de .Energiehal ge speelde mtcorkorfbalwedstrijden zijn; Ahoy JHoogvliet J 45, Trekvogels J 3--Hei Westen J 2—2, OSCR J 2 Schiedam J 5—4, USV 3De Overkan- ters 4 10., Sperwers 2HPV 2 4--0., De Spartaan 4—Ajax 27., Schiedam. J —Ahoy J 00., 'Het Westen J—Hoog vliet J 14., Trekvogels J 3OSCR J 2 2—1, HPV 2—De Spartaan 4.11—1, USV 3—Sperwers 2 3—4., De Overkac- ters 4AJ 1—4,, Hillegersberg—De Spartaan 3 11,-Ons HuisUSV 2 0—3. Schiedam 2Vlaardingen 20., De SpartaanEureka 43., Trekvogels 3 USV 11 De Overkanf.tr.? 2—WION 25., De Spartaan 3USV 2 31., VlaardingenOns Huis. 5-5, Hillegers bergSchiedam 3 53., USVDe Overkanters 2 S-1., .'De Spartaan- Trekvogels 3 10, Eureka—WION 12. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Gis termiddag om tién over- drie arriveer de in de Rotterdamse haven het 23.000- ste schip van dit jaar, Het was het En gelse vrachtschip Pacific Fortuné (9400 brt), dat van Londen met stuk goed kwam en in de Rijnhaven voor de H.AX>. afmeerde. Vorig-jaar kwam het 23.000-ste schip op 14 november bin nen. Ttmp. «»tJae Wssrs- gsststA. 30 okt. hoog w*ter te Rotterdam 1» til 0.32. 2e til 13.031 te Oor i'TScht 1# tij - 0.47, 2e tU 13.30; te Hsllevoètsluls W °;14 (op 31 okt.); te Hoek van Holland le H) 11.14, (op 2e t(J 23.49, Den Helder Yuenburg VUsslngeo Eelde De Bilt Twente Eindhoven 2.-Limburg Helsinki Stockholm Oslo Kopenhagen Aberdeen Londen Amsterdam iinisael Luxemburg Parijs Bordeaux Grenoble Nice BerlUn Frankfort MUnchen ZUrlch Ctnèv» Locarno Wénen Innsbruck Belgrado Athene Rome Barcelona Madrid Majorca Lissabon gh. bew. gh, bew. gh, bew. motregei ml«t gh. bew. gh. bew. mist mlat mist gh. b«w. gh. bew. gh. bew, gh. bew. mist gh. bew. gh. bew. gh. bew, mist gh. bew. w Jicht gh» bew. mlat mist gh. bew. gh. bew. gh. bew. I. bew. hl. bew. zw. bew. onbew. zw, bew. onbew. zw. bew. onbew. (UO 4 8 8 0 wstil 7 7 0 ona 2 7 7 0 o 2 8 7 0.4 ono 1 8 7 0.1 no 1 8 7 0.2 w.stll 8 7 0 w.stU 8 7 0,1 w 4 9 4 0 wzw 2 8—1 0 vnw 1 l —0 a 07.0 7 10 8 0 uw 2 117 0 w.stll 9 7 l w.stil 8 7 0 w.stll 7 7 0 na 2 8 8 O.t w.stll 8 x x w.stü 11 —1 0 w.stll 9 6 0 nnw 8 18 12 12 o 4 8 6 0 W.stU 12 4 0 w 2 9 2 0 na 2 8 2 0 Wjtil 9 6 0 o 2 13 8 0 zu 4 19 9 0 w.sttl 11 2 0 o 8 14 8 0 w^tU 19 8 1 nnw 3 17 10 0 wstll 11 0 0 .wsttl 16 10 9 nno 3 22 11 0 HET ROTTERDAMS PHILKARMO- NISCII ORKEST concerteert vrijdag 30 oktober In de Rotterdamse schouw burg o.l.v. Franz-Paul Decker; soliste: Herta Töpper, alt. DICK VAN DER VEN (piano) ver zorgt het zaterdagochtcndconcert op 31 oktober in de Lantnren. LAURENS VAN WINGERDEN be speelt 31 oktober het orgel van de Nieuwe Oosterkerk. HET NEDERLANDS KAMEROR KEST o.l.v. Szymon Goldberg speelt zondagmiddag I november in de Rot terdamse Schouwburg. Solisten: Janet Baker, mezzosopraan, Hans Henke- mans, piano. DE NEDERLANDSE OPERA geeft maandag 2 november in de Rotterdam se Schouwburg een uitvoering van de „Les pècheurs de perlcs" van Bizet. EUPIIONIA, de Hillegersbergse or kestvereniging, kan men woensdag 4 november beluisteren in de Goede Herderkerk. Dirigent: Johan van Gooi; solist: Daniel Ottcn, viool. FHILIIARMONISCH KOOR „TOON KUNST" geeft donderdag 5 november een concert in de Koninginnekerk m.m. v. het R.Ph.O. en verschillende solis ten. Dirigent Kees Stolwijk. HET ROTTERDAMS PIULHARMO- NISCH ORKEST o.l.v. Franz-Paul Decker speelt zondagmiddag 8 novem ber in de Rotterdamse Schouwburg. Solist: Peter Zeugin, piano. MICHAEL VETTER, blokfluit, geeft zondagmiddag 8 november een recital in de Lantaren. AVIVA SEMADAR treedt 5, 7, 8, 12 en 15 november op in de Lantaren met liederen uit Israël, Portugal, de Balkan en andere landen. f Advertentie HERMAN SCHOONDERIVALT en zijn kwartet spelen zaterdag 31 okto ber voor Jazzsocieteit B-14 tn gebouw De Heuvel. ALBERT AYLEIl QUARTET treedt zaterdag 7 november voor Jnzzsociëteit B-14. Deze Amerikaanse avant-gsrde- groep bestaat uit Albert Ayler, altsax; Don Cherry, trompet; Gerry Peacock, bas en Sonny Murray, drums. nieuw! BIJVOORBEELD: Tegea rees is er ANTI ROOS Sunsilk VSK I25.5IC.195

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1