AGENDA Tussen wielen van truck gevallen mm SPORTPROGRAMMA Boeiende voordracht Dr. Daniskas S. Laurentius 10e lustrum Vijftien jaar nederlaag serie Waterpolo als afwisseling V erkeerslichten oj) hel eiland Burgerlijke Stand Microkorfbal in de Energiehal leovanieriand r W hjl m pag. 4 - donderdag 26 november 1964 Na drie maanden nachtwerk !»■-1 hte., ibf jlrr r/;<: k a, I u li?"' lm fa I'S \ïh- Bioscopen Voor heden Voor morden Kxpasities r' I-; Aan dood ontsnapt Toneel b Apotheken Dans Cabaret Huizenveiling „Verlovingsringen festival 1975" (Advertentie l.M rooz Sartre als feestredenaar Schipper verdronken „De Pijpvierde feest Zivemwedstrijden Willemsbrug kreeg een Sw |C%; "ha.*. 11*4 Il/ je» |:V. IK! |9Jte IPK* ga- löJi .1',j- rc" rei na R-. TV// sSu WD ~'i» Awbi, dag. 2, 1 8.30 uur: De maagrt van Neurenberg. IS j Centra*!, dag. 2, 7. a. 10 uur: Striptease van ParUs. 18 3. OmmSUmM, doorl. voorst, o a nleuws- f@vm teUen?l!m kleurenfilm Zon en .-.fij op de Bermuda eilanden kleurenfilm Het atoom-vllegdeks&ilp „Eni' .prtae", a.l Cineac-Beun, dag. 9.30, .11,30, 1.30, 3.30, 5.36, 7 30, 9 30 uur: Het masker van de rode dood, .3 j. Cinerama, dag. 2 30 en 8.13 uur: Search for Paradise, a 1. Colosïcam, donder.; 7. 9.13 uur: Riflfl ln Tokio, 14 vriid, 3, 1, 9.13 uur: De slag om Napels, 11 i. Corso, dag, 2, 7, 9,30 uur; De grote uren. a.l. Or and, dag. 2 en 8 uur: Irma Ia Douce, IS J. Harmonie, dag. 2, 7, 8,18 uur: James Bond 001 contra dr. Nó, 11 J. Krlterion, dag. 2 30, 7, 8.30 uur: De butler, 18 J. Lnmii?, dag. 2.13, 7, 9 30 uur: En de hel volgde hom na, 11 j. Metro, dag. 2, 7, 9.18 «ar: Captain Newman, 18 J. Passage, dag. 2 en 8.18 uur: Schfjnhuweltlk, 18 j. Prlsssi, dag. 3.18. 7, 9.30 uur: Hto Bravo, 14 J. Bex, donderd. 7, 9.18 uur: Don't knock the twist. aJ. Btuüio 'SS, dag. 2.18, 7, 0 30 uUr: Veel liefs uit Moskou, 18 j. Tballa, êm, 2.13, 7, 0.30 uur: Schijnhuwelijk, 18 J. 't Venster, dag. J.30 en 8 uur: Les enfant» du paradia, IS J, Victoria, donderdag. 8 uur: Complot met do duivel, 18 j vrtjd, 2 cn 8 uur: Sergeants 3, 11 i. Rotterdimse Schouwburg, 20.18 uur: H. Ph. O. - n.v. Igor Bezrodnt. vlooi. De Lasteren, 20,13 uur: Haagt Studenten Cabaret. Luxor, 20 uur: AJB.C.-cabaret Corry Vonk en Wim Kan. ttot»rderase Schouwburg, 2 18 uur: R,Ph.O, nun.v. Igor Berzodnl, vlooi. Luxor, 20 uur: A.B C.-caboret Corry Vonk •n Wtm Kan. Aui« V.U.. 20 uur: Spaans ger«jschap Eco» Eepancles - Nocha de estrellas Nieuws Buidelk sric. 20 uur: Rotterdams Ba rok Ensemble Remonstrantse kerk, Math laan, 20 uur: Kedroff kwartet. It Laurensketk, 12.18 uur: Arte J. Keijxer, orgel. Bouwcentrum, dag, 9-17 uur, beh. zond.: Woning 1975 - idee on nu. Boymaas-Van lleunlnsen, dos. 10-17, zond 11-17, waensd. 18 30-22 uur: Marino Marinl •la schilder; - «;hi?:'«:Ucn. gouaches cn te keningen (tm. 8-12): Anns Tlcho - tekenin gen (t.m. 16-12): veriameting van air Ed ward en lady Hulton - kunst uit de 19e en 20» -juw van Monet tot De Stuël (tm. 17-1). Dodelgne - beeldhouwwerken en tekeningen 2-12 t.m. 24-1). B!r«--i.S'.gebou* diergaarde Blijslorp: de Nederlandse dierenwereld loopt gevaar. Euromast. (rOosterfs): Léon van Kerck- hoven - schilderijen (tm. 31-12) Oalotle Delta, w de Wlthatraat 36a, dag, 10-17. zond. 11-16 uur: H. P, Zlmnwr - Schilderden (tm, 27-12). lllatorfii HET NIEUWE wegdek van e Wil lemsbrug kan weer jaren mee. van Holland le tij 9.15, 2e i- li,'". Bk I'. web Museum, dag. 10-17, zond. 11-17 uur: k< ■vmleken, zilver, klederdrachten en poppenhuizen. Inst. Sc (nep vaart-Luchtvaart, dag. 8-17, xend. 14-17 uur: permanente exposities op marltlem-téchnlsch gebied InL Consttgh Werck, Oudedtfk 159, werk dagen 10-18, maand. 13-18 uur: Bcnno Ran- dolphl - etsen; Weiter Swaal - ItrorplBstie- een DBRr blauwe plekken, ken (tm, 29-11). Krlterion (foyers: Toni Burgering - teke- nlngen (tart, 29-11) rigee - schlMrrllen (30-11 tm. 27-12). Maritiem Museum Prins Hendrik, dag 10-17, lor d. 11-17 uur: verzameling ©p his- (orlsch-scheepvaartkundlg gebied. Metro, Weena. dag. 13.30-17, zat. 9.30-12.30 uur: permanente expositie metrobouw. Museum Land- en Volkenkunde, dag. t0-17 zond. lt-i7 uur: Wajang en gamelan: Ocea- nlH, mythen en maf!®; Tibet; Asms!,, pre historie der Saharn; Tellen:, verkannlnf van een oude Afrikaanse cultuur (tm 30-12): goppen en schaduwspel In da Oriënt (t m Museum Ouders en Opvoeders, 's Graven- dUKwal 40, dag 10-12 en 14-17 uur- „Zilt avontuur" - jssssadboeksm over de ree (t.m 3-12). D® PUp, Caffeïstraat 90, dag. 9-21 uur: Cornells Ldth - tekeningen. Rotterdamsche Kunstkring, W. de With* «trast 38, dag. 10-17, zond. 11-16 uur- Iltsao - schilderijen ea gouaches (t.m 13-12) Rotterdamscb» Kunststichting, Korte Lijn baan 18c, dag. 10-17, zond. 12-17' uur: Ver antwoording - een keuze uit werken aange kocht gedurende 1983 (28-11 t.m. 13-111. Knnstsaal Zuid, Zuidplein 120, dag, 10-17, zond. 12-17 uur: winnaar» „Drempelprlls" 1984 {t.m. 13-12). Stedelijk Museum, Schiedam, dag. 10-17, zond. 12 30-17 pur: Ponnle en paard, goua ches en tekeningen van Chris Engels itm 29-11). nieuw wegdek (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Nog deze week hoopt gemeente werken gereed te komen met de vernieuwing van het wegdek op de Willemsbrug. Byna drie maan den hebben acht tot tien mensen iedere nacht (van 9 tot 6) getim merd en geasfalteerd. De nieuwe vloer van Kongolees hout werd betimmerd met fijn gaas. Daar op is de asfaltlaag aangebracht. Als het weer meewerkte kon men ir, éen nacht vijftig vierkante meter klaar krijgen. Het moeilijkste was het wer ken tussen de tramrails. De nachtelijke filevorming in ver band met de werkzaamheden zal bin nenkort dus tot het verleden behoren, maar de brug al ook in de toekomst veel onderhoud blijven vergen. Door de grote lengte en de zware belasting is ae brug nogal beweeglijk, terwijl ook de Jaren geen tellen. Binnenkort krijgt da onderbouw een grote beurt. De verflaag wordt afge brand, het staal wordt geschuurd en cr komt een warme rnastiekiaag op. De Willemsbrug blijft een dure kost ganger voor de gemeente Rotterdam, maar zolang de Wlllemstunnel er niet la zullen we het er toch mee moeten doen. Misschien nog wel een jaar of tien. Aan de verkeersregeling via de bruggen blijft men overigens dokteren. Zo is dezer dagen bij de oversteek van de Van der Takstraat een vor- keersliehteiiinstallatie verrezen. Hier «iaat altijd een agent het voetgangers verkeer te regelen. Binnenkort nemen tic verkeerslichten deze taak dus over. Het ziin overigens de eerste verkeers lichten op het Noorderelland. Aanzitten van geboorte R'dam 28-11-1984: 54 M. Slpkema-BUb zM. C Llififeman- Schutmer, <1., S. G. de Vos-de Bruin, d.; L. Toebosch-Mulder, z an d.; M. Goudswaard- Prins. z.; M P Dekker-van den Berge, d M H G. Kiarenbeek-Stcopnisn. d.; H. N. Leer-Crlelnard, d M. Metlnders-van der Perk, 7 C M. Elshof-Soi, C. I Oomen- Schachtschabel, z A Ksesrcena Robles-Ré- dondo Mtlena, z.: W. S Feenstra-Kokje, d B, M Pegel-van der Werf, z.; C. Nieuwen- hulzen-Overhand, d.: J. C. M Qerritse-Ver- mooien, d.: E. BrutJnes-ven Noort. d.; M Cerdó tic! Bianco-Rodrlguez Tuêro. 2G Hulzer-Martln, d.: M. Zevenhuizen-Schot, d A. van Dam-van Sprang, zM de Reus- Veen, zA, D. Benningahof-RctmeOer, d W C. Blomcn-Schultz. d I A. Klapwijk-de Kok. x 1. Latorre Moreno-Wlelaard. z.; H. M Stelllng-Brttutlgnm, T. Hóögendoorn- Stulvenberg, d R van GoOl-Barendregt. d C S WljnaJda-Kosten, d L. C Rook-Hor- dljk, li |j Kransen-KuIJper, z; T J Mefjcr- v, Eljk, d.; B. v. Baal»Spoelstra. d 8' M. v. t! Steenoven-v. Goch. z; M F. v. Schaltk- Klanasen, dA Compatije-Bout, zM v. Bommel-v Bommel, z; AJ v. KatwUk- Ouwcrkerk. tl Aangiften van overlijden Rotterdam 26-11- 1964: H. den Outer, vr. geh. gew. ra, J. VuUk, 88 Jr. O Blaauw, man v. S C. Grootenboar, 64 Jr; H G. Langenhorst, men geh. gew. m. M. Mbog, 83 jr: A. B Verhoek, vr.geh. gew m T Middelkoop, 73 jr: C. E. W. Toussatnt. vr. v, W Schotten. 83 Jr; A. P. van der Stokker. man v C J P Iversen, 64 Jr; M. C de Bk». dochter. IB dgrt. C. van Setm. vr v. J. Vink, tegenovergestelde richting naderendej ig Jr, P J. Dekker, vr geh. gew. m, A. truck, die krachtig remde. Koelie klaag-van de Pavert «2 Jr. J C van Straten man de over wat hoofdpijn. Verder had hi. - 'm C. vnn Weert, 9ft Jr; J. Schniermannl, man v G van Kooij, 39 jr, W van der Woud, man «oh gew m J. M Brunamann. 90 jr; J C Nout, man geh gew m C Kal- 27 nov noog wnter te Rotterdam Ie tU tenberg, R3 jr; H A Verhoeve, man v. J F 1107, 2e tij 12 (op 28 nov); te Dordrechtvan Hoek, 88 )r; A M L. Schuren vr geh le tij U 39, 2e tij 0 20 (op 28 nov.), te Hel- gew. m T de Vree, 84 ir; W B Davidson, levoetsluis le tb 9 43, 2e th 23 26; te Hock man v H. A Vincent. 67 jr; C. Breevoort, til 21.1 ROTTERDAM, donderdag De uitslagen van de wedstrijden^van dinsdagavond lulden; Trekvogels 3-Her Westen 2 5—1; HPV 3— DOP 4—1. WJON 3—Velox 2 0—2; Ahotj 3— Het Wt"rtm 3—2; Hoogvliet 3Rozenburg 3 1—4; Eurotop—Hlllcgersberg 2 2—1; Het Wes ten 2—Velox 2 0—5;' DOP—WÏON 3 1—9; Trekvogels 5— HPV 3 1—2 Het Westen- Hoogvliet 3 1—6. Hillegersberg 2—Rozenburg 3 0—2, EurotopAhoy 2 0—0 Trekvogels 4 Delta 7—1. Actief—Schlebroek 4—5, WION 2 De Micro's 2—3; Eurek«i 2Rozenburg 2 03, VeloxHPV 21: AhoyHoogvliet 2 3—1. Trekvogel» 4WION 2 6—2, Delta— Bchlebroek 1-6, De Micro's—Actief 33; Ro zenburg 2—Hoogvliet 2 3^-2, Eureka 2—Velox 1—7; HPV-Ahoy 1—2, HET Nocrderalland heaft zijn aarste verkeerslichten. (Van onzo correspondent) KIDDEKKKKK, woensdag De 7- jarlge Rooii® Velthulzen van de 01a»k 81 ln Ridderkerk Is gistermiddag op wondcrbaarlllke wUze nan de dood ontsnapt. Hij reed mat zijn fietsje op de krui sing Lagendijk—Geeriaan. Daar sloeg hij linksaf, ma?:juist voor een perso nenauto langs. Hij werd aangereden en tegen do weg gesmakt, hij kwam pre cies tussen de voorwielen van een uit 1.54. 1 vr geh. gew. «n. P 3, de Ruiter, 79 jr. ZOO, oi De menslievende moorde naar, een „zwaarwichtige klucht" van Vereors, wordt op zaterdag 28 novem ber cn zondag 6 december door Nieuw Rotterdams Toneel onder regie van Rob de Vries gespeeld. In de voor naamste rollen Steye van Branden berg, Pieter Lutz en Luc Lutz. GASTEN OP HET KASTEEL van Anouilh staat voor zondag 20 novem- •t Venster, dag, 10-22 uur: iti van Leeu- ber op het programma van NRT. On- wen - beelden: Marlo Eloy - schilderijen» _r. r° hlBrnnn (38-11 tm. 18-13); Guatave - Gouaches en der regie val. Dut Lutg welken meraan collages (t.m. 27-10. oa, moo C^oon Fhnk en td» Bons Verzametlnf Willem van der Vorm, Wes- terslngel 66: dinsd. en donderd. woensd vrbd. en zond 14-17 uur. 11-14, ba Rechter Maasoever: v d Brink en Teessen, Chr 3er> ekerslaan 47 tel 123598; NI Cohen Schlertamseweg 183, tel 232110. Fa. F. 3, Koek, Heemmadspleln 17, tel. 2331)88: Apotheek Meerburg, Crooswllk- ;«.vce 124 tel 136727: De Oude Binnen- DE BRUILOFT VAN FIGARO van Beaumarchais beleeft op maandag 30 november zijn Rotterdamse première in de opvoering van de toneelgroep Ensemble. Onder regie van Karl Guttman spelen o.a. Ton van Duinho ven en Irsa van Fsassen. de voornnuniste rol Richard Flink. Tijdens deze voorstelling zal tevens Herman Heljermsns worden herdacht die 100 jaar geleden werd geboren. ANTONIA MARINO, het Spaan-1 se dansensemble, geven op zaterdag 28 november een uitvoering in De Lan taren. NATIONALE BALLET danst op dinsdag 1 december in de Rotterdamse Schouwburg SCHAKELS van Herman Hesjennans - I wordt op donderdag 3 december ver- «„ïflJ rhó,p?T2 Toond door Nieuw Rotterdams Toneel1® Mii'/ïok tel 2S7u90; A Verdam Beraselaan 133 onder regie van Jan Teulings met in tel 842488 WIM KAN blijtt met zijn programma „Wat een land! Wat een land!", tot en met zondag 29 november In Luxor. Verder werken mee Corry Vonk, Jen ny Arean, Carry Tefsen, Celta Nufaar, Frans Halsema, Jacco van Renesse, en Ru van Veen, piano. Hllleeersbers-Bchlebraeli Hllleperstierase ApoihMk Straatweg 31 te' 189883 Linker Maasoever: Apoth Vsn Arkcl Lange Hllleweg 199 lal 273120: Charlolae Apo theek Wolphaertabnchl 05 tel 273498 Dr. H. K. Cohen, Van der Takstraat 32, tel 138IS8; I R D Rtlken Solnozaweg 285, tel 191811 Hoogvliet t'crnls en SpUkenisse: Apotheek s. d Berg. Deademonastraa» 1 Hoog- Burg Van Rutratst 25 Pernla. tel 010- 182157 vliet, tel 010-163243: Apotheek Pemta ROTTERDAM, donderdag. Open bare verkoping van onroerende goede ren, door de N.V. Notarishuis op 25 no vember in de Blauwe Zaal van de Koopmansbeurs te Rotterdam. Definitieve afslag: 'notaris mr. L J. Klooien: 1. pand en erf Willem Buyte- wechstraat lil inzet 46.000.- afslag 48100,—. Voorlopige afslag: Not. L, 'var-* Mastrigti 2. Pand en erf Josephlaan .4? en 40 ƒ10.000,—. 3. Pand en erf Plantageweg 31 16.000, IArJu'erfenHe i M Kijk in onze nieuwe afdeling (10 jaar vóór op de tijd) U vindt er een fraaie kollektie verlovingsringen. LIJNBAAN 80 ROTTERDAMS BAROKENSEMBLK o.i.v. Iskar Aribo concerteert op vrij dag 27 november in de Nieuwe Zutder- kerk aan de Westzeekijk. KEDROFF KWARTET geeft een concert op vrijdag 27 november in Remonstrantse kerk. ROTTERDAMS PIHLIfARMONISCIl ORKEST o.l.v. John Hopkins speelt vrijdag 27 november in de Rotterdam se Schouwburg Solist is Igor Bezrod- nl, viool NED. KAMERORKEST o.l.v. Szy- rnon Goldberg is op zondagmiddag 29 novembei te beluisteren in de Rotter damse Schouwburg. Solistische mede werking verleent de pianist Fou Ts'ong BORIS GODOUNOW van Mous- sorgsky (in concertvorm) wordt op dinsdag 1 december in de Rivièrahal uitgevoerd sioor de Kon. chr. oratorium ver. „Excelsior" m.m.v. R, Ph. O. en solisten; dirigent Phons Dusch. i O O T! ST SIHNJI Kado uit Spanje Geef hem toch Jasneva I De grote ENORM: In kist van 25 6.75. In mooie doos van 10 2 70. De kloeke PARFAIT- in kist van 25 f 5.50. In mooie doos van 10 f 2.20 De senori- tas VEDETTE: In kist van 501 f 7.-. In doos van 10 f 1.40.1 VOETBAL BETAALD VOETBAL Res, te divisie Willem II 2PSV 2 Ajax 2Feijenoord 2 Telst 2Go Ahead 2 Voleridam 2Spel Enschede 2 Heracles 2—ADO 2 NAC 2SW 2 Sparta 2—MVV 2 Excelsior 2—DWS 2 Res 2e divisie B: Velox 2de Graafschap 2 El Ink wijk 2—NEC 2 DHC 2Hermes DVS 2 DOS 2DFC 2 Jeuffdcompetitie 1e klas B: DFC—Excelsior WilhelminaSparta ADO—DHC SVV—Xerxec PSV—Feijenoord Fort '54—DOS Willem II—DOS 2e kla» A: AlkmaarHaarl. DWS—EDO ZFCRCH FC Zaanstr.Telstar Fort VI Herm DVS Holl Sp de Volew AMATEURS A: DHLRAVA AlphlaAranjepleln CDA—Alblasserdam ODI—Spoorwijk OlympiaRKAVV Naaldw Verburch B* Wilhelmus Quick Steps VOCForeholte Westerkw —DOS HBS—HiUegersberg Excelsior '20— Leonid as HW—van Nispen C- £r»«ïSFC VCSOudewater ADSKranenburg UNIO—VIOS Bergamb Flakkce DHS—RVC D: VDL—Dubbeldam CKS—Zuiderster Leerd Sp EBOH LMOAlphen ASW—OVV Bodcgrav en—HION 4e klas A: RK WIK Wassen. RKDEO—de Oolev Te WerveDuin- dorp SV Oranje GroenGSC ASC—Tonegido D: SMVHMSH W l ppolde rM oor d r, DONK—PDK PostallaESDO DEMOS—OMveö E: Lekkerkerk— Antn»,srmtolse SV SchlebroekSto!w Schoonh —Mie. Boys C juderakKaastr. W:-:f©enGroeweg F, Wit Hood Wit— RCD FIGS't Moorden BEC—DJS GerminalHUlesluis H V Holl TedJro G: RockanjeHekel St. Volharden—WC Martinlt—Belvedère Hardlnxveld—D2B PFC—RDM Progress—Nieuw h IISVDPW—Mcrw SSWTransvalia 's-Gravend Slrljen DinduaGelukvog. MerwesteiJ nOud Beijerland Zateixlagvcetbal 2e klas A; RIJnsb. B. Zw Wlt'28—Zwal Sp burg—Koz, Boys HCSC—ZCFC CSCAZuidvogels SSC55—Hoogvliet Nrd wjjk—C.WV 2e klasó B DOVO—Ter Leede SDCP—VVOG Huizen—Apeldoorn SSS-SHO DOSK—"J».« '-heerv Gcno-r -Pelikaan Quick B —'3 Gr 2 SV 3e klas A: SVOWBar.dr. Groote Llndi: Excelsior M M »"B—CSVD HBSS—ARC Zuidl —Die Haghe 3e klas n- Heerjdan- Mater NSWDe Zwerver DunoRVVH RCLAmelde DOTO—HVO 4e klas A: Schev— ppsc De Lier's Gratande Bodegr—JAC Oegstg H azersw. TSBRouwkoop <Se klas B: önoas— Meïlssant RAS—Excelsior KoudekerkKatw. Lisser BoysDEVJO Loosd.Piershll 4c klas C: Sliedr.—Schoonh. UnicumCap« 11e Jodan Boy.»Or. Wit De Zwervers—IFC Nw Lekkerl.Insul. 4e klas 'D: WieldrRljsoord ASH—WGZ AS WHGr. Ammers 1 Spirit—Sportlust'46 Maasdam—Be Fair Res. 2e Mas RVVH 2—SSS 2 CSVD 2—Quick B. ARC 2Heerj.dam 2 Exc. P 2—DOTO 2 Excelsior P 2— Zwart Wit '28 Res. 3e klas B: Excelsior M 2 's Gravenz. S V2 Die Haghe 2 Quick Boy# 4 Monster 2—HBSS 2 PPSC 2—RiJnsb, 5. 3 Res, 3e klas C: CSVD 3—Spirit 2 Zwal 3VVG za i Sportlust '48/2 I Uoü wijk Exc. P 3Jodan B. 2 Res. 3e kils D: Zuidland 2 Zwart Wit '28/3 Unicum 3Kcz.B. 2 Capelle 2—NSW 2 Barendrecht 2 Croste Llndt 2 RVB te klas A Bloemhof—Schie dam Nado V—VOB USC—WCR HermandadDEH 1e kl as B Aeolus—de Hoilandi- aan Bolnes—Puttershoek NRCFSV Pretoria Eu rosport—Groen Witten 1e klas C DOKSMurnus Ursus—DBGC SVDP—DRL VoorwaartsHelle- voetsluls 2e klas A Eureka—RWB WlcoSCR VVOH—Siod Animo H—VND 2e klas B SV Hoogvliet—Acti- vltas Sagu Bo j—Schie- damse Boys SVONestrtro DESV—HWD 2e klas C DOZ—St. Lodewljk ■lurricanesA VS 3 oezem kwartier Soag—NoortSer- kv.'artler 3e klas A Cospal—Roga EacHo—Zwart Wit RETSatelliet DDCHBB 3e klas B OHW—Sportiefs ,"3ChVOg(-;- Pantserboys Varkenoord— Smeetsland Vier: err - AMkaander Boys FC Victoria—SC Alblreo 3e klas C Garibaldins SCO Meeuwenplaat— Tekaro KreekboysSC Maas KORFBAL Hcofdklas ArchipelSamos Spangen—LUTO Dcc::Het Zuiden Overgangsklas A; Wordt Kv - StSnfriss Hlgt.bl HKC AskoDOS B: Die Haghe Regenboog DETO—PSV RodaGr, Geel SwiftSportlust Vic. Orient.—HKV 2 Eerte klas Sperwers—Swlft za. OSCRZulderkw Tweede klas A: Achilles— Het Zuiden 2 3V Hoogvl.Tr.vog. B: Zwervers- Danaïden Tjoba—Marwede za. Derde klas A: DKV—Ahoy Animo— Houtsnippen za. iHou Stand—Kwiek 'Bi TOVAL,O Schied.—BKC N.Kw.—PAMS C: De Overkar rs Blauw Wit'51 TOGO—Phoenix za. Res. eerste klas Fluks 2—Die Haghe 2 Spangen 2—Ready 2 Regen'-. 2Sperw. 2 Bes. tweede Mas A: Ol. 2—OSCR 2 HKV 4—Deetos 3 Quick 2— Die Haghe 3 B: Het Zuiden 3— PK a Phoenix tGymn. 2 Destos 4Fluks 3 Res. derde klas A: Die Hap: 4— Regenboog 3 Quick 3Phoenix 3 B: De Algemene 2— Het- Zuiden 4 Ons Eibernest 5 Vlcus Orlentls 3 Swlft 2—Deetos 5 za. HOCKEY HEREN Westen 1e klasse HsumA'dar HDMDSHC Leiden—HHYC SCHC—Kampong LarenBMHC Overgangsklasse i A'damKiev, RBC—Be Fair Hurley—HGC SCHC II- Togo II Prom. klasse A. G. Geel—DSHC II Asvlon—HHYC II MRHC—Hudito Vlet.—Togo III Pro klasc B. Ring Tasg—Acotus HDSLeonldas HG CU—Lelden II H'berg—Vict. II XlfJCBW 1e klasse EMHC—Breda Den Bosch—HTCC MOP—Keep Pst Tilburg—Venlo OOSTEN 1e klasse ArnhemZwol Hatt«m—Upward Mljmegen—Hengel# PW—DKS NOORDEN 1e klas GHBS—LHC Gron.—Gron. Stud. HMC—IHHC HVADaring DAMES Westen 1e klasse AllianceA'dam Be Fair—BDHC Gooi—RBC HDM—Kiev Prom.klasse A Rood WitA'dam II Vlet.Kampong HGC—HBS Togo—SCHC HANDBAL DAMES Hoofdklasse Verburch-DWS Hygiea—Swift Qulntus—WLC/DES District le klasse Animo—Athene VeloSchutters Hygiea 2—Rods 2# klasse A. AHC'28Dynamo HVP—Gona Wilton—Verburch 2 2e klasse B. HellasWiags Turnlust—EDH Snel wiek—Rofcd» Afdeling Rotterdam 1e klasse. Minerva—Spartaan Vires—ADO UVGActivitas 6e klasse. Oliveo 2—Actief 2 DWS 4Meeuw. 2 Unitas—Activitas I Heren. Hoofdklasse. EMM—Dynamo Slttardia— Operatle'58 Qulntus—Str .Met. DISTRICT. 1e klasse. HermesSchutter» Wilton—Vlres Snelwlek—Hellas Afdeling Rotterdam 1e klas»# Schutters 2—Actief WIKDynamo 2 HV Meeuwen 2o klasse. St. Lode ijk Snelwlek 2 f\NDER de titel „Bijdragen tot "o«ze kennis van het Rotterdamse mu ziekleven in. de tweede helft van de 18e eeuw" hield gisteravond Dr. John Daniskas in de Aula van Museum Booymans een boeiende voordracht voor leden van het Historisch Genoot schap „Rotterodamum"wier kennis door dit enthousiast betoog bijzonder en waarschijnlijk onvermoed kon worden verrijkt omtrent een spe ciaal cultureel ..speet wait onze stad, dat zo om en nabj het jaar 3800 een grote bloeiperiode heeft gekend. 'Dr. Deniskas, wiens gegevens zorg vuldig uit gemeentelijke en kerkelijke archieven alsmede uit de toenmalige Rotterdamse Courant (die menig con cert annonceerde) zijn bijeengegaard, begon met erop te wijzen, dal het Nederlandse muziekleven in de drie eeuwen tussen Sweelinck en Diepen- brock mot zo arm. is geweest als men op muzikaal-creatieve gronden lang heeft aangenomen. Zich tot de spanne tijds bepalend, waarin o.a. Jacob Tours achtereenvolgens als organist van de Remonstrantse en de Laurenskerk een belangrijk man was in Rotterdam, be handelde Dr. Daniskas het concertje- ven, de operacultuur en de orgelkunst ln die dagen, waarbij bleek, dat er in de Concertzaal aan de Bierstraat door vier stedelhjke grootheden en menig be faamd buitenlander (Abbé Vogler, Franz Joseph Clement) regelmatig con certen werden gegeven raison van i.SO of mear per persoon!), dat voorts het toenmalige operarepertoire met de grote frequentie van circa drie voor stellingen per week in de Schouwburg aan de Cooisingei ten gehore werd ge bracht en dat de orgelkunst dermate in aanzien stond, dat de proefspeleisen voor organisten zeer zwaar werden i gesteld. Dr. Daniskas vermeldde vele inte- I ressante bijzonderheden en liet aan het j einde van zijn lezing via bandopnamen een aantal composities horen van Jacob Tours, wiens veelzijdigheid uit deze werkjes duidelijk kon spreken. Het pu bliek luisterde aandachtig en reageérde dankbaar. E. S. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Van 7 tel en met M december viert de Katho lieke Studenten Vereniging Sanotus Laurentius haar 10de lustrum, dat 12 december in de N.E.H. door rector- magnlficus prof. dr. II. J. Kuhlmeljer officieel wordt geopend. De r.k. studen ten wüS-n dr openingsrede door nie mand minder dsn Sartre laten houders, tnaar oristermïddan vrri-i^e men in sociëteit Iluesca aan de VValenbnrger- wer dat er nog «een verzoek in die richting tot de Franse fiiosoof-auteur is uitgegaan. /V/W/ Het is Theo Huizenaar toch nog gelukt een volledig amateur-boksprogram- ma voor aanstaande maandag in Odeon vastgesteld te krijgen. Met drie A-partijen. Het worden de laat ste amateurwedstrijden van dit jaar van Huizenaar in Rotterdam. De deelnemers komen uit Rotterdam, Utrecht, Velo, Eindhoven, Helmond en Schiedam. Al eerder is in deze rubriek duidelijk gemaakt, dat Huizenaar veel moei lijkheden ondervond om 't program ma geheel rond te krijgen. Het is hem dus toch weer gelukt, al ontbreekt cadet andere ad Jansen, die zijn laatste wedstrijd als amateur zou boksen. De waardige tegenstanders voor hem hebben het evenwel af laten weten. In oe A-partijen bokst B. Nikkelen- Kuijper iegen J. Jacobs uit Venlo, ontmoet A. Jongenee! de Utrechter G. Huisstede en gaat de derde partij tussen H. de Rijke uit Utrecht en ,P. v, d Kerkhof, Eindhoven. 'k Heb horen verluiden, dat er nog een boksavond komt dit jaar. Daarover een volgende keer. Het duurt nog wel even voordat de nieuwe honkbalcompetitie begint. Ondertussen is de indeling daarvan bekend gemaakt. Na de bekende pro moties en degradaties vormt deze geen verrassing. Toch wil ik vandaag die indeling nog evers herhalen. In de hoofdklasse komen de volgende acht teams uit: ABC, Ajax. Haarlem, Ni- cols, HVA, OWO, Schoten, Spart», en VVGA De clubs ontmoeten elkaar driemaal: één keer in een gewone enkelwedstrijd en tweemaal m een zogenaamde „dubbel", te verspelen op twee achtereenvolgende dagen (zaterdag en zondag). Nummer 1 uit deze competitie ss kampioen van Nederland —zal dat voor de derde maal in successie Sparta zijn? De laagst geklasseerde degradeert. De eerste klasse telt twee poules van zes teams, die elkaar driémaal ont moeten. Zowel de tweede ais de derde klasse kent drie poules. De dameslandenwedstrijd Nederland Frankrijk van het Koninklijke Gym nastiek Verband wordt zaterdagavond gehouden in het veilinggebouw „Bloe- menlust" te Aalsmeer, Vorig jaar te Rennes was het verschil tussen beide nationale vertegenwoordigingen vrij wel nihil. Ook nu wordt weer ge waagd van twee gelijkwaardige ploe gen, Het wordt ongetwijfeld een mooie wedstrijd tussen de beste turn sters van beide landen. De Rotterdamsche Student en Sport Vereniging is aast haar tiende lus trum toe. Dat wist u reeds. Maar mo gelijk nog met, dat het bestuur ervan op 4 december recipieert in de socië teit Hermes, Eenèrachtsweg 35. „De Snelvliegers", een bekende Rotter damse postduivenvereniging, heeft haar clubgebouw gemoderniseerd. Ter gelegenheid daarvan organiseert De Snelvliegers op 28 en 29 november een grote postduivententoonsieliing in tien klassen. De duiven zijn zon dagmorgen vanaf tien uur te bezich tigen in het gebouw Van Reijnstraat 60. SlOAHtMfABHItktN VALKtNSWAAHD Het lustrumprogramma van Sanctus Laurentius wijkt bijna niet va» de- gangbare lustrumfestiviteiten af. Er zijn sportmanifestaties, er wordt een reünie van oud-leden gehouden, een Congres iover Economie cn Medemen selijkheid. spiekers drs. H L. Jansen, drs. Th, CopDP.: en prof. dr J, Tinber gen) is gcori'aniseerd, cr is een soiree en een natuvthk als grandioos a "e- kondigd) feest in het Zuidlimburgse slot Vaeshartelt. Veelbelovend lijkt een rede an An ton van Duinkerken over Beweging in het Kerkportaal, maar deze causerie, die tijdens dc- galavergadering op 19 december in Holbein word' «eHouden, werd ais „een gezellig habbelti"" aan gekondigd 19 december nok houdt het bestuur van Sanetus Laurentius receptie en heeft in Hiltrn het (ferHelok) Jol van hel lustrum olaats ROTTERDAM, woensdag Maan dagavond j.l. is vermoedelijk over boord gevallen en verdronken dt 61- larige schipper aan boord van het nis Vitrea (eigendom van de NV Rederu v.h. J, C. v. d. Linde), liggende in de Nieuwe Maas b(j rederij Tieleman Er is door personeel van de rivierpo litie dinsdae urenlang gedregd, echter zonder resultaat. De Zwembond voor Rotterdam en Om streken houdt op dinsdag 8 december in het Groothandelsgebouw een bui tengewone algemene ledenvergade ring waarop de agenda voor de ver gadering van de KNZB op zaterdag 19 december behandeld zal worden. Do i-oiiuuo Peler Post bonoht me, dat men nog graag een aantal ieden zo» I inschrijven. Het adres luidt: Bas Jonge: msstiaui 124a notterdam Doordat er n«g al veel „tiangpartijen" waren in de schaakcompetitie is de situatie in de hoofdklasse van de KNSB na twee ronden nog niet hele maal duidelijk, Maar naar verwach ting zal de ranglijst na het uitspelen van die onderbroken partijen (of rsa arbitrage) er als volgt titelen: Phili- dor, Leeuwarden en VAS, Amster dam 3 matehpunten. En vervolgens vijl tientallen met twee, dal zijn dan Rotterdam, BSG (Bussum), ASC (Amsterdam), Utrecht en DD (Den Haag). Eindhoven sluit ter, slotte de rij met nog geen enkel punt. Het is in de hoogste regionen derhalve nog spannend genoeg. In de eerste klasse, poule b, vinden we »K hoogst geklasseerde Rotterdamse club Charlois op de vierde plaats, Rotterdam 2 staal zesde en het nog geheel puntloze Spangen draaei de rode lantaarn. Spangen 2 en 1 Westen-Regina delen in de tweede plaats, groep d, de lei ding met 3 matehpunten en 13 bord- punten. In de provinciale darncompetitie staan grote beslissingen voor de deur. In tie dit seizoen bijzonder spannende competitie, waaruit twee teams naar de landelijke wedstrijden promo' ren heeft RDG met 12 punter, de lei ding; op deze Residentiedammers volgt Het Oosten met 11 punten en daarop volgen drie teams met 10 punten: Papendrecht, DDV (Dor drecht) en Constant. Wanneer men nu ook nog weet, dat in de laatste ronde onder meer op het programma staan de ontmoetingen RDGHet Oosten en ConstantDDV, dan volgt daaruit reeds, dat nog met geen moge lijkheid te jrporspellen valt. welk team als, tweede zal eindigen een har- rage lijkt wel zeer waarschijnlijk. Kampioen wordt uiteraard RDG of Het Oosten. KRISKRASSER ROTTERDAM, donderdag. De wedstrijd om de grote „Oranjeboom- wisselprijs", een nederlaagserie, die nu al vijftien jaar achtereen door de bil jartvereniging „De Pijp" in haar club lokaal wordt georganiseerd, wordt al tijd besloten met een feestavond. De feestelijke prijsuitreiking, die woens dagavond in Palace, dat geheel bezet wat met deelnemers aan het toernooi met hun naaste familieleden, geschied de, was een sluitstuk, dat uniek is in de Rotterdamse biljarterij. De ploeg van „De Maasstad", die dit jaar de waardevolle prijs won en voor een jaar in bezit kreeg, ontving uit handen van de directie van „d'Oranje- boom" een herinneringsspeld. Waarsia de voorzitter van de winnende vereni ging, de heer M. Janse, aan „De Pijp" dank bracht en een geschenk aanbood. Niet alleen het toernooi beleefde zijn derde lustrum, doch dat geschiedde in het jaar, dat de biljartclub zijn zesde lustrum herdacht. Nog vijf jaar moet er om de wissel- prijs gespeeld worden en aangezien er nog geen enkele vereniging in slaagde om de naam voor de tweede keer op het voetstuk gegraveerd te krijgen, beloven die resterende jaren nog veel meer spanning te brengen, als die al meermalen in de voorbije strijd voor kwam. Na het officiële gedeelte, hielden een prettig cabaretprogramma en eer, ge animeerd bal de vele biljarters nog uren bijeen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. De R.Z.C. heeft onderlinge jeugdzwemwed- strijden gehouden, terwijl ter afwisse ling enkele waterpolo-wedstrijden wa ren ingelast, waaraan behalve R.ZU. zelf. ook S.V.H. en Zian deelnamen. 1* ontmoeting tussen R.Z.C. en S.V.H. gold voor de wintercompetitie van de K.N.Z.B. I voornaamste uitslagen: Polowedstrijden, R2CSVH S.V.H—Zian (Den Haag) 0—3, R.Z.C.— Zian 45. Zwemmen: 50 m schoolslag meisjes 8-10 jaar 1- A. Hes 1,05.1; jongens J. v. d. Berg 58 sec.; meisjes 11-13 jaar i. N. v. d. Plaat 52,1. jongens R. Muyssoa 42,8; - 100 m schoolslag meisjes 14-16 jaar i N Wallast 1.50.4; 1? jaar en ouder R. Pelt 1.40,5; jongens 14-18 jaar 1. J. de Wolf 1.25,4; van 17 jaar en ouder 1. A. Twigt 1.21 7; 50 m vrije slag, meisje? 8-10 jaar 1. A, de Vries 1.07,7,2; van 11-13 jaw- L N v. de Plaat 54,5; jongens van 8-10 jaar 1. J. v. d. Berg 1.02,5; van ll-i» jaar R. Muysson 36,7. 1.00 m vrije-slag, meisjes 14-18s jaar 1, N. Wallast 1,25,2; van,.17 der 1. R. PtiUJMi JoRien&.van Mr» jaar 1, R. Siiabdté 1.06,2;»van 17 Jaar cn ouder 1. R. Schmidt 1.07,9. n-i 'M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1