Moerdyk en Moerdijk op dezelfde middag in het nieuws TE WATER - BIJNA ONDER WATER I is KNVB en goodwill H.A.L. krijgt groot nieuw koelschip Droogdokmij gaat zwaarste ponton ter wereld bouwen AGENDA Kustvaarder maakt zware slagzij Drijvende bok biedt redding Excelsior' imponeerde ,met Boris' Mej. M. Foort onderscheiden Ensemble met A Figaro 8Z5 Horlogedief gooide eerst ruit in Het betere Bel-O-Fast T7w ik co van ïerland Carmen Josefina Pia Studium Generale Zilver jubileum bij bestralingen 1 I /!v Voor lieden Voor morgen ,yerlovingsri!igen festival 1975 zzini in HEI Exposities Grootste ponton Ds. Van der Sar (51) overleden Eis negen maanden jAUNUS Automobiel Industrie „Rotterdam" N.V. pag. 4 - woensdag 2 december 1964 ^0m BIJ de RDM werd gistermiddag ecu nieuw vrachtschip te water gelaten: tie Moerdyk. Enkele uren later dreigde de Moerdijk in de Waalhaven te kapseizen. Dat was ech ter niet hetzelfde schiphet verschil zitTn niet alleen in de grootte (12.000 en .'154 ton), maar ook in de namen. De lïoiland-Amerika-Eijn schrijft na melijk ter wille van de Amerikanen Moerdyk met een ypsilon, en de reder van de coaster houdt het hij het goed- Nederlainlse Moerdijk. Een beetje ver warring stichtte het dubbele nieuws in de haven. N® (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM, woensdag RDM-directeur, ir. K. van der Pols, liet I gistermiddag na de tewuterlating op z(|n werf van het voor de Holland- lAraerikAijn bestemde motorvrachtschip „Moerdyk" uitvoerig biyken [van *Un bewondering voor deze nieuwe aanwinst van de HAL .Hy [noemde het schip een „diepvriestransporteur", omdat ongeveer een [vijfde vsn de ruiminhoud is ingericht voor het vervoer van gekoelde |en diepgevroren lading. Bioscopen C^T verlovingsringen Apotheken Coop. Tuinbouwveiling Z.H.-eilanden haast Jf Bel-O-Fast Self ironing cotton Dit betere overhemd STAP IN EEN NIEUWE TAUNUS 20M EN ONTDEK WAT 6 CYLINDERS VOOR U DOEN Een lichte druk op het gaspedaal en binnen 16 sec. schiet de Taunus 20M van 0 naar 100 km. En met de vinnige „V6" 95 PK motor haalt u de 160 met gemak. Terwijl u rijdt, ontspant u zich in de comfortabele luxe van de 20M. Met deze prettige weten schap: de nieuwe vloeiende lijn en de zuinige motor maken meer kilometers per liter. Deze verbluffend sterke Taunus 20M reeds vanaf f 8995.- Bel ons nu op voor een proefrit! Showroom: Nieuwe Binnenweg 34, tel. 134045—238997. Geopend tot 21.00 uur. Kvm h (Advertentie tJIJ denk dat de. KNVB de mana-wedstrijd EngelandBelgië werd oer van het Engelse elftal, Alf] hij door de linksbuiten van Ander- lecht, Wilfried Puis, herhaaldelijk gepasseerd en wat dez« Puis kan, kan Mouiijn toch zeekr ook. Ramsey, wel dankbaar zal zijn, dat hij volgende week naast een aan-; tal onbekende jongeren ook Jimmy Greaves, Bobby Charlton en Ron flower-: mee naar Amsterdam brengt. Hun goede naam zal de belangstelling voor deze ontmoe ting ongetwijfeld ten goede komen. Aan het. begin van ie weêk was deze nog maar slapjes. Er warmt toen pas 10.000 kaartje# verkocht en Lo Brunt haastte zich mee te delen, rist de wedstrijd in geen ge val op de televisie sou komen, Of het zo'n vaan zal lopen zullen toe moeten afwachten Ik ben van me ning dat de KNVB bij het Neder landse voetbalpubliek een enorme goodwill zou kweken, als het juist deze jubileumwedstrijd wil op het scherm zou brengen. H«t zou een mooi gebaar zijn tegenover de vele duizenden, die woensdag om welke reden dan ook niet naar Amster dam kunnen gaan, maar wel Iedere zondag de centen in het laatje brengen van de clubs en de KNVB. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat de bond eerst al het mogelijke doet om het stadion zo vol mogelijk te krijgen, want een interlandwedstrijd met een handjevol toeschouwers is ook een sfeerloze bedoening pOR VELDHOEN krijgt een van de iel*te Engetas vleugelspe lers tegenover rich. Het is Peter Thompson van Liverpool, die in zijn, club weliswaar linksbuiten speelt, nwar „stijf rechts" is. Ik heb hem onlangs op de Vlaamse televisie de rechtsachter van Anderlecht, Hey- lens, volkomen dol zien spelen en dat is toch ook geen kleine jongen. Zijn grootste wapeo is zijn snelheid, maar gelukkig kan dat ook van Cor Veldhoen gezegd worden. UT ET heeft in Engeland enige ver- basing gewekt dat Bamsey doel man Walter» gehandhaafd heeft. Deze nisakte Ir de wedstrijd tegen België een armzalige indruk. Af gaande op deze wedstrijd is hij lang niet van de klasse van een Pieters Graafimnd. In dit verband zou ik een bewering van Sparta's manager Bill Thompson willen aanhalen. Hij 1» van mening dat geen enkel land in Europa over zoveel goede keepers beschikt «Is het onaa. „Nederland zou het hele continent van doei ver dedigers kunnen voorzien", zegt hij. TIE enige debutant in het Engelse elftal, rechtshalf Alles Mullery is voor ons. Rotterdammers, geen onbekende; voor het begin van de competitie speelde hii in het stadion met de Spurs tegen Fetfenoord. Hij was toen juist voor het zeer hoge bedrag van 800.000 gulden van Ful- ham overgenomen, In die wedstrijd maakte hij geen grote indruk, maar sindsdien schijnt hij in een veel be tere vorm gekomen te zijn. ÏJET zal Coen Mouiijn Snteresse- ren dat zijn directe tegenstan der Cohen van Fuiham geen al ia snelle en al te harde speler is. In de onlangs op Wembley gespeelde Bert Theonissen va» PSV, wiens kwaliteiten ia Ne- arland aMIJd een beetje lijn rnkkesê, uaor Vanaf Boyg is vertrokken, is feet sintel Nederlandse beroepsvoetbal- Iers, dat la het beiteElanS speelt, gestegen tot vier, gis ik het wel heb. Ko Prins iM nog altijd Hst! Kabera- Isita, Pierre Kerkhoffs viert triomfen bij de Zwitsers» topclub Lasaanas» Sport» m i>(J de Belgische club Beringen feet de ond-VW'er Zorgvliet de laatate weken van «Se!» spreken. Zondag setmde iese Sari- rsamer tegen Beerschot drie van de vier doelpunten (40) en waa vol geus de Belgbehe kmntea de beste spel er Tm het veld. En dan te we ten is! bij bij VVV nauwelijks in het stak voorkwam. XRISKRASSEB Hij noemde nog vele andere bijzon dere kwaliteiten als de automatisch te behandelen luiken op dek mi tussen dekken, de kllmntiserlngsinatallatle in de ruimen voor de gewone lading, tiet laadgcrcl, w.o. een laadpier van €10 ton, die tot het modernste mag worden ge rekend, de anüsllngertanks, kortom allemaal middelen om de gtsederen over de lange route naar de Paclfic- kust van Noord-Amerlka zo goed moge tijk te vervoeren. Het was mevrouw A. Fokma-Bos- man, echtgenote van de president-com missaris mr. J. J. Fokma van de H.A.L., die de „Moerdyk" doopte en te water liet, een plechtigheid die zich vlot en gemakkelijk voltrok. De „Moer dyk" zal worden voortbewogen door een zes cilinder tweotakt werkende Stork motor van 14.000 a.p.k. «a>. das. 2. 7. #.30 uur Neuruuwrg, 18 Oe maagd van Dtraal, da*.~3, 7. 0.15 uur; Stript#®** van Parijs, il Hmac-Btjaakorf, doorl. voor*!,, o.a.: nieuws- revue tekenfilm kleurenfilm Zon e» dan# op d* Bnïmuda-eüsndsn kiaurtnfllm Hel aloom-vllegdekschlp ...S» rrprtae", a 1 Bise-Bann, das. 0.30. 11.30, 1.30. 3.St), J.Ï0, 7.30. 30 uur; Het m-'-'ker van de tóde dood. lï J. Btrama. dag. 2.30 l.ll uur; Search for Paradise, aJ. Cetoweum, vrtjd. 1, 7. 9.18 uur: Da slag om Napala. t4 1. Sane, dag. I. 7. 9.30 uur: De grot® yren, aJ 3raad. dag 4 en 8 uur: Irma Is IKiuce. 18 S rwonle, dag. 3, f. 9.18 uur: Jarnea Hond 68? contra dr. No, 14 1. «lag. 1.30, p.30 uur: De öutler, 18 1. Lurafer*, tits. 2.18, 7. 9.30 uur: En de hel volgde h®m na, 14 tetre, d»g. 2. 7 8 58 uur: Captain Newman. 18 j. dag, 2 en 818 uur: SchUnhuwellIk, 18 I ast* lm dinsdag 1.18, 7. 0.30 uur: Klo Bravo, 14 jaar; woensdag 2.18. 7. 0.3u uur: Da miljonair*!ochter. 14 teer. ItBdlo '62, dsg 2 18. 7, 0 30 uur: Veel llefa Utt Momkou, 18 J ■II*. dag. 8.1#. 7. 0.30 uur: SchUnhuwellIk. 18 1- VeniMt, -Am.. S.30 en 8 uur: Let enfanu <Sw paradis. >8 1 X, «lag S. 7. 0.18 uur: Tort Tl. 14 Jaar. Ifletoria, dag. 2 #n 0, woenad. 8 uur: Ser- 3. 14 laar. «nitisg 2 uur: Robin tfi z(l ichalmen. a.l. |(Silltkrlng*aal, 20—15 uur: Jazzconcert. ardama* Schouwburg, 20.13 uur: her denking Herman HeUermana - NRT - Schakola. t Adverten't.M Kijk in onze nieuwe afdeling (10 Jaar vóór op da tijd) U vindt er een fraaie kollektle UJM8AAW 80 Studium Generale van dins dagmorgen in de aula van de Economische Hogeschool heeft een eerste optreden in Nederland van de ROTTERDAM, woensdag Door het les-aken van een bsllaattatik rask its gla teravond aan de Waalhaven Noordzijde de Nederlandse kustvaar der Moerdijk (354 to t) in mc«iltfMe den. Het schip maakte ernstige slag zij en dreigde om te slaan, rosar «a®i ingrijpen van de drijvend* bok Colos sus voorkwam dit. Het schip wordt op 't ogenblik van rtj a dekbit (60 ton tarweviokken) ontdaan. De Moerdijk lag afgemeerd bij het havenbedrijf Stuwarcs, Kort voordat de kustvaarder zou vertrekken voor een reis naar Great Yarmouth begon hij opeens slagzij te maken en wel zo sterk, dat het grootste deel van de deklading in de Waalhaven gleed. Vermoedelijk zal te de loop van van daag de lading worden gelost. De be manning van acht koppen ging kort nadat 't schip karen kreeg ven boord; de Colossus heeft de Moerdijk in de stroppen, Het gevaar voor kapseizen is geweken, De Moerdijk, gebouwd in 1937, veranderde dit jaar van eigenaar. Het schip heette eerst Libelle. Huidige eigenaars zijn T. de Groot, Moerman en J. van Dijk. Exploitant is A. van DUk Delfzijl NV. Cargadoor is de Rotterdamse be- Braziliaanse pianiste Carmen Josefina vrochtlngs- en scheepvaart maatschap. Piazzini gebracht en de kennismaking j Ph RBSM. atrium. 20.11 uur: uUwlsaelingtconcert door lnrllriftn vsr» d* mujlek-*c»demie tr Bzzal. (.fiSBSrSra Kr*llng«h", Hoflaiui 132: Gabaret Quast. Voer e*» overzicht van <Je cMHwllle* In Rotterdam zie on* blad vun doiulurdag. kachtar Muiutttr Ut. 1*. II Urmt*. Nreuwe Binnenweg 430. tel. 231130. P M ExSer. KV, Noordplein 81. wist 241288 dr.J.C. At Keunlng, Bargzclaan 275, tel, 244710. Lansberg en Zn N.V. Weat Krul»- Klde 73. lel. 128548. Vun Lennop Apo- tbtek, Matheneazcrdljk lus, tal 181384. G, H Wagenaar, 8«*rom*lngci 80. tel 138498 iuiagersberg-Hchgproekt II. Exler. Uergsc 101, lel. 18l8i3, aker Slaazosvcr: G'upev Apotheek. Huftl#- dilk 6.' cel. 103733. O. II. Drtetoina. Orati lebooiuatraut 88, tel. 270124. I Dordtzelaun 168. lel. 3 7 0781. ittei VV L Hoodu it, Plein 1883 no 68, el 378141 J«o Wolf. Br«€pletn fl, tol* 19110®. loMTlttt. PernJf to 8pljk«nliit< ApnIhMk »u t ,v Leïïwog 7S. Hooivllet. tol. 010» 17J»; t# H«U I 160004, Apothwk Bottok. Noordtlndo 20 18^14; to Mo«k ■plikenlsseT tel. 01880-2488. U3B- In ziln rede na dc tcwntcrlatlng heeft ir. K. van der Pols ook enige atinducht besteed aan de positie van zijn bedrijf. Op het ogenblik ligt nog slechts Mn schip, een (13.000 ton d.w. metende Shelltankor, In aanbouw op de helling, een vaartuig dat in de eerste helft van lödtl moet worden opgeleverd. De bouw capaciteit van do werf wordt door de R.D.M. bewust op laag peil gehouden. Reden hiervoor is dat hei bedrijf ge zien de lage nletiwbouwprljzen van het ogenblik capaciteit wil vrijhouden voor reparatiewet k, werk op het gebied van de oliewinning op ?ee. spoedop drachten en dergelijke. 4ulst nu heeft de R.D.M. van dc Amerikaans-Neder landse onderneming Brown A- Root Heerema S.A. opdracht ontvanger: voor de bouw van een oceaan-gaande drij vende kraan. De preclese afmetingen zijn nog wiet definitief vastgesteld, maar gezeul ka» worden dat de ponton de grootste ter wereld zal worden. De kraan waarvan het hefvermogen eveiieeng nog niet definitief vaststaat, «al worden ge- brtsSkt bij de oliew inning op zee en wel bU de montage van booreilanden. (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, woensdag De heer II. de Snoo uit de Warmoeraleraatraal was gtateren 28 Jaar te dlenzt als opper man bij de bestrating. Het jubileum Is bij do jubilaris thuis gevierd De heer J. H. Schtjfsmi, tech nisch hoofdambtenaar, overhandigde hem namens de gemecnlc zen oorkonde en geschenk onder couvert. Namens de collega's sprak de heer P. de Hartog en bood een geschenk aan. De heer G. C. Dijksman gaf de Jubilaris namens het Jubiltninifonds een herinnerlngsbord cn een frauie klok. ROTTERDAM, woensdag PrUzcn van niet deze 25-jarige musicienne was van dien aard, dat men het in het roorutt- zicht gestelde volgende optreden in Nederland met verwachting tegemoet kan zien. In dit kleine concert, waarin zij Hnydns weinig gespeelde C dur sonate;dinsdag Aardappelen 14—17. Andijvie 11 en de Handel variaties van Brahms ten jSZ~SS "E *f: 8n*5j. 'a?™,.®6 gehora gebracht heeft, kenmerkte #flj i i«i«m H 26—43. Mem s 28—32 p. «t.: Rode zich als ven pianiste, die ondanks haar .kool 5-I8. Gele kooi 9-ig, Gr. kool S3— tenger ivjterlijk een stoere aanpak heelt j is. Boerekou! 20—27 p. kg: Sla s* 16—21. nn flip nun hnitr f#»l toiiiDpnimput stcocis i p, krop; Sprultpn In 54—75, cn «ie a ui laur UI Itm^eiamtni Mt«t.sik1em |U ldem n, idem lc gehoor kan geven omdat zij blijkban. 2(>_28 Wem w sa—n. Prei 12—36 p. kg; niet m< r aan technisctie renin..ngen ge- Selderif 12—18, Peterselie i«28 p. boa: benden ia. Reide vertolkingen profiteer-!Grote peen 10-14, uien ïi-ïi, uien ge- -1-,, .1—„nn 'SChOond 28—38, Kroten la 12—18, Witlof I, den daar leder op hun eigen wijze yan..74_^ (dem ,u a#_8l ldem Ib 78_84i In de sonate van Haydn werd daardoor tdtm tn> 59—74 p, kg. dc SplclfrcudlKkeit tot op grote hoogte. Aanvoer 4! ton. opgevoerd. In rie variaties van Brahms' Dolden Dellclou* laa 31—48. Idam Ia 31— waren het de heftige klankexponsles, die i.f &-*l aan de vertoikirDt» dramBlisrhe span- uiem in 21— :ïd. Wem ib ie—32, idem lc 13 kracht verleenden en die zich toch zeer, u p. kg. Aanvoer 15 ton. cox t Orange fmlrnotonlpn T de "wl^ruave '"•m'te'lt-»? GloAl"*v"n Hoïï.nS stilde momenten tn tie vergave. EenlUa 25—ae, idem la ai—28. idem Ib 16—24, soms wat ie nadrukkelijk nnar voren tvt«m ic 12—18; Jonathan laa 20—24. idem brengen van minder belangrijke midden- u 20-22; Conférence laa 64—66, Idem Ia stemmen vc-steordc S. üïVw.Bid.m' STi'- het evenwicht m ,ar heeft aan de tve- <i5 Uiem lb s\-Rcmy l» 29—33. wondering voor de prestatie niets arce-luuMn ib 29—30, idem lc 21-29 p, kg, dgan. AD INT. Black Ahcante 246—254 p. kg. L IN vol decennium is er verstreken J-J vóór .^Excelsior" zich opnieuw heeft geteijd aas MoussoTflski s „Bo ris Godouuou", één der meest magis tral-} scheppingen uit de operalitera tuur, tea an Phems Dtizch en zijn koor eertijds een uitvoering in cmt- certvorm gavent die de luisteraars van toen nög heugt. Dat in al die jaren zegge en schrijve één maal dit gran dioze werk ook te zien is geweest, wuift elk bezwaar omtrent d-e 'concert uitvoering ak zodanig wee. In een ge val als dit is het beter, ién (zij het belangrijk) aspect te missendan dat trien deze aa wnjpend.; muziek in het geheel niet zou luwen. Vooropgesteld dient ten aanzien van de gisteren in de Rivièrahal gegeven uitvoering te worden, dat Dusch de partituur tot in finesses beheerst. Zijn koor heeft dan ook met ongewone ex pressiviteit kunnen stegen, vnsrbij de sonore klankproduktie van de mannen stemmen «part moet worden gerele veerd. Maar ook vgni het R. Ph. O. kreeg dc dirigent veel gedaan. Er is opmerkelijk vitaal en geconcentreerd gemusiceerd, vooral wanneer men de altijd summiere voorbereidingstijd van dergelijke concerten ln aanmerking neemt. Dat nochtans de klankverhoudingen te wensen Heten is een incoveniënt van de Rividrahal, die als zij niet vol is aan sfeer zowel als aan akoestischs bruik baarheid inboet. Waar normaliter het orkest toch al in de „bak" zit en het hies door een teveel aan resonans nog werd versterkt, was het vooral voor de solisten veelal zeer moeilijk, zich te doen gelden. Daarbij kwam, dit men de diverse stemvakken nogal door el kaar had laten lopen, zodat meerdere var: de vstak twee of meervoudig be zette partijen niet onverdeeld gunstig voor tie betreffende zangers schenen its zijn geschreven. Toch willen wij hen allen met ere noemen, omdat zij een groot begrip voor hun rollen aan i de dag hebben gelegd. Georg Lttasy (Boris) en Bernard Kruysen (o.a. Varlaam) hadden indrukwekkender kunnen zijn, maar zij gangen bijzonder jmoot, evenals Arjan Blanken (Dlmltri), Mizzi v. d. Lanz, Mariëtte Dlerckx, Hom Kalma en Willy v®n He*e. ELLY SALOME ROTTERDAM, woengdag Ter ge legenheid van haar v#«rtig|srig jubi leum b|j de gemeente Rotterdam, heeft mej drs. M. FY-ort. bibliothecaresse van de Centrale Medische Bibliotheek, gistermiddag tijdens een korte hnldt- gingsplechtlfheld uit handen van ge neesheer-dlrecteur C. Blaekam* van atek«nhuis Dfjksif; de gouden ereme daille ontvangen behorend bij dc- Orde van Oranje-Nassau. Van deze gelegenheid maakte dokter Blanksma gebruik om zeer veei loven de woorden sum het adres van mej, Foort te richten. Daarnaast over handigde hij haar de traditionele bul van de gemeant» en een geschenk on der couvert. Zty kreeg tsog twee enve loppen; een van do artsen en een van voorzitter dr. R. Maathuis van de Cen trale Medische Bibliotheek. Mevrouw J. Dekhuizen-Zeehuizen belichtte de menselijke kwaliteiten van mej. Foort, die hierna geroerd allen dank zegde. B 100kntoeiO# is bli j vend zei fstri jlend kunt U wassen zoals U wilt, ook in de wns- mo« inne. t iaar wens Ii chf cen trifugeren, dus geen druipnatte overhemden meer. Daarna op hangen om ie drogen droogt snel blijft glanzend wit is ondoorzichtig oorspronkelijke prijs -35*90' koopi U nd voor haast halve prijs: jjg Per persoon worden slechts 2 stuks verkocht i ROTTERDAM, dinsdag —Voor het op 2? december j.l. in het Bergvv j ziekenhuis gehouden examen voor hei diploma ziekenverpleging A zijn de Islaagd: Zrs. M. van Dongen; A. Eerlanc i M. I. E. Goldhoorn; A. Hofman; A. de Hoop; F. A. L. tie Jong; R. A. M. ,de Kroon; W. Luttikhuizen; G. Mei jer; N. A. Veth; A. A, Wentsel; en br. 1C. A. Breedveld. (Van onze kunstredactie) F|E toneelgroep Ensemble heeft maandagavond In de Rotterdamse! Schouwburg de plaatselijke premiere i gegeven van „De bruiloft van Figaro" van Beaumarchais onder regie van Kar! Guttmann met in de bijzonder goede hoofdrollen Ton -van Duinho ven en Pleurt Touw. Naar aanleiding van de eerste voor stelling, waarmee de nieuwe Eindho- vense schouwburg werd geopend, stel de onze recensent C. B. Doolaard dat dit stuk hoewel aan de lange kant door zijn levendige dialoog en talrijke verrassende wendingen goed bruik baar la voor het realiseren van spran kelend amusement. Als totaal viel het hem echter tegen, omdat Guttmann in zijn mtse es scène veel minder fines se had bereikt den noodzakelijk was. Het werd dan ook een voorstelling niet vele aantrekkelijke details, maar zij groeide niet uit tot de dansante eenfetld die Beaumsrchais bedoeld heeft. Er bleek ook uit dat dit soort blijspelen van aüa vertolkers een maximum, aan speltechniek eist, een maximum dat bij Ensemble onvoldoende aanwezig is. Het publiek reageerde hartelijk. ROTTERDAM, woensdag Op 51- jarige leeftijd is in Bruinisse overle den de hervormde predikant J. van der Sar, die van 1847 tot 1961 in mir» stond. De begrafenis geschiedt vrijdag middag om half 3 op de alg. begraaf plaats in Bruinisse. tOmSBAM W*«|.Krvla:M« tOTTttDAM Kovt* H«4»atir«at ROTTIIDAM M««»t ROimOAM S X«i«ndr. Loi»4t|h MOOOVLIIT x Wlnk*le«ittrum VLAAftDlNOIN: lUsv.U LIIDIM Hiarlidmtnlratl ZCIST Sl«tlfl«n (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Negea maanden met aftrek hoaric gisteren de scheepsbrander A. B. (28) tegen slcfe eisen, teen hij voor de rechtbank stond omdat hij op 21 september een ruit Van een juwelier asn diggelen gooide en uit de etalage enkele horloges stal. Verdachte had een aantal moeilijkhe den, die betrekking hebben op het milieu, waarin hij leefde. Zijn daad was der. ook meer een daad van agressie. In de Burgemeester Baumannlaan gooide hij de ruit toen maar in. Schade 1500. De horloges, die hij met een greep zich toeeigende hadden een tota le verkoopwaarde van 540. Uitspraak dinsdag 15 december. 3 dec. hoog water 1» Rotterdam le tij 4.33. 3e tu 18 37: te Dordrecht le IU 8 04, 2e t" - •- Hellevocteluli S# «j 3.80. 3e t ven Hollend le IU 3.13, 2e tl Official ford Deafer i dei j»i die tot nel de wc o» 13 OP yt mi on 63 22 w< W! fee wi V8 de k VJ to oc di n h di tl fat d< IU n< Io v< te ec tv te aa ne to ta no fee he al VJ er nj kt S te de 12 vt gi di V( VJ h( A ve Ti hi ki •w g< Pl S<

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1