„W aar om zou ik thuis blijven?" Hij w Krachtproef voor °y namo Zware straffen met een maximum van vijf jaar SCHC gaat Leiden in last brengen >50 Y( leovanierfaal AGENDA „Oh what a lovely war" uitgesteld Uitverkorenen OFFICIER: 17 VERDACHTEN, MAAR OOK MAN ACHTER DE SCHERMEN? Roche en Otten speelden voor RPhO-vrienden Volkswagenbusje over de kop I Klankerupties op fluit en 1 „OPHITSER1J INSPIREERT ME JUISr' „Verlovingsringen festival 1975s Bioscopen Voor heden Voor morgen C.A.B. organiseert kerstfeest voor gehandicapten termeulen zijn Ongewijzigd Drankfeest Exposities cröP® H»»d,o0V<S^üL Avontuur piano Haven Dr. ir. L. H. Ruiter in directie Unilever research lab. P®g. 4 - vrijdag 18 december 1964 (Advertentie l.M.) Kijk in onze nieuwe afdeling verlovingsringen. HOCKEY HANDBAL Apotheken fiylor** giir. nu... beduidend goedkoper SLECHTS EEN DAG IQTOimDAM» vry dag (ANP) far l Jaatteft ia. aal Ir, L. H, Kuiter tee- trwlea tot da difaette va» het Vstttver mMnb laboratorhun Ir Vlaardingen. Deze sal mat ingang van het vi jaar bestaan uit at neren dr. J. TETORON longens -pantalons Zuiver wollen NOORSE TRUIEN LEO HORN ,IK FLUIT' (Advertentie M VERLOVINGSRINGEN VERLOVINGSRINGEN VERLOVINGSRINGEN WIM =0 KOK JUWELIER NIEUWE BINNENWEG 295 SCHIEDAMSCHE WEG 129 (10 Jaar vóór op da tijd) U vindt er een fraaie kollektie UJNBAAN 90 Arena, dag. 2, 7, B.30, zat. en *.ond 8, 4 30. 7, 9.JQ «tuft Salvo'a In het hooggebergte. li Centraal, dag. S, 7, (.11, zet. en zond. a. Ml, 7^ 8.30 uur: Stript®»» van Parijs, 18 J. Clnaag-BUenkorf, doorl. voorst, mtuwsrevue - tekenfilm, Vier dagen 1» november. Het drama van Dallas. Cineac-Ben», das. B.30, 11.30, 1 30. 3.30, MO, 7.30, 30, zondag vanaf 1.30 uur: De onoverwinnelijke '.ven, 14 jzond 11 uur: Galapagos In kleuren, al. Cinerama, dag 33Ö en' 81». zat. 330. «.80 en 8 uur: Search for Paradlae, al. Coloes»:vrijdag t.m, «oensdag. dag 2, 7, 0.15, zona. 4 30, 7, BJ» ïiurfwonderful life, ad. Corio dag. I en f uur: My fair lady, aj. Onna. dag 1 en zat. en zond. 1 39, 4 48. 8 uur: Irma la Douce. 18 1. Harmon]., dag. 2, 7, 9.1' gat, an zond. 2, 4.30, 7. B 30 uur: Vechtraa van Texaa, 14 1 ■rl rion, dag. 2 30, 7, 8 30. zond. 2, 4.30, 7. 9.30 uur: Liefde tn een kool, 18 j Ziumlère, dag. 2.18. 7, 9.30. zal. en zond 3, 4 30. 7, 9 30 uur: De vrouw ln de folter-; kelder. 18 1. Luxor, dag, 3, 7, 7 30, zat en zond. 2, 4 30. i 7, 8.30 uur: Allez France!, s 1. Metro, gag. 2, t, 8 18. zat en zond 2, 4 30. 9.18 uur: Cl! In het bloed. 18 J. afaüca, vrtjd 8, zat. en zond. 9 uur: Da» grsgse Llebeuptel, 18 jsat 7, r.ond 4 en 7 uur: Zorro, wreker dar partizanen, 14 1., zond. 2 uur- Pietje Bel, aJ. Passage, dag. 2 en 8,13, zat «n zond. 3, 4 18, f9,18 uur: Da man met de geheime1 formule, 18 J. Prinses, dag. 2 16, 7, S 30, zat 7, 9 30, zond 4.30, 7, 9.30 uur: Wonderful Ufa, al, zat. en zond. 2 uur: Hoy Rogers Wild i West, aJ„ vrtjd. en zat 24 9» uur: The! Christine K®#Js.r Story. 18 i. ■es, dag. 2, 7, 9 18, zat. en zond. 2, 4.30, 7, i 2.13 uur: Kogels voor een moorden*ar. 14 J. Studio '82, dag. 3.18. 7, 9 30. set ea zond. 3, 4.30, 7, 9 39 aar' Veel liefs uit Mos kou. IIJ. BM», dag. 218, 7, 9 30, zat. sn zond 2, 4.30, 7, 9 30 uur. De zevende dageraad, 18 j. 't Venster, dag, 1 30 en 8. zond 1. 4 80, 8 uur: Lee enfant» du paradis, l8j Victoria, dag 2 en 8 zat en zond T tn 9 30, woenid. 8 uur* J.tmee Bond 001 contra :r. No, 14 j zat 2. zond. 2 en 4 30 uur* De spoorzoekers, a t Botterdame Schouwburg, 20 18 uur. NRT - Fauit I. Ahoy*-f.:;ouw, S0 00 uur: Holiday on les Volks Unlve» titelt, 20 00 uur: voordravtvi Albert Vogel. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, vrijdag, De uit voering die door het Londenee gezel- schap zou worden gegeven van de mu sical „Oh what a lovely war" op maan- dagnacht 28 december in Luxe is ver- plaatst naar donderdag 14 januari, aan vang 8 uur. Dit houdt verbandt met een kleine wijziging ln de tournee van de Engelsen. BOTTERHAM, vrijste# Het comi té voer auto- en boottochtjes voor li chamelijk gebrekklgen organiseerde gis teren in LommerdUk een kentfeest voor ongeveer vierhonderd gehandicapten. Particulieren zorgden in samenwer king met het Roóde Kruis voor het ver voer ven de genodigden. Gezamenlijk genoot men van 't uitgebreide program ma. De aanwezigen zongen kerstliede ren en zagen een kerststuk van ds. Simoons, dat werd opgevoerd door da mes van de Unie van Vrouwelijke Vrij willigers. Het bedrijfsleven zorgde voor de luch- en verrassingspakketten. (Van onze sportredactie) ROTTERDAMvrijdag. Het kattenincident in de Noordoostpol der is voor Leo Hom geen aanlei ding geweest om zich terug te trek ken als scheidsrechter voor de wed strijd FeijenoordPSV. Jk zie niet tn waarom ik thuis zou moeten blij ven", vertelde hij ons gistermiddag. „Achteraf bezien heb ik misschien wel stom gehandeldmaar als de mensen zouden toeten hoe ik gesard ben, zouden ze meer begrip hebben voor mijn handelwijze. Van de op- hit sen, in sommige krantendat de mensen zondag poes, poes of miauw, miauw moeten roepen trek ik me niets aan. Dat inspireert me juist om te gaan. Ik heb bij Feijen oord nog nooit moeilijkheden ge had, uitgezonderd dan die keer met die strafschop, maar ook daarna ben ik altijd keurig door Feijenoord I ontvangen". Ho?» zal er dus zondag b(J zjjn. TwUfel bestaat er nog steeds over heti meespelen van Frant Bouwmeester. Fetfenoords linksbinnen heeft deze week vollodige rust gehouden, maar taterdag zal pas bekend kunnen wor- ?,f ^de. "«hleasure, die kij t«gen UVAy heeft opgelopen voldoende gene- **n Is. Mocht dat niet het geval :fn da» »»i hö vervangen worden door Kick van der Vall. Gunstiger zijn de berichten over Ge rard Berghaliz. „Psjmmey" heeft weita- waar nog «teed# last van z(jn voet, maar bU tie training te gebleken, dat h(| kan »'teï«n ostler het rlaloo te lopen na eni ge tijd te moeten uitvallen, Hoewil Feijenoord nog wel enige goe de reserves achter de hand heeft' is bet toch te hopen, dat het verder van bles sures verschoond blijft. De kern van de ploeg zou anders te zeer aangetast wor den, me' invallers voor Kreijermaat, Kruiver en Bouwmeester kan Feij enoord van PSV winnen. De Eindhove- naren zijn namelijk zo onverstandig ge weest. hun twee beste aanvallers Be?i Theunissen en Pierre Kerkhoffa te ver kopen, Ze hebben er - eiiswaar enkele talentvolle jongeren bijgekregen, maar ln het verloop van deze competitie is al gebleken, dat zij nog niet allemaal rijp zijn voor de eredivisie. Bovendien heeft Bram Appel «en paar oudere spelers tegen zich in het harnas gejaagd door ze op een al of niet nette wtize te passeren. Dit alles komt de stemming in een ploeg niet ten goede, maar daarmee 1« niet gezegd, dat PSV zondag niet met alle beschikbare ener gie zal .rijden Als je tegen Fei .noord speelt, vergeet je alles. FEIJENOORD: Pie ten Graaf land; Romeijn, Kraay, Veldhoen; Vrauwdeunt en Haak; Bergholtz, Groot, Vmneker, Bouwmeester of v. d. Vall en Moulijn. SPARTA: DoesburgTer Horst, Eijkenbroek, Bentzon; Kemper en Laseroms; BoumanBosselaar, Van Miert, Bosveld, Adelaar. EXCELSIOR: Brouwer; Mudde, Visser, Oorschot; Den Butter en SlutWeber, Brand, Kort, Schou ten, Mühlenbruch. XERXES: Van Dijk; v. d. Hei de, Bavelaar, Fa]te; Spinhoven en Damen; Heyerman, Kriesch, Snoeck, Klein, Klemjan. SVVv. d. Velden; Visser, Gloudemans, Schenk; Bax en Van Beek; Van Dongen, Van Dijk, Van Meeteren, Osterholt, Hubert. Twee jeugdbendes voor de rechtbank f Adve 'ie l.M Verlovingsringen De opbrengst van de kc-rstpotten van het Leger des Hells bedroeg gisteren 1.764.78, zodat nu een totaal te be reikt van 5.432,03. Advertentie I M 1 voor moet u toch bi| Zij, dl* eennutl crips mousse Nylons hebban piragm, ko pen nooit m®«r anderen... Is wel sant feewsssrd. Afgezien van de uitspraak..., cripe mousse Nylons bbbsn beslist bijzonder» «igentchipptn. Naadloos, passend voor Iedere maat, - uiterst rekbaar ver sterkte hiel - kortom de Ideale kous. Rsgfljn gebreid en daardoor zo elastisch en goed aansluitend... een perfect e afkleding, die Uw btsn ale een tweede huid om sluit. Vindt U het normaal dat U voor kousen met die eigenschappen minstens 2.50 per pur moet be ulen! Haar niet tijdens deze speciale verkoop, went nu koopt U ze bijna éin gulden goedkoper. FhE andere verenigingen uit Rotterdam en Schiedam hebben deze week teen nieuws te melden. Sparte, Excel- slor en Xerxes hefebea sandag' fewounen en SV ïr speelde niet. Daar er geen ge- bleeseerdle spelers sjja, wss er voor de mahzg srs en trainer geen reden om hun ploeg te wijzigen. m 8P®rte mag na het goede ape! tegen MVV op een gelijk ape! tegen DOS ho- pen. Excelsior heefit ogenschijnlijk niet vc«l kans by Eindhoven ei; Xerxes kan door een op 't Gooi misschien weer wat dichter by de derde plaats komen, SVV moet met ruim verschil van het «wak^e tonga kunnen winnen. Hermes Dvs. heeft «sn vry weekend en kan zich dus vast gaan voorbereiden op de derby tegen SVv op twr-.de Kerstdag, W|NK£H:tHTRUM-HN*fNW«46 TtL HJgtl - K DAM (Van onze handbalmedewerker) ROTTERDAM, vrijdag In de EnerglehiU wordt in het komende weekend alleen op zondagavond ge handbald. De intsfremantete wedstrij den spelen zieh echter elders af. Dy namo trekt naar Den Haag voor de krachtproef tegen landskampioen Ope ratie '55. Vorig jaar waren de Rotterdammers de enigen cife de withemden een ge lijkspel konden afdwingen. Deze keer hebben ze zich voorgenomen de lands kampioenen te verslaan, maar na het spel tegen Stratum^Meteoor zal Dyna mo toch op niet meer dan een gelijk- mo toch op niet meer dan een gelijk spel mogen hopen. In de districts eerste klas delen de Schutters moet het zondag opnemen tegen het Goudse Vires. Een gelijkspel ligt in de lijn der verwachting, Snel- wiek moet van Wilton kunnen winnen. In de tweede klas zal DWS wel een flinke nederleag van Hellas 2 te Incas seren krijgen. BIJ de dames moet DWS in Den Haag van Hyglea winnen om tn de kopgroep te blijven. In de districts eerst* klas Is er voor Schutters geen eer te be halen bij Athene, hetzelfde geldt voor Rod*, dat Veto ontmoet. Voor Snelwiek Is er tegen het Haagse Hellas mis schien een gelijkspel weggelegd. (Van »n onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De Rotterdamse rechtbank kreeg gisteren een omvangrijke zaak te behandelen. Op een enkele uitzondering na, waren het nog zeer jonge mannen vaak recidivisten, die voor het hekje verschenen. De officier van Jasiftle, mr. P. A. H. Bos, meende dat men in Rotter dam onder de oudere mfatodffere meestal olet van kendearising kan spreken. «ader desa Jeugd zeventien verdachten heeft wel een grote bendevorming plaaitgebad. En de plaats, waar de Jeisfeluf a»r de bliksem «Dn gegaan, te het café De Blauwe Duif in de Sint Andries- atraat." In w mm bestonden er twee benden die Rotterdam met diefstallen her-en- der teisterden. In totaal werd voor 30.000 gestolen, voornamelijk In Zuid an in het centrum van ds stad. Een bende stond onder leiding van de schil der W. A, V. (21) en de ander had als hoofdman de havenarbeider N. J. P.. M. (21). De?' hoofdlieden hielden In het ge noemde stamcafé soms afgewisseld met De Blauwe Vogel innig contact. De justitie is er van overtuigd, dat er een nog grotere leider achter de scher men werkt. De gedachten gaan uit nasr het zuiden des lands. ■tattirtl&mie Sefeeuwbutz, 2018 uur: NRT Ratel var «en ilmpclman Aksy-Mbouw, 13.00, 20 00 en 23 15 uur IMiiJay on ice Rtvtèra-hal, 30,18 uur: Kerat-promenade «weert R. Ph O (tedeltjk Muieum St-Medam, 20 11 uur Ka- KSMSWtieSt gezelschap Intertexta Baehconcert. Voer een ovarzlcht vm de oxpoatUea tn Rot terdam xte on* blad van donderdaf. Reenter Slaawmari Bultarman m (H Or: »t Benthulaeratraat 13, t*i 34381», tl Oor- sona, Schlekade (9a. tal (4S8S$t Klam- polder-apotheek DuyveM^Unstraat S, tel 1(44131 .Kuit!. Cl da VrleeeUen S, UI 232233: Laiaay, v VoUenhovenitr 88. tel 1SSJ88; Ramleb-apotheek. Remleh- weg 43. tel 12(704; W v d Vecht Me. theneeeerwei Ulo. tal «30188 BBIeiertèert-aehletitoefe! Pieeg-Oroet, v Bttthavenatnge) 1. tel S93I47 Lteket Meaioevert Aaotheek Utuplaat, Cour- aandaeweg 4K «el 873341; pT#inwe«-apo. thtett. Plalnwaa tel stil»#: A Rial Langenhorzt w, tel (741(21 dr -F F van Oenua, Bebwlandeetasn til, tel 1B388) Roogvliet, Wall en Üpjjkenteeei seethseR v 3 Bert, Deedemonaltraat i. H :i>8vWet lel OI0-1932 epotetek Pernl*. Burg f» Bsetrwt II, Pern la, te). «10-1MU7, Morgen roeg om 9 uur begint de verkoop van dat crlpa nudloze Nylons, 1 x 20 denier, per pur voori lef. «f Mèrtf». keet. ROTTERDAM, vrijdag. Welke club* gaan ln 1188 In de ïefat# Itlssie weit de beckeyteoR aangeven? De eempethtelatder heeft voor de laatatr bockeydag v« 1(64 •'n listig programma ln «Ikaar geaec, dat se nog Mi voor nieuwjaar te weten aul- I Sea komen wie de .grote jongens" ïnllen i all». A.Tjn.erUan ig or één van, daar te op io rekenen, want aeadag gaat vars Larsm wln- nen. SCHC ook, want dat brengt enge- vUfel-i Leiden ln laat HBM wordt de vests dercSê men: daar ken Kampong; niets s»a veranderen En dan houden we het op BMHC «I» Saai®!# «n ds grote vier. want dat ÜHYC de Bloemendalera ln hut» leggemara kan et; ten willen we nlt 1 aanne mers, Xlelne 'bssaJeg, dl© hard tuilen moeien vechten em het hoofd boven wgier te hou den worden Hilveraum en Delftae Stssae I Colkfiael lullen die twee elkaar aan één punt helpen. i Roiiereame ov»rg»iigekïaee«r RBC.. die n« «1 w«ken probeert aljn vierde 1) com- peUttewedetrUa te «pelen ontvangt 8CHC II Er alt voor de Rottardammer* wel leis in Schlsdam— Rotterdam 1a er bU Aevlon— Victorie, De st«nd«IU»t duldt op winat voor de laatate Do andere wedatrtjden van de promotlekaneoii «Un wat docrslchtlger MSHC zal Groen C.ti- niet aan kunnen en Hlllegeraberg de opploeg HDS niet fcs dat Victoria II ïfln etadgenoot Leonlda* kan klop pen 1a voor de ingewijden ook geen raacteet ROTTERDAM, vrijdag (ANP) Gis teren is op de KStosneiwcc Rotterdam Ooïiis, ter bmgie var. ie oprit Moor- drecht, een Volktwigenbut|« met aan hangwagen over de kop geslagen. Vermoedelijk heeft de bestuurder de macht over het stuur verloren. Drie van de zeven telttenden op weg nasar hun werk, werden gewond. Twee van de drie gewonden, de 34-J*i!r« T. Dekker en de 18-jarige B. van Vliet, beiden woon achtig te Capelle a.d. IJssel moeiten in een ziekenhuis worden opgenomen. Zaterdag 18 december en zondag 20' december wordt in het Muieum «oor Land- en Volkenkunde aan de Wlllemg- k*de. de» middng» om 3 uur een op-' voering gegeven van «en Chinees schimmenspel. De opvoering ge schiedt door dr. Max Bührmann, (Advertentie l M Als U meer dan vijftig gulden wilt besparen op de aankoop van «en nieuw karpet... een van de best* hulskamarkarpetten die gemaakt worden, wacht dan piet lang»r. Want morgen begint een na* seizoensaanbieding van een be perkte partij zware kwaliteit Grippor karpetten, vér onder de normale catalogusprijs. Gripper karpetten, «en begrip voor hen, die weten vwt aen karpat In een hulskamer met veel loop moet kunnen ver- duren..- in warme kleuren en dessins, normale prijs 265,—, nu voor nog géén tweehonderd gulden. I-ïOElVEL het een (wel verdedig- 14 bare) usance is bij de Vereniging lot Instandhouding van het R. Ph. O., de door haar georganiseerde ka- mermuziekavonden uitsluitend door leden van het orkest ie doen geven, is het bestuur daar gisteren weer eens van afgeweken ten voordele tian de onlangs benoemde 2de concertmeester Daniel Otten, die zijn programmadeel mocht uitvoeren met zijn oom en duo partner Johan Otten. Men kent deze combinatie hier in tussen reecis ®n heeft eerder kunnen constateren, dat van de pianist op grond van zijn langere ervaring krachtiger im pulsen en "aardevolU: suggesties In zake da vormgeving zouden moeten uit gaan dan ia werkelijkheid geschiedt. De jeugdige violist namelijk wie zal bet hem kwejlUk nemen? heeft nog niet genoeg zelfbewustheid om interpreïBiie- aarzelmgen te overwinnen en wie Mo zart (K.V. 304) en Brahma (op. 100) speelt kan een gebrek aan muzikale per «ooniykhcld winder gemakkelijk ver bloemen dan iemarid, dl® zich tot het vlrtuozenrepertoire bepaalt. Daniel Otten heeft het echter in zich, ook met deze zaken (de moeilijkste op recreatief gebied!) in het raise te ko men. Waarschijnlijk eindigt hy irs een later stadium ook niet met Krelsler- kleingoed. Een geheel nieuwe kennismaking be tekende deze avond voor het publiek feet spel van Michel Roche, in september j.l, als 1ste soiocelliüt aangesteld en evenals Otten jong en begaafd. Ook evenais deze aog in een interpretatief ontwikkelingsstadium met byzonder veel kansen op een goede toekomst. Ro che is bepaald virtuoos. Hij bewees dat voorsl m«t Tschaikowsky's Pezzo Ca priccioso, maar liet het tevens over. duidelijk blij.-u-n in sonates van Brévsl en Debussy. Ofschoon de toevallig» sa menwerking met Johan Otten zeker niet ideaal was, had Debussy veel sfeer, het geen, het stuk in eerste Instantie dankte aan de fraaie toonvorm b ig van ie jonge cellist. Iets meer rust (Bréval!) en een zuiverder intonatie by hoog liggende passages zullen zeker voor hem bereik baar zyn. Tijdens de aan hsrt concert in het Re petitielokaal voorafgaande vergadering is de heer H. M. Kraayvanger als be stuurslid herkozen. ELLY SALOME (Advertentie l.M.) Dat W. A, V. zich een belangrijk personage voelt, blUkt wel uit het feit, dat hy na een inbraak met enkele kornuiten aan de Callandstraai, in de directeursstoel plaatsnam om het aan gerichte drankfestijn. geld werd niet gevonden te leiden. De officier nam deze zaak, evenals de rechtbank, zeer hoog. Hij eiste straffen*, die varieerden van enkele* maanden tot vijf jaar. Mr. R. J. Brunner, president, merk te herhaaldelijk op: „Is dit nou avon tuur, die inbraken. Neem een schip, den ben je een flinke vent, want dit zijn laffe, misselijke streken. Geld, geld, geld, daar draait het by jullie ttilewiaal om. En inbreken is zo mak kelijk, omdat er bij de polities zo'n personeelstekort te. Er is dus niets flinks aan". Er werd ingebroken In cafés, kan toren, fabrieken en woningen. De broer van W. A. V., de loswerkman J. J. (18) brak voor het eerst in, msar, in zijn wittebroodweken, voor het «.vontuur! Eis: een jaar en vier maan den met aftrek. De eis tegen zijn oudere br«r, W. A. V., was: twee jaar met aftrek en ter beschikkingstelling van de rege ring Mr, Bos zei: „Hij te al geruime tijd het hui» uit getrapt. Hij wilde zijn zus op d® Kaap laten „tippelen". Eis tegen C. D. M. (18), loswerk man; sim jaur en Keven maanden j eugdge vangenisstrafTegen v. d. H. (20), loswerkman: twee jaar en ■m maanden met aftrek. Tegen H. S. (34) bankwerker, die als heler op- in* c1: twee maanden. De tweede bende opereerde voorna melijk in ea rond de haven. Daar tred K. J. M. op als chauffeur. Eis: vijf maanden, waarvan drie voor waardelijk. Els tegen J. P. T. (25), loswerkman en één der intelligents drie jaar met aftrek. Tegen S. K. '0), loswerkman^ die uaa zeer veel lie ten r. jlnam en die reeds een zware straflijst had; vier jaar met aftrek. «te muzikantesk sluitstuk vani hef gro tendeels uit «mie!; bestaande concert, gisteravond dear de fï«if;tst Govert Jurriaanse en de pianist Ton Hartstu ksr ia Boymans voor een goed gevulds zaal gebracht. Een opvallende eigenschap van deze sonate is haar compositorische verwant schap mat Hlndemith en enkele Fran sen. In de ogen van hedendaagse klank- alchemisten (en hiertoe behoort thans helaas ook deae begaafde, jonge telg uit het geslacht der Andriessen») zal dit wel kwalijk lijken, want Hindemith, Pouienc en MUhaud hanteerden een Mort«nvro«f om 9 uur befint daxi naseizoem-verkoop van prachtigs kwaliteit Grippar kuftettta In d« maat 200x300 cm, voor n>. af Mhrift, het, schrijfwijs die mg sterk voeling hield met het beproefd® tonate systeem. Het kan du» best zijn. dat Andriessen niet meer achter dit jeugdwerk staat; het neemt intussen niet weg, dat hst leven dige, logisch geconcipieerde stuk nog sleed» een publiek tan verkwikken, eok al bestaat dit publiek uit mensen wier interesse vooral uit schUnt te willen gaan naar het allernieuwste p experi menteel gebied. Bruno Maderna mei zijn „Hbneyreves" en Casttglloni met zijn „Gymel", beide voor fluit es piano, b.v. zyn notoire nieuwlichters, die niets te dol acht-mn hetgten men bm een r: .«nilloneel instrument aan geluid of i klank kas ontfutselen. Heeft het zin om te gewagen vsr» de I ape«i»eulaire en moeilijk controleerbare 'verrichtingen van Hartsuiker, die met zyn Teutoons gsbtuk van onderarm en eiifheog op het klavier of met cjjn ma nipulatie» aan de blote snaren de to edoe- Mb gen vaa een Casttgllonl, en Hoöteer /eergevenT Stellig niet, of de fluitlitJurri- aanae eok de ssotatks hebben ontcyfeH [en technische kunstgrepen op hun in strumenten toepasten, ze bereikten toch nooit meer by de toehoorder dan ge voelens van verrassing zoals knallen of llohtfIguren van een vuurwerk teweeg hums® brengen. Hun respectabele teeh» nteche en muzikale verworvenheden bleken hei duidelijkst in Mllhauda op pervlakkige Sonatine, (je PUperiaanse sonste Van Plet .Ketting en genoemd stuk van Louis Andriessen. S. NIEBOER J. P. v. d. B. (29), glazenwasser, ook wel Haagse Jan genoemd, zorgde ook veelal voor vervoer. Eis: een ja ar en negen Hi«ande,B met aftrek. De eis tegen hoofdman N. J. P. M. was: twee jaar 4a» zes maanden. M. v, d. M. (18), loswerkman, stal één keer tin in de heven. Eis: vijf maanden, wat:». - vss, drie voorwaardelijk. Eis tegen L. F. R. (23), havenar beider: acht nwanden, waarvan drie voorwaardelijk. Tegen A. L. (28) tien maanden, waarvan drie voorwaarde lijk. Teg«a A, 3, D. (18) een j*ar «a drie mitnden. Tegen A. M. (88) negen msandtR, Tegen W. T. (54), koopman, voor heliag: aen Jaar sa drie maan den. E. P. (44), schipper (Boise Eddie genaamd), wist wel een „gaatje" voor een gestolen auto. Ook heeft hij in Belgli ae» aantal vonnissen voor bo tersmokkel achter de rot. De officier mg in hem #sn man dk zich mat vrouwenhandel kan gmn bezigh -aden. „Als Ik vrij kom, ga ik weer in de illegaliteit", sou hij gezegd hebben. De officier was onverbiddelijk. Eis vijf jaar- Uitspraak 31 december. nd dingh, prof. dr. H. A, Boekenoogen ®n dr, L. H. Ruiter, de uitbreiding vut de dlreette vair het laboratorium dat tieh vooral bezighoudt met bei onderzoek van vetten, zeep en andere wasmiddelen houdt verband met de voortdurende groei' van de werkzaamheden die dit Flanellen iongans-aporthemden in vier fraaie dessins. Normale prijs 4r90" Nd, 6 tot 14 jaar ALLE MATEN Prachtige 55/45 POLYESTER FIBRE geheel wasbaar, in zwart en grijs. Normale prijs Nd, 8 tot 16 jaar ALLE MATEN tn grote vencheidenheid van kleu ren *n dessins.Normale prijs XA&9 Nd, 4 tot 14 jaar, ALLE MATEN aomtOAM SOtttlSAte t aOTTIIDAM IOTTIIOAM HOOOVMIt i VlAAIDINOINl KIPIN 1 Zl)»l W.ii'K,«i«kaé» Kart* K.aartreai Maant KalmCr. l«(iiél|l Winkelt*»!.**» U«iv*l* H*arln«i**»l'»*t Slailaan Igboratorium worden vsrrteht. BU df officiële opening h» 1956 y-.Hjroeg 'hc. aantal antdewtrkers ongeveer _25tt «b hans uitgegroeid pt 875. Dé h«r Ruiter tal zich voornanieUik bezighou den met researchaangeleKenhedcn op fysisch chemisch en technologisch ter rein.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1