Managers ziekte Harings superieur in cycle cross i 2. 3.-.A- HEM A 1\TI131TW GOLD LEAF De filter-sigaret speciaal gemaakt voor échte rokers. NU Player's f 1.25 Player's Gold Leaf is een van de meest verkochte filter sigaretten. U kunt nu ook in Nederland het volle aroma genieten van superieure tabakken. Als U een échte roker bent, probeer dan vandaag nog Player's Gold Leaf. mm filter, tipper w Geslaagden 1 Amateurfoto's in Hist. Mus. i GOLD LEAF Nieuwe regeling voor h.t.s.-en Niet alleen „mooie" mIsiN; i -i" I"j \i IÉ o*c«i» i'jiy j»r: •MmMM Ssslmm pift lÉ flag- 4 - maandag 21 december 1964 ROOMBOTER-AMANDEL KERSTSTAVEN EN KERSTKRANSEN met echte amandelspijs gevuld. Steeds kersvers uit eigen banketbakkerij. KERSTSTAVEN KERSTKRANSEN en y.'-,U"1: Vy VI :.M l. AARDBEIEN 1 literblik 1.4S VIN PERLÉ sprankelend (ris. per fles ELITE HAVER Om de borrel te completeren ZOUTE PINDA'S per zakje 45 c NU 2 zakjes 1O0 gram GEZOUTEN CASHEW NOTEN 100 gram GEZOUTEN GEMENQDE NOTEN 100 gram BLIK APPELMOES mm heerlijk fris, per blik 59 c NU BLIK DOPERWTEN (fijn) van prima kwaliteit. per blik 89 c NU EXTRA BELEDEN VOLVETTE boo gr GOUDSE KAAS NU 69 VESTIGINGEN i ^5 r.'uKUnï IV* tf" Tii'ET een kleine variatie op de -ÏJL sl*g«in van het Centraal Bu- van de Tuinbouwveilingen zou ik na hst aanschouwen van FeUen- oórd-PSV willen zeggen: Geef mU voortaan maar geen Appel. HU eamskt helemaal niet naar meer. HU is lanr niet sa fris, sappig, gezond, stevig en lekker als men ons «om» wil doen geloven. HU heeft bij mU sells «es bitters smaak in de mond achter, gelaten. Dese appel is kennelijk ook ai aangetast door de zeer besmettelij ke managersziekte, de angst om te verliezen... TK weet niet hoe het u is vergaan, maar ik heb me een beetje zitten ergeren aan de manier waarop dit PSV Feijenoord heeft proberen te weerstaan. Een zevenmans-verdedi ging zou men van een Sittardia, MW ot Go Ahead kunnen verwachten, maar toch niet van een ploeg als PSV met spelers als Wiersma, Van "Wis sers, Kemper, Glesen, en Verdonk, die oog niet zo lang geleden interna tional waren. De Eindhovenaren hebben nog steedf een goede naam in Rotterdam. Dat bleek wel uit de opkomst van de 57.000 belangstellen den, maar als ze so doorgaan, sullen we ze niet meer tot de grote? ploegen mogen rekenen. Bram Appel vertel de me na afloop dat hij een soort Herrera-systeem had toegepast. Wel nu, als hij de trainer van Internatio nale als voorbeeld voor ogen blijft houden, dan beklaag Ik de voetbal liefhebbers In Eindhoven en zou er wel eens kunnen gebeuren wat Willy Kment na afloop zei: Zo jaag Je de mensen van de tribunes. TpEIJENOORBS trainer had begrip voor de moeilijkheden waarmee zijn spelers te kampen hadden ge had. „Tegen zo'n verdediging is bij na niet te SDelen," vertelde hij me, „De ruimte om te combineren ont breekt. Als we nu maar snel een doelpunt hadden gescoord, dan zou PSV wel naar voren zijn gekomen, maar we misten vandaag de mooiste kansen. De spelers werden daardoor onrustig. Na de rust ben ik bang ge weest voor een tegendoelpunt, maar gelukkig hebben we dan toch de twee punten kunnen pakken. Daarom ben ik toch teviedcn. We zijn nu winter kampioen met 26 punten uit vijftien wedstrijden. Dat is een paar punten meer dan ik had gepland. Om kam pioen te worden moet je gewoonlijk- met een gemiddelde van anderhalf spelen, maar als DWS 70 goed blijft volgen, zullen we nog minder punten mogen verspelen". U}0t*#L WILLY KMENT W/lh'LY Kment rekent er op dat Frans Bouwmeester volgende week tegen DOS weer van de partij zal zijn. De blessure van de Breda- naar is minder ernstig dan zij rich aanvankelijk liet aanzien. „Als Frans meespeelt, speelt ook Coen Moulijn beter, Zijn afwezigheid was vanmid dag duidelijk merkbaar," zei Kment. ■\700R het eerst sinds vele weken was nu eens niet Moulijn de gro te man in de Feijenoord-ploeg. Ver boven allen uit «tak ditmaal Guus Haak. Zoals hij vanmiddag speelde is hij onbetwist de beste kanthalf van Neder'and. Vooral de zuiverheid van zijn passes was opvallend goed. Hier heb je de vervanger van Bennie Mul ler, Denis Neville! AL met al was het wederom een goede ondag voor Rotterdam. Sparta schijnt nu eindelijk z'n draai gevonden te hebben. De 40 zege op DOS zal voor Feijenoord niet gemakkelijk te evenaren zijn. Excel sior verraste met een gelijkspel tegen Eindhoven en Xerxes bleef in het spoor van de leiders door een over winning op 't Gooi. Ook SW won, zij het bescheiden van Longa, maar For- tuna Vlaardmgen kon het tegen Hel- mondia niet redden. KRISKRASSER ROTTERDAM, maandag Aan de Nederlandsche Economische Hoge school te Rotterdam zijn geslaagd voor het examen kandidaats economische wetenschappen; de heren O. O. de Wil- jes, R. P. A. Smit, F. J, Edelman uit Rotterdam en C. van den Berg uit Vlaardmgen. Voor het doctoraalexa men: de heren G. H. Ledeboer en A. C. J. Abeln uit Rotterdam. Onder grote belangstelling te vrij dagavond in Hoek van Holland bet jeugdhuis „De Thuishaven" aan de Concordiastraat 8 geopend. (Van onze aportrednctle) SCHIEDAM, zondag In «Is? zaterdag middag door de rennersclub Schiedam georgjir.ls! rde cjcle-cross in het Strrre- L«>s heeft de Limburger Haob Haring»,, die langzamerhand een internationale reputatie ssls crosser heeft opgebouwd, nogmaals Cor Rutgers, de nationale kam-] pioen, zijn suprematie voorgeschoteld. Er waren 43 deelnemers in de hoogste categorie met alle- vaderlandse kopstuk ken. Elf ronden, in totaal 25 kilometer, hadden ze af te leggen op een vrij zwaar parcoürs. Harings demonstreerde vanaf de start zijn klasse door weg te lopen, nagezeten door Van der Hulst, de natio nale kampioen Rutgers, goed old Manus Brinkman en Van Venrooy, de nieuwe! in- genkampioen van het vorige seizoen. Van Dijk, die de bus miste, volgde voorlopig op de zesde plaats, totdat hij In de vierde 'Schenlder). 2. C. Rutgers (Maarden), .1. C. van der Hulst (Zoeterwoude), 4, J. van Geest (Maasland), 5. H. Brinkman (Rotter dam», s J. va» Dijk (Lisse) 7. C. van Tol (Alphen a d. Rijn), 8. van Venrooy (Hees), 9. G. Ruitenberg (Baarn). 10, H. tan der Horst (Stolwijk), 11 H. Willemsen (Duitsl 12, B van Dorth (Rotterdam), 13 J, van der Horst (Stolwijk)14. J. de Ko ning (Breda), 15. J. Pluhnars (Enter). B-kl. 2,0 km in 46 40 min. 1. F. van der Veile (Voorschoten), 2 J. Buys (Rotterdam), 3 J. Zoetemelk (RIJpweterinjO4. 3, Wil- genburg (Austarlltz), 5. 3. Au Song 'Roetof- arendsveen), 6. J. Brouwer (Kotterdair), 7. W, Neeskiv i (Borns), 8, M. Bertou (Den Kasg), 9 A. van Ovsrvald (Zegge), 10. J, Raemnekers (Spaubeek). ronde wegens pech terugviel naar de achtste plaats. Voor Van Geest was dit de aanleiding zijn opmars naar de voorste regionen in te zetten. In de achtste ronde liet Harings zijn gezellen In de steek. Toï die gezellen be hoorde Van Venrooy toen al niet meer, 'och zijn plaats was door Van Geest Ingenomen. Harings wist alle aanvallen af te slaan en de kampioen van Neder land bijna een minuut achter zich te laten. Van der Valk uit Voorschoten was bij de nieuwelingen oppermachtig. De Rot terdammers Buys, Koopman en aanvan kelijk ook Brouwer bleven hem het dichtst nabij. Verder in de strijd moesten zij evenwel da taak van de achtervolging op de koploper aan o.m. Zoetemelk en Van Wilgenhurg overlaten, doch ook zij schoten tegen de kracht van Van der Valk te kort. Uitslagen: A ki 25 km In 1 02 43 uur. 1. H. Harings (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag. De toe latingsvoorwaarden voor de hosera teel:-;-:hc scholen worden veranderd. In Rotterdam met tasrsng van de cur sus 1966—1967. De toelatingsvoorwaarden zijn: on voorwaardelijke overgang naar de vierde klas van een middelbare school met vijfjarige cursus of naar de vijf de klas van een zesjarige school, of: einddiploma h.b.s.-b of gymnasium-b, of het einddiploma van een havo- school (met geschikte keuze van de examenvakken). Deze leerlingen wor den geplaatst in de eerste klas, de studieduur voor deze leerlingen wordt vier jaar (meisjes worden op gelijke voorwaarden toegelaten). (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. „In de ze jachtige tijd Is het noodzakciUk ten hobby te hebben". - Deze mening werd gistermiddag ge. poneerd door de voorzitter van de Amateur Fotografen Vereniging Bot terdam, de heer J Notenboom, toen hij in het Historisch Museum de jaar- lykse expositie van de A.F.V.R., open de. Veertig van de 100 leden hebben 260 foto's Ingeleverd, waarvan er 130 dju opgehangen. Er zijn 3 afdelingen: ju. nior-, senior- en hoofdklasse. Volgen» de heer Notenboom, directeur van de Chr. H.B.S. aan het Henegouwerplein, zijn niet alleen „moe: foto's" opge. hangen, „wam, zo verklaarde hij, dat denkt men: Zo kan ik 't niet. De be doeling van de tentoonstelling te na melijk om in nog bredere lagen serieu ze belangstelling voor de fotografie te wekken." Eerste prijzen (medailles) werden toegekend aan J. C. Snijder (hoofdklas se). F. H. Kohier (juniorklasse) en A. AJoosten (senklasse De tentoonstelling van de ruim 60 jaar oude A.F.V.K., sen van de eerste fotoclubs in Nederland, duurt tot 18 ja nuari, maar de mogelijkheid bestaat dat men tijdelijk het veld moet mi men voor een herdenkingsexpositiss over 300 jaar Mariniers in Rotterdam, 32 dec. hoog water te Rotterdam le tij 7 00. 2e t|J 18.37; Se Dordrecht le ttj 7.39. 2e tij 20.01; te Hellevoetslult le «j S.38. 2s tij 18.00; tt Hoek van Holled le tij 4 57, 2e tU 17.17. n peru ten rjt--i&Hw-jCiïv. DOl MCClI (VUiT MINDER CÏGLD Player li-tilt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1