Interessante wedstrijden in 2e divisie Wie is onze beste voetballer? 400 ton per dag Ureumfabriek in R'dam-Pernis AGENDA 1 Hillegersberg Raad voteert 34 mille voor voorlichting Eigen salon voor tieners op nieuwe veerboot Vaar* Varia sffi&aLtsssa'fc a nsiij ?w,r»iwsW; Sa-ïssK'ri.'tas'B: w Sparta ongerust over Bosveld Eerste paal aan Oostzeedijk voor D. van Alphen Uitverkorenen m Arena Centraal CineacBeurs Colosseum Corso Grand Harmonie Kriterion Lumière Luxor Metro Prinses Hex Studio 62 Thaüa 't Venster Victoria Sparta Bioscopen 4e CRUISESCHIP R'D AM-BAZEL Voor heden Voor morgen Huidenveiling Nieuwe dienst Exposities Apotheken 'liM' donderdag 24 december 1964 Amateurs Pand worden overgebracht. /2UUS HAAK heeft deze week de grootste sprong gemaaks in ons voetbalklassement. Onze lezers en onze sportredactie be- loonden hem voor zijn prachtige spel in de wedstrijd Feijenoord—- FSV met een negen, waardoor hij van de dertiende naar de tiende plaats kon oprukken. De vijftiende competitieronde bracht overigens weinig verande ring in de volgorde. Aan de kop liep Pieters Graafland een punt in op Coen Mouhjn zodat de spanning in de strijd om de Parool-" Tker weer wat Ib toegenomen. Het klassement ziet er nu als volgt uit: 1. Mouljja (Feijenoord) 115% punt; 2. Pietera Graafland (Feijenoord) 114% pnt.; 3. Slui (Excelsior) 104 pnt.; 4. Kraay (Feijenoord) 103% pnt.; 5. Veldhoen (Feijenoord) 101 pnt.; 6. Van Miert (Sparta) 100 pnt.; 7. Bosveld (Sparta) 99% pnt.; 8. Schouten (Excelsior) 99 pnt.; 9. Falie (Xerxm) 98 pnt.; 10. Hank (Feijenoord) 96% pnt.; 11. Ter Horst (Sparta) 95 pnt.; 12. en 13, Brilisman (Fortuna) en v. d. Velden (SVV) 94 pnt.; 14 en 15. Blaokenstein (Fortuna) en Romeijn (Feijenoord) 92% p. 10. en 17. v. d. Heide (Xerxes) en Adelaar (Sparta) 92 pnt.; 18. Kort (Excelsior) 91% pnt. De fabriek wordt gebouwd voor de Maatschappij tot Exploitatie van Kooksovengassen Mekog, een onderneming dis met Albatros Superfosfaatfabrieken N.V. tot de Verenigde Kunstmestfabrieken Mekog-Albatros N.V. behoort. Coöp. Tiidttbouwveiling Z.B.-eilanden Is» Weer Festival Sailings" TUMMBI Ierland Lijn n.v. heeft besloten met In gang vm 8 januari ijl weke- Mjka «6 efsraart te biedea via Rotterdam naar Belfast, Dt Belfastichepen mllta uil weekboten nsar Dublin en Cork» Iedere vrijdag van Rotterdam vertrekken. Dam- mars 1$ Van der lUld* ts Co. te Rotterdam treedt op als agente. Feijenoord kan tegen DOS de 10 vol maken OS8117 In Bangkok Redelij ke thriller in de James-Bond-stijl. Nieuw. De haan van m'n echoonmoe- der Komedie waarin op grote rchaal gezwendels wordt. Nieuw. Spuit Elf Nieuw» Nederland- ge film van P»ul Cammerman». Nieuw. Robin and the 7-hoods Goed gekke film met Frank Sinatra en zijn clan in het Chicago van de drooglegging. Reprise. My Fair Lad? Knappe ver fltaJng van de musical met Audrey Hepburn en Rex Harri son. Prolongatie. Irma la Dome Sprankelende komedie van Billy Wilder met kostelijke rol v»n Shlrly MacLal- ne. Prolongatie. Draeola Speciale kerstat tractie om van te Ijzen. Reprise. Alleen's avonds. Zeg het met kogels Redelijke j wettere met Audie Murphy. Re- prise. Alleen 's middags. j De wereld sender son ..On- j derwateravontuur" van Jacques Yves Coustsau. Nieuw. Sam van hiernaast Meestal amusante komedie met Jack Lemmon. Nieuw. Alles France! Kluchtig sieuw werk van Robert Dhery. Prolongatie. De Tal van Borne Fors pro- j dukt uit de spektakelfabrieken a. van Samuel Bronston. Reprise. Te ri)k oer loe te lopen Anu - (ante komedie over meisje {Shir ley MacLalne) dat hears ondanks steeds rijker wordt. Reprise. Dood aan de rondkoppen Avonturenfilm waarin da geschil len worden opgelost met het «waaM. Reprise. Veel liefs nil Moskou Ruig sprookje voor volwassenen. Pro longatie. Topkapi Nieuw# film van J«i«* Dassla met Meltaa Mercou- rL Nieuw. Wat betreft ie vrouwen Niet erg fMlaigdo komdedie van Ing- ncar Berg: m». Nieuw. De lefschopper Kluchtige avonturen va» Norman Wisdom. Reprise. ^teoeaaaaisaasaeaaaaaaee***'1 (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag Als de vorst aanhoudt en de vel den dus hard blijven zullen in het komend kerstweekend overal de voetbalschoenen met de zuignap pen weer te voorschijn komen. In vorige seizoenen hebben ze hun nut dubbel en dwars bewezen en vrijwel iedere semi-prof club heeft ze dan ook aan haar uitrusting toegevoegd. DWS is dit seizoen de eerste ploeg geweest die er van heelt geprofiteerd. In de uitwed strijd tegen Ski Og Lyn bewogen de Amsterdammers zich er vlot mee over het harde veld van Bis- Iet. FeUenoord een van de plagen die de schoenen in Nederland introduceer den heeft al verscheidene keren laten zien dat <r voeten kan. Dat la een plezierige gedach te nu de stadionclub In de komende we ken van het voorlopig nog van cup- sorgen bevrijde DWS een *kanval op haar leiderspositie mag verwachten. Na d< 4-0 zega van Sparta op DOS sou men gemakkelijk in de verleiding komen te virun u tia. e Jt.i oord zondag in Utrecht geen enkel ge vaar loopt. Niets is echter minder waar. Iedere uitwedstrijd is nog altijd moei lijker dan de zwaarste thuiswedstrijd. Bovendien zal Arie de Vroet wel een bijzonder systeem hebben uitgedokterd om het Feyenoord lastig te maken. In Rotterdam verraste hij Fe «moord des tijds met een 4-3-3 methode, waarbij de i echtste'iu-'i in lerupKt'trokken positie opereerde. We zijn benieuwd wat hij nu heeft uitgebroed, om Feijenoordi tiende zege in iuccessle ta voorkom e i. Als het maar niet zo'n defensief systeem ia ais van Bram Appel, want dan temmen dp toeschouwers zondag beter bij de warme kachel blijven. (Van «eis onzer ver.!--reevers) ROTTERDAM, donderdag. - Op een ierrete op de hoek vae de Oost- zeedljk en de Willem Ruyslaan Is gis termiddag de eerste p al geslagen voor een in etages hoos bedryfspajti voor Chemische Wasserij m Ververij D. van Alphen N.V. Het nieuwe ge bouw grenst aan bet huidige terrein van Van AJpben. De bovenste vier etages en de dak- kantine zijn door de gemeente Rotter- uitzicht op een van de drie dam aangekocht voor de Dienst voor j topplaateen. Kermes DVS en Fortuna Sociale Zaken I zijn zijn wat te ver achter geraakt, maarTwee maal is de zeventig jaar oude blijven tot gevaarlijke uitschieters in wasserij door bombardementen ver- 8 v l woest. De eerste keer in mei 1940 en u <-i 5rx<' zÜrt cr ®eende tweede keer in inaart 1943 bij het vaiurm Hn'hart Üef» 80 g6n i seallieerde bombardement op het weg vangen. Hubert speelt nu weer rechts- telijk stadsdeel. H,"1*" eP °P J,e bnker- j Het industriegebouw aan de Oost vleugel teruggekeerd. Bovendien heef- ,;ec!ük was nauwelijks voltooid toen $Z£K}lZr*%£*r$.n P'8"1» moeten af- daarin op de derde er. vierde etage aa? Leeuwen. Bij Henrieseen nieuw onderkomen werd gevon- DVS bestaat er onzekerheid over het den, Enkele jaren later, ia 1947 kt- meespelen van doelman Leen Besem. Hij ligt met maagklachten op bed. Wim Ondersta! zal hem eventueel vervangen trok men de parterre en eerste ver dieping van de panden 209 en 208 a an de Oostzeedijk. Een gedeelte van het j machinepark zal naar het nieuwe De heer D. van Alphen. de tegen woordige directeur, is wasbaas ge weest op de Rijndam Van de Holland Amerika Lijn. Hieruit is een relatie ont staan die nog voortduurt. Alleen al per Bij de amateurs wordt de belangrijk ste wedstrijd OvermaasCW op Twee de Kerstdag gespeeld. De club van Paul Thomas heeft dan op de Linker Maas- oever a'leen maar concurrentie te dueh- voor de HAL" reinigt het'bedrijf ten van de Feijenoord-reserves. Verder jaar zo'n 40.000 wollen dekens, dit weekend: De MusscheiiONA en Voor het nu in aanbouw genomen DCV—Unitas. Sparta heeft na de terugkomst van Ttuvj; Bosaelaar met ««ses het 4-2-4 «ysteaa toegepast. BUI The caon noemt het echter liever „six-and-slx", waar mee Itj tii bedoelt dat Spart» mot sea man aanvalt «la iet kun «c mot sea man verdedigt als het moet Vooral Charley Bosveld, dis ta de laatste twee wedstrijden vijf doelpunten scoorde, schijnt met dews speelwijze erg gelukkig te zijn. Hij hoeft nu op het mid denveld geen zwaar werk m<e«r te ver richten, zodat a(J al rijn kracht kin leg gen ta ijn solo-acties en Ur «ehoten. Bepaald verontrustend Is het daarom voor Spart* dat Bosveld geblesseerd Is. HU heeft zondag eer, trap tegen z(jn (onbeschermd®) rechter scheenbeen ge kregen, waardoor een lelijke wond is -intitaan. Da kans dat Bosveld kan spe len, was gisteravond volgens Thomps on „fifty-flft>Mocht de laatste test zater dag onverhoopt ongunstig uitvallen dan maakt Thompson een keus uit Haze- broek en Piet de Vries. DHS la vroeger voor Excelsior altijd voor de beker en ook aan het begto vm dit aelzoea waren in de uitwed strijd aucssvoL MogelUk put Excelsior hier zoveel vertrouwen uit, dat het DHC op Tweed.* Kerstdag opnieuw k»a ver uit» en Me weg omhoog kan vervolgen. Als Leen Tutap aan het einde van de week Ét is, brengt Rlnus Smits ta de voorhoede waarschijnlijk een wijziging aan. F de tweed® divisie twee iatoMwnte wedstrijden. 8VV—Hermes DVS sal op Tweed# Kerstdas veel fieitied»mmera op Harga to hosp doen lopen en vwtiag sollen Sm VUnrdinRen Ac vonken er af springen bjj FortunaXerxes. Voor SW en Xerxes staan de groot st» belangen op het speL Balde ploegen FEIJENOORD: Pietera Graafland; Romeijn, Kraay, VeldhoenVrouw- deunt, Haak: Bergholtz, Groot, Ven- neker, v. d. Vall, Moulijn. SPARTA; Doesburg; Ter Horst, Eykenbroek, Bentzcm; Kemper, La ser oms; Bonman, Bosaelaar, Van Miert, Bosveld, Adelaar. EXCELSIOR: wordt samengesteld uit de volgende twaalf spelers: Brouwer, Mudde, Visser, Oorschot, Den Butter, Slui, Weber, Brand, Kort, Tump, Schouten en Muhlen- bruch. ■XERXES: Van Dijk; v. d Heide, Bavelaar, Fafxé; Spinhoven, Damen Heyerman, Krietch, Snoeck, Klein, Kleinjan. HERMES DVS: 'Besem of Onder- al; Monster, Weber, Éeikamp; Flam, Van der Kooy; Van Ede, Sla venburg, v. d. Burg, De Blok, Gou- wekrtuw. SVV: v. d. Velden; Visser, Glou- demans, Schenk; Van Leeuwen, Van Beak; Hubert, "Van Dijk, Van Mees term, Osterholt, Van Andel. FORTUNA: Hooymans; B tanken- stein, Jansen, BriUëfnan; Baksteen, v, d. Borden; Kuiper, Tamas, Does burg, v. d. Zwar Don. dertig meter hoge pand werd het ont werp gemaakt door architect J. P. van der Aa jr. Aannemer is N.V. G. Zoon Co De bouw duurt ongeveer zestien maanden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Zo spoedig mogelijk wordt op het terrein van Albatros Superfosfaat Fabrieken N.V. in Rotterdam-Ferms begonnen met de bouw van een grote ureumfabriek, die 400 ton ureum (dat onder meer als kunstmest wordt toegepast) per dag zal produ ceren. Anna, du. a, 7. 930 uta, bolde kenid. wmd. 4.30, 7, S.30 uur: OAS, Ceaf ROTTERDAM,, donderdag Het vierde cruiseschip in de dienst Rot terdam-Bazel, het M.S. „France", zal bij Christof Ruthof te Mataz worden gebouwd. Het nieuwe schip zal, wat indeling en afmetingen betreft, onge veer gelijk zijn aan het M.S. „Neder land" dat deze zomer werd gedoopt. Begin 1985 wordt de kiel gelegd, waar na in oktober de tewaterlating zal plaatsvinden. In mei 1966 zou het schip klaar moeten zijn. (Van een onser verslaggevers) SOTTEBDAM, stonsterds,?:. De geraeenters%d heeft gistermiddag be ef»-tea een krediet vsn 34.700,- be- «shikbssr te stellen voor eesi beschei den begin met een gemeentelijk voor lichting se entrum. De burgemeester zei, op Verzoek van de ioclaiistteeh® fractievoorzitter, da heer J. Reehorst, dat in de verdere toekomst grotere bédragen voor dit centrum nodig zullen zijn. Over de mogelijkheden Rotterdam aan een ge meentelijke „lichtkrant" te helpen, zei mr. Vara Wftisum, dat een dergelijk project naar raming 250.000 gulden gaat kosten. Aan het slot van de vergadering wenste burgemeester mr. Van W&l- sum de raadsleden alle goeds voor de feestdagen. De heer ir. F, W. C. Blom beantwoordde, namens de gemeente raadsleden, deze wens. De schaakvereniging „Hillegers berg", opgericht ta de Siberische winter van 1928, viert deze maand Im« 15-Jarig beiiaan. Weliswaar Is lün 14 niet versierd en bemerken de niet-acimkeitde bewoners van het al oaie „KHdefaertsberg" wetelg ef niete van het Jubileum, maar in „de Smidse" san de Straatweg (81), het clublokaal van dese gezellige vereni ging, ls men verheugd over de steeds stijgende lijn Van het ledental en beeft een klein feestje plaatsgevon den: er werd Wat gedronken, gege ten, gesjswehed penningmeester Foort werd tot ere-lld benoemd, om dat hij 33 Jaren bng de kostbare •ch> -ten vaa zUn dub feilloos be heerde) en er werd dat hoort er tegenwoordig blijkbaar bij néé! vlug geschaakt. Of het «ssle gmê ging, vermelden de wedstrUdtabel- len niet. Het eerste tiental van „Hillegers berg" gooit dit seizoen in de eerste klasse (afd. B) van de Rotterdamse Schaakbond hoge ogen. Gelukt het dit team zijn concurrenten achter zich te houden, dan komt het in het volgende seizoen uit in de hoogste afdeling van de RSB, de zgn. promo tieklasse. Als slot Van de lustrum-viering wordt op woensdag 30 december een simultaan-seance georganiseerd voor hulsschaker8. De S.Y. „Hille gersberg" stelt deze schakers, onder wie dikwijls bijzonder goede spelers schuilen, in de gelegenheid geheel kosteloos en zonder enige verplich ting deel te nemen aan deze ilmul- taanwedstrijd. De slmultaarsspeier, die de huls- schakers op de proef gast stellen, zal zijn de bekende Rotterdamse hoofdklasser J. A. Kunnen, die vele malen kampioen van de S.yl „Hille gersberg" was, tweemaal het kam pioenschap van de grootste vereni ging van de RSB veroverde en ver scheidene keren dichtbij de RSB titel was. Gegadigden voor deze slmultaan- avond gelieven zich vóór 30 decem ber te melden bij de energieke se cretaris van „Hillegersberg", C. G. H. van 't Land, Kleiweg 218a, Rotter dam-12, telefoon 188307. YTOOR de zeventiende keer wordt zaterdag, tweede kerstdag, door de W.E.V, „De Rotterdamsche Leeuw" to gebouw „Odeon" de na tionale wedstrijd op horaatraiaeïa georganiseerd met sis inzet het offi cieuze kampioenschap van Neder land voor clubs. Er zullen negen clubs met vier renners deelnemen. Het veld wordt ttiet individuele renners tot ongeveer zestig deelnemers aangevuld. Beken de namen op het programma zijn o,m. Koel, De Jong en Schep, die voor het Amsterdamse „Ulysses" uitkomen, „De Bollenstreek" heeft als favorie ten Aarts, Van Lierop en Stroomber- gen aan da start. Zij moeten noch tans op felle tegenstand rekenen van de renners van de Rotterdamss verenigingen aoals De Bruto, Toole- naars en Mijnsbergen van „De Pe daalridders", Graai, Dekker en Ro- rijg vaa „Apollo" en van de renners Van der Torre, Van Duyvenbode, Droog en Van Dalser (kampioen van Zuid-Holland) van de organiserende vereniging. De wedstrijd begint om twaalf uur, doch reeds twee uur tevoren is -te zaal open en zullen de renners gele genheid hebber» wat aan de roller» te wennen. De traditie getrouw belooft het weer een gezellige sportmiddag te worden, waarop vele- wielervrien den uit verschillende delen van het land elkaar zullen ontmoeten. ("PUSSEN Kerst en nieuwjaar vindt A ia de Energiehal een groot te- ketbafltoernool voor scholieren plaste Gespeeld wordt op 28, 29, 39 «n 81 deeemher, steeds morgens. Van de SvdLO veraam Ik dat slle voorberei dingen voltooid ;ijn, suar om het gek?;:; te deen slagen ls er nog mn aantal scheidsrechters nodig. Hun die als zodsrig kunnen fungeren, worst verzocht *lah isssantogmaffea ©m half nsges. bij het stwetertaat in de Energiehal te ïaeldea. Niet alleen da RvdLO, nasar voer»! de scholieren rallen hen daarvoor dankbaar zijn. KRISKBAS8KR Het project is ontwikkeld door het Nederlandse Ingenieursbureau Con tinents! Engineering (deel uitmakend vaa d§ Verenigde Machinefabrieken) uit Amsterdam, dat In rijn huidige vorm 3 Jaar bestest ea reeds een tiental op drachten op hei gebied van de bouw van ureumfabrieken heeft uitgevoerd. Een bijzonderheid la dat de in Per- nb te bouwen fabriek de grootste ore nmfabriek met één prodnktle-eenheid wordt die Continental Engineering ooit heeft ontworpen. Men heeft nreunafa- brieken met een grotere capaciteit (560 ton per dag) ontworpen, maar de se bestonden nit 2 gelijke prodaktie eenheden (259 ton elk). De nieuwe ureumfabriek, die in 1966 met produceren zal beginnen, zal vol gens het procédé vêo. de Staatsmijnen in Limburg werkeso, die 3 ureumfabrie ken ta gebruik hebben. Van dit pro cédé werd ook bij vorige opdrachten (Zuid-Afrika, Rusland, Frankrijk, Chi na en Korea) gebruik gemaakt. Ureum, een chemische verbinding met koolzuur en ammoniak, wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Door het hoge stikstof gehalte <48pct) wordt ureum als kunstmest steeds m«er toegepast. In de Verenigde Kunstmestfabrieken Mekog-Albatros némen Hoogovens voor 20®/« deel «n de B.F.M. Den Haag en Zoui-Ketjers Hengelo voer elk 4Wo. Het ingenieursbureau heeft ook de hand in de ontwikkeling van salpeter zuur-: zv.verzuur- en caprolactamfe brieken. ROTTERDAM. Prijzen van dinsdag 23 december 1234. Andijvie 73—99 p. kg, rede kool 923, gtóe keel 1&—16, gr. kooi 14—20, boerkool 834: sla Ia 16—33 per krop: s!a SsUxrfsla) 4143 p kg, spruiten Ia 82—«8. id. Ha 39—92, ld. Ib 90—52. ld. lib 2029, ld. Ic 32—33, Id. Id 7»—IJS, aan voer 38 ton: pret 37(0 p. kg: seldert] 13— 31 p. boe, {Ktersedie 19—33 grots peen 8—14 p. kg, uien 11—33, uien geschoond 33—33, sjalotten 47—87, witlof Ia 74. id. na 40—88, ld. Ib 4t>SS. Id. Sb 30—48, aanvoer 51 ton: Black Alicante 858—271 p. kg, Gotóeo Delicious las id. Ia SS— 48, id. Ib 1838, Coxs O raaf® Pippin !»is 70—89, ld. Ja 88—68, ld. Ib 32—39, 'ld. Ic IE—23, Goudrelnette Isa 2836, ld. Ia 24— 34, ld. Ib ÏS—24, Winston laa. 37—44, ld. Ia M, ld. Ib 1924, Wifsrtsrt verpakt Isa «6— 68, td. Ia 48—54, lit, Ib 48, 14. Ie 86, Laxton Superb a Ia 37: Comtesse de Pari» Ia a 4ï— SS, IS. Ia 29-31, iü, Ib 23—38, ld. Ie 1®26; St.-Remy laa 31-31, ld. Ia 21—36, ld. Ib 3884. Bangkok, 14J trial, dag. S, 7, 9.1», belde kerstd. en zond. a, 4.13. 7» 3.30 «ar: De baan va» m'n schoonmoeder, al, Cineac-Bijenkorf doorl. voorst, o.s.: nieuws» i®vae#.»kleu«aftliffi, BliJy Bevan te de ksmedi® Van de wal ln d« sloot. ai. belde kersten zond. van 9—24 uur. Cinese-tea», dag. 6.30.11.30, 140. 3.30, 3J0, 7.30, 030, le "mmi, en zond. vanaf 130 uur: Sprit elf, aj zond 11 uur; Ga!a> pagae, al. Clneraoa, dag. 8J0 en 8.15, beid* kerstó, sa zondag 2, 5. 8.15 uur: Circuswereld, al. CoUos».: dondard. 3, 7, 8.15 uur: Susan» ne. 18 j. vrljd. t m. woensd. dag. 2, t, 9,18, belde kerstd. en zond. 4.30, 1. 8.18 uur: Robin and the 7 hoed* 14 J. belde kerstd. en 'ond. 2 uur: Door 't dolle heen, ai. Corso, dag. 2 en 8 uur: My hols lady, ai Graai» dag. en 8, belde kerstd, en zond. 1.30, 4.48. 8 aar: Irma lm Doms®, 18 J. Harmonie, dag. 7, 9.15, belde kerstd. m tt ld 4.30, 7» 9.15 uur: BrseuJs, IS j» dag, 2 uur: Zeg het met kogels, 14 J. Krlterteis, dag. 2.15, 4 3), 7, 9.30 uur: Da wereld zonder zon, ad. Lumière, dag. s,I5, 6.48, 8.30, betó« kerstd. en zond. 1 30, 4, 8.46, 9.30 uur: Sem ven hiernaast, ai Luxor, dag. 2, 7, 9 30, beide kerstd. en skmuL i. 4 30». 7. 0.30 uur: ABaz Pramsf, el. Metrö, dag. hrida kerstd. en zond. 2 en 7.30 uur: JJe val van Rome, 14 J. Passage, d.c;i. 2 en 815, beids karate, en zond. 2. 4.15, 7, 9.15 uur: OJSJS. 117 la Bangkok, 14 j. Prinses, aiag. 2.15, 7, 9.30, !>«lite kerstd, sn zofvi, 4 Al, '1, IA aur: 75e rijk oen los te lopen, 14 J. telde kerstd. en zond. 1 uur: Tana, da wolfshond, ai. --rijd. en mi, 14.00 uur; De hou v«s jouw vrouw. 18 J. Rex, donderd. 7, 9.15 uur: De vloek vtm de prairie» 15 njjd. t/m wemad. 3,7, 9.15. beide kerstd. en zond. 2, 4.38. 7, 9.15 uur: Dood s®.n ds Resdkeppea, 14 J. Studio '83, dag. 2.15, 7, J30, beid® kerst, en zond 2, 4 30» 7, 9 30 uur: Veel liefs alt Moskou» 18 j. Thalia, dsg. 2.15 7. 9.30, beid* kerstd. en zond 2, 4 30, 7, $39, uur: Topkapi» 14 J. t Venster, 'ag 2, 'f. 9.15, telde kerstd, ea zond 13), 4 15, 7 9.15 uur: Wat be treft de vrouwen, 18 j, Victoria, donderd. 8 uur: Gigi, 14 1. belde kerstd. 2,4 39, 7, 9.30, zond. 7, 8 30, maand, en dlnsd 2, 8, woensd. 8 uur: De tefschoppsr, at zond, 130, 415 uur: Een fijn stel dochten, a 1. Ahoy-gebouw, 20.00 uur: kerstzang, schrift lezing do burg. Ven Walsum. Rotterdamse Schouwburg, 30.15 uur: NRT. Op blote voeten ln het park. St. LfiUftaskefS, 12.45 uur: orgelbespeling. Rotterdamse Behsswtrarg, 20.15 uur: NRT - gasten op het kasteel. Nw, Ocsterkerk, 15,00 uur: keretcoacert, Rotterdams 'rouv-.nkoo'.. Rotterdamse Schouwburg, 20.15 uur: NRT. raust I Gr. SchuKwburg-Zuld, 20.00 uur: Sttefbeen en show. Openbare verkoping va» onroerende goederen, door tie N.V. Notarishuis op 23 december 1964, ta de blauwe zaal van de Koopmansbeurs te Rotterdam. Voorlopige afslag: Not. W. van Riet: 1 pand es erf Hoofdweg 142 Inzet 41.000,-; 2 pand en erf Oudsenstraat 17 15.800,-. Om vier uur vanmiddag wórdt op de hoek van de Van der lekstraat en da Prins Hendrikkade, bij de ICsain- gtanebrug, een automatische vwkeers* lichtentnstallatle ta gebruik geaarnen De installatie kan eventueel ook met de hand worden bediend. 17LLERMANS Wikon Line Ltd. is Hull en de Swedish Lloyd Shipping Company te Gothenburg hebben voor gezamenlijke rekening bij de Engelse werf Cammell Laird te Birkenhead een order geplaatst voor de bouw van een snelle veerboot bestemd voor de dienst tussen Londen en Gothenburg. Het ongeveer 8000 ton bruto metende schip, dat 20 miljoen-gulden gaat kosten, zal qua inrichting iets bijzonders worden. Iets heel bijzonders is wel, dat dit schip een primeur zal krygen: een eigen salon voor de tieners.' Iftcferdüiid iets nieuws. Al oud ls. dat op verscheide n passagiersschepen een zaal* tie is ingericht voor het vei lig „opbergen" van kinderen beneden de tlea jaar. Een heel mooi exemplaar werd ge bouwd aan boord van het pas sagiersschip „Willem Ruys". Leuk ingericht was het: lange tafels met mooie stoeltjes plus allerlei speciale kaken tot vermaak van de jeugd als bijv. een huisje mei een echt dak, raampjes en een deurtje. Mawr wie gedacht zou hebben dat kinderen door zot» deurtje naar binnen gaan, heeft het :«i» De ervaring leerde, dat de lieverdjes nu juist niet door het deurtje gaan, maar vastberaden via allerlei onmo gelijke manieren naar binnen willen, klimmend en plukkend en trekkend aan alles wat maar los kan gsan. Kortom, na iedere reis weer kwant de Mniterkamer dichter bij da toestand van tan onheilspel lende puinhoop. Het kan na tuurlijs ook een beetje sast de civiels dienst gelegen hebban; de pauagïsff worden ver- wêttd m ook dsi kindertjes met bijv. een beetje meer melk en men weet het: meer melk maakt meer mans! Gezien deze Llóyd-ervaring maken wij ons enigszins be zorgd over het lot van de schoepsarchitect, die het in terieur van de speciale tiener salon te verzorgen krijgt. Deze salon immers wordt het domein vaa door veel goed voedsel sterk en flink gewor den grotere kindertjes. Moge lijk kan de goede man een paar tips gebruiken als bijv, een oaverwoestbaar, soepel twistvloertje Wet bovendien geluiddichte wanden ter tem pering vaa het geluld vaa ,The Rolling Stones'. Deze zingen de gitaarjongens mos n on- zentwege op deze veerboot ook de naam dragen vaa ,Roli -on-and-roll-off-stsnes' aan gezien hun te produceren ge luid in ieder geval lijkt op dat van op en af rollende stanen. De architect zal ook spaarzaam fVEN was er kritiek als zou- L den er torna te v tinig sleepboten beschikbaar zijn in de Rotterdam j* haven. Deze foto brengt het rappe ant woord van de Rotterdamse sleepbootrederijen in bmld: drie nieuwe, sterke slepers naast elkaar en pat in dienst, van links mar rechts de „/ta lie", de ,J)oggersbank" en de „Astronaut". moeten zijn met siervoorwer pen, vooral geen kleine, hand zame gemlten, die immers bij een plotseling meningsver schil, onmiddellijk suis» fun geren «ls wel te richtea pro jectielen. En dan dn stmien, een probleem apert. Gaarne een stoel van een mlét-té-til* en-conceptie', met de stoel leuning absoluut Onwrikbaar daaraan verbonden, dit alles indachtig het welbekende tót, dat een stoelleuning een ge liefd wapen bij de jeugd ge bleken is. Dit dan over eigen tie- nersalon, waarmee de jeugd zich op gepaste wijze zal kun nen vermaken. De mensen, 'die tussen de hoofdsteden vm Zweden m Engeland heen en weer zullen varen, zullen op tie nieuwe veerboot nog an dere aantrekkelijke diagen vinden als bijv. d® hutten, en redactieruimten voor ia to taal 408 passagiers. Vla zij deuren zullen la totaal 124 auto's naar binnen gerttlea kunnen worden, terwijl maxi maal 100 laidkisten, elk met een capaciteit van 2Q ton, op het hoofddek kutm«m worden geplaatst. Het schip dat In 1866 opgeleverd mmt worden, krijgt twee schroeven, aangs- d.'.-.ten door vier diesetaKsto- ren met «*n gezamenlijk ver- mogen, van 10.400 a.p»k. D» asiitaeld zal 18 knoop bedra gen. A ANGEZIEN de directie van d« Holland-Amerika Lijn mmr tevreden ii met de „F®«- tival Sailings" vge het sa» „Rotterdam17 van Rotterdam naar M«w York v.v„ heeft zij btiloten voor het komend® J««r wffidarom een drietal festival Sailings" te orgssni» aertn, in de hmp dat ook deze «i goed onthaal saUen vla den. Kuinart zal tot tweemaal toe aan boord zijn van het aa. „Nieuw Amsterdam" sn wel op de New Yorkreli vaa 11 tot 1# mei en vaa 14 tot 31 juli. Tijdenijl# speciale reia van het aa .^otterdam" wor- den ia de .festival Sadltags" ook Belgis en Luxemburg Irm trokk»;, Deze speckle rei* van het ia «Isttardam", dié „Benelux Festival Sailings" gaan heten, vindt plaats van 2Q oktober tot 6 november 1965. Aola Museum Boymxni, 14.18 uur: popp'-v— theater Frank Kooman, Bcfijnt» het wij ze konijn. Bouwcentrum, dg# 917 uur, beh. zond.: Woning 1976 Ideeën nu (tot 1968). Boymana wa inningen, dag» 10—17 aa*., zond. 1117., woenad. 19.30—22 uur: verzameling van Sir Edward en lady Hulton-Loadan: kuaat uit ti« lts #s 20e eeuw van Monet tot Staël (tjn. 17 —1), Dodeigne, t mld» r.uv/w.; vken en tekanln- Z«n (tjn. 14 Jan), 18e en li® eeuwae Duits» tekeningen uit eigen bezit (ton, 8-2) Ma rino Marts*» all schilder-achilderijen, gouachea, tekeningen (tm. 10-1). Dedeigne. Beeldhouwwerken en ttkenlngen (tm. 10-1) Dlorama.gebouw Diergaarde Blijdorp De Nederlandee dierenwereld loopt gevsüir (permanent). Buromast (rotlaeerie): Léon van Kerekhoven ■chllderijen (tm. 31-2 Diorama-gebouw Diergaard® BUjdcrp' De Msderteriie dieresiwereld loopt gevaar (pemanent) Eruomait (Rotiaeerie): Léon vaa Ksrekho- ven-icldlderijen (tjn. 31—12), Galerie Delta, W. de Withete, a* a, dag. 10—17, zond. 11—16 uur: H. P. 21'nmei- ■chllderijen (tm. 27-12). Gtmeente-Arohlef, MstSsLtm'imflmsi 318, dag. 10—17 zond. 11—17 uur: Oeververbta- dlngen, verssa, bruggen en tunnela (tm, 31-1). Hiiti'-ri.-.-» museum, dig. 10—17, zond. II—If uur: keramleken, silver, klederdrachten, poppenhuizen. Amateur Fotografen Rot terdam tjr 17 JsEuari), Init. Scheepvaart-Luchtvaart, dag. 9—17 u., zond. li17 uur: permanente expositie op ..-, >ritlem techniach gebied. Kriterion (foyer): rtf«s-schilderijen (tm. 27 december). Maritiem Museum Frin* Hendrik, dig. 1#—17 uur, soiid. SI—17 uur: verzameling op historiach-acheepvaartkundig gebied. Kssera Aaieriks. De geachiede.i» «Ier stoomvaart van Rotterdam op Noord- Amertka (tm. 28 februari). Metre (Was».»), dag. 13.30—17, zat. 9.SO— 12 30 uurr srr -mestte exjioeitia metro- bouw. Mueum Land- en Volkenkunde, dag. 10—17, zond. 11—17 uur: Wajang ®b Gamelan, Oceanië, mythen ea magie, Tibet, Afmat, firehlatorle der Sahara (permes®fii). Tel* em. verkenning van een oud® Afrikaan- ie cultuur (tm. 30 december). Popp«a- en achaduwspel ln de Oriënt (tas. 8 januari). Be Pijp, Gaffelitr. SO, dag. 9—21 uur: Cor- nelia l lth - tekeningen. Totti. -; KtBMtSriSig» ff. de Wlthatr. 38, dag IC—17, zond. 11—16 uur: RodMph» Niels mhllderijen (tm. 17 januari). 8attsï«S»s* KomtjUchtlng, Korte Lijnbama 18c, dag. 17—17, zond. 12—17 air: groep Atmta (tm. TT )«»u*ri) Kunitzaal Zuid. Zuidphtln 130, dag. 11 zond, 13—17 uur: Keg Bekker. m. plaitieken Aat Verhoog» grafiek 10 januari). •t Venatar, dag. 10—82 «ur: H#s» Ittmaim be«id«o en «childarfien (tm. 8 januari), Arnold Hamelberg - acmlderijen. gou* Waster- 7. chat, monotypieën, (tm. 8 jandra) Wöfam van der Vorm, W VenameUng singel 86, dined, en daederdad, 11—14, wwaad., vrijd. en zond. 14—17 uur. Van <4 dee. tm. 27 dee. Rechter Maaa- ééver: V. o. Mm «n Vo* Btetenwef 111 d, tel. 245487; J. I. Cohen en Maea» 's-Gravtndijkwal iï. tel. 23S868; mev. C. T. g. V. Doome-Janaen, Beukeladifk 122 a, tel. 233027; fa. V. d. Hoeic-Oelll, Oudedük 40, tel. 133782; Lanabere en zn. N.V. Pljnackerpleln 3, tel. «344»; J. A. 8chrevo«mde, Znjtlee- straat 71, teL i.WSiSs R. W. Spanhoff. Gowl- saalngc 58, tri, 124431: J. A. M. Vuytaake, Schledamaeweg 8, tri. 233987. öaï;®» Maaeoever: Dr. P. X. Heedarlk. Apoth. Mfiniharenlaan 15 b, tal. 371283: dr. V. Son's Tuindorp-Apotheek. Gw» Hille- dijk 336, tel. 19617# (to**. 183119): f. H. van Waart. De SJisst» 487, tri. 178630 (b**. 173387). Hlllegenbenr-Sehlebroek: Dr. P. Kir*, Teldenweg 161, tri. Hoogvliet, Panda ea SfSJkMüeee XI dec- tm, 2 l».; Apotfefsik U«9i?U»4, Max Ha- velaarwe* 2. Hoogvlie:tal, 01@-l@083p» Apotheken 2T dec, 20.00 mm Lr felts* Maasoever: Bek®r ra ei R V 4—u wow w- ;en 27 dec, SOM mm tm. 21 dee»» swsamr Maasoever: Beker en BarrauFL Mitheneaserlaen 400, tri. 2844001JÖL Braaeeard, Ossteradflk 311, tri, f; tel 185238*. Weaterapotheek, ttw, Wnnra- •1 118, tri. 234102. Rttleiereberf-Sehlebroeks,™ Schletoroekee tpotheek. Uitweg 16, tri, 191184. Linker Maai oever: Dr. Th, jBrter. ihaertabocht 38®, tel,JTQMOj laeneppel Groene Hilledijk 369, tri, 37*te», f. d. Leen, BloerafOnteliute. mevr so bus. Biotmionwiraw, St.* «m a, dr. M. P»ulmn-Sm«êU, Pit» OudaVkerk t. d. VraM 8 acht! 018 och' 01810 d*. d« van man. id.tke'rk s. *•- ss uur tot 35 dra l3 utw w aravjjj1 IgAOWOO-aWk - HK, W| Hrunptnl L%a stó kerk K tot Mi 01880-8188: vaa

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1