Libanon niet meer bij de favorieten VMdmkm GROTE AFSLAG KALFSVLEES BU BERT HE Kalfslappen Frikandeau Kalfsborst- Kalfseoteletten Kalfsoesters Kalfspoulet Kalfsschenkel Kalfsgehakt- Soeppakket ^2?5 j^4?8 mm VARA-radio met gesprek over Horn en Van Praag Dynamo pas na rust op schot Door exportstop nu ook i4T 2?5 haiimüm iwiUTsrr annniM prus Blokkeer in matig duel naar triomf van 3—1 Uitslagen: ROTTERDAM OP WINST TEGEN VAS Sportvakbeurs geopend BROEMEL OPNIEUW GEOPEREERD act. jonge medewerker ervaren typiste Leerling kappers(sters) John Postmus ijzerwerkers constr. bankw. elektr, lassers De Groot Feest- en vergaderzalen V.W. ruilmotoren 30 en 34 p.k.i Autoschade r A.V.O.-Garage C. Streng OOOgnmü^S?8 lOOgnrnJf IJ8 500 gnm j3f*" 2.95 ^.500 gram Jf5 -_ 500gnmJ^ 2?0 Zt5gnmi»r 00 psg- i - maandag 10 januari 1968 CLUBFANS UITTEN ZICH OVER JODEN (Van een onzer verslag- geefsters) AMSTERDAM, maandag. De VARA-radio zond zaterdagavond in haar pro gramma Radio-weekjjoumaal (onder redactie vatL^Henk van Stipriaan) een gesprek uit tussen enige Fetyencord-aup- porters. Het noa* een klein fragment van een reportage, zoals die door Hans Zoet in een Rottérdams café was ge maaktDe uitzending ging ah volgt.1 VARA-commentator: Waarin overdreven ckibltefde kan ver stikken willen wij u tenslotte graag laten horen. In Hotter- i dein was eeei aantal mensen bij een, dat bevreesd was voor een eventuele wedstrijdleiding door Leo Horn. Ja, hij kan toch komen iKen mits dat die, dat zeg Ik, rm twee handen op één buik met de het* Van Praag, Ala H me goed berijpt waar Ik heen wa. Andere supporter: Ja, maar bet la toch één van de beste scheids rechtere. Supporter 1: Ja, maar dan komt er toch weer een tintje aan te zitten, als je weet waar lk heen wil. Ik durf dat niet te zeggen, lk wil dat niet zeggen. Ik zeg zo spreken allebei Hebreeuws. Moet lk len? nou nog meer vartel- Vrouw: joden zijn het Andere vrouw: In da Max Tail leur atyi. 1: Als je maar goed ■ijpt wat lk bedoel. Vrouw: Het zijn alle twee Joden. Juist En uiteindelijk, dat zijn vier handen op één buik. Supporter: Je, als ik daar mijn gemoed over moet luchten spreek ik dat heel anders uit vooral.Ja dat boeit niet VAHA-commentartor: Dit U niet de mening van Feijenoord, maar wij vinden het de plicht van deze Rotterdamse club om zul ke elementen op te sporen en te elimineren. Die mentaliteit heeft daarvoor te veel ellende gebracht Van Fettenoord-stfde set men het «eer te betreuren, dat de VA- BA dit gesprekje heeft nHgewm- den. Fe Henoord-administrateur Phid* Wolff: „Ik heb «elf de uit- eeoding niet geboord en heb er ook van het Feifenoordbestaur nleta van geboord. Maar vu wat Ik ervan weet seg Ik Waarom moest de VABA bet aftMflden, els het 10 denigrerend waat lk be treur bet In hoge male dat het ge sprek Is uitgevonden. Xk ban niet spreken uit naam vu het Fejfe- noord-bei tuur, daar ik daarmee nog geen oontaet heb gehad hier over. Natuurlijk henr fit de toon vu het gesprvk (Us het so ge voerd is) ook ten «eerste af." De VARA motiveert de uitzen ding aio volgt: „Wij willen elke vorm van ancl-eemitisme signale ren. Dus als uitlatingen in die richting ons tor ore kennen, zen den we die uit, niet uit sensatie zucht." HANDBAL VOLLEYBAL I ROTTERDAM, son- dag Ook al moge Libanon, in yefrgelUktag met andere jaren, aandoenlijk aan volleybal- kracht hebben ingeboet, toch blij ven d* 'Botterdammen voor de ai- lerafcefkste teams een niet te onder- schatten tegenstander. Dat onder- vcvUd saterdag leider Blokkeer, waar Libanon te gul was. Het werd 3-1 -voor Blokkeer, doch om dit resul taat te bereiken hebben de jongens van coach Hoogerwaard alles moe ten geven. In de eerste set, die met 15-12 verlo ren ging. had Libanon aanvankelijk het initiatief gehad (4-7). In de tweede set was Libanon weer beter begonnen, maar via 4-5 en 7-5 werd het een vrij duidelijke zege met 15-8 voor Blokkeer. Over de leiding was men in het Rotterdamse kamp niet al te best te spreken en voor namelijk Dlnko van der Stoep had het er te kwaad mee. Wijselijk bleef hij in de derde set aan de kant. Het zal bepaald niet daarom zUn geweest, dat Libanon deze set met 15-7 won. Anders zou men ook in de vierde set, waarin v.d. Stoep ook vaak aan de kant stond, de winst heb binnen gehaald. Nu besliste Blokkeer met 15-10 de strijd In zijn voordeel: 3-1, Primo werk Concordia deed prima werk in de hoofdklasse heren door het sterke HVS te verslaan. De eerste set eisten de gastheren voor zich op (15-8) maar daarna was het al Concordia wat de klok sloeg en via 9-15; 5-15 cn 11-15 werd het met 1-3 een zege voor Concordia. Libanon 2 was Tn en later ook buiten Amster dam minder gelukkig. Na een voor sprong van 2-0 tegen US (13-15; fl-15) ging de winst loch nog met 3-2 verloren. Later, het was toen al na middernacht, kregen de Libane- 2en de grootste klap te verduren. Midden m de nacht autopech tussen Amsterdam en Den Haag. Pas na uren wachten stopte een wagen. Thuis was men pas om half zes in de morgen. En dat in de nogat pittige nachtkou. BI) de dames In de overgangsklasse verloren Concordia en Libanon, maar AMVJ/RLVC kwam met een overwinning uit Den Haag naar huls. Met 1-3 werd RVC 2 versla gen (12-15; 14-18; 15-6: 8-15). Con cordia kreeg met 3-1 klop van Syr- na (0-15; 15-7; 15-8; 15-7= 3-1) en Libanon moest tegen OVC alle sets prijsgeven (15-3; 15-7; 15-10= 3-0). Juliana had vijf sets nodig om gastheer PVC te verslaan: 7-15; 12-15; 15-13; 15-8:4-15= 2-3. ROTTERDAM, xon- düg De Dynamo- heren hadden nogal wat moeite om in de kleine, Middelburgse sporthal tegen Tonido op gang te komen. Tochl wisten ze met 16-8 te winnen. In del eerste helft was er weinig geestdrift in en bepaalden de groen-witten ilcfa; hoofdzakelijk tot het aftasten van dei tegenstander en het wennen aan del zaal. Toeh wees de ruststand al saai dat de Dynamo's Iets sterker waren (4-5). In de tweede helft pakten Scheffers en de zijnen de zaken van het begin af stevig aan en de Zeeuwen moesten menigmaal het antwoord op snelle, doeltreffende acties der Varkenoor- ders schuldig blijven. Dynamo had dan o«k weinig moeite om tot een 18-8 zege te komen. De leiding in deze klas se blijft in handen van Dynamo en EMM. De Vlissingers behaalden op WLC-DES een 19-14 overwinning. In de Kwintsheulse veilinghal gaven Qumtus en Snelwiek elkaar mets toe! hetgeen uit de uitslag blijkt 15-15). 1 Het was een bijzonder boeiende, span nende strijd, waarin Snelwiek mis-! schien iets gevaarlijker was, doch en kele fraaie kansen uit break-outs ver-l knoeide Doelman Van Straten was dit-1 maal goed op dreef en zag zelfs kans, tot tweemaal toe een strafworp te ke-' ren. Nadat Snelwiek vrijwel de gehe le wedstrijd met een doelpunt verschil voor had gestaan, was een kleme in zinking kort voor tijd er oorzaak van dat de Kwintsheulera op hun beurt een voorsprong kregen (14-13). Snelwiek maakte weer gelijk en kwam nogmaals voor (14-15), doch in de laatste minuut wist Qumtus de balans nog in even wicht te krijgen, waarmee het toch wel loon naar werken kreeg STERKER Uitslagen eredivisie: Dame» Be Fair— Kwwekschool 0-3. Heren: AMVJ/ RCOrawi 3-1; Blokkeer—Libanon 3-1; Valbovol—Oranje Nassau 0-3; Kweekschool—H2C/Ólhaco 2-1; HET BLOK, dat Van der Hoek (9), Boet en Van Beest (8} voor Van Eyk (links) optrekken, is niet doeltreffend genoeg. Het wordt weer een ount van AMVJ tegen Orawi. ValuasHcvak 3-0; Odulphus— Stand heren; Blokkeer 8-16; H2C/OI- haco 0-16; Oranje Nassau 8-12; AMVJ/RC 8-12; Libanon 9-10; Ora wi 9-8; Hevok 8-6; Valuas 0-6, Val bovol 9-4; Odulphus 0-4 (x); SOS 8-4; Kweekschool 8-2. x 2 w.l.m. Uitslagen hoodklasse. Dames* AMVJ/ RCSt. Paul 3-0; CitoOctopus 3-1; Valbovol—PVC 3-0; Zandvliet- Armada 2-3. Heren: HVSConcur- i dia 1-3; AMVJ/RC 2—HML/CVLi 0-3; USLibanon 2 3-2, Overgangskla«se Dames: CSVD—Scor-i plo 3-2; SyrènaConcordia 3-1;; RVC 2—AMVJ/RL VC 1-3; OVC—j Libanon 3-0. Heren: Blokkeer 2 Orawi 2 3-0; HML/CLV 2—Delta 3-2; PVC—Juliana 2-3. 1 Loting voor beker op de televisie (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, maandag: De lo ting voor de achtste finales van de Nederlandse bekercompetitie zal zon dag waarschijnlijk voor de televisie worden verricht. Het heeft in de bedoeling gelegen om de loting na afloop van dt wed strijd Feijenoord—FC Twente te laten plaatsvinden, maar omdat het op het ogenblik gezien de weersgesteld heid nog dubieus is of deze wed strijd gespeeld kan worden, zoekt de competitieleider, Thijs Jansen, naar een andere mogelijkheid. Ski, De Fransman Jean-Claude KIJIy heeft m Adelboden eon reuze- sialom gewonnen. De Amerikaan Bill Kidd werd tweede, de Zwitser Edmund Bruggman tterde (ANP). Gevraagd nette WERKSTER I Gevraagd PERMA NKNTR1CE voor 8 echtenden per week of aank kapster Salon Wem, Café Boblna, Oustzeedljk 321, Uitweg 3, tel. 163976 UI, 134349. - - - Gevraagd DAME voor eenfou- Wl« heeft er UJd om THUIS- dig strijkwerk voor hele of hul-, WERK te verrichten? Int Deive dagen Aanmelden Stomerij rrpda Tipgever". Poatb. 21, Hendrik-I Rovloff. Mathenese. rdljk 414 j,ui„ v, Idn-Ambacht. ltzl(bl) SchiodainsewcK i TN de distr. eerste klasse toonde j A Schutters zich m de Waddinxveensel veilinghal aanzienlijk sterker dan Vi-' res, Schutters stond ai met 9-0 voor eer de Gouwenaren kans zagen hun eerste doelpunt te scoren. Schutters, bij wie Noordenbos, Huitema en Hoeie- mans glansrollen vervulden, won dan ook vlot met 19-8. Teleurstellend was de 12-0 nederlaag die de Schutters-reserves van Hellas 2 te incasseren kregen. Roda verloor met nog groter verschil van AHC '28 (22-14), dat nu de eerste plaats bezet, terwijl Schutters 2 en Roda de tweede plaats delen. Bij de dames zien we voor DWS nog maar weimg kans op behoud van het overgangsklasseschap. Ditmaal werd met liefst 9-0 van Hy- giea verloren. j GOED WERK T)E Roda-dames deden zeer goed. werk door tegen Rohda een gelijk-1 spel te veroveren. Wel bezetten ze nog steeds de laatste plaats doch dit] resultaat doet toch het beste voor de, toekomst hopen. In de distr. tweede, klasse A won Dynamo nogal verras send van AHC '28 (1-2). De Dynamo dames zijn door deze overwinning en-i kele plaatsen op de ranglijst gestegen.! Snelwiek speelde in Kwintsheul tegen i Gona cn slaagde er alweer in een zege' te behalen (11-15). Dit resultaat wasj minder aan het hechte defensiewerk! dan aan de schotvaardigheid van de' Voorwaartsen te danken. (V»n onze schaakmedewerker) imvrRm ROTTERDAM zon- KiïEL&ÉM fat. - De vierde ronde van de K.N.8.B.-com petitie stond weer in het teken van Rotter damse successen. „Rotterdam" mocht niet verlieten van het Verenigd Am sterdams Schaakgenootschap (23 maal kampioen van Nederland) om een kans op de (eerste) titel te be houden, maar winnen nm natuur lijk een feestelijk cachet aan de zaak geven. De wedstrijd werd afgebroken. De Rbbeidasnmers staan met 53 voor en de afgebroken partij van mr. Mul der, die uitgespeeld wordt, biedt zeer redelijke remisekansen. Voor mr. San dwort, de andere hamgpartij, hebben we «iet veel hoop meer. Het is bijna zeker dat de eanduvtelag 5%4te wondl. Dr. Bergsma, m*r. Auwenda en Van Baar Ie wontien; ir. Kuypers, Maaken- scbijn, drs, Sanders, mr. Van Bockel speelden remise. Jongsma verloor, hetgeen zelden geb-eunt. Ph iirdorr—ASC werd eon Friese ze ge (5%4%), Arnhem leed een voor lopige 36 (wordt 3%~~6%) nederlaag itegen Uirechl en HCSV verloor met 37 van BSG, waarmee het lat v de Hagenaren wel bezegeld is. Si'and na vier ronden (inclusief de te verwachten uitslagen van de afgebro ken partijen): 1. Rotterdam 8, 26bpnt. 2. Phili- dor (Lwd.) 6, 22l/«; 3. VAS (A'dam) 5, 21%; 4. ASC (id.) 4, 24; 5. Utrecht 4, 20; 8. BSG (Bussum) 3, 15; 7. ASV (Arnhem) 2, 17; 8. HCSV (Den Haag) 0, 13%. In I-B presteerde Chariots bet kop loper Emdhoven. een 5%4% neder laag toe te brengen, Roozenbeek was de held van de dag: 25 bhksem-zrit- ten in nauwelijks tien minuten be- d-enfotijd met oog enkele seconden voor de laats'e mokerslag en een trillende vlag. Ondraaglijke toestanden voor zijn teamgenoten en de supporters. Rotterdam 2 klom ook omhoog door een 64 zege op de Residentie Schaakclub. Wmsk voor Groen, het echtpaar Vreeken, Vam Santen, Ver-: meulen; remises door drs. Ten Ka- te, mr. Kijlstra; nederlagen va» ir. Van Bekkum, mr. Jansen en Oord. Phiüdor (Leiden) versloeg SMB met 7—3. Sprangen verloor met dezelfde cij fers van LSG (eveneens Leiden). Vlagsnva won zeer fraai van Kort (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag. De vyfde (en laatste) Internationale vak beurs voor sport- en campingartike len V 66 in de AboyTsa! is vanmor gen geopend. Dese alleen voor detail listen In de sportartikdenhandel toe- ganketQke expositie Mjjft tot IS janu ari geopend. Hierna sal de Ahoy*hal worden afgebroken- De opening werd verricht door de heer L. J. A. van Doorn, voorzitter van de stichting. Hij verwefleosnde een delegatie van de gemeente en de Kamer van Koophandel en sprak er zijn spijt over uit dat de V 66 de laat ste expositie ia de Ahoy'-hal zal zijn. Waar de sportvakbeurs volgend jaar gehouden zal worden is nog niet bekend. De mogelijkheid is niet uit gesloten dat deze beurs een tijde lijke Rotterdamse expositiehal onder dak zal vinden. Op de V 66 exposeren 123 standhou ders. De totale oppervlakte bedraagt 10.000 m2. MOSKOU, zondag (AP). Chirur gen hebben vandaag de Russische wereldrecordhouder hoogspringen Va- leri Broemel geopereerd. Er is een metalen plaat verwijderd, die stukjes been in een gebroken rechter scheen been bijeen beeft gehouden. Broemel raakte op 7 oktober ge wond bij een cmgeJuk nvt een motor fiets. De artsen hebben verklaard, dat hij spoedig zal kunnen lopen. Zij wil den echter met zeggen of hij in zijn sport oott weer zijn oude vorm terug zal krijgen. "(bord 1); vder partijen eindigden in remise. De stand: 1. LSG (Leiden) 8, 21% bpt.; 2. Philidor (id.) 5, 23; 3/4 Charlois en Eindhoven 5, 22%; 5. Rotterdam 2 5, 20*/t; 6. SMB (Nijm.) 3, 18%; 7. Span gen 2, 15; 8. RSC (Den Haag) 1, 17. In 2—C behield Wilhelm Slêdtiiz door een uiterst benauwd gelijkspel tegen De (Utrechtse) Dom de tefdttïg mat 7 matchpunten (24 bpi). In 2-D kan Dordrecht, dat möt 82 Spangen 2 versloeg de «titel nauwe lijks meer otrtgaan, omdat concur rent Verdo met 1%8% van bat „zwakke" Bossche HSV verloor. Het WetbenJtegiraa zegevierde met 5% 4% over Langestraat. Dondit leidt met 8 pt N.V. INTERNATIONALE CONTROLE MIJ. Wijnhaven 99 ROTTERDAM Wegens plaatsing van een onzer employés bij een van onze vestigingen in het buitenland zoeken wü voor ons kantoor met ten minste enige jaren kantoorervaring, in staat eenvoudige correspondentie te voe ren in de moderne talen. Voor goede kracht uitstekende vooruitzichten. Voorts hebben wij plaats voor in staat in de moderne talen van concept te tikken. Sollicitaties schriftelijk aan bovenstaand adres of mondeling, na telefonische afspraak onder nr. nr. 134960; toestel 23. Te huur gevraagd Onroerende goederen WU vr»i«n voor dirtkt of Inter enije beschaafde jonge menwn, die wij in onze filialen een uitstekende vakopleiding geven in h«t dameskappersvak. Sollicitaties, eventueel vergezeld van oudera. na telsfontache afspraak. AANGEBODEN- Vrij BELEGGINGSPAND JE te koop ftuis, voor en achtertuin Bev gevraagd tn «otterdam of doorzonkamer, keuken, boven Schiedam Uitsluitend van par-1 3 slaapkamer», douche, vliering i Ucuiler. Directe afwlkkeUng A! CEVB. 4 of 5 kamerwoning by contant. Brieven onder letter' voorkeur Blfjdorp J Sanders. A Rotterdamse Kantoorboek- Groene Woud 134, lel fllSOO-— handel. Frits Ruysstraat 22 44201. Breda Haute Coiffure, tel. 1IB0S3 Folo - Film Kleding Lessen PASFOTO S binnen 5 minuten brlek Desgewenst naar maat of gemaakt Verbleken ntet Le- model, zonder prijsverhoging vensl gar Walg, Meervt Eventueel pretUgt beullngMe- Rotterdam Klaar terwul H Reling D v d Heuvel, Abr ""1 Kuypers" 1 wacht RJ9 Kuyperstraat 63, tel 2B6Ó02. 10 VOLDE UREN AUTORIJLES 47.60. Loeee lewen f S.SO fan- kelnieuw* lesauto'». Gedipt In- •trucleur». BONDSRUSCUOOL „De Centrale", Aanmelding», adru: Schermlaan 23a. Rotter, dam. Telet. 2S873». Nog enkele dagen Inschrijven tegen reclametarief10 lesuren 37 60 door gediplomeerde In structeurs. Thula halen en bren gen. AUTO- EN SCOOTERRJJ. SCHOOL AHOY. Mariniers weg 65. tel 1284SO—143693 Nummerbrievet), die volgens ons oordeel niet ter sake doende reageren op de Inhoud vso woreea eiet de advertentie» w« 1 doorgezonde*. Personeel gevraagd 2e kapiler, aank. kapster en leerl.-kapster J, MONTUN A ZN., Voorschoterlaan BB, tel. 122581: Noor- derhavenkade 87. tel. 241002. BANXWXBKXR-KLE3CTRXI - ajcbrtftelljk of mob. deling GurtowtBT 7 fi &WjJedknt, MiTsJMeo. V Gevraagd nette WINKELJUF- FBO UW bf) Groente- m fruit- zaak. Aanmelden Katendrecht- sedtjk 191, R'dam. HULP gevraagd 2 ochtenden in- da week. Mevr. Breur, Bergse Linker Bottakade W». telefoon aoiBl#. Hunter Douglas vraagt i.v. uitbreiding van saamheden eniga WERKSTERS. Werktijden: ma. t.m. vr, 's- morgens van 6.00—fl,30 uur. Avonds van 17.18—20.30 tmr. Za. morgens van 6.00—16.19 uur. Aanmelden: Hunter Dou glas, afd. Personeelszaken, Piek- straat 3, Rotterdam. GevrWd flink WINKELMEIS JE iE-17 jr. In brood en ban- ketbaJukeriJ 6 d. w.w. Soil, na 6 uur Jtel.: 136100, A. C, v. d. Oord. Witte de Wtthatrtat 42 b, R'daro-X- R* Wtj vragen ervaren: Pinna Vermeer, wasmayen Pier a, Wnjewostrwrt 19» Bot- tardenL TeL 17S095, avonds Hat Sophia KJnderziekenhuU. Oordelweg 160, R'dam, vTaaei lelajes voor de HUISHOUDING «nm. maandag en dlnadag- _ri(md tussen 8.00 en 7,30 uur by !de Adjunct Directrice, Bondsrijschool l«t vanaf heden met nieuwe CorUna-Slmca-frtiurvua 12 M, B5.- per cursus Vespa-Lambretta-N S U -scoo ters 40.- per cursus HOOI DRIFT 66 i Tel. 236848239919 Auto's en motoren Te huur aangeboden Leo's Lunchroom Telefoon 138290 Te koop gevraagd: schade-auto's van 1956 tot 1963 rote sortering onderdelen van alle merken voorradig Autosloperij A. Visser Zn. N.V. Otnmoordsewog 48 RoUerriam-14 Tel 010—200118 Na 18 uur i tel 010—201286 of IR4590 R15| Geh compl f375 nul uit. en Inbouwen door het gehele Innd 3 m nan rit'n garantie Tevens nllc repartities aan V W -autoino- i lutlen en ondeie merken Flgen plo.itwerkeri| fLiniee Schiedam Buitcuhsvenweg lHo schlöriam Tüdelük tel 267296 Hta Meubelen en huisraad 1 AUTOVERZEKERING. Ruime w*?Ht nl^t. kom nu bij ons j voorwaarden, billijke premie graten en maak kennl» met de i Desgewenst te betalen tn 8 Stasse-opvatting van polla-op- i maandelijkse termünen, ronder "lan,1D. ,®t0a.s,se* Eendrachtsweg bekomende kosten Vraag vrij. blijvend In) «otterdam» Zaken-1 Renault Gordlnt TbbV orltna rh wagen Z^r snel S-T Tel 29137, R,ï irault R 4 L de Luxe *63 1500 - Marris 1000 '58 600 VW 1 ipinvï "'er bouwjaar 'S8 875 ErasmUsstrant 21 Meijs Keuze Piakér niat: Fantastisch bankstel m- kunstleren bekleding en losse ra. «lof beklede kuasen» cn met ritsalultlng, senaatleprlj». 389,Moderne eethoek m. afwaabaar Ieerdoek en metalen ~£L?S8t, .°P, veren ln zitting, ƒ119,—. Roysle t«fel cadeau. Royale cocktail- n„dIM<- l0,. fauteuil m. kunitlederen bekleding. Nu 40,—. Ook te leveren i r; faIl '999 ^ot 1963 met arm f «0 Sn i luxe en bestel Ook sloouonder- met arm. 68,50. i de)en GarantJe rui|en «mm. eieren Molenwaterw 35 (ach- Plaatwerken en spulten. event ter C 9 tel. 214486, Rotter- "riHorwaie aan huls Te bevr Nieuwe meubelen kopen B" te>- 29Vtil' Na 8 uur 266344- H. Struyk, Goudseslngel 73, Rotterdam Eerst vrübiyvend kffl 5an. ook *a avond». I waUtetUmeutoelen Autoverhuur SchrtfteliJke fabrieksgarantie. Veel geld voor uw gebruikte i meubelen. Soepele betfclUlg mogelUk. Vraagt catalogus «er inzage. Schrlfteiyka Inlichtingen Postbus 118, Botterdam. Luxe auto's, bestelauto's en 0 pers busjes matras! Nu ook n,*uw* Opeis Rekord, Caravan en Opel Kadett 1964 50 nieuwe V.W.'s zonder chauffeur NU OF NOOIT! WASMACHI NES. Langzaamwassar vanaf IBS: ook Mlele mei waste r va. 95. WAANDERS. Alleen ge. vesügd Ru list raat 4—6—8. Td 2S5B26, Ril Gevraagd voor* direct nette WINKELJUFFROUW boven de 18 jaar voor Da en patatzaak. --f joon. relXD' ,oen, StreveU- 1074. R2 Zeer aantriikkeUJk loon verdie nen meisjM van 16 Jaar en ouder die zich aanmelden voor de MODINETTE-opleidln* bl LAGKMAN SCHOLTENE. ConftocUjjateï, Ooatzeedtjk 212d Mt blaak WORDT WAKKER. Loopt niet naar een koek eb akker, maar naar de vakman, 2 fauteuil». 4 stoeien overtrek ken va, 37.60. G. Geneuglljk. Pleretatraat 3SA te Rotterdam- Noord. Tel. 113551, Na 6.30 uur tel. 12062B. RU toglis. DE SPECIALIST, Heem- raadMlngel 211, teL 130938. Toonkamera, Benthulzenitr. 26, Noordsingel 60-62. Ril BEDDENREP. Laat sen vakkundig bijvullen, over trekken in spec, beddenhuls M J. v d Linden, Zwart Jan- straat 67. iel. 244824. Rep In »an Bokelweg 4, Schiedam (8pa«n»epolderl Telefoon I50B4O i één dag klaar Vrljbl, pr0aop- Ketelstraal 9. Rotterdam (b(J de Baan», Tel. 1334J0- Rlö gHVC SLAAPBANKSTELLEN, bank stellen, eethoeken, slaapbank v.a 240.—. Uit eigen fnoriek Rietveld, Jonker Fransstr, 108 iiiak.bi;jic wB^iiaviAiiiv, u.a. mir- ie. Rondo, Etogliik Electric, Li berator. enz. G Waanden, al- - lUstr. 4—6—8, i voor een af- Diversea DE riJNSTE JUS krilgt u van paardeviees. Braadlappen vanaf f i 20 per 600 gram Biefstuk all boter ZO zacht, haalt u bil C Verzijden, Maurttastraat 125 ibü Binnenweg) R2l) Sportprljzen KUNSTGEBITTBN- RÏPARATIES te kl. werk tronaf 6.— p«r reparatie 20 krts gouden kroon S i'-MLU kunt er op wachten! INSTITUUT „DENTTLLIA" Hoogstraat 40, Rotterdam, tel. 120010, Tram». I. 2. 4. 9, ÏO, 16 en 17 en bussen 31 en 34. I Spoedreparatie KUNSTGEBIT. Itknriiv Dag dag i I 34a. Tel. 231072 R20 lerdam. u i ARAT1I KUNSTGEBITTEN klaar ttrwUI u wacht! Dage-' voor alle SPORTPRUZKN UUka geopend van 9 tot 7 uur, behalve laterdis J Duma*. 1 Mr, ArgndStr. la, Hotterdam-z, Tel. 170765, Tal. na u 279336 Jacob Cauatratt 128, Rotterdam Tel. 241805. RALE leeskring met de plastic omilagen, worcelltk* 10 tUd- I uur. Dagelijks van i-7 uur schriften vanaf «9 et Telefoon1 Zrierdag tot_^ Uur^Schlgdam-j «0«# Berkelselaan 52. Rot-: sitrt Wia. EOO gnua .100 gram. .500 grim 100 gnm buapoolet 100 «nm k«U Espootet 100 gnm kiliittlukt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1