MW H WIE F Nederlaag in de slotfase S W kreeg tegen Roda geen kans os onze beste voetballer? 'ft LIMBURGIA WON MET 2-i 7?(at6ette4êe Rotter dam-Z. sterker dan Fortuna Jon. Lekkerkerker AARD m koffiedrinken eam \udó4eu£ kolen olie c.v. sintmaartensdijk f500,-beioning\ IIERMES DVS GING IN LAATSTE MINUUT NOG DOOR DE KNIEEN - vi7 K im;"\ - arajiiWn AMSTERDAM, zon- imSiaaM ImX33 daK WInst en ver lies voor de basketbalteams van Rot terdam-Zuid, die zaterdagavond in Amsterdam binnen de lijnen kwamen. HBS klopte CYV Schiedamse verdediging hield lang stand, Van der Velden voorkwam grotere nederlaag (2-0) N* Oud-atleet Carr overleden pag. 4 - maandag 17 januari 1966 |Q] Chinae*Indisch Restaurant jgj ISI Hlitminsliaa!16~Tr,; 13100) IGJ •ntu»#l jn#f «fortbak ao to»b*Hor» OON Admirolitaifutroat So b - T«l. II 63 75" 2* MiddelJondltraet 23-Tel 2346 44 Dotterde. '■«JgOFDWEG 347 »el,20125}^/ dordrscht-klaaswaal 'k Ban even bij Cafe M AT HEN ESSE RW EG - 1 9 7 Het inhaalprogramma heeft due clubs uit de Rotterdamse contreien binnen de lijnen gebracht Het verschil in aantal ge speelde wedstrijden is daardoor wat kleiner geworden Hei grootste verschil bestaat nu nog tussen de Fortuna-spelers en de rest Dit bedraagt nog altijd twee wedstrijden De positie van leider Pim Doesburg wordt na de/e inhaaldag ernstig bedreigd door Piet Krui ver, die een 8 kreeg toegewe zen en nu voorlopig op een punt van Does burg staat Krui ver sprong namelijk van de zevende naar de tweede plaats Ook een De lezers van Het Rotterdamsch Parool gaan samen met de sportredactie bepalen wie de beste voetballer is van het voetbalseizoen 1965—1966 in de Rotterdamse agglomeratie. Hiertoe kunt U elke week voor de woensdag een briefkaart toezenden aan Het Rotterdamsch Parool, Westblaak 9, Rotterdam. U geeft hierop een cijfer waardering van één tot en met tien voor elke speler van de door U bezochte wedstrijd van de semi-profclubs Feijenoord, Sparta, Excelsior, Xerxes, Hermes DVS, SVV of Fortuna VI. Bijgaand vindt U de waardering van onze sportredactie over j 1 zondag. Aanstaande zaterdag zal in onze krant h*t uiteindelijke resultaat van deze week staan van Uw en onze puntentoekenning Het gemiddelde van het totaal aantal punten geeft het behaalde weekcyfer aan. De aan het einde van het seizoen opgetelde week- cijfers bepalen dus wie over het gehele seizoen genomen de beste voetbal prestaties heeft verricht De speler, die aan het einde van het seizoen de meeste punten heeft verzameld, wint de zilveren Parool-beker seizoen 3965—1966. flinke sprong maakte Tonny van Ede, die weer op de rechtsachterplaats was beland. Hij deed het daar voortreffelijk en kreeg een 8 als waardering. Hij klom daardoor van de gedeelde achttiende naar de achtste plaats De grootste waardering kregen deze week Bouwmeester, die als plaatsvervan ger van Coen Moulijn op de linksbuiten plaats excelleerde en Hans Kraay, die in grootse vorm is, beiden werden met een 9 gehonoreerd. Onze waarderingen waren' FEIJENOORD: Pieters Graafland 7; Haak 7, Kraay 9, Veldhoen 7; Fransen 6 en Luyten 8, Weering 6, v. d Vall 7, Kruiver 8, Venneker 7 en Bouwmeester 9. HERMES DVS. Van Gogh 7; Van Ede 8, v. d. Burg 7, Rijke 7, Monster 7; Flaes 6, Van Mullein 6, Henczl 6, Van Kooten 5, Rost 5 en Smit 5 SVV Van der Velden 8; Kleindijk 7, Van Dongen 7Ghmdemans 7, Van Leeuwen 7; Van Beek 6, Van Schie 7; Hubert 6, Van Dijk 6t Van Meeteren 6 en Corpeleyn 6. /"^DE WEDSTRIJD METEEN PHILIPS T.V. VAN.. l^J^EANSSTR.et-93- TËIJ23462RWjj Schiedamseweg 107 Telefoon 238405 JONKER FRANSSTRAAT 5 (hoek Adm de Ruyterweg) ELEFOON 130360ROTTEROAM Muuto- ari-divlil) zal NSU hitwiirvn bringint A. van EX EL WARMTETECHNIEK voc het tervgbe*org»n von m'l° popogooi die Keedi weef foepl .De GeulenUifdenbogerd)5 het voordeligste adrti voor T V. wojFiwehmevodio n Itoel kalt en l j Oostzeedijk 105 B tel. 12 89 02 j fl'dam I {Van. onze sportredactie) SCHIEDAM, zondag. De laatste minuut van zowel de eer ste als de tweede helft is in de ontmoeting Hermes DVS—Lim- burgia van grote betekenis ge weest. Even voor het afsluiten van de eerste 45 minuten namen de Schiedammers door een uitsteken de kopbal van Van Kooten de lei ding, waardoor Limburgia na de rust genoopt werd in het offensief te gaan. Daarvoor kregen de Lim burgers alle gelegenheid omdat Hermes aanvallend weinig pres teerde, De Limburgers scoorden in de allerlaatste minuut via linksbuiten Maurits een doelpunt dat hun de volle winst bracht, aangezien Coolen zeven minuten eerder ook al de roos had getrof fen. De Kasten mochten duur wel de meeste saus pruik op maken. Ze lie- woien tkh het gemakkelijkst over het besneeuwde veld en hun baltcclmlck wu beter. Dat de «ge toch nog *o moeilijk lot stand kwam was enrr- tjjds een gevolg van het uitstekende verdedigen vso de Schiedammer» en anderxijd» een gevolg van terugtilag. Bet Herin ei-doel outanapte eukele malen op mlraculeuse w(|ie aan door boring. Met de defensie 1b veruit het beste deel van Kermes DVS genoemd. Het uitvallen van Heikamp noopte trainer Huug van de Moer er at spoedig toe zUn ploeg ingrijpend te wijzigen Aad Monster verhuisde naar de linknaeh- terplaats. rechtsbuiten Tonny van Ede nam do opengevallen verdedlglngs- g)Jt voor zijn rekening en de Hongaar enczl kwam het team completeren Het betekende geenszins een verzwak king Vooral Van Ede groeide na rust naar grote hoogte en op links was Monster vrijwel onpasseerbaar Mede door het goede doelverdedlgcn van Coen van Gogh, was de Schiedamse verdedigingsgordel een uiterst moei lijk te nemen hindernis SPEELS r 1MBUBGIA bezat evenwel de ca- pariteiten om eer» dergelijke ves te tot capitulatie te dwingen De voorwanrtscn Maurits, Coolen, Llp- ka en Minnlcom waren stuk voor stuk knappe voetballers, die vooral in het eerste half uur speels over de wit te mat dwarrelden. Hermes kwam er ln dia periode nauwelüka aan te pas s&y .ft COEN VAN GOGH. de voortref felijke doelman var» Hermes DVS, weert 'n aanval van Limburgia af en eerst ln de 30ste minuut werd het voor de eerste maal gevaarlijk Rost kopte de bal toen na goed voorbel ei- dond werk \an Smit Ua kruising \an paal en lui over hel Limburgse doel Tori» zouden de Schicdummetvrij verrassend de leiding nemen ln de 4Se minuut moest doelman Wings na een voorzet van Flaes op een finale kopstoot van Van Kooten het antwoord srituldlg blijven l—0 ln de tweede hein had Limburg»» meestal het Initiatief De gaston - aangevuld met do voor v d Welj In gevallen oud-Sittardia speler Joep Beckers drongen de Schiedammers slctk op eigen helft terug en leeds na v»Jf minuten dreigde er ret'el gevaar Onmiddellijk nadat Kost aan de o\er- rijde de bal in \rlje positie gemist had, verscheen zowel Munnlcmn als Llpko op nog geen meter van doelman Van Gogh Tut tweemaal toe redde deze echte» bekwaam 17 OUT voor de gelijkmaker dreigde voor Limburgia nog even hel ge vaar om de snijd met tien u»un tt> moeten beëindigen Maurits trapte toen duidelijk zichtbaar voor de 50Q toeschouwers «Mi scheidsrechter Bent velzen naar Flaes, maar hij kwam er zelfs /onder vv aa» schuwing af In de 3Be minuut was het dan zover Een fraaie annval besloot Lipka met een sehot tegen de paal maar Coolen schoot toe om de bal het beslissende tikje te geven 1- l Hennes DVS -- met Van Muilen op halve kracht op «te vleugel opererend moest ln de resterende periode ook de halve vimt nog uit handen geven In de allerlaatste minuut was het Maurits, die de bal na een voorzet van Coolen hoog en hard achter doelman Van Gogl» knalde en daarmee de eind stand op 1—2 bracht. De dames verloren kansloos van Blue Shadows met 6828 Dit echec was voor met geringe mate te wyten aan de afwezigheid van Thea Hoek, een van de steunpilaren van het team. Zij had de bol en moest zich aan het opgelegde huisarrest houden. Na ze ven minuten spelen hadden de Rotter damse!» reeds een achterstand van 120 J3JJ de rust was reeds te zien, dat RZ voor een verloren zaak streed (i4-57) Het werd in de tweede helft nog erger, toen mej Lammers en mej. vd. Heuvel met 5 p-tjes aan de kant moesten Het einde (6828) kwam dan ook als een verlossing. De heren deden het beter. Fortuna wist geen raad met de snelle uitval len van de Rotterdammers, die ervoor zorgden door snelle acties steeds bij deze uitvallen numeriek in de meer derheid te zijn ten opzichte van de verdediging van de tegenstanders Het was niet altijd feilloos van uitvoe ring, doch het leverde niettemin bij rust een voorsprong van 4025 op. In de tweede helft herstelde Fortuna zich en wist zowaar tot 4239 terug te komen Coach Brum van RZ spen deerde er twee time outs aan om het ritme weer terug te brengen ln zijn ploeg Dat lukte wonderwel, want bij het ingaan van de laatste vijf minu ten had RZ weer wat meer ruimte in do score geschoten (50—43) om ten nltilte met 61—50 te winnen. (Van onxe sportredactie) DEN HAAG, «ondag HBS CW hebben op Houtrust een oefen wedstrijd gespeeld. De Hagenaars wonnen met 53 na een voorsprong van 40 b|j de rust. Voor CVV scoor den Quant (2x) en Van Baaren. De wedstrijd tussen de reserve-elf tallen eindigde m een gelijkspel: 44 Van Pril, Putters, Bczemer en Twaalf-1 hoven namen de Rotterdamse doel punten voor hun rekening. Voetbal Real Madrid er) Atle- tico Madrid staan aan de kop van de Spaanse voetbalcompetitie met 27 punten. Barcelona en AUetlco Bilbao zijn derde en vierde met 23 punten (ANP). MET INGANG van volgende week zullen aanvoerders In het betaal de voetbal een band om de arm moeten dragen. Bij Hennes DVS heeft men zo lang niet willen wachten. Jan Rijke was er m de wedstrijd tegen Limburgia reeds mee getooid. (Van onze correspondent) HEERLEN, zondag. De wed. strijd RodaSW, met 20 door de Limburgers gewonnen, werd niet op het terrein van Roda ge speeld maar in het nieuwe Heer- lense stadion. De Kerkraadsc ploeg zal nog enige tfld van dit terrein gebruik moeten maken want het eigen veld te Kaalheide werd in de bekerwedstrijd tegen MW totaal aan flarden gespeeld. Ruim 6000 toeschouwers zijn ondanks de koude toch nog ko men opdagen om deze strijd te volgen. De sneeuw, die het ter rein bedekte, was wel een han dicap voor de spelers, maar dat nam met weg dat het toch een aardige wedstrijd is geworden, Vooral van de zijde van Roda werd goed gespeeld. De Kerk- raadse ploeg vond direct na het eerste fluitsignaal van scheids rechter Oostrom het goede ritme en dat noodzaakte de gasten om speciale aandacht te besteden aan de verdediging. Deze verdediging deed hatr werk uitstekend. Herhaaldelijk konden de Roda-aanvallen worden gestopt. Doel man Van der Velden die handen vol werk kreeg heeft zijn doel op prach tige wijze verdedigd. De thuisclub legde een knappe balbehandeling op het sneeuwdek, maar hield het spel vaak te kort en daardoor speelden de Kerkradenaren in de kaart van de achterhoede van SW. Roda kon zich beter aan de terrein- omstandigheden aanpassen dan de gasten. In de eerste helft hadden de aanvallen van SW niet veel om het lijf In de tweede helft ging het beter en werd het doel van de thuisclub vaker bedreigd. De eerste gevaarlijke situatie voor het SW-doel ontstond toen GUudemana ietwat nonchalant op t(jn doelman terugspeelde. Gnlel- ka van Roda was er onmiddellijk bij maar doelman Van der Velden wierp zich voor de aanstormende Roda- linksbuiten en wist daardoor onheil te voorkomen. De achterhoede van de gasten werd nog verschillende malen in het nauw gedreven. Telkens kon men echter redding brengen. Soms gebeurde dit ten koste van een hoekschop Wat de Ro da-aanvallers ook probeerden, iede re keer stuitten zij op een muur van Schiedamse verdedigers. Het duurde tot de 40ste minuut alvorens het eer ste doelpunt tot stand kwam. Roda kreeg even buiten het strafschopge bied een vrije trap te nemen die door Louwers via de onder lant van de lat in het doel werd geplaatst TALRIJKER [A de rust waren de aanvallen van SVV talrijker. Schoten van Van Meeteren en Hubert waren echter niet genoeg gericht om succes te kunnen boekeu. Roda bleef gevaarlijker. In de 60ste minuut werd het Z0. Louwers bracht de bal goed op en uit zijn voorzet kopte Gnielka in De thuisclub verslapte na dit doelpunt en daarvan profiteerde SW om de ach terhoede van de thuisclub aan de tand te voelen. Twee harde schoten van Hubert stopte doelman Pinchers. Ook enkele hoekschoppen bleven zonder re sultaat. Stevelmans van Roda kreeg nog een handvol kansen maar doelman Van der Velden wist telkens redding te brengen. Het Is vooral aan het moe dige optreden van de SW-doelman te danken dat Roda niet meer doelpun ten 1 ieeft gescoord. Winnaar van tivee gouden medailles in Los Angeles TOKIO, ton dag (ANP) De vroe- WUUam Cart Arkansas, V.8.) Is vrij dag op flÖ-Jarige leeftijd In Tokio overleden, Carr, die op sakenreis ln Japan waa, won ln 1933 te Los Ange les twee goeden medailles, een op de 400 meter en een op de 400 meter es tafette. Kort na die prestatie, in 1933, had Carr een auto-ongeluk, waardoor hij zijn atletiekcarrière moest beelndlgen. Driemaal heeft William Carr het we reldrecord op de 400 meter verbeterd. Het laatste record, 40,2 seconden, dat hu in 1932 in Los Angeles vestigde, bleef twintig jaar als Olympisch re cord gehandhaafd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1