Doven try City voor zijn suppor ters Bokma LEIPZIG EINDE VAN ENKELE SPROOKJES OVER SNEL PIJNSTILLEN WENSEN VAN DE KIJKERS WORDEN VERVULD Jimmy Hill vernieuwt Engels voetbal Bewaar dit bij uw radio SPORT Ontdekking Gouden Paard met f 7500 aan prijzen WERELDTITEL KUNSTRIJDEN OOK VOOR DANZER Titelgevecht ran Clay tegen Terell gnat to orient1' niet door Speciale trein Ware proef l'ele zon ran Santos naar Inter gaan Beltman gaat liver coachen 6*15.3.1966 Arcl Schenk na Stiansen tweede in Drontheim L. Hartman is kandidaat voorzitterschap KNGV Tilburg versloeg Keulen Radio Vasto zotc SPAARBOEKJE 4% BANKBOEXJE 4V.% TERMIJNBOEKJE 5°/. C- do— Rien Ba! FT zaterdag 26 februari 1966 - Advertentie IM.I Oude genever Be**enrood Citroen jenever LOM)EN, £ulrr«!up. Net dlh bij de UmIcu tan i|r er- HdiKilr iNalir» ie de lenden* bij de (eden vim ile Klijtebe I'oot- lmll 1 dat de rijken hteed* rijker Horden en de wr- irieii nleedn «rrner. I)e «tuiltje*, die auinini|Cf- Maden weke lijk» publiceren vim de totale inm- tulim toe*i houwer*, gewu bij na omrrimderiijk een daling De beste clubs van de eerste divisie delen niet in de zorg over dnt probleem en hebben een nieuwe bron vim welstand ge vonden in de internationale toernooien, veel andere hebben voortdurend met tekorten te stellen, moeten door donateurs uit de nood geholpen worden en hebben daaroij het vooruitzicht dat de toestand waarschijnlijk gtceda moeilijker zal worden Het Ju verbazend dit «tf het Alle maal nof eteeda volhouden, In een Lmiih ven 92 cluba en het U een beetje te leur» lallend voor de ver nieuwen, die einde Jaren In hervor ming en grotere concentratie de enige hoop slrn. De liable HJd U er van de vernieuwers weinig geboord, maar *U tullen wel weer op de voor grond komen ah hel Engeland aleeht vergaat bU hei wereldkampioen- •chap, want een van hun be* war en tegen de heersende toestand U dat Am spreiding en hot drukke program ma het peil van het Engelse voetbal te laag houden. Intussen rijn aommipr dub» op elpen manieren bejlg om ie zorgen dat hun aanhanperf op de tribune komen In plaat* van alleen aati het eind van de middag nieuwsgierig te zijn naar de uittjap, en daarvan geeft Coventry City de toon aan De mumiwr von Coventry City la Jimmy Hill, vroeger speler bil Ful- ham en voorzitter ven de Profes sional Footballer»' Aasoclaton, wam hij zich onderst helddr In de onder handelingen over de afschaffing van het maximumloon D« uude stijl Op de voetbalvelden la om de toem hou wers alle gemak te onthouden, zegi hij. rij moeten autnn In dc regen, zij kunnen hun auto niet parkeren en kunnen met moeite ieis te drinken krijgen rn niemand laat zich iet» «un hun gelegen liggen; daar komen ij niet meer voor, wij moeien het ru- keiijk opvatten en ze aanbieden wat ze willen hebben Wut dc toeschouwers willen, heeft Hill onldekt ("Niet dat ik het alle maal zelf bedacht heb, wij hebben hier een heel goed bestuur en in do gesprokken duarmec komen altijd ideeën op") Is aan de ene knnt meer comfort on ann de andere kant een gevoel dat zij betrokken zijn hij de club en dat het op prijs gesteld wordt dut 11J komen Hun gemak wordt vind» een puur Jaar gediend mrt een nieuwe over dekte tribune en hel ls de hoop dat over tien jaar alle toeschouwers bij Coventry City een zitplaat» uungcho- den zul kunnen worden ("dat ls trou wen» ook zakelijk tieler", zegt HiH. „want \no«* r"~- staanplaats kunnen we vier shilling vragen en voor een zitplaat» betalen ze acht of negen shilling") Ook zijn er betere har» en koffiebar» ingericht; muar op dat fiunt gaat het verschaffen van com- ort Dvcr Ir» het wekken vun hel ge voel van betrokkenheid, dut bet bt*- langrijkHte 1» KOERSEN Hl Et ERSl \l (Van out paardespertmedewerker) AMSTERDAM, saterdag. De draf amateur» rilden tondar In Hilver sum twee koersen, omdat hun num mer. Het b voor ben de laatste kan» aleh te kwalificeren voor de fi nale op 13 maart, waaraan dc twaalf beste mogen deelnemen. De belangrijkste kie-* t» ct Het Gouden Paard met ƒ7500 aan p ijzc, waarvan ƒ3500 voor de ar-na' Da' Walter Holland's en Midaa G ten gro te rol zullen spelen op de lange af- s'.arri van 2900 trveter, staa' wl vss* Y-jnker Hanover, die van «top «.'a- (tan in de voorste li rue eindigen nu hij van Walter Hollands* hor. hel nuA vjorjpitt krijgt Ca"V Plu o xan t "h ook t« u(' m ogen maa- hl) hteft iw 'i ig nv tr ex ra in Ie af, a - i van ?W>0 'ii r Iïjk* toch wel wat lang \o Kan o«M aan de *1 k e»rs 1* tu cf daa r rt i K'-h- ie kan- prijs i» hii" „sU chits' dui/f tynm voorapciJIngen zijn DA VOS, saterdag AP/ANP). Em merich Danser beeft na ztyB Europese titel kunitrUden gisteren ia Davos ook het wereldkampioenschap behaald. De Ostenrijkae rijder, die met een grote punlenvoorsprong *1» eerste bij rie verplichte figuren was geemdigd, reed rustig en zeker zijn kur Na Dan ger volgden in het klassement zijn landgenoot Wolfgang Schwarz en de| Amerikaan Gary ViaconU. Scott Allen j (VS) eindigde op de vierde plaat» na' matige prestaties in de figuren en een nerveus gereden kur De uitslag was 1 Emmerich Dan- zer Oost plaatscijfer 11-2247,9 pun ten, 2 Wolfgang Schwarz (Oost) 25- 2)90 3. 3 Gary Visconti (VS) 28- 2190 1. 4 Scott Allen (VS) 33-2174,1. 5 Nobuo Sato (Japan) 48-2150,2, 6 Patrick Pera (Fr) 52-2111,9. Gistermiddag hebben de dames d« OM HET TERREIN van Coven try City staan bij iedere wed strijd ettelijke duizenden be langst el lend en Manager Jimmy H i II hoopt binnen tien jaar iedere toeschouwer een zit plaats re kunnen aanbieden kers tol stand gt bracht ij melden /kIi op vrijdagen en /«teidagni u in dc juiKh In Skyhluc luh ondi r cru tribune om hun be wonde i, ia rs tc «ml moeten en /IJ worden geacht hun l« langstelling te tonen vmir de suppni vriverenlglng hij gelegenheden al» het Kerst fee»t voor de kinderen, waar rij handteki nlagen en flexji pMkliiiiiinadi a.mbieili n Amateur wlnt»rk»mplo«ni«rl>ap m e«r»te afdelkif 1 Boudewljrt Barvn Hsrveatw u 3 April Loic dc afdeling- 1 Zorrv d Aatw 2 A buj 3 Atic vim de Lente I gut 14 I ie »up|a»rtrT» worden ook geunl rnecnl nul «en <|»»li«le trein vmh verre uit wedstrijden Dat i« een oud Idee maar de Britse ipnorwegen hebben er de laatste tijd genoeg van gekregen doordat de aanhangers van verscheidene club# op de terugweg van de wedatrijd In Vandalisme ver vielen Coventry City neemt nu de trein in eigen beheer, «telt zich Ver tint woorden jk voor de achade richt eofi goede ren wagen In tot dansln- kaal in veraongenatunt te terugrei» met et n uiteenzetting door de mana ger over de wedstrijd Voor supporter» die niet mee wll- Irn. heeft Coventry t'Uy weer een andrfe nieuwigheid gebracht, onlangs twen bel elftal in Cardiff speelde konden i(j de wedatrUd Van hun eigen tribune* volgen op grote te levisieschermen midden op het veld en daar werden 10.509 pHatacn voor verkor hl, Al» het geld goed Mtjft binnen komen zullen ei squarfi-banen bij hel v«UI wi*\ten aangelegd /o gaat Covcnti v City lanctaim'rtiand ttjken op wat aommige wtetbatcluba in Spanje en Italic at ri|n, ren duizend koppige aport- en gezeltigheldavcr- tmgirvg mei een beroep» voetbal elf (al at» ktin heel aiwteia tb»n till de mco't* tt'uleie leden vun de laagxu itit alleen «He kern heWien I)e ware proef voor Coventry zal |»u* komen aLs liet elftal een» een zwakke tijd doormaakt Op het ogen blik hbn-lt het, g»«ludpen waarsetum- lijk. door de slcnintuvg van voorspoed tn v»l»uiirie van de taa's'e Jaren in 'lH goprniTKiVeenl uit dc derrie di- vi» i hteft het nu al een behoorlijke kan» op promotie naar (U* eerste AU atxlerc ciutM de/el Me melho- rien gain tor pa «sen zal het ^mrrieel van du iteiiutitng ongedaan gemaakt vvonlcn en dat la rie kant dlv het op- gaal want er lijn ei al meer dan t win hg die afvaardigingen gestuurd bobben «<uv te kijken tv n twl k«*laait word», maar Jimmv Hül vertnniwt dut hu run aanhang t»i>k m tuagvie jaren jfixfenteel» *oti ktm ten behou den HOOFDKLASSE Ajas M V V Elink wijk PSV Feijenoord T«l»t»r - FC TwenleGo Ahead Willem IIHeraclea GVAV -Sparta A DO D WS Fortuna '64DOS EERSTE KLASSE BlaUW WitBittardia Volendam—Holl Sport Xersoa— Cambuur V»tos— NAC RBC—VVV Alkmaar— DHC EindhovenVoiewijckert TWEEDE KLASSE A GraafschapZwolss Boys WapsnlnpenVeendim AGOVV—Gooiland HilversumTubanti» HforonvsenVitssae ZFCZwartsmeer PEC—HVC TWEEDE KLASSE B EDO—Rods JC RCH—Hsrmts DVS WdhelminaNO AD BsromeFC Oen Bosch Helmondts 'SSE»cel**or SVV—Haarlam LtmburglaFortuna VI .SAO PAUl O za-erdag (ANP) - Vulgetn het lïra/il aai»e blaJ D,ar da Nutte /uu Pelr het lontiuct dat heni aa^i de BraxiKaanw voetbaJelub San (m FC bin t met w Hen verlen gen De overeenk*»nr«t 'u*»en P«'!c ei zijn club loopt e rui apnl af Volgen» he* bind /nu Pel* die op huweiyksrt» n u> m Kur>pa v >or dt tweevuudlgi» houder van de Eu'xif» cup, het f aliaante liretstasionale gaan spelen „Dianu da N«'rte" /egt dat Pole bin nenkort in Md aan een nnderhoxid zal hebben met de vuomtter s»n Inter, Moratti Pele die m ie<!er gev*I 'ndwis net wereldkamp oen»chap n«»g v««or Hra- zllié speel* g.e eien u.t Duit4and in rie t)a»*enri)k«se *tad Saletnjrg aange- kiunen CHICAGO /d*t-daz (ANP) - Het gevecht tut»en Ca-» u« C'av de wprp.if»gornp bok «er in het /waar- gew.i'ht en /ijm mtttager £.*-n e Terrell düt op 29 maait .n Ch.tag'i z<m vvr.r- riin (Miifiiritn gaat voor'opg n.e* >1 Mjr W 11 am C a k, de m n ver van JU" t e v .in de Varf* C' r, hitf' rl|- HaEr n Chia'ii verkïaa'd rial ht t gc- vtth* im terwhndene redenen met kan '.v rrJen gihouder. I)e 'n*ntie» Vdn L'»\ en Terrell zouden net uil *-«( ld g zijn terwijl nek dc f>tga- n *ator van het gevecht de „national Sports Promotions" niet door de staat Illinois wordt erkend Volgens de staatswetten mogen bokswedatrijden alleen georganiseerd worden door on- i rternetningcn, waarin meer dan vijftiR personen aaivdeeihoudcr zijn Na-tsonal SpiF-t P «Knot tm» had maar twee aan- dielhourie (Van onze correspondent! ItUA'UiSUM, zaterdag De voormalige manager ran Go Ahead WLm Hf «man ;a( tot het einde ran dif *ei;oen de ffUrer- urrise ri^el balei ut» («Oullflrwi mcn- taot coachen Gooiland is tot hef aantrekken non Beltman overgegaan omdat het aan het einde tan tfif *eizoen un£ promoveren Zondag, by de tredetryd AGOVV-Gooiland, zal Wim Beltman btj bestuur, spelers en tratner tan de Hdrenumae club worden pemtroduceerd (<4 doer teutte* M I Informati» Contacten Zaken Os Lelpzfger Mesas haeft een onge- venaard* aantrekkingakracht Behal ve door haar traditie Imponeert zij door vitaliteit en progressiviteit, door de bred* mogelijkheden voor oriën tatie en het leggen van contacten, door haar onuitputtelijke potentie) In de laatste twintig Jaren heeft zij er nog een belangrijk Internationaal kenmerk bij gekregen: *ij ia thans het erkende centrum v#n de Ooit - Westhsndel, l« het voorjaar van 1965 ontmoettan el kaar In Leipzig 10.447 exposanten uit 75 en bijna driekwart miljoen bezoe kers uit 94 tanden) Op *tn oppervlakte van 360.000 m2 worden een miljoen artikelen gebracht, overzichtelijk In gedeeld in 60 branchen. Een r*is naar Leipzig betekant altijd winst. Inlichtingen an „Mes**-Auawetse" b«j L leao n*. Linda man NV., Plettarijkade 90, Dan Haag, tel. 18 32 90, an bij alia bijkantoran. Ook aan de grana van dc Duit** Democratische Republiek LEIPZIGER MISSE - TECHNIEK EN VERBRUIKSGOEDEREN EMMERICH DANZER rustige kür eerste twee van de zea verplichte fi guren gereden. De Amerikaanse kam-; pioene Peggy Fleming staat ruim vijf-1 tien punten voor op de weretdkam-1 ptoene Petra Burka uit Canada De stand ls 1. Peggy Fleming (VS), 333,2 punten, 2. Petra Burka (Can.) 317,6, 3 Oabrlele Seyfert (O Did 309,2, 4 Nicole Hassler (Fr.) 308,4, 5 Valerie Jones (Can 299,1. Vandaag worden de vier overige figuren gere den DrtONTHEtM, ZATEHDAC, (AP. De tweedaagse internationale schaats wedstrijden in Drontheim gemvn- nen ekx>r de Noor Svein Erik S'ïansen. And Schenk eindigde in het klasse ment over de vier afstanden op de tweede plaats, Kees Verkerk werd! ijlde. De uitslagen van vrijdag, de twee-1 de dag, zijn 1,800 meter, l Stlsrvwn (Noor) *08 4 3 Cuttorm*en (Noon 3 10 8 3 Maler (Noor) 210 B 1 4 Tvotsr (Noor) 2 HO Tbomassenl (Noor) 2 l'tt 0 Verfcsrk <N«d) 2115 7 Schenk (Ned StlO 000 meter. 1 Guttormeen 7 418, 2 Maler 1 44 2 3 SOanoen 7 46 1 K Verkerk 47 7 3 Sohenk 7 49 8. I Thomaisen 7 52 1 Elndkluiement: 1 SUansen 176 727 punten 1 Schenk 178 360 3 Guttomw») 179 OU 4 Thomas- wn 179 077 5 Verkerk 179 536 (Van onze lurnmedewerker) AMSTERDAM, donderdag. In dc vacature van voorzitter van het Ko ninklijk Nederlands Gymnastiek Ver bon I ii kandidaat ges t'ri door de turnkring Noordhollands Noorderkwar tier de lieer L Hartman burgemeesiet van Wieriagei waard Zijn kandidatuur w »rdt door een aantal turnkringen ge steund De afgetreden voorzatter, de heer Th W Aalbers is benoemd tot voor zitter van het comité ter herdenking »an he* eeuwfeest van het KNGV, da'! in 1968 wordt gevierd j TILBURG «AttctlAï (ANP) De Tilburgse IJshockey Club heelt gister avond voor duizend toeschouwers met 11—4 gewonnen van Keulen De tus senstanden waren 41, 3— j en 4—2 De wedstrijd gold voor d« competitie om de Beker der Lage Landen Het is tegenwoordig op het terrein al druk eert uur voordat de wedatrijd op zaterdag begint en niet alleen In de bars- het grootste deel vun de be langstellenden zit op de tribunes en luistert naar Radio Skyblue (hemels blauw la de dubkleuri, een program ma van grammofoonplaten met een disc Jockey dat het publiek ver eent tot een grote familie De dixi jockey n de publlclteltsman van de club en de gezelligheid van zijn praatjes over spelers en familieleden I zlln vermaningen aan onordelijke loeacnouwcn zhn voor buitenstaan ders een beetje benauwend, maar dc voetballiefhebbers van Coventry /ljn er mee Ingenomen De fnmiliarltelt nn?t de speler» wordt niet «Heen over de luloipre- Op h<; 'gtnMik zij hu li iirici g«-\ al at' *>p znn 5 wat nn v« wrviiUe:-* v«n het «>ii/eki*n en ze- iniW»l"peiKle twnwp en Vixtbal- iiiaruup r kunnen zeg gen 7.(Jn gemiddelde publiek I» 28.900. een aatilal waar buiten dr eenle dl- vlale alleen Manche»lar City In de buurt kamt r.« hei op prumolle af- taal. er »Un 8-000 liuuder» van «el ■oeiikaarlrn. 3 O00 meer dan twee jaar grledrn: de rlub heeft een re putatie v»n mre*| ondernemende en loorultstrevende in het land; en sj] heeft «Ind* een Jaar de Anil(kaan»e btaarhop van Coventry al» ere-voor- altter. Dat U bet enige punt. waarop b(j gebrek aan bisschoppen, de nimte andere cluba van navolging tullen moeien aftten. MdtwrlffUig i.W.J Pijnstillen dient niet alleen |romiif maar ouk snel te geschieden. Reuma- tlache pijnen, spil, griep, h< Ipgn, ntendrualiepijnen serdwijnen snel met Togtl. Neem se in hun. By tpalh. en ding. TQCAL 0.M; 2.10: M» handig en verstandig DAT NIBITWB SPAARBOBXJXI BU VXRMBBBACO f>n nieuw- spmrmogchjkhiüd bij V.rmww Co: hst Spaarboekje- Al v.ra' 1100.— lej«d 1 rantó. Slaak! U Cat ook rr m gemakkelijk van il U* apaargeld* Bljatortingen en opnamen: ƒ35.— of hoger. Het gehtie tefoad la met ilechta 2 weken opsegglnf beach ik baar BovendJta dimt op vraagbaar tot 1000,— per maand Het Spaarboekje is bijzonder geschikt alt men zijn geld héél gemakkelijk beschikbaar wil houden Haar ook voor wie regel matig wil paren (in grote of kleine bedrijen) voor uchsalf of voorde aiDderen. ^***8 wise folder Deze geeft U een overzicht van de lljkheden bij Vermeer A Coin contanten en per giro, NU HEBT U Bij VERMEER CO KEUZl UIT DRIE SPAARMOCElUKHEOCN: NAAP KEUZE OOK IN Dt VOKM VAN EEN RiKENtNO VMMlia 4 CO BAMUgag AUtmOAM. lltAfNCAACHT IM Kri m cm HMH poóiuüs xw posremo sk* ccwttMnawo am8Tihdam a ijk* MAI/A.HIAO Mrt t VAN LAN9CHOT, 1AMKKM 8 HCATOOËNBOSCH EMOHOVtN T1LBURO IT£T voor Nederland zo voor- fref/ehjke zchaofsseizoen, met onder meer dne nationale record», twee wereldrecords en twee tn- lernationale titel», heeft een ein de gemaakt can enkele sprookjes Je dat een hardrijder met een heel jetzoen grote prestaties zou kunnen lereren, 2e dat de lottnp gunstig of on gunstig zou zijn, afhankelijk van de kwaliteit i'an de tegenstander Pe betrekkelijk kleine schaak gemeenschap heeft altijd oude en gei e»U<?de" opvattingen in ere gehouden De rekenmeesters bij- oorbeeld baseerden ztch zeer lang op de zogenaamde schema's voor de njders, dte vooraf tn de kleedkamer werden vastgesteld De souplesse bij de hantering van die schema's was vroeger (een jaar oHen, v»j/tien geleden) zeer gering en dat leidde meer malen tot verkeerde uitkomsten en teleurstellingen De geweldige ontwikkeling ran het hardrijden 1» mede te danken aan de gewijzigde opvattingen ten aanzien van de uiaarde van het schema Er werd veel meer reke- gehouden met de tvtlskrachf van de rijder en zijn mogelijkhe den op bad» van een hoog opge voerde lichamelijke conditie. IlV vrijwel geen enkele andere tak van sport wordt echter nog steeds zoveel gediscussieerd Er i» een hardnekkige legendevor ming en men praat elkaar na Een hardrijder zou slechts bij hoge uitzondering een heel seizoen tn vorm kunnen blijven Nu duurt een ichaatzivmter ten hoogste hen toeken en in die penode val len in ntet-OlymplïChe jaren twee werkelijke hoogtepunten- hef toernooi om de Europese tttel en de strijd om het wereldkampioen schap Hef hardrijden v een typiiche conditteiport en a'lcen daarom al moet een bektvame njder in staat worden geacht gedurende twee maanden goede tot zeer goede prestaties te leveren. Het seizoen van atleten, wielrenner* en ten nissers duurt veel en veel langer. De groten uit deze takken van sport onderscheiden zich bij wijze van jpreken het hele jaar. F|£ indeling van het wedstrijd- programma is natuurlijk voor de schaatsenrijder tuel bc/angrtjk en Ard 5chenk zei daarover na afloop t'an Gotenburg onder meer „Wij hebben ons na het Ne derlandse kampioenschap op het eerste hoogtepunt het Europese kampioenschap voorbereid. Daarna hebben tvtj de kan» ge kregen onze prestaties in Davo» en Inzeil te verbeteren en eventueel wereld records te rijden Je moet bij dit soort wedstrijden echter met steeds alle» op alles zetten. Het gaat er om op een bepaalde ajsfand je kan* te pakken Bij tussentijdse tvedstnjden moet je vaak ook zo ontspannen mogelijk njden Dat hebben wij na terugkeer tn Noorwegen ge daan en het betvijs is nu teel ge leverd, dat een rijder onder goe de leiding en bij een juiste verde ling van zijn krachten meer dan twee maanden zijn top kan be houden". f)E loting voor een kampioen schap levert altijd *to/ voor discujsie» op en ai» een toptnan op de 5000 meter tegen een sprin ter moet rijden, tvordt er steevast beweerd dat hij het ongelukkig heeft getroffen. Dat ts theorte. De praktijk toont dat ook duidelijk aan In het Nga üllevt stadion moest Kees Verkerk de 5 kilometer nj den tegen de Amerikaan Tom Gray. De winnaar van de 500 me ter kwam nauwelijks vooruit en Verkerk had helemaal niets aan deze partner. Onze landgenoot, die hem twee ronden achterstand bezorgde, won na een „slechte lo ting" de 5000 meter. Ard Schenk reed tegen de Ja panner Suzuki en ook de Europe se kampioen moest in feite alleen over de baan. Hü werd niettemin derde. TV4T zijn slechts fivee voorbeel- den van dit seizoen. Hef zou U'einig moeite kosten nog tal van andere wedstrijden tussen onge lijke krachten aan te halen, die voor de winnaars prachtige tijden A-"lieverd. hebben opgeU Schaatsenrijden is tenslotte een sport, waarbij de chronometer de belangrijkste rol speelt. Elke Ht U immers ten race tegen ue klok tn de coach langs de kant is de man, die rijder moet helpen om een topverrichtfng te realiseren. De loting ie natuurlijk wel van teer grote betekenis wat de volg orde van de ritten betreft. Kets Verkerk reed in Goten burg achter Jtmny Hitsion, ffü moest onder de tijd van de Ztaeen blijven en dat Grag ook nog over de bean strompelde, had geen en kele invloed op de rit van ome landgenoot.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1