Het Zuiden kreeg na de rust inzinking: 1-6 wadtien met reken tot straks Befaamd pianoduo speelde met RPhO SPORTUITSLAGEN Aeolus na de kop 90 ZVC door Orawi zege op gestuit SFC aan A. van Schie voorzitter Trio a cordes Francais: perfect spel Proefconcert in Gehoorzaal van de Doelen SPORT KUNST KOPLOPERS VERSPEELDEN EEN PUNT TREFFER VAN AMERIKA IN DUEL MET ZWEDEN Geen promotie voor Snehviek ZWART WIT KOPLOPER Promotiekansen van Spangen werden kleiner VIERDE KLASSE Forse zege van St. Volharden Winst voor Elan en Germinal Sowjet Unie favoriet, voor titel ijshockey (Teams voor Europese j kampioenschappen pag. 4 - maandag 7 maart 1968 (Advertentie IM (Van onze handbalmcdcwerkcr) HANDBAL ROTTERDAM, zon- dat- De dames vau Snelwlek moesten ook In de tweede wedstrijd om een eventueel vrUkomends plaats in d« dJstr. eerste klasse te|en Hellas met een nuderla** genoegen canton. Dit maal wonnen de mlleennen met 8—6. De beillssingi com petitie tussen vier tdams uit de dlstr. tweede klasse A bij de dames heeft uitgewezen dat Dynamo *aJ moeten degra- derea. De c roe n-witten verloren eent niet 4z van Wilton, vervolgen» met 32 van AllC '28 en tenslotte met 86 van Iloltan- <11#. De Sp&rtaandames gaan volgend Jaar de dtstr. iweedj# kinine versterken, Z« boek ten «en ov«rtuSg«Mle 6—4 zege op hekks- aflMitBter MJncrvn en daardoor werd het fcamp+ceiwobip can faid. De DWS-juntodames deden het in hun tw-ado wedstrijd om h*l kampdoe«schap van Wbet natfoti AHC '2>a wel beter dan dc vorige weck, nvanr ae konden toch mirt ver hinderen dot de HaagBe dames door «en O—7 *e* do tttel veroverden. Teleurstel lend was het rondtast van de herenjunio- rro van DWS. Verladen week boekten ze teg H«H sa oen zeer vetfdierurteUJk geWJk- apel, maar in tilt flhulawetlaUUd verloren de Schósdammers met !<2—7. In eon besllaaingtawodstrljtl In de dlstr. eer- doaJgemiiddeldo van Vires Kul Opera tie 2 mee ten degraderen, In <t« sid. eetsttt kleaae legde Meeuwen door een X3—X2 aege op WIK beslag op het kamptocnscihiDp. Daardoor zullen het vol gend seizoen in Iwat district «ruikeren. {Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zondar Doordat leider SHO niet «peelde kon Zwart WH een van de twee achterstallige wed- strUden Inlopen. Pas ver In de tweede helft kon v. d. Gleien vla een straf schop scoren. Zwart Wit leidt nu In 2B. RVVH kwam tegen Zuidvogels tot een heel wat overtuigender score: 6—2. Hoogvliet (2A) kwam in een niet zo groots treffen tot een vergelijk met SS9 (22). Slavenburg gaf Hoogvliet de leiding, doch nog voor rust werd het door In *t Veld en Saarlooa 12. Na rust bracht Sluimer de verdiende gelijkmaker op het scorebord: 22. In 3A heeft Die Haghe de aanval van concurrent PPSC resoluut afge slagen (31). DOTO had een pmckik- tieve bui en klopte CSVD met 5I. De atrJjd aan de kop van 3B blijCt zeer fel. Heersjansdam verloor in Schiedam de leiding door met 1—0 van HBSS te verliezen. De kop is door NBW, dat met 32 Excelsior P, versloeg, over genomen. De koplopers in 4B kwamen niet binnen de lijnen. Onderaan werd de positie van Insulinde weer slechter. Met 53 verloren de Rotterdammers zelf van Capelle, terwijl Spljkenisse het verheugende herstel voortzette door met 05 's-Gravcnzande onder de voet te lopen. Met 3—0 zette Hel- nenoord tegen Spirit de achterstallige wedstrijd In winst om en nam hierdoor de kop over van het niet-spelcnde Uni cum. Rijsoord zou in theorie volgende weel reeds kampioen kunnen zijn. Met 71 werd van Hoaften, een van de naaste concurrenten gewonnen. Do Zwervers, dat met 13 van ASH won, neemt nu de tweede plaats In, De grote verrassing in de eersteklas- se van de afdeling Rotterdam was de nederlaag van leider Rozenburg op eigen terrein tegen EOV (1—4!). RSM, dat Rhoon met 3—1 versloeg, is nu nog vier punten achter. HA 14 11 Zuldland Uwelmaarv, 13 22 ASWH 13 0 NoovdwUk IS 21 HVO SSS 14 18 VVOZ Excelsior M. 11 17 Nw, Lekkarh 13 7 'a-Cravenz. SV 14 17 Geuzen Zwaluwen Hoogvliet CSCA ZCFC Ter Leede Pelikaan 2B Zwart Wit -28 SHO RVVH Kozakken B, Quick B. DOVO Zuklvogels H^iisburgite B, NDSM ROria B. 3A Die Haghe PPSC D« Zwerver CSVD Oranje Wit Monster RCL DOTO LOosdulnen DUno ARC svow 3B 14 13 Schflvoninien 14 12 TOGR 14 12 De Lier 14 10 C«p«lla 14 9 TSB 13 7 orna» 13 4 'g Crövenz. RAS 12 18 Spljkflnliuo 13 18 insulinde 13 13 4C 12 14 Heinenoord 12 13 Unicum 12 13 Plenhil 13 13 Jodan S, 13 12 Melissant 12 11 Sportlust 12 8 Be Fair 12 4 Spirit Schoonhoven 4D 14 22 12 17 14 16 14 H 14 13 14 12 11 U 13 19 la io 13 7 12 17 12 16 12 13 12 13 11 12 II 10 11 8 12 8 13 7 14 23 RIJ «oord 14 19 De Zwervers 14 18 Maasdam 14 ifi Haatten 14 14 OJS 14 14 Slledrecht 14 13 wieldrecht 14 13 ASH 14 11 MFB 13 io AM. Rotterdam 11 23 12 13 10 12 11 13 11 10 11 10 12 10 Gr. Lfndt Excels. P. Aroelde Barendrecht 13JJ2 ZWSH 14 22 Vlaardinjten 14 21 EOV 13 18 MW '37 14 14 Rhoon 13 12 DOS '32 14 lt Zuiderpark 11 10 11 19 B 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 7 (Van onze korfbalmedewerker) PKJ.JJ.fROTTERDAM, zon- u\ J.li-fcH dag. In de hoofd klasse heeft leider Ons Eibernest het bij ZKC in Zutfen niet tot een overwinning kannen brengen. Het werd een 66 puntenverde ling, waarmede ZKC loon naar werken kreeg. BOHDA wist van deze misstap van de Eibers niet te profiteren. Het speelde tegen Blauw Wit eveneens gelijk (5—5). Westerkwartier profiteerde daar van door via een benauwde zege op DOS (56), op gelijke hoogte te komen met ROHDA, zodat de spanning aan de kop weer wat is toegenomen. Luto bleef In het kielzog der groten door resoluut met Het Zuiden, dat «eer «roede met middelmatige prestatie* af wisselt, af te rekenen (01). Deetos verraste HKV In de residents door een keurige 3—6 overwinning In de wacht te «Iepen. De positie der rood- witten ii hierdoor weer wat gunstiger geworden. Archipel vormt een bedrei ging voor liet Zuiden. De Am«terdam- mers kwamen na moeizame sirUd te- Roda, met beide punten thuis (8—8) Bij LutoHet Zuiden ontliepen de ploegen elkaar in de eerst» speelhel/t maar weinig en werd do rust met de stand 21 voor do thuisclub aange sneden. Na de openingstreffer van Voorn, zorgde Joop Krijgsman uit een «trafworp voor 1—1. Hoewel de gas ten zich met goede combinaties veie kansen wisten te scheppen, alaagdon zU or niet in tot zuivere schoten te ko men. Ook Luto was in deze periode niet erg op schot, want, verder dan één treffer van Reuter kwamen de rood- witten niot (21). De tweede helft toonde oen geheel m ^<~"- EEN VAN DE ZES Amerikaanse doelpunten in de wedstrijd tegen Zweden is bijna een feit. Doelman Caris Is kansloos. De puck schuift langs hem in de richting van het net. VOLLEYBAL (Van onze iportredactle) BOTTERDAM, zondas In 4p woni Aeolua met 4—1 van leider SFC en bezet i ting te verliezen. Ia 4G distantieerde B«l-i védère zich door een 4—0 xege'op PFC van Poortn*iai, dat met 31 van 8VDPW ver-: loor. In 4H klopte Tediro leider BCD roetj 6—1. Hier bezet Tranivalla thins de boven- I ste' plaats, liet wees runner-op fichlebroek met 2—0 terug. Progrejs—Te Wervt 3—0. Het verweer van de bezoekers wu f«J, maar niettemin j bleef Progress baas In eigen hnie. Na zeven tien minuten spelen scoorde Wügonburgj J0 en deze speler vtsltobide na de ru*t. respectievelijk ln de tweede en 22i minuut,) do hattrick. LekkerkerkBoskoop 2—2. Toen Lekker- kerk na een holf uur een O2 achterstand had opgeïnpen. kwam het tct een herstel.: Tien minuten voor rust trof Verwaal met; een kepbal doel en twüvtig minuten na rust schoot Potutt de gelijkmaker ln. Zufderstre's-Gravcndcel 3—1. De betere techniek van de Zuiderlingen kwam na een half uur spelen door Rozcngarten met een i treffer tot uitdrukking, No rust vest de Rul- I tenberg met goede scheten de stand op tct, 3-0, wnrarta de bezoeker* vijf mhvuten voor i het einde van deze felle, doch sportieve 1 strijd de eer kenden redden. Aeolus—SFC 4—1. In een sportief duel be- vaobt Aeolua een verdiende zege. In de zes- Wende minuut stfftoot EMepetreten raak. ander spelboeld. Hel Zuiden kreeg oen onbegrijpelijke Inzinking, welke het niet meer te boven is gekomen. Bij de Amsterdammers vlotte het aanmerke lijk bator en zo konden MumjikeB c,s. zich ruatlg naar de eindzege spelen. Emmy Giidemeestor, Munnikos, Corrie v. Soest on Klomp bepaalden ten slotte Het Zuidcns vonnis op B1. Ono 12 32 HKV 11 10 Rohde J2 20 D»«los 12 8 Wealflrkwortier 12 20 Het Zuiden 11 7 LUTO 12 16 Archipel 11 6 Blauw "Wit 13 10 Rod a 12 0 ZKC 12 U DOB li o In de Overgangsklasse stelde Span gen zijn aanhang danig teleur door in de hoofdstad met 32 van SVK te verliezen, Ue kansen op promotie nafir de hoofdklasse zijn hierdoor aanmer kelijk gedaald, Leider PSV Hop verder uit door Sperwers met 64 de baas te blijven, maar Die Haghe volgt op de voet na de 52 zege op Eindhoven, Vlcus Orientis verbeterde zijn positie ln de middenmoot door HKV 2 te kloppen 1). (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zondag. Schokken de gebeurtenissen hebben in de eer ste klasse van de Afdeling Rotter dam dit weekeinde niet plaats ge vonden. De koplopers wonnen zo als van hen werd verwaoHt en de staartclubs verloren. De Holland laan met 4—0 van Dln- dua gewonnen blijft een straat lengte voor op nummer twee in A, Emxisport, dat met 03 over GLZ zegevierde. Bloemhof verloor met 1—3 van Dirksland, dat hierdoor dc voorlaatste plaats verliet. DRL, koploper in 1 B, cn Bolnes, num mer twee, geven elkaar niets toe. DRL bleef mot 0—2 meester over USC en Bolnes bracht de lastige uit wedstrijd togen Groen Witten tot een goed einde: 13. Hekkesluitor Boezemkwartier verdedigde zich dapper tegen 5VDPW, doch moest niettemin met 01 do duimen leg gen. Steeds Volharden liet zich door gast Heilevoetsliiis niet uit hot zadel lichten (4I). Swift B„ dat tegen FSV Pretoria op 00 bleef staan, zakte een paar plaatsen tan gunste van NRC (10 tegen Puttershoek) en Saturn us, dat tegen gastheer DESV met moeite tot 1—2 kwam. IA Hoogvliet 11 21 SVO 10 IS SIOD n t4 wvti 11 13 VNO tl U Noord«rkw. 10 1U TOGZ (Van onse tafel kennismedewerker) Lfl-NIH^niHROTTEnDAM' *on' uaillüUkU3 dag. In de over gangsklasse verrasten Elan en Germinal met prachtige overwin ningen respectievelijk op V025 en DDO. Elan kan door de 73 «ege op VOZ "waarschijnlijk nog net degra datie ontlopen. Germinal, dat ln de veilige middenmoot vertoeft, liet DDO struikelen. Door deze neder laag van DDC Is het kampioenschap voor Twenty One Up binnen hand bereik gekomen, Twenty One Up riskeerde niets tegen Favoriet. Na een zeer eenzijdige wedstrijd won het met 10—0. Elan 2 kracff bij TOV geen kans. Mot een der laag aanvaardde Elan de thuisreis. Dordrecht had met Ger minal 2 geen moeite. Zonder zich al te veel In te spannen liepen de Dord- tenaren naar een 9—1 overwinning, In dc hoofdklasse behaalde Eendracht! een royale 82 overwinning op; Swift. Geerllng's ster schitterde in I dit duel. Hij scoorde driemaal. Zijnj teamgenoten Knlkkenberg en de. nieuwe Rotterdamse kampioen Dickj Bussingh, wonnen beiden tweemaal. Van Xerxes bleef bij Batswingers geen spaan heel. Het enige wapen-i feit dat Xerxcs wist aan te tekenen! was het redden van de eer door Reu- rings 1). In de reserve hoofdklasse gaat de strijd j tussen Eendracht 2 en SNL Smash 2 onverdroten voort. Eendracht 2 won zijn wedstrijd tegen AMVJ 2 met. de ruime cijfert 2, terwijl SNL 2 met dezelfde cijfers Wlbo 2 be- LJUBLJANA, zondag (ANP). De! nederlaag van 14 van Zweden tegen! Oost Duitsland was het opvallendste! resultaat tijdens het eerste weekeinde'; van het toernooi om de wereldtitel; U&hockey. De Zweden herstelden zich; daarna ln de Joegoslavische plaats Ljubljana weliswaar tegen de VS (6 1), maar het «pel was toch niet over-! tuigend. Na drie wedstrijden staan Rusland: (titelhouder), Tajechoslowakije en Canada met elk zes punten bovenaan. De Russen maakten «en sterke indruk tegen Oost-DuUaland, dat zü met 100 versloegen. In groep B is alleen West-Dultsland nog zonder puntenverlies. Do resultaten waren In gro«p A: T«Jecho«lowaklJe—Polon 0—1 (3—0, 10. 2—l)j Cwvada—Finland 0—1 (2—0, 3—1.' 4—0): Canada—Pol«n 6—0 (4—0, 1—0, 1— 0)i Triechostowtkije—Unkind 81 (1—0.! 30. 4—1); Zwaden—Oost-DultKland 1—4 I (0—0, 0—3, 1—2): RuaLuid—Verenigde Sta ten II0 (2—0, ----- - onlgde Slaton 8' hoeven w^s e fee keur d, had deae enkele minuten Ik-ter toch succes toen Van Mil hem lanceerde. Na rust voerden Verhcaven on ös csCuwe met hulp van de SFC-doelman de fitartd op tc-t 4—1. RDM—SSW 1—2. Toen WX/J-JiTikebuiten Vtan Wingerden na eiu half uur wagem na trappen utt hiet vetd werd gwrttmrd. ROTTERDAM, zon- dag\ Aan het vol ley balfront was het dit weekeinde vrU rustig, Slechts in een hoek van dat front 1* geducht slag geleverd. Dat was in de overgangsklasse dames, waar ZVC met 30 klop kreeg van Orawi. Er was weinig tegen deze nederlaag ln te brengen. Via 15—8, 15—10 en 15—8 wt-rd het 30 en dat was dan de grote teleurstelling voor ZVC. OVC, dat mot 23 van AMVJ/RLVC won (14—16, 15—5, 7—15, 15—9 en 12—15) Is nu weer een gevaarlijke concurrent geworden. In deze afdeling deed Liba non van zich spreken door een duide lijke zege op de gastvrouwen van CSVD, die Vla 10—15, 11—15 en 3—15 kanslco3 werden verslagen. Eredivisie dames: Boemerang Kweek school 3—1; SOS RVC 2—3; PSV Ra- ptd 32. H«r«n: Odulphus Olhaco 13: Or. Nassau Kweekschool 32; Valuas Orawi 3—2: SOS Valbovol 2—3. Standen. D*me«i Kweekschool 13-24: Boe merang 12-22; Celebes 11-18; SOS 12-12: Rapid 9-10: PSV 12-8; Be Fair 12-fl; RVC 11-4; SFC 12-0, Heren: Blokkeer 11-22; Or. Nassau 15-22: H2C/01haco 13-20; Orawi 16-18; AMVJ/RC 11-18; Libanon 15-14: He- vok 14-12; Volbovol 16-12; Valuas 13-10: Odulphus 14-B; SOS 14-3: Kweekschool 14-4. Hoofdklasse dames: SVL MVC 30: St. Paul Zandvliet 3—2; AMVJ Clto 3—1. Herent Kangeroes DPC 34; DTS RVS 3—0: VVS HML/CLV 0—3; DPC Libanon 2 3—2, Overganosklasse dames: AMVJ/RLVC OVC 2—3: CSVD Libanon 0—3; Orawi ZVC 3—0: Syrèna RVC 2 3—1SVC Scorpio 32. Heren: Achilles HML/CLV 2 3—1; Aïexo Punch 03. Afdeling Rotterdam, D1: AMVJ/RLVC 2 Lekkerkerk 3—0; SVC/AC 2 DOS 2—2: Concordia 2 SVC/AC 3 3—0; ZVC 2 VCK 2—2. D2: Shell SVC/AC 4 3—0: Spivo VCK 2 3—0; Hou Stand 2 AMVJ/ RLVC 3 1—3 H1t AMVJ/RLVC 2 Juli ana 2 2—2. h2: SVC/AC 3 CW 0—3; Concordia 4 Hou Stand 2 3Concor dia 6 J. Pendrecht 3 0—3: Hou Stand Spivo 3—1; VCK J. Pendrecht 2—2. -2): Rualftjid—Verenigde Sta- -o, fl0. 3—0); Zweden—Ver- 8—1 (2—0, 1—0, 3—1); Rus- 10—0 (l—0, 4—0.! De etend ln groep A ie nu: 1. Sowjet Unie 2, Tajechoslowakije 3, Canada 4. Zweden i 8. Oost-Dul 1*1 aiid 6, Fkitand 7. Verenigde Staten a. Polen 12— 61 4—17 3-22 3—24 dwong. Do strijd in de ereklasse ia bijna ge streden, Maaabree, het enige team dat hot Nedlloyd nog enigszins lastig had kunnen maken, werd door Ned lloyd van tafel geveegd (82), In dit treffen moest Bert Onnes ln twee games het hoofd buigen voor Frans Sehoofs (21—12) (21—12). Wibo zette De Treffers met dubbele cijfers (10—0) aan de kant. Scylla liep over AMVJ heen (82), Voel spanning was er bij Belcrum WGA. Slechts op het nippertje haalde Belcrum de buit binnen (6—4). UITSLAGEN EraklftMi: Muasbr«e NcdLloyd 2—8; Belcrum VVO A 6—4; Scylla AMVJ 8—2: Wlbo De Treffer* 10—fl. Hoofd klasse; Batswlnger* Xflrxos 91; Ehtac Ireno 3—7 (Entnc degradeert); Never Despair St. Servoas 01OTTC Vic- Bwifl 8—2; HOC Doco« 8—5: Luto Atoom I. Re«. heofdkl»»»»AMVJ 3 Eendracht 2 2—8: Irena 2 Wlbo 2 2—fl: SNL-Smaah Wlbo 3 8—2; SVE 2 Ned- Lloyd 2 4—6 VVGA 2 Bats wingers 2 4—0. Overgangsklasse B: Dordrecht Ger minal 2 0—1; Elan VOZ 7-3: UTTC K en K 4—8; Vriendenschaar Belcrum 2 7—3, Overgangsklasse H: Favoriet Twenty Ones Up O10; Germinal DDC 0—4; De Tref-l lers 2 Gosslmn 2 55 (Van een onxer verslaggevers) ROTTERDAM, zondag. In een druk bezochte algemene ledenverga dering hoeft de Rotterdamse Turn bond kbterdogmiddag afscheid geno men van de heer J. F, van der Vin den, die «Un fnnotle wegens vertrek uit Rotterdam neerlegde. De heer A. Sch wantje, gemeentel Uk inspecteur voor de lichamelijke opvoeding uitte waardering voor alles wat de heer van der Vinden deed Ln hel belang van dc gymnastiek in de jaren, dat hij de leiding had van de Turnbond. Hein werd het erelidmaatschap van de RTB aangeboden. Met algemene stemmen benoemde de vergadering als haar nieuwe pre sident, de heer A. van Schie, voorzit ter van de gymnastiekvereniging THOR te Schiedam. Besloten werd om de kandidatuur van de heer L. Hartman te Wierïn- gerwaard, cUe deel uitmaakt van het bestuur van de Turnkring Noordhol lands Noorderkwartier te steunen bU de verkiezing van een voorzitter van hot Kon. Ned. GymtiaatiokverbOnd (KNGV) in de plaats van do heer Th. Aalbers, die enige maanden geleden als bondsvoorzitter aftrad. <i»tng. RDM kwam d»or Bcgats in da aetttarte minuut 4:t I1 maar had geen antwoord truer cp da treffier, die na e-sn helf uur cp tekening kwam wan middenvoor P:uim- bsom. Oud Be HerlandMartinet 41. Eén doel punt aS-echfls viel er vc-or rust door Kor pers- hoek. Marïinlt kwam één minuut na de tuut dcor Do Zwart tot do gelijkmaker, maar daarna laep de tirulïchib door Kor- pertfïOek, Maddyk cn LogereCtc near 4—1 UlJt. IlllleiluU—ASW 2—2, Voor dc thuisclub i een wrrtstrijd met veel gewiste kansen. Na-1 da.t ASW-mtddenvoor na tien minuten flel cpmUngtstrcffer had gescoord, kwam Hillc-j sL-uls r,<a can hailf uur dear Ocetdljk tot de galljkmnker, Direct m» rust veroverde hsti door eon «oio van Van Dam de leiding, dcch deze ging verloren, toen de verdediging voor vermeend buitenspel blsef staen. BelvédèrePFC 40, Llnkrftnlf Kleiweg! kopt® bric mlsvutcn vóór rust de thuisclub iraar 1fl. Jansen. Baersma en Lemke zorg den na nart voor dc ruime zege. 1FCODI 20. De UnUeclub 1s ln deze geweest. van Es r de eerste keer succes en tien minuten na rost kepóe C. Batenburg IFC near 2—0. HokellngonHet Kooiden 2—2. Na een kwartier had Starr.n Biansjear voor "t Noor- dsn succes. Dsor een misverstend, u'tgijhuit door Hakko. werd hot vijf mlrju'jm later fel lik. Vijfendertig minuten na ru*t nam t Noordien vla een door Pb, vam OpUnen Vngfesch'Ctsm strafschop weer d« leiding, doch Nl?k Mol zorgde vijf minuten later voor 2—2. Tediro—RCD 51. Van der Winden open de 03 tten minuten voor Tcdtro de score, waa:iva RCD tot zijn enige dcelpunt kwam. Dienaar liet da pfioegon met een 2—1 stand ntsttn. Door twee daelpunten van Van de D.aal on een Treffer van Ven den Burg behaalde de thuAjclub een ruime overwin- ntng. ASBRockanjo 1—1. Goed werk van de Riockanje-dcelman voorkwam een zege van ASB. dat over het algemeen sterker w»s. BIJ rutt keek A9B "tegen een 0—'. achter stand aan. maar tfen minuten voor het eindsignaal deponeerde linksbinnen A. Green de geHjtomker in hert Rjckanje-doc). Sehlebroek—Transvalla 0—2. T:ansvalla wa» goed op dreef. Na een half uur schoct R)o trade zijn club na er 0—1; zijn tweede -treffsr werd afgekeurd. Na rujt een even oen» dominerende TransvaJla, da-t in de 40ste minuut door De Haan tot een tweede doelpunt kwam. McrwestcijnDZB 11. Merwesteijn nam na twintig minuten door Kewetaar de lei ding. DZB. d»t mot zoi Invaliers was aan getreden. kwam een kwartier hierna door een kopbal van W11 Kouwenberg tct de puntenverdeling. IlardlnxveldDJS 50, ln de tiende mi nuut kopte De Graf de openingstreffer ln. Twintig minuten hierna schoot Stout de •ustitand op 20. Na rust, toen de DJS- dnelman mot een ofttWrlchte schouder was uitgevallen, kwam Van leperen rat zijn heittrlck. (Advertentie IM.) spaardoor nu te kopen Al had U over yljf jaar pas nieuwe gordijnen nodig, dan moet U morgen toch vooraan staan bij deze speciale aanbieding overgordijnstoffen. Want morgen verkopen wij het glansnummer uit deze hele serie, Hen grotè partij luxe overgor dijnstoffen, de Ideale moderne overgordijnen, die krlmpvrlj zijn, die U niet hoeft te strijken, die zó droog.zijn en vooral- kleurecht. Prachtige stoffen in moderne dessins, normale prijs 7.95 mor gen per meter voor nog géén vier gulden. poiynö®"® overgor^1^ niet strijken zó droog krimpvrij kleurecht Hollandlaan Eurosport VOB THH Dtndu* GLZ Nodo/V WRw Dlrkilftrtd Bloemhof IB DRL Bolnec DBOC SVDP Gr. Witten Schiedam DEH USC Demos Öoezcmkwort. IC St. Volharden 10 18 10 D 10 7 SCR 11 7 Neatoro II 1 Bil) dorp VVOH tl IB AVS 10 10 WF 11 18 Vlerpolder» U 13 Hurricane» 9 12 10 12; 9 10: li(*T«l!4A'l 9 16 9 16: 10 131 0 10 10 8 1 io a 8 B' 9 4; Lode wijk 10 4 NRC Suturnuü Swift B. FSV Pretoria Puttershook DESV Uraus HellevoeUluI* Crooswljk 11 14 II 13 11 12 li 12 9 10 3A Abbeivbroak SOAG DDC SmeeUloncl Radio Meauwenplnot Sateliet Tekuro Victoria 3B 10 7 Maas Sch led, B, Metro DOK DOZ Eureka HVVB ActlvUas Animo Ssgu B. 2A OHW Pantaor B RET 10 5 Pechvogels AVO/ZVC Ifl 15 10 13 11 13 0 12 11 12 10 10 1110 i 10 16 10 18 10 13 0 II 10 11! 0 8! 0 7: 0 5, ld 0, 9 13; 10 131 8 12; 9 12 9 10 Sportifia Flor/DBR S6AVR 3C Resl Parbo St. Kooger a ROGA 10 3 Varkwword 0 1 Wlco Afrlkaander B. 9 14 SCO 11 14 Alblreo 11 13 Kreekboy» 10 2 10 16 B 14 ft 13 10 12 10 12 0 7 HEREN Wetten 1c kt. Laren—Amsterdam HDM-KCC HHYC—RMHC H'sum—SCHC K nmpong—Le ld c n Overg.kE A Togo 2Kieviten Hudlto—HDM 2 SCHC a-^ïurley Schaerwyde— Alliance Overg.kl. U Laren 2Togo HIC—A'dam 2 DSHC-RBC BMHC 2—A'dam 2 pront,kl. A Dordt—Leonld-a» AeolusVictoria 2 HGC 2—DSHC 2 KHYC 2—Gr. Geel Prom.kl. 13 Alliance 2- Zuiden 1e kl. TilburgBreda Eindhwen—Venlo Den Bosch—EMHC Keep Fit—JTTCC Noorden 1o ki. Gron. 9tud.— Emm en OHBS-IWHC KVAGroningen 0-0 2—2 4-1 1—3 1-0 2—1 0—3 KMCLUC Ooiten 1e kl. Arnhem—Zwolle PW—Upward Nijmegen—Hnttuin DKS—Utricn DAMES Wetten 1e klasse GooiKieviten A'dam—HDM RBC—Voordaan BDHC—Bi Fair Prom.kl. A TogoKampong LeldenViel aria SCHC—FIT BDHC 2—Alliance HANDBAL DAMES From, dlstr. tweede klas Helles—Snelwlek Sc kits Dcf radtUr dlstr. Holland»#—AKC '26 Dynamo—Wilton AHC—Dynamo Wilton—Hollandla Hollnndla—Dynamo Wilton—AHC Afd. eerste klas DWS 2VIre3 M inerva—Spartaan AAC '65—Actief Afd. tvreedc klas ADO-HVZuld Kollandiaaiv—Roda 2 Schutters 2—RCH l Afd. derde kla» OHveo—WIK iJVG 2—Minerva 2 Meeuwen—St. Lod, Afd. vierde klas Dynamo 2—Wilton 2 AAC 2—Atomium HoogvlietSneiw. 2 Afd. vijfde klot ADO 2—Vires 2 AAC 3—Aotlef 2 DWS 3—Uniias HEREN Afd. eerste klas Meeuwen—WIK AAC—Dynamo 2 13—7 Afd. tweede klas Olymplii—Veto 3—17 Snelwlek 2—Atom. 7—31 DWS 2-HVZuW 13—8 Afd. derde klas Actief 2—Schutters 3 0—14 AAC 2—Rotla 2 11—10 Dynamo 3—Spartaan 106 Afd. rlcrde kla» Snelwlek 3-DWS 3 Holland,—Ho0| 4C ODB Rijswijk PDK Scheveningen Len. en Snel Duindorp Progress GSC Schoonhoven HDV Hoek v. Holl. Te Werve 4D HM3H Vrerienburcb Delflft MT ASC Postalia SMV Gr. W/VAC \Vippolder «F XI 18 Aeolus 11 14 SFC 10 13 Zuiderster 12 13 oud Beijerl, 12 12 Merwede 10 U RDM 10 11 Gelukvogels 10 10 SSW 11 10 's-Gravendeel 11 9 Martlnit FIOS Morgenvroeg om 9 uur.begint de verkoop van deze prachtige Poly noilc, overgordijnstoffen, met kleine drukafwfjklngen,.ln magnifieke kleuren en moderne dessins, 120 cm breed, per meter voor^ CHn ttl. of ichrlft. fint. Kamermuziekvereniging -yOOR een welkome afwisseling ln de strijkkwartettenreeks van de Kamermnzietavereniging zorgde gis termiddag het Trio cordes Franflais, bestaande uit Gérand Jarry, viool, Ser ge Collot, altviool en Midhel Toumus, cello. De muziek voor strijktrio wordt in het openbare concertleven spora disch uitgevoerd, zodat men meestal is aangewezen op kennismaking met dit repertoire via de grammofoonplaat. Van het belang van deze middag wa ren de leden der vereniging zich blij kens hun grote opkomst kennelijk be wust, en voorts zullen ze het drietal musici hebben leren waarderen als een perfect ensemble, dat in staat is voor de rijke strUkkcMrHteratuur het best denkbare p leid (feite hemden. Individueel toonden deze strijkers (van wie de violist als solist reeds vroeg internationale faam had) zich met bun krasloze, flexibele toonvor- miog meesters op hun instrumenten, maar daarenboven was er een ideale eeniheid van timbres en samenspel. De intxmatiezuiverheid garandeerden ze o.m. door tussen de delen vaak te stemmen. De bewonderenswaardige interpretatiekunst van deze Fransen bleek uit de contrasten tussen een zeer introverte, verstilde klank in b.v. het tweede Adagio uit Beethovens Trio in G, op. 9 nr. 1, en zeer hartstochtelijk dan wel vlinderlicht spel in snelle de len. Behalve genoemd werk van Beetho ven en het beroemde Divertimento KV 563 van. Mozart (misschien het meest klassieke werk van het repertoire) stond het T<rio uit 1933, van de toen 21-jarige Jean Francalx op het pro gramma, een knap geschreven stuk dat vooral in de beide eerste delen sterk boeit door een spirituele melodlek en vormgeving, l'oewel het Andante en (het Rondo hierbij iets achterblijven spreekt uit het hele stuk toch een La tijnse zin voor transparantie, iets dat vele der latere werken van deze com- ponisi missen. KIEBOER npERZELFDERTIJD dat oin de 1 Schouwburg het R.Ph.O. concer teerde werd in de kleinste Doelenzaal v— de gehoorzaal geheten een proefconcert gegeven door de hier zeer bekende tenor Naan Pöld, die ter gelegenheid van de oprichting der Estland se Republiek 48 jaar geleden de Vereniging van Estlanders in Ne derland op een herdenkingsrecital verrastte. De Gehoorzaal bevindt zich onder de kamermuziekzaal en is min of meer toevallig ontstaan door aan de invallende gedachte, de oorspronke lijke open hal gesloten te maken, ge stalte te geven. Voor het luisteren naar muziek ts zij niet in de eerste plaats bestemd, maar het zal onge twijfeld nog genoeg voorkomen, dat zij ervoor wordt gebruikt. Daarom was het interessant, van haar akoes tiek nog vóór de officiële opening van de Doelen kennis te nemen. Deze lijkt ons wij hoorden het slot van Pölds recital voor een gro te en vèrdragende stem als van deze zanger nogal luid, maar de klank van de vleugel (bespeeld door Karl Bergenmnn) voldeed bijzonder goed. Het is mogelijk, dat op den duur nog enige verzachting moet worden nage streefd, hetgeen op simpele wijze te bereiken zou zijn. maar voorlopig is het wel het verstandigst, het zaaltje enige malen uit te proberen zoals het nu Is. Van vorm en aankleding is het een juweeltje. De vermiljoen-rode fauteuils worden als het ware omvat door het zwart van vloer en w&nden, terwijl het houten plafond het geheel een vriendelijke intimiteit verleent. Het 154 plaatsen bevattende zaaltje is zeer breed en ;oont daardoor lager dan het is, echter zonder dat dit de verhoudingen schade doet. Naar ons gevoel zal menigeen in de toekomst graag in de Gehoorzaal vertoeven, hetzij als concertgever hetzij als luis teraar. ELLY SALOMé 12 4 4G èWDl RKWIK Belvédère Hekelingen Foortugaal HillesluU 'ASW IFC ODI Voorwaarts 10 9 PFC XI 0 SVDPW 't Noorden 10 17 10 12 11 11 11 II XI 10 11 10 8 9 4E 10 6 Oudewater VEP Stolwijk Woerden Couderak Moordrecht Waddlnxveen 10 8 Boskoop Grocneweg Lekkerkerk Haastrecht 9 18 10 15 B 13 11 12 9 11 10 8 7 411 Transvalla RCD Hardinxveld Schiebroek WCR DZB Tediro ASB Rockanje Merweiteljn DJS 8 4 9 13 9 U 9 U 10 11 10 10 9 9 8 8 10 17 B 13 9 12 9 11 9 11 10 11 9 9 10 6 13—15 i (Van onze tafeltenm.i3m.edewerker) AMSTERDAM, zondag. Voor de Europese kampioenschappen, die van j 1320 april in Londen zullen worden j gehouden, heeft de Nederlandse tafel- tennisbond op advies van bondstrainer Hoefnagels en de Sportcommissie volgende teams bekend gemaakt: Dames: Ria Bogmans, Anne-Maxle Wijnants en Mieke ten Broeke. Heren: Frans en Bert Sehoofs, Ge rard Bakker en Carel Deken, Holland,—HoOïvl, Meeuwen—Actlaf 3 Afd. vijfde kla» Vires a—UVG Wilton 2—Atom. 2 Schutters 4—Veto 2 Unltas 1—Unitas 2 WIK 3—M««uw«n 3 8—10 7—12 36—10 AMSTERDAM, zondag. De taffll- tenniainterland Nederland—Engeland, die dinsdagavond te Assen wordt ge houden, is van een tweetallen- in een drietallen wedstrijd gewijzigd. De En gelsen hebben nu de jonge Stewart Gibbs aan hun team toegevoegd. Van Nederlandse zijde zal Gerard Bakker de ploeg completeren. T\E grote gebeurtenis van het laatste zondagmiddagconcert in de Rot terdamse Schouwburg het woord laatsted itmaal letterlijk op te vatten, althans wat deze R.Ph.O.-serüe betreft, die uiteraard het volgende seizoen van de Grote DoelenzaaJ gebruik mHakt was het optreden van het planoduo Vladimir Ashkenazy-Malcolm Frager, dat vrij plotseling insprong voor de gebroeders Kontarsky, wier komst werd verhinderd door zaekte. Het meest opzienbarende van de combinatie Aahkenazy—Frager is, dat' men hun verschillen in techniek en ge aardheid voortdurend opmerkt en dat er nochtans ideaal duospel te beluiste ren valt, waarin deze verschillen slechts ais een charme le meer wor den ervaren. Het Is duidelijk, dat zo iets alleen mogelijk is wanneer de to- taalklank de som is van twee op zich zelf fenomenale prestaties, interpreta tief zowel als instrumentaal. Aahkena zy. lyrisch kunstenaar met prachtige aanslagdifferenties, en Frager, kla viervirtuoos vol bruisende musiceer- drift en een voorliefde voor heldere contouren en strakke ritmen, maak ten samen van Mozarts sublieme Efl- dur concert een verrukkelijk klanken spel, flitsend of warmbloedig, dartel of ingetogen, al naar de wens van het ogenblik Twee jonge mensen (beiden eerste-prijswinnaars van het concours Reine Elisabeth), die misschien niet helemaal konden doen vergeten, dat de synchronisatie van het musiceren op twee piano's een probleem op zich zelf is, maar die waarlijk „speelden" met de gegeven notentekst. Een ver blijdende ervarinlg. Het R.Fh-0., dat volgzaam en ge ïnspireerd begeleidde nadat het ais openingsstuk Badhs tweede Eraaden- burgse concert in heróiaikiig had ge bracht zeer mooi van klank, echter evenals in de Rivièrahal met veel te luide en .onzuivere trompet-tonen van Hellmutlh Schneódewind wijdde zich na de pauze onder Frans-Paul Dec kers bekwame leiding aan. Francks „Psyché", het symfonische gedicht, waarvan altijd enkele orkestfragmen ten worden uitgevoerd, doch dat men nu, dank zij de medewerking van het Conservötoriumtooor, in integrale weergave had mogen verwachten. Tot onze verbazing Met Decker rvu ech ter weer een deel der orkestepisoden weg, zodat de concertbezoekers niets meer karnden doen dan hun herinne ring aanrvullen met het than-s gebode- ne. Een vreemde situatie, getuigend van eigenaardig artistiek beleid, dat zelfls geen voor de hand liggende ver klaring vond in evenrfcueél tijdgebrek, want het programma werd nog beslo ten met Ravels „La Valse". Intussen was. wat men dan hoonde van „Psy che", bijzonder mood. Het Conservato riumkoor (dir. Kees Stolwijk) is een perfect eawemible van louter jonge stemmen, toebehorend bovendien aan muziekstudenten, zodat bijna van een beroepskoor kan worden gesproken. Het succes was bovenmate groot ELLY SALOMÉ -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1