Vidal imponeerde niet Brouwer superieur in Oud-Mathenesse W Hier moet de Roteb even langs komen Sparta won met 5-2 van Xerxes LEGIOEN WIL MEER DOELPUNTEN ZIEN VAN FEIJENOORD Excelsior en NO AD even slechi: 0-0 Wedstrijd tien km ingekort 9S Eef Dolman sterkste in Zevenhuizen ROTTERDAM RIJNMOND WIL VAN BEVEREN LICHTPUNT IN TRIESTE OEFENWEDSTRIJD Spelen van Madsen nog onzeker CVV speelde gelijk tegen reserves van Feijenoord: 1-1- UITVERKORENEN VELE RENNERS WERDEN GEDUBBELD spaar iaar... door nu te kopen wn.r u trw KIND Volenclam klopte Hermes DVS pag 4 - vrfldag 11 maart 1086 (Advertenties Md.) nieuwst* ITMttlMfl VerfoWngJffrtgen (door Dick van den Polder) VMiiMt ROTTERDAM, vrijdag. Air» José Maria Vidal niet beter kan voetballen dan bij gistermiddag in de weinig be tekenende oefenwedstrijd te gen Xerxcs (52) beeft la ten zien, dan zal Sparta spijl krijgen van zijn tamelijk dure Spaanse aankoop. Vidal, eens rechtshalf van Real Madrid, Is ongetwijfeld een goede voetballer geweest. Zijn spelin zicht en techniek duidden daar nog wel op, maar de bijna 31- jarige Spanjaard bleek in andere opzichten zoveel te kort te schie ten, dat verschillende wijze voct- balkoppen op het Kasteel zich af vroegen of Vidal zich straks wel in de Nederlandse eredivisie zal kunnen handhaven. De Spanjaard ia misachten nog niet helemaal „uitgeblust" maar rijn traag heid van handelen, sljn angst voor het duel, de stroeve manier waarop hU zich draait en wendt en het feit dat hU ateeds In hetzelfde tempo speelde, doen vrwen dat hU sterk op retour is. Vidal kan als excuus aanvoeren dat hij lang niet aan competitievoetbal heeft deelgenomen, dat het veld nogal glad was en dal Nederlanders een an dere spelopvatting hebben dan Span jaarden, maar voor een speler van klasse, dte enkele tienduizenden gul dens heeft gekost, mag dit alles geen belemmering zijn. VERDIENSTELIJK TYTAAST deze teleurstelling was er J-voor Sparta ook nog een licht puntje. Wil van Beveren speelde op de middenplaats alleszins verdienste lijk. Hij scoorde één doelpunt en had in drie andere een aandeel, Met de aotleve Char Ley Bosveld kwam hij her haaldelijk tot goede combinaties. Ondanks de zeven doelpunten had den de 4000 toeschouwers na afloop alle reden om zich bekocht te voelen. Belde ploegen hadden hun beste spe lers vrlj-ai gegeven, zodat hel gevaar lijk U uit de uitslag conclusies te trek ken ten aanzien van de bekerwedstrijd die Spar La en Xerxes op 20 april tegen elkaar moeten spelen. Het scoreverloop was als volgt: 15 Onsman 1—0, 28' Teuling 1—1, 33 Bosveld 21; rust, 58' Kemper 3—1, 71' Van Beveren 41, 75'Kriesch 4—2 88' Bosveld 52, Pc opstellingen waren: Sparta: Van Oosterhout, Buitendijk, Eijkenbroek, Bentzon; Kemper en v. d. Kor put: Bouman, Vidal, Van Beveren, Bosveld en Onsman. Xerxea: Treytel; Snoeck, Spinhoven, Joncic, Fafié; B. v. d. Heijden en Pan sier; Kleinjan, Kriesch, Stuivenberg, Teuling. JOSÉ VIDAL was na afloop van zijn eerste wedstrijd voor Sparta kennelijk niet tevreden. Mi O JOSÉ VIDAL, de Spaanse aan koop van Sparta, in duel met öep van der Heijden, een van de invallers van Xerxes. (Van onne sportredactie) j ROTTERDAM, vrijdag Dej afstand tussen Ajax en Feijenoord i zal ook zondag waarschijnlijk drie punten blijven. Wellicht krijgen; de Amsterdammers het tegeni Telstar wat moeilijker dan Feije- noord tegen Heracles, maar meer dan een kleine nederlaag zit er voor Telstar toch niet in. Fcyenoord mag dan reeds lange tyd ongeslagen zijn, tegenover zijn sup porters heeft het nog wat goed te ma ken, In acht thuiswedstrijden scoor den de kampioenen niet meer dan veertien doelpunten, een gemiddelde dus van nog geen twee en dat Is voor een club als FeUenoord aan de zeer lage kant. Het elftal van FeUenoord is onge-J' wijzigd. De dijbeenblessure die Piet:; Fransen zondag tegen Go Ahead op-j liep is zo goed als genezen. Sparta is de laatste weken lelijk van slag af. Drie nederlagen in suc cessie hebben de kans op declne- ming aan de inter toto-com petitie een stuk kleiner gemaakt. Een nieuwe ne-, derlaag tegen FC Twente zou een flinke duikeling op de ranglijst ten ge volge kunnen hebben- Na zijn hoopgevende spel in de oefenwedstrijd tegen Xerxes krijgt Wil van Beveren opnieuw een kans in Sparta's voorhoede. Voorlopig stiuit hij als rechtsbuiten opgesteld, maar mocht Ole Maclsen nog niet hersteld zijn, dan verhuist hij naar hel midden en krijgt v.d. Kerkhof zijn vleugel plaats terug. Jan Bouman is afgeval len. Tlnus Bosselaar is in de mid-j denlinle gehandhaafd. XERXES "VERXES' promotiekansen sty«en| mei de week- Kr resteren nog! slechts elf wedstrijden. Als Xerxes zijn zes thuiswedstrijden wint is het! vrijwel zeker van een plaats In de eredivisie. Zondag komt VVV op| bezoek dat gisteren van Eindhoven) won. Dat moet een waarschuwing j voor de ploeg van Iloogenboom zijn.: Trainer Bob Jansen heeft dezelfde) spelers opgesteld als tegen NAC'. Piet Kriesch moet dus nog even wachten.: Excelsior reist voor de tweede keer; binnen veertien dagen naar Brabant. Ditmaal naar Wilhelmina a dat in het begin van competitie op Wonde-! Bteln met 2—0 won. By de Kralin-: gers is Ben Dainen op de iinksbui-. tenplaats vervangen door Rlnus1 Brand. SVV heeft in het verleden altijd de handenvol gehad aan Fortuna VI, Dat; zal ook nu wel weer het geval zijn.; Trainer Rinus Gosens is kennelijk niet tevreden over de produktiviteil van zijn voorhoede. Nadat hij vorige week reeds Osterholt door Rijkuiter had vervangen, heeft hij nu Corpeleyn plaats laten maken voor Van Meele ren, met dien verstande dat de laat ste in de spits van de aanval speelt en Rijkuiter op de vleugel. Hermes DVS heeft weer wat hoop gekregen na de zege op EDO. Voor de Schiedammers zal er In Kerkrade bij Rod a JC echter weinig eer zijn te behalen. Huug van der Moer heeft zijn ploeg ongewijzigd gelalen. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. CVV heeft donderdagmiddag voor ongeveer 500 toeschouwers een aantrekkelijke oefenwedstrijd gespeeld tegen de Feijcnoord-reserves. De uitslag was 1—1. De Cooycr gaf Feijenoord een voorsprong, maar llnkshijitetr Kros mankte nog voor de rust gelUk. FEUENOORD: Pieters Gras land; Haak, Rraay, Veldhoen; Fransen en LuytenWeering, Kruiver, Bild, B&uwmeester en M ou lijn. SPARTA; Doesburg; Buiten dijk, Laseroms, Eijkenbroek, Béntzon; Kemper enBosselaar; VttTt "Bèveren, Madsen, Bosveld, Onsmitn. XERXES: Treytel; F. v. d. Hei de, Spinhoven, Joncic, Fafié; Ja cobs en Van Toledo; Heijerman, Radovic, Pansier en Snoeck. EXCELSIOR: u. d. WeJcke; G. den Butter, Luck, Mühlenbruch, Teeuut; Kosten en A. den Butter; Kp.lkman, Mumyh Beety, Brand. HERMES DVS: Bezem; Van Ede, v. d. Burg, Rijke, Heikamp; Flacs en Van der Kooi/; Monster, Van Kooten, Van Mullem en Smit. SVV; v. d. Roer; Kleindijk, Van Dongen, Glaudemans, Van Leeuwen; Van Beek cn Van Schie; Hubert, Van Dyk, Van Meeteren en Rijkuiter. (Van onze correspondent) TILBURG, Vrijdag. Excelsior Is van het duel tegen NOAD een punt rijker geworden. Maar dat Is dan ook de enige verdienste van de Rotterdamse ploeg. Want het voet bal dat Excelsior en NOAD speel den was het aankijken niet waard. En het excuus dat de Rotterdamse ploeg niet kon beschikken over zijn; aanvallers Beek en Brand gaat dan Dok niet helemaal op. Ook zonder deze twee had Excel-! slor constructief voetbal moeten! kunnen spelen tegen een wel heeJ erg pover NOAD, dat zowel in spor- i tief als In financieel opzicht aan de! rand van het bankroet leeft. De Til- burgers hebben slechts een speler van waarde. Dat is doelman Van Straaten. Het spel bereikte gisteren een dieptepunt. Ook de publieke belang stelling: er waren niet meer dan 350 toeschouwers. Ook de Rotter dammers onder hen ergerden zich! aan wat betaald voetbal moet he ten. Zelfs de meest elementaire be ginselen van het voetbalspel bleken de 22 knapen op het soppige en glad' de veld niet onder de knie te hebben. Neem daarbij het bepaald niet zachtzinnige optreden van een hand vol Tilburgse spelers en de geringe ambitie om er het beste van te ma ken en de wedstrijd is ten voeten uit getekend. Veel lastig werk hebben de beide doelverdedigers Van de Wekke en Van Straaten' niet gekregen. Daar voor ontbrak het de aanvajslinics aan kwaliteit en inzicht. En wan neer dan door een slippertje van een achterspeler toch een kansje ont stond werd dat nog door treuzelen om zeep gebracht- 70 speelde Tump het In de zesde *-* minuut klaar om voor een vrij doel heel lang en zorgvuldig aan te leggen maar de bal niettemin te missen. In de eerste helft bleven Excelsiors wapenfeiten verder be perkt tot een lastige kopbal van Da- men welke door Van Straaten nog maar juist hoekschop kon worden getipt en een ver maar hard schot van Kosten. De tweede helft was al niet beter. Na een kwartier gaf G. den Butter NOAD bijna een treffer cadeau. Hij Het zich vlak voor het Rotterdamse doel de bal ontfutselen door Brekel- mans dte er echter alleen met Van der Wekke voor zich geen raad mee wist. Naar gelang het einde dien ter bij kwam werd de Rotterdamse druk sterker. Met name de buiten spelers Kalkman en Damen sticht ten enkele malen onheil in de Til burgse achterhoede. Voor het doel van NOAD raakte echter ook Excel sior het hoofd kwijt. Het bleet dan ook bij wat kouwe drukte. (Van onze sportredactie) WIELRENNEN ROTTERDAM, vrijdag. De klei ne, maar o zo dappere John Brou wer was in de gisteren door de RRC De Pedaalridders georganiseerde ronde van Oud Mathenesse superi eur aan de talrijke concurrenten en bovendien toonde hy een haast ho vaardig aandoende minachting voor de b*rre weersomstandigheden. Met ruime voorsprong (op verscheidene tegenstanders zelfs een volle ronde) ging hU als eerste door de finish. Want bar waren de weersomstandig heden waaronder deze voor Rotter dam eerste wie'Ierwadstrijd van di*t seizoen wend verreden. De meer dan •tachtig deelnemers zochten beschut ting bij elkaar om maar zoveel mo gelijk de regen en de gure wind te omdopen. Daarom was het van de wedstrijd'Leidtuig een goed besluit de wedstrijd van mgerJUg op tachtig, kilometer terug te breragen. Zuidercludn en. vkl. Berg waren de eer- sle onruststokers. Maar me.t Kroon1 en Van PLere kwam de rest van het j peloton mee», zodat alles weer bij el-1 kaar was. Een pogirag mek allure was die van Erl Kroon, de nationale «tayerskam pioen van de amateurs, die in zijn eentje veile ronden voor het steeds me&r afbrokkelende pelo ton uitreed. Maar ook hij moest het hoofd buigen voor de sterke wind en de steeds dichterbij komende achtervolgers. Met nog achttien van de 62 te rijden ronden vormde zidh. een kopgroep' van dertien renners, waaruit even-! wel de voigerade ronde John Brou-! wer seeds alleen op avontuur udt- ging, Nog tien ronden s.oniien op het I jrd. toc-n reeds vin groot deel van .set peloton door Brouwer Werd in gelopen. Ilcijnig Mirceboo en I.c- giersc wisten als enigen van cle kop groep ook aansluiting bij het gedub belde peloton te verkrijgen, maar toen was Brouwer al lang weer op nieuwe triomfen uk. Uitslagen. Amateurs; 80 km in 1.58.00 uur. 1 J. Brouwer (Rotterdam)2 P. Hey- nig (Rotterdam;: 3 B. MLnnehoo (Hecnvllet) 4 P Legterse (Den Bommel); 5 E. Kroon (Den Haag); 6 M. v.d. Klooster (Rotter dam); 7 H. van Ptcre (Uithoorn); 8 L. Poortvliet (HerkJ.-igeni; a s v.d. Brug (Berkel); 10 B. Verveer (Rotterdam): 11 H. Schools IBladel): 12 C. Kroonen (Dor drecht): 13 P. Barendrecht (Alblasserdam); 14 J. Katwijk tDploo); 15 D. Schmidt (ïtot- terdam). Nieuwellngen. 50 km In IJ3.09. t J. Spet- gens (Someren); 2 J. Bakker (Zaandam); 3 M. Kortenhoeven (Lexmond); 4 W. Lup- pers (Purmerend): 5 C. Smit (Rotterdam); 0 S. Noordzij (Rotterdam); 7 R. Knoppers (Den Haag): fl C. PUeger CLexmond); 9 K. v.d. Knaap (De Kwakel); 10 H. v.d. Moor (Amsterdam). Aspiranten, 20 kin In 27.38 min. 1 J. de Graaf (Puttershoek): 2 J. Schouten (Bre da); 3 F. Hulsker (Bussem); 4 A. van Dun (Schiedam); 5 A. Thelsens (Rotterdam): 6 H. Perfors (Rotterdam: 7 B. Koning (Til burg); 6. W. Rietkerken (Schiedam). JOHN BROUWER dapper (Aauerienties LM.) Morgen kunnen moderne huis moeders die Draion overgor dijnen als wensdroom hebben- hun gang gaan. Want dan worden deze wonder mooie gordijnstoffen, die nor maal 19,75 per meter kosten... verkocht voor nog géén acht gulden. Een fabrlekspartij prachtige, luxe overgordijnstaf, Draion handdrukstoffen (met hier en daar een piepklein druk foutje) In een bijzonder fraaie dessinering en kleurstelling. Dralon handdrukstoffen Morgenvroeg begint de verkoop van deze Draion handdruk over- gordijnstoffen, 120 cm breed, voor een ongekend a~ lage prijs, per meter voor a Oéfn t«|, of Jchrlft. b«t. (Adyerientje l.M Als U bi] aankoop van een karpet bijna honderd gulden kunt spa ren, mogen wl] dan spreken van sparen door nu te kopen? Morgen gaat het beginnen... da verkoop van tientallen karpet ten (merkkarpetten waarvan wij de naam niet mogen noemen), Haarvelours karpetten met een vastgestelde verkoopsprijs van 190 gulden, In uitlopende dessins kunt U nu uitzoeken voor nog géén honderd gulden. Haarvelours karpetten Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze haarve lours karpetten... merkkarpet- ten In de maat 200 x 300 cm voor I Cttn Ut. of tchrlft, 6«it, Mynheer, de redacteur Met belangstelling hebben wij steeds de stukjes In het Rotterdamse!) Parool gelezen over de Zwarte Paardenstraat. Wij wonen niet in cle Zwarte Paar denstraat, maar in een stukje verge len Boomgaardstraat. Verleden jaar zijn ze bij ons gaan bouwen. De stoep is weggebroken en nog steeds niet ge maakt. Het gevolg is, dat cle ratten door het zand lopen, waar onze kinderen spe len. Dat zand is voor sommige mensen erg makkelijk om even de hond uit te laten. De bewoners van de Binnen weg zetten er hun rommel neer, want dat doe je nu eenmaal makkelijker op een stuk zand dan op de stoep. Een jaar lang hebben we al geen sehillenman meer gezien. In andere straten wordt, nada* de vuilnisman is geweest, de straat aangeveegd, maar de Boom gaar dstraat is toch geen straat. Ook staat er bij ons een grote licht mast, net niet op de hoek, maar even een stukje ervoor, zodat iedereen die daar zin in heeft zijn behoeften erach ter kan doen. En dat gebeurt vaak. Makkelijk is het verder om bij De Vries een gebakken vis te kopen, in de Boom gaard si raat op te eten en vervol gens daar de rommel achter te laten. Wij worden hier als a-soclalen be handeld. Ik hoop dat u bij ons ook eens een foto komt maken en in de krant zet. Misschien helpt het, want onze klachten halen «tets uit. Zomers moeten we iedere dag spuiten om de stank te verdrijven. Mevrouw DRUYVE, Boonigaardstraat 4 (Hiernaast ziet u dan die foto. Een inderdaad een wei nip verheffende aanblik. Het is wel triest, dat de ge meentelijke overheid meent, dat zij voor straten als de Boomgaardstraat andere maatstaven moet hanteren. Neemt men niet te veel een houding aan van: och, deze buurt ivordt op den duur toch gesloopt. Het is er at een rommel, een beetje meer of minder doet er niet toe". Afaar de mensen die kier wonen u?il2e» graag tegen zo mi» mogelijk rommel aankijken. Kom Ro teb: haal „die troep" hier eens toep." U heeft het er niet neergegooid," zegt U. Inderdaad, maar er zijn ook be woners die aan deze vervuiling part noch deel hebben. Waarom zouat u hen in de rommel laten zitten? (Redactie Rotterdams Dagboek.) oewurea tegen onprettige ervaringenV L«ei net dan; Noot) mee ic traan (n een vreemd nul», portie*, park ot ólnwoop at et een onbe kende: Nooit snoep, geld of andere dingen van een onbekende aan te nemen: •*>|t hoodsehappon te doen voor een onbekende; Laai hen oootf tonder toe- del»» op open terreinen «pelen en nool» eondei toe- dnht in schemering ol dal». teml» op Htmnt. (Vii» een oozer verslaggevers) ZEVENHUIZEN, vryda*. Evert Dolman, de nationale wegkamploen der amateurs heeft in Zevenhuizen bewezen reeds in een uitstekende vorm te verkeren. Uit een sterk veld had Gerrie Bruins zich weten los te werken en het leek er veel op, dat hij spoedig de concur renten een volle ronde achter zich zou hebben. Plotseling echter brak de cadans van Bruins on kort daarna verdween hij, geheel uitgeput, van het parcours. Zijn plaats werd evenwel dadelijk door een nog grotere' „acteur" ingeno men, Kampioen Eef Dolman slaagde wèl daar waar Bruins tekort was in geschoten. Met een indrukwekkende solorush dubbelde hij het gehele veld om daarna alle tegen aanvallen met waar machtsvertoon de kop in te drukken. De uitslag: 1. E. Dolman (Rotter dam), 90 km in 2-15 uur; 2, J. Hesser (Arnhem); 3. G. Vianen (Cockingen); 4. A. Duindam (Honslerscüjk); 5. W. Emoo (Utrecht); 6. H. Verbeek (Poel dijk); 7. Anne Koster (Leeuwarden): 8. H. Vogelaar (Rotterdam); 9. G: Jan maat (Amsterdam; 10. M. Toussaint (Honselersdljk); 11. J. van der Haar (Moordrecht); 12. L. Otte (Haarlem); 13. B. Stakenburg (Amsterdam); 14- H. Ottenbros (Alkmaar); 15. R, Cor- nelisse (Amsterdam). VEËNeNDAAIj, vrijdag. Hermes DVS en Volendam hebben op het veld von GVVV een vriendschap pelijke wedstrijd gespeeld ten bate van het jeagdfonds van deze ttter- dagclub. Volendam won met 3—1, Alle doelpunten werden ln de eerste helft gescoord. Volendam nam een voorsprong van 20 door treffers van Pelk en Smit, Uit een voorzet van Monster nam linksbuiten Smit met een kopbal het enige Schiedam- se doelpunt voor zijn rekening. Piet v. d. Burg had voor rust het onge luk in eigen doel te schieten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1