Het Zuiden kon niet op tegen vinnig ZKC: 2-5 LeX25 I B CêMO** DOTO was weer produktief SPORT Rotterdam kan titel grijpen Spangen nu kansloos HHYC blijft Amsterdam goed volgen Dertig meisjes turnden matig RZ verloor in verlenging lex25 telex 25 telex 25 telex 25 Mode vooras moeders I* - sCÜ 1 DERDE NEDERLAAG IN SUCCESSIE TWENTY ONE LP KAMPIOEN OSHTOWIüB sontUg, in dr overgmokUa#* H U de »pA.nnin( ventwen*». Twenty One t"p, dat n* Zwart Wit en SHO wonnen Districtswedstrijden Hang het aan de grote klok Ko*ri«rat«rs From Lenden» p»g. 4 - maandag 14 maart 1966 SCHAKEN (Vw wire UfeltennUmedewerker; het bekend worden van de ultaiag (55) van de ingehaalde wntutrljd TOVDe Treffer* 2, kampioen wa* geworden deed het legen De Tref fer* 2 rustig aan. Desondanks bleef het baai over De Treffer* ('ft—4). Elan 2 behaalde de eerste -t n dit «nzocn De Elan-*;*• her* w -s- ntn met 7—3 van Fsmn h i) deze uiwrtag kan Elan 2 dogra Li it misachten r»oa net ontlopen UTTC gaat wervangakia- na d< 7-3 neder'ta»* tstgen Belmim 2 veria'» r> Eendracht 3 blijft *U*n tb 7 ,j ii winning op KUn h»jg» ug« n n naar de «tel Ge-rrntrtal 2 w.fr' he1 Vrierrten*cbaar w**l moeilijk te ma-1 ken, maar niet te verslaan, 4~-fl In de hoofrtkUaee A werd Betawij.ger* vla ©en 82 overwinning op fj' St r« v*a# kampioen. Xerxes won met hei kleit*t mogelijke vernrhil van rode Itmaam-draier Entar Reu- nng# en See laar (Xe xe«) «iaden In; dit treffem niet voor elkaar orvJer Zij wonoen beiden driemaal. Éèn- draebt kwam tegen Atoom (dik- punrten!) met de hakkxn over dt •loot 4). Eendracht 2 zorgde tn d«» Reserve hoofidklaase voor een v «Trooaing I Het won do belangrijke wecimtrlf.l] tegen koploper SNL Smaah 2 metl ruime cijfem (7—3). Vooral Munter wa* in deze wedstrijd op dreef i Driemaal kwam hij al* overwinnaar uit aan wedetrijd te voorschijn CaumgirUm «coord* tweemaal ri iKLa Bofman» bijdrage aan de over* i winning waa em zege op Ristten. Daze nederlaag kan voor kam- pioaoikaodkUat mirrantr één SNL SmNh wal aam nare gevolgen heb-1 ben. Tww bcehaaInyen zUn er In de ere-| kluse gevalle*». Dc Treffen», dat, m»t 100 van Maaabree verloor, zal het volgende seizoen een klaas* lagwr «palen. WOA, dat een gelijk- gpel <53) tegen Wlbo wi#t te for-! ceren, kan zich alleen nog redden •U het de dagrada tie-wedstrijd en eoradar kleerocheuren doorkomt NadUoyd. bat taan» dat volgende waak de umpdoanarvla uit zal kun nen stekao, won met royale cijferi (i3)van AMVJ. Gelcrum achotcl- do SVE ©en nlat van terug won. zij het nipt, ven SNL Smiah <64). BARRANQUILLA. sondag (ANP).| Batty Stdve heeft In bet interna* ttooal# tent» Is toernooi van Barran- «ullla (Columbia) veol nueea. Zit' plaatste aleh In het enkelapel toof de fbulo lagen do Argentinië Norma Bayloa door een overwinning In drlei aela op de Australische Oall Sheriff: M.M.I-L 1 i «pelleije voor, waar het rug had, (10—O). Scylla (Van onre korfbalmedewerker) PM'Jd'MI ROTTERDAM. «ondag. IA Oil'Mftrt slechte weer wa» er oorzaak van dat van het korf- halprogramma niet 10 veel terecht kwam. Vooral In de lagere regionen werdrn vele terreinen afgekeurd. In dr hoofdklasse gingen alle partijen door. De leidende ploegen Ou» Eiber nest en Kohda konden hun positie niet alleen behouden door de punten bin nen te halen, maar ook omd't de con currenten ponten verspeelden. Zo mneat Wester k wai tier de twiedi pldiits afwtaan door een nederlaag t'- gen Blauw Wit (4 -ft) en LUTO zakte af doordat de rood witten mei de/s jrv tljfer» van het in opmars zijnde Atrhi- P<-1 een nederlaag te infasseren kregen Rnda en Deetoa deelden de kont bar» punten bij de «rtar.d 4 4, zeer ten ge rieve van Het Zuiden dat op eigen ter rein door ZKC werd geklopt (2- 5» De Rotterdammers hebben nu nog maar één punt voorsprong op Rc»da en we verwachten, dat de strijd om de voorlaatste plaat* nog een heel span nend verloop zal hebben Het Zuiden leed dus zijn derde ne derlaag In «uccesal*. De oranjekragen moesten op eigen grond belde punten afstaan aan oen niet beter, maar wel veel vinniger spelend ZKC. Al na en kele minuten kreeg ZKC een straf- worp te nemen, rile door Van Heerdt* in een doelpunt werd omgezet (0— 1) Hoewel de thuisclub traihtte de ba ken* te verzetten, slaagde /ij er niet In de Zutphenae verdediging op de knleen te krijgen Na 18 minuten depo neerde Wendt na een snelle ren de bal Ir» de mand en keek Het Zuiden tegen een (J -2 achterstand aan In tweede1 inatantle pakte de oranjeklagen wat feller aan en dat leidde na eer» half uur tot een tegenpunt van Rob Loef (1-2) In deze periode kregen de gastin weinig gelegenheid om gevaarlijk te worden, maar doordat Het Zuiden ver zuimde tloor le stoten kon een treffer toch niet uitblijven Even na de rust bracht De Jong uil een atrafworp ZKC met 1—3 voor en hoewel Het Zuiden ondanks tegenwind het meest in de aanval waa, wlat in de 30e minuut v d. Pieterman onverwacht In te ichleten. Deze treffer gaf de thuisclub de ge nadeslag De la Houaaaye haalde nog wel op tot 24, maar toen de ornnje- kragen niet verder wisten te komen, bracht kort voor tijd Wendt met een verre worp de eindstand op 2 ft De »f nul luidt C>»» li 14 II KV uil Rohria 13 J3 Deeto» 13 0 In de overgangiédaaae zijn de kanxm voor spangen nu wel verkeken want do blauwwitter» leden bij PSV een be- sli^iruh: 4- 3 nederlaag Die Hasfhe b r,'>g de t Nijre concurrent voor PSV, de kananen bleven met 3—1 bans over HKV 2 Sperwer^ leed een zware 82 nederlaag tegen Regenboog «aarftfx>r r!»' j/'sntie van de vogels weer wat mot dijker is geworden Onderaan j>taat K'r/g Zaandijk met 4, gevolgd d'X»r Spc-ju-ra niet 5 Eiridhmen met ft en HKV t met 7 punten Spiugen heeft hel jn Ein^ltvnen dus n f' Kunnen redde:, mas'- li»zetfd moet wtf'n '-at de blauwwitter» weinig f-,«fUi 'i h"bben gehad H<s-wei PSV jn >.»-• b.'g i) «al '.verwwnt had vlaagden (b tj I- ,i wn am de -ruk te «nUn-kken en het wa# een tegenslag r4_.it thii'v lub '.nie'ua/ ht twee tref- fc Wist te pliatMTi Nd |),t in v as Spingen gevaar- l'jW 'i na* w*er trof PSV hc eerst d h I T PieU^rse en d Jagt op- ha (I'll Ir.' 3 2 spande het maar toer» WM.rd) mej lh ft v uor 'li rood- w.Ui-n een !/el,ir»gri|k 'WHpunt 4 2j Hari Hol hHulde n >g e4*rimn,il op to* 4 f .anr verd«r wist .Spangen niet t«- komen »p ajIJJ'i ROTTERDA.M, zondag UlSfllUU De Jonge hockeyploeg v*n IlliYC. fel geleid door coach Roepie Krulze, heeft wéér gewonnen. Ander maal met 1o, want HHYC heeft «Un kracht In d« defenzl». HGC kwam er niet door. Eén Haagse treffer, van Hum*, wa* be*H»aend. Amsterdam maakte lx:Uien duidelijk dat h«*f mot degradaMO rekenang moet h'/uieii ih-t verweer was der mate onAainerihangcn I. dat de 3I rogr voor Air»- i* lam g» flat tie- voo: d.» Li i ien.4' n mag hf .i n HiKcraiuu u» guklopt dou* Westdijk Deze Kampjug-spt-ler was tn een van /ij 'i tWA buien Rcauhsat ren 3—1 zogv </p ho* hj :g-Ktklaasi.er;lc Hilver sum Dat hc* mj Laren--SCHC 1—1 wei J zal K-i ing verbaz ng wakkezi. maar d^t HD.M bij BMHC niet kon doordrukken token: toch wel de gerin ge kt «acht van de HDM-voorwaartsen- Ö--0 De «.tand Am»t«rrt«m 13 J8 HHYC 13 17 HÜver»uin 14 14 HDM 1» l« Kirni'ung 1J 14 Ui ren SCHC HGC UMHC lx id«n 19 191 is ia 14 IJ 14 11 1 Up hei R<"t: lain->t li key-gtbied kwam iIlmi-s 'ku p'ocgen op htt i 1, 'naa* Ju iuti i he. dar» ouk pri ma Vu. ui »a onlertiP-ecple zijn kan ii- datuur voor het kampioenschap van promotieklasse B mot een ft —0 over winning op Alliance, urwijl de dames van RBC Gooi u t de kupploeg ver- drongen dour de Duasumse formatie een 2—2 gelUk apel af te dwingen (Van oase se haaks» ede werk tr> ROTTERDAM, aon- dig. Het «let er uur alt, d»t ttn BaUerduBi üsffl eindelijk weer «en» bet Nederland* clubk*jnploen«eh*p ie haken behaalt. Voor bet laaUt gebeurde dit ba 16*1. De aterrenploeg van Rotterdam zag tn de 6e ronde van de atrljd om het kampioenschap van Nederland n«-1 rnehjk kans Phliidor (Leeuwarden) met 6'/i3Vi van zijn landJtitel- tlluiies te beroven. Ir Kuyperi versloeg de Friese ma tador Haje Kramer, terwijl ook Maa- k«*n»chijn. Van Baarle en mr Sandifort zegevierden Koetbare reinlae» cre- eerden Jongima, mr. Auwerda, mr, Van Hncicel, n»r Mulder en dr». Vree kon Drs Sanders, Jarenlang praktisch o'iicrslaanbaar. wa# de enige veriie- Rotterdam zit op rozen Zelfs de «mout* pessimist gelooft met dat dit u u ii ui de thuiswedstrijd tegen de Huilde Chr Schaakvetemging, mat nul rr.atchppunten en slechts IB'/t bordpunten kanslooi gedegradeerd, i. non Ier zal gar» VAh won met T1-*2l i van ASV, ASt Klopte HCSV (64) en Utrecht z<tt vermoedelijk met ft'/i—(mls- triiiii /«li# 6-4) BSG doen degra- 'lm n Voorlopig 4 Jk—2' i iJt ,t.»r»'i na 6 ronden (Utrecht BSG ft'j 4"i gecalcuktrd) I K'jiterdam 11 mpt 110 bpt.J2 VAS (Amsterdam) 10 mpt. (37V# bpt J HhlUdor (Leeuwarden) 7 Z.5I bp»), 4 Utrecht 7 mpt (30' t i/pt f) AJyC (Amsterdam) 6 mpt f/'i opt 0 ASV (Arnhem) 4 mpt <26 bpt J, 7 BSG (Buuum) 3 mpt- 23 bpt), 8 HCSV (Den Haag) 0 mpt. 19'.i bpt). In aid A van de eerste klasse heeftj D D (Den Haag), de club van Donner, kampioenskanen door een (voorlo-, pi ge) 7—2 zeg» op het Gronmgiei Staunton. DD, heeft mi 10 mpt. enl 3 8 Va bpt j Charlois is tv/ee plaatien op de rang-i lijst gestegen Nu moe»t Strijdt met be-1 leidt Nijnegcntraan geloven: 6V»—1 8 4 r'hilldor (Leiden) nam door een 5' i—4'A overwinning op hel eveneens Leldse LSG de leiding van dit team over Verdere uitslagen: ElncShoven— RSC (Den Haag) 4V«4H voorlopig,, Spangen—Rotterdam 2 51''»—4%, ïodat in de laatate ronde SMBSpangen! zal moeien beslisten over het al of niet degraderen van laatstgenoemd team. Do stand: 1 Phüldor 9 mpt. (37 bpt); 2. Chailois mpt (33 bpt,); 3. LSG 8 mpt, (32 bpt); 4. Eindhoven 7 mpt (.83 bpt,); 3, Rotterdam 2 5 mpt. (28'/| bpt): 6 Spangen 4 mpt. (24Vfr bpt.); 7 SMB 3 mpt 28 bpt 8. RSC 1 mpt (23 bpt.) Speelt Rotterdam 2 in de laatate. ronde tegen Philidor met alle beschik bare krachten, dan kan het Chariots, dat RSC krijgt te bekampen, aan het op de Llnkermaaaoever zo vurig ver langde kampioenschap helpen! In 2C staat Wilhelm Stelnltz, dat met 63 (vl.) Philidor 2 overwon, qp de 2e plaats achter het Delftse DSC den kampioen: winst van 7—3 op In 2D werd Dordrecht reeds na 6 ron- Vltssingen Dt Dordtenaren scoorden 12 mpt. (46 bpt 1') Het We*ten~Re- gina bezet de 2e plaats met 9 mpt (32't bpt) door een 7V»—2hi zege. op Vento Spangen 2 verloor mèt de zelfde cijfers van Langstraat, dat] eveneene op 0 punten stond. Spangen j 2 degradeert naar de RSB-eoropetitle. ROTTERDAM, sondag. Er Is geesa twUfel meer mogelijk: Ia 2B van de saterdacoompetitie tal de strijd om de titel tassen Zwsrt Wit en BHO worden beslist. Zaterdag wonnen belde weer, terwijl met Quick B. dat met S—$ kansloos door Zwart Wit werd verslagen en Znldvogela, dat si even kansloos van 8HO ver loor (1—4) ook de mogelijke con currenten RVVH (21) tegen DO- VO en Kosakken B. verloren. Qrtdanées de felle wuid in de i ug kwam Zwart WK tegen QukJc Bo>* tn de eers'e hedfi alechbs op 1 - 0 door een doelpunt v*n Klaassen idt een voor zet van Jan Naeuwstraten. Dat was pas in de 44e minuut Na rust duur de het weer een half uur voordat Zwart Wr, zijn drukkende super.on- 'e.. in doelpunten kon omzciten. Baan zorgde voor 20 en door Klaassön werd de eindstand op 3—0 bepaald Hof-gvllet werkte zich in 2A door met 1—2 van Ter Leedo te winnen, ro'nl beetje uit de belangensfeer. Kan*-] loos voor de top en weinig of geen gtvaar voor d» onderste plaats. IJs- selmeervogets bleef leider, ook »L speeld» het me*, w&n,: Nooixtwljk was zo vnendelij-k om me; 21 vaïi CSCA te verlieaem Die Haghe, de leider k» 3A, verloor verrassend van Monster (2—0) waardoor de kaneen van het deze i week raet-apelende PPSC wat zijn i gestegw». DOTO maak* weer een productieve periode door. Weer j werd met 51 gewonmetv: nu van j gastheer ARC. De strijd aan de kop, van 3B gaa,: onverdroten verder.' NSW bleef in het zwdel door me; 13 van HVO te winnen. Heerjans-1 dam, dat met 12 cte punten op Zutdland veroverd», bleef tweede en HBSS volgt op dezelfde afatatvd tvai met 02 WGZ te hebben over meesterd. In 4B kwam Scheveningen weer wat dichter bij de titel. Met 5—0 wonnen de tetdei* van hekkeakiiter Insuhnde. TOGR kwam tegen gast heer Spijkent**e M 02, waardoor de Rotterdammers relatief nog altijd maar een put»; achter staan op de leixlsrs. Capclle hield RAS me, 2—0 in dr gevarenzone Ook in 4c bepaal: de strijd zich tussen twee clubs, i Hetnenoord won. met duidelijke ctj— fera van Jodan B. (4—1), maarj Unicum, dat met alechts 0—1 won, had het dn en tegen Piershil heel wat I moeilijker. In 4D werd geen enkele wedstrijd gespeeld. Dne wedstrijden vonden tn de eervte klasse van de Afdeling Rotterdam plaats. Het werden alle dne geijjke spelen. Vooral voordeel had de ntot spelende leider Rozenburg van het gelijke «pel tussen SNS en RSMi (1—1). 2 A UsMlm««rv. Noord wijk sas ExceUtor M 's-Grav SV De Geuzen Hoogvliet Zwaluwen CSCA 7.CFC Ter Leede Pelikaan 2 B ZW. Wit '28 SHO DOVO RWH Kozakken B RtJnab. B Quick B Zuidvogets SSC '35 NOSM RODA B. a a Die Haghe De Zwerver* PPSC 2SVD Monater RCL DOTO Oranje W)t Looeduinen Dun o ARC avow 3 B NSW HBSS Heerjen*dem 14 at 15 20 i9 ia Gr. Undt Excelsior P Ba rend recht Ameide Zuid land ASWH HVO WGZ Nw LekkerI I 14 17 15 191 15 t» 14 12 a 14 15 9 14 8 13 15 14 tS 13 14 14 14 15 23 tft 20 14 10 14 24 15 24 15 23 TOGR De Lier Capelle TSB •a-Cravenz Ornaa RAS Spijkenlsse Insulin de 4 C Helnenvord Unicum Pler«hll Mellssant Jodan B Sportluit "46 Be Fair Spirit Schoonhoven Afd Roller dam Rozenburg 11 RSM 12 SMS 10 ZWSH 13 1 Vlaardlngen IJ EOV 12 MVV 27 11 Rhoon 13 DOS '32 9 Zuiderpark 11 13 19 15 17 15 18 15 14 12 13 15 13 14 10 14 10 14 7 13 19 13 IR 13 15 12 14 13 7! I (Van aan «utr verslaggevers) I ROTTERDAM, ion(Uf Maar wei nig jeugdige deelneemafer* san de I tumweditrgd, die sondag te Rotter dam werd gehouden ga die gold als een selectie voor de (laaie em het landskampioenschap kenrtnnten, heb ben het tot opvallende resultaten kun nen brengen. Oese wedstrijd, goals er ook nog vier elders tn het land plaat* vonden, bracht aan Jeannette Dupree uit Amersfoort de eerste plaats met 34,05 p, terwijl drie anderen, namelijk Anneke van Ruiven uit Schiedam, Jannie Schouten uit Bodegraven en Marianne van Zetten uk Zoetermeer gelijk eindigden met 32.90 p. Haanie van der Touw te Schiedam, die kort geleden R.T.B.-kampioene werd, kon hel nu niet verder brengen dan een vijfde plaats. De evenwicht#balk was voor vele meisjes een echt struikelblok. Er vie len er verscheldenen tijdens de oefe ning af, hetgeen puntenverlies bete kende. Hoe matig er geturnd werd kan men afleiden uit het feit. dat de jury leden geen enkele keer een negen of daarboven kon geven. Integendeel, het aantal lage cijfers was vrij groot Het zeer uitgebreide programma kon vlot worden afgewerkt. Waarschijnlijk zul len de vijf best geplaatsten m de eind strijd, die m Den Haag wordt gehou den, een plaats krijgen. De voornaamste resultaten waren: 1. Jeannette Dupree, Amersfoort 34,55 p; 2. Marianne van Zetten, Zoeter meer, Jannie Schouten, Bodegraven en Anneke van Ruiven, Schiedam, allen 32,90 p; 5. Hanme van der Touw, Schiedam 32,65 p; 6. Ria God«chalk, Utrecht 32.40 p; 7. Plonnie van Rog- sen, Spljkeniase 32 p; 8. Yolanda Trompper, Schiedam 30.95 p; fl, Anne ke Bastiaan, Utrecht 30,85 p; 10, Fran- clen Blank, Bodegraven 30,70 p. BASKETBALL ROTTERDAM, sondag. Slechts op twee fronten hebben de basketbal teams uit Rotterdam dit weekeinde, slag geleverd. De dames van BZ verlo ren In Amsterdam van Landlost. In Lelden verloor AMVJ van Bona Stara.1, Vooral in Amsterdam was het bij zonder spannend. Landlust, dat aan vankelijk wel wat beter speelde, leid de bij ru«t met 2414. RZ gaf zich evenwel niet zonder meer gewonnen en toen de normale speeltijd was ver streken was de score gelijk: 4040., Basketball kent geen gelijke spelen, zodat moest worden verlengd. Het liep bijzonder goed bij RZ in de eerste ver lenging. Door Thea Hoek en o m. RU Scnuurhuizen nam RZ een voorsprong,; doch bij 4640 keerden de kamen en de eerste verlenging van vijf minuten werd ook met een gelijke stand (50- 50) afgesloten. Het bleef ook in de' tweede verlenging geducht spannen, doch nu viel de beslissing met 5836 in het voordeel van Landlust. AMVJ kon in Leiden slechts ln de eerste fase gelijke tred houden met de gastheren. Door goed aanvalsspel van o.m. Watson Uep AMVJ zelfs tot 84 uit. Daarna begon het wat te haperen Watson begon zich met de leiding te bemoeien en de gastheren legden langzaam maar zeker AMVJ hun wil op. Vooral jeugdintemational De Jong droeg er toe bij dat Bona Stars bij ruit met 3622 leidde. AMVJ zakte naar rust verder terug. Na vijf minuten was het reeds 47—22; na tien minuten 5335 en vijf minu ten voor tijd was de stand 60-40. De overwinning, die een mentaal sterker AMVJ zeker binnen zijn bereik zou hebben gehad, bleef nu met 7255 bij Bona Stars. De Lean was met 23 pun ten topscorer bij AMVJ. Bij Bona Stars was dat De Jong met 24 punten. scheveningen gelukwensen blijvan binnen stromen over het huwelijk van de beste amerikaanse tabakken in lax25+*-+- hllversunu-n-protestsong "ik heb geen zin iets anders dan lex25 te roken" bereikte deze week de eerste plaats op de nederland- se hitparade+i-t-"een lex25 my dear" werd tweede-en- new york het gemeentebestuur heeft in overweging genomen naast de reeds bestaande lexington-avenue de naam van de 25ste straat om te dopen in lex23-streetn-t- mnskou+++ russische schaakmeester heeft woord gehouden +•»•-»• als levenslange herinnering aan de prima kwaliteit van lex25 noem de hij zijn pasgeboren zoon LexviJ(entwintlwltsch+n+- FINEST AMERICAN TOBACCOS I ÜY'> 25 SIGARETTEN t,50 H,ae nieuwe sigaret ln net nieuwsn♦*lex2&+n-stylea by lexlngton STYLED BY LEXINGTON BEL 13 54 30 VOOR Zoekt u iet» ot wilt u iet» kwijt - vr»»ft u een l)K»n of biedt er een: ten: mot Mn Koerlenter; (el venef 8.bereikt u tlenduiunden ebonneee. Meek er een Koerlenter *un bel 1864 30 ven ii» tot 5.09 uur. voor uw tucteevolle klein» edver. tantie. Amil twill voor san Ideaal deux-plècMi heerll|k drogen, probleemloos wasten en mode-bewas! genopt. D» rok met blijvend pllisd Is geheel gevoerd m "naar maat" verstelbaar. Marine of cerise, m. 36-42 een schattig Maxllm-jurkje sxcluslef bij Gerzan. lente-luchtig katoen In een bi|zonder piqué-effect, met witte garnering. lange rug-rits i makkelijk aan-en-ult, Marine af bleu, m. 3642 i,g uwMtxklwIi O kleurrijke fcWïr ïlakMing »N« NAAM. a eatologu,"Alles voor Baby" ADKS_

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1