Bosveld greep de kansen m\i Excelsior hield RCH in bedwang Sehoolpraet i DFC had aan een doelpunt genoeg mmmz 03331 $8 Leen Hubert schoot SVV naar winst Overmaas ging vlak voor tijd door de knieën RESOLUTE SPARE A-DEFENSIE VENG OFFENSIEF GOED OP Elinkwijk met 2-1 verslagen KRAUNGERS MAAKTEN GOK11K INDRUK IN HEEMSTEDE: 0 Atlctico voorbij Real RESERVES VAN EXCELSIOR WEERSTAAN FEIJENOORD IHM DOESBURG BEURTELINGS ZWAK EN STERK Stormloop Slas MISLUKTE AANVAL VAN HERMES DVS Aanval van Hennes l)\ S nas zwak Borussia Dortmund won gemakkelijk Anderlerht heeft Inter blijft winnen nog een punt nodig nLé\ DCV BUITTE KANSEN UIT Leiden in last Nantes loopt uit Benfica geklopt peg. 8 - maandag 28 maart (Van onzo correspondent) HEEMSTEDE, zondag. De jeugdige ploeg van Excelsior, die voor 100 procent uit eigen kweek bestaat, heeft in het Heemsteodse sportpark, het home van koploper HCH, een goede indruk achter gelaten en er en passant een welverdiend winstpunt op de kop getikt. Het matig spelende RCH, dat geen ogenblik de indruk wekte, dat het beslist van plan is «vei enkele maanden de eerste divisie binnen te marcheren, vond een enthousiast stel knapen tegenover zich, die een Jaar geleden nog vrijwel allen deel uitmaak ten van het juniorenteam van de roodbroekenclub Scheidsrechter KchalJta had dc leiding over drie Intermaan le ontmoet In* en 4400 toeorhouwrm hadden er de luntrn ven de maarlae buien voor over om de zaak in ogenschouw te nemen. Excel «lor trok onmiddellijk ten aanvul rn speelde alsof het ïrlf nog promotiekansen had. De eerste wrrkeRjke kan* wm evenwel voor RCH. l)ne ontstond ln de vijfde minuut, toen de ex- AD O-er Franaa alleen voor doelman Van der Wekke opdook. Het tlrrm- aleedse schot was echter verkeerd gericht. HOGENBIRK EN VAN EGDOM Zitten d&ïlnian Daesburg van Spirtd stev-K op ds huid Kemf>.»r *»t toe hoe de bal het veld weer mgaat Minstens zo gevaarlijk wu het kml daarna voor het doet vun RCH. loon doelman Van der Mee ren de bul .liet kon bemachtigen en Kelkmun.' Beek en Munnc een trommelvuui 1 op het Heemstede doel richtten, maar een driotal benen de vrije doorgang naar het belaagde dool I beletten en do alom togen waardige Honout ten slotte definitief redding bracht. Opnieuw hoopte Excelsior op succes,, toen Kosten een vrije trap regel recht nssr een moeilijk te bereiken doelhoek richtte Van der Moeren wist ook hier echter weer raad op Ook toen Beek even later de laatste hand aan een Rotterdamse combi natie wilde legjfcn, wist do man in het RCH-doel door een koene duik de situatie meester te biUven. Hu hart hot beslist drukker dan Van der Wekke. die weinig moeite had met een slecht guricht schot van MeUer. Excelsior bleef sbtjdlust ten ton» spreiden en was de gevnarlllkife ploeg. Bij een hoekschop vnn Beek kopte Kalkman hard ln de goede richting, waar echter Van der Mei- re» ojhlook Be Heemsteed*** vooi-_ hoede kreeg nu -n dan de zo haul' nodigs steun in de mg van stopper Honout, dl« voor en achter tegelijk wonder en vei richtte IN de laatste minuut voor de rust 1 onderscheidde Carol Schuurman xlch door een effect* olie kopbal waarmee Van der Wekke richtbanr moeite had Hei was (-On van de zeer zeldzame goede beutteu van do ex-lnternutionaul. die bij RCH xlnds decentbet nog maar weinig opvallends heeft vrrrlrht De btlderzijds uitgezette buitenspel- val kwam het siwijxll Ir» de tweede helft hlet ten goede HCH oefende nu soms wel enige diuk uit Tot re delijke M'irlng-vkansen kwam het echter niet Ouwrwaihtc schoten van Kosten en TVek nar» de over kant waren mwir heel urlnig te hoog gericht Acties ah dere bewe zen, dut KxicUror minsten» to kansrijk bleef Twintig minuten v»>m het einde moest Geuit den ïhntei »|i de doel iljn redding brengen Even leek bet ei duin nu op, of HCH In de slotfase toch nog zou g,»nn d oord «ukken II tl een hoekschop miste ct n kopbal vnn Honout zijn doel op enkele icu- titnoters ExieUdor vocht zich ech ter onder de druk uit en besloot met •en gevuntluke kopbal van Murine waar Vun der Meerei» echtet tot h wcci de baits osei bleef MADRID ztino.ig - IX r**m»«te*i va» de wedstrijd so. jwoookl Ui rts «rata ktawr van d* &|iaar>#« ooinpetlU*, waisn: Cot- dova—Rapam»! 2 --1 I*ont»v*itro Kleht I—I. Bsbadsft-Malaga a-ï Haicston*- RmJ Madrid 1—1 Atdelloo Madrid—La* Pafitiaa 2—0 MiiUorea—Atistico Bilbao 2—1 VaUinuUiZ«»u (Otc O- 0. Sevllln- BcUi»—I Ds (tand op kop. mat rog m>n»p«u. tfawtdatrUd vuor »ll« ohiba voor da boei luidt; 1 Atistlco Madrid 42 pnt, I. Rekt Madrid 41. 2 Barwslona M. 1 (Van otuc sportredactie ROTTERDAM, zondag. B(J de be taalde reserves heeft Excelsior i(jn kans om aan degradatie te ont komen vergroot door een relllkspe! <1—1) tegen KeUcuoord. Feijenoord nam op Woudestcln v lak na de rust door Vrauwdeunt een voor«ijriong miuir Tump zorgde er voor dat Excelsior ecu kostbaar punt in de wacht kon slopen Sparta—AJax wvrd eveneens 1 -l Jlszehroek werkte ln de tweede helft uit een vrlle schop de art»tor- stand van de Spartanen weg SVV doet verwoede t>ogmgon om van de onderste plaats af te komen De Schiedammers versloegen Velox met 1—4 door een doelpunt vnn Ris uit een strafs» hop en hebhen nu Kx- iclstor en Cl VAV weer binnen be- etk i Aüvvrtentit i M t spaar,., door* nu I© kopen Gi er nu cp uit sn vocht niet tot in h«t volle iclzoen... zodat winnaar d* tijd unbrsskt, Uw garderob* kant en klaar Is. Wij koehtsn Mn grota partij zljdalInnM» van 175 mat farv- tuladassln «n Unl Tarlenka 70/50 In dtvarta klauran van 9.50, aan unleka collect ia itoffan voor pakjat, japon nan, rokje» en kinderkleding. Morgan zoakt U m uit, modleu» xl|datinnan In pracht kwaliteit en da Unl Terienka In bijzonder frul* kleuren, 140 cm breed, door elkaar par meter voor nog géén vijf guldan. Morgen begint da verkoop vtn deze prachtig* voorjurs- tn zomaritoffan, 140 cm breed, door elkaar, per meter Dc itsitd. Go Ahead 19 28 Hei a» 15* 16 AJax M MVV if* n Vole min m JU n Twente 19 18 DWtt je 37 velox tft 10 ADO 3) 31 Telalwr 13 Pel) en ooi d 10 31 II PBV 20 20 GVAV a» 11 Sparta 20 30 SVV 20 10 j y.STUDS k er in Krabbendpke ei beauty ran een goal gescoord. tneii ,-(■« dat ran r\Jne flclükc nooit had pelt'?*»! of orhortrd. Ei n nmr-i-i krek op maat prinrdcn. i,'«\ otiipcbopcn tuf een flixil en ven re puf ler dvddi imdi* Een doelpunt uit dt hogeschool 'k Wijf «lef dat er een hogeschool n ern /ncu£te«t voor tuurt bal u?tie; op achofvebied, rep 'Jc onoerhol*»!. want lanprann» draait b(j ona de mol«u» Iccnm-n we slerhfj de kleuterfcta» PHIDA WOLFF Jr. fantasie dwt'm* %P UTRECHT, zondag Dat er b(j EUnkwijk-Sparta drie doel punten zijn gevallen één voor Elinkwijk en twee voor Sparta was zeker niet te danken aan goede aanvalacombinaties, maar eerder te wijten aan zwakke mo menten in de defensie van zo wel de Utrechtse als de Rotter- resultaat van de krampachtige, roet Bosveld van de strafschopstip af een fout van Gademans en een overtreding van De Bree benut ten en vier Spartanen lieten Van Straalen een door de stormachtig wind afgeremde bal ombuigen tol de gelijkmaker. Na de rust mankte ren attente Bosveld gebruik van s ap in grijpen van de Utrechtse achter hoede om er 1 l van Ie maken, juist in een periode, dat een E'mkwijk-doel punt niet langer scheen te kunnen uitblijven. Het erg «enuwarhtlf gestarte Elink wijk kreeg xl In de negende minuut een lelijke teleurstelling te slikken toen Gademans een pass naar de scherp opgestelde Onsroan liet flip pen en de Rotterdamse linksbuiten een vrij veld voor lich kreeg. Doel man De Bree trachtte de schade voor Kltnkwljk te beperken door Osnman onnodig hard van de bal af te xetten. Dat sag scheidsrechter Brouwer uit Schiedam, «odat Bosveld een straf schop mocht nemen. Bosveld maakte geen fout en dat betekende 0-1. Het duurde vrij lang voordat Elink wijk over deze tegenslag heen was Pag nadat In rte 17e minuut Onsmon een schitterende voorzet van Van Be- veren onbesuisd hoog over het Utrechtse doel had gejaagd kwam r wat leven in de Utrechtse ploeg Sparla werd langzaam maar zeker ln de verdediging gedrukt maar het duurde nog tol acht minuten voor de rust voor de gelijkmaker ter wereld kwam Een luk raak-pass, hoog in het strafschopgebied, werd door de storm achtige wind omlaag gedrukt, bul ten bereik van doelman Doesburg maar voor de voeten van Van Straa len Hij stormde, tuisen Kemper <*n F.ij ken broek in op doel af en schoot raak 1-1. Ineena begon het tot dan vlakke, zwakke duel te vonken Van I ntum vuurde een hard, laag schot af In de richting van de rechter benedenhoek, maar doelman Doesburg die zwakke momenten afwisselde met zeer ster ke, greep de ha! Kort voor de pauze bleek ook Rpartn geen afwerking aan ile aanval te kunnen geven, toen eerst Bosveld en daarna Van Beveren een schietkans kregen De Bree bleef len koste van een hoekschop overeind SU* fl. «r HArifk. M**. (Aladnih ptrbudgnj Van 0H7O sportredactie) SCHIEDAM, yondn Ongeveer 1500 toeschouwers waren op hei H'irga Spmtmik r li.ipen \an een slechte wedstrijd tussen Her mes DVS en DFC De twee uiterst po» er spelende elftallen hadden bijzonder eel la \.m t'c* har-c \an doel tot doel staande, wind. De strijd weid Vt s'o'v - eey tor.umhjk doelpunt van Klijnjan in het voordcel van DFC beslist De thuisclub ging. met de harde wind In de rug, energiek van start. Het werd echter al -rpordtg duld» Ijjk dat de Schiedamse aunvalsllnle niet In ataal was de toch echt met zo sterk spelende Dordtse defensie in moeilijkheden te brengen Doelman feit kreeg het vooralsnog alleen druk met het opvangen van de sterds weer te hard geplaatste billen uit het Schiedamsc middenveld, waar kanthalf Van der Kooi bijzonder zwak was. DE AANVAL van Hermes DVS was niet bij machte om een doel punt te maken. Hier een ver geefse poging van Van Kooten Na de panze was er aanvankelijk maar een ploeg, die op doelpunten uit was. namelijk Elinkwijk. Het enige weinig overleg uitgevoerde Utrechtse stormloop was dat de hoekschoppen- verhouding van 5-3 bij rust opliep lol 12-4. halverwege de tweede helft. Meer kansen cat de trapvaste, re solute Rotterdamse verdediging vrij wel niet weg. Ecu heel enkele keer leek het doelvlak vnn Sparta werke lijk in gevaar te komen, maar Van Straalen kwam een centimeter te kort op een pass van Van Egdom en Van Tamelen zag een kopbal vla de vuis ten van Doesburg omgebogen tot de zoveelste hoekschop In de 24e minuut hield Sparta Elink wijk onder de koude douche. Gade- mans wachtte te lang met ingrijpen, toen hij bij *n van dc zeldzame tegen aanvallen het strafschopgebied btn- nendiong Van Tamelcn was niet ge lukkig bij een onderBChepplngapoging en toen Bosveld tenslotte van dicht bij het doel van Elinkwijk onder vuur nam whs De Bree kansloos: 1-2. Ook de aanvalsbnie van dc gasten kun mei imponeren al had Bennaars peen met een schot ju.si vuor het deel langs Aan de ancle:e kant kon Snul na een snelle doorbraak met een te slap schot Feyt niet tn moeilijkheden brengen Na iat stopper Monster (die de plaats innam van de geblesseerde Rijke) een gevaarlijke combinatie Ulok-Bennaars-Dc Vos had onderbro ken. kwam het naar later zou blijken beslissende doelpunt Het was een vreern t doelpunt Een actie van De Blok op de vleugel leek ongevaarlijk, doch vla de voet van Monster kwam de bal bij Klijnjan. die zijn slappe schot o.er dc uitgelo pen doelman Bezem heen m de doel- mond zag verdwijnen. F.ven kwam ei daa na wat meer le ven tn dc Sch:edam»e aanval, doch verder dan een aantal hork-.(hoppen en twee gevaarlijke kopba'lcn van Van Kooten. dte door Fevt wat fortuinlijk gcsUfpi weiden, kvam Utvt l.nie niet jVA de hervatting kit eg DFC het wm iv-trt" 1 t li m -i s Ie n t evste vooi <'e ihu -c'nb Dnih ook de D H'dLsc aanvallen n.ngt n al» lizan l aan elka* r. zodat de goed spelende Hi'rmes-defensic. met v d Burg en Mo niter aan het hoofd, voor weinig mor: lijk heden werd geplaatst De thuisclub ging zelfs iets heter spelen, doch de vooi Utmend falende aanvals- linie zag. ondanks hard zwoegen van Van Mullem en Van Kooten. gt m kans de dikwijls met acht man opererende DFC-verdediging voor on~p'i share problemen te stellen Er kwam nog een prachtige kans voor Hermes op de gelijkmaker, doch Van Kooten schoot, na goed werk van Smit, de bnl haid in het zijnet Het was en bleef slecht, heel slecht Het duurde wel even voor Elink wijk over deie slag heen was. Eerst kreeg Ole Madsen de kam om de stand naar 1-3 te «chieUm, maar hij had de pech dat De Bret de bal met een ongelooflijke reactie uit de lucht plukte en even later griste de Utrecht se doelman dc hal voor de voeten van dt gevaarlijk opgerukt* Deen weg, In het laatgte kwartier van het duel kwam Elinkwijk terug, maar Sparta had aan primitieve middelen voldoende om Elinkwijk vnn de overigens verdiende gelijkmaker af te houden. Toen scheidsrechter Brouwer voor het limtst floot stond Elinkwijk dan ook nog steeds met 12 achter, hoewel de hoekschopverhouding1 185 in het voordeel van de' Utrechter» aangaf. 1 BONN', aondsg. Mede danklU drie doelpunten van internaUonal-linksbui ten Lothar Emmerich heeft lijstaan voerder Borussia Dortmund met dui delijke cjjfrrs Hannover '96 geklopt: Doordat concurrent MUnchen 10(10 met 52 van Elntracht Frankfurt ver loor heeft Borussia Dcrtmund twee verllespunten minder dan dc „LÖwcn" en de andere vertegenwoordiger uit München: Bayern. Dc laatste won, na een zeer slecht gespeeld duel, op eigen terrein met slechts 10 van het laag geplaatste Schalke, Na 27 wedstrijden heeft Borusaia Dortmund 42 punten, twee meer dan Bayern Müochen en vier meer don München i860, dat ech ter e«n wedstrijd minder speelde. De uitslagen- Hamburger SV-1. FC Nuernberg 0—2; Borussia Dortmund- Hannover 96 4- -0, Borussia MUnchen- gladbach-1. FC Kaïserslautern 2—0: Rarlsruher SC—VFB Stuttgart 3—0: Tasmania—Meiderlcher SV 0—9, Bo- ruasle Neunkirchen-FC KÖln 2—1. Elntracht Braunschweig-Werdcr Bre men 1—0; Elntracht Frankfurt-TSV I860 München 52. Bayern Munchen- Schalke 04 1—0 (Van onze correspondent) BREDA, zondag. Het moge dan slechts door één doelpunt zijn geweest dat de volle winst bij SVV terecht kwam, een feit is dat de Schiedammers de zege volkomen verdienden. Door iets betere technische kwalitei ten konden de bezoekers de bal beter de baas blijven dan Baro nie, dat geen raad wist met de harde wind. Gedurende de eerste helft werd het al duidelijk, dat SVV veohtlustlrer was dan de Bredanaars, die geen kans zagen het versterkte defensie- blok der Schiedammers te doorbre ken. De achterhoede van SVV werd dlkwUlt MJ(e»t*in 6oor de voor waarden Van DUk en de voor de ge blesseerde Vin Meeteren opgestelde CorpelelJn. Ondanks hun overwicht konden dc Brabander» niet tot werkeluk ge vaarlijke aanvallen komen. De rust kvyam met een dubbeiblanke stand, want ook de SW-VDOrwaartsen konden niet imponeren. Wel kregen dc Schiedammers in de 30ste minuut een uitstekende kans, maar doelman Bastiaanaen kon de door Corpelefjn ingekopte bol nog juist onder de lat vandaan «tompen. De tweede helft was wat kwaliteit be treft een getrouwe kopie van de eer ste. Na 20 minuten was Baronie dicht b(j de openingstreffer, masr dc Bredase topscorer Ad Vermolen ver prutste een opgelegde kans. De aanvallen van de Schiedammers waien minder tatnjk, maar niet minder gevaarlijk, In de 36c minuut kwam het enige doelpunt van de wedstrijd tot stand. Na een vinnige doelworateüng voor het Baronle- doel bediende Corpeleijn de naar links gezwenkte Hubert met een af- gometen pass. De SW-rechtsbuiten bezorgde zijn ploeg met een beke ken sohot, waarbij hij doelman Bas- uatnsan naar de verkeerde hoek liet duiken, de overwinning (01). (Van onze correspondent) VLISSINGEN, zondag. In de strüd tussen Vlissingen en Overmaas Is aan beide zjjden nauwelijks V'Ul spelopbouw sprake geweest. De twre aanvalsllnles bleven ver onder de maat en een gelijkspel zou het meest rechtvaardige resultaat zijn geweest. Door een fortuinlijk doel punt, negen minuten voor t|jd ge scoord, ging de zege echter naar Vlissingen. (1—0). Vooral Nico Roodbergen heeft enkc'e uitstekende kansen gehad on Ove - maas, dat voor de rust de lakens uitdeelde, de zege te bezorgen In de afwerking faalde hij echter. Op vallend was overigens dat dc kan sen aan weerszijden diet hot resul taat waren van goed opgebouwde aanvallen, maar uitsluitend van dé grillige wind Het offensief, dat Vlissingen na de rust ontketende, leve: cle niets op en gaandeweg werd Overirwas weei sterker Toch waa het Vltssingc ii dat een doelpunt zou scoren Negen minuten voor het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Attasio passeei- de middenvoor Jan van Huizen m een laag schot doelman Elvers 1—fi (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN', zondag. DCV heeft van een technisch beter spelend UVS met 12 gewonnen. De Leldenaren toon den een betere bal beheer sing, maar DCV heeft uitstekend kunnen profite ren van een enkele onoplettenheid in de UVS-verdediging. H«t kwam tot whist dankzij twee goede nltvallen. waarbU de Leldse doelman niet geheel vrUuR ging. In de laatste rrvnuut van de eerste helft trok middenvoor Geleedis de ba- voor het UVS-doel, waar 1 nksbuitén Van Herk inkopte. Doe'man Vermee<- die het onheil had kunnen bezweten door uit te lopen, bleef in zijn doel staan (0—I). Ook ln de tweede helft was er spra ke van een UVS-overwleht De gelijk maker kwam in de twaalfde m nuui toen Désar met een omhaal doelman Visder passeerde (lI) UVS trachtte vergeefs door te druk ken, maar het klopte niet meer :n de voorhoede. DCV kon het beslissende doelpunt scoren uit een vrije trap op l.nks. Van Herk zette voor tot bti oe doelmortd, waar rechtshalf Hoidijk ce bal langs de weifelende doelman Ve:- meer kon werken (12). In de slotfase kreeg DCV-reehtsb n nen De Vries van scheidsrechter Ro sier een offic ële waarschuwing we gens het wegtrappen van de bal. toen er voor een vrije trap gefloten was (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zondag. Na SVW Is ook UVS over DCV gestruikeld. De Kr lm pen a ren wonnen ln Lelden met 21 en bewezen daarmee SVW en Neptunus, die belde niet speelden, een goede dlrost. Gouda en Vlissingen verbeterden hun posities ten koste van VUC en Overmaas. In belde wed strijden werd slechts een keer ge scoord. svw UVS Neplunus CW V haringen DCV Gouda Unltas Musschtn WC Papend recht Overmau IS 8 2 2 20 2412 20 34—18 12 7 4 1 18 14-0 14 6 4 4 IB 2J-H 14 6 3 15 26 13 4 fl 3 14 16-21 14 0 2 6 14 17—tg 12 3 3 6 9 IJ— 12 3 4 6 8 n— 12 2 4 7 8 10-19 12 3 3 7 Jf—fj 13 16 7 7 11—81 MILAAN, aondsg De uttadagan van de aondsg voor dt eerst* dl ris) e ven dei rullum competitie gwpetldi v*o*tb*l- w*Mrbd«n luutoi- norenee—Ju ven tui I 6—J. wee—CWöart 4. Ttir(jó—Napela I— I. Rome—Bologns 3—1 Atslants—Lane- roeet 1—1, Rrssrla— róffi» 4—0. Cetsru, ;c-: inpdorla 1 MUaad 0 i—0 Vtrw— i Ns 14 wgtbtrtfrten 'e4dt fntsr, dst 46 punten verumikl heeft Na pek en Bologna i xljn tweede sa derde met reep M en 34 punten. BRUMJEL MiKlag wedetrtjöen, g*^ ...tpetttie tuiden OS BrvgveStandaard 1—0 Uette 8K— Daring 1—1 Anderfecht—FC Luik 4—0 St. Tntidao—Antwerp FC 2—0 Racing La Ganiolae 1—2. MtChelen— rC Brugge White—Bearechot l—l Baec4»am Sport— 1—8 TlJriUr— Beertngea» 1—0 Andariecht etaat m*t 44 punten uM 2« wedetrljdea op da cerate plaats. Bt, Trui den ka m«t 34 puoten uit 33 onsmoetlagan •k twasde gaklaawerd. CS Brugge ahdt de l rtj met 4 puMeti uR M wadatrtjaïn PARIJS, aondag De uitslagen wedstrijden geapeeM voor de eereta divtate van de Trance competiue Juiden. •tade— Vatenrtenrvei l—l, Angara— Straebourg 03, NanteeSt ttienne 3—0, Bordeaux—Nies 0—1. LilleRouen l—l, I Monaco—Sooheux t—t, Caruiee—NUne* 1—I I. Lyoo—Renase 3—1, Lena - Sedan 1— Neme# baset met 47 ptanten uit 18 wtd- •4rijden da eerete plast* Valenciennes staat met 40 punten uit IS ontmoetingen LISSABON, zondag De uttalagen vtn de wedatrijden gaapeeld vcor de ee-ete d«- vieie van de Portugese competitie *Ua: Varzlm—Poito l0. Guima-afBenflr* 3-3, LelxoeaBraga l—l. Beira lentntes l—l. Spartin# LUaabon—Acaae- rrdoa 8—1, CVf—LualUna 3—1. Srtab*!— Bar ret rente 10. «portin# heeft de triding rt*t 37 purt*" irit 23 wedstrijd en. Benfica, dat «m punt minder vergaai ds, beeel de twasde plaej* LusSUoo ikdt met 13 punten de rsngitj*-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 3