Zege voor zwak team. ENGELAND WAS BETER DAN SCHOTTEN: 4-3 mi Vim-extra grote bus nu in plastic! ...en tijdelijk lOct korting SPORTUITSLAGEN Bolnes heeft j DRL van kop verdrongen Ganzeborden in de ether PROGRAMMA'S NEDERLAND VERSLOEG BELGIË NA RUST, 5-4 Van Luntercn schoot tivee keer mak BOS SCOORDE EEN KEER SLECHTS FEIJENOORD- ARGENTINIE Head of the Itiver Nereus won met geleende boot Van Hasselt won in Klein Zondert SPORT Zwart Wit en SHO verspelen! een punt In de League speelde Bumley na slecht duel met West Ham gelijk ~- RADIO EN TV Vanavond: Radio Teterisie Duitse t\ MorgenRadio Fernandel als onechte vader M. KI 100% waterdicht Houdt droog. Roest niet. Fijne bus. Slipt niet uit de hand. y - maandag 4 aprü 1966 (Van onze korfbalmedewerker) nniTI| ZUTPHEN, zondag iwiaalOp het spekgladde voetbalveld van Be Quick in Zul- phen heeft het Nederlandse twaalftal in een uitermate teleur stellende wedstrijd een kleine overwinning (5I) behaald op de Belgische ploeg. De ongeveer 3000 toeschouwers hadden al snel ontdekt dat het in het Nederlandse twaalftal hele maal mis was. Onmiddellijk na bet mislukte schot van Van Bhee namen de Belgen een voorspron* doordat Van der Velde suc ces had met twee schoten van grote afstand. De wedstrijd bleef bedroevend slecht doordat ook de Belgische aan val geen vuist kon maken, al kwam dat voor een gedeelte op naam van Cees van Lunteren en Tom van Rhee, die soms uitstekend verdedigden. Toch werd het voor rust nog 30 voor de Belgen. Van Lunteren liet Ed van Hove even vrij en de Belg maakte on middellijk gebruik van de kans die hij kreeg. Na de rust ging Nederland nog even op dezelfde voet door en nadat een schot van Boogera uit de korf was ge draald, maakte Van Hove zijn twee de doelpunt waardoor de voorsprong van de Belgen tot vier punten (4—01 was gegroeid. De tegenslag inspireerde Neder land. Binnen een paar minuten vleien twee treffers door de Belrlsche mand. Reuter schoot het eerst raak en on- j middellijk daarna bracht Ans van der' Velde Noor (en Woldc in kansrUke po sitie. De debutante schoot mak. De eerste aanval met Cees van Lun teren kwam opnieuw voor de korf en het ging nu veel beter dan In het be gin van de wedstrijd. Twee goede schoten van Van Lunteren brachten Nederland weer naast de Belgen, die na het tweede doelpunt van Ed van Hove bijzonder diep waren weggezakt. In het laatste kwartier kwam Ge rard Bos weer in de aanval, nu met Theo van Zee, die de geblesseerde Boogera had vervangen, als vakge-j noot. Aanvoerder Bos bleef proberen! zijn richtinggevoel terug te vinden.' Na in totaal vijftig afzwaaiers, was; eindelijk het 51e schot van Bos raak,: het betekende meteen de overwinning, I 54, want de Belgen herstelden zich i niet meer van hun inzinking. ROTTERDAM, maandag (ANP), Feijenoond speelt op dinsdagavond 3 moi a.s. een -wwtetrijd tegen het offi ciële nationale team van Argentinië. De Argentijnen zuilen in totaal drie wedstrijden spelen op het continent, waarvan een in Nederland. Hockey. De wedstrijden tussen de jeugdploegen van Nederland en West- Duitsland, zaterdag in Velp gespeeld, zijn bij de jongens door Duitsland ge wonnen (32) en bij de meisjes door Nederland: 30. Overitngsklu A. Wordt Kw -nAiöco Stanfrv—Cr. Geel SwlS—iNtc. B. Sperw. Vïeut Or—Etoxih, srVK—HXV 3 Dfa HagbeTtefftrjb. Serite klu AkmcntDKC Eutdencw—«KM 09CR—nuk» Qn» Etbem. 2Dan. Twtede kina A* Qukfc—Die H. TJotJa—On» Huia Pïioendx—Merwede DuwJca —OI yrrvpdaan Gymn.Roaenbur* B. Deetca 2—On Bibennest 3 ODOPA MS Trekv.MoofW. Derde klu A. KNS—Hou stand Sohted,—De Overk. De meven—Aboy HJout»nipp«>—Wlon B. A1X>—Crescendo SohiebroekFort, KwiekVetax TOV—Zwerver* QXC—BI. Wit 'Sfl TorbergenDOSKO 8—8 3—4 4—7 4—3 7—3 4—9 &-a Re*, eervte kU» Quick 2—Ready 3 4—4 vie, Oriënt. 3—«et Zuiden 1 5—1 Rcroenb. 2Spang 3 1—4 Rei. 2e Ui* A. Eureka 2On» Btbemeet 8—a OeOH 3Trekvog, 3 4—S DUt Watfhe 2-fl. 3 3—8 HSV 2—Uweto* 3 8—8 B. Trekv. 2Olym, 3 83 Danaïden 3—Het Z. 3 5—3 Phoenix 2—Huk» 3 5—5 HKV Re*, derde kl" A. KN8 2-OiW» 3 8—5 Pboenix "Vlou» Orlëntl* 3 3—4 ruik» 4AcMIIee 3 3—1 Die Haghf 4—ABO 3 6—3 K*. 2De Algwm. 3 1—8 B, Sperw. 3—Zw. 3 8—1 Swim 2—aaOrwede 3 10—3 TOV 3—Quick 3 5—1 Retfenb. 3ODO 3 5—3 Het Zuid. 4—On* H. 2 3—3 - Een te klu: m Dpnck 8—3 Trëffrt* —unicum 33 Re», eerste kln*i Trekvofei» 4— Rorenburf 3 De Overkanten 2— OSCR3 Spanden 3 Sdiiedwn 3 Tweede klu: A. USV2®urek»3 KPV 2—Hüïeger»- bei* On» Hul» 3 Htoogvtiiet 3 Het Zvirfon 5— WÜON3 B. Chartota On» Hlui* 4 Unicum 2- SoWedem 3 De Bennen AJ*x—Vlaardlngon 3 Derde klu: A, DOP-Bumlca 4 OSCfl 4—De Blauwe Treffen» 3 B. Unicum 3—OSOR 5 0-6 3-5 7—2 3-1 3-4 10—O .rJUIJU AMSTERDAM, zondag IA lalakl Ondanks de handicap van een geleende boot heeft de eerste, ploeg van de Amsterdamse studenten- roeivereniging Nereu» voor de vijfde maal In successie met grote overmacht beslag gelegd op de Head of the river, het lange afstandskampioenschap van de Amstel. Met een geleende boot, want in het' begin van deze week werden de Ne-- reiden tijden s de training door de acht van De Hoop getorpedeerd. Onmiddel lijk kwam het aambod van het Spaarne om een schip af te staan, maar de! slidings van deze boot bleken te kort: te zijn voor de roeiers van Nereus, d:e toen de boot van „aanvaarder" De. Hoop kregen. j Ongetwijfeld is deze tegenslag vani invloed geweest op de ploeg, hoewel j dat op de Amstel niet te bemerken was. In een "hoog lampo roeiden de Noreïden., die van kop waren gestBrt, zegevierend naar de finish, die tij na 25 minuten 59 seconden een halve minuut slechter dan het baanrecord bereükien. De ultulag luidde: 1. Nereu» I 25 59 0: 2 Nereus 2 26 87 8: 3. Triton 26.42 4: 4. Njord 28 45.0; 5 Aeglr 28.5B.7; 6. Argo. 27,30.3; 7, I,o«a 2B41.B. Tweede divisie. 1 Proteus 1 27 01 6, 2 Willem 3 (1) 27.04 4; 3. Nereus 3 27 16 4; 1. Do Amatet l 27.17 8: 5. Willem 3 {2} 27.41 6. Lichte divisie: 1 Laga 4 27.408; 2 Ne- reuB 5 2B.08 4: 3, Proteus 4 26 21 0; 4. Argo 5 28 22 8: 6 Asopus 2 28,52 0 Veteranen divisie: 1, Willem 3 29 52.3. 2 De Hoop 32.09.6; 3. Laak/Nautilus 32.60.7 De uitslagen hij de dames waren; Ach ten; 4000 meter: 1. Argo 1 14.18 3: 2. De Vliet 1 14.47.1; 3 Viking 15 08.5; 4. Argo 2 15.3T.0: 5 Nereus 15.38.6: 6. De Vliet 2 15 50.2; 7. Dc Hunze 15.58 7, DubbeJvJercn4000 meter: 1 De Vliet 1 1530.3: 2. en 3. Argo en De Laak 19 36 8; 4 Willem III 16 18.4: 5. De Hoop 1 16 20.7. 6. De Hoop 2 16 28.0: 7. RIC 16 29.9. C. Hert Weften— Suoce#3 Vianrd-tngon. 4— Spangen 4 Que Huif 5- De Spartaan 3 D. WTON 3—Ah»}' 3 Scfoiebroatc 3— Vtflox 3 Hll!erer»lx»rg 3— Rozenburg 4 3-0 3—1 3-3 11—2 4—6 26—1 3—1 1—8 ROTTERDAM, zondag. Hoewel I de zaterdagcompetitie op zijn eind be- j grint te lopen blijven, op een enkele uitzondering na, de beslissingen nog' uit. Zcifs daar waar de koploper Is uitgespeeld <4B Scheveningen) is de beslissing nog niet gevallen. i In de tweede klasse-afdelingen, waar vlgI meer wenst rijden moeten worden gespeeld is men uiteraard nogj lai,z ver met. Voor IJsselmcervo-; ge iijK hc in 2A evenwel een beke-s ken zaak. Een ander geval is het in 211 w-ar kcp.jpzr Zwart Wil en num mer twee, SHO. bciae gelijk speelden.' SHO m Katwijk met 11 tegen Quick Boys, en Zwarl Wit thuis met 2—2't legen DOVO. Zwart W:t speelde en kele klassen minder vlerk dan de woensdagavond ervoor 'egen Ajax. Zelfs mochten de Rotterdammers blij! zijn met dit gelijke spel, al was de' gelijkmaker voor DOVO een wegge vertje van Helleman, d.e in de laatste minuut onnodig hands maakte in het strafschopgebied. Voor rust had Klaassen met een listig hakje Van Nes in slaat gesteld doelman Harde- veid te passeren: 1—0. Na rust maak te bet fel opdringende DOVO gelijk, toen Sehoeman uit een door Visscher genomen hoekschop inkopte: 11. Een handsbal binnen het strafschop gebied door Kroesbergen, die hier mee Helleman belette om in te kop pen, betekende een strafschop voor Zwart Wit waaruit v. d. Gicsen de stand op 21 bracht. Kroesbergen mocht tenslotte de voortreffelijke doelman v. d. Loon na een strafschop voor de tweede maal laten vissen: 22. Terugkerende spanning ook in 3A waar de leider Die Baghe met 3—2 van Loosduinen verloor. PPSC (3—4 tegen CSVD) en De Zwerver (53 te gen ARC) profiteerden er dankbaar van. DOTO liet zich door hekkesiui- ter SVOW verrassen: 3I. In 3B ook al een verrassing doordat NSW door Zuidland de voet werd dwars gezet: 31. Heerjansdam maakte tegen Amelde geen fout (6—1) net zo min als HBSS tegen Nw. Lekkeriand: I0. Het belangrijke duel tussen HVO en VVGZ, dat in Zwijndrecht werd ge speeld, werd door de Vlaardingse gasten met 20 gewonnen, zodat VVGZ nu de rode lantaren alleen in handen heeft. ROTTERDAM, zondag. In IA van de afdeling Rotterdam liggen de kaarten zo geschud, dat over winnen en verliezen wel is beslist. De Hollan- dlaan verstevigde zijn positie geducht' dioor met 02 van concurrent Euro-j sport te winnen. Onderaan wordt 1 Bloemhof ongetwijfeld het kind van de1 rekening nu ook aan Nado beide pun-j ten moesten worden afgestaan: 3—*1. Zo ver is men in IB nog lang niet.. Daar is dc leiding in andere handen' overgegaan. Bolnes liep een van de' twee op DRL echterstallige wedstrij-1 den in, won die me; 2—3 van SVDP, is nu in punten gelijk gekomen en, a.aat dus aan het hoofd van de rang- schikking. Boezemkwartier raakte i nog een punt verder op Demos, man- mer voorlaatst op de ranglijst, ach-! ter, nu he-t zelf met 5—0 van Schie- J dam. verloor en Demos tegen DEH tot 2—2 wist te komen. Steeds Volharden, dat met FSVi Pretoria heel wat moeite had (01); zit langzamerhand op fluweel. NRC; liet zich namelijk door Ursus verras-1 sen (40) en werd door Saturnus- (10 tegen Crooswyk) zelfs van de tweede paats verdreven. Deze neder laag hield Crooswijk wat steviger op de laatste plaats nu Hellevoetsluis te gen Puttershoek ook al een succesje boekte door met 2—2 gelijk te spelen. (Van een correspondent) LONDEN, zondag In de Engelse eerste divisie is meer dan de helft van de voetbalwedstrijden uitgesteld, deels op het laatste ogenblik wegens sneeuwstormen in het noorden van het land, deels al van tevoren op aanvraag van de clubs, die hun beste krachten moeten afstaan voor SchotlandEngeland in Glasgow. IELRENNEN (Van onze sportredactie) ZUNDERT, zondag. Leo Duindam uil Honsclaarsdijk was dc meest opvallen- de coureur In de Ronde van Kleüi Zundcrt. Van de 115 kin reed hij er, ruim 110 op kop. Vlak voor het einde i werd hij ingelopen, waarna Van Has selt uit Roosendaal de spurt v»o hel peleton won, De uitslag: 115 km in 2.40,10 uur: 1. 'I\ van Hasselt (Roosendaal); 2. W, Bravenboer; 3. A. van Middelkoop (beiden Rotterdam); 4. P. Barendregt (Alblas5erdam); 5. L. van Poortvliet (Herkingen); 6. E. Dolman (Rotter dam) 7. W. Prinsen (Hank); 8. F. v. d. Gaag (Vlaavrilngen); 9. A. van Over- vekl (Zegge); 10. P. Legierse (Den Bominei); Duindam werd elfde. Nieuwelingen, (52 km in 1.30.41 uur: LH. Roks (St. Willlbrord); 2. K. Frij- ters (Zegge); 3. J. Blok (Krulnmgen); 4. 3. v. d. Hoek (Kaatsheuvel); 5. S. Noordzij (Rotterdam). Ussetrn.vogels 16 Noordwljk 17 Excelsior M 18 SSS 18 's-Cravenz.SV 17 De Geuzen 18 Hoogvliet 18 Zwaluwen 18 ZCFC 16 CSC A 16 Ter Leede 17 Pelikaan 17 3A Die Haghe 18 De Zwerver 17 PPSC 16 RCL 18 CSVD 18 O.anje Wit 18 Monster 13 DOTO 18 Loos duinen 18 ARC 16 DUNO 16 SVOW 17 4B Scheveningen 18 TOGR 16 Capelle 18 De Lier 18 's-Gravenz. 15 TSB 18 Oma# 18 Spjjkenlase 17 tnsulinde 17 RAS 17 4D 28 1 25 Zwart Wit '28 16 24 22 SHO 18 23 j 20 DOVO 16 101 18 HVVH 19 Quick B. 18 Kozakken B, 17 Zuldvogels 15 Rljnsb. B. 14 SSC '55 8 NDSM 5 RODA Boy# IA: ZA: Hollan dia an. 10 25 Schled. B. 13 17 Eurosport 12 17 Metro 13 17 VOB 12 M DOK 1! 16 TRH 13 14 SC Maa# 32 13 GLZ 1-2 13 RWB 13 14 Dlrulua 13 13 DOZ 14 14 Nado/V 12 10 Eureka 11 10 WRW 12 10 Actlvitas 12 10 DlrXslard 12 7 Animo 13 5 Bloemhof :<s l Sacu B 10 2 18: Bolnes 12 20 2B: DRL 13 20 Dilettant 11 18 DBGC 13 19 SVO 12 15 SVDP 14 14 DRZ ia 15 Gr. Witten 12 13 Zwart Wit 13 14 Schiedam 13 13 Hoogvliet 1,1 13 DEH 12 10 SIOD 11 13 use 12 7 HWD 12 11 Demos 13 7 VND 12 0 BoezemJcw. 12 3 Noord erkw. iia 8 TOGZ 11 2 IC: St. Volhard. 13 $0 2C: Saturnus 13 15 Nestoro 11 18 NRC 12 14 SCR 31 18 Swift B J3 14 BUjdorp 1.2 17 FSV Pret 13 12 AVS 12 12 Puttershoek 10 11 WOH Ml 10 Ursu# 13 11 WF 12 e Hellevoetsl, H 9 VlerpoJders 10 7 DESV 12 9 Hurricanes 10 6 Crooswijk 12 7 St. Lode wijk 12 4 Engeland -won daar 'met 43; de eerste overwinning op de Schotten sinds vijf jaar en coach Alf Ramsay had reden om tevreden te zijn over xjjn aanval zonder Greaves, maar met Charlton van Manchester United en Hunt van Liverpool op hun best- In de verdediging was het veel min der overtuigend en er is nog steeds geen algemene indruk, dat het Engel se elftal klaar is voor het wereldkam pioenschap van de zomer. In de League hadden de leidende clubs vrij behalve Burnley, dat in een slechte wedstrijd met 11 gelijk speelde tegen West-Ham. Tottenham Hotspur kon moelliik tot de leiders gerekend worden en kan het nu nog minder na een nederlaag van 23 tegen Nottingham Forest, dat ziin drie doelounten al in het eer ste kwartter scoorac. Van de clubs in degradatiegevaar onderscheidde Fulham, oonteuw ge- insoireerd door Haynes in herstelde grote vorm, zich met zün vijfde ach tereenvolgende overwinning, 21 on West Bromwich Albion, dat zich met kraent verweerde en wemlg geluk had. Intussen is het gevaar nog wet geweken, Fulham blijft met 25 punten uit 34 wedstrijden op de voorlaatste olaata staan, twee punten achter op Northampton, dat zijn uitwedstrijd bii Aston Villa won. VERMOEID In de tweede divisie kon Manches ter City, vermoeid na twee gelijke spelen tegen Everton voor de FA, Cup niet meer dan een punt behalen tegen Plymouth' Argyle, maar Huddersfield met eeu uitgestelde wedstrijd en Co. ventry. dat ook gelijk speelde, liepen niet m. Da uitslagen zijn: EERSTE DIVISIE: Aston Villa—North ampton Town 1—2. FulhamWest Brom wich Albion 2—1, SunderlandStoke City 2—0. Tottenham HotspurNottingham Forest 23. West Ham UnitedBurnley DIVISIE: Bristol CityPorts mouth !—o, Carddff City—Birmingham City i3. Carlisle United—Ipswich town 3—, Coventry City—Bolton Wanderers 22, Derby City—Leyton Orient 13, Manches ter CityPlymouth 1—1, Norwich. City— Ciystal Palace 2—1. Southampton—Middles- borough 3i.. De standen zt*n: Eerite d!vln> Tweede divisie Liverpool 35 52 Manchester C. 33 45 Burnley 35 40 Hwddersf. T. 34 45 Leeds United 33 42 Coventry City 34 44 Manchester U. 32 41 Wolverhampt35 42 Chelsea 31 40 Bristol City 35 41 15 16, 15 16' 16 16 27 Heerjansd. 23 HBSS 22 NSW 20 Excels. P. 19 Gr. Llncll 19 Barendrecht 18 Amelde 17 Zuidland 15 ASWH JI HVO 10 Nw. Lekkerl, 7 VVGZ 4C 18 29 18 28 16 25 17 20 17 17 18 16 17 141 18 14 f 17 13 17 II 16 10' 20 25 TJnieum 20 Helnenoord 20 Plershlt 15 Mellssant 15 Jodan B. 14 SportlUït 13 Bo Fair 11 Spirit 10 Schoonhoven 15 221 15 21J 15 19i 15 15 15 151 14 14 14 10 15 18 Afd. Rotterdam RU#oord 14 28 RSM 13 18 Uaaften 12 14 ZWSH 15 17 Maasdam 13 14 SNS 12 16 GJS 13 14 EOV 15 16 De Zwervers 11 14 Vlaardüiken 14 15 Wie kil echt 14 13 MVV '27 14 Sliedrecht 13 10 Rhoon 13 7 MFB 14 7 DOS '32 12 6 ASU 13 0 Zuiderpark 13 5 De zaterdagavond rfond tuof Neder land 1 betreft tueer In het teken van Interland, teaar#chünlüfc 's tce- reids meest provinciale internationale tv-programma. Onder het toeziend oog van tuist Nederlandtê doctor» en twee Bel0ltch« hoogleraren, het geheel onder voorzitterschap van een prof dr., J, A. van Houtte, bonden tiüee ge- miewten ivier met titanengetoeld en engelengeduld een kleutergevecht met elkaar aan. In het begin van de televUie werd nogal eene de klacht gehoord dat het nieuwe medium" Inbreuk maakte op d« Intimiteit van de hulakamer; bel komt-echter ook voor dat de hulska mer binnendringt In de ether. Zo'n uit zending ala Interland ia, ook al speelt alles zich af in de buitenlucht, een renaissance van het ganzeborden, ver mengd met elementen die meer doen denken aan het z, wax te-pleten en m ens-erg®- - j e -n let Weer een ander nationaal program ma werd afgedraaid op Nederland 2: 6Q jaar In muziek, een muzikale show bij 60 jaar NW, een soort overzicht van de recente geschiedenis In lied]es- vorm. Bij het 40-jarlg jubileum ven de VARA werd een soortgelijk pro gramma van populairs liedjes en lie deren uit het verleden gabracht, ©n it zou het zelfde kunnen doan (msfc in ieder geval dezelfde artbten) bU het 25-jarlg bestaan van de WD of het huwelijk van prinses Margriet met luitenant Pleter van Vollenhoven. Mles-en-scène bracht een aantal boeiende mensen naar voren, inne mender naarmate ze minder belang rijk waren. De leeuwentemmer in het begin maakte met zijn kalmte en ge brek aan poeha een sympathieke in druk. Het interview met Martin Lut her King en Harry Belatante was wat traditioneler, maai- toch de moeite waard, evenals het gesprekje met de majestueuze Mien Üuymaer V«n Twist, De man-tn-de-stoel waa daarente gen dit keer dr. Vlotor E. van Vries land, een In beperkte kring bekend tafelredenaar en literair vergaderaar, die echter op deze plaats volstrekt niet thuishoorde. Do valse bescheidenheid en gezochte geestigheid van deze lite rator voldoen misschien bij wijn. wi kaarslicht, maar tegen de tv-lwnp*» zijn ze niet opgewassen. HILVERSUM I 18.00 Kerkorgel- concert 10.20 Ultz. v, d. AR. 18.30 St. Lichte gramm.muziek. 19.00 Nws. 19.10 Radiokrant. 19.30 Lichte gram. muziek. 19.55 Op de man af, praatje. 20.00 St.: Licht instr. kwintet. 20.20 Als vrome Christenen leven klankb. 21.40 Klais. pianomuziek. 21,80 Pianoduo: moderne muziek. 22.15 Overdenking, 22.30 Nws. 22.40 Boekbcspr. 22.50 Lichte gramm.mu ziek. 23.10 Signaal: muziek v. eigen tijd. 23.50 Het Evangelie in Esperan to. 23,55-24.00 Nwü. HILVERSUM H 18.00 Nws. 18,15 Aktusl. 18.25 Llohte orkestmuziek en zangsoUate. 10-50 Openbaar Kunstbe zit, 19.00 V. d. jeugd. 19.30 Gramm. muziek. 19.45 Overheldsvoorl. Den Haag aan de lijn. 20.00 Nws. 20.05 Weet Ik veel: wedstr. in kennis tussen twee bedrijven. 20.30 Zingen gebla zen: lledjesprogr. 20.55 De horizon voorbij: toeristische rubr. 21.35 Ra dar: radto-perlodlok. 22.05 Inl. tot mu ziekbegrip, muzlk. lezing. 22,00 Klass. en moderne muziek voor blaaslnstr. 22.30 Nws. 22.40 Aktual, 23.00 Licht Instr. ensemble. 23,15 Almanak: ak tual I tel ten progr. uit dc universitaire wereld. 23,30 Inatr, ensemble: klass. muziek. 23.55-24.00, NEDERLAND 1 19.00 Nws. 19.01 Klaa» Vaak. 19.05 De Ijsman, een Comedy Caper, 19.20 Openbaar Kunst bezit. 19.35 Flipper, TV-fllm. 20.00 Journaal. 20.20 Uitz. v. d. KVP. 20.30 'n Dorpswhandaaltje, speelfilm. 22.15 Uit*. Sticht. Socutera: Film van de Nat. Raad v. Maatsch. Werk. 22.20— 22.25 Journaal. NEDERLAND 3 20,00 NWS. 20.01 *t Is zo bU de luchtmacht, TV-film. 20.25 Wijzer worden: gespr. met een fotograaf en een fotohandelaar. 20.50 Hullabaloo: lianerprogr. v. d. alle leehijdan. 21.35 ActuaL 22.00 Dagslui ting. 28.05-22.10 Journaal. EERSTE NET 18,00—18.05 Nws. (Reg, progr.). NDR: 1B.Q3 Actual. 18.18 Sportjournaal, 18.50 Zandman netje. 19.00 Nws. 19.03 Actueel. 10.21 Intcrcontltncntal-Exprcss. 19.59 P.-gr. over*. WDR: 18 05 We emw. uit de hele wereld, 18.30 Jnurnaal. 10.1U KeisMm. 20.00 Jjurnaal. 20.15 F.kmx-p. 21.00 Vraag en au wnordapei. 21.45 Journaal. 22 00 Bea;-muz'.ek op het plalteiand. 22.45 Nws. TWEEDE NET. 18,10 Nws. 18.20 Gevar. progr. 18.55 Civcuspro-gr. 19.27 Weerbor. 19.30 Nws, 20.00 Dagboek uit de Ka ah. Kerk. 20.15 De sLuatie In de Duitse toneelwereld. Aansil. Nw* 21.00 Snccifüm, 22.45 Nws. HILVERSUM I. 7.00 Nws. 7.10 Ochtendgymn, 7.20 Lichte graxn.muz. 7.50 Dagopening. 8.00 Nws. 8.10 Lichte gramanuziok. (8,258.30 De groenle- anan). 8.45 Morgenwijding. 9.00 V. d xiekan, 10,00 V, d. kleuters. 10.10 Ar beidsvitaminen. (11.00—11.02 Nws) 12.00 Melropole-orkest: amusements-1 muziek, 12,27 Mededel, t.b.v. land- et' tuinbouw. 12.30 Overheldsvoorl. v. d Landbouw. 12.40 St.: Licht insir. en-1 sombie en xan.gaoii«'.e. 13.00 Nws 1 13,10 Journaal. 13.30 St.: 't Muzikaïi-1 'tenuur: kamerorkest met solisten, ra- j I ■diokoor en een strijkkwartet: klass. on j moderne muziek, 14.40 Paasgebrui- ken, doe. 15.00 V. d. vrouw. 15.40 Lichte orkestmuziek. 10.00 Nws. 16.02!1 Lichte orkestmuziek: klanken uit Lal Amerika. 10.15 V, d. jeugd. 17.15 New. York calling. 17,20 Lichte grtmm.- muziek v. d. tieners. HILVERSUM n. 7.00 NWS. 7.10 j Meditatie. 7.15 Lichte gram.muziek, j (7.30—7.31 Not. 7,48 KNAC/ANWB wegeninf. 7.55 Overweging. 8.00 Nws.) 8.10 Lichte gram.muxiek. (8.30—8.32' Nws). 8.40 V. d. huisvrouw. 9.35 Wa-, terstaadeft, 9.40 Schoolradio. 10.001 Lichte gram.muziek. 10.50 Lichtbaken! lezing. 11.00 V. d. vrouw. 11.30 Lichte gran.muziek. 11.50 Volaan... vooruit, lezing. 12.00 Angelus. 12.03 St.: Llchll vcmble. 12 20 V d. bueren. 12.27 .'.Iv-de.iel. ..o v. land- en tuinbouw 12.30 Nws. 12.40 At- ual. 12.50 Lichte gram.muz.ek. 13.35 V. d. plattelands- vr.Hiwen, 13 45 Muziek kent geen gren zen. 14.45 Zie, ik maak alles n.euw. gudsd.progr. 15.00 S:.: Licht gram.-' muziek, lti.00 V. d. zieken. 10.40 On- j (icrweg: progr. v. oudere lu.sleraars 17.00 V. d. jeugd. 17.50 Overheids- Vw»^rl.: Cullurele onumoetmg&n in Su riname en de Nederlandse An uilen, tel. 1 12,5 dc. HILVERSUM III. 9.00 Nws. 8.02 Instr. allerlei, 10.00 Nw3, 10.02 Licht' platenprogr. (11.00 Nwa). 12.00 Nws.i 12.02 Volksliedjes. 12.30 Llch. muziek-' progr. rond een p&pulaire ster of. groep. 13.00 Nws., evtl. aktual, 13.021 Füektronenklavier: filmmuziek. 13.30 Klanken v. eigen bodem. 14,00 Nws. 14.02 Lichte vokale muziekjes. 13.00 Nws. 13.02 Licht platenprogr. 16.00 Nws. IÖ.02 Gevar. muriekprogr. 16.30 De Top Tien van deze week. 17.00 Nws. 17.02-18.00 Verzoekpjatenprogr. DE FILM VAN VANAVOND (Van onze radio- an tv-redactie) AMSTERDAM, maandag Fer- nandel zorgt van- avond om half I negen voor de j NTS voor een vrolUke dorpahiBtorie.; Hij is de bakker in de Franse film 'n Dorpsschandaaltje en hii krijgt het! „op zijn heupen" als zijn zoon ervan wordt beschuldigd de vader te zijnj van het kind waarmee het dochtertje; van de kruidenier thuis komt. Hy neemt het niet zomaar, staakt] de leverantie aan de mensen die hij! als zijn tegenstanders beschouwt met' ais gevolg ruzie allerwege. De fanfare speelt niet meer en de brievenbesteller moet brood bakken, Hoe het allemaal afloopt is op het eerste net te zien. Of's'j1 p r fj;' .fl'LtipHi'J. „I mMi - :«r.' ,i ■;!-:? -i-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1