PIKEUR LANGE WON VIERMAAL Cl&U&Vs* (f A G3 nieuwe naald-en-schaar ideetjes voor Blokkeer bedwong Libanon Buys en Roosenschoon nog kanshebbers Positie van 'Eibers' verbeterd r* r- tr\ f A cl-* SPORT Verrassingen op Groningse baan EXTRA KLAS LIBRE Wedstrijden door regen geslaakt TITEL BIJ HEREN VOOR WLC/DES ÜMJUk'Jl Londense bobby9 wandelde snel in Kralingse Bos Focldi drukte n vconl April in Paris Ls ,.z*v L-" O' i t •«..j •- v V VROOM DREESMANN heeft van alles zoveel méér Rotterdam pag. 4 - maandag H april 1988 DARTEN (Van onze paardespor(medewerker) PAARDESPORT WASSENAAR zondag Van de zeven draveryen op Duindigt won pikeur M. Lange er niet minder dan vier. te weten met Dyveke D. Brlon van de Lente, Zanto en Crony van de I Lente. Dat is een le groter prestatie, omdat de velden vrij groot waren. i' iu H Lcnteprtjs !2WO w: t. ElMac R- Koppfljam I 28,3 2. Ihirruu. 4. W, S3 Utah. pl. 20 13 IB, koppel «:«v a« finMsuwkk»k)e»pfl)« <2100 ra)I Dyveke D (14, W M. Lange) 128 2, 2. Ouinpieper 1 3. 3. B fto* Kinley. W. W, pl. 14 2/ 21,. koppel 47 cov m. trio fta.7. Crocunprtt» <2K>40 m): l, Krle Kinlcy (J. S. van Leeuwen; 1,20,3; 2 Detra 3. Block HotUndl» W. 17 pl. 12, 13. koppel 27.1 oerv. 24. NerctaprtS* (2000 m). 1. Brlon van Oe lente (M. w. M. L*n««) 1.24 2 BrUSiant ilflny, 3. Blauwe Reiger S. W. J: pl 20 11 ti koppel IQ?, rov. 53. irto !7ö2 Hyactnienprl]» (2120 mj, l Ziuito <M V/. M Lvwei 123.2. 2. AnaataeU Waower 3 Z. The Saint. W. A3, pi IS 30, 2# kop. pel 128,cov. >4. TuipenprJJ» <2000 mi. 1. C»ly Motiandl* (W a van OvereeiT); J .28, 2 Captain WH- kam». 3. Beautiful Star. W Sftl. pi JH 20.. koppel 244. OW. 49, Rauwe DrulfjeepriR» <51120 mi l Crony van tie Lente iM W M Lange1.23 5. 2 Zamlxwl, 3. Zany. W. 18 («taf». pt. 17 37.. koppel i!W, cuv 58, Cokmy-BoyprlJ* e«r»t« ihJeUor (200'i mj; 1. Kit if; liter) 2.10.4 2 CambrciU- aartl, 3. fi«*ut)fuj Citrl, V.' 10. pi. Ij H LIS. koppel MI. cov 30 J'rU* van Ha«rtulkui <1800 mi. Jlnke 8 (A, W. v»n Dijk, 2033 2 Wli/red, 5, flex Mundl. W. 20 (Van »ti*e tennismedrwerker) VmiMU ROITODAM, xoodag. ■HHMM !,e „len herft de wrrklng van hrtt r<*npfttUleprogramma danig In dr war *e*tour<J. Df. ntrUd In de hoofdklaaae B tu*»rn Victoria en Enschede moest bU de aland 72 in het voordeel van Victoria worden ge- n taakt. B. van Sloo'en en Rinfcel behaalden elk twee punten, hc'.gean o<>k Herok gelukte, h'.ewf'l deze i/cenazimi wat ln- g -speeld. IV.) d« dametr werden de pun ten tn de enk ei*pelen gedeeld. Mj J arren irioe»1. k. twee öt-ts de meerdere erken non in do jeugdige rnej. Mulder, te r v.'i j I tn"). Van Ho ijlt mevr. Romfr>- iuar dc bi)hic-ef. in de eer ->!i- klasje heef? Toog-Hille ge rsherg 1 K'.fde «tart gemaakt te gen ELTV 2 uit Eindhoven. Ii.j de stand 5- -'■> in r.e', deel van 'H* IRd- terdamnuTt w-id >"k h.er de sir id g-Vankl. vii'i'-.p-'intf bo.-ktt T<x:.:- ilil leger-iberg ,n rf.- dat/bel:, pc ion. na- d.i' d" Mar.d I..-» <W .-nitei'.pe.en in "\v ri ch' De f 'i irlieO- i.t»L.«*<V f.dt'i Virioru t— Li U npi -enk» l »pr i. I', '.Uil M)(j</< ei, - 00K1J it) 0- 3 y, i. lieri>it JiirtRot* 0 -4 H 4. A va Si.yj!er, r»c Doei '14 8 -8 I Bintial iLignloorn n ;i r, '1 l>ain«»-enlc1ipM. it) 28 3 Jolly pl 13 Cohny [oppel 103. cov. 86 y BoypyprlJ». tw«». 1. Beh«-boo (A Kunffltittlli 2 21 8 tweed* nEdelJiig 1 zoon Yum Yuen. 3. aitwxrtl. W M pJ 12 2i 12 kopixl l». c.av. 203, Ulo 8314. On«*{: 304.700,40. EINDELIJK SUCCES GRONINGEN bracht in de laatste! koer» elndelljkveen gucces voor Brutus Stüermnnn met W. Hauber. in de ope ningskoers had dezelfde trainer vouf een enorme verrassing gezorgd toen hU tweede werd met Bernndotte. En in het hoogdnummer. waarvan Bos- j togne de eerste afdeling won. slaagde X Tello erin de tweede plaats le tie- reiken met J. Lugies, ook al een ver rassing dio klonk als een klok. K«ote MTV 'f U««i.no«i K'rtt i'),*r K -3. I en Bin- ifi-r 12 ty -4. Hfir-k D'/ei «n Haited'ir/rn inrt-diibbr liunl, mevr. l„it,:n -(-.«j Mulder «n O >4 4 6-- 0. org/lllürgrr*br re I ;ikt>. Ilf-rr ii-«nk«l»p»i ■ith 'l« J-udn 6- 1 5 -li. -) tt 1. Hort— Ven v/tiimifii«tonrrEitDam 43a"* Libanon w»* w>at* verwacht niet In staat het supe rieure Blokkeer in *Uo opmar» raar <le landstitel te stuiten. Toch wat bet noma spannend. In de derde set, de enige die Libanon won, viel de beslis sing pa» btj 1810. I >a ar voor was Blokkeer via 1215 en 5<- -15 naar een voorRpron*? van 20 uitgelopen. hard de jongens van Blokkeer wei sloegen, onziervisvi voor al Kf'.i Kortland, die in de tweede set Lil het blokkeren van een srnash van (.koitijfi/iw.* moest uitvallen om een gcv-heurdi; vingertop te laten hechten. Ut- laatste set had Libanon nog meer weinig verweer. Via 2— -f', en 3—10 v/ertl he* 415 waardoor Blokkeer met 3---] won. In de er cd 1 visie dam es won Celebes, v/oral door tocloon van H.Ida van CLihk. iiiet 2 van Kwee-k.ichooi, wiia tti'ï/r dew twee vn Boemerang aÜe g'-Jijk ami de kop zijn geëindigd en een t- x I r a con j>e tui e noodza ke I ij k wordt om <it- Lmdskarnpiocn aan te wijzen. O/ricorviia heef? in de hrxifdklasse £i'.*r.-:, met 3 2 van HVS gewonnen. IJ- iiKXd'itanylen waren ld- -14; 13- i'», 15 Hi Concordia kan nu nog op de v^irbuL-'e piaats eindigen wan- M-n' VVS /ij n laats1'- v/edMnjd tegen Z;ii:l zou winnen. I,: ha non 2 ver- .1 r 1 1 Jivd ari.i ril AMVJ /RC 2. H'-'t wi-:I 2 3 via de svLutandi-r; 15 15 2; 415; !i15; 715. VC, kampioen overgang».k!<»•*-«« da rm- Wril ruet 3 0 va 11 IR-lm Jr>13; 15fl; IS- 12jConcoMia won in Dor drecht rnet 'il de laaV-'e competitie wedstrijd tegen Oraw:15 U, 1315; vei gangsklaJHM- hercri zijn rnet 1 La na oog Blokkeer 2 en Orawl op I ui; 22 g"k'/r»en, 7/fim. ook h.er extra itra v. erhrtrijden nodig zijn geworden II r!i: kampioen aan te wijzen. ft Kntmgh - rn-ritlhbcl»! -4 'r—1. ilaine»-r.nkrl«p«l. WlkD-nlwr* 5 -7 tt\tv t Vletter 4 S iclipd. Lagen' 1.1.1! en ...i I.-ith de Jmida en Vun hrun-, K-hoi 0 --Ï 7. Ko«ii«n cn 't Hart—Wcrtho/ ei> v. (I WlklciilMiig l ii 1 «cM.infc 11. Ua- l»*«.d<ibticl*])rl ine] Dknn co rue). F.nltnglt —mevr. Vletter i-n ine), lur.kel 'i-3 r, 4. L>r uverlÉje nn«,i;igen luiden. Ovrf|*n(*kD»»e ICC L-Mjiis/VUar. .e* RVC—U --U. 0'. 5 2 SJT-HjpM AMVJ 2--:i AMVJ - mm Jïl-'kkrer -2. C«- 28 «ff: I6—0. ;s Itvc 15 <.»vergiing»kU«»* I-Xtulwr llrj'.it I 1-2 ♦-De 2* tUawa west. T<<«g/H°Lsig 5—tXl l 3-3 IfMUakti; f'lahwtlck T TtlZ 3 6 2. It.U'ke- leer» 2 -'fW-rtW >1 Ro«.B«tw1nprU* (»240 m): 3. Don Jusn i 2 Barru 49 329 41 11 (D. S Bolwtinj i li 2,'BasnMÖtü' C»rel Bood W. W. IB. pl - AU BekwinprtJi m.): I. Oorypne* (R. II H, llatnminf) I. Dharma 5U*ow*n, 3. Z*l# Tartador 78, Pl 1». trio 504, In* 1 (R. II R, Hamming »n. 3, z*li koi»p*l 34,< 19, koppel 74, Xrvcroprlj* <2240 ml; l f>o*iiln»o (H Draft 1 ldma, 2, Cbungo Beroon*. 3. Bml- n» Lijeter S, W. 36 pl, 14 14 17, koppel «0, COV. 50. Ijdeltuit n-prU* (1830 ml: I. Eepanola (J. Hoi) 1,17 I, 2. Êvelyn Kollsi cxtM«. w #4, pi, cov. 54, Alle Bltwlnprlj», tweed» sfdelJnf <1840 m): 1. Younrvur IM. Verssyl 1.17,], 2. Belle Amie B 3. Anton U. W. 21. pl, 14 24 18, koppel 84, cos-, 136. trio l^Kf Klein wsrudebênprlj", eerste afdeling I <3240 m): 1. Bsslognt (J. Wufenssr Jri I 23.» I. X T®Uo, 3. Altee v*n fiafH»wey- de, W. >4, pl. 14 it 16 koppel 14fl. cov. €47. Teeede sfdtilnu j. Y Hsnower (J. Varftoeve) 1.28 8, 2. Anacond* 3 X Pluto. 3e Mm»c weet, Tceg/l('berg iü-ineuUrvle 2 2_»; ICC V~D»*h 2 <«eeU*kt.; Aeo)u»/01cdo 2— h'MC 4 5—1 (geelaskti.: Oio 1itoutnut 2 7 -1; K<>ttei<|*m-12 1— Leetrwsjnbergti l—tf (ge»t«»kti; fCC Uwlevor I f—6 (geataskti; Racketeere 5— ItOVS 1 1—4 1 gwitenktiToef/lfberg 8 - Dv Aëronauten 2 4 -3 gestaaktJ. 4e kl*w« wrat. Tdrg/ll'berg 11-CC 3 4-2 igtretauktj. i'arkJIoiilugen 4--A»olu*/ülcdo 5 J—3 <ge»t»*kt); Aeolue/Oledo 4—Irsfortl 1 2--'J: Hotte Mar* 12 3 —fJord recht 2 I—-3 Ifoitnakli; Aei>Lu»/OiHt<» li Rjjiterdi»iTi-I2 2 6—0; Racketeers -■!<'(' d 2-3 (geblaakt 1; P«rk Koningen IISTC 1 2 -5 i|e»t«*kt);; Victoria De MeUeLuu» ,V-2 (geeUakthi 2e klasse wrsl. Ae«!u/ZOt«lo ft—LeorUds* 2 ft—2: Ixifmnerrljk 2 - AeotusZOIedo 11; 8—2; Aer»his/CJl«lo •fiaew-jok 3 28; nrrrjjk 3 0—1 «ge- f>.' Mmmu H-M: AMVJ/HC 18 -21 Oa. Vri 2i>.-22 V»:u4> li» Libanon 26 ifl- Vi.l.-.v.; 2; 11. Hf. «k 15 .'..I Dluli.liua 11 VJfi 21 II. KweekecAi>o; 19 1 II Aildk muse il amen St PaulOct-pu* Ifrr"11 H VS 1IMT. 3- -2, /.aivlyltct - Kl'/i I) I IIM1. irrs 2 Li)>imon 2 AMVJ 2 ;t Com-oi'Da -4TVS 3.-2; SI Cl (Van een onser verslaggever») ROTTERDAM, sondag. In dal weekeinde is de eindstrijd om het dis- trlctek»mpioen»cb»p extra klasse ii- bre bij de bUJartverenlgtng De Maas stad voorlgexet en rowel zaterdag als zondag kon de jeugdige Buy» *Un glorletocht voortgêtten. HIJ won alle ontmoetingen met zeer mooie moyen nes en scoorde wederom een aantal grote series. Hij kreeg bovendien de leiding in handen, wanl z|Jn naaste concurrent, die met hem nog lot de kanshebbers behoort, struikelde tegen Hendriks. Buys heeft nu tien match- punten, terwJHl Roosenschoon er slechta acht heeft. Dit tweetal zal maandag avond (20 april) samen moeten uit maken wie voor komend Jaar de titel zal bezitten. Dan zal Roosenschoon moeten winnen, in zo weinig beurten, dat zijn algemeen gemiddelde sterk wordt opgevoerd niet alleen. Maar dat Buy» ook maar weinig caramboles kan boeken. Deze heeft op bel ogen blik een moyenne van 27.93, terwijl Roosenschoon mei 25,75 achter hem komt. Het is voor Rooseruchtxm een theo retische kans en al is de beslissing dan nog niet gevallen. Buys heeft ver uit de beste papteren om het kam pioenschap te bemachtigen. Ook Hen driks kan nog tot tien matchpunten komen, doch door zijn veel lager al gemeen moyenne komt hij voor de ti tel niet meer in aanmerking. Tijdens de beide wedstrijddagen heeft het aan verrassingen niet ge mankeerd. Dat Hendriks van Buys verioor was op zichzelf niet vreemd, doch dat hij daarna over rte titelhou der zegevierde in slechts negen beur ten, dus met een moyenne van bijna 3ü, was zeker verrassend. Asbreuk, die op zijn beurt Hendriks versloeg, g'.ng ter. onder tegen Van Barele. Voor deze deelnemer betekende de overwinning op Aabreuk, dat hij toch nog twee punten boekte. Doch het kon hem niet redden van een degra datie. Van Barele is uitgespeeld en heeft een algemeen gemiddelde van Hl.54. dat is dus beneden de limiet (elf). fn de partijen van zaterdag en zon ing werd meermalen heel sterk ge- Bpeeld, terwijl weer tul van grote se ries werden gemaakt. Keritum 330 27 53 12 M Anth«uni«e - 210 27 89 11.4»; Hendrik» 330 9 M RooMnachonn S4T 9 42 18 J3 Buy» 300 14 23» Kerkum 118 14 J7 8.42 Artweuk 330 t» 134 19.44 Anthetink»»e 228 ift 90 12-86 n« Rooy 350 9 73 Kerk urn 9ft 35 lone Buy» 350 10 )«T 33— AmhnuntoM 212 to IOO 21M Vao Berele 350 70 UM A «breuk 258 u 87 8.75 A «breuk 330 10 96 33^- Hendriks 2T« 10 18» 27 AO R'xweructioon MO 18 19.44 Antheuntoee 137 18 75 781 Kerkum 350 2(7 88 Van Barele 315 27 94 ti .70 (Van onze hxodbalmedewerker) heeft In de orercanjrsklaiae heren be staf f eter d op het kampioenschap door in Helmond met IX9 van Swift te winnen. Dynamo leverde een uitste kende prestatie door 8Sttardia tn elfen huls een 15—15 feUJkspel ai te dwin gen. Bij de dames In de dUtr. tweede klasse A moest Roda in Delft op be-i zoek bij EDH. Ondanks hardnekkig} tegenstand moesten de R/xit-dames, met een 43 nederlaag naar huls te-1 rugkeren. In de distr. tweede klasse A bij de^ heren leed Dynamo 2 in Den Haag een 11—4 nederlaag tegen Olympla. Erj moet nu een wonder gebeuren, willen de groen-witte reserve» de degradatie ontlopen. ROTTERDAM, zondag. De Lon dense politie-agent. Bill Sutherland, zegevierde in het Kralingze Bos In een internationale 20 km snel wand elwed - strijd, waaraan door een aantal buiten landers werd deelgenomen. Sutherland was veruit de snelste met een tijd van 1 uur 38 min 52 sec want de overige Duitsers en Neder landers (de Belgen hadden een start verbod) eindigde met ongeveer 6 mi nuten achterstand. De uitslag luidt: 1. Bill Sutherland (Highgate Herriers Londen) 20 "km 1.38,52 2. H, Staubach W.-Dld.) 1.44.25, 3 K. Lehnen (W.-D.) 1.48.33, 4. Jan van Dijk (LAT Amster dam) 1.46.58. 5, A. Koster (Metro Rot terdam) 1.48.20 6. R Pfister (Biel Zwit- serl.) 1,49.55 7. H. A. Staubach (W.-D.) 3.50.21. i' -«>, .n« «imitvi»i« HffMi: nti> KMI. l~ :i hk<;—Toruwki (r—3. D»trus» R«j>ld—i Ami.Klj 3-2 C/vPiK.infttklaw* r'.jtritm 2VC—Deltft 3-—; CRVO 3 C; OVC -a» Paul li - II. ■t'wwoKhd i- 3 Hnmi: Zand vliet, Aa,. 11!/,! kefr 2.-SVC 3-1. Ai-hllls»-4SVC 2--3, PVC-4>r»wi 2-3 AM*HOf Rolterdain Dl AMVJ/RLVC rxi4? :i: CCK SVl Ar C ,T AtJoii«/<hr<6, 12 -Litrniricrrijk *6 - «tinkt i; Tucg/ll lKir* 13—OC 4 80 (f*-! ftaskt), Vlet'iru» 7 !.omm»rr<Jk 1 t—8: D« i SVL/AC 2 'A J ppiidimi) - Ukk*ik<vl< 3 1 MLilian.,,, 4 AMVJ RLVC 2 0 'l AMVJ/Rl.VC-4.iMii«i 3—0: «VC/AC 2^-DOS 3- 1: I.lharion 4- JuUan* 2 C«r»-. 3-.AMVJ/HLVC* 2—2: ZVC— DOS 2—2 Ma*od»s 23 »prit woj'lt in hn AMVJ ftbouw om 13 de Ijbanon Odulphu* ov*r*»*p*«ltl Krtkele weken 3*(t«n «rd amt wedstrijd weaens ti f*Lr*k" bij «tn *t#nd v«:i 2i—2 (fi'S aakt WENEN, zondag (ANP). De Hongaarse gewichthefftr Imre Focl di verbeterde zaterdag tijdens inter nationale wedstrijden in Wenen het wereldrecord tweehandig drukken inl bet ved erge wicht. Hij bracht bet op 128.5 kg. Het ouds record stond met 128, kg reeds op zijn naam Breton In vormbehoudend Crtnol, neg an kleuren 14.75 Gerzon's hoed«n®olon blijft optimistisch «n rekent vi#t op stralend weer met 'n overvloed ven ravissante creaties. De collectie Is compleet het Is hee! goed om nti uw keus te makan, wt Modshuf vederlicht Zwitsers etro. zee kleuren ieo.pl, 41 li 40, kopp*l 7i, -■ "i <1840 m>: I Don )u«n If-prlj* DUoovary Amora Quyi pl. 20 Th* HalntprlJ» (1840 m)i i, Adonk Slik B <M. Bouwt mijt ,24 2. Arturo 3 La^rte van aorookjwhof, W. 34. pl. lf 20 34. Itoppal M.ew «1. B»ron»«« RoaaprU* (3 2 40 m)I. Briltu» 6tÜ«riliann (W. lUuhtri i,24 8, 2. SftntUfo, i 3, Amilini van YnvuMert w ai, pi, w ift' ik koppel 12S. oov, 54, bnutl: IM UI. l fflfflfflKIl ROTTERDAM, »oo- iftflnl'"*" d**. (jet b voor de oomprlltleleldcr* teen be»l« dag «e-j worden wsnt weer moeiten vele korf* j bslvelden ^vegen» de overvloedige regenval worden afgekeurd. Zelf» in; de hoofdklaose wa» dit hoi geval. De barUJut DeoloeOna Eibernest en HKV—Het Zuiden vonden g«cn door- gang. Hoewel ona Eibernest du» niet ipeelde, werd sUn positie asn de kop toch versterkt doordat Westerkwartier rivaal RohtU mot 45 veraloeg. Blauw Wit klopte vrij regelmatig Archipel met 4—1 en LUTO zegevier-; de tn Enschede in een doelpuntrijke! partij over DOS (89), Rode heeft, geen kam geilen bij ZKC op deri n>n beilag te leggen. Hot troJc mot san het kort»t« eind, waardoor1 Hot Zuiden de "Westznuers édi> punt voor blijft. D« »t*n<1 luirt: Ona tlbsrn. iö 30 ZKC 17 13 Rohdft 18 20 Archipel Hl U Waatirtcw. IT 34 DmU» 14 LUTO IB 24 Hel Zuiden 10 0 Blauw Wit IT 23 Tbxl* 16 8 HKV 14 13 DO0 10 0 In do overgangsklasse vonden drie partijen doorgang. Spangen verrichtte goed werk door koploper Die Haghe «en geUjkjpel of te dwingen, zij h«t d*t de kanaries togen het laaisle doel punt van Spangen protest meenden te; moeten asntekenen, hetwelk oi. wei-' nlg kam maakt. Nu 9—1 zorgde Hert Boogaard voor 1—1 wisseling. Span- fen liep daarna door Tom f'ieterse, lanfl HoU en Gerda v. d, Waarde lol 4—1 uit. De blauwwitter» konden deze voorsprong evenwel na de pauze met behouden en zo eindigde deze span nende partij In een 4—4 gelijkspel Sperwers bracht hei er minder goed Het verloor op eigen terrein van hekkcskUter Koog Zaandijk, Na 0—1 maakte Rirtun de Haan gelijk, maai de fusten namen vervolgens een 13 voor«proi>g. Nog voür de rust haalde Vljfvmkel op tot 3—3 en lui de Ksuze leek het of de thuisclub zich zou ersteHon want Elly Slermsna bracht de partijen np gelijke voet (3 3). Koog Zaandijk liep echter opnieuw, twee punten uit en hoewel mevrouw Vroegindewej nog Aanmaal ri»* hooji deed herleven (4—5), hadden de gas ten het laatste woord (4—6). Eindhoven verraste SVK mei een 82 toge ©n kwsun daardoor juist Wn punt boven Sperwers. Ondersan luidt de »t»nd; Vtcu« OrjentU 151L Eind-, hoven 15—11; Sperwers 1610; HKV 2 13—8! Koog ZsMxdiJk 14—d. 9 i f 4 ..**-.•••* X...* m* i - tl Badstof In originele Schofte clan- run. Imaakt cr ccn badjas of tnntlak.cn van in de mooiste High- laiuK-kombinaties. Of een keu- kcuwt naar dc laatste „bonte nu»dc". 90 cm Breed, per meier 9.50 Badstof voor meneer 1 Moderne, i'oi sc, donkere dessins die 't goed doen voor zo'n onafscheidelijke badjas mei bijpassend mannen- formaat badlaken of een polo pull, 160 cm Breed per meter 14.90 en 12.90 Badstof in door-en-door geverfde ellen kleuren. Voor huis-, tuin en strundspulletjei io het felste rood, geel, wit enz. enz. En om mee ic gameren. 150 cm Breed, per meier 9.75 Badstof mcl poppetjes en noppcltjcs. Dubbel-lussig, dus extra sterk. Voor box- en specJpakjc». piama's of een stoer strandjack voor kleine Hans. 90 era Breed, per meter 5,50 venven -uzelf met een extra groot badlaken op luchtbed formaat Tiencrshtrt met lurtle-neck en wijde omslag mouwen, (Origineel om die kraag en omslagen van efTen badstof te maken!) Piamaatje en knuflclbeest van kleurige kleuterbadstof. Dc klassieko badjas in gloednieuwe streepkom- btnaties met kontrasterend effen voor de brede opzet- kraag. de rakomslag en ceintuur. Heel nieuw voor hem: de judo- coat, kompleet met zoveelste „Dan"-ccin tuur Your changing- dress Mad'm, Een alles verhullende vcrkleedshirt die buiten funktie als dubbeldik badlaken optreedt Saint Trop pakje en boulcvardtas. De mi er cri de Méditerranée; maak cr een hoofddoekje by Het enige probleem met badstof: je biyft naar nieuwe toepassingen zoeken. Omdat het 70 ongelooflijk praktisch is en zo lekker rullig in de hand. Omdat de kleuren zo gezellig zijn en echt probleemloos in de was. En dan al die originele, grappige, lieve en topmoderne dessins... Er zit maar é£n ding op: gauw kijken, gauw beginnen I Badstof met zuidelijk-zonnigc bloem- of fruitdessins. Een paar van de ontelbare mogelijkheden? Een stundshift -f badtas of zo'n uitbundige geisha-pull met w-ij-d-o mouwen, striketintuur en rolkraag;capuchon. 90 cm Breed, per meter5,90 Een overtrek voor bad- of kinderkamerkrukjes is 10 gemaakt. En wat een fleurig wasgemak geeft die oersterke vondst.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1