Sparta had weer aan zeven innings genoeg Jk steek ze zélf am..v t3W.-\ HET ZUIDEN HAD BIJ ROHDA KANS OP GELIJKSPEL SPUR 0W0 MET 11-i VERSLAGEN Goecl debuut van RZC RBC bereikt bekerfinale Serpenti wou verrassend Wereldrecord voor Smith op 200 meter! SPORT Feijenoord verloor van Tilburg HARRY VAN DEN BERG SLOEG HOME-RUN SCHUTTERS KAMPIOEN onbegrijpelijk goed! Ronde van Spijkenissel V olleybalcompetitie nadert beslissing Rozenburg legt ij beslag op titel Richardson mocht niet meespelen $otex.~fffo detune om auk fiktö J: £z>, Solfx-etfo dc l*y<£ P/mn vnnv Um/ &udc évcutJuEr ■/-. ~JK. Dit is de gelegenheid om ook op een Solex te gaan rijden. Al 5 miljoen Solexrijders in Europa zijn u voor geweest. Inderdaad: 5 miljoen! Want geen andere bromfiets biedt voor zo'n lage prijs ook nog zuinigheid, xijcomfort veiligheid, en kwaliteit. Leo de Winter voortreffelijk op 200 meter Menmleschalen voor HDZ en Het IJ Fa. A. Kleingeld K. de Bruin Bromfieispaleis Zuid pag. 4 - maandag 9 mei 1968 HARRY VAN DEN BERG zorgde voor Sparta's eer ste home-run op het ver kleinde Nieuw-Vreelust, Bi} de thuisplaat Y/erd hij ver welkomd door jubelende ploeggenoten. KORFBAL HONKBAL (Van onze honkbalmedewerker) ROTTERDAM, zondag. Op het verkleinde Nieuw Vreelust heeft Sparta in de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen een ruime zege behaald op het altijd zo gevreesde OVVO <1.11). De Rotterdam mers speelden bijzonder attrac tief en het talrijke publiek genoot van fraai slagwerk van Harry van den Berg, die de enige home-run van de ontmoeting sloeg, John en Hendriks. By OVVO verving Van de Boven - kamp Flip le Culvre op de plaat. Reed» ln de eerste In nines moest de ze Sparta, dat zonder lUehardson en fabric aantrad, drie punten U»e,staan. Hendriks opende met een honkslag, waarop Van den Berr zijn home-run sloeg. Toen Invaller Rafael Arrlndell een tweehonksla* losliet kon ook Si mon Arrindel] de thuisplaat bereiken. Dc gevreesde Spartaploeg liep in de tweede innings via prochttg slag werk van Augustinua en John naar een G—0 voorsprong uit. Pas ln de vierde Innings kwam OVVO, dat ln het geheel geen vat kon krijgen op du gevarieerde worpen van de uitblin kende Jaap de Koning, door Hnnny Urbanus onverwacht tot een tegen- punl, Met twee nullen in de vijfde in nings was een Infieldhit van De Ko ning do inleiding vnn een groot Spar- ta-offemief, dat resulteerde ln vijf punten. Van de Bovenkamp werd nog wel vervangen door Sodekamp, maar het verschil in de score bedroeg reeds tien punten en dat betekende dat Sparta opnieuw aan zeven innings: voldoende had. In de tweede klasse voert RFC de ranglijst aan na de 106 zege op Ha- zenkamp. De basis voor de duidelijke zege werd al in de eerste innings ge legd toen honkslagen van Smits, Jan Tilmans cn Zwitser goed waren voor zes punten. Weliswaar kwam Hazen - kamp in de zesde innings fel terug vin een home-run roet drie honken bezet, maar verder hield Theo Bos het hoofd koel. Feijenoord moest bij Tilburg een 11—nederlaag incasseren. In du achtste innings verkleinde Feijenoord een 83 achterstand door honkslagen van Gend en Verheul en een home run van Leo van de Lek met drie pun ten, maar verder lieten de Tllburgers het niet komen. Neptunus behaalde in de dorde klas se een kostbare 2—1 zege op Blocmen- daal, Bloemen daal nam In do derde innings een voorsprong die twee in nings later door Cees Cuilenberg werd weggewerkt. Een tweehookslag van Corpeleijn in de achtste Innings bracht Aaien over de thuisplaat en daarmee was de eindstand bereikt. Libanon won in deze zelfde klasse met 7—4 van SKA. (Van onze handbalmedewerker) HANDBA I ROTTERDAM, zon- - dag. De heren van Schutters zUn kampioen van de dis tricts eerste klasse geworden. Don derdagavond versloegen zU ln een in gelaste wedstrUd Vires met 187 en dit weekend werd een 11—9 zege ge boekt op het zich fel verzettende Ac tief. Schutters moet na promotiewed strijden spelen tegen de kampioenen van de districten Zuid A en Zuid B. Bij de dames ging de titel ln de dis- triets eerste klasse naar het Haagse Hellas dat de grote rivale Animo met ö-4 versloeg. Dynamo moest in deze klasse tegen DWS met een 11—1 ne derlaag genoegen nemen. Schutters Sn el wiek waa bijzonder aantrekkelijk. De zwart-groenen speelden over het algemeen wat sterker en de 63 zege was dan ook volkomen verdiend. In de afd. eerste klasse speelden de dames van Spartaan en AAC 'G5, die de bovenste plaats deelden, tegen elkaar De Spartaansen waren beter. Zij won nen met B-4 en hebben nu de beste kansen op de titel. BU de heren duurt de spanning ln de afdeling voort. Veto won met ruün verschil (10—4) van Actief 2 en be houdt de leiding met 19 punten uit 11 wedstrijden. Atomium, dat Vires 2 met 113 versloeg, staat op de twee de plaats mot 19 ufct 12, terwijl AAC '65 dat een 133 zege op hekkesluiter St. Lodewijk boekte, met 18 uit 12 de der de plaats inneemt. fAdvertentie /.Al.) (Van ouze zwemmedewerker) WATERPOLO Het enige vuurtje dat Ik zélf aansteek, is aan mijn Gold-Spur... Er is geen brandje dat zoveel voldoening geeft... geen rook zo zacht en aromatisch... on de schade blijft beperkt; één gulden voor 20 x loos alarm... ROTTERDAM, zon dag. Debu tant RZC en SIIV zjjn de zomercom petitie van dc KNZB goed begon nen. Een zomercompetitie, die door een nieuwe regeling slechts ongeveer de heLfl van de vier voor de open zwembaden beschikbare maanden zal duren. Vooral RZC verraste door het deze winter ongeslagen kampioen gewor den Neptunus met een nederlaag van 42 terug naar Arnhem te sturen. Zelfs een numerieke minderheid in de beginperiode vermocht de strijd lust van de Rotterdammers niet te blussen en vooral doelman Van Zuy- len deed voortreffelijk werk. Uitvallen van RZC brachten door Doiwcl de stand op 10 en wat la ter uit een strafworp zelfs op 20. Doeleman cn v.d. Kolk bleven de Rotterdamse aanvallen inhoud geven en steeds moest de Arnhemse defen sie aan de noodrem trekken. Een nieuwe numerieke meerderheid bracht Moolhuijzen een niet te missen scoringskans'. 21. Maar RZC wist weer uit te lopen, ditmaal door Van Beek, die een slecht verwerkt schot van Iman Smaling opnieuw inschoot 31, Wat later zorgde de ongrijpbare Peter Doeleman voor 41. Kort voor tijd wist Jansie de eindstand op 4—2 te brengen. Ook SHV begon de competitie goed. Het Leidse Sleutelstad werd met 30 verslagen. De defensief ingestelde Leidenaars hadden niet altUd afdoen de verweer tegen 'de snelle aanval len van SHV. Tot driemaal toe faal den zij. Dat was bij acties van Rob Visser, Hans Hagen en Martin Bijl, die voor een winst van 30 zorgden (Van onze hockeymedcwerker) [VjmvTTl ROTTERDAM, zondag Uvl'flll RBC heeft het vermaar de SCHC weerstaan. Op Laag-Zestien- heven begonnen de Stichtenaren over donderend, maar doelman De Voogt ranselde met overtuiging de Stichtae flair in stukkon. RBC putte daar zo veel moed uit, dat het het initiatief; overnam. Tot in de verlenging bleef dit zonder beloning, maar toen plaat-, stc Nefkens op verbazingwekkende wijze de bal achter doelman Schut, 1—0. RBC ml in de eindstrijd Nijmegen ontmoeten. De ooatelijken verrasten HDM met een degelijke partij. Zo de gelijk, dat de Hagenaars ondanks een I offensief van vijftig minuten geen goede trefkans kregen. Een uitval van Nijmegen maakte de Gelderse ploeg! tot flnailtist. Een barre tegenvaller kreeg Vic toria te slikken. Had het thuis tegen KHYC II gelijk gespeeld, dan was het. reeds naar de overgangsklas gepro-! moveerd. Maar de Kraüngers kregen met 1—2 kilop, zodat een beslissings wedstrijd nodig is. Triest, was de zonnige zondag ook voor Leonldas. Het vocht voor zijn laatste kans, won met 20 van Vic toria II, maar Aeolus distantieerde zich net nog van de I/eoniden. Aeolus won namelijk van Delitse Studs II met 21; Leon Idas degradeert naar de tweede klas. Door een verrassende, maar over tuigende overwinning van EMHC op Voordaan l3 in het Stlchtse hebben de Eindhovense dames de lei ding genomen in de kampioensoom petitie. KMC won van Union met i 3—0. Do stand* F.MHC 3 S KMC Voortaan 3 4 Union (Van onze sportredactie) WIELRENNEN r ROTTERDAM, zon-'. 1 dag. In de korf-j balcompetitie begint nu aardig! schot te komen. Leider Ons Eiber nest omzeilde een zeer lastige klip door in de hoofdstad Westerkwar tier te verslaan. De groenwitten hebben daarvoor heel wat tegen stand moeten breken, want kort voor tijd was de stand nog 6—6. Pouw en Evenblij troffen hierna elk éénmaal doel en bezorgden hun ploeg daarmede een fraaie zege (6—8). Rohda zegevierde niet over Het Zuiden, maar de 43 eindstand geeft een onjuist beeld van de krachtsver houding. Dee tos liet beide punten aan Archipel (46), maar doordat ook: Roda verloor, ble«f de voorsprong op de Weatzaners één punt. DOS heeft blijkbaar de smaak van over-: winnen te pakken gekregen. Het bleef1 Roda met 84 ruim de baas. HKV was weer eens goed op dreef i en versloeg in een aantrekkelijke i partij het sterke LUTO mot 7—8.! Blauw Wit deed het kalmpjes aan tegen ZKC, zodat de Zutfenaren een! vrij gemakkelijke 2—6 zege konden j behalen. Bij Rhoda-Het Zuiden kwamen dej Rotterdammers vooral ln de tweede j heltft maar sporadisch tot tegenaan- vallen. De korf van Het Zuiden werd constant onder vuur genomen en hetj was een wonder dat de score lange tijd 4—2 bleef. Er zat zelfs nog een! kansje op een gelijkspel voor de Tuin- ■dorpers in toen zes minuten voor het einde Joop Krijgsman van ver in schoot. Verder kwam Het Zuiden eeb- etr niet. De stand luidt: I Ons Eibernest 18 32 ZKC 19 17 i Rohda ia 30 Archipel 1B 15 Wexterkwart. 10 2fl Het Zuiden 18 11 LUTO 20 25 Deetos Blauw Wit 19 24 Roda ROTTERDAM, zondag. De acti viteit van de volleyballers bepaalde zich de afgelopen week tot een wed strijd In de eredivisie heren en een aantal besüssings- en promotiewed strijden. Uitslagen: Eredivisie heren*. Hevok Valus 3—2. Promotie eredivisie: Dames:RHEA Armada 0-3. Heren: SFC—Cito 23. Beslissingwedstrijd: hoofdklasse da mes: SVL—Octopus 32; St Paul— SVL 1—3. ROTTERDAM, zondag. borg heeft beslag gelegd op het w™. pioenschap van de Afdeling fcoSf dam van het saterdagvoetbal. Rozenburg moest deze week on h zoek bij RSM, met SNS de gevaat®? ste concurrent. De gasten wonnen o 20, maar <Jat zou nog niet voldoet zjn geweest wanneer SNS nfeT) Vlaardingen met 31 de kous c kop had gekregen. Onderaan is men nog niet beaÜssóng toe. Temeer niet nu keshirter Zuódenpark met 2—1 DOS won en Rhoon met dezelfde cij fers aan EOV de winst moest laten. De stand: Rozenburg 10-27; RSM hl 20; SNS 15-19; EOV 16-18; Vlaai dingen 17-18; ZWSH 16-17; MVVrl 16-15; DOS '32 15-8; Rhoon 15-J Zuóderpark 15-7. HKV 18 27 DOS 17 Biljartlitel voor Domingo MADRID, zondag (AP). De Spanjaard Joaquin Domingo heeft zijn wereldtitel fantalsic classique in Ma drid behouden. De Argentijn Carloi Tossl eindigde als tweede, de Europese kampioen Raymond Steylaerts als der de. 8PIJKENÏSBE, zondag, Tegen de verwachting in won zaterdag Ser penti in een vinnige eindsprint de 12e Ronde van SpUkenlssc. H(j was de snelste van een kopgroep van zes ren ners. De Rotterdammer Van Dorth was er toen al niet meer bij. Hij was al j vroeg in het offensief gegaan en later. door een val in de achterhoede ge raakt, opnieuw in de fronibliknie gaan strijden. Maar toen het er op aan kwam de prijzen te verdelen, behoorde Van Dorth tot de toeschouwers. Een naar incident overkwam Hans de Zvyart die, spurtend voor een dikke premie die hij ongetwijfeld zou hebben gewonnen ongeveer dertig meter voor de finish plotseling een overstekend kind voor zijn fiets kreeg. De val was onvermijdelijk. Hans kwam er het beste af." Het kind m-oest met lelijke verwondingen naar een zieken huis worden gebracht. Maar de wedstrijd ging verder. Alle strijdgewoel kon niet voorkomen, dat ongeveer twintig kilometer voor het einde nog een kleine vijftig renners de hoofldmacht vormden. Zes renners wis ten zich toen los te maken: de streek- favorieten Naaktgeboren en Oosthoek met Wim Liebrechts, Oudshoorn, Bou quet en Serpenti. Van diat zestal was Serpenti verrassend snel en liet de andere vijf weinig kans, Uit de groep wisten kort voor het einde Henny Vogelaar en Wil Braven boer te ont-i snappen. De Rotterdammer Schmidt i was de snelste van het peloton, dat! ruim een halive minuut achterstand had. 1 PAPENDRECHT tn Papendreoht was Henny van den1 Adel, de plaatselijke favoriet, heer en meester. Hü streed voortdurend in de frontlinie. In hot slot van de wedstrijd zotte hij de kroon op zijn werk door 18 km voor het einde alle concurrenten loi te werpen ert met mime voor sprong als eerste te eindigen Uitslagen; SpjjKenlsse Amateur» (100 km 2M. 14) t. J. Serpenti (WUfc aan Zeel; 2. T. Qudahoorn (Waver- veen); 3. A. Naaktgeboren ('s-Gravendeel); 4, A. Ootrthoek (Zuidland); 5. D. Bouquet! (Amsterdam); 6. W. Ltebreehti <Vla»rdln-i gen); 7 H. Vogelaar (Rotterdam); 8, W, i Bravenboer (Rotterdam); 9, D. Sdhmldtl IRotterdam); 10. G. van Krimpen (Haai-, lom); M H. Jansen (Amsterdam): 12. A. van Haren Cs-G ra vended); 13. J. de Goede RoosendaalJ4. T. Barten (Klunderl): 15 W. Cirkel (Utrecht). Nieuwelingen (60 kan 1.30.21), 1. B. van j Hulst (Zoeterwoude): 2. G. Ptteger (Lex-; mond); 3. A. v. d. Endc (Rotterdam): 4. M. Verwey (Zevenhuizen): 5. F v. d. Werf (Alphen a. d. Rijn): 8- J- Bakker (Zaan dam); 7. A. Versluis (Lexxnond); 8. F. Rompeiberg (Maastricht): 8. L. Embregts (Stampersgat): 10. 3. Glas (Eindhoven), j Aspiranten (20 km 32.46). i. C. v. d. I Meljden (Puttershoek); 2. J. Priem (Over- zijde); 3. K. Koen-raadt (Stiphout): 4. H. Rietdekker (Schiedam); 5. L. Kester (Hon-I seleredljk). Pup end ree lit Amateurs <100 km 2 25.58). t. H v ri. Adel (popendrecht); 2. T. Franke (Assen); 3. H. La iris (Loon); 4. P- Leder* (Den Bommel); 5. T. Sehüperoord (ZwUndrecht) a. G. van Uüi (RljswOk NB); 7. J. Stoots! (Amsterdam); 8. R. Otte (Haarlem); 9. H, Brinkman Rotterdam]; IQ. T. Dege- Hng (Roogkarspcl); 1.1, B. Ven-eer (Wer kendam 12. A. Heemskerk (Ter Haan; 13. J. van Drlel (Werkendam); 14. v. tl. Burg (Berkel); 15. A. Wemer (De Bilt». Nieuwelingen (50 km 1.14.37). I. C. Frit ters (Zegge); 2. K. v. d. Knaap (De Kwa- kel); 3. J Pons (Maasdam); 4. G. VeJt- huiten (Maasdam); 5. P. van Prooyen ('s-Graveiuteetl; 6. A. Korelngs (Sprtwdet) Aspiranten (25 lom 41.06). 1. J. Schou ten IBreda); 2 H. v«u Rijswijk (Tilburg); 3 J. van BakeJ (Vught); 4, T. Gijsbergs iMlerlo-Houl); 5. G. Muteaerts (TUburg). (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, tondas Sparta's beste honkballer, Hamilton Richard son, was in de wedstrUd tegen OVVO niet van de partij. Coach John IleUt had hem om disciplinaire redenen uit de ploeg gelaten. Richardson had het vorige week tUdena de training aan de Stok gehad met een ploeggenoot. In de overgangsklasse B behaalde Die Haghe door een 6—6 gelijkspel tegen PSV het kampioenschap. Met drie clubs in de hoogste klas komt Den Haag het volgend seizoen goed voor de dag. Aan de staart is het pleit nog lang niet beslecht. Eindhoven braeht zijn totaal op 13 punten door na zware strijd HKV 2 op tien pun ten te houden. (4-6). Sperwers besloot de competitie met een mooie zege op SVK (4—5) en verzamelde 12 punten. De Vogels wachten in spanning op de twee nog te spelen partijen van HKV 2Naar de eerste klas degra deert Koog Zaandijk, dat door Span gen met 6—3 werd verslagen. Vieus Orientis braobt ach an vehiighei'd door Regenboog met 42 te verrassen DEN HAAG, zondag (ANP). Dei Amerikaanse sprinter Tommy Smith heeft zaterdag in Callfornlë de 200 me ter en 220 yards zonder bocht gelopen in IÖ.5 seconde, wat een nieuw we reldrecord betekende. Er stond een rugwind van nog geen twee meter per seconde. De oude recordtijd van 20 seconden stond op naam van Dave Sirne, Frank Budd en Tommy Smith. In Los Angeles werd de 18-jarige Paul Wilson de vierde Amerikaan, die met de polsstok over een hoogte van 5 meter 20 sprong. De in de VS studerende Fin Stenlus sprong 8 meter 16 ver. ROTTERDAM, zondag (ANP) Leo de Winter, de Nederlandse kampioen op de 100 meter, heeft zondagmiddag op de Rotterdamse NenJJto sintelbaan tijdens open ingsatletlek wedstrijden een voortreffelijke 200 meter gelopen. Ondanks de vrij stevige wind, die de lopers in de eerste bocht tegen hadden, kwam de gemakkelijk lopende Amster dammer tot 21,5 see., een tijd die aan het begin van het seizoen een belofte inhoudt, De Winter bleef een halve seconde voor op Jaap Noordenbos (Minerva), die ln een sterke laatste honderd me ter de aanvallen van Coen Jansen (Me tro) en Jaap Smit (GVAV) uitstekend opving. Dc 100 meter leverde in 10,8 sec een zege op voor de V en L-er Ron Popma. Piet Tamminga (Trekvogels) werd wegens twee valse starts geëlimineerd. Esther Goedhart—Schot (Delta. Sport) won het nummer discuswer- PfHLIPSEN WEST-KRUISKADE 95 pen met een worp ran 48,23 meter, ipLE1N jg53 no 58 TEL 17 92 80 waarmee zij slechts 80 cm onder heti "v* Nederlands record van Loes Boling bleef. A. H. UITBEYERSE KLEIWEG 167 TELEFOON 18 39 64 KLEIWEG 125 TELEFOON 18 34 62 TEL. 12 55 52 Rotterdam: DORDRECHT, zondag (ANP) De Mer-i wede schalen, waarom aooctag voor de 20ste maal ln Dordrecht le gezwommen, ztJn bei-; de naar Amsterdam gegaan, namelijk blji de dames near liDZ en bi] de heren naar Het TJ. De eindresultaten waren: DAMES: 1 HDZ (Amsterdam). 509.3 pat.; 2 Futen (Amstelveen), 592.1 prat.; 3 VZC (Vlaardingen), 604,6 pot. HEREN: l Het IJ (Amsterdam), 510,4 fnt.; 2 AZ 1670 (Amsterdam). 543,6 pnt.; DoWUn (Amsterdam), 543,3 pnt. De snetsten op de verschillende afstan den wanen: Hordijk 22, teL 1915 44 1012 57 jTerbregge: B. L, Rottekade 3( bij Irenebrug telefoon 2010 86 De Schere 218—220 telefoon 27B270, IOC meter vrije t&ag: heren: Bert Sitters tfj) 37,1 sec.; dames: L 1.C4J Lydia Schaap (HDZ) C. JANSSON STIELTJESPLEIN 3—9 TEL. 27 30 30—21 Solexservkestation VERBI-SPOBT, le Pynacketsir. 1, tel. 28 4159 na 18 uur: 28 3240 MOTOBSEBVICE WESTZE1DIJK 507 TEL. 23 03 77 loc meter rugdag: heron: Peter SchiMe- imris (Dolfijn), 1.06.0; dames: Gerdy Lae- tooy (HDZ). 1.14.2. 100 meter schoolslagheren: Hans Spij kerman (DZZ, Zwolle), 1,14.4; dame*: Grette Kok (Futen). U€$. 100 meter vhndenAeg: heren: Jen JU- koot (U), LOSdS; dames; Ad» Kok (Futen), 1,07.3, W. BUITENDIJK W.B.B. - WOLPHAERTSBOCHHT 260 - TEL. 171» MAASHAVEN 2025 TEL. 17Ï80« BEIJERLANDSELAAN 103—105 TEL, 273208 MIDDENBAAN 128—130 TEL. 102486

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1