Overzicht bouw in 1965 Ziedaar de mens ROTTERDAMS DAGBOEK Hanneke J. te R. ging te ver 1 GEEN VAST BEELD ONTWIKKELING WEGEN NAAR WOONGEBIEDEN 7ie/is beste' voetballer? Leonid a s kan tile! grijpen Sport op radio en televisie Leo Dooper in 't Venster ROTTERDAM RIJNMOND pa*ioMtobcsi am nas I.,J M Feijenoord-jcugd speelde gelijk Loncrofei-Frijenooril op andere «latum A. Peters nam afscheid van havenvakschool VERBINDINGEN PER SPOOR OOK NODIG Huizenveiling i''t ;Tn Rijksweg Bezwaren Cru gezegd Op de Overburgh Jan de Valk Tol nu toe 9.000 bijeen voor Ver. Volksonderwijs Direkteur Bokhoven Citex Havenbedrijf onderscheiden i Ging u op de 2e Nijverheidsschool voor meisjes? Excelsior leed tegen SCHC nederlaag Jongen gedood bij inhaalmanoeuvre Geslaagd voor diploma ziekenverpleging RorrauMM, *mm «w rm diploma A riefcanverpleging riaagdtf iahrtZuiderstekenhute dtosus^erë: V, J. v. d. kergtj L vaa Pniigen; T. J. Doom! wTC den HamTjL D U. Hermeen. W. Hoogled; C, Kettlag: C. O. Koeman: L fnngervtoen. IC. f anear J. MtsbooinUiprT. JMahaluTXc. MeknenT MouidUk: mTvTTRw'; C V. S»uU cTvTMoou O. i.HtUm. ET nog een rompetitierondt)w>r de boeg -iet ons nethttllert klassement er al* volgt utt 1. Radovxc (Xerxes) 7,77 pnt (202 mt 20) 2 Dotsburg (Sparta) 7J21 (209 mt 29) 3. Exjkenbroek (Sparta) 7J9 (IH7 mf 26) 4 Pieten Graafland (Fetjmoord) 7,18 (201 «tl 28) 5 Van Dijk (SVV) 7,17 (208 uit 29) 6 Treytel (Xerxes) 7,12 (178 uit 25) 7. Kruiver (Fexjenoord) 7 07 (198 uit 28) 8 Don (Fortuna) 7 07 (20S uit 29) 9 er» 10 V d Burg (Hermes DVS) en Spmh'ii.h (Xerxesi ti% (195 uit 28) 11 Madseu GSpnrta; bfiZ (166 uit 24) 12 Ghudtmartn (SVV6J)0 (200 uit 29) IJ Van Ede (Hermes DVS) 6,81 (184 uit 27; 14 Teeuw (ExceUwr) 6,76 (196 uit 29) 15. Van Toledo (Xerxes) 6,72 (195 uit 2(J) 16 Haak (Fetjeruwrd) 6,71 (188 uit 28) 17. Fafié Xerxe*6,71 (188 uit 28) 18 Snoeck (Xerxes) 6,69 (194 utf 29) De f etjenoorder Hans Kraag is uit ons klassement i rrdwenen, omdat hij meer dtin vgf wedstrijden heeft gemist (Vta MM spertrsdsetle) ROTTKRDAM, nlaNt|. L*M>- du kas narira é—t mi Mrtrirtutai •9 Otmlail kaaapteea werden na és derde klu C m pnuvrna uu da Jncbso Leottkla* <W« uHwaèfrtfd wint zullan bsebuur, #p*l*ri m eup- j porltra nur hat clubgebouw mui hw* j Ersamuzped gaan, waar vanaf 1S uur I gelegenheid bat*»al om 6e kampioenen f «heit» ran Ia 6e vierde klu aiaat AsoHm tip da drunpat van h*t kampioenschap Wiflf1 hat m a-fan teil vatt SSW an vcrllwcn dt concurrenten Zuidrriter an FIÓ8 dan kan ha* da kampioarwvlaf even eens la top hijsen. (Vaa mm apertredaetls) ROTTERDAM, saterdag r«b*n- mH Maft op da twaada dt| *u i(|b tabmtlMile iaafdWraaal aan nit- dar Markt ladntk gemaakt daa tp da MMli. Tapt O# Ahead kwam kat mat Ir vu aan strafschop voor nodig om da Mhlwdwd dia de Rotterdam mers In da wnm helft hadden opge lopen, ongedaan ta maken Mar Schip- para vokrok het vennia la poule 2 «paalden ADO an Alax feUjk (ft—O) an ven loef Arsenal War der Bmnen mat J—I Kr warsn giater- avond ongeveer 4000 toe*rhouwnr» In het stadion (Van onza t port radactie) ROTTERDAM, uierdag. Dt voor mal vaatjMtplda InteSotowedrtrUd t-afteroeal—retjeooord kan aam door gang vtndan omdat de Italianen dan nog niet terug xJjn van een trip door Rusland Fcljenoord heeft de UEFA nu voorgmtsld om de uwtetrljd op dc woriudigan 8 of 15 inrt te laten «pelan Ite Rotterdammrra willen dr rrl» naar Vicenx* dan vastkoppelen aan de tenht naar U Chaux de Kond*, waar zij op raterdxg 11 roei ipelen RADIO HILVERSUM II- 15 00 uur. Marathon 1 mat reportage» van Feljnnoocd—MW, Alk maar—NAC, Baronie—DFC RCHEDO, hockeymter ttral NederlandPakistan ta Hamburg, honkbal Spar taHaarlem Ntcolz, tolo uitslagen en overzichten HILVERSUM 1. 16 30 uur AVRO'» Sportrevue met na. beschouwingen van Hera de*A DO, Zwartemeer— HVC, SW—Den Botch, Motorcross te Mafkeloo. voetbalinterland Belgié— Rusland, Paardenkoersen m Groningen en Hilver sum, Grand Pftx de Mo naco. toto-uitslagen en overzichten HILVERSUM I 1805 uur Marathon 2 met nabe schouwingen van Elmkwijk Ajjï, A GOW—Zaan streek, voetbalinterland BelgieRusland, interna- bona Ie motorcross te Mar- keloo. TELEVISIE NEDERLAND II: 1900 uur. Sport m bteld met uitsla gen en standen. NEDERLANO I. 2005 uur Sport m beeld met flrtien ven AlkmaarNAC. Xerxa» Sittardfa, honkbalwed- rtrljd Haarlem Nicols— Sparta an de Hollands- roei wedstrijden In Alphen a.d. Rijn NEDERLAND II: 22 10 uur- Sport In beeld met flitsen van HeraclesADO, /«ri se tec tie wed Strijden op het Usseln>eer en de Wieler ronde van Zuid-Holland (Via een enter wrU«i»w«) ROTTERDAM, eater***. Da brer Jk. Telera heeft ikPrra sfarkeld l»- aUchUag VakepWuUa- raaakUHJur lid 4—6 dtt IU- un kUeehkemat ta it Bmani* I \an ecu im/cr vrreI«igg«'VTr*) KOTTEK!)\M, zaterdag Dr out wikkeling; van Hoog vliet rn opijkenin allrrn mogelijk, indien er voldoende vcrhuidniKfn met dr werkgebieden in Botlek en IVrnit en met Rotterdam zijn. Niet alleen wegen voor het verkeer, maar ook railvrrhindingeti zuilen hiervoor nodig zijn. Du rtaat te lezen ln het deze weck verschenen boekwerkje .Hou wadi vilei» Rotterdam, jaar overzicht 1965" van de dienst strfdson'wikkeling |«n V**t bwrkl, va* dr MlwtthrllMi v*n de wrgrn sur d**r wenif- birgfn, iu*i er, ka* bh rM wor- 4rn irgavtn, want dr tMropoort vrr- k—ri I* o«|wtkkr)lr># evrnala dr Vfauviakte m de woongebied** *p Vomrse rn roUen. Da ooat-wrat- verbindt*gr* ep bei rtUnd ffaul- mandr as Urn de v»rfce*nMpa*niag*n moeien verwerken, dt* rallen optreden tarnen alle* wal skh t* Hoogvliet op hel eiland Voorn* rn fallen ul ga** a*lwkk*ien en he (geen meer pi he* owten va* fJweimonde ligt jm U*r»ab*grtJf. waar*** hü D Jaar t VZ IwMMra la g*w*ut UU J" Operlöe/e VfrWowng van fin nare*«Ie Oo*- ifcen duw NOTtailHL'ia at> II I mn av dm (Ueuw* tul v*n d» K»h>-| mendbtwa t* haweidam. Na l A. I. ach aan Tk i l H Haver- MUi, b«rt*iue«e nu<| i rwm #n art sm* e lliwntwM.C 1* IbmI t Mva», Uil*|> f M OOO 1 BerpUMMK 1»*-*» *5 Uuu - I Nm It A a*rearer* DcnalUeve aletaa 3 Pand en ert Paul K>u f «latitat lat» li ISStM) thtag IJ oeo t Ttv**apb«e«neet U i« WO - ;<t TOO B Ur ZaïenholKrael tta-b IJW «KKJ - muuv- wm iwywwerh- »i l*gv I»1*X1 - t S3 H» - T baio- .«eet rt iiiin HarK'aw u JMN - I tl JU m*r**r B^*r DrfUtltleee ablag Pan»l en e«r Hoaeland- g*m PM h*» sfaehvld t* MHWH. it «yja* van Bo#«%»*iemaatl*r-b Namen* ite a|iH»nn« wrni <U- heer laj-t tsroo— j« v»n it rmweatir Sa-h. ffrlm uw*r»urt'ken fU>ur dr I. J F te- u Vw» tra L)eM ael. dat de H«\env«kBch,iol iJjESJTiïau^ iÖ- t?' to- She ln 1913 werd opgeru'llt «Rijd hei Ma»ut*t li -b IJl»-, i» JoHan «tempel van d* heef FVtert heeft ge- kuenaat 1»C Var lb>«raM»cWitai 4 dragen Ook heeft de Hav.nvakvhAul Mixw Ata** ««Mj- JÏÏST^Vh 'rno^l CMIMA voor «ndere ^\rn'm le D* heer J. J. van der Wlrle wwrdp J# sim-b <*Hj >o V*MWrta4 .nainrni dt achoulgtmicriuK-hsp het,s»,-b i *oo u>J«i /Mw - •aroon) HU ttmmor—rdm it* enorme viSiJr*liiu-ii*rand wv w «roei va* de achooL waarin de heer -tckVrb w tPwUr* ateeda de grot* planner maker Nat JM Kutax dra H iu< Üi grwvegt. VmiIuU» «'du W Ami ai m. nvankelUk bljiofwWr avpttx'h tt- inen. De hocMpUd heeft than» i i*-b. Sue M Hurg UWabttl SSt-b-e Ijbiint) dht-ft-c IWhb is 1 taooo. fatoc - een beacfvHLttn Haven -akachoot a» >4 Hmv H" «I Ta^> meM* haalt aanvaard oU het naad- M aroepearuTsT se oree A lng«Ueurdbure*u Berenechot n i* Qiw ,a«wa as - r jaaSiankan aangebudan. 1 ai Ubi dam ut W /Tu».- Een doe' van 6e ve'kee*-*apanoingen aar, worden afxe eld r.ac <J« ret+i>r- fw-ver v*n de N.eirwe W»'«rweg v a geprr.j« iLrtei E i <ip«K«rt naar Maetsiuis Daartegen- i. er or.-ji-tan we«lcht nieuwe ver- «nritnarn to' de ontwekkel r,g 7uidhuPar^Sac en Zeeuw»* il*ryl«rv ojar'eerrle ïi.afifccftburg'umïel ">jj fLrterkI>u--g) en een tunnel van D< <Ms*l-w*a( vertuid ragen moe'en fcx.en de eneUe on»w likelmg op ./enbu-ij en Vfn< n# Ihil'en, ver went n rtp -"ujiie K-ha^l worden aan- gevu'd Maar de ontwikkel jig vai lloogvlei u aldua het jaarov«riu-hU v«e>r»Ke»chredcri, dal de aan lev 1 Mn t«*n rykewag dwara «rdo-jrhten naar het we'm luaaen hrt Botek- getoied en de Groene Kru'tweu. i>n- m«»gei(Jk u geworden Alleen een zui delijk gelegen Rac* komt mi in me>- w«Bging Üe huidige oaververbuvlingen (Bol lek*» rug en SplfkenlMerbrug) lUn door d« moe--llJkhed«n die zich reeda beh- ben i.uortie-iaan al op bepe-kter tcha»! v«»ir 1h* w« \eikce- <»pcnne'.ield dan voorheen het geval v.*s maar u*.t be' v« et/verkeer beeft da! nauweJljkt en ge varlichtlhg gegeven De Oude Uaw, aldue bel overaic4>t dient a* toearang voor zeeechepeu naar DordrecSU Daarvoor moeten reed» j voort leningen aan de pLlen van de I Bvdefcbrug worden gotratlen. Met de groal van de Europoort zal txA d« liw 'nacheepvaart '»D d« Oude Maa* toenemen. SprriMl de duwaait zat nautuwh hoge e*rn «tellen aan vaargeul en doorvaar'.breedte Een ipoedige be- alltalng to constateert de d'enst «tadaontwixkelmg. I» evenwel niet te verwachten, omda' eerst nog een u '-spraak moet worden gedaan ove- het «1 of niet do-- gaan van bet aanb-engen van een aN.u.t.ne ln de Oude Mam i* het kader van bet Di upli Vaat «Ua: in ieder peval da: «Ueer de aanleg van een ho«.»(- gelegei. Ir ig over of t* n dlepaelegen tifv.el iM d»-r de Oude Maaa in sarv- rtie-klng komt Ten aanzien van de raiivertóodlngen naar Rozenburg en Voorne en Putten zegt bet rapport dat vervanging van de huidje Botlekbrug door een nieu we oeve-verb tod log ('unnel of brug) varr goede-envervoer op e matige be- zw»-«fi *cu t De toe tc paaien hel- l.rvgen (1200) geven aanleiding tot xuJke iaige op- en af"-.!'*», dat aan- jILng op de beet«and« emplacemen ten niet meer mogelijk la Onote woretkernen Hoogv,iet. Soil- keniase, Heliavnetgluia) verlangen een maeaaal vervoer van per»onen Dat kan met aan particuliere auto's wor den overgelaten DR eoort van woon werkverkeer »ou een overmaat van nieuwe wegen r»«t ztch brengen Dear- vo<j- is geen ruimte, terwijl «en derge lijk vedteer ook met door het wagen- net van Jtottardam-Zu d zou kunnen wo-den verwerkt Ralverkeer zal satbitenlljk goedkoper zijn dan d« aaaieg van een op dezelfde capad'eit berekend aantal nreuwe w«-gen In de plannen van Hootfv-fcet en Spijkeniw* ia dan ook ruimt# g«re»er\eerd voor opertbair vervoer per r»H Door- trrtckmg van de metro >an Rotterdam- Zuid naar Hoogvbet of Spijkemaae i> mogelijk, maar óók een b(J Schiedam aftakkende pcrlbnenspourbaan onder <U Nieuwe Waterweg door. ter hoogte van Ie fleoeluxtunfiel, naar HoogvLe' en SpDkenaee en verder near erulere e landen Het overzicht van <Je d erwt xtad»- orvtw&kcl.ng s'elt vast dat gezien tal van o meerheden d« ontwikkeling v«r> Koogvlht wordt geremd Be- j antwoord ng van dringende vragen (door rijk en n-ovjicie) ia op korte te-rnijn noodaakehjk De situatie is troei'ijlt. ou de woningbouw voortgaat en de oirpkiuhng van Botlek, Buro- piH -t in Maa-vlakte steeds verder s-n-ijd TJTlE of wit u de mens? Het ig e«n vraig die de Amsterdamse kunstenaar Leo Dooper al enkele jaren hevig intrigeert. Is hij mooi, goed slecht, dierlijk of verderfelijk? Is zijn be schaving niet meer dan een dun laagje vemia of ia het de samenleving die van hem een lede pop heeft gemaakt? in 't Venster aan de Oouvernestraat hangt een voorlopig antwoord. Op het ««nt# gazicht Ulkt Lao Dooper em cynicus. HU stoot da mens van zijn voetstuk en drukt hem tegen de asrda. In rijn tekeningen verachUnt een aap achtig wazen, aan monsterachtige figuur, een wel lustige kobold met duidelijke atavistische trekken Een met vuil overdekte vrouw itaat mat een kind tussen de bontan ln een landschap Enkele tulpen bedden zijn nog zichtbaar op de achtergrond. Een dagje uit «peelt tan grote rol la de verbeeldings wereld van Dooper Hü eet de mens graag terug in de natuur waaruit hü ten slotte tevoonchun is ge komen. hoewtl die natuur d« duidelijke kenmerken draagt van een Hollands landschap De molen ont breekt bijvoorbeeld niet De sadistische opwellingen van de mens verbergt hU niet, zoals bu 'het uitruk ken van hart bij kattenmepper** En ook de zelfkant fumi aan zijn trekken dagje uit van twee hoeren ni'8 TOCH cynisme? Ik gslocrf hat niet Eerder lukt hii my begaan met het lot van de mens HU tegt het alleen een beetje cru, zo op de manier van de expressionisten, die ook graag de vormen overdrijven jm «en sterkere ex praai ie te bereiken Tegenwoordig praten wü over nieuw# figuratie, omdat expressio nisme zo verouderd staat överigenj zal men er ver geefs een sociale aanklacht in zoeken De mensen van Dooper zijn juist zeer eenzaam en tobberij. Hij poogt als het ware door het vemisje weivaart heen te boren om ons te lonen 1st er eigenlijk maar weinig is veranderd De mens- een biologisch wonder maar elgenlUk niet zo erg veel verder dan hy enkele dui zenden Jaren galedcn ook al was. Laten we m elk geval proberen een beetje optimistisch te hlüven tot I luni VAN DE grauwe Gouvern«straat naar het groene Voorn» Een Jsar geleden woonde ik in Ooet- voorne de opening by van een expositie op de Overburghaan de Hoflaan, een van de fraai ge- reataureerde overblijfselen van Het kastaal. Ik ont moette daar Wies Loeven en haar men, die grote plannen bleken te koesteren voor een cultureel cen trum Wies Loeven n zelf beeldhouwster In april -S? *V yi5-4 In de natuur, een schikjerij van Leo Dooper hield xü een tentoonstelling van'haar werk, fo«e plastieken met een voelbar* spanning. Nu om het de Haagse kunstenaars W. L. Bouthoorn (schilde ryen) en Guy van Hardenbroek (potterlej die acte de presence geven. Vooral het werk van Bouthoorn vond ik sterk ver anderd en rijper geworden. In zUn abstracte composi tie# verwerkt hü vlakken, gevat in ellipsvormige lijnen, die met elkaar in ritmische bewogenheid naar een climax ijveren. Door de enigszins bestoven kleu ren is h#t effect zeer indrukwekkend De potter ie van Hardenbroek treft door een grote mate van een voud en een fraaie huid. De belangstelling voor deze expositie* is zeer be vredigend. Er wordt ook door het publiek gekocht Deze is geopend tot 23 mei a s. •pMAlL, spel met vuur gevangen in kleur, u de vrucht van een oud handwerk, dat bij Jan de Valk tot bijzonder fraaie esteUsche resultaten heeft geleid, die tot 25 mei as te zien zijn in Galerie Maaa aan de Oudedyk Het is een dichterlijke kunst die om dichterlijke motleven vraagt en het is ook een in tieme kunst dit men eigenlijk op de handpalm be hoort te beküken. De objecten zyn dan ook het sprekendst en komen het zuiverst tot hun r*cht al* ze niet te gn»t zün. Jan de Valk hield het bij aan vaardbare formaten en toonde zich verder een man van goede «maak en jrvte kunstzin Flora en fauna leverden een onuitputtelijke hoeveelheid materiaal zoals een boeduiveltje en een versierd hoen. «en kogelvis en een springerig paard, boeketjes en vo gels. De vormentaal Is primitief en decoratief wat zich bij deze kleine en fljne kunat uitstekend ver draagt. Er ia daarom veel plezier aan te beleven en op de beun wordt geen aj te zwaar beroep gedaan. ROTTERDAM. YrtJAM- D< wow- feeatcoms» taaie tui de Vereniging V*lka**tf erwtje afdeling Rettardas*1 r het aan te Maden **a de vereniging, iet ■a Me fMR Mteen werd gebracht. Bovendien warden er 8000 Jub Ileum- speldje* verkocht en 400 pockets „Dssrvtje zou naar school toe gaan". De landelijke totaalstand is momen teel 450 000,-. Voor het geschenk, een klcdecvakantieoord te Noordgsuw»,1 ia circa 1150 000 nodig Eventuele bijdragen kunnen alsnog worden gestort op giro 105361 Ln v 1 A van SLraten, peDninyneeeter Eeuw' fe*at«onizntaêi« V 0. te Rotter dam i Va* eaa «saer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Ds schel-1 deads directeur van Citex Hare*be- drtff de heer I. D. Bakhoven ia lol rid der I* de Orde valt Oranje Nassau be- Bet was wethouder J. U. Schiltïiuis die heer Bokhoven wosoedag de ver sierselen opspeldde. 1* zijn toespraak prees de wethouder ds verdiensten van de heer Bokhoven als expediteur en ak verzetsman. De heer Bokhoven richtte ln 1933 Citex ExpedltiebedrUf op, dat later de naam Citex Havenbedrijf kreeg. HU is nu nog voorzitter van de Vereniging van Rotterdamss Opaia(bedrijven. De nu volgende regels kunt u eigfnRjk overslaan. Ze «tyn na- tuelUk niet voor u beetetnd, maar voor Hanneke J. te R.. die u niet kenl, hetgeen jammer is, want llanneke J. te R. i» een van de charmantste vrouwen van de gan se Rijnmond Als u van plan bent dit stukje toch te lesen dan kan ik u gerust stellen: het wordt geen lofzang ln oud-Griekse atfyl op Hanneke's „heerlijkheden". Mijn vrouw gou daar trouwen» beswaar 'cgen maken. Hrt wordt mevr «n soort defini tieve afreken' ng'' tUMen Hanneke «n mU Tumcb ons rwer»t n«meiUk si eni ge tijd een vag. strijd, die hoognodig ..Uitgesproken" most worden 0 zul' aleh afvragen waarom Ik hiervoor de Dagbuskkolommcn gebruik. En <»t dat met binnenskamers aan. Welnu, dal kan ni«L Ik sal bet u uitleggen en ik u nveeleset suit u wel- Ikht enkele I.chle „ichok^ea van her kenning" krijgen Dan beeft deze Dig- boskbUdrage toch nog Mig algemeen nut en ben ik gvdeM tegen lieden die hebben te maken met laat ik zeg gen dienst var leningen, waar we al lemaal mee te maken hebben. Op plaatsea waar mtneen voor het 'tren v«n het ren of ander samenko men k^ml dat heel overtuigend aan he: Hebt. Nu li het zo dat beoefenaren van zt'noemde beroepen meestal n et naar reccpt'c. verjaardag feeat, brui loft enz. gaan otn over hua beroep te spreken, al lUn tr eoo bslebne) bfl die dat «raag doen Maar wat gebeurt «r meestal? Dit He politieman kryct een verhaal te ho ren v«n Iemand die een* bekeurd werd omdat zijn ach'ei l cht nie: brandde En dat waa t<>ch *cl po kinderachtig van die agent Echt een dienstklopper. Wat hü Ide aanzittende politieman) daar Di*u van vindt' Ja wat zat die puit- tlemin «r van mwtea vloden? Hf kan lang f kort duren, maar de ver* kerlngwnin zal een verzeke- rlnsakwtetle vvorgeachoteld krijgen. Mee «lal een teer ingewikkeld gevaL waarbij de maatschappij niet aenesen bleek tót uitbetalen - Wat hij daar ou van vindt Van de piloot worden krachtige luchtvaartver ha le* over blinde buik landingen ln de sneeuw verwacht cf ertjvuwelljke mededelingen" over de toeitsnden bij de KLM De ed\ ucaat wordt gecon»uHeerd over netelige juridische problemen, die meestal hal niveau vaa burencveriaet net haltn. De kuzutenaar moet zijn kunst ver klaren, tets wat kunstenaars aalden doen. omdat at het niet kunnen. De taxichauffeur moet leuke geval len vertellen over mensen die hU ln lijn wagen heeft («had. De RET-chauffeur wordt geatta queerd over de belabberde dl «nat ver- lening van hrt openbaar vervoerbe drijf ..Van de weck «apf tk op l| mei e*»n overstapje enz ena." lt l« f lil? p lijn 3 z." Hoe mogelijk de fea en uitroei lüki toearmei n£ nwend Dan eerst dit er manende vinger ophel pen. dat ik de mU dage ten ruimte tt Mteo batt Er iün enkele beroepen die op hui selijk* bUeenkomate* d. voor ae be trokkenen hoogst ongerlefllMt kunnen tyn Ut noem u er enkele' politieman, verzekeringsman, piloot, ad voel a L kunstenaar (eo wat daar onder var- staan mag winden), joumsltat eoa. Dit aün er nog maar c«» paar Ik kan deae rvoka uitbreiden met bü voor bee ld tax chauffeur, predikant jeugdleider HET-cofklui teur en ga maar door. Inmiddels heeft u al begrepan. dat dew beroepen ln meer of mindere mate iets met elkaar gemeen hebben Het sljn be sigh eden laat ik niet le wetenschappelijk doen die lets van doen hebben met dt buitenwereld. Ee f Advertentie Boapotderplelfl enZukl kelt mooli worden ««maakt We hekken Hel iM ««Hen vindt u dat nou? Wet tal dia arme fUCTcr daar toch van moeten vinden? De Jeugdleider «n de predikaat heb ben het acg het makkelijkst*, omdat ae ..overat no goed In kunne* komen" en dat ook moeten trouwens. Maar goed. ook aU willen wel eena rielekaea met het glas ln de hand nogder herinnerd te worden aan hun beroepsleven. E* tk* ik bespaar u het epervuur. waaraan Ut aotns wordt btootgeiteld. EvenJ niet 1 te vullea? woord: .Neen, dat la nMt moetUjk. 0 Oud-leerUncon van de Tweede NRverheid—ehod voor meinj— aan de Drkvriendesslttat M te Rotterdam worden woeoadaf 25 mei verweekt voor een reünie ter gelegenheid ven bet 56-jarig be staan. De «as ervaor gaan de deuren van de school open om het publiek de ge legenheid te geven de tentoon» tel ling te bezoeken die onder het motto ..Drie vrienden op rei»" in de school ls ingericht Om half elf vindt d* opening plaaw. Speciaal worden oud-leerlin gen opgaroepen voor de reünie die van 4 tot uur wordt gehóuden. M Hechten kunt u dames ontmoeteo met wie u als matste 40 of 4» jaar ge leden kook- of naailes hebt gehad. Er wordt ook een mooeehow gehou den. waarin ds lef ril near eigen werk tonen. In diverse lokalen *Un allerlei leuke Ideeën uitgewerkt die met rei zen en de la andere landen gebruikte produkten te maken hebben. 11 Hil U» MIW WMVI UIWI|Timu. io dtL dan weet u dat vast: .4s het moeilijk iedere dag dat Dagboek vullen?" EnalUjaneiaeade ant- «ord: Jfeen, dat la Mat mor"*" d» volgend# doodeenvoudige M n ALTUD WIL WAT", ta nu terug naar Hanneke J. lameujh te men. Ik schreef *eo stuk over Hatmeke met pikante bUaooderfcedeo over haer verWdea, Ut gal het baar en vrak: «Als je nog een keer te var gast, komt dU ln de krant" EU beeft mij g« smeekt en gebeden het Met te doen> zU heeft mU achtervolgd met tetefoontjes, ge-: dreiad naar mijn superieuren te lopen, een klacht ia te dienen bil de htvo*td* inattrriiee Dat heeft «e allemaal gedaan, uitge rekend Hanneke, die wearachUnUjk og nooit eratM om heeft gevraagd, ui ban waiter om voor hanr ohnmM i hef niet te doen» wxs tn BiHhevea Mj SCHC •p be sa ah. De ^ItehtM" aal voer 114 aan de kant. Aan bat bleven de Schie dammers achter aerxens: M. De Kre kels had tegen Reed en WH II Wtl cake lijd «Mig en. ep 158 veer te kunoan sioUen. D« Baarlemmere kwa men niet verder dan lit. De zwakke aanval van ACC 11 gaf de ba tailed en van VRA geen moei lijkheden. Van der Stadt (77), Worie* (57), Fischer (13) eo Bergen Spits, die met 37 not out bleef, zorgden voor een fora* score en in de halve speel tijd had men het aanvoerder Glerum mogelijk gemaakt op 211 voor 3 te •luiten. VRA rekende twee eeritt wickets ln vlot tempo tn. maar ook hun aan\al bleek niet al te Sterk, waardoor Abendanon (28) en Fofltyn (27) de situatie weer ten goede kon den doen keren Rob Dukker. dl» voorlrefftlyke batte cn soor de bow len van VILA bet rainate respect toon de, leek zijn team naar de overwin ning te voeren, te meer omdat hu 8rima atoun kreeg van aanvoerder I Woudstra (33). De ..Maart" Het het echter lelijk zitten en toen R. Dukker vlak voor tijd door S. Mulder geatumpd werd na met 70 da topecore op rijn naam te hebben gebracht, zat er voor de laat- »te twee batelieden niet* anders op dan de tüd uit tc (pelen, wat geluk te 185 voor 9 De Krekeli sloot tegen Rood en Wit II op 133 voor 0 na redelijke acorei van Joh Tr IJ te 1a ar (35), Gorter (33). en J. Hillenaar, die met 30 not out bleef De beate man ln de aanval van Rood en Wit we* Lulning, die voor 58 nam en later aan bat met 24 even eens van zich deed spreken. Ook Mo lenaar (25) «n Koeaders (17) kwamen tot behoorlijke scores. Excelsior was tn de aanval tegen SCHC zeer actief. Vooral Gouka, die 5 voor 28 nam, maakte bet de BUtho- venaren zeer laitig en daar ook het veldwerk der Schiedammers op hoog feil «torwt, zat SCHC voor 114 aan de ant. Weer leverde J Zweert* (49) de bette *core Deze weelde schenen de Schiedammers echter nirt aan tt kunnen, want ln anderhalf uur werd Excelsior voor een schamele 58 van de mat feveegd. S. Gum ba (5 voor 21} J. Leemhuis (4 voor 19) daal den bU SCHC de bult (Van een onaer veratagsmra) ROTTERDAM, saterdag. BU het inhalen van «en vrachtauto met aanhangwagen de negenjarige Overijuebeatraat gistermiddag met zUn fiets tegen een hek aanjnaden ta gevallen. De Jongen kwam onder de auto terecht BU eanfaxnsf ia het op d# Rrendweg ls Frans Vink uil de Zukterriekertoui* overleden WJ Ea au terug agar Hanneke J. te R. Hanneke maakte het naatUte te bont: Hanneke begroet mij *#n de deur met citaten udt tnUtt rubriek lotets doe Je net Een politieman begroet Je eók niet met het voorlezen van een artikel poUtieverordening. Haaneka baawetean. Zk teteofete JofeL ntet waar? Maar «n doet Hannekef bewaart kef stom als aan tamhaar khdnond In kaar kandteria. té nalaat kat aan iadaraan teaea. KUk dat notenlxM „t* ver" m Vandaar i nn «en verm van .1» ver". Daarom hab tk katat verorden lag. wraak gano- maatgte vroui Maar rij U.wel it stuk dat ntef voor ut kUJIt aij aan van da «har- K IR «gijiB, U. W*w»wr«7EX

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1