„Of ik de was kook? Ja, mij bevalt dat het best...en met Omo wordt alles zoveel wit mmssmx SAMSON Met Omo wast U werkelijk witter? ROTTERDAMS DAGBOEK Lekkere verse Samson Shag is zijn geld dubbel waard! jfrSSsW ROTTERDAM RIJNMOND DRIE AUTO'S MET ELKAAR IN BOTSING OP DE GROENE KRUISWEG Ben Line bestelt schip van 20 miljoen DONKERE Mammoettanker van 400.000 ton HEI DEKONING1N CALLUNA UIT EDE BEZOEKT ROTTERDAM DAGEN VAN JULI Knippen en vijlen Tevreden met Samson Shag zegt mevr. J.J. Raams-v.d. Haspel te N- Helvoet NIEMEYER HALF-ZWARE SHAG Plaats een Icmiecsiu Telefoon 13 54 30 «mm aw pa£. 4 - dinsdag 12 juli 1966 (Van o«ze acheepvaartredac e ROTTERDAM, diaad&g. De grootte van 276.000 ton van de zes tankers, die de National Bulk Car rier* Inc. bij twee Japanse werven heeft borteld en die voor lange termijn aan de Gulf Oil zullen wor den verhuurd, is alweer ruimschoot* achterhaald. Uit Tokio komt name lijk heft bericht dat de Griekje Gou- t&ndrle Group aan de Hitachi Ship- ig anJ - buütüng Engineering Company prijsopgaaf heeft gevraagd voor ©en oHetanfoschip met een draagvermo gen van 400.000 ton. ROTTERDAM, dinsdag Perso neel van ongeveer twintig zogenaam de oentmmk&ppers mag met Ingang van gisteren op maandag werken en op woensdag vrl) zUn. Het gaat om de kapperszaken in bet rayon INmp«jinrrg-Spoc«rstogel-Wee- oa, Karei DooimainfltaTaat-Binneinweg- Ooolslngal - BlaakGroenondiaal-OOBt- phln, Goudsesingel-Pompenburg. Tot voor kort mochten de kappers zaken wed geopend zijn, maar was het tengevolge van een ca .o.-bepaling voor het personeel niet toegestaan op die dag te werken. MAANDAGAVOND treeft op de Groene Kruisweg een bots.ng plaats gehad tussen drie perso nenauto's. De eerste personen auto, bestuurd door de 28-jarige vertegenwoordiger S. P. Portan- ger van de Koolvlswe^, reed op de Groene Kruisweg in de rich ting Rhoon en begaf zich van de rechter- naar de linkerweghelft. Hij raakte daarbij met het lin kervoorwiel het verhoogde mid dengedeelte en verloor de macht over het stuur, De auto sloeg over de kop en buitelde op een personenauto, die Jinks op de zuidelijke rijbaan reed in de richting van de Kromme Zandweg. Deze auto, bestuurd door de 36- jarige P.T.T.-beambte G. v. d. Donker van de Koofvlsweg, werd naar rechts geduwd en botste tegen een derde personenauto, die naast de tweede reed. Deze der de auto werd van de weg ge duwd en botste tegen een licht mast De bestuurder van de eerste auto, S. P. Portanger kreeg een snijwond boven het rechteroog en een wond aan de rechtpr- knie. De bestuurder van de tweede auto, G. v. d. Donker, kreeg hoofdwonden, een bloedneus en snijwonden in de rug. Zijn echt genote, die naast hem zat, de 35-jange mevr. J. A. v. d. Don- kfir-v. d, Linden Uep een her senschudding en snijwonden in het gelaat op. Zijn 3-jarig zoon tje Marcel kreeg snijwonden aan het gelaat. Allen werden naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. De twee eerstbedoelde auto's werden totaal vernield en moes ten met een takelwagen worden weggesleept. De derde auto werd een de voorzijde zwaar be schadigd. De lichtmast werd verbogen. Het verkeer werd van 19.20 tot 20.20 uur over één rijbaan ge leid. (Van onze scheepvaartredactie} ROTTERDAM, maandag. De Ben Line, in Rotterdam vertegenwoordigd door Meyer en Co's Scheepvaartmaat schappij, heeft voor de som van 20 miljoen guden bij een werf aan de Clyde een droge ladingschip van 16.100 ton d.w. besteld. Naar type zal het nieuwe schip een{ verbeterde versie worden van de sinds 1064 in de vaart zijnde 20 mijlsvracht- vaarder „Bendearg". Het bijzondere, van het nieuwe schip is dat het sneb ingericht kan worden voor het vervoer van containers. Men verwacht name lijk dat ook op de route van Europa; naar Oost-Azié, waarop de Ben Line) vaart, het containervervoer zich zalj ontwikkelen. Het nieuwe schip, dat een dienstsnelhelri krijgt van 20 knoop, zal worden ingericht voor het vervoer vani oliën In bulk en gekoelde lading, terwijl j dne van de vijf ruimen zodanig zullen i worden gebouwd, dat de lading sneller en efficiënter kan worden behandeld. Het geplande containerschip zal; worden gebouwd door de werf Charles i Connell and Co, waar de Ben Line I reeds drie vracht- en passagierssche pen van het type „Benledi" heeft be steld. De bedoeling is dat het nieuwe schip in de zomer van heft komende jaar van de helling gaat. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, maandag. De Edese heidekoningtn H.M. Calluna brengt woensdag a-s. een bezoek aan Rotterdam. Na een tochtje in een cadillac vanaf De Doelen, zal de heiidekoningm, die in gezelschap is van twee hofdames, om half vijf op het bordes van het stad huis worden begroet door loco-burge meester mej, mr, B, ZeeJenberg. Tijdens haar bezoek aan het stadhuis zal H. M. Calluna namens de burge meester van Ede dr. P. J. Plat teel, mej. Zeelenberg uitnodigen de expositie „Rotterdam in klein bestek" op 6 au gustus in Ede te komen openen. ROTTERDAM, dinsdag. De heer L de Blois, ohef bedrijfsbureau bij ma chinefabriek Hensen, is vandaag, ter gelegenheid van zijn 25-jange dienst- Jubileum gehukügd. Onder aanbieding van enige ca deaus, is er veel waardering geuit voor de wijze waarop de heer De Blois zijn werk doet VDat televisie-overzicht uit ParooI-PS heb ik uit geknipt en een plaatsje gegeven b(j het beeldvenster. Niet dat ik zal aanzitten als de voetbalkunstenaars van de hele wereld tegen elkaar in het krijt treden. Zeker niet, want ik mis ieder voetbaltalent, zowel in ac tieve ak in passieve zin. Maar dat overzicht is ook voor de kijkers die „het missen" hij zonder handig. Je kunt er immers op zien wanneer je het toestel niet aan hoeft te zetten. Deze maand is de voe-tbalterreur op het beeldscherm volledig (tussen haakjes: er komen nog vijftien radio reportages). Ik ben daar niet rouwig om. De niet-voetballiefhebber behoort nu eenmaal tot een minderheid en minderheden hebben de eigenschap verdrukt te worden, ook voor Hilver sum en Bussum. Het zij zo. Maar het zou wel aardig zijn ge weest als de kranten j-ook een over zicht hadden gepubliceerd van het geen er in deze balronde dagen te zien is op Nederland 2. Dat was wel het minste wat men jegens de minder heid had kunnen doen Ik vrees echter, dat het andere net helemaal vol zal zitten met Knokke. En songfestivals vind ik nog vervelen der dan voetbalwedstrijden. Voor mij dus deze maand niet het verkwikken de „kasje-kijken". Misschien, dait ik nog een enkel ach- ter-het-nieuwsje of brandpuntje mee pik, heel misschien ook nog een tril lertje. maar daarmee zal het wel be keken zijn. Eindelijk krijg lk dan de gelegen heid al die boeken te lezen die daar steeds maar op staan te wachten. Veel anders zal mij niet overblijven. Want bij buren, vrienden en vakge noten hoef je in de donkere dagen van juli niet aan te kloppen. Die zitten al lemaal in ademnood In een schemer donkere kamer terwijl mokkende vrouwen en verloofdes bie- en koffie aandragen. Dat wordt overigens wat, die ver loofde. Voorwaar ik zeg u, zullen deze zomer heel wat verkeringen worden verbroken, want voor de beeldbuis leer je je man kennen. Morgen zullen zich in tientallen huiskamers dialogen als de nu volgen de voltrekken: Zij: Moet je nu alweer kijken. Hij: Ja natuurlijk, dat weet je toch Ik heb je al lang van te voren gezegd, dat ik alle wedstrijden wil zien. Zij: Maandag heb je gekeken, giste ren heb je gekeken en nou vandaag weer. Dat vind ik gewoon idioot. Hij: Morgen is er geen voetbalwed strijd. U begrijpt, dat wordt ruzie. Boos weglopen. Uitmaken, cadeaus terug geven enz. Overigens een probleem, die voet- balloze donderdag. Wat mosben ze donderdag doen, de voetbalgekken? Donderdag kan ik natuurlijk ook niet bij vrienden of buren aanwippen. Die zijn dan niet te genieten. Ik ken dat. Ze beginnen gelijk, bij de deur al en meestal hijgend: ,„Heb je het voet ballen nog gezien? Nee? Nou, dan heb je wat gemist. En dan komen de be schouwingen, de voorbeschouwingen, de kansberekeningen enz. En daar word ik altijd helemaal dol van. Bij ons op de redactie heerst al een wat paniekerige stemming. Er wordt naarstig onderhandeld om diensten en zo te ruilen. U begrijpt, dat ik In dit tumult een machtspositie inneem. Ik hoef niet 'te ruilen, maar ande ren willen wel met mij ruilen. Ik ben van plan hier geen gebruik van te maken. Mag ik misschien ook wat? Het stereotype Blljdorpplaatje van de manicuur- of pedicuür- beurt van een olifant. Aitijcf weer aardig om te zien. Wat u op deze foto niet ziet is dat de olifant doorgaat met zijn maaltijd. En waarom ook niet Geen krant ontvangen? Het Rotterdaraach Parool-abonnees kunnen ons dit telefonisch meloen vati maandag tra. zaterdag van 17.5020.00 uur Telefoon 135A30 Abonnees buiten R'dam-Schledam kunnen zich wenden tot onze plaat- "Vf Zo denkt mevrouw Raams erover. En U? Natuurlijk, U moet het zélf zien. Kookwas of geen kookwas.... Kijk naar het resultaat: werkelijk witter, door de grote waskracht van OMO. Let op het spoelen: stukken vlugger! Uw nylon en no-iron? U hebt er geen speciaal wasmiddel meer voor nodig. Niet te geloven zo wit U ook dit wast in OMO, het complete wasmiddel. Da pittige, zachte,half-zware Samson rolt prettig en is lang van draad. Het plastic pak houdt de Samson Shag vers. Samson half-zware, de koning van de shag. V,". N fail!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1