SCHIEDAM Drie winkeliers voor overtreding Wet op Kansspelen gestraft Sparta op bezoek bij Schiedam5 Dat is goedkoop SCHIEDAM 'IK BLAAS TOTDAT IK GEEN ASEM MEER HEB' 99 J. v. Uden (77) nog steeds actief lid van O.B.K. Kantonrechter in Schiedam veroordeelt actiecomité STENO-TYPISTE FOTO-OPRUIMING opruiming meubel stoffen 40 jaar bij Gusto Ere-medaille in goud voor D. v. d. Munnïk Burgerlijke stand Geen krant ontvangen? KOERIERSTERS Reclame-aanbieding BOKHORST W0NINGRUIL UTRECHT-SCHIEDAM (liefst Gr oenoord) Vanavond tophonkbal: J ubileumtoemooi VDV gaat nog steeds door Man door stier tegen de grond gelopen Takelwagen en vrachtwagen gekanteld Wie heeft iets verloren? Herenmodemagazijn TIMC0 Vreemde Sint Nicolaas-attractie in Maassluis viel in ongenade VOORWAARDE ONJUIST VONNIS GULF OIL (NEDERLAND) N.V Plaats een Telefoon 185480 IZestig jaar muziek (ADVERTENTIE) ADVERTENTIE V,in 14 itot 4 Augustus Noj nooit verkochten wl] in ctn Opruiming zulke edele meu belstoffen voor zo'n lage prijs. Morgen giat het gebeuren.*, pertijen meubelstof 130 cm breed, uit de normale series tot twintig gulden toe, nu voor een prijs, zo ongekend laag, zó ab normaal voor deze kwaliteiten... voor nog géén drie gulden per meter. Finse weefstof in verschillende kleuren Moderne Noorse weefstof "Jw Amerikaanse Duracor waterafstotend 130 cm breed Morgenvroeg begint de Oprui mingsverkoop van de meeit exclusieve partij meubelstof, die wij ooit unbodên, per meter voor Géin uh of schrift* tut* (Van een onzer versla see vers) SCHIEDAM, donderdag. Tijdens een bijeenkomst ln bet Stadhuis heeft loco-burgemeester, wethouder H. Sa bel, vanmorgen de ere-medaille ln rond, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, uitgereikt aan de heer D. van der Munnlk. De heer Van der Munoik, geboren op 29 mei 1910 te Hardinxveld en nu wonende aan de Alphons Ariënsstraat 88 te Schiedam, Is de onderscheiding toesdtend in verband met een trouwe en langdurige dienst. Vandaag viert de heer Van der Munnik zijn veertig-ja rig jubileum bij de N.V. Werf Guste, waar hij werkzaam is als hooMcontro- leur Ln de afdeling machinebouw. SCHIEDAM donderdag. Geboren: Nor- J. *V. zv A, M. M. Vepingroeier en E. A.-ïl van Veen; Diana div J v«c Sutjle. i"*n en s M. Verhaar; Petnxie&a H dv W. van der Have en H. J. Robart; Oorlne C ay J. Jansen en H. Verriuijs; Pattririua A. M. B cv W. L. A. Htosman en M M van oer Moezel. Orerieedn: A. J. d« Koop. 44 Ir, echtgen. yam BUuren; L. J. d* Wit, &9 jr; H. W, D C, Janwm. 81 Jr; P. van der Moet. 97 jr; A. v*n Botówret. 74 Jr; G J. Efetnga. W Jr; A. \tffi Itawn. os Jr, Rotterdam, woensdag. Afge- »pen nacht heeft men zich door het vernielen van een ruiit toegang ver stoft lot het bankgebouw De Hoop- Gtters aan de Westersingel. Op alk" werden laden en kasten over- ™"JP gehaald, vermissingen werden nog niet JAN VAN UDEN wandelt al 7? jaar op onze aardbodem rond. Het is hem niet aan te zienEen voor zijn leeftijd bijzonder ener gieke, vitale en, als het over,mu ziek gaat, bruisende persoonlijk heid. Want meer dan 65 jaar maakt het produceren van wel luidende klanken deel uit van zijn doen en laten. Om precies te zijn, vijf jaar als klarinettist van de Rotterdamse muziekvereniging ,JPiet Hein" en zestig jaar als alt saxofonist by „Oefening Baart Kunst" in Schiedam. Op 5 juli j.t werd hij voor dit laatste lang durige en nog steeds voortduren de lidmaatschap, uitvoerig gehul digd. „Ja, dat was een fijne dag hoor. 's Morgens een serenade voor mijn huis door de harmonie van O.B.K. met de drumband en het jeugdorkest. Was geweldig. Er zijn veel mensen geweest en ik kreeg onder meer een telegram van een ex-dirigent van de har monie. Daar was ik heel blij mee". En dan maakt MJ ineens een enor me stap terug, het verleden in. Om, zoals men dat noemt, „b|j het begin te beginnen". Ztfn verhaal begint in 1901. Als Jochie van elf werd hU lid van de muztekverenling „Plet Hein". „Ik speelde daar klarinet, want daar was toevallig een vacature voor. Mijn broer was ai langer lid. Sinds twee jaar werkte ik by .de van Deventer's glasfabrieken. De "di rigent van „Piet Hein" was daar ook in dienst. Onder het werk leerde h|J mij noten lezen. Dat had ik zo door, hoor, Sterker, binnen twee weken kon ik alles spelen wat er op het reper toire stond. Vijf jaar ben ik lid ge weest en toen verhuisden mijn ouders naar Schiedam. Het bestuur van O.B.K. ontving mijn broer en mij met open armen. Ik begon ook daar op klarinet, maar ik wilde toen al saxo foon spelen. De vereniging had geen geld, dus kocht ik er zelf een voor 87 gulden; op afbetaling". Op de saxofoon maakte Jan van Uden min of meer furore. Zowel in orkestverband als individueel. Met veel genoegen denkt hij terug aan een landelijk muziek-concours in 1927. Met drie andere leden van O.B.K- vormde h|i een saxofoon-kwartet, en voor die formatie was er ook inge schreven. Het toeval wilde echter dat een van de leden ziek werd, met het gevolg dat de heer van Uden alleen naar het concours ging en eerste werd uit een veld van 253 deelnemers. „Ik moest als laatste op. Voor mij speel de een klarinettist. Toen hij klaar was zei ik nog tegen hem: „Je krijgt het grootste aantal plinten". Aan het einde van mijn solo zei hij hetzelfde. Of ie gelijk had, want ik won. „Ik heb dBar een zware fantasie gemaakt. De jury beloonde me met 130 punten, wat gelijk staat aan een „tien". Talloze van dit soort herinneringen volgen. Eerste prijzen en eervolle vermeldingen, tientallen concerten en parades. Voor Jan van Uden bijna teveel om op te noemen. HU maakte ook nog deel uit van een dansorkestje. „We speelden dan meestal van ach ten tot drieën. Als ik voor een avond, ik spreek nu van omstreeks 1930, vijf of zes gulden in het handje kreeg, sprong ik een gat in de lucht. Onge veer vier jaar verdiende ik er op die manier wat bij. Maar gegeven mo ment ging het niet meer. Tot drie uur 's nachts spelen en dan 's morgens om vijf uur weer beginnen. Ik viel soms over mijn sax in slaap. Trou wens ik ben niet zo op dansmuziek en dergelijke. De symfonieën van Mozart, die vind ik mooi. Niet de pianocon certen. Jazzmuziek? Draai ik gelijk af, meneer". Verveelt het nu nooit, na zo'n zes tig jaar gespeeld te hebben? Zegt V nooit eens „nu heb Ik er een tijdje genoeg van?". ...jk maakte daar een zware fantasie. de of zo wordt gegeven, zorg ik be slist dat Uc er bij ben". Ondanks zijn leeftijd, is de heer van Uden een zeer actief lid van O.B.K. Niet alleen als saxofonist, maar ook als een lid die iets voor zijn vereni ging wil doen. Zeven jaar lang haalt hij elke maandag oud papier op voor O.BJC. Per jaar levert deze eenmans actie bijna 400,op. Als men nu be denkt dat oude kranten momenteel drie cent per kilo opleveren Terloops wordt er nog opgemerkt dat de muziekkas van de vereniging het beheer over en verdeling van de aanwezige bladmuziek en partitu ren 48 jaar lang door hem werd verzorgd. „Kijk, een ding vind ik jammer. Mijn ouders waren muzikaal, ik heb een hroer en een zuster die allebei heel verdienstelijk zingen, en nu hoopte ik dat mijn zoori mijn partij kon overnemen. Toen hij vijftien jaar was had hij geen zin. Wel toen hij in dienst moest maar toen was het te laat. Dan komt het er niet meer van. Je moet er jong mee beginnen. In al die jaren heb ik veel leerlingen ge had. Iedereen kreeg gratis les van me. Daar waren er bij die net zo oud waren als ik, toen ik begon". De activiteiten van de heer van Uden worden momenteel nogal ge remd. Precies een week voor zijn 60- jarig jubileum werd hij door een auto aangereden met als gevolgen een hoofdwond en enkele gekneusde rib ben. Het een en ander heelt echter al weer aardig en binnen afzienbare tijd hoopt hij zich weer ten volle voor zijn hobby te kunnen inzetten. „Weet u wat ik nog wel eens graag zou willen? Naar een con cert. In de DDoelen bijvoorbeeld. Maar daar kom ik niet toe. Ten eerste wordt zoiets langzamer hand onbetaalbaar en het is voor mij trouwens ook geen doen om in de rij te moeten staan". Hoelang denkt hij ndg te blijven spelen? „Altijd. Schrijft u maar, dat tk blijf blazen tot ik geen asem meer heb. Dat is geloof ik teel duidelijk genoeg". „Al repeteren we vier uur achter elkaar. Het wordt me nooit teveel. Een mars meelopen kan Ik niet meer, maar als er ergens een «erena- Hat Rotte «lanuch Parool-abonnees kunnen ons dit trie font ach melden vin irmnriig ton. zaterdag van 17,3020,00 uur Telefoon 139430 Abonnee* bulten R'dam-Schiedam kunnen zich wenden tot onze plaat-, seUjkc agenten. Dr. R. Agema ZENUWARTS afwezig van 16-25 joU. SKKLTEBS Mi15 DWEWUUSBa IMt W-ASTICBAmSN 338 (au IM BADTASSEN 8.(8 ®Ha*SDB WNHJ*0PJBS Ml OrowUum 14, Hoogstraat M. Altijd lage prijzen. Aangeboden in Utrecht op goede stand ruime 4-kamerflat met c.v. Gevraagd vrije woning met liefst 4 slaapkamers, met ga rage en c.v. Brieven aan C. van Bekkum, Van VoBenhoveniaan 108. Utrecht. MtiknaiOav euwiMaM i» admtaatk, worim stat eMcgMnate. (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Hoewel de Schiedanse honkballiefhebbers er dit weekend maar bekaaid afkomen „Schiedam" b vrU en DHS speelt de belangrijke wedstrijd In Den Haag te gen ADO beeft „Schiedam" toch nog voor een attractie gezorgd. Het heeft namelijk hoofdklasser Sparta uitgenodigd een vriendschappelijke wedstrijd tegen de „Schiedamse" honkballers te komen spelen. Na het spannende duel dat de Spar tanen in de a/gelopen week tegen de Haarlem NicoLs speelden en wonnen, staat de weg naar een kampioenschap open en zal er nog veel moeten gebeu ren om hen daarvan af te houden. De Schiedamse liefhebbers kunnen van avond om half zeven sterren als Simon Arrindell (die dit seizoen al menige home-run sioeg) en zjjn Surinaamse vrienden Hudson John, Richardson en niet te vergelen werper Rudi Dom aan het werk zien. DHS speelt zaterdag om drie uur in Den Haag tegen ADO en zal voor een goed resultaat moeten zorgen als het in de kopgroep wil blijven zetelen. De DHS'ars konden afgelopen zondag niet tot een zege komen tegen Feijenoord, dat de titel voor het grijpen heeft, maar zullen toch nog graag een stevig woordje willen blijven meespreken in de rest van de competitie. DR2 ontvangt zaterdag om drie uur SVO, een duel dat vorige week reeds was vastgesteld, maar werd uitgesteld. DRZ kan tot winst komen, wat ook wel nodig ls. VLAARDINGEN, donderdag. Het lijkt wel of er geen einde komt aan het VDV-] ubileumtoemooi dat op 5 april begon en dat 5 juli afgelopen moest zijn, De oorzaak daarvan ligt niet alleen in de vakanties, maar houdt ook verband met de voetbal wedstrijden the worden uitgezonden. In groep 1 werd de partij Biel Nlestadt afgebroken, In groep 2 heeft Voogt nog een punt nodig om aU eerste te eindigen, wat in groep 3 Voormast geldt. In de vierde groep behaalde De Vries tegen ROTTERDAM, woensdag. Dins dagmorgen is de 75-jarige veehande laar W. de Hollander uit Nieuwer- kerk aan de IJssel door een stier te gen de grond gelopen. De man liep hierdoor een wond aan hel voor hoofd, neus, rechterknie en rechter* elleboog op. bovendien klaagde hij over pijn in zijn rug. Hij zai zich on der berandellng stellen van zijn huis arts. Dit alles gebeurde toen de stier van de losplaats op het veemarkt ter rein door veedrijvers naar de Markt hal werd gedreven. ROTTERDAM, woensdag. Nadat de bestuurder van een crème-kieurl- ge V.W. Combi een op de Vier am- bachtstraat staande melkwagen van! de 57-Jarige J. Borst, eveneens wo nende in de V ter ambachtstraat te recht kwam en de carrier werd ver nield, reed h|j vanaf de 2e Middel landstraat naar links de Heemraads- slngel op en raakte daarbU een ver licht verkeersbord. Het bord werd omver gereden en vernield. De bestuurder reed onmid dellijk na de aanrijding door en is tot nu toe onbekend gebleven. SCHIEDAM. Te bevragen bij het Hoofdbureau van Politie te Schiedam, dagelijks van 8.00 uur17,00 uur, be halve op zaterdag en zondag: rood etui met 4 sleutels; blauw ketelpak; wit da- mescorset; zwembroek en badhanddoek; een kleine rode autostep; bril met don ker montuur; bril met zwart montuur; zwarte damestas Lnh, buskaartjes; zwar te portemonnee met inh. zwarte hoes van paraplu. Te bevragen bij de vinders: onder-pro. tese, Meijer, Voornsestraat 1; pakje et inh„ Markus, Wilhelmmaflat Vlaardin- gerdijk 114; dekzeil, Breeuwwark, Hes- terkade 410; schoolrapport, t,n.v J. Wessel, Zonneveld, MackaUstraat 1; schroevedraaler, v.d. Loo, Burgem. van Haarenlaan 1167; 2 kentekenplaten HF- 18-94, v.d. Spoel, Mariastraat 44b; ban denspanningsmeter in etui, N. Tanis, Nic, Beetsstraat 26 b; Wit handpompje, K. de Vries, Alb, Cuypstraat 1 b; groen da- mesvest, v.d. Vlies, Groenelaan 85; da mesjapon, blauw, Voeten, Idenburg" straat 44; zijden sjaal, rood, van Tilburg Nieuwe Maasstraat 50 b; beige stofjas, v.d. Tas, Portugaalsestraat 18; regen broek, licht groen, Kleinekoort, Rotter- damsedijk 191 a; 1 paar witte hand schoenen, Rijkee, W. Qchuurmansstraat 27 Rotterdam; grijs-zwart kindervestje, v.d Lubbe. M. C. M. de Grootstraat 13; padvindersmuts. blauw, van Wingerden. H. Polakstraat 106; baddoek en zwem broek, Engels, Juliaoalaan 76; kinderre- genjas. Weber. Alph. Ariënsstraat 22; een paar stoffen dameshandschoenen, Sigterman. Julianalaan 94 a; één paar damesslippers, Clausing, Eduard van Beinumlaan 24; paar rode meisjesschoe nen, Bult, SaeUiu&singel 34; herenhorlo ge met lederen bandje, v.d. Pol, Schut tersveld 96. tel. 265758, na 1 augustus 1966 afhalen; zilveren bedelketlinkje, van der Lee. Rembrandtlaan 54 b; zil veren armband, Hoedemaker, Mgr. No- lensla?' 756; wit lederen etui met 8 sleutels, Voeten. Idenburgstraat 44; zon nebril. de Pauw, Broersveld 103: ring met 2 sleutels. Schop, Vlaardingerdljk 189: dames zonnebril Bossulaar, van Heuven Goedhartstraat 61; 3 V.W.-sleu tels en V.W.-embleem, Huisman. H. Hon- nerlage Gretelaan 140; bruine porte monnee en met inh. Schaap, J. C. van Markenstraat 3; bruine herenportemon nee met inh. en tramkaarten, Zon neveld. Parallelweg 225 a; groene porte monnee met sleuteltjes, v.d. Geugten, L. Stirumatraat 61: zwarte diploma ten tas met inh.. G. van Drunen. Anth. Muijs- straat 11: bruine herenportemonnee met lnh. en naam en adres, van Mil. Schie- damseweg 181; grijze damesportemon- nee met inh. Meerman. Havendijk 457; gouden kinderzegelring, v. Hengel, Mar conistraat 29 a; gebloemd tasje met tnh., SchiUen. Vlaardingerdljk 243 a; zwarte Sirtemonnee met lnh.. en naam. van eurden, St. Lid ulna straat 55: witte da mesparaplu, Sperm on van Diepen- brockstraat 68: zwarte portefeuille. Fal- te Nm. Dr. Zam en hofstraat 55; bood schappentas met inh. Den Hartog, Ma riastraat 108; ring met huissleutel en montuurtje, Lokus. Smaleveltstraat 84: huissleutel. Visser, Nassaulaan 68; AaBé plaid voor kinderwagen, Sandrink, Va- lerlusstraat 72: geel kinderjurkje, de Knegt, Schuttersveld 53; Jongenszwem- broekje, Verwaal, Piersonstraat 24: 3 plastic luierbroekjes, Steenbergen, Ab- benbroekBeetr. 2 b; grUs damesvest van Klaveren. Broersvest 50 b. na 18.00 uur; fototoestel. Tug as, Laan van Spierlngs- hoek 5; linnenstrook Rijnmond, van Pil, Huijsmansstraat 40 b; dobber en garen, Belofast overhemden wit9,95 Belofast overhemden super wit 2 stuks 25.00 Tricot nylon overhemden8*95 Popeline pyjama'c 9.95—10.95 Weekenders v.a. 7.95 Nylon ankiets '*50 Pullpolo's v.a. 5.95 Khaki pantalons 14.90 Restanten ondergoed 1*95 Nog enkele colbertsv.a. 19.75 Nog enkele pantalons v.a. 14.90 Nog enkele regenjassen v.a. 24.50 BROERSVEST 56 BoudewÜs een verdienstelijke remise, van Pelt, Da Oostastraat 37. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Tij dens een zitting van de Kanton- rechter zijn drie winkeliers uit Maassluis veroordeeld in verband met het overtreden van de Wet op de Kansspelen. In het kader van een 5 december Actie had het organiserend comité een draaimolen van de AKU te Am- hem geleend, die ln de etalage van de Nuteupaarbank te Maassluis werd ge plaatst Qp de draaiende schijf ston den acht etalagepoppen die, typerend voor een bepaalld Europees land ge kleed zouden z(jn. Dat was echter niet het geval, want het betrof hier gewone confectie-kleding. Tussen de poppen waren enkele vlaggetjes opgesteld, van welke er slechts weinige correspon deerden met het land, waaruit de kle ding afkomstig was. De óeelneraens moestien er achter zien te komen wélke kleding en welk land bij elfeaar behoorden. Voor de met-ingewijden bleek dart een onmo gelijke opgave, Slechts enkele insider* konden, na verschillende modebladen te hebben geraadpleegd, de kleding 10 het land van herkomst thuisbrengen Aan de deelneming was een voor waarde verbanden: ieder, die aan de eotie wilde meedoen, moest een kaart inleveren met 25 opgeplakte zegels. De zegels werden door de winkeliers van Maassluis verstrekt: voor iedere ba- stede gulden kreeg men één zegel. De deelneming wtas groot: 12000 in zendingen kwamen bij heit actie-comi té terecht, maar er was geen enkele goede oplossing bij. Niemand was erin geslaagd de acht verschillende kle- dingtypes bij de daarmee correspon derende landen te plaatsen. Slechts enkelen kwamen, tot vier goede ant woorden! Om tenslotte toch een winnaar te kunnen aanwijzen, liet men deze (acht) gegadigden piramiden van opgestapelde conservenbMkjes omver gooien. De 80-jarige Opa Molenaar won de hoofdprijs: een personenauto. In de dagvaarding werd het actie comité ten laste gelegd, dat het *fch had schuldig gemaakt aan overtreding van de Wet op de Kansspelen, door, sender vergunning, de bevolking van Maassluis Én staat t« stellen deel te nemen aan een «pel, op welks uitslag de deelnemers geen overwegende fat' vloed konden uitoefenen. In zijn requisitoir «prak de Officier van Justitie mr. G. G. Abeln, van een duidelijke overtreding, omdat de be volking op hot spel geen overwegende invloed kon hebben. Hij eiste voor iedere verdachte een geldboete van 50 gulden subsidalr 10 dagen hechtenis. De verdediger en gevolmachtigde voor de derde, afwezige verdachte achtte enkele ponten in de dagvaar ding onjuist. Zo stond in de dag* vaardlnff» dat er tussen de poppen seven vlaggen geplaatst waxen en dat slechts v|Jf daarvan behoorden tot de landen, waarvoor de kleding van de poppen kenmerkend was. Het juiste aantal vlaggen was echter negen, ter wijl er «even tot de betreffende lan den behoorden. Verder noemde de verdediger het nadelige saldo van 1100 gulden. De op brengst van de actie ln het jaar daar voor, had de kosten daarvan nauwe lijks gedekt. Deze keer had men er echter nog geld op moeten toeleggen. In dit verband wees mr. DTIane nog op een aanslag van 800 gulden in de Loterij belasting, geweigerd door de prijswinnaar, maar waarvan het actie comité de betaling op zich had geno men. De verdediger vroeg, op grond van de door hem gestelde onvolkomen heid van de dagvaarding, om nietig verklaring daarvan; eventueel schul- dig-verklaring zonder oplegging van straf. De Officie)- van Justitie repliceerde, dat de door de verdediger genoemde onjuistheden in de dagvaarding inder daad aanwezig waren, maar hU voeg de daaraan onmiddellijk toe, dat deze van ondergeschikt belang waren en dat hij de marge als „vriendelijktoeidje" ten opzichte van de verdachten zan>. In zijn dupliek verwierp de verde diger dat .vriendelijkhekidevan de Officier resoluut: „De dacht, dat een dagvaarding juist onvriendelijk is in haar aard". In de verdediging werd verder oog aangevoerd, dat de zaak uit de hand gelopen was, doordat de bevolking onvoldoende in de actie geïnteresseerd was. Vaak had men maar willekeurig iets opgeschreven en nauwelijks moeite gedaan om tot een goede oplossing te komen. Er zou zelfs iemand geweest zijn, die veertig ge lijkluidende oplossingen zou hebben ingestuurd. Alle veertig fout spra: ln zijn uitspraak wees de Kanton rechter, de heer D. Bakker, het ver zoek om nietig-verklaring van de dag vaarding af; de kwestie met de vlagge tjes achtte hij van geen belang. Vrij» schuld Ig-verida ring zonder h|] even- kwalijke zaak, dat de oplossingen direct ter controle bij het actie-comité terecht waren gekomen en dat men daarbij», geen notaris had ingeschakeld. Voor zijn vonnis vond de Kantonrechter het, de hoofdzaak, dat de bevolking bij het oplossen van het vraagstuk geen over wegende Invloed had gehad. Hij ver oordeelde de verdachten ieder tot een geldboete van 25 gulden of vijf dagen hechtenis. Voor ons districtskantoor te Schiedam zoeken wij met MULO-opIeiding en in het bezit van het diploma «eno Nederlands. Enige kant oor ervaring en bekendheid met de Engelse taal is noodzakelijk. Naast type-werkzaamheden zal xll ook worden met enige administratieve tak belast De kandidate dient bij voorkeur in Schiedam woonachtig te zijn. Sollicitaties te richten aan het Districtskantoor van Adm. de Roy tentraat 17, Schiedam, telefoon 010—2*4785, Diadozen lnh. 100 at. Dia-glaasjes (100 fft) Dia-raampjes (glsaloos-klelnbeeld) 100 st. Dia-projectoren, laa«spanning )2V-iOCW. half automatisch met ingeb. viewer Diaprojector 100 W. Projectieschermen 125 x 125 Projectieschermen op statief 125 x 125 glasparel KI e Inbeeld camera met uitwisselbaar objectief Projectietafels met dubbel blad „Lelca Model" compleet met tas Elektronenflltaer voor Uchtnet en batterij Nog enkele stuks 8 mm-filmcamera's vanaf 8 mm-projectoren vanaf PRISM AKI 3,69 2,69 5,98 149,50 39,— 17,93 59,— 39,— 109,— 61,— .IJKERS leverbaar in alle vergrotingen vanaf Vergrotingsapparaten kleinbeeld Zie de etalage 11 63,— m 89,— Hoogstraat 91, tel. 268814.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2