Holland nam afstand op de Kaag GENTROPA CUPl WEER NAAR NEDERLAND Jamati snel op Zandvoort Quick '20 gaf titel Middelburg cadeau 'MODERN' De Goederen hield De Wilde en Alberda achter zich Wereldrecord op de mijl Brazilië won groep A van Davis Cup SPORT ZOET SNELSTE IN KOPGROEP VAN NEGEN RENNERS FRIEZEN IN REGENBOGEN 11.1 PUNTEN ACHTER Hailwood zeker van titel bij Tom Okker en Trudy Groenman zorgden voor alle punten kwartliters opruiming Zeeuwse sprintsnelheid was beslissend „Match de la Mer dti Nord" voor Nederlandse roeiers Ernstig ongeluk met speedwayrijder MIJIVAART NA SLECHTE START TOCH NOG TWEEDE Nerveus duel1 Velstra de grote man in Makkum pag. 4 - maandag 18 juli 1966 (Van onze gportcorrespoodenten) IELRENNEN (Van onze zcilmedewerker) Hlhhl WARMOND, zondag. -- De Hol- landse Regen h oogzei Iers hebben zondag op de eerste dag van de teamwedstrijd tussen Holland en Friesland geen enkele twijfel laten bestaan over hun vaste voornemen dit tradi tionele treffen tijdens de 46ste Kaagweek met een klinkende overwinning te besluiten. Met een score van 33.1 punt tegen Friesland 22 heeft het Hollandse team, bestaande uit Hof land, Bakker, De Goederen, Van Wijk en Tol, onmiddellijk met grote voorsprong de leiding genomen. De Regenboogteama kwamen in deze Kaagweek, die zaterdag officieel werd geopend met éénmana- wedatrijden, dumea wedstrijden en wedstrijden voor motorboten en toerjacbten, zomlag al vroeg aan <l« start. Het grote voordeel was, dut deze reuzen on der de deelnemers fin volop de ruimte kregen voor hun spectaculaire loefduels. We hoefden niet lang op deze schermutselingen te wachten, want in het eerste rak probeerde Bouw van Wijk «(ju Friese collega Jack do Wilde al dade lijk een eind weg te brengen. H(j plaatste hierdoor deze kopman van de Friezen direct al op een achter stand en gaf bovendien Bakker en Hofland de ge legenheid een sterke positie aan de kop te veroveren. By de eerste boei op het Zwciland stond Holland al op winst, want achter Bakker, Hofland en Van Wijk kwam pas In vierde positie Jee. de Wilde uls eerste Fries. On middellijk gevolgd door zijn teamgenoot Hannes Alberda en de Rotterdammer De Goederen. Een nik verder lag Hofland op kop, Bakker op de tweede plaats on Van Wijk op de derde. Friesland bezette toen do drie volgende plaataen met De Wilde^De Vries en Alberda. DINTELOORD, Kondag Bart, Zoet la zondag winnaar geworden van de profronde van Dinteloord, In de eindsprint was hij le snel voor de rest van een neren man sterke kop groep, piet Steen voorden (tweede), Wim Schepers (derde) en Rein de Jong (vierde) bedreigden Zoet n»r het meeste. Hans den Hartog werd v(Jfde, Die» Kosten zesde en de Brit Albert Hilchen zevende. In Hulst was zaterdag Huub Zilver berg de beste. Samen met Leo van Dongen was hij ontsnapt. Na 70 kilo meter ïetic het tweetal het peloton op een ronde. Alleen N'ij dam (derde), Scbuuring (vierde) en Van der Vleu ten (vijfde) waren nog uit het peloton weggekomen In de ronde van Zutókmd (amateurs) bereikte Matje van Groezen een triomf. Hij had een kleine voorsprong op He any Schouten, met wie hij was ontsnapt. De verdere uitslag is: 3 Van Middelkoop, 4. Van Hemert, 5. Bur ik, 6 Jansen, 7 Blom, 8 Brouwer. 9 Vogelaar, 10 Barendregt. Veldhuizen was de sterkste nieuwe ling. Hij kwam tot zijn tiende over winning van dit seizoen. Hans Teaselaar sprong ln Waard- land kort voor het einde weg uit een kopgroepje van vier man en zegevier de: 2 Timmer, 3 Bouquet, 4 Stet. Vijfde werd Reimerink. De ronde van Prinsenbeek werd gewonnen door Rudl Liebrechts, die in de eindsprint zes man achter zich liet. Matje van Groezen werd tot strijdlustigs te renner uitgeroepen. In Sluiskil hield Peter Klsner na 100 km Cor Rentmeester en Ritms Hoogerlarvd achter zich. Op anderhal ve minuut werd Slings vierde, De Fe- ber vijfde en Oorvers zesde. RJJimiJ VELP, zondag. De Nederlandse A-tennisploeg heeft voor de tweede keer de Centropa Cup gewonnen. Ook in 1964 kwam deze in 1963 door Zwitserland ingestelde tennisbeker voor landenteams van spelers en speelsters tot en met 22 jaar in Nederland, se handen. Tom Okker en Trudy Groenman hebben dit succes be- •werksteDigd. Samen behaalden zij alle vijftien punten voor de A-ploeg, waardoor Nederland duidelijk voor bleef op de Duitse A-ploeg. De Duitsers eindigden als tweede met negen en Tsjechoslowakije als derde met acht punten. Het Nederlandse B-team eindigde samen met Zwitserland op de een na de laatste plaats, ieder met een punt. (ADVERTENTIE) Van 74 juf) tot 4 augustus Wllc U een grote, ruime Skai tas kopen, die zo sterk is dat U hem nooit kunt verslijten? Ideaal om mee te nemen op reis en met een bodemlengte van bijna een halve meter? Zulke tassen brengen wij mor gen in de Opruiming. Onver woestbare Ska! tassen met voor vak met rits, normale prijs 12.75, nu voor nog géén zeven gulden. De Vrijheidsklasse is hier op de Kagerptassen bezig aan het krulsrak. Achter de kopgroep laerd felle j- «irtfd geleverd. De Goederen nam dei derde positie van Van Wtjfc over en belden stoepen in nouuje somenwer- klnp alle Friese aanvallen af. fltfcon- der spannend u>as da strijd in het laatste ooordeiuinds.? rafc naar de finish, tvanrin towel Be Wilde als Al berda enom Inliepen, maar er niet in slaapden De Goederen te verstaan. Ook in tie overige nationale klassen was er tijdens dit bijzonder geslaag de Kaagweek einde veel afrijd. Uitge zonderd de Valk enk lasso, waarin na hot ocintc rak al geen twijfel meer bestond over de winnaar. Egon Rolf von den Baumen zeilde toen al onbe dreigd op kop. Achter hem was er nog een felle strijd om de tweede tot vijfde ptaate tussen de witmaar van de Bra assem week, Piet van Buren, Kirkemior, Klein on De Wiide, die ook ln deze volgorde binnen kwamen. De Olympiad ollen kvwden een out sider als winnaar op, namelijk Keij- zer, die de boot van Paula van Roewwl bestuurde, Cas Visser, die tang op kop zeilde, was de grote verliezer. VEEL PROTESTEN Dc Flying Dubchmanklaase was niet alleen slecht bezet, maar telde bovendien een groot aanrtal onervaren zeilers, die onderling voel protesteer den on ook oen protest van het wwt- atrijdooniitó tegen zioh kregen, om. dat eon aantal schepen na het vijfmi- nutenschot nog niet los van de wal was. Aile prominenten in deze klasse zijn op weg naar Noorwegen voor de, Europese kaïn pioen schappen en dei Flying Dutehmanweek Omzet total lea torSM ,1<H,50. De oveWae uitstalen ityn: Te*rtwöd»tr()d Hofland—yrfeeUivl Reuen- bogen 33.1,22. 1. I. Hofland (Holl); J. Cl. A. Rakker (Hou,); 2. H. C. da Goederen (Hon.); i. J. Alberda (FrMl.): J. de Wttde (Fr.); 4. 8. van Wijk (HoM.); 7. H. de Vries (Fr.): 6. H. Röieksrnp (Fr.): M. OppenbuisM (Fr.); 10. Tot [HoM 19 ml kluiet 1. W. OuJdemord! I. W. den Bnttna. rinnJoUenkUsiei K F. H, A. Beek; 2. H. F. v. d. Rest. VriJb«l4ikUu«: R. F. WeOer: 2. B. W. U JeitaM. ScbaksL klftuc; 1. Q. r. T*tteroo; I. B, Kfrkenler: ü.K.-ioUenkU»ui tv E Verheren; X C. J. Vroeg*. IS-voeUJoUenkUne A: 1. F. De- nlefc; z. J. w. de VUntfn#. IS n>2 »«••»- kUetei t. 3, de Bui-ter: 2. F, p, ven DUk, PunpukUue: 1. J. A. de Wit; 3 O. Bdeeot. SleriUcUue; t. 8. CrawriwU»; 9. B- E, Vro lijk. VmrtenkUm A: l. R. Meijer; 2 A. J. v. d. Broek. VOETBA (Van onze sport correspondent) OLDENZAAL, zondag Quick '20 heeft Middelburg za-. BERKELEY, zondag (AP). De negentienjarige Amerikaanse atleet Jim Ryun heeft in Berkeley, Califor- nië, het wereldrecord op de mij! ge> broken. Ryun liep de afstand bij d« zondag gehouden AH American atle- tiekweda'.rijden in het Edwards Sta dion van de universiteit van Califor nia in drie minuten 51.3 seconde. Het oude record stond op naam van de Fransman Michel Jazy met drie mi nuten 53,fl seconde. terdag in Oldenzaal het Nederlandse voetbalkampioen schap bij de amateurs ten geschenke gegeven. Tegenover het aantrek kelijke, technisch uiterst vaardige, maar uitzichtloze „gebrei" van; Quick stelden de potige Zeeuwen een opportunistisch spelletje, dat: vijf kansen opleverde. Drie daarvan werden ingeschoten, Bijna vier, als scheidsrechter Galesloot niet één seconde later voor de rust had gefloten. Zondag hield Middelburg het op eigen veld op 0—0, ruim voldoende voor de titel. UOIIENSTEIN, zondag (ANP) De strijd om de wereldtitel» van de; motorrenners is zondag op de Sach- senrlng bij Hohenstein voortgezet met de Grote PrlJs van Oost-DuItflland. Ruim 200.000 toeschouwers zagen hoe de Engelsman Mlke Hailwood zijn zesde achtereenvolgende overwin ning bU de kwartllters behaalde. j Bij de halve liters leverde de Lon-j dense müjcmairszoon, dte reeds zeker Is van de wereldtitel in de 250 cc klas- j se, een (el duel met de Italiaan Giaco- mo Agosttnt op MV. In zijn haast om de Brit kwijt te raken nam Agostinl le veel risico waardoor hij de macht over zijn machine kwijtraakte en met een snelheid van 182 km per uur van de weg raakte. De Italiaan kwam ech ter met de schrik vrij, zijn machine werd totaal vernield. Toch ging de ze- i ge niet naar Hailwood, want de Brit kreeg te kampen met rrvotorpech. Siastny werd winnaar. De uiWliWJn ïulden: 125 cc! Tav-eri tZwlC*) Honda 103 km In 29. min 64 Mc., gein (66 440 tan/; 2. Katayam* (Jap) Suzuki; 3. ivy iGB); YajnAna, Stand wereldkampioenschap: I. Tavtrl 28 punten; 2. Ivy 20; 3, Road 14. 230 cc: Hailwood [GB) Honda 12fl k.n In 46 min, 23.8 sec. gem, 1«7.093 km/u: 2 Rfad ;OBl Yamaha; 3a Duff (OB) Yamaha. Sta«d w.k j,. Hailwaod 48 punt, 2, Read I 22 3 Redman 20. I 360 cc: 3 AgostinJ llt> MV J53 km m S3 min. ZflA sec., gem. 167. B84 km/U: 2 Staetny iTsJ-51) Jawa CZ; 3. Havel (Tsj SI) Jawa CZ Stand w.k.: t. Hailwood 24 pnt. 3 Agastint 18.3. Pasollnl 8. 300 cc: t. Staatny tTU-Sl) Jawa CZ i63 lcm ln l uur Ol. min. 45.5 sec., gem. 14M.O06 I- km/u; 2. Flndtey (AÏMtr.) MatchÏMs; 3, Ahe-:»n (C*B) Norton. Stond wJk 1. Agog- tlnl ao pot; 2, Redman 16; 3. Stastny 12. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Ska! taszen met voorvakt In de kleuren zwart en cognac Géén tel. of ichrlft. 6eit. Het enige dM de Oldenaalers Mid delburg saterdag konden benijden was i de Imponerende •printantiheld van de Zeeuwse aanvaller», Dal wan dan ook pree te» het wapen waarmee Quick werd verslagen. De Oldeniaatoe defen sie paate voortdurend een strenge mandekking toe In plaats van de Zeeu. wen op afstand te houden. Daarmee plaatsten «Ij de bezoeker» b(| voorbaat' ln gewonnen sprlntpoaltle en tot drie maal toe konden Quick'» verdediger» ilch pum uit de modder los rukken, al» een Juichende Zeeuw alweer op: weg was naar de mlddenolrkel. Het eerste doelpunt kwam vijf ml-i nu ten voor de rust. Voordien was Quick voortdurend in de aanval «e- weest, zonder overigens ook maar een mm keer echt gevaarlUk te woi-dun. Ook, AMSTERDAM, zonds* (ANP) Do roelweds'.cijd, de „Match de la Mer du Nord", tussen de jeugd van België. Noord-Fr ankrijk en Neder land is zondag op de bosbaan in Am sterdam door onze landgenoten met ruim verschil gewonnen. De Neder landers kwamen tot een totaal van 27 punten voor Noord-Frankrijk (14) en België met dertien punten. MÜHLDOKF AM INN, zondag (ANP) De 31-jarige Duitse speed wayrijder Johann Ammer is zaterdag ernstig gewond geraakt, toen hij tij-, dens een training met zijn 500 cc-ma-S chine met een snelheid van 100 km uit de bocht vloog. Ammer verloor de rechterarm en het linkeroog en is! in levensgevaarlijke toestand naari het ziekenhuis overgebracht. WIESBADEN, zondag (ANP) De Amerikaan Gany Anderson heeft bij het wereldkampioenschap Schieten te Wiesbaden met succes zijn titel ver dedigd op klein kaliber geweer. Het totaal van Anderson was U55 punten, Tw&ede werd Niassow met 1150 pun ten. De Nederlanders eindigden op de volgende plaatsen: Dircks (94), Van Domselaar (100) Leus (104) en Schut- tenhelm (108). De Roemeen Virgil Atlansiu werd wereldkampioen op rapid fire pistool met 596 punten voor de Pool Zapedlki. SLIEDRECHT, zondag Do Amsterdammer Jan Cija werd van daag ln Sliedrecht met itroie over macht voor de tiende maal Nederlands kampioen snelwandelen over 50 kilo meter, Cljs had voor de afstand vijf uur een minuut en 26 icconden no dig. Tweede werd Jan Kon uit Delft met bijna twaalf minuten achtentand. D» uitstat is: 1 ClJ« (LAT Amsfentasn) a.Ol^fl; a kan (AV '40, Delft) 8.12M: 3 sohoi (auomi. Veieen) 8.14.08: l (LAT) 8,39,41: 6 Sinnems (LAT) 84«d7j 6 Vuurpül (RWV, Rotterdsmj 6.37-—. (ADVERTENTIE) nadat Borstelar voor 0-1 hnri gtaorgd. bleef Quick op do Zeeuwse helft. Doch1 ook toen wilden Pahlplatz gebukt onder hem aangepraat voetbaltalent en zijn aaskatenten het alleen maar, mooi doen. Een verre trap uit dc Mld-j deJburgse defensie stolde Borstelaar nol 23 minuten in de tweede helft ln staat alle OldenzaolBe verdedigers naar zich1 toe te lokken. De meegekomen Do Vos gebruikte het passje van zijn clubge noot. 02. Na 40 minuten oordeelde doelman Llnderman het nodig zijn nanvaislinie le gaan helpen, HlT werd door Van Liere met een trage boogb»! verslagen. 03. De 3000 lotochouwers verlieten j ontgoocheld d« tribunes. Hel was duidelijk dat Qutck '20 bij! de returnwedatrijd in Middelburg niets moer te verliezen had. De spelers uit' Overijssel moesten winnen om een bc-j sliwingswedstrljd te forceren. Do Zoeu.! wen hebben d»l blijkbaar aangevoeld, en nlot Quick maar nervositeit was; dan ook hun grootste tegenstander. Dei ploeg uit Oldenzaal hia de twee tan-1 valsspelers van Middelburg, Do Vo«t en Vogel, permanente bewakers mee-! gegeven, waardoor er weinig kracht1 zat ln de Middelburgse aanval. Ook de dekking van de Middelhurgie de fensie was echter zeer zwaar, zodat d«ze wedstrijd vooral een triomf Is geworden voor do verdedigingen. Het bestuur van Middelburg heeft reeds besloten ora niet over te gaan naar het betaalde voetbal. Vpormltter 8. Simonie iel dat de club ilch voor tonnen in de achuUt aou moeten steken, ÏIU achtte de industrie ia Zeeland bo vendien nog niet so sterk om voldoen de financÜHo hulp te kunnen geven. PARIJS, zondag (ANP), Brazilië heeft de Davis Cupwedstrijd te gen Frankrijk voor de finale van groep A (Europese zone) zondag in Parijs mot 41 gewonnen. Do Brazilianen waren za'.erdog ol ze-' kor van de overwinning. Zo stonden: toen op 3-0 door een zege In he: dub-; bclspel van Koch en Maudarino over1 dc Fr»nse Beust en Couiei. Do cijfer* waren: 3-6. Ö-4, 5-7. B-3. C-4. Zondag kwam Frankrijk aan zijn enige punij via Pierre Dar mom die Koch met 8-4,; 9-7, ö-2 versloeg. In het andere enkel- j »pel was Mandarlno echter te sterk i voor de Fransman Jauffret: 8-4, 8-1,1 5-7. 8-2. In de volgende ronde ontmoet Br«-j siliit do winnaar van de Amerikaans» Door regen gestaakt De laatste twee enkotspeleu Jn de; eindstrijd van groep B tussen West-i Duitfdoöfd en Zuid-Afrika konden zon-> dag in MUnchen wegens de regen niets worden gespeeld. Deze dtiels worden inaandngintddag gespeeld. De stand i» op het ogenblik 2-1 \poor de Duitsers Het Zuid afrikaan» punt kwam zater dag van de dubbel Diepraam en Mc Millan. Ze wonnen met 8-1, 5-7, 1-6, 7-5, 7-5 van Budlng-Elschcnbroteh. ZANDVOORT, ionda* (ANP) BIJ de natkmale motorraces op het cir cuit van Zandvoort verrichtte ln de 50 cc.-klassc vooral Müwoart uit Ne- derhorst den Ben een opvallende prestatie. Mot zijn Jamati. een eigen bouwsel van drie Nederlandse constructeurs, had hij een bijzonder slechte start en ging als voorlaatste weg. Een voor een haalde Mij waart zijn concurrenten in, maar de race was net te kort om De Vries uit St. Jacobl Parochie met Kre idler nog ln te halen. Die werd nu eerste met Mij waart op de tweede plaats. MUwaart reod w«'. de snelste ronde Ln de 50 cc.-klaasc op Zandvoort met een gemtaklekle snelheid van ruim 121 kilometer per uur. De uitdagen «Uu: 60 ce.-kUue: l Da Vrtoa. St. Jacobl Pa- roctite (Kratdlar) («m, 107 742 km/U): 3 Mij waart, Nederhorat den Berg (Jameti); 3 Toeieen. Den Hutat (Kreidier): Meyer, Leren. Gr. (KrekUer): 9 Kecrperman. MMt- keveer (Item). 8neMf ronde: MIJ waart Ji> 3.04 («am. iet,MO km uur». 119 cr.-fcUua: V» Don«en. Rotter dam (Honda) <i«m. 197,070 km/u): t An- KapeUe (Bulhwo): 3 RtJWwK. Krom te (Ducetl), snetate ronde: V» Dongen In L37.B (*tm. 1M.337 tan/U). 280 ce.-klmaeai 1 Braadt Zaandam (Bul- taco) (nm. 197,040 krnAi); 2 Swart A*t- maar (Duimfeo): 3 Moojen, Sdam (Bulta co); 4 Van ter Luft, Schlatem (Dumll): 8 Varateag, Rotterdam (Ducett). SneMe ronte: Braadt ln 134.9 <fam. lai.yta knyu». 160 cc.-kiaiMi 1 MPoJen, Stem (HOcxte) ln 24 W J (tem. IWJS0 km/u): I Startaa- ma^ "t Zand (Norton): S Fepertroro. Heem- R, IJpelaar valt. Kemperman (43) en Schurgers passeren. menie Waterpolo Frankrijk ver sloeg In ï'arijs met 5-3 (1-1, 0-1, l-l en 3-0) Spanje en West-Duitsland blwl In Lübeck roet 3-1 (1-0, 2-0, Ü-0 en 0-1, voor op Zuld-Afrika (ANP). •teJe Norton), Snatata rondt: 196.018 km/u». 600 cc.-kUua: (Norton] In UMA 2 VOn dar Ooortw De Vrlee. Wörroar Snatate rond» Van (tem. U9.MT km/U). Moojsn tn i,#7.— (ftm. Van Kampen. Ulrum «m. 196,100 km/u)t Breda (Uoote)i 2 Nadat Okker al eerder de Hougau Szabuice Baranyi met 61 64 had verslaten, won hjj bj drie sets van de Oostenrijkse kam pioen Ernst Blanke. Okker start te deze party niet imponerend. Mede doordat hij zijn tegenstander onder schatte, bleef de Haarlemmer de eer ste set ver onder zfln vorm. In mi», der dan twintig minuten ging de set zege met €-1 naar de lange Oostenrij ker, In de tweede set kwam Okker op dreef. Hij begon met een eerste ge wonnen servicegarae van <Je partij, bezorgde daarop Blanke service ver lies en liep verder uit naar 6-3., nadai hij nog een service-game had moeta afataan. In de derde set was het aal bekeken met de Oostenrijkse tltelhk der. Meer dan twee games stond Ct ker hem niet toe: 6-2, Spannend, maar niet mooi, was d« partij tussen Trudy Groenman dn de Tsjechisohe Vlasta Vopickova. Span nend omdat Trudy Groenman, nadat zij de eerste set met 9-7 had gewon nen, in de tweede set een vooraprong van 3-0 zag veranderen in een neder laag van 4-6. Niet mooi omdat beidt speelsters vrijwel zelden de baselim. durfden te verlaten, GOEDE VOEM Pas in de derde set kwam Trütfy enigszins in haar goede vorm. Mede doordat de Tsjechische de zacht? tweede service van de Nederlandse onvoldoende uitbuitte en by Trudy Groenman enkele dropshots lukte®, kwam Vlasta Vopickova er niet meer aan te pas. Snel werd het 6-1 voor Trudy Groenman. Het serveren bleek in deze party nauwelijks een voordeel, want tk speelsters moesten samen liefst ze ventien service-games prijsgeven. In het gemengd dubbelspel wonnen Tom Okker en Trudy Groenman zon der veel inspanning met twee kttf 64 van de Duitse combinatie Ptöt»- Schediwy. De Nederlandse B-ploeg heeft set?»: rol van betekenis gespeeld. AlW; Betty Stöve slaagde er tn een puot fe behalen. Richard Kasten en Pettr Soeters en bij de A-ploeg Niek Fleti- ry en Bert van Siooten kwamen niet tot winst. HAL VB FINALES: Heren enkelspel; Okker (iN«4)—Baraoyl (Hwii.) O-l 8—4; Büake (OcrtMCorféï Tsj .Si) 10—J 2 8—3 6-0. Dxmceenkclspel: Trudy Groenen in (Red) —Kora Schediwy (WOW) 7—0 8L; VUett Vopickova (Ta.91.)—Eotty Stöve (Red,) 9O 8O. Herendabbe): GotteChaïk/Plöte (WDtd)— Hcterwtefcn/Werren (2wite) 8—<J O—11; d es/Pala (TsJ.Si.) Bianke/KrwtthUtaf (Oost) 8—1 7-d. Gemensd dubbel: Okker/Groenman (Bfl Werren/Sbuder (Zwtta) 62, 44; Plötz/ Schediwy (W DWl-Pala/VoptcWd (Ta)SI.) 3—6 8—2 8—4. FINALES; Herenenkelspel: Okker (Ned)Bitokt (Oo»t) 16 03 62. Damesenkelspel: Trudy Groenman (N«Ü Vlaata Vopickova (TaJRI,) 9—7 4—6 8^1, Ge men (d dubbel; Groenrrwn/Okker (nW) Schedlwy/Plöt® (W.DH) 0-4 8-4, Herendubbel; QottacèulJc/Plbte CWDid) Kodes/Pafla (Tsj.SI) 6—i 6—4. De eindstand is: I. Nederfand I 1« punten; 2, Werf-Dutti- fand I 9; 3 Tkjeohoelowaküe 8; 4. Ooettn. .-Uk 4; 5 Zwitserland 2; 8—7 Nederland H Hongarije 1:8. West-Dtdtaland H punten. (Van onze kaatemedewerker) IWIM4WLEEUWARDEN, «W- UlmTmI H t k 1 dag Op de ttituooi- gingswedatrijd in Makkum. waai sa terdag acht drietallen kaaUten, W allroundspeler Velatra de alleman HU nam halverwege de weditriJd eerste opslag van TJeerdema over W leidde daardoor «tJn partuur, dat v«* der gecompleteerd werd door «e» voorperk en aan de boveulUn ulw- kend «pelende Jos van Wieren IJ Jongste van de drie broer») naar „te. tege. IJpelaar krabbelt ongedeerd weer overeind. De finale tegen Meijer - Sikketö»^ XJsbrandl bleef tot het (üleriftatstjrtft komen open, Doordat MeU« totó; twee boverslagen van Velatra..T, buitenolagen liet volgen ging te ste prijs op 5-5, 6-4 naar trio V« Dc konlng*prijé was vanzeufl™,, voor Vehrtre. Uitslag: 1. TJeerdema, Jvaa ren, Velstra, 2. Meijer, SUtkema, brandi. 3. ZiilstKuViseer, Tal"*"' Okklnga, Muider, Westra. In Hiuzum kwamen xondag n vrij geformeerde parturen in het Hier waren de toeschouwen ge van ontelbare herculesalage®. combinatie van Rlenk de Groot v,. de zich ook tn dit uWslaggeweW;, sterkste en boekte zijn tweede wi* successie, Alleen tegen Scheepeu. K. van Weeren - Stflcema wertefl maar toen oc4c heel ernsdt beat- In de eindstrijd, waarin dt Ut" koning gekroonde De Jong een U machtige herculeialageo werden ZIJtetra - Heerfnga - Wieren met 6-2 geveld. j.: Bijzonder spectaculair was 00* duel van de eertU prils winnaar de outsider Blaiinga -Herrem»/ tje, die eeh aehteratand vanAHV pen, daarna zalfs mei 5-5, kwamen, maar het wronehde verspeelden door ten prim» van Van Vfleron op 5-5, 8-fl. Uttalag: I. R de Groot, Talama, 2. ZUUtra, Her van Wieren, 3. Schuil. IJabrf tra.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1