Sparta weerstond Ajax Xerxes versloeg Quick Boys: 5-1 ADO BEZEGELT PROMOTIE VAN FEIJENOORD JAAP DE KONING MOEST WEER VELD RUIMEN VOOR RUDI DOM Y akantievreugd CITROEN KAMPIOENSPLOEG VAN FEIJENOORD: Nk^-%. INDELING AMATEURS Hudson John sloeg enige home-ruin Eddy Beugels sterkste in Oostvoorne SPORT 'n TWEE DOELPUNTEN VAN HANEGEM Home-runi opruiming Honkbaluitslagen; Laatste bal bracht Excelsior winst RICHARDSON IMPONEERDE ALS WERPER opruiming Kampioen Neptunus verrast door VUC a gf 8 i Den Hartog en Posy wonnen in België' jgaaiaausiai (anp). - pag. 4 - maandag 25 juli 1956 Hudson John, de eerste honkman van Sparta (rechts), heeft een homerun' geslagen en wordt door zijn ploeggenoten ingehaald, Sparta versloeg Ajax met 9—5. (V»n onM fportredatiUe) mSTïrfn ROTTERDAM. mstuvi*» l"11"*1"* 0» indeling v»rt de anwrteur» in hel district Weet U van de KNVB voor hei ealioan UWÖ—IW7 U nl» virtgt: te Uu n: CW, DCV, BflOJI. Couik. Neptunue, O vermeit», Papendrecht. Rooden- bur*. BVW, Unit**. ÜV3. WC. U kit» Ai AJphen, Hlouw-Zwarl, Fluit".! HM, Laakkwartier. LeoiUdea. UTC. Muj- ■Uien, OOS, RKAVV, RVC, WmUmMU». Je klss Ai Um, v, Nlspeo, LuMlunus, Alphl*. Krsnenbur». OranJepleto, OTymplu. Bodegraven, RK E>BO. AD«. Wilheltmi».! 3e klu Bi DelfV Veto. VerDurcfc, Naald wijk, Ceierita». VÓL, RSDO. Excalslar 20, lUfittf. TOO B. Aeoltu. OD8, a« klu Ci VC6 ICW. Qultrft. WaaUrr- kwartier. Ra va, HlÜMereberg, BD8. B#rg« ■mUaoht, Stolwlik, VOC. Att>l*»eerrtam, SUWterveer. Ie Uu* üi JOON, Leerdam-Sport, Nieu-j wehhoorn. Dubbeklam, Flakxee. LMO, I OW, IBIImKiIi, T»i»vaUa. StiodrecM. CKC, Germinal. <r klu Ai DOS-*. CotW-MHegmn. VVSS, j Forehohe, SJC, Teyilngen, AJttar, Archipel. I Dr. W. II VAC. Bcnevenlngen, TunagWo. 4e klu Bi VTLy A8C, ZLC, Warmunda. j Docoe, Wmmiwk, Wlt-BUuw RK. KOV. BBC. DKC. Quick Step*. «r kt*» Cl Ooievaar». Texas, DONK, I COAL Goud arak, 9c - Wnddinxveen, PoeUll 4e klu Ui Wlppotder. DeltU. OÜvee. Puatdulvtrn Parut Vredeuburch, JUJewUk. De HolUuwlun. CSC, Dulndorp SV, Letvl* en Snel. Ie klu El tink», Boefcoop, Oudewater,' V4W, M*rwt Boy*! WC. '"JÖravendeel, ASW *e klu U: StrOen, Si, VoEharden, ROD. I Teiiiru, DJS, FIOS Belvedère SRW. Oud- UoUerlarvd, Poertiwul, H. v, Hollend, j 4e klu li: Gelukvoeels, Werwede. PTC, Voorwaart* R HOM, DRL. 9VDPW, pro-1 jrreee, Mnrthdi, Hekelingen, WCR, (ADVERTENTIE) SPORTPRIJZEN SLIER! (Van onze sportredactie) KATWIJK, zondag Met Hans Dorjec als rechtsachter en Wim Ha-| ncgetn als Ünkeronnvalsspits heeft Xcrxcs zaterdagavond In de| oefenwedstrijd tegen de zaterdogclub Quick Boys, dat eerder in de week met 20 van Sparta hud verloren, een 5—1 zege behaald. Hanegem nam twee doelpunten voor zijn rekening. De nieuwe trainer van Xerxes, Kurt Under, wilde in deze wedstrijd kennelijk een Indruk krijgen van al zijn spelersmateriaal, want na de rust bracht hij drie verse krachten in het veld. Hoewel Xerxe* duidelijk superieur,--- w»i, maakte het geen (rote Indruk. Del Kotter dammers lieten zich verleiden i om kn het lage tempo van Quick Boy»j te (aan spelen, waardoor het voor de, 1000 toeschouwen een vrUe taaie ver- j toning werd. (ADVERTENTIES) In hrt b«gtn leek hot er op dat de! Katwljkcr», die hun derde wedstrijd; *00f c'1,0#" *"p ln acht dagen speelden, een zeer gro-i 1 1 lc nederlaag tegemoet gingen. Door; ccn fraaie kopbal van Rob Jacobs; uit een voorzet vgn Heljerman en eer»; doelpunt van Hanegem. na een ge keerd schot van Radovic, nam Xer- xea binnen een kwartier een 20, voorsprong. i Quick Boy» herstelde zich echter. verkleinde door Vau Leeuwen de aeh»j ter stand en maakte het Xerxes daarna een tlldie danig lastig. Een doelpunt! van lleüemian Tl—3) brak het ver-j weer v»n de amateur». In de tweede helft heeft Xcrxcs hot heel kftkn Mn gedaan. In de laatste, vijf minuten volgde nog een opleving,; Lazar Radovic brwht op fraate wijze; de stand op 41 en Hanegem icoorde; nummer vijf uit een voorzet van Teu- ling, die Klelnjtn na de nut verving.; De opoloUing van Xerxes wia: v.d.i Peppel (Van Dijk); Dorjee, Sp4nho-| ven, Joncle (v.d. Heijden), Fafié;! PawUer (Van Toledo) en Jacobs;i Heljerman. Radovic. Hanegem,! Kletnjan (TetiUng). j Xerxes «peelt woensdagavond ins Doiflt togen DHC en zaterdagavond. op het Kasteel tegen de Joegoslavi sche bekerwinnaar OFK Beograd. ÜtNAMüSTR. 1B ui. Dio 1T6J00 Adilef het MfMtnelgetwuw R'dam-Zuid (Van onze honkbalmedewerker) j Jim.lll BOTTERDAM, zon- lïWtbVMJ dag Sparta heeft een einde gemaakt aan de traditie dat het minstens een keer per seizoen van Ajax verliest. De Spangenaren versloegen de Am sterdammers zaterdagmiddag in de hoofdstad voor de derde keer in deze competitie (met 59) en kwamen daardoor weer een stap dichter bij bet kampioenschap. Met nog drie wedstrijden te; spelen heeft Sparta vier verlies- punten minder dan Haarlem Ni-; cols, dat door twee overwinningen op HVA zijn alleen nog maar! theoretische kans behield. spart» wacht nog thntawedgtrtjden tegen HCK en ABC en moet nog bU Schoten op besoek. W*nneer Haarlem Nicolg volgende week geen font maakt teren Aiox, dan xnUen de Spartanen nog een tfldje op het kampioeiueliap moeten wachten, want la aagnstng wordt de competitie twee weken on derbroken ln verband mei de Haar lemse honkbal week. Sparta mag don voor de derde koer j ln successie van Ajax hebben gewon nen ^emakkeHjk hebben 6e -toekom stige kampioenen het zaterdagmiddag niet gehad. Voor Jaap de Koning kreeg de wedstrijd zelfs een triest verioop. Toen Ajax de tn de eerste innings door Bal Inge verkregen voorsprong in de derde slagbeurt door Isenla en Adeli ne tot 30 vergrootte, rve honfcslogen van I^eysner, Kok en Wout, werd De Koning op de werpheuvel vervangen door Rudii Dom Onder diens leiding keerden de rust en het zelfvertirou-wen in de Sparta- I ploeg terug. Richardson scoorde in de i vierde innings op een honkslag van I Hudson John hot eerste Rotterdamse tegenpunt en in de zesde innings moesten de Amsterdammers ook de resterende winst prijsgeven. Alle Spartanen kwamen in deze tnndngs j aan slag- Hendniioj, Richardson en! I John brachten, de stond op 34 na! I twee keer vier wijd en een veldfout van Taenia. C PARTA woonde Jleh veilig, toenj Hundson John, met Sim on Arrln-1 dell op de honken, in een aevende in nings een home-run sloeg en de voor-} sprong op 63 bracht, maar AJax reageerde met honkslagen van Llnd- scyv Kok en Rlnchtaitn, die goed wa ren voor twee punten(5—6). In de laatste Innings bleek werper Rinchïnsin. die Ab Staman in de zesde innings büd a/gelost, niet bestand te gen het Spartas nee daggeweld. Dom. Hendriks en Richardson loodsten Spart a in veilige haven (50). Rudi Dom was met 4-3-9 de winnende werper. Jaap de Konlrsg kwam ln 2 1/3 j Innings tot 3-4-5, terwijl de Ajax- werpera S lam en en Richdnsin «amen tot 8-5-7 kwamen. In de onderste regionen stelde HCK óch praktisch vemg door met 5—4 v»n O WO ie wirmen- Schoten, dat met 12—10 van ABC verloor, deelt m«t HVA de laatste plaats. (Van onze honkbalmedewerker) ROTTERDAM, zondag De langverbeide promotie van Feijen- oord naar de eerste klas is dit weekend een feit geworden, maar de wjjze, waarop het kampioenschap van de tweede klas werd behaald, zal de club van Varkenoord weinig bevrediging hebben geschenken. De beslissing viel niet in de wedstrijd tegen Laakkwartier, zoals Feijenoord zelf had gehoopt, maar reeds zaterdagmiddag toen RFC in Den Haag met 5—4 van ADO verloor. Het duel met Laakkwartier had daardoor zondagmiddag voor Feijoord geen enkele betekenis meer. De 76 nederlaag van de kampioenen is hierdoor misschien verklaard. Feijenoord heeft de promotie overi- gen» dubbel en dwars verdiend. Reeds verscheidene Juren speelde het in de tweede klw» een dominerende ral,: maar steed* liet het de titel voor de' neua wegkapen. Dit jaar heeft de con-; c uit en Ue een handje meegeholpen. Zaterdag viel RFC als laatste concur rent af door met 54 van ADO te verliezen. De nederlaag van RFC kwam pas ln de negende slagbeurt tot stand. De! Rotterdammers hadden een 42 voor- sprong, -toen veldfouten van Klaver- dijk, Zwitecr en "Wlm Tlimans er oor zaak van waren dat ADO drie keer kon sco i-en. RFC speelde overigens een goede wedstrijd. Werper Jan. Tilmans begon uitstekend en werd zeer goed bijge staan door zijn binnenveld, waarin John Gravendijk opnieuw uitblonk. Op een tik van Jan Tilmans gaf Gravendijk RFC iin de tweede In nings een voorsprong. Nadat ADO in de vijfde innings van 0—1 op 21 was gekomen, zorgde De Jong ln de zesde Innings voor even wicht (2—2). Wlm Tilmans en Bladel bezorgden RFC in de achtste slagbeurt een ogenschijnlijk comfortabele 42 voorsprong, maar ln de laatste timings j pa kt© het toch nog verkeerd uit voor; RFC. De kans dat naast Feijenoord nogi een Rotterdamse club naar de eerstel klas overgaat is niet uitgesloten, want j RFC kan nog op de tweede plaats ein- ook r Van 14 juii tot 4 auguitux Te veel Nylon stretch slips kunt U nooit bij U hebben, wint in Uw v&kintle b wijten toch mur een nire bezigheid. Morgen houden wij In onze lingerleifdellng een spedile aanbieding mousse damesslips, heerlijk rekbaar en luchtig. Ideial voor deze zomerse maan den voor nog géin negentig cent. I Hoofdkla*»* OWQ J# ABC 17 Spart* te 33 HCK te ir Ntcol» 19 30 HVA te Ajax te 22 Schoten 19 B HoofdkliMc: Ajax—Sparta 5—9; Schoten —ABC lO—12; H. NlcoU—HVA 4—3; HCK —OVVO 5—4; HVA.—H. Moola 0—14; Eer-, ite U**ae A: VoBewÖcJce."»—HVCA 5; m-W y—3: HÖTIW—HCAW 3—1; Kenle Uum B: HHO-Gchl«i»m 3—0: i Stark»—CTC 8. (Swrke lump f; Onze G(we»eiv~jc Haarlem 1-4—4: Tweede VU*-l ie C: ADO—RrC 5-4; L*akkw»:tter— FeUeiwortl 7—iTelfen kamp I: Www. n*fcr—H«*rtlo»mp 0—5; DKSTlbunt 1— Derde klau» Ai SRA—BloeRMfldul n.u.; Tne Hawks—SVL VIXJ—Ntptunv» Il-d; Ubenon—THB 12—2; Re», eer»te klasseOVVO 2-HVOA O-O; KHC 2— UW 3 4—Sp*ru l—Ajax 2 4—3: R. Nicola 2#c HeaNem 1 14—3: Rei. tweede kloue A; Stock» P-J>9V 3 ft-4; Hizen- kemp ADO 2 IT—O; gohiedam 3—HCK 2 3-4; CTC 2—ABC 2 l>-4; Re». t»«*Oe EEN bouwvakker, die ztyn vakantiedagen tnet t'rouu1 en gntf op Ameland b«Ieed er» in een tenf z\}n fcippeuel versleet aan bibberkou en als maar regenvlagen, sprak spoedig: Vrouui, ure tnoesten Vm tnaar smeren, ure gaan naar huis, ik kan geen zee meer zien, en thuis, wie weet, thuis schijnt de zon misschien. Ze jyn gegaan om nimmer tueer te keren EN thuis gekomen waren ze tevrèe, ze keken naar het tvereld-kooltje-kikken, hoorden de regen aan de vensters tikken bjj koekje, klaartje, klontje en teevee! PHtDA WOLFF Jr, (Nadruk verboden.) klwu B: HCAW a-Obart. 3 0-lU^Sohl»^ rtam Ker«»n>#rliod 1 ld—'U HVA Sohfobeu 3 HVOA 3-OVVO 3.9^-1?; Morgan b«glnt do verkoop vin deze mousse nylon dimessUps, voor ilIe miten «n in diverse kleuren déée tel. mf ich/lfl. Wtt. 10—7: DHS - 8chl<dtm i 1-3—3: N«to V a—rsyenoocd 2 2fl; Twttda klaas»; SVO 5—0; Ras. tw»»d« RliM» A: KTC 3—Nap- lunus 3 16—10; Feyenoord 3N«do-V 3 25—5 CRICKET ROTTERDAM, zondig, Id dn eerste kleue B van de crhcketcompe- tlUe kwamen alloee de vier laagst ge plaatsten in de strUd. In de belangrijke ontmoeting tussen Rood en Wit en de Krekel» gingen de Krekel» mei de eer strijken. In het duel tussen het Se hie- doms* Exceloior en Spart» bracht de laatste bal van de wedstrijd de betifc. sing ten curtate van de Schiedammers. Krekels brachten tegen Rood en Wit 3 184 rum op het bora, we ome de Haarlemmers voor 05 aan de kant zaten. Excelsior sloot tegen Sparta op 157 voor 9, waarna SparU op «5 zijn laat ste wicket verspeelde. Houka leverde bij Excelsior een knappe allround prwUUe door ab beteman 42 runa te scoren en ate bowler toet 6 voor 20 de meerie wicket* og> te «teen. dlgen die ook reah* geeft op promotie FEIJENOORD had tegen Laofckwar- i 1 tier na een scoreverloop von Z0, 21, 31 32 aan het einde van de; zevende innings een 5—3 voorsprong.! Haub Kohl voegde er in de volgende! inn ine nog een run aan 'oe, maar toen begon voor de Rotterdammers de mi-j sère. Kamerbeek opende het Haagse of»; fensief met een honksl^g, Lancedoen. hinderde Huub Kohl bij een poging om de bal tc vangen, zonder dat hij daar- voor door de scheidsrechter gestraft' werd en gaf vervolgens eveneens een honkslag. Daarna werd Zandstra bij j de Hagenaars de meent bejubelde man want bij de eerste de beste worp van, De Bruyn sloeg hij de bal voor een} homerun het veld uU waardoor Laak- i kwartier mett 7—8 voorstond. De Bruyn werd daarop door Aadi Hulsebos vervangen en deze wist Laakkwartier van verder scoren af te houden, In de laatste slagbeurt van Feijenoord kwam De Bruyn nog opi hot derde honk en Blijden op het twee- de maar met reeds awee nullen werdj Frans Luycx op drie slag uitgescha-; keld. De nederlaag kon de Fdjenoor-! ders er niet van weerhouden om zon- dagavond op Vartcenoord uitbundig; feest te vieren. Twi«4i kl*M« Feyenoord Tilburg ADO (Van onze honkbalmedewerker) OOSTVOORNE, zondag. De honkbalploeg von Sparta heeft zondagmiddag in Oostvoorne een 65 nederlaag geleden tegen het Amerikaanse studenten team Arce Knickerbockers, dat woensdag avond te gast 1b op Nieuw-Vree- lust. Hamilton Richardson, die op de Nederlandse Antillen eens word uitgeroepen tort de beate werper van het jaar, maar bij Spatte al tijd genoegen heeft moeten nemen met een plaats in het buitemveld, kreeg ln deze wedstrijd de gele genheid om te laten zien wat hij als pitcher kan. Het was bijzonder goed. Toen Rudl Dom na drie innings het werpen van hem over nam was de stand nog 00. De Ame rikanen hadden op Don zelfs meer vat den op Richardson. Zij namen snel een 30 voorsprong. Ri chardson zelf bracht de achter stand tot 32 terug, toen fadj met een honk bezet een home-run sloeg. Sparta bleef aantrekkelijk honkbal spelen, maar moest ten slotte tooh een 85 nederlaag in casseren. Als laatste werper ge bruikte Sparta de junior Van Westrenen, die zich goed van zijn taak kweet. (ADVERTENTIE) Van 14 juli tot 4 augustus All U binnenkort een vergun ning verwacht voor een nieuw huis, of alteen maar eens het moolite wat op vitrage-gebied gebracht wordt, wik kopen voor nog géén gulden per meter kom dan morgen eens kijken In onze vitrage afdeling. Want dan begint de verkoop van een grote partij terlenka en katoenen vitrage voor minder dan de halve prijs. C RFC DHS Ut zo Wassenaar 13 16 Laakkw. 12 14 Haienkamp DE HONKBALPLOEG van Wj|? oord die oiKtanks een nedeiö tegen Laakkwartier promoreetde naar da eerste klas. Staande vao links naar rechts: Jan Kramer-' Ton Verheul, Harry Blijden, Plaj Burg, Aad Verheul, Jan van Gend? Aad Bron, Leo van de Lek, coaêh Wim Onderstel, leider QeiiSars, Zittend van links naar reefer Wil de Waardt, Aad Huisefe, een ballenjongen, Cees Kalkman Huub Kohl, Frans Luycx, Marcd de Bruyn en nog een batlenjon- gen. ADVERTENTIE (Van onze wiele medewerker) WIELRENNE OOSTVOORNE, - ite *on dar. h j Limburger Eddy Beugels heeft «aie-1 dag de tweede ronde van het Kmlnb gers Gors in Oostvoorne gewonan Het werd *Un twaalfde zege i seizoen. 'In de laatste kilometer* rekte j de hfj af met de Dordtenaar Kro«r met wie hU 20 km voor het einde *- weggesprongen. De winnaar via U vorige jaar, Rudie Liebrechl» W een moedige poging om het IteUU nog te achterhalen, maar slaagde dub ln niet. De strijd had van het begfa jM» levendig verloop. De Rowiteittrt Peter Heinlg ging er reeds Van. Dorth, Van Ham en Van DW* vandoor, maar de sterk rijdende SA' VCUiiidai uc aicm x ij Liebrecht3 bracht het peletonittj snel bjj de vluchters. (Van ome bonkbalmedewerker) ROTTERDAM, «pndag In de derde klos leed kampioen Neptunus In lijn voorlaatste wedstrijd tegen het, laag genoteerde VUC een 11—6 nederlaag. Neptunus begon zwak. Hert liep in de1 eerste Innings een 41 achterstand op, maar toen een home-run van wim Corpeleyn ln de derde Innings i vier punten opleverde en Dolf Hof j de voorsprong tot 94 vergrootte,! leken de Rotterdammer» op de winsl i af te gaan. In de aevende inning» raakte werper Harry Beunk echter helemaal van slag. Zeven keer flitste een Hage naar over de thuisplaat waardoor Neptum* meteen karuhx» we*. Dsrd» kiOM A BknmmUil li Libanon IX Nyptwiua 12 22 VUC 11 10 dubbeld»»d. k«o«.W normale prij» U 13 u u terlenka marquliatta 90 cm breed normale ^"lU per meter fc» Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze belde soor ten vitrage*, 90 en 120 cm breed, door elkaar voor één prtj* per meter Na ongeveer dertig kilometer vwp, de zich een kopgroep met HudIe IA"4 brechts, zijn broer Wim, Helnig, Bte; gels, Kroonen, Taussaint, HuysmKS;; Van Dongen en Verbeek. De ontsiu?^ ten werkten goed samen, waardoor41 eveneens uit het peloton gevlucffir Kloosterman, Van Noord, Rijkers,a Zoetemelk geen kans zagen om «i» sluiting te krijgen. \lAssN Toen het peloton 20 einde door de kopgroep y^tigetiute beid, maakte Eddy verwarring gebruik om Kroonen aan de haal te gaaiLtT Rudie Liebrechts reageermiw.te laat, maar probeerde dapper wS®® in te halen. Ondanks felle aaamot&- gingen van het publiek suaïci;» daar niet in. ,A; Bij de nieuwelingen won Ger v» huizen uit Maasdam, een coureur.® In de gaten te houaen. Het waap* elfde overwinning in dit seizoen»,-'k;- AniatoüfsI. 2. Bewgefc QSmaid)^ in 2.19,19; 2. B. Kroonen (DorrttSWK' 1 R. Ltebr«hit» (Vlaardtayen); ,4. 1 (Botterttam); 5, W. Uebrecttta I r): S. V. Donffen I Verbort? (FoeMOkK JóJfWg fHanseSersCUJk)9. W. ttswwtovgg-1 huizen); 10. J. Zostwmehc I lil. N. Kfooeternrwni (L«Iden); ld..T,®r I k»n» (Ainsteniam); 13. A. v. HoreafsV^ «Mi t«f, mf iwrlfl. Mt vendeel); 14. W. Bravenfcoer(I 1®. L. Joo«eïknU (Den Bonnmte). Nlvowellngen: 1. C- Ve®tt"ut«0 fjjS? dam): M ton In 128.99: 3. J. (Zawndam): 3. h- Kreuger 3petg«DB (Stxnerwi); 5. L. v. (St! terwoude); 8. K. v. d. Knaap (De Kwkg* 7. A. v. d. Erade (Rottwchsn): 2»T. ten (L0. .G Smit ('RcrtteriwH:f N. Vemveuten (Amsterdam). -munnril OEEL, Nederlandse beroepawteirennew 'g: ben dit weekeinde een wegweaws* Ln Belgté gewonnen. 'pA Ia Geel was na 195 ton TW®;"* ln de eindsprint veel te «iel Belgen Blockx, Van Meeaen ten, de Duitser Bölke ett Arie tog. De volgende dag zege^ Hartog in Hoeper Inge n. Ni bad hij 35 seconden voorspr Belg Frans Verbeeck. j<*v: De amateurronde van Hoog" werd zondag overtuigend ge* door Gerrle Bruin. Hif had eflp. voorsprong op Harm OCteobro«v, van Piere, Teho Degehng eo yenburg. Alle anderen moestee,i dan twee ronden miJagev«D.y nieuwelingen was Klaas Balk 0" de snelste. Op de baan van Apeldoorn: Chris Kip plag de sprint, rard Koel en de nationale Jan Jansen. Deze won wel de 4 ter tijdrit, in 1,14. Tweede w* pioen Charles Ruiker» (1.1M) t de Gé Bongert (1.14,8). De-»<* ging voor dtm« werd gewow Ineke van Uken. Joa van der Vleuten heeft Made een interaatiomile P Swonnen. De Brabader vyr-.,.. emdsprint zijn vluditmakoWJ?; Amsterdam. 1 De utUloi Ut 1. Van der Z. Van Amsterdam s.I.i 3. V< ».~De Hoanff. Da RÓo; t un (GB); l6. Paul

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1