Dubbele triomf voor stal Marion in de Derby fM 1 Brandaris omdat cfie goed zwaar is mm Tom Okker leed bij Leimonias nederlaag BRANDARIS I FINISIIFOTO BESLISTE DAT ELISABETH HOLLANDIA EMBERIZA S VERSLOEG ERONICA W WAS NA SNELLE START TOT DERDE PLAATS TERUGGEVALLEN GULYAS IN DUITSE EINDSTRIJD Ian O'Brien en Egon Henninger Sportuitslagen ontnamen elkaar zwemrecords Wereldtitel in 250 ec klasse voor Hailwood Tsjechen in finale om Coupe Galea voor op Russen Studentenschaakteam gelijk tegen Finland Nederlands jeugdteam in Parijs op derde plaats UITSLAGEN VAN WIELERCLUBS SPASSKY JVOG MAARHALF PUNT VOOR Bob Walter had m Engeland sncces op de lange baan Judith de Nijs won zwemrace ZWEMJEUGD VERLOOR VAN FRANKRIJK Dameshockeyploeg I speelde tegen Zuid-Alrika: 1—1 XERXES SPEELT MINSTENS 15 KEER OP HET KASTEEL zeiden de jongens: „Hé, ben jij van merk veranderd?" Draai er eentje van me, zei ik. Weet je meteen waarom.-En mooi dat ik dé volgende dag allang niet meer de enige Brandaris-man was. Logisch. Brandaris is püre shag. Lang van draad. aul. Eerlijke tabak. Van Douwe Egberts, dat zegt genoeg. ^«Sr ï»&4- maandag 8 augustas 1966 (Van onze paardesportmedewerker) Derby van dravers heeft zondag op Duindigt een buitengewoon spannend verloop gehad. Ten slotte ging niet de favoriete Eronica W. als eerste over de finishlijn, maar Elisabeth Hol- landia. Het werd een volledige triomf voor stal Marion uit Ven- lo, want Emberiza S legde beslag op de tweede plaats. De paarden kwamen vrijwel gélijk over de ehnfctreep. De ffaifahfato moest de oplossing brengen. Onmiddellijk na de start sportte Eronica W naar voren es al voor de ewstej!0?ht ÏI*4-*U de leMlnr geno men. Emberi*» 8. volgde goed, maar het meette gevaar voor Eronica W kwam tocn nof vw* EU» Mae, ook van stal Marlon, die door de 74-Ja- rife Pfltettr J» vA B^rg vlak in de buurt van Eronica W. werd gestuurd. In de laatste bocht verloor Ella* Mao de ka» op de eegc, want bet paard sprong In galop. Toen kwam Eüteabertlh BoKamdia naar voren en binnen enkele ogenblik ken wae Eronica W. ingehaald. Brobe- riza S volgde goed on «r vojgde een prachtige strijd «tussen óe drie paar den. Tweehonderd meter voor de ti- rukfc kon Erooloa 17. het tempo niet meer volhouden en op die laatste rne 4Jd «ineen «tayd aüeen n»g maar tussen.ESiwij^^oUanslja enÈriberf- ®a S. Eheabeöh HoOfendia wu Juist iets sneller. Do uttatagea (toto per tien «hi« heden); Düm B-prü», 3100 n» J, Dotma Hton#1Jr»J2. 2. Dione C% 3, Smprtt 3. W. M. H. 10. 10. 28. Oor. Vb. K 278. Trio 9108. Leo Eóslobartprijs, 2100 m; 1, c. ABmsH» vwi B, 1.2M. 3. Bffian Hswom. S. Dtogso, W. 4a. Pt W. 18, 16, Cov. 9U K too. Bat kuverta Bchlid, jw seoo m, Kwrtrtcea enanMnn: k Enmn Xi a Beautiful ötoi 3. CamlnwenW. W. 27. Pt 17, 30 Ow. 83. X m, D*oto Klttypriji, nj; J. ABJ*, IMS. 3. Caowd 8, 9 AJpenrHf S. W. 1»«. ?1. 39, 17, lg. Oov. 83. K 338. Trio 3870. Derby E, J300 m: L KUft&belfc KeOenddo, IM.h. 3. froberiaa S. 3 EroBdoa W. "VOetri met Emberiza S «a JHhM Mao) 38. Pi. 30. 30. Oov. 38 K 107. CLmbrld|MbUe, r*n 1600 1. llion*. 2. Pewnee. 3. Kohdnoor. W. 37. PL 17, 35 Cov. H. X J03, Axuteiirdcunploessclup. aioo m; 1. Dm ram». 1.35,4, 3. Chunjo Berovna. 3. Benny KotkcxU*. W. 63. PI M, 31. llfl. Cov. 68. K 301. Trio 13362. Ke^enitUiMprtl», Ji°o m: 1, QutctaUvor S, 1 22.1. 3, Fritz «anovw. 3. Jbutr de Jftva. W. 30. PL ia, 19. Ow. 47. X 33. Baboon- prijf «n 1000 mi Mcw*i, 1. rugwmt, 5. Patriot», W. 40, FL 18. 41. 18. Ow. 174. K103. 7Ho_1636. C AlkcrtJ» van E-pry», De uitslagen zljh (toto per heden): Ortolaan S-prUi, 3300 1 mir*. WO 7. 3, Bverott B 5. 3. Bi 37. K 3L Onart toteÈtoatw 7»16/4W,W, GRONINGEN In GRONINGEN" won trainer Oos- tlxhg mot Domdoiica do finale van de Grote Joh. Smitprije, waarin Zombro Ptoto zeer verrawend -tweede werd. Germaoo bMitat in Grooingen rechtk om moeibfjk te gaan. Anaconda won ln de sn eiste trid van «Ja dag, 1.20.7. Trainer Kooyroaa won twee koer sen, mot Myfog Victoria en Beate Vic toria, rik» (toto per tien ««n- -*y, t Ja- j. Erna M. W. 40. PL W, 33, 3lu Oov, Ulfl. K 69. Giote Joh, BmJtprlJt, 1900 m, le serie: 1. Dave Fez. 1-24.4. 3 Uwnm Mar*wao. 3, Cu- »wa. W. («tal met PI. 16, 38, 31. Gov. 3e serie: L. Cyreoo enk, 1U.7. 3. Bento Hoaaarü». 3. Aajarwttteoa yen UfcVUUittn. W. 38. PI. 20, aa Oov. Me. K 33. 3e serie; 1. Afltóconda. 1^0.7. X Yritow Six. 3. Ariirto Sootoh. W. 7». PI. 17, 98, IB, Cov 88. K H80. Broche <le Kol&ndprUf, 2240 1. DooaM Diwfc. 1^7.7. X 6dsy Nor 3. Duoo H. W. 38- PI. M. 1«6, 38. Oov. K 34. Trio 308. ïe aftt; 1. Bart MÖfówan, 1.23 0, 2. DUna Hanovw, 3. Datoote Sootch W. 58. PL W, 13, 16. Oov. 8«. K 87, U.U.V.-prljs, 1000 m: 1, FSytog victorta, L.317. 3 Frey» HoOandli. 3. Freule. W. 43. PL 28, 20, Oov. SS. X 44, Caasandm V-priJ# 2320 m: k BeWte Vlotionia, 1J3.3. HoBancEft. 3. Bvezpriae. W. 1Ö6. 22, 38. Cov. 87, K 194. Trio 20717. Finale Grote Joh. Smltprüi; 1, DocnLndoa, l 24 3 2. Z<*nbro Pkito. 3. Yefflow Sx, W 58 FL 24. 124. 23, Coy. 4M. K 09. ADVERTBNTl Bi Voor hen, die nu of binnenkort toch un nieuwe gordijnen toe zijn, li dit een aanbieding om nooit t« vergeten. Fan tails Poljrsstar Marqui- lettc, ragfijn met Ingeweven deulru, fojk In gekleurd) uit de normale sarles van 2.Ö5, ver kopen wij morgen per meter Yoor nog gddn ander hal va gulden. poly**^ ao WW Morgenvroeg om 9 uur begint dc verkoop van deio ragfijne Polyester Fantasia Marquisette, 90 cm breed, (ook met geWeurde dessins) per meter voor Ook ln 120, 150, 160 en 2f0em breed. Ciin ui. mf «tlirift. kw«. HAMBURG, zondag (ANP) De 35-jarige Hongaarse tennis speler lit van Gulyas heeft van daag als eerste de finale heren- enkelspel bereikt in het toernooi om de internationale kampioen schappen van Weat-DuitaUnd ln Hamborg. Dank zij een enorme conditie, die hem ln *t*at atebde «He «nraehee te „halen", won de Hongaar in drie aete van de Aiwtrellür John Newcombe: 82 07, 79, De andere tlnaHet wordt de winnaar ven de onfanoeilng tueeen de Auotrsliëre Fred Stelle en Bob Hewitt. De eihdrtrijd bij de dames zal gaan tussen Margaret Smith en Mana Bueno Margaret Smith won in de kwartfinales van Norma Baykm {64, 6—1), In de halve eindstrijden schakelde ?ij mert snel en aantrekke lijk aanv-alsspel Annette van Zijl int: 62, 64. Maria Bueno behaalde overwinningen op Fran po-ise Durr (26, 63, 63) en op de Engelse Arm Jones-Haydon (8—0, 8—6). "De uitslagen van. dit weeketode ztjn: Herenenkelspel, Ir» sr*flival«Stoll* (Austr,)—Budln# (W-Dld.) 6—0, 6—1, 7—3, Newccmbe (Auwtrr Bxii^e-t (W - Did6—3, 6—3, 6—4, Hewitt (Austr Tiriac (Boem) 6—3 4—6. 6—4, 6—2) Ha've Jlnales Gul yes (Hong Newccmbe (Austo) a—2, 9—7, 7—5. Dame (enkelspel, kwantftoales: Annette van ZU1 (ZA)—Helga Nlween (W-Dld.) 6—2, 64; Maria Bueno (Braa.)—Fr®o- Coise I>t»rr (Fr3—6, 6—3, 8—^3; Marga ret Smith (AustrNorma Bay loo (Arg.) 64, 6—1. Ann Jones—Haydon (En* Edda Ending (W -Did 6—4. 6—3 Halve finales Maria Bueno—Ann Jones-Haydon 6—0 8—6, Ma-garet Smith-Annette van Zijl 6—2, 0—4 HerendnbbelBpeL kwartfinales Diep- naam/MeMUlan (Z -A Buding/Elsen- broleh (W-Did.) 6—3, 3—6, 6—2, 6—3; Metreweli/LUcartsjew (Hi»lBuhgert/Tl- riac (W -Dld./Koem 2—5, 4—6, 6—3 64, 64, Hewitt/Newcombe—Spear/Weteman-n (Joeg AV -Did 6—3, 6—4, 6—4: THrtCh/ Stolle (Den /Aturtr Drysdale/Taylor (Z A /Eng 63, 7—5, 6—3 Halve finales Metreweli/Likatsj ew—Hewitt/Newcombe 62S, 5—7 6—t, 6—3, "Wrich/Stolle— Dlepiaam/McMillan B6, fl.4, 61. Dames dubbelspel, halve finales: Ann Jones/Margaret Smith—Hetga Niesscn/ Heidi Orih (W-Dld) 6—2, 6-0 DEN HAAG- zondag Htililfl Tom Obker heeft in MOTORSPORI HILVERSUM HILVERSUM. Ellen Tinge, heeft aa,terdaga.vond in, KUveratum ombc- drolg«d het Crlterfum gewomen. Al leen Btfiici VdJann kwam in baar na bijheid. Op grote efistand eindigde Ever Yucan als derde. Caracara S toonde ia de achtste koers zijn klasse; ondartks flink terreiirwerlies kort «na de start, wend «Je vos nog tweede. VICHY, ««„tas (ANP). in de eindstrijd om de Coupe Caiea voor tennisspelers onder de 21 Jaar ftaat Tsjechoslowakije met 10 voor op Rusland. Het tweede enkelspel moest in de vierde set (met een Tsjechische voorsprong) wegen® regen worden ge staakt. ÖREBRÖ, zondag (ANP). Hetl Nederlandse achaakrteam dat aan het wereldkampioenschap voor studenten in ÖrebrÖ deelneemt, heeft dit week-' einde gelijk gespeeld tegen Finland (2-2). In de wedstrijd tegen Isradl staat Nederland met 0-1 achtor; driei partijen zijn afgebrc4oen. De elndult-i slag van de ontmoeting met de Buseen werd 2Ms-1% voor Rusland, Do uitstagen rijn: vderdv ronde: Dene-i m»riten-Hongarije 2^1 en 1 afgebroken, J<M^«rtarie-Oori-3C>u4t«lond ya- li en 3 af-i gebrolten, Bolgar(je-®ngelaiud l-«l en 2 af gebroken, lerRel-ftuslaiïd 1-3, RomendK-1 ÏSjecbostewakijc 56-1 si en 2 afgebroken, Nederiand-JThtiuhd 2-3. VMflde rortH' H<w«ar!Je-Bu^&rU« )i-3 Oosf-Dudtriand-Denenvarften 1-4 en 3 at- gegrollcen Tte] eel voalo waktj e -FlnlWd lts-14 en 2 afgebroken, Engotend-JboeracnM? I1,a- 3ti, BÜdanW-joetCOettwvi® Sti-ïi en 1 afge broken, Nerieriamd-birael 0-1 en 3 afgebro ken De stand aan kop Is: 1. Bufitanti WIE» en I «egebrriwn, 1/3, Denemarken ©n l>j»- obcelowoklje 11 li en 3 afgebroken, 4. Boe- menltt iu5i. S BulgmlJe 10. 6 Joegoslavië 9 en 1 afgebroken (Van onze sportcorrespondent) DELFT, zondag Het Nederlandse jeugdbehaakteam Is op hert tweede in ternationale jeugdihmdentrmmool ln Parijs derdo geworden. De uitslag was; 1. Engeland, 2. Schot land. 3 Nederland, 4. Wales, 3, Frank rijk en 6. Ierland, De eerste bondapeler van. het Ne derlandse team, de nationale jeugd- kamp toen Jan Timm&n uit Delft, be haalde 3V* pumt uit vijl partijen. HELSINKI, sen- da* (AP). De Engelsman Mike HsÜwood Is i'/ndag, tijdens wedstrijden om de Grote Prijs van Finland, wereldkampioen gewor den ln de 250 co klasse. Hailwood, die ook In de 350 co klasse als eerste ein digde, maakt een goede kans op de wereldtitel In deze klasse. De Italiaan Taverl, tweede In de 250 00 klasse, hoeft nu twintir punten ▼oorspronar op Read (Eng*) en Is daarmee vrijwel zeker van de wereldtitel. Do ui tul ogen rijn 125 Ge-kluit (136,63 km, 31 ronden): 1. Re*d (Dn*.) met Yimafta 86 min. 40,8 SM„ (gem 134 lom per uur); 2. Taverl (Zwits) met Honda 56 40,7; 3. Bryana (terfmet Honda 57 27,1 Wereldkampioen»})*?! 1. Taverl 47 pnt, 2 Read 22 prrtS. Bryane 31 pnt. 250-cc-kJajwe (138.69 km. 23 ronden): 1 HaUwood (Engmot Hortóa I uur 02 min. 42 9 oec. (gom 102,7 km/tl), 2. Graham (Bngmet Hfrncri, 1 04,03-1, s. Stsetoy (Taj met Jaw* CZ 1 04^0,8. Haüwood 64 pntRedman KINGSTON, zondag (ANP-AP). De Australiër Ian O'Brien en de Oost duitser Egon Henninger hebben elkaar dit weekeinde een wereldzwemrecord ontnomen. Henninger kwam zaterdag In Leip zig op de 110 yards schoolslag tot een toptijd van 1.08.4 (O'Brien in 1964 1 oa.5). Zondag lagde O'Brien in Kingston de 220 yards schoolslag af in 2.28 0 (Henninger vorig jaar 2.30.6). In Kingston, waar ook vrijdag al twee records op de estafette en de 220 yards vrije slag scherper wer den gesteld, kwam ook de Australische herenpioeg bot een record, op de 4x220 yards vrije slag. Michael Wenden (zeventien jaar). Peter Reynolds, Da vid. Nixon en Bob WimUe hadden voor de afstand 7.59.5 nodig. Het record stond sinds vorig jaar met 8.07.3 op naam van O031-Duitsland. In Philadelphia zwom de achttien jarige Amerikaanse Martha Randall de 200 meter vrije slag m 2.11.4, dat is tweertierode seconde sneller dan de tijd, waarmee de Australische DawnFraser slnttó'/lfléO' thet record op Kaar naam had «taan. Bes eeitfte divisie Spar te 2Holland Spart 2 I'—2, Telstar 2—Heracles 2 2—3 Bes tweede divisie A. De Volewljckers 2 DFC 2 5—0 Allernaar 2—HDVS 2 1—3 Zaanstreek Z—Hilversum 2 50 HONKBAL 2e klasse B: MeteoorHIMS 6—13 BI Wit Lynden 3—6 Lynden kampioen 3e klasse A: VUCLibanon 9—2. SEA—Bloemendaal 011, SRA degradeert 3e klasse B: ITItsmU- ters—EUnkwljk, Elinkwijk n o Res. lc Was te: UW 2H Ni cols 2 0—10; AJax 2— HVGA 2 8—1 Bes, 2e klasse B OWO 3— Sparta 3 2—1 Rayon Rotterdam, le klasse: VFC—Nado/V 0—2. 2e klasse: SVO—Gouda IM, Bes. te klasse. DHS 2Nado/V. 2 0—2. Reg. 2e klasse A: Nado/V»—Neptumus 3 2—13. Feyenoord 3Sparta 5 13—1, ROTTERDAM, zondag. De hevige regen- Val heeft de zondagmorgenactiviteit van de renners danig parten gespeeld, maar des ondanks werden toch nog tralnlngstltten gereden. Clubontmoeting De Rotterdamsche Leeuw ExcelsiorSchiedam A- en B-kl. 35 km in 53 min. 1. K. van Wageningen; 2. J. Ha zen: 3, J. Jorltama; 4 m. verwey (allan 3>RL)5 5. G. Potult (E): 6 A. tTltee- 7. J. Bakker (belden DHL); a. W. v, d. Helden (B>. Aspiranten, 33 km Jn 39 min 1, J. Volle- breofit (DRL); 2 B. Pols; S. H. van Beek; 4 J Breure (allen S,); D. van Weelden (DRL): 8. R Dolatra (S). LISSABON, zondag (ANP). De Madruleense weKbalcluh Atteblro heeft Otrto Gloria alls coach aangetrokken De in Brazilië geboren Gloria was trainer van Sporting Club in Lissabon. In he«t tournooi om het wereldkam pioenschap was hij belast met de coaching van hot Portugese elft al. zijn gastrol op het internationale club toernooi van Leimonias een nederlaag geleden tegen John JMc Donald van de All England Club. De cijfers waren 36 en 6—8, Al leen in de tweede set kon Okker, voor wie deze party een laatste oefening voor de nationale kam pioenschappen vormde^ de Brit tegenstand van betekenis bieden. De overwinning van Mc Donald droeg er toe bij, dat de All England Clnb, evenals het vorir Jaar, de heren de beker won. Leimonias ver loor namelijk met 02 van de Engel se ploeg, doordat Evert Schneider niet ln staat bleek John Crmnpt te ver slaan. De Hagenaar verloor met 46 en 26. Ada Bakker kan op een goed toer nooi terugzien. bleef ongeslagen in het enkelspel. Zaterdag won ze in de wedstrijd tegen Rot Weiss met 6—2 en 62 van Edith Winkens en zondag behaalde de Haagse haar derde zege op de Deense Inge Pedersen van Aar- hus' 19Q0: 61 en 6—3. De beker bij de dames ging naar Rot Weiss, dat zondag titelhouder AU England Club versloeg. De regen ver hinderde het uitspelen van een aantal dubbelspelen. De uitslagen zyn: DAMES ENKELSPEL Llz Ramberg (DenElisabeth. Tew (GB) 11—9 7—5, Vera Roberts (GB)—ln«e Pe- ds'sen (Den 6—2 6—1, Ada Bakker (Ned —Edith Winkens (Did) 6—2 6—2, Eva Szer- kerda (Did)—Predy Marinkelle (Ned 3—6 6—3 8—2 Edith Winkens—Elisabeth Tew 7—5\ 6—3 Eva Szerkorda—Vera Roberts 6—0 63, Liz Ramberg—Fredy Marinkelle 8—2 6U Ada Bakker—Inge Pedersen 61 8-2 HEREN ENKELSPEL Winfrled Kill (GB)Peter Scholtz (Ned) 04 3—6 64. Laszlo Kowcs (Did)—Evert Schneide- (Ned) 0—3 6—3, Jtthn Mc Donald (GB)—Steen Scnde-gaard (Den) 46 62 8—6, Jchn Crump (GB)—Liodega^rd (Den.) 6—2 8—3 John Mc Donald—Tom Okker (Ned) 6—3 8—6, John CrumpEvert Schneider 6—4 62, Carl LindegaardWin- fried Kill 6—2 6—8 8—2 HEREN DUBBELSPEL Klll/Kovaca 1—8 4—6 10—U 6—3 6—3. DAMES DUBBELSPEL Roberts/Tew—:Psdersen/Ramber* 60 6— 4, Wlnkens/Szerkerka—Bakker/Marlnkelle 4—6 54 6—3 Einds-tand he*en: 1 All England Club, 7 pnt. 2/3 Rat Weiss Keulen en Aathus, rfk 3 pnt 4 Le'rwonia*, 2 pnt Edndstand dames 1 Ret Weies Kettlen, 7 pnt. 2 A'l Englana Club, 4 pnt. 3. Leimonias. 3 pnt. 4 Alt hus, 2 pnt SCHAKEN SANTA MONICA. zonda* <AP), n het internationale Piatlforeki-Mhatk -toernooi in Santa. Monle» staat de Rni Boris Spassky na de twaalfde ronde nog steeds op de eerste plaats. Spasaky kwam ln ztfn eerder broken partij togen de Arntrör«]£ Reehovdcy niet verder danremiMuDs Rus stoöd wel een pion voor, nw» S voordeel Was niet voldoende om di sterke verdediging van Re«harvsky u doorbreken. Op de tweede plaata J De stand na de twudf ronden k: veri. „vu w. Spawky Larwn Fischer NaJdorf CARLISLE, zondag (AMP). ^achttienjarige Amsterdamse zwemmer Bob Walter heeft zaterdag ln Engeland een langeb&anwedstrijd in het Lake Windermere gewonnen. Hat lid van DJK liet na zeventien kilometer 31 zwemmers achter zich. De Engelsman Elaine Gray, die tweede werd, had een achterstand van bijna acht minuten, rijn landgenoot Geoffrey Lake kwam ruim eeu kwar tier na Walter als derde aan. ROBERVAL. zondag (ANP) ft Nederlandse zwemster Judith de Nlji heeft dit weekeinde een 32 km lange zwemwedstrijd over het meer vanSt, Jean in Canada op haar naam ge bracht. De oud-Robbenzwemster ze gevierde in 6 uur 32 min. 57 sedooden De Utrechter Herman WUlemse, fle de race driemaal heeft gewonnen, ein digde als vierde. CLERMONT FERRAND, ïondag (ANP) Een verzwakte Nederlandse jeugdzwemploeg heeft de dit weekein de in Clermont Ferrand gehouden lan- denwedstrijd tegen Frankrijk met 83— 100 verloren. Na de eerste dag leid den de Fransen met 5238. E route* W-priji, «000 m: L Capella, L®5.3. 3. Dox va« Bood en Noot. 3. Duvel tje vw Akerendwiv W. 146. PI 38, 16, 27 Cov. 47. X. 38. Trio 7»1. KjnborUa 8- pry», 2400 ml 1. Dtasnaöt Dear, 1.26 4. 2. Chcóku 3. Cored Sperwer. W. 16. PI 13, 3L Cov, 43, K. 46, Criterium der Drie- jariien. aaoo ra: 1. Jna*n Ttóc®, 1^264, 2 Ethei Vcèam. 3. Ever QUeen. w, 18 PI 1*5, 33. Obv. 82. K 83. Evelyn HolUndU- prij», 2000 m, eorate «fiteUu*: 1. Bento Kitty, 1.»A 2. Anton, 3. T*lcy Erebus W. 1&. PL tl S8. Oov. 57. K. 82, Trio 489 Tweede aftWln*: 1. Sb*r Petfvmsr, 1 22 3 2 Zuu Hanover. 3. ZOver KW. W, W PL HL lil. Oov. 35, K. 21. EUM T-prU«, 2000 m. leoritag-pikeure, eerste uftleling: 1. Arotlc van 'e-O-rewenhof, 126.3. 2. Btrd vmi Htddum. 3. Comteeae Terratae. W. 81 PI 25, 34, 17. Oov. 51. K. 1«7. Bric Elnley- prijl, 2090 m; i. Ben»d±ne, b.33.7. X Ca racara S 3. Baron H>eny. w. 30. PI. X3, 16, 14 Oov. 76. X 83. Trio 1054. Mar** prüs, 1500 m: 1. Freeloader. 1.32. 3. Fir- min. 3. Flosrie. W. PI. DB, 1«. Oov. 4fl. K, 47. EUCO T-prUi, tweede aftWUne: 1, C H vw Rood en Noot, 1^6J^ 2. Docntolce, 3. XmdQB. W. 24. Pt. U7. XX Cw. 38. K- 40. Wereldkampioenschap: 1. pnt, 2 Read (Eng) 28 (Rhod 20 pnt 350 Ce-klas» ClSfl,®? Icm, 33 rond*n): 1 HaUwood (Eng) met Honda 37 nfin 59.04 roc (gem 143,5 km per uur), op een ronde 2 Romer (O -CKW met MZ, op twee ronden 3 Aheam (Aruutr.) met Norton Wcreldkamploeuschap: 1. K*Uwood pnt 2 Agostlni (It) 20 pnt, 3 Paaolini (iten Stastny (Taj SUgeiden W pnt BOO cc-kluiB (180,7c km), M ronden): 1, Agarttnd (Et.) mot MV-Ag\WU 1 uur 1«1 min, 28,6 oec, (gatn. 103,4 kn/u). 3 ^U- wood (Eng mot Hond*. 3. (Mwtr.) met Norton. Wereld kam ploeruchmp: L Agostfah 34 pnt- 3. (Redman 18 pnt, 3. Haüwood 14 pnt PORT ELIZABETH, (ANP). Het Holland Touring Team, een Nederlandse dameahockeyploeg, heelt saterdag te Port EUiabetb gelijk ge- ■peeld (11> tegen het officiële Zuid- afrikaansc elftal, de Springbok ken. De eindstand waa bij de nut bereikt De wedstrijd werd op een draaal* veld en by voortdurende regenval gespeeld. De Nederlandse dames nemen al! snel de leiding door een doelpunt van Li es be th Lieve (BMHC) uit een korte corner, genomen door Len Nolte- Marlons (EMHC) .Direct na dit doel punt namen de Zuidafrikaanse dames h©t initiatief en rij hadden spoedig succes door een doelpunt van Denise Hallman (I—1). De Sprungbokken ble ven sterker en de strijd speelde rich verder voornamelijk, af in de Neder landse cirkel. Do el vrouwe Annahese Hiolderbuscb (Gooi) hieM echter op kundige wijze haar doel schoon. De sterke Nederlandse defensie zorgde er voor, dat de Springbokken niet verder kwamen dan een gelijk «pel. XERXES is met Sparta overeengekomen dat het minstens vijftien van zijn zeventien thuiswedstrijden op Het Kasteel speelt. Waar de twee resterende duels worden gehouden staat nog niet vast, maar zakelijk bezien is het begrijpelijk dat Xerxes met de gedachte speelt om de derby's tegen Feijenoord en Sparta in het stadion Feijenoord te laten plaats vinden. Het is overigen* nog dubieus of Xerxes hiervoor toestemming ui krijgen van De KNVB. De bond kan slch op het standpunt stellen dat een cjnb sQn thuis wedstrijden op het lelfde veld moet spelen en bovendien moet men rekening honden met protesten van de amateurelubs in Rotterdam-Zuid. In de weekends dat Xerxes en Sparta elk een thuiswedstrijd hebben, zal 'n van dc clubs naar de zaterdag .moe ten uitwijken. Het staat al vast, dat Xerxes zijn eerste twee thuiswedstrijden tegen GVAV op 13 augustus en tegen ADO op 27 augustus op zaterdagmiddag speelt. Het duel legen GVAV begint om drie uur. Xerxes had liever later op de dag gespeeld, maar de Groningers hebben bij het verlenen van hun medewerking de voorwaarde gesteld dat zij om tien uur in hun woonplaats terug kunnen z|jn. WAT er gaat gebeuren als Feijenoord en Sparta in hetselfde weekend thuis spelen volgens het programma op 30 oktober, 20 november en 4 decem ber sullen de clubs van de omstandigheden Lc. het belaag van de wedstrijden laten afhangen. Toen ik voor het eerst met Brandons aankwam... In dubbelwandige tabakszak 1,25 i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1