Bild scoorde hat-trick met de hulp van SVV MAAKTE GOED GEBRUIK VAN KANSEN VERSLOEG SITTARDIA r Coerver zag Servette van winnen Wonderdokter Jjf Excelsior had geen geluk in Hilversum Debuut van Boskamp bij Feijenoord SPORT Feijenoord won zonder moeite van Telstar r'; /v*-" Top van vier ploegen in de Bundesliga Ole Madsen kan in februari weer spelen RESERVES VAN FEIJENOORD GELIJK TEGEN AJAX: 1-1 j maandag 31 oktober 1966 - pag. T (Van onze sportredactie) SPARTA'S trainer Wiel O Coerver heeft zondag middag in Genève erva ren, dat het in Servette's kleine stadion, waar Feijenoord in 1962 een 31 zege behaalde, be hoorlijk kan spoken. temidden van ruim 20.000 opgewonden Zwitsers was hjj er getuige van hoe Ser vette de toekomstige te genstander van Sparta in het Europese toernooi van bekerwinnaars een sen sationele 3—0 overwinning behaalde op kampioen FC Zürich. „Het was hier een geweldige heksenketel", vertelde hij ons zondagavond telefo nisch uit Genève. ,jDat be- >•- gon -al voor de wedstrijd, toen de twee trainers Bela Guttmann van Servette en Kubala van FC Zürich een fantastische show opvoer den." „Het werd nog erger aan het ein de van de eerste helft, toen Ku bala zijn trainingspak uittrok en zelf ging proheren om de ach terstand van FC Zürich weg te werken. Het hielp niet. Servet- te scoorde na de rust nog twee maal tot dolle vreugde van het publiek, dat zijn ploeg in de laatste vijf competitiewedstrij den niet meer heeft zien verlie zen." „Iedereen Is er hier in Geneva van overtuigd dat Servetter straks ook van Sparta zal win nen," vertelde Coever. „Men vraagt zich nu al af wie de te genstander ln de volgende ronde zaL zijn. Een dergelijke stem ming is voor ons alleen maar gunstig. We zullen het hier op 9 november ongetwijfeld heel lastig krijgen, maar het staat voor mij vast, dat wij in Rotter dam gaan winnen." „Servette is niet sterker dan ik had verwacht. Rechtbulten Ne- meth en linksbuiten Schindel- holz zijn de gevaarlijkste spe lers, maar de laatste gaat kapot als-Ie onder druk komt te staan. Servette heeft verder in Barlié een uitstekende doelman en in de middenveldspelers, Sunder- mann en Mackaay twee per soonlijkheden, maar het ls geen wonderploeg, evenmin als Gutt mann een wonderman is, We moeten in Genève een gelijk spel zien te behalen, dan kun nen we in Rotterdam onze slag slaan." Coerver, die bijzonder opgelucht Was, toen hij hoorde dat Sparta met 21 van Elinkwljk had ge wonnen „Wat fijn dat Laser- Oma met een kopbal het winnen de doelpunt heeft gescoord, We hebben er van de week nog hard op getraind" besloot zijn re laas met de mededeling, dat de wedstrijd ln Genève om half ne gen begint. (door Dick van den Polder) ROTTERDAM, zondag Harry Bild, op wiens pres taties en werklust de laatste weken in Feijenoord kringen nogal wat kritiek was gele verd, heeft vanmiddag van Telstars doelman Ileinz Stuy de gelegenheid gekregen om een hattrick te scoren en zijn werkgevers wat milder te stemmen. De drie doelpunten, waarmee de Zweed rijn positie op de top- scorerslöst aanzienlijk verbeterde, vernide de totale preduktie van Feijenoord, dat allesbehalve over tuigend speelde, maar desondanks heel gemakkelijk won. Pas vier minuten voor het einde, toen een groot deel van de 36.000 toeschouwers al op weg was naar huis, konden de Velsenaren hun achterstand door linksbuiten De Vries van 0—3 tot 1—3 terugbren gen. Trainer «el de Visser h»d Telstar het veld ingestuurd met de opdracht het accent op de verdediging te leggen. Door middel van een uit drie Unies bestaande „stap el verdediging", met Kort als sluitstuk, hoopte hij de korte een-twee combinatie! van de FeUen- oor daan val te kunnen breken, .Dat lukte vrij aardig tot de vijf tiende minuut, toen rechtsbuiten Ruud Geels op rechts langs twee van zijn vroegere ploeg makkers snelde en de bal van de achterlijn voor het doel trok. Heinz Stuy dook naar voren, maar liet de bal glippen, waardoor Harry Bild gemakkelijk kon scoren (1—0). De rest van de wedstrijd leek voor Fijenoord een routinezaak te zullen worden. De Velsenaren bleven angst vallig verdedigen, lieten op het mid denveld wel eens aardige combinaties zien, maar kwamen pas in de 25e mi nuut tot hun eerste gevaarllljke uit val, toen Romeijn vlak bulten het strafschopgebied hands moest maken om Dick Bond een goede kans' te ont nemen. Het veel sterkere Feijenoord miste de kracht en de inspiratie om de wed strijd nog voor de rust te beslissen. De aanvallen werden steeds volgens het zelfde patroon opgebouwd en in de voorhoede begon Ove Kindvall hoe langer hoe slechter te spelen, nadat hij in de 27e minuut een goede kans had gemist. Coen Moulijn wekte de Indruk zo nu en dan nog wat last te hebben van zijn knie. Feljenoords. linksbutien, wiens conditie Sinds vorige week een stuk verbeterd Is, begon enthousiast en Ijverig, maar later in de wedstrijd zakte hij wat af en waren zijn passes en voorzetten vaak onzuiver. Met twee doelpunten binnen drie minuten ontnam Harry Bild Telstar in de tweede helft alle illusies. Eerst on dernam. hij een lange ren, waarvan Stuy kennelijk zo onder de indruk raakte, dat hij het slappe schot van de Zweed over zijn linkervoet liet gaan (20). Een even later strekte Stuy vergeefs zijn handen naar een boog schot, dat Bild van de rand van het strafschopgebied had gelost (3—0). SLORDIG T\E aanvalsdrift van Feijenoord is lJ daarna snel geluwd. Door slordig plaatsen van Romcyn en Fransen kwa men de Velsenaren wat vaker ln bet bealt vaa de bal en met wat meer lef had De Vries in de achtste minuut de achterstand kunnen verkleinen, toen hij alleen voor Pieters Graafland kwam. Meer stonden Kraay, Veldhoen en de zeer sterk spelende Israel niet toe. Israel zorgde in de slotfase voor wat venijn door een paar tegenstanders op *i wljz ren i _ens telling ter Godding waardoor de toeschou- werd toch nog even gelegenheid, kre gen om zich pp te winden. De rust keerde weer toen Telstars linksbuiten De Vries vier minuten voor het einde in buitenspelpoeitie een Ebs van Bond ontving en Fletérs iraafland met een zuiver, gericht schot passeerde (3—1). geraffineerde wijze ten val te brengen. De Velsenaren reageerden tamelijl fel ln tegenstelling tot scheidsrecn- DE'dokter wilde maar niet, opereren en Klaassen kloeg tot Jansen ach en. wee: ik wou, zei Klaassen,-dat-ie hei maar dee*, maar met die vent valt niet te redeneren. Tot Jansen sprak; We moesten Koenders vragen; wat Koenders, sneerde Klaassen, hen je mal, die kaerel ken ifc niet, in géén geval, zo'n operatie zal door hem nooit slapen.' Dnee? fauam Jansen, 'k hoop dat dit je leert: 't moet een chintg van grote klasse wezen, hier in, de krant staat 't duiaelijfc te lezen: Hij heeft als hack enorm geopereerd. 'PH1DA WOLFF Jr. ê.n 'J. - «r |p|3w '^Clltr MET EEN SLipiNG kon André, een van de Telstar-verdedigers, Ove Kind vall in de tweede helft van een doelpunt afhouden. SCHIEDAM, zondag De Graafschap-aanvallers zullen na afloop van de wedstrijd tegen SVV, die met 30 door de Schiedammers werd gewonnen, met weemoed hebben teruggedacht aan de talrijke kansen die zij op het Sportpark Harga onbenut hadden gelaten. De -SW-ers waren veel zuiniger met de kansen omgesprongen. Wanneer zij vrij voor doelman Hentenaar verschenen,, betekende-dit steeds een doelpunt. Het eerste kwartier was duidelHk voor de bezoeken, die technisch goed en vooral snel voetbal op de mat legden. Ha drie minuten gaf Hartjes een diepte- pass aan rechtsbuiten Bartelink, die Bax van zich afschudde en oor in oog met doelman v. d. Velden kwam te staan. Zijn schot ging echter vlak naast de paal. De SW-achterhoede had in deze periode duidelijk moeite met de snel heid van de Graafschap-voorwaartaen, bij wie de buitenspelers Bartelink en Hulhorst'de meeste aandacht opeisten. In de 14e minuut belandde een slecht geplaatste bal van Van Dongen bij Bartelink, doch nu keerde doelman v. d. Velden zijn harde schuiver voor< treffelijk. Tien minuten voor de rust leek een SW-aanval te zullen stranden, de weggewerkte bal kwam in het bezit van een in ongevaarlijke positie staan de Dick van Dijk. Met enige flitsende bewegingen wist het Schieaamse Idool zich van enkele tegenstanders te ont doen en z|jn keiharde schot uit een moeilijke hoek betekende een schitte rende openingstreffer (1—0). Ondanks dit doelpunt behield de Graafschap het beste van het spel. Ol nieuw kwamen er kansen vopr l_ Gelderlanders, doch weer redde v, d. Velden op schoten van Hartjes, Barte link en Zweers, terwijl Bartelink de kans van de dag verprutste. Aan. de andere kant ontsnapte het Graafschap- doel. tenauwernood aan doorboring toen Dick van Dijk na een keurige solo voorlangs het doel schoot. Ook na rust bleef de - Graafschap technisch beter voetbal spelen. Het had bepaald pech, toen vijf minuten na de hervatting Jaski op een trekbal van Zweers hard inschoot doch de uitge lopen v. d, Velden de bal nog tegén het lichaam kreeg. SW diende echter onmiddellijk van repliek. In dezelfde minuut nog pas seerde Leen Hubert de zwakke links back Koenders en vrij voor doelman Hentenaar knalde hij de bal Ongenadig hard in de rechterbenedenhoek (20). Kort hierna raakte Van Dijk gebles seerd toen bU door de Graafschap- verdediging slalomde en.de uitblin kende aanvoerder Schaermau hem de bal op hardhandige wjjie ontfutselde. Dit had tot gevolg, dat van D|lk de resterende tijd op minder dan naive kracht op de rechtervleugel moest uitspelen. In de twaalfde-minuut kwamen xSchiedammers weer goed weg toen een magnifieke Graafschap-aanval eindigde bij Jaski, die plotseling yoor open doel stond. Gelukkig voor SW judook riiayinzet nlaUdr Juiste «ngjijft ting. Ook in de twintigste mlnuut.bleef de stellig verdiende tegentreffer uit toen Hartje» na een combinatie met Bartelink en Zweers zijn harde schot vla een SW-er naast het doel zag ver dwijnen. SW had het laatste woord. Hubert, ondernam ln dé 35e minuut een reh op doel, passeerde enkelè tegenstanders en tikte de bal behendig tussen twee verdedigers door naar Rij kuiter. Deze zette doelman Hentenaar op hét ver keerde been en scoorde beheerst 3—0. De strijd was hiermee beslist. SW had vooral dankzij de gangmakers Hubert en Van Dijk een waardevolle en zeker verdiende zege behaald. (ADVERTBNTlE) A C0NFURIUS ZOON HttMKAMJM HAAT 56 TEL. .'3 30 CO BÖNN, zondag (ANP). - Na de elf de competitiedag Ln de Duitse Bundes liga staat Eintracht Frankfurt op dé eerste plaats, met evenveel punten, maar met een beter doelgemlddelda dan Eintracht Braunschweig, FC Rai se rslautera «1 Hamburger SV. De vier ploegen hebben zes punten voorsprong op MÜncben I860, dat da voorlaatste plaats bezet. Karlsruhe ,to laatste» De uitslagen zllu: Hannover '96—1860 München 2-2; Bayem MÜnchen—ShitraehtBraunschweig 3-0; Kar Ia ruber SC—-Werden Bremen 4-4; Ham burger sV-iAteldericher SV O-Ot Borussis München GlaribachFC Nümberg M^ Kai- seralautern—Schalke '04 1-0; Rot Walss Es sen—Eintracht Frankfurt 1-1} Borussia Dortmund—Stuttgart i-l; Fortuna DUnel-' dorf—FC Köln 1-3. 4 Atletiek. -—Man Zijderlaan heeft zondagmiddag in 'dé Jagers- en VFind- honden-polder bij Dordrc tlonale cross gewoonte', werd op het 6090 meter la géén jgomept bedreigd, -j(» FEiJENOORDS eerste doelpunt. Harry Bild schiet de bal onder Telstars doelman Stuy door in het doel. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zondag Het heeft Excelsior in de strijd tegen Hilversum niet meegezeten. Hoewel het twee van de drie treffers scoorde werd de uitslag toch 21 in het voordeel van de gastheren. Hilversum, dat het eerste doelpunt van Luck ten geschenke kreeg, werd wel erg ruim bedeeld, toen het ln de tweede helft ook nog een strafschop mocht nemen, wegens hands van Mühlenbruch, waardoor het de wat geflatteerde score van 21 op het bord kon brengen. Het grootste deel van de duizend be zoekers kon na negen minuten al juichen. Na enkele angstige momen ten' voor hun eigen doel zagen de Hilversummers kans het spel te ver plaatsen. Een verre boogbal van Van Moorst belandde in het Rotterdamse doelgebied' waar de te hulp gesnelde Luck zo ongelukkig was de bal kei- hard ln eigen doel te schieten: 1—0. Lang plëzier hadden de gastheren van deze fortuinlijk- verworven voor sprong niet, want vanaf de aftrap werd dóór Excelsior een' flitsende aanval opgebouwd, waaruit Stui- venberg met een glaszulver schot de gelijkmaker achter de Hilversumse doelman .schóót: 1—1. Na rust voltrok zich reeds na tien mi nuten het vonnis over Excelsior. Mühlenbruch speelde binnen de be ruchte lijnen de bal mét de hand en scheidsrechter Batelaan moest wel een strafschop toestaan. Wiskie zette zich achter.de bal.en zijn schot in de uiterste hoek betekende 2l. Excelsior dreef Hilversum met de rug tegen de muur, doch de nodige stoot kracht ontbrak óm de defensie van Hilversumte doorbreken. Eenmaal lukte dot Beeft, doch er was reeds voor buitenspel gefloten. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, sóttdag. Dolf Aam, de voonltler van de eommlaate be taald voetbal van Sparta, heeft ta terdag een bezoek gebracht aan Ole Madsen in Kopénhagm. Hij heeft daar ook gesproken mét de geneesheer die Spar tak Deense mid denvoor behandelt: Deze heeft hem de garantie gegeven, dat Ole Mad sen- over enkele maanden weer de zelfde krachtsinspanningen zal kun nen leveren als voor zijn ziekte, Madsen zal waarschijnlijk over twee weken bet ziekenhuis verlaten. Voor verder herstel gaat hij dan met zijn iónge vrouw enkele weken op va kantie ih'Zuid-Europa. Sparta ver wacht Madsen begin 1967 ih Rotter dam terug om de tralnlhg 'tè. hervat ten. Men hóópt dat hij in februari weer aan wedstrijden kan deélne- men,v - Madsen, die lange t|jd, hoge koorts heeft gehad, éls gevolg van een ont steking aan hef hartvlies, ziet er volgens de heer Aarse patent tilt. Dé 'üDeen ia zeer getroffen dóór de vele blijken vanmedeleven die hij uit Rotterdam heeft ontvangen. (Van onze correspondent) SITTARD, zondag Rechtsbuiten Nol Heijerman van Xerxes heeft in de wedstrijd tegen Sittardia zijn klasse en schojtvaardigheid bewezen. De Rotterdammer nam drie doelpunten voor z|jn rekening. Dank zij deze hattrick behaalden de gasten een duidelijke 31 over winning op de zeer matig spelende thuisclub. Xerxes profiteerde van het feit dat Sittardia het middenveld pr|js gaf. De Rotterdammers konden daardoor in de eerste helft talrijke aanvallen opbouwen en namen in deze periode dan ook een 2—0 voorsprong, zij het dan dat de eerste treffer tot stand kwam dank zij een strafschop. pone« Ook Nog voor de rust wist Sittardia de achterstand eveneens dank zij een strafschop te verkleinen maar in de tweede helft kreeg de thuisclub de genadeslag- toen Heijerman de bal voor de derde maal ln de SltUrdse touwen deponeerde. Het was een strijd met. een onpret tig karakter. Dit was vooral te wijten aan een deel van het Sittardse publiek dat zich niet kon verentgen met enke le beslissingen van scheidsrechter Lausberg. Deze wilde de strijd zelfs kort voor het einde staken omdat Sit tardse supporters proppen papier voor het doelgebied van Xerxes de- meerden zodra hU in de buurt kwam. na de wedstrijd bleef het buiten de poorten van hot stadion nog rumoe rig maar incidenten bleven uit. D© Sittardse supporters reageer den .zo fel omdat de arbiter in de 18e mLnuut aan Xerxes oen strafschop toekende. Inderdaad een iets te zware straf voor het feit dat Heijerman bij een duel met Guns in het strafschop gebied kwam te vallen. Heijevmen schoot uiit deze penalty raak en de zelfde speler bezorgde Xerxes tien minuten later een 2—0 voorsprong, toen hij handig Sittardia's doelman Vogels en diens clubgenoot Kustevs omspeelde. Nauwelijks twee minuten later kreeg ook Sittardia meer dan het ver diende, toen Willy Dullens bij een duel met Van Toledo in het strafschopge bied kwam te vallen. Ook nu strafte arbiter -Lausberg bijzonder «waar door naar de penaltystip te wijzen. Mares sohoot keihard raak, 1—2. Met dit doelpunt keerde de hoop de Sittardse gelederen terug. Het bleek echter een ijdele hoop. Naar mate de strijd vorderde was duidelijk, dat Sittardia geen antwoord kon vin den op de snelle aanvallen van de Rot terdammers, die met Heijerman aan het hoofd telkens voor verrassende acties zorgden. De Sittardse voorhoede daarentegen miste elke schotvaardig heid. Goede schoten vielen er dan ook niet te noteren en de acties waarmee Willy Dullens en Cebinac openingen trachtten te vinden waren te simpel van opzet om de hechte Xerxes-de fensie aan hot wankelen te brengen. Fafié, Spinhoven, Jóncic en Dorjee grendelden de weg naar het doe! van doelman Treytel hermetisch af. Ook Wolfs die kort voor de rust voor Plum was ingevallen en door verre schoten nogal eens verwarring kon stichten, bleek niet in staat verende' ring in de situatie te brengen. AANVAL TN de tweede helft legde Sittardia A het accent volledig op de aanval, maar verder1 dan een goed schot van linksbuiten Kters kwamen de Limbur gers ook nu niet, Het spel van de thuisclub kon de Rotterdamse gasten niet verontrusten. De gasten probeerden met gevaar lijke uitvallen onder de Sittardse druk uit te komen, waarin zij na twintig minuten slaagden. Hanegem bediende de vrijstaande Heijerman op maat en laatstgenoemde had., daarna weinig moeite de stand op 1—3 te brengen. Nauwelijks was Sittafdia van de schrik bekomen of Heyemmen diende zich opnieuw aan met oen ver en fraai schot dat doelman Vogels slechta met de uiterste moeite en ten koste van een hoekschop kon koren/ Vijf minuten voor het eind kroop de thuisclub nog maals door het Oog van de naald toen Van Toledo de bal togen de paal school. (ADVERTENTIE) Een unieke uitbieding Myitèrt venitirvalleft en halfstores - vitrifi voor ramen van hoog toe lug, moffen voor btlm de helva prijs, Prachtige Terienke Mystlre, met Ingeweven deuln» die U nu koopt voor een extf» lage prijs. Voor hoof tot liwf, Vensterral •n helfttore 120 «m hoof Hjntire 1» cm hoof 9 wrfcttKR de» Vtmkm verkoop vin' Tér- look» Myuir* voor vtnttor- voIIm en hotteorM, voorramen von boeg «oc lug. (Mc talMern taf. mi HEIJERMAN ..drie treffers.., (ADVERTENTIE) SPORTPRIJ7EN SLIER (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zondag In ,het elftal van'.Feijenoord, dat dins dagavond een, lichtwedstrijd speelt tegen Eintracht Braun schweig, wordt. Piet Fransen vervangen door Jan Boskamp, een achttienjarige knaap uit Feijenoords betaalde jeugd- ploeg. Ook la de achterhoede is - een wflri- glng aangebracht Piet RomeUn, dié op het ozenblik voor herhalingsoe feningen ln militaire dienst is, wordt vervangen door Guus Haak. Eintracht öraunechweig heeft zater dag door een 2-M) .nederlaag tegen Bayern München de leiding van de Bundealigft moeten afstaan aan Eintracht Frankfurt. Eintracht Braunschweig speelt tegen Feijenoord waarschijnlijk in dé vol- Sende opstelling: Wolter; Meyer, loll, Lindt en Kaack; Baese en Gertwiu; Ulsast, Bultz, SaborowskI en Maas. Lothaer Ul&asz heeft Ver scheidene malen in het Duitse elf tal gespeeld. De wedstrijd wordt geleid door de heer Aalbrecht. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, sondar. Het voor proefje van de grote strijd tussen Ajax en Feijenoord het duel der reserves la onbeslist geëindigd: 1—1. De Amsterdam mors namen ln de tweede helft een voorsprong, Janus de Pr en ter maakte gelijk. De wedstrijd werd In een aeer vriend- schappelijke sfeer gespeeld, Vanèen de tweede helft een voorsprOnj Janus de wedstrijd schappelijke sfeer gee vijandige gesindhetd onder de toe schouwers Jegens Feijenoord .was niets te merken. Sparta verloor in Velsen niet 2I van Telstar. Linksbuiten v. d. Voort werkte in de'tweede helft een voor de rust opgelopen achterstand Van 0--1 weg, maar met :eehdoeltreffend schot van ongeveer, dertig meiér' greep Tel star ln de laatste minuut toch de vol le winst. Bentzo» speelde bil Sparta «en .verdienstelijke wfidfitrücUr vidal en Van Beveréh wartó'heél zy^éfcv BW won in Enschede vocr l^ ,(l> toéachouwera, Waarbij dé.traMéfrsf ri& serves,' veraprgéj»;';en-'#JvP^teitói^^v- ae doelpunten. D«stand: 'jsi&iï;-/ 48 Atax n -1500 Ahead ia 'ut pws iMieisTn' ,u-na ia 1mv- aa «Teleur.»-.'-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 4