I 1 ROTTERDAMS- DAGBOEK Wat doen we met onze man oude meubelen POLAK GAAT WEER NAAR MINISTER m ROTTERDAM RIJNMOND FEIJENOORD, JONG ORANJE EN MILITAIR ELFTAL VERLEGEN NIET BLASE door Dick van den Polder MIDDENVELD DERTIEN AUTO'S NOG SPOORLOOS Verliezen bij bouw van woningwetwoningen word t 'ondraaglijk' Poppentheater in 'De Lantaren' TIJDELIJKE TYPISTE? STENOTYP! VOLLEDIG PROGRAMMA IN EERSTE EN TWEEDE DIVISIE strijden om Eens per maand spreekuur VVD ivisselprijs 0 pagina 4 - vrijdag 4 november 1866 Wim Jansen moet drie heren dienen ^AL van jonge, uit eigen kring voortgekomen voetbal talen ten hebben de laatste jaren bij Feijenoord er varen, dat het bijzonder moeilijk fe om zich tussen de voor veel geld aangekochte binnen- en buitenlandse sterren een vaste plaats in het eerste elftal te verwerven. Sommigen verkommerden in het tweede elftal, anderen be proefden hun geluk bij provincieclubs, waar zij vaak tot een ver rassende ontwikkeling kwamen denk aan Warnas en Kafcte- staart. Slechts een Gerard Kerkum en een Cor Veldhoen wisten fa elzen om geving de top te bereiken en zich daar te handhaven. Het heeft er nu alle schijn van dat ook Wim Jansen zUn jeugdideaal zal kunnen verwezen lijken. De blonde, twintigjarige militair heeft dit seizoen alle tien com petitie wedstrijden meegespeeld en meeetal *o goed. dat trainer WHJy Km ent hem niet graag meer zou missen. Voor Rotterdamse voetballiefheb bers, wier belangstelling zich verder uitstrekt (Jan het eerste elftal van Feijenoord, is het geen verrassing, dat Wim Jansen zo snel is doorge stoten naar de top van het Neder landse voetbal. Op het terrein op Varken oord, waar de wedstrijden van Feilen - oords betaalde jeugd door enkele duizenden toeschouwers plegen te worden bijgewoond, heeft men Jen sens ster langzaam zien rijzen en de voorspelling van voorzitter Cor Kle- boom, dat uit Wim een „hele grote" zou groeien, werkelijkheid zien wor den. Onder een „hele grote" verstaat :Bon Peeters, de trainer van Feijen- oords jeugdploeg, die de ontwikke ling van Wim Jansen' van nabij heeft gevolgd en or ook een belang rijke bijdrage aan heeft geleverd, een kandidaat vóór de orantjeploeg. „Ik verzeker je dat Wim binnen an derhalf jaar in het Nederlands elftal speelt", zei hij zonder schroom. VOORSPELLINGEN van deze aard doen Wim Jansen zelf ver legen lachen. ,Jk moet het allemaal nog sten. Toen Hans Venneker twee jaar geleden tegen AJax vijf doel punten maakte, heeft men ook zo Iets gezegd, maar na de nederlaag tegen Real Madrid is hij terugge vallen". Wim Jansen zeer gereserveerd en erg zuinig met zijn woorden is er niot rouwig om, dat hij nog niet met Europa Cupvoetbal wordt geconfronteerd. „Het lijken me ze nuwslopende wedstrijden en boven dien heb ik hot al druk genoeg". Door zijn goede prestaties bij Feiienoord wordt hij regelmatig uit verkoren voor vertegenwoordigende elftallen. De laatste maanden moet hijzelfs drie heren dienen: Feijen oord, Jong Oranje en het Nederland se militaire elftal. In de negen maanden dat hij de wapenrok draagt, heeft hij nog niet veel anders gedaan dan trainen en voetballen. Dank zij de bemiddeling van majoor Vermeulen, de leider van het militaire elftal, Is hij na zijn basisopleiding In Maastricht en Den Bosch op het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht In Den Haag geplaatst en krijgt hij steeds vrij-af om de diverse trainingsbij eenkomsten van adjudant Jan Zwartkruis, bondscoach Georg Kessler en Feijenoords oefenmees- ter WJlly Kmemt bij te wonen. W/1M JANSEN is van het vele voetballen niet blasé gewor den ,Jk spaar me nooit, want als Ie het voorzichtig aan gaat doen, loop Je Juist blessures op" maar soms wordt er wel veel van zijn lichaam (1,67 m, 65 kg) gevraagd, zoals dinsdag, toen hij 's middags een halve wedstrijd met de militai re ploeg speelde en 's avonds met Feijenoord tegen Eintracht Braun schweig moest aantreden. Wim Jansen weet niet of ver moeidheid de oorzaak was, maar te gen de Duitsers kreeg hij aan het einde van de eerste helft last van een spier in de liesstreek, waardoor zijn meespelen met Jong Oranje te gen TJecnoslowakije B dubieus Is geworden. Wim Jansen weet zich onder der gelijke omstandigheden verzekerd van de steun van Feijenoords club dokter Abarbanel, die bijna zlin pri- vé-arts Js geworden, want deze is ook de medische begeleider van het militaire' elftal. Binnenkort wachten de voetballen de militairen twee interessante rei zen. Op 23 november spelen zij op Corsica tegen Frankrijk en korte tijd daarna volgt het duel tegen Portugal. Wim Jansen verheugt zich op die uitatapjea, hoewel hij bet Op vliegen niet erg begrepen heeft. „Toen we laatet naar Turkije gin gen, was ik doodziek. In een tram word ik al misselijk, laat staan in een vliegtuig". Maar eerst op 13 november AJax-Fe ijen oord. wim Jansens ogen beginnen te glinsteren als hij zegt: „Iedereen rekent er op dat Ajax gaat winnen, maar ik moet het nog zien. Onze achterhoede is op het ogenblik bijzonder sterk. Het is heerlik om met Kraay en Israël achter Je te spelen. Ik geloof niet dat er op het ogenblik In Nederland een sterker duo is. Ze maken m'n WIM JANSEN ..„ik spaar me nooit"... >P makkelijker, Wanneer ik door een tegenstander gepasseerd word, hoef ik niet direct bang te zijn voor een doelpunt." TS7IM JANSEN voelt zich erg ge lukkig op het middenveld. In de jeugd heeft hij ook we! in de spits van de aanval gespeeld en noodge dwongen heeft Feijenoord hem dit Jaar een paar keer op de linkervleu gel moeten opstellen, omdat Coen Moulün was geblesseerd, maar «Un voorkeur gaat uit naar een plaats in dc mlddenllnle, waar hij de volle ne gentig minuten actief kan zijn. Zijn goede conditie maakt hem dat mogelijk. „Sittardia vond ik tot nu toe de zwaarste tegenstander, Te- gep Go Ahead hebben we het ook moeilijk, gehad maar alleen maar |n' het eerste half uur". Wim Jansen is een Fe ij en oorder in hart en nieren, hoewel zijn wieg niet in Rotterdam-Zuid heeft ge staan. Zijn ouderlijk'huls staat op de hoek van de Je Pijnackerstraat en de Bioklandstraat op een steenworp- afstand van de plek, waar Coen Moulijn Is opgegroeid. In de buurt wonen vele Xerxes-su pporte rs en vnder Jansen ging vroeger vaak naar Excelsior kijken. Uit Kralin- gen krijgt hij dan ook nog eens het verwijt te horen: „Waarom heb je Wim niet-hier gebracht?". (ADVERTENTIE) Wij hoeven U niet* te vertellen ...de prijzen van móole wollen rokken zijn genoeg bekend... en onder de twintig gulden zult U ze niét licht vinden... Maar morgen begint 't ...dan verkopen wij deze wollen rok ken-In een fraaie Shetland kwa liteit, tij prima pasvorm en'ge heel gevoerd, voor nog géén dertien gulden. Morgen om 9 uur begint de ver* koop van deze wollen dames-, rokken, geheel gevoerd, In de .maten 3St/m 46, In dlv. kleuren voor tnfft .Utf of ichrlft, hut, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. In oktober werden 35 auto's gestolen drie scooters en een motor. De volgende voertuigen zijn tot nu toe niet gevonden: 1. Pers.auto Ford Zodiac, blauw grijs, kenteken ZD-82-01; 2. Pers.auto Fiat 1100, lichtgrijs, kenteken RX-76-79; 3. Pers.auto Citroen ID, donkergrijs, kenteken 70-03-BS; 4. Pers.auto Citroën 2 CV, licht blauw, kenteken BP-15-74; 5. Pers.auto Citroën 2 CV, lichtgrijs, kenteken BD-94-12; 6. Pers.auto Volkswagen bruin, ken teken ZX-18-19; 7. Pers.auto Simca 1000, crème, ken teken ME-48-79; 8. Pers.auto Chevrolet, lichtblauw met zwart linnen kap, kenteken ZX-75-27; 9. Pers.auto Citroën 2 CV, donker grijs, kenteken AK-92-60; 10. Pers.auto Fiat 850, lichtblauw, kenteken 31-74-BD; 11. Pers.auto Citroën 2 CV, rood, ken teken FT-90-67; 12. Scoot ermob lel Messerschmitt, ge broken wit, kenteken MP-39-39j 13. Pers.auto Opel Rekord, blauw, WES A 595 (D); 1. Scooter Vespa. blauw-grljs, ken teken SZ-46-89; 2. Scooter Lambretta, grijs, kenteken VE-16-44. Bij aantreffen gaarne bericht aan de afdeling Autocentrale, telefoon 143144 toestel 3603. .1 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Wet houder mr. H, C. G. L. Polak heeft gistermorgen een bezoek gebracht aan de minister, van volkshuis vesting en ruimtelijke ordening drs. P. C. W. M. Bogaers. Doel van. dit bezoek was de bezorgd heid van de gemeente Botterdam over de grote verliezen die zij lijdt bij de bouw van woningwet woningen. Naar de wethouder gistermiddag in de raad bij de behandeling- van een! voorstel tot de bouw van 30 eenge-j zins woningen aan het Prinsenplein mededeelde, heeft het onderhond; met de minister nog geen resultaat, gehad. De wethouder had vorige maand te. kennen.-gegeven dat de verliezen van: het grondbedrijf blijven toenemen en „ondragelijk" worden. Omdat het de-! partement van volkshuisvesting bij de vaststelling van de' financiële re geling voor de worüngwetbouw de grondprijs als sluitpost 'beschouwt, moet de gemeente op iedere woning duizend tot vijfduizend gulden bijpas sen. De tijd zou wel eens kunnen komen dat de gemeente haar be moeienissen met de woningwetbouw zou moeten staken, zo zei de wethou der toen. Naar de heer Polak gisteren me dedeelde heeft, het gesprek met de minister geen enkel succes gehad. „De standpunten zijn onoverbrugd. De gemeente verkeert in een afschu welijk dilemma. We zullen op de zaak verder studeren." Wel konaigdé hij een nieuw gesprek met de minister Het voordeel tot'bóuw van de een gezin swontngen werd aangenomen. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, vrijdag. Ondanks de geringe belangstelling gaven Franc Ine en Henk Abblng uit Am sterdam gisteravond in de Lantaren toch een voorstelling met hun poppen theater onder de titel „Met handen en voeten". Het echtpaar werkt voornamelijk met hfihdpoppen en treedt zo nu en dan zelf ook vopr de-kast. Het pro gramma bestond uit verschillende stukken, zoals een circusvoorstelling, „Kip uit. het vuistje", '„Een vreemde zwempartij", enz. Ook vanavond en morgenavond worden voorstellingen gegeven om 20.15 uur. Bovendien is ermorgen middag nog een voorstelling om drie uur. ADVERTENTIE Niet al onze klanten hebben centraal verwarmde slaapkamers en daarom Is 't dubbel nodig, dat ook - neenj Juist de kinderen lekkèr-warm gekleed naar d'ro-. menland gaan. Tricot kihderpyjama's, van binnen warm geruwd, de Jasjes In gezellige kind er dessins, de pantalons In effen bijpassende kleuren. 10-12 Ir. Morgen om 9 uur begint de verkoop van deze katoenen Tricot kinderpyjama's, voor Jongens en meisjes, voor.de leeftijd van 2-12 Jaar,, voor prijzen, die U geen tweede keer kunt verwacht^ Gain tel. of ichrlft. int. (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) Als U morgen naar de stad wilde gaan voor een pullover... en een prijs van twee tientjes'lag U wel ...kom dan eens langs, dan kunt U geld verdienen. Want morgen verkopen wij deze uiterst, elegante en toch zeer behaaglijke Acrylic pullovers (speciaal In grotere maten), In een pracht model met flatteuze kraag en lurex garnering, voor Iets méér dan elf gulden. (Van onze sportredactie) VOETBAL Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze modieuze pull overs ptet lurex, speciaal voor grote maten 42t/m4B, In diverse kleuren, w.o, zwart flesgraen en grijs mëlée, voor wart, m 6Mn «f Khrlft. tot, ROTTERDAM, vrijdag. Competitieleider Thfjs Jansen moet de schrik om het hart sUn geslagen. Een strenge, vroege win ter kan catastrofale gevolgen hebben voor de afwikkeling van de dit jaar zeer uitgebreide programma's van de eerste cn tweede divisie. In deze afdelingen kan men zich maar weinig vrije zondagen permitte ren. Dat Is dan ook de reden waarom er voor de komende Interlandzondag (Nederland—Tsjecho-Slowakije) in de eerste en tweede divisie een volledig programma is vastgesteld. Rotterdam en Schiedam blijven tn de betaalde sector niettemin van com petitievoetbal verstoken. SW gaat naar DFC,J Excelsior naar Baronie en Hermes DVS naar Helmondla. Over maas en Ncptunus kunnen daarvan profiteren. Overmaas speelt om twee uur tegen SVW en Neptunus om twaalf uur tegen UVS, De opstellingen van de semi-profs zijn: SW: v. d. Velde*, Hazebroek, Van Dongen, Van Leeuwen, Ris; Bax en Van Beek; Hubert, Van Dijk, Rjjkuiter en Corpeleyn. Excelsior: v. d. Wekke; G. den But ter, Luck, Muhlenbruch, Teeuw; Weber en Mtuvne; Kalkman, Beek, Stulvenberg. en Bassant. (Militair A. den Butter Is wegens een oefening in Duitsland niet beschikbaar). Hermes DVS*. Bravenboer; Monster, v. d. Helde, Rilke, Marree; Flaes en v. d. Burg; Valk, Van Kooten, v. d. Griend en Heikamp. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrtfdag. De af deling Rotterdam van. de VVD wil de contacten tussen kiezers en gekoze nen gaan verstevigen. Daartoe zullen maandelijks leden van deze party, die zitting hebben In vertegenwoordi gende lichamen; spreekuur houden In hotel Regfaa (achter het Centraal Station). Het. plan dat gisteren bekend werd gemaakt, beoogt het onbehagen dat er bij het publiek leeft, tegen te gaan. De Rotterdamse afdeling van de WD meent dat de politieke partijen ten aanzien van -dit onbehagen dé hand in eigen boezem moeten steken en al het mogelijke moeten doen. om de bezwaren bij het publiek uit de weg te ruimen. De kiezers (men hoopt ook op niet- WD-stemmers) kunnen iedere eer ste maandag van de maand (dit met ingang yan 7 november aanstaande) met hun' ideeën en opmerkingen bij de WD terecht. Bij toerbeurt zullen de volgende le denvan de VVD zitting houden: me vrouw H. van Someren-Downer (lid Tweede Kamer), mr. H. E. Koning .(lid Provinciale Staten), jhr. mr. G. O. J. van Tets, mr. A. Geurtsen,'ir J„ A. Heukers, dr. C, F. Kartsen (al len lid van de Riinmondraad); me vrouw ir. M. G. Endert-Bayle (lid Rljnirtondraad en gemeenteraad), mr. K. Staab, W. Baggerman en drs. L. van Leeuwen (allen lid van de ge meenteraad) fADVERTENTIE Van tijd tot tiftd stellen le zers van deze rubriek mü de vraag „Weet u misschien een adres, waar ik mijn oude meube len kw(jt kan?" Steeds antwoord ik: Mevrouw (of meneer) hak ze in mootjes en geef die mee aan de Roteb. In de meeste gevallen is dit namelijk de enige manier om van oude tafets, stoelen en kasten af te komen. Opkopers geven er geen cent voor. In het gunstigste geval z(jn ze nog wel eens bereid do rommel weg te halen tegen vergoeding. Zijn er nog meet* mogelijkheden? Ik heb het me afgevraagd en ik ben aan het bellen geslagen. Bij een aan tal sociale instellingen. Bijna overal moest men tot zyn spijt meedelen, dat men geen oude meubelen meer kon aannemen. By het Leger des Heils kreeg tk te horen: „Meneer vroeger hebben we dat wel gedaan, maar we zijn er mee gestopt. We kregen zoveel oude rom mel, die we niet kwijt konden raken dat we er zelf mee naar de Roteb moesten". Bij enkele andere instellingen, zo als de Unie voor Vrouwelijke Vrij willigers kreeg ik iets dergelijks te horen. Er is bijna geen vraag meer naar tweedehands spullen. Toch moeten er tientallen mensen zijn, dacht ik die met een behoorlijk tweedehands meublement „uit de brand" zouden zijn. Maar vindt die eens? Na lang telefoneren heb ik iets gevonden, HuUeBARTO (tehnU voor (Uk- lozen) aan de Ueemraadssingel 244, tel. 232770. Hier kreeg ik tot mijn grole verbazing: te horen, dat men „nor wel eens In goede staat verke rende meubelen kan gebruiken". De ene keer is dat een tafel, dan is weer eens behoefte aan een kachel, een linnenkast, een kinderwagen of kin derstoel ook kleding (goede kleren natuurlijk) ls welkom. Nu is het niet de bedoeling, dat iedereen, die wat op te ruimen heeft onmiddellijk Huize Barto gaat bellen. Anders krijgt men daar binnen de korist mogelijk? tijd een pakhuis vol. Geef uitsluitend in goede staat ver kerende „handzame meubelen". Dus geen ouderwetse, loodzware bakbees ten. En dat is ook heel belangrijk houdt u aan uw afspraak, waar- mee ik bedoel: als u heeft afgesproken dat enkele meubelen op die en die dag daar zullen worden afgehaald, zorg er dan voor dat alles klaar staat. Zet dan die meubelen niet bij de vuilnis bak neer, otndat u dat op een gegeven moment makkelijker uitkomt. Dit mag misschien vreemd klinken, maar zulke dingen gebeuren. Het ge beurt ook, dat helemaal voor niets een verre rit met een vrachtauto wordt gemaakt. Omdat mensen zich niet aan hun afspraak houden. Zouden er nog meer instellingen «ijn, die raad weten met gebruikte tafel», stoelen en ledikanten? Ik weet het niet en daarom nodig Uc ze bij deze uit aich bij mij te melden. Grijpt uw kan». Uw adres en telefoonnum mer komen met een vette letter in hel dagboek. (Let wel, dit verzoek geldt dus .niet voor particulieren die iets op te .rui men hebben, maar voor tehuizen e.d. die graag oude meubelen willen heb ben). Misschien blijkt, dat er nog een he leboel mensen zijn die geholpen kun nen worden met goede tweedehands meubelen. Dan nog dit:, al minstens drie keer heb ik gehoord, dat er ergéna in Rot terdam een instelling moet zfjn die oude meubels verzamelt, voor buiten landse arbeiders. Ik kan die instelling niet vinden. Wie er meer van wéét wordt verzocht mij dit te melden. Van de oudé meubelen komen we vanzelf bij de oude kianten. Ook daarover krijg ik nog vrel eens vra gen. Welnu met oude kranten liggen de zaken heel anders. Daar hoeft u beslist niet mee te blijven zitten. In de eerste plaats is daar het Leger des Heils, dat er voor zorgt dat u van overtollig drukwerk wordt bevrijd. „Oude kranten tvorden door ons al tijd opgehaald", zegt een functionaris van het Leger des Heils.AUew het duurt wel twee of drie dagen voor toe tanps kunnen komen. De meeste men sen toillen echter, dat we dezelfde dag nog komen, maar ddt gaat nu eenmaal niet alHjd." ATAANDAG 7 november aa begint fa het gemeentelijk voorlichtings centrum „Open Boek", Kruisplein 1, fa samenwerking met de ulo-commis sie voor. buitenschoolse ontwikkeling; en ontspahnfag, een reeks lezingen met films voor de hoogste klossen van ulo] en nijverheidsonderwijs. j Niet minder dan 85 klassen uit deze' sector van het onderwijs gaven zich op voor een bezoek, dat tot doel heeft de betrokken leerlingen op de hoogte - te brengen van dé enorme on twikke- ling van atad en haven na de Tweede Wereldoorlog. I De lezingen worden; in verband met de vervroegde examens in hét komende voorjaar, gehouden tot 8 maart 1067. Elke morgen en elke mid dag zal steeds één klas die" gemiddeld 25 leerlingen telt, in hét „Open Boek" worden ontvangen. Aan dit bezoek is ook een havenrondvaart verbonden. De behandelende stof is gebundeld in een handzaam foldertje, verlucht! met tekeningen: het wordtt aan iedere leerling uitgereikt Voorts is een vragenlijst ingesloten, yen betrekking hebben Maanden geleden, In 't prille, voorjaar, kochten wij erg vroeg, maar ook erg goedkoop, een hele fabrlekspartij wollen kin derpantalons, voor de koude dagen.die nu komen. En als 't zover ls, gaan ook Uw kinderen met zo'n heerlijk warme, sterke pantalon op stap. -Heerlijk warme speel-en school- broeken, in een gedékt blauw/ grijs streepje, met elastieken band in de taille. kinder broeken voor jongens en meisjes Op zaterdag 5 november zal. in de Putsepleinkerïc een grote zang- en orgelavond worden gehouden. Mede werkenden zijn het koor van de Ame rikaanse Protestantse kerk te Den Haag o.l.v. Henry Bldckmon en Koos Bons, organist van de fmmaauetkerk te Maassluis. Hoogtepunten van de avond zuilen op dé plaat tvorden vast gelegd. 'De plaat kan tvorden besteld otf het Welkom Centrum, Ztoeder- straat 52,'tel. 177377. waarvan de vragen E op de Inhoud van de lezing. ,£>e leer lingen kunnen de antwoorden op deze vragen inzenden aam het „Open Boek". Aan het eind van het seizoen wordt nagegaan tvelke klas de meeste goede antwoorden, heeft Deze klas kómt dan in aanmerking voor de toisselprijs. De prijs blijft in het bezit van de klas tot in bet nieuwe seizoen een andere winnaar uit deze competitie V/ordt gekozen. Het „Open Boek" zal bovendien de winnend^ klas een rondrit aanbieden naar Europoort mét bezoek aan. de'Maasvlakte. 1 Morgén om 9 uur begint In de Kleuter afdeling (tijdelijk tweede etige).; de verkoop van deze kinderpantélonSi voor Jongens en meisjes» voor prijzen, die lager zijn dan ooit. y. -• èetU

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1