Overmaas werkte tegen CYV achterstand weg DE MUSSCHEN DICHTER BIJ KOPLOPERS RDM van laatste plaats af m S VW bedwong DCV: 1-0 EBÖH door Roodenburg verdrongen Mosman bleek na barrage de sterkste eaaamaa Feijenoord en Sparta wonnen Argus gaf RZ afstraffing Transvalia blijft winnen SPORT Amateurderby eindigde gelijk: 2-2 ïeSïï 2jr23Sir?iH;i,ts?ss Supporters van Inter boos over 0-0 tegen Rome MÊÊrn sws Aanval van RZ afgeslagen Sta? itg ïSu, .tog tol: to» SSS"* Spart*, naar Zeist S - maandag 14 november 1966 (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zondag. De amateurderby tussen Overmaas en CW i* voor ruim 4000 toeschouwers in een gelijkspel geëindigd; 2-2. Overmaas slaagde er in het laatste half uur een achter stand van 02 weg te wer ken. De wedstrijd begon sensatio neel, Al na twee minuten maakte Vermeulen zich handig vrij en gaf een goede dieptepass naar de snel le Van Baaren, die doelman Jas pers van dichtbij het nakijken gaf. Nauwelijks een minuut Uier werd de Ovennus-aplts onjuist naliW feiet- Deelman Kotlerfnk stepte met een schitterend* sproet* de door Lulhart keihard en me* veel effect ge nomen vrfje trap. De strijd kreeg nu een kalmer verloop. Weliswaar vost- b*Me CW »sn stak beter daa de os- nauwkeurig Ptsatmnds f aaibaren, doch hst aleagde sr niet tn Jaspers te E«n paar minuten er onverwachts san toen uit Amsterdam dat Platen On van neig er nao gsassra. net waa oe [S kaar dat da aanhangers van CW In hat veld gingen da listen onver- stóovtaar verder. Twaalf minuten na de rust brvfct Hollsrhoak da «tand op 0—1 na een «norms miseer van aan- voerdsr-sDll Boa. Ds ploaavan Thomaa wterp daarna meer mankracht in da aanval In de 04a minuut had dit auocaa, boan Xutte- rlnk bli sen hoes voorset Mulder in het gericht raakte cn Luthart van de verwarring gebruik maakte om de bal in de touwen te jagen (1—2). TEGEN DE PAAL Nog feller gingen ds gastheren In het offensief. Een kwartier voor Ujd mochten ait op de rand van het atraf- aohopgebled een vrUe trap nemen. Linksachter Rood here kwam naar vo ren en knalda tegen d* paal. Ds CW-verdedlging raakte in pa- niek en beging onnodig overtredingen. Vijl minuten voor het einde brak Lut hart op rechte door, maar juist voor dat hij een voorset wilde geven, werd hij door Krauweel ten val gebracht. De, door hem ganomsn, vrije schop belandde op het hoofd van Mulder, die met eert geraffineerde kopstoot Kutterink voor de tweede maat passeerde, 22. (Van ease eorrensgoodeat) GORING BE M, Bondag. Een ver rassend schot van seker dertig meter afstand hasft SVW tegen DOT een 1i aege opgeleverd. Het was voor de rust een gslijk- opgaaode itrüd. De verdedigingen blek an by beide ploegen het sterkste deel te aUn. Slechts eenmaal werd doelman Visser in de eerste helft ge passeerd. Van seker dertig meter zond Den Breejen een hard schot In, waar door de Krimpense doelman totaal werd verraat. Wel «loeg DCV terug doch het kwam niet verder dan een goede Inzet van Noorlander waarbU de bal van dc 1st weer het veld Insprong. In de tweede helft hebben de 1000 toeschouwen niet veel bijzonders meer gezien. SVW had een licht over wicht. maar strandde steeds op doel man Visser- Aan de andere zijde kon DCV ook geen vuist maken, zodat het MJ 1—0 bleef. MILAAN, sondai. Interna»tonale Milaan, de Italiaans* voctbalkam- "i er niet In gtelaasd hst 3* e record van inventus Turijn, om in de s«nte acht cempstittewed- trilden geen punt vanpesMa, te «v*« naren. Inter, dat rtsds seven «vsr» winningen had behaald apeflde e» eigen terrein met 0—0 rsUJk tegen AS Rome. De teleurstelling van d# Inter-au pporiera wat to graat, dat sij na afloop de apeten» van R«m« an de TorUnae scheldarechter OomslI» mst ■tenen bekogelden. Drie speten van AS Rw, {too. CarpenslU sn Strsaa, hepen hlsrbü verwondingen san het haofd op sn moesten In een stekenhnts werden be handeld. Van da bne. waarmee de Eomeluen de thuisreis moesten ma- ken werden de ruiten Ingeslagen sn da carrosserie awaar beschadigd. De uitslagen luldan: Milaan, di nioen, Is e jaar oode r dat In de t mei I veotua mst IJ au (Van ottse sportredactie) ROTTERDAM, somUgIn de eerste klasse B ia EBOB door een 1—S nederlaag tegen Unites de leiding aan Roodenburg kwijtge raakt, De Roode»burgers maak ten tbota tegen VUC geen font (3Q). Ondereen verbeterde SVW zijn positie enlguine door DCV met I0 te verslaan. Papendrecht en Gouda deelden de bult (23) en Overmaas veroverde een kostbaar pont op CW (21). De stand luidt: Roodenburg I t I 2 11 IS—I SBOH 9 5 9 9 U 19-10 Unite» I 9 1 S 11 19-13 CW 9 4 1 4 9 tt-U uvs a i s i a Neplunu» 9*93 9 19-19 Gouda 1 9 3 3 9 14-13 Overmaas 9 1 1 4 9 19—14 VUC 9 3 4 9 1—10 Psj^endrecht 4 Z I 14-1T ■VW 9 1 3 9 9 9IT DOELMAN JASPERS van Ovsr- maas haoft CW c«n kans ontno men door zich moedig op ds ba! t« storten. VOORZITTER COR KIEBOOM heeft de debiele van Feljenoord In Amsterdam niet meegemaakt. Tezaman rr>e4 enkele andere be stuursleden van Feijenoord wa« hij zondagmiddag toeschouwer bij Overmaas—CW. (ADVERTENTIE) Ali U normui 1.98 of maar beualt voor zo'n bol fraais a port wol, dan kunt U zichzelf sn Uw gezin méér luxe kleding veroorloven als U dia bol nu koopt,-par 100 grtm voor nog g44n een gulden dertig. Sterk* iportwol, In, «sn geluk kigs combinatie van wollen en «ynthetische vezel» (meer sfljfr-' vsit), 4-draadi, dut lekkar vlot ultbrelsnd, In magnifieke kleuren. Morgen begint de verkoop vu» deze warms «n toch slljtvaits aportwol, i-draadt, In de. kleu ren wtt, rood, bleu, marine, grijs, inthradst en meigroen, per bol van 100 grtm tel. mf thrift. 9*>t ROTTERDAM, zondag. —Het herstel van De Musachen tegen Fluks lag in de lijn der verwachting (31) maar het zette extra zoden aan de dyk nu Leonldaa erin alaagde ODS fraai op eigen grond een gelük spel af te dwingen (I—I) terwyi Laakkwartier het bij RKAW ook al niet verder dan een puntenverdeling bracht (2—2). RVC komt hier geducht opzetten. Nu weer won het vop HBS (02). Met Flukg ver loor in 2A ook hekkeiiluiter Westlandia. Gaat Blauw Zwart won met 21. LFC kwam weer eens ouderwets voor de dag door Alphen met 30 te kloppen. L«4der GRV In 2B had een goede dag. In Gouda klopte het DHZ met S1. tcrw(jl de naaste concurrenten HOV en ZwUadrMht respectievelijk ub VFC (00) cn RFC (22) een punt moesten afstaan. Spartaan "20 moest de aaperlo- riteit van DHL erkennen (40). DCL Is de eerste geweest die oen ONA een punt heeft nioeteu afstaan; 11. Met HOV verspeelde ook DH8 terrain. In Schiedam kwam hel tegen Emma niet verder dan 1t. Stonden ïA ODS laakkwartier De Musechetl RVC RKAW I^onltlM Alphen HBS i.rc Hl. Zwart Flux» Westlandia ZB; 14 CSV 14 HOV 13 DKI 12 ZwHnd recht ii nrc 9 Spartaan "30 9 DCL 7 DHZ 9 vrc DHL 3 Emma 2 ONA (Van oom sportredactie) ROTT3UAX. seadag Coal kou mat grote mestte ss» gelijkspel behalen la de rilWfdtriid tegeu SpoorwlJk jS—3). Hat Mé galak ést «warrant BMT met 0—4 verleer Van nwaer.op DONK. is 49 kraag koploper BMV m« iwd«ria*| w atlkkan vso iJnio (3—1). Oraot wu d« gverwinning dia l*kk«rk«n la 4r op alia* terrein wlit t« behalen oj Schoonhoven (9—3). In 4H vtrllat ROM door de overwinning op Geluk vogel* (4l) de laatate pUati. oav—DI1Z 3—1. Een a porti et dual me! heel goed voetbal. In de eerate helft Krevcn da voorwaartsan aan beide rijden «o#de kansen, doch re wielen er geen gebruik ven la uitkan. Pa» en kale minuten voer ruet bracht Smit» de aUnd op 0—1. Ook tn de tweede helft bleef ds ttrtjd open on Mn bslda lijden ward wel fel doch uitent correct gespeeld. BIJ aen lUUg over stapje van Brem kwam De Jong tn goods schietpositie en het we» 1—1. Wat later echoot dezelfde De Jong een vrije trap in ds ullerete bovenhoek: 2—1. Even wee DHZ •angsaUgon, doch hst wlat sich te herstel, len. Maar euccae bles/ uit voor ds Rotter dammer». Det kwam vlak voor het sinds aar. rte andere kant toen Brem de eindstand op 3—1 bracht. De MBaachen.Plek» 3—1- Zonder tot ■rooUe daden te hoeven komen heeft Ds Muaschen een pover nuk» naar de neder- lu( gedreven. Moreltlk det Etuke rl"h tibial»» Uose^errte naren op 1—0 kon bronven. Het wu echter vlue gebeurd, went reed» enkele minuten later torvde v, d. Moet na een voorset var» Ds Qraaf mst esn ferm irhot voor '1—1. No* voor ruat drukte Ds Muaschen Fluks naar esn achterstand. Dal deed Roodnat ln de 39e minuut; 1—1. Na ruat was de aardl-heid er helemaal af. toen uit esn eoede voorset Verhey de «land op 3—1 konte. Het wae voor De Vueaehsn genoeg en fluks mi»te de nodige krachtom er ent»s verandering ln >11 n voordeel ln een te brengen. ONA—DCL 1—1. fel he-on ONA hel do-l van DCL 1e bestoken, meer doelman v. d Meid* wist door enkele »»ve# doeln»nten te voorkomen, Geluk had hit toen De Groot aan de noodrem mor*» trekken en de M*r- voor toaeekende at ra f schop door Vsn Delft werd naast -esrhoten Tot acht minuten voor hst «Inde van de snerversnds strfld bleven beide ploe-en vrwhtelooa vechten voor esn beelUstne Toen was het del. on der enthousiast gejuich van de Gouwenaar*. Bosehetm uit een voorset van Van Llngen de arors on l~fl bracht Hel wanhoopsoffensief van DCL had «ue- cea tosn de mee on"eruk>e l l"«hur» hti echot van Ven Zanten de »techta «rlipsnds doelman v. d Heuvel alsnog wUl te p»a- •ererv 3 DIIL—Spartaan 'II 4—S. VenDend m»«r toch ook wat eeflatteerd waa de r»f» die ds Dal/tenaren op esn wesr met drie vtnaller» •pelend Spartaan behaalden. DHL we» vooral «evserlUk door hat duo Schilpsroort-v. rt. Stiet, dat ovenwei niet alleen eoed aoeel^o doch oak van doelpun ten maken wtel. Reeds na enkele minuien verschalkte Dukker doelman Van Gom (I—O) maar voor hel overige kree" htj noch Penmen, slln colleve ean rte andere kant veel te doen. Del werd nu ruit wat hem betreft een beetje andera, Uit ds vete gsvaarltlke aan vatten scoorden rs»p. v. d- Stiet IS—0! sn Schllpsroort (3-0». In een motUIJke altustte maakte rechtsachter Be ure la van Boartean ds eer voor Spartaan voor t grijpen, maar hij ichoot ds strafschop dis Kil mocht ne men naast. BwUndractrtRFC 9—9. De thuisclub be gon fel op winst te raten en hok wm dar ook late te sen ds verhouding la, dak RVC door stek na 10 minuten ds leiding nam O—l. Na dik doelpunt moest RFC echter weer terug sn da gel tl km «kar hing reeds in de lucht toen Zn gal bert sen strafschop wegen» esn fraaie voorset kopte Hollander de ge lijkmaker in en neg voor ruat bracht Da Wil uit een pas» van Hollander «te stand op wist te bepsrkan. DM kwam weer van de voet van Stek; nu uil een bekeken pass-je van Van Huukstoot: 2—9, vrc—HOV p-4. Een strijd waarin, niet eens sublieme defensies, weinig moeite had den mei de ean belde zijden ppvere aan- vulellnlea. De thuisclub had voornamelijk in de eer- minder itsrke momenten van dg Rotter damse achterhoede. Doch don bleek doel man Druilt*, dia zeer goed op dreef wal een niet te nemen hlndernle. In de tweede helft krecH HOV wat meer lucht, doch roer al eens een gelexenheld tot acoren ontstond, dan werd die door p.m. Verveer en Koop man om zeep gebracht. ODSl.tonJdsa 1—i. Zen hsurlg multaat van de Rotterdammer». Bovendien esn re sultaat waarmse teidsr 0D8 dubbel sn tUk tevreden kan ujn, omdat «te weer uitste kend* doelman Suiker pas in de laatste minuut van d* wedstrijd moest i wicht sn Het was van belde kanten «en goede wedstrijd waarin belde doslen. beurteling» ln gevaar waren. Aan de Rotterdamse kant stond echter, wanneer de achterhoede met Hendriks en v. d. Broek sis uitblinker! al in de tweede helft viel het eerste doelpunt. Dat kwam van rechtsbuiten Kerkmens na «sn keurige solo: 0—1. De achterstand dreigde- zelfs groter te Worden tosn middenvoor Wanden esc kogel afvuurde, dis echter door Invaller-doelman v. d. Matten van OD8 keurig werd gestopt aen, m»»r eenter zueia man iu ds laatste minuut. Toen liet linksbuiten Van Bysdsn san voorzet loa waaruit ds bal door van Rosmalen onhoudbaar langs Sui ker werd gejaagd: 1—1. DERDE EMM-TOERNOOl (Via «ni« sportredactie) door de schermveranlgln* Eendracht Maakt Macht voor ds dorde maal ge- organise erd u bel toernooi in „Lom merrijk" heeft Frans Moraun vsn Sbsll Amsterdam in de e*rst« afde ling beslag op de ecrate plaats gelegd. H|) versloeg in de barrats Kirdotna vaa Kaal Abraham* nit Den Kaag. Van do in totaal 03 deelnemers kwamen er 64 ln de tweede sfdsling uit. N« een bijzonder feUe *tryd ein digden vier schermen met 3 overwin ningen bovenaan. In de barrage ver overde H. Haertlein van df KOSS met één treffer minder ontv-neen dan H. Vogelaar van het orf.dfrsr- de EMM ds eerste plaate. De uitslagen van ds twee ftnals a';•«- liegen weren; Hoofd* sn sent* klasser» Adam Gelder (Zaal Abrahams) 1 ovenr.i i- Dijksman (Xasl Abraham») i ovsrw,; H Hsenen «Zaal Vandsrvoodt/Rotterdam) I ovsrw. Tweede klaas*rs i. H. Haertkem iKOSS» 3 overw. (na bar rs gel; I. H Vogelaar <XMM/R otterdam) 3 ovsrw; 3. Vennoten (Pand* S Rspoat) 3 ovsrw 4. Ssirmal (PANl 9 oyer»,! I Kruithof (Adsra ftela/Uuweht) I overw.; •- Hunts (Adam Bete) I ovsrw. Speorwljk—Coai j—3. LaaendUk bezorgde da Rotterdammer» da leiding, SpoorwlJk kwam gelijk, maar Aad Valk mukls sr nog voor rust 1—1 van, Met twe« mooie doelpunten kwam SpoorwlJk na rust aan ds lakilflg Vtsl moeite kostte h*t de Rot terdammers om gelijk te komen, wat tegsn het sinds vis Bpilmbsr gelukte. OPI—Sehisbrosk schoten bstüe voor kale r v»n s... Hst gchiebreek-offenstef leverde sen doel punt van Schoenmaker op. OPI nam hier na het heft in haatten. Woutem bracht de Uaio—aiHV 3—1. Na drte doelpunten v«n Snoek en een SMV-trefferr vin Storm He pen de Rotterdammers vsrgeefi storm op de UN10-de fens te, RockanJ*—Zutdertter 1-9. Binnen twintig minuten had Zuiderster door doelpunten van Jtessngsrten. Ruitenberg en Nlissen (strafschop) reed» «en 3—0 voorsprong. RCD— Belvéatre 4—2. AentrekkellJk spel van belde kanten. Roos kopte da stand neer 0—1 maar twee minuten later was het al weer gelijk. Toch waren de Rotterdammers op dit moment eterker. Lempke zorgde voor een voorsprong sn voor de gelijkmaker Toen hU terugepeelde, dook Blankenstcln finaal over de bal. In de tweede helft greep RCD de overwinning. M er wed*progress 1—1. Ds hard spelen de gastheren namen snel een voorsprong- Hst In da meerderheid zijnde Progress kwam door Van Aken gelijk na goed aan geven van Echlmmer. Het keiharde schot van Van Zondert, dat ln het Msrwedo-doel verdween maar na do Ijzeren steunbalk wear In het vaid ketste, werd servt deer scheidsrechter Kamp goedgekeurd magr la ter op advtea van de Me rveds-grensrechter geannuleerd. RDMGeluk vogelt 4i. Na een Incident met de Gslukvogcli-mlddenvoor Smit na men de gaste» i'> oa .-ede helft tegen de verhouding ln rw oo-- *»*on>t. Het met drie junioren spetende RDM maakte snel door middenvoor Hoek gelijk. Van Woerd maakte er 3—l van en Hoek bepaalde later de stand op 4—1. 4 C Coal a DONK 6 BMT a GDA f PDK 8 Ooievaars 1 wsridkucvsen a t«xm 8 Spoorwtek Qouderak S Postetta 4D Paraat Vrsdsnburoii De Hollandiaan I Postrtujven OiWso Bk esc Petfte D3V IB OtXJ Urtlo Oroenewsg SMV Woerden MoercapeUe VEP Moordrecht Boskoop Schiet) roek Oudswatar IP 's-G rovend. Hardlnxvetd Sciwonhoven IFC lekkerkark ASW 13 Merwaboys 19 Zuiderster U DZB 9 ARB 8 Rookanje 1 7 4 G Tecf.ro RCD FICS 3 Belvédère Hoek v. HoII DIS 14 31. Vo'hsrdsn 19 Poortugssl n ssw 10 Oud Beljerl. I Strijen I 7 4 H 9 DRL 4 WCR 3 Hekelingen 3 PTC Progress Gehrk vogels tl Voorwaarts 10 Msrwsde 9 RDM 9 Msrténit 9 SVDPW 1« 9 13 a to t A snsdarn a 4 Quick B zere D« Zwerver Ter Lseds I 14 De Gsusen a 43 OHO a li GWV a 11 Zwaluwen (0 19 10 1» 10 13 «w BETAALDE RESERVES (Van mm »pavtr«daea«) ROTTERDAM, «uuUff. B<j betaalde mimi MuMi Iwta üa Fraak°Pr£S«v B«aii MMtan MS Kparia arana Vrtêeb en TT' Feijenoord maakt* een tlad ma een la nis reeka van nederlgfeo. De ata- cUonreeervea klopten Heraelea nwt 0 door doelpunten van Van Daele (9z). Theung (lx) «n Van der Veil SVV verloor op eigen veld met 10 van DWS. Dealend i» 14-11 Vslox 14-1» 14—19 e a pL to robvteflng BASKETBALL ROTTEHDAM, zondag. Het voorat technisch zeer knap spelend AMVJ heeft zaterdagavond in de E- hal voor de heren -ray onklssse ABC'60 met 6356 veralagen. pij de Rotterdammers, die bij rust; met 27—18 leidden, waren Delaon'en Wolsdh. met belden een totaal van 17 Ïescoorde punten, de produktiefsten. n de hoofdklasse heren kreeg RZ na rust eon afstraffing van Argus. De eerate helft waa vrijwel gelijk op ge gaan (1819) maar toen barstten het offensief van de gasten los. Met een score van 592D namen ze ruim af stand van de Rotterdammers (47 78) bij wie Ruud Harrewein tot een score van 18 punten wist te komen. In Haarlem was BOB voor de ere divisie dames bij HOC te ga6t. De uitslag werd 45—27 voor de gast vrouwen. Verdere uitslagen: Dl: BOB 2 BOB 3 22—10. D2: BOB 4—Blue Birds 23—11. Hl; BOB 2—Arrows 45 —26. H2: BOB 3—AMVJ 3 3S—34 BVHHBCR 65—24. JJA: BOB b- BVHH a 42—23; JJB: BOB d—Arrows 2—85. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zondag- Sparta gaat zich la het sportcentrum van de KNVB ln Zeist voorbereiden op de tweede wedstrijd tegen Servette. De Spangenaren trekken zich dins dagmiddag in hun trainingskamp terug. Trainer Mlel Coerver zal twaalf spelers uitnodigen: de elf die dit weekend tegen NAC speelden en VrÖsch of Vidal. ia— (AD VERTENT/E) nu... beduidend goedkoper Dubbribrwd* kraukherstri- l«nd« nbralon fantas!* «n JapontwMd*~ extra voordallg door de grot* breedte, In prach tige kwelltelten, morgen voor een bijzondere jubileum prijs, per meter voor nog gttn drl« gulden. Flatteuze «effen In fraaie kleu ren, voor pakjes, jurkjes enz., om voor een prikje Uw garde robe uit te breiden. H!»r»lon Hwps «tn f «sr U|!n 6, wrlw» vu Soa Mjttnttetim, I. kmsUwmtliMKi. kwilii.). èm. lor meulen SLECHTS fn dg eerste helft wist RZ zaterdagavond het bezoeken de Argus in bedwang te houden. Daarna werden de zwart-groenen, van wis hier een aanval wordt afgeslagen, naar een stevig ne derlaag <47—78} gespeeld. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zondas Quick, kop loper in de derde klasse C, moest weder om een punt afstaan. Dwons vr.rlee week VQC Quick een gelijkspel af. nu pres,eer- du sIlkk-rveT ef>t (3-1-. 1 haunt InmttlU opnieuw. Nu werd OVK,,'. met S1 verstegen- Leerdam Spert, da' achter Trstuvslte de tweede plaats bezette, verloor von Hicn met 3—o. Het zakt deer de overwinning van Fiakkee (l.Rio 4—1) ai naar de derde plaats. VerburehAeohu 3Doo- een fout In de Rotterdamse verdediging kon Verburch oen voorsprong nemen maar na een kwar tier wea het door Scheek gelijk. Na rust bezorgde Schell Aeolus een voorspr.ng. Spoedig hiarne nam Verburch op geluk- rife wijt* de leiding, eerst bleef dc Rot terdamse verdediging voor buitenspel «wan en even later rolde tie bal via een eigen speler ln het net. Van Mil zorgde tien minuten voor tijd voor de juiste ver houding (5—3). Jonden door het goede voorbereidende werk van Madsen en werden gescoord door Van Ro»»um, MeJjerlnk en Ouwer- kerk. In de tweede helft werd VCS Iets «terker. Het kon echter niet verhinderen HlUegersberg—Albtesserdotn 5—1. Ded- ger schoot na een kwartier voor Albteuer- dam raak. Holten bracht de stand spoedig in evenwicht, En nog voor rust bepaalde Jan» deze. door het bonutten van een strafschop, op 9—1. Na rust kwam Alblai- sardam niet meer aan de bat. HUIegers- v.d 9—Stolwijk 0—1. Hst sïerker vnelenie EDS was niel in staat de kansen ln d<»!- punten om t» zetten. Stolwijk verkreeg hét enige doelpunt ev»n voor rust, toen het met een uitval de Rotterdamse defensie verraste. Na de hervatting trok Stolwijk xlch tn de verdediging terug en kreeg ED6 niet meer de kans gelijk te maken. Traiuvalte—OW 9—1. Uit een goed doof SJoukes genomen vrije trap kopte Van oe Linden ds gasten naar een voorsprong. Even voor rust plaatste Dalwei aan de andere kant do bol op het hoofd van De Haan (1—i). Na rust «on Rotterdam» offensief, vol spanning en sensatie- De Haan schoot met nog één minuut te spelen het winnen- de doelpunt tn de touwen. CKC—Gertninoi 5—1, Door twee treffer» van linksbuiten Van Wijk had CKC bij rust een verdiend# voorsprong- In de tweed# helft wederom een sterker CKC met doel punten van Van Tuil, Verdugt en Van WUk. UH een vrije scteopn We«rf» enkele mimiten voor tijd voor Germinal «er to ratten. in nam LMO door rechtsbuiten De W«i na tien minuten de leiding. Door directer spel kwam Elakkee spoedig gelijk. In tweede helft was FlaVke* beslist beter kon het door goed «;rulk t* maken vap de kansen tot 4—1 uitlopen. DokbeUUm—HtUeslul» 3—3. Door een fout ln da HilesluUvenie^T-at nam Dub beldam een voorsprong. Offcrmejjer schoet d« stand in evenwicht en Van Saus b#- sorfde na rust Ooetdtjk een niet te mte» ksrvt (1-4). BI} «en doelwonteUng werd de bol vervolgens uit do handen van Hiüeslufs-doelman Van Pelt geschopt die hierna het veld met een blessure moest verlaten. De Jong schoot even voor tijd 4« Rotterdammers naar de verdiende zege. Hloa—Leerdam Sport 3—*. (Set een Prach tig schot scoorde middenvoor Van Rfl vo* Won de openingstreffer. Aanvoerder Jans sen benutte hierna een strafaehop. N» hou uur gaf V«n Rij sen goede vo(W ian Zondat die mv ft h<mbal J» doelman wtet te passeren. Na rust cotHOS- deerde Hlan ds mst goed sdsI verkNS* voorsprong. i> gltckerveer 13 VOC^^M ÏHVV Ho) wijk 0 RA VA TransvoJU Nleuwenhoorn DubbeSI^H ItegsnhH esterkwarL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 3