Wie is onze beste voetballer? Snelwiek was veel te sterk voor Schutters J SPORTUITSLAGEN Ujntfr ^recto .ssy^ösr'-.fcfi 0 T O 1 L M OKA LIJNBAAN ^E5« 35*4» DOLF van EIJK 282900 roTTEfnTffTjfïï?! de wedstrijd WITTER "blom content BLOK QIESSENWEO 41 LAK8PUITINRICHTINQ kblen olie c.v. sintmaartensdijk RETTY STÖVE HAD SUCCES IN VICTORIA Drie Nederlandse équipes naar rally van Monte Carlo Duidelijke zege van RCR op Oosterbeek Van Daisen pnelste op de home-trainer G.S. won ook laatste duel om damtitel SSSsSüW fc? tl fci SXfe-SSL,. itf» iH! peg". 4 - mwuiaig M november 196S F A*m«r«iJlteitt*frMM ta b - Tal. 1I6J7J- Middel)»»* 33* 1*1. 334144 4*H*r4*"i. Sociale Chinese en Indische Alkm pm(Jfd: Op ieder* frirwiltlr «at» «nee si] 4* P remit vrije verzekering voor jarenUnf rijgenot Autosupermarkt CENTRUM N.V. Li r schot* rut rast 3 <.Spsun*« Polder) Rotterdam. TcW.-m. 1S43 66. VOOR DÉ SPORTMAN IS •«n gotdc voeding y«#t fc IJ Sant da*r««or terecht bij Reform hu is Natuurleven 0*tft««df(k 21 TeUfee* 12 27 02 A. Mmwr.ft til Tml 2J0I II fanitefceeiutreat II N*e. -Merkt 14 T«l. IJ 77 71 Ueil.MI.nlr, 14, V. 1«|«W*K^ U{ kfwUf*mt UUMUedetr. Oé*i—dqtsel. Ie». Is* 4 IWTOmW» Da lezers vtn Het Rotterdamzeh Parool gaan «amen met de sportredactie bepalen wie de beste voetballer ls van het voetbal seizoen 1000/1087 in Rotterdam. Schiedam en Vlaardlngen. Hiertoe kunt u elke week voor de woensdag een briefkaart toe zenden aan Het Rotterdamich Parool, Weatblaak 9, Rotterdam. U geeft hierop een cijferwaardering van één tot en met tien voor elke speler van de door u bezochte wedstrijd van de semi- profcluba: Feijenocrd, Sparta, Xerxes, SW, Excelsior, Hermes DVS of Fortuna Vlaardingen. Bijgaand vindt u de waardering van onze sportredactie over J.l. zondag. Aanstaande zaterdag zal in onze krant het uiteindelijke resultaat van deze week staan van uw en onze puntentoekenning. Het gemiddelde van het totaal aantal punten geeft het behaalde weekcijfer aan. De aan het einde van het seizoen opgestelde weekcijfera bepalen dus wie over het gehele seizoen genomen de beste voetbalprestatie heeft verricht. De speler, die aan het einde van het seizoen het hoogste gemiddelde heeft verzameld, wint de zilveren Parool-beker sei zoen 1980/1067. KM ssl seen verwonder Int wekken dit Kerry Biid dtt weekend onte hoogst gewaardeerd" voetballer wu. Ujj scoorde voor FeHenoord vier doelpunten en kreen daarvoor een I, een pont weer dsn Sinus Israil, wiens positie aan dr: kop nochtans onaangetast blUft FEUENOORD: P.e erg Graafland 6; Romeijn 7. Israël 8, Kraay 0, Veld hoen 7; Haak 6 en Jansen 7; Geels 7, Ktodvall 8, BUd 9 en Moulijn SPARTA: Doesburg 7; Ter Horst 7, Laserom* 7. Eljkenbroek 7, Bentzon 7; Karoper 6 en Bosmg 6; Onsmsn 7. Bournan 7, Boeveld 0; Vermolen 5. XEBXE8: Treytel 8: Dorjee 8. Spinhoven 8, Jonclc 8. Fafié 8; Van To ledo 7 en Radcvic 8. Heijermar. 8, Hanegern 8, Jacobs 8, Klein jan 6. SVV: v«d. Velrlcn 8: Hazebroek 6, Van Dongen 7. Van Leeuwen 6. Bax 6; Van Beek 0 en Van Sc hie C; Hubert 7. Vostenbvs 6, Hijkuiter 6 en Cor- pelijp 0. EXCELSIOR: v,d. Wekke G, den Butter 7. Luck 0, Mühlenbruch 7, Teeuw 7; Wetoer 7 en A. den Butter 7; Velberg 8, Murine 4, Beek 6 en Baaaant 7, HEBMEB DVS: Bravenboer 7; Monster 7. v.d. Heide 6, Rijke 7, Heikamp 7; Vatte 7 en Beijer 8; Marree Bakkes 6. Flaes 6, Van Mullem 6. FORTUNA: Eijketenbown 8; Kramer 8, Brilleman 8, Robbamond 7, Blankenetein 8; Koopman 7 en Joppe 6; Dumont 7, Kruit 8, Verweel 1, Frerlks 0. De SCALDIA 408 *i, 4 4 («kt, 5 I «•«•Ipleet wnl..U nto -■armee i«» m»t lijémn i i.<l ,InMi 11471,— 1—1, M, GOED GEZIEN MET EEN PHILIPS T.V. VAN.. i taenS'iip oi-OJ Tit >3 34 r,f)'m - MttCALWCOiM TH,f0t0HIM08 HOTTWOAM U) UUAITS WO. SitaÉMIIHD Tj>6éflOIIHdlN 8Po"T rsiiaur Telef. 16 5512 UITDEUKEN, tPUITIN, MOEPELIN. warmtetechniek QUBTOWE0 51-M TELEFOON 209330 ROTTERDAM VOOR CITROEN OTHPlX HOOPDASINT VOOR Cf. Hlü. ROTTtftOAM IN OMSTSlKtN QVNAM0STMAT II, TEL ITI7C0 Voof44» goede gebruikte TUKKER en VERHAGEN Me4*ra»te H*4*rt»*4 tke4* h' f'ei* •«kmehialax l.h.Ht.Hjk. f., Ifl'all*» *a flmaaleree R*tt*r4emJ,. Ia4.l«»4h«f 17. 4» Slk«« 44] TtUleei. 17 M B4 17 41 21. Z««.,d.v «p.. 17 HANDBAL (Van onze handbaltnedewerker) ROTTERDAM, zondag. De derby tussen Schutters en Snelwiek Sn do overgancmklMee A heeft minder •panning; opgeleverd dan men had venvaent. Snelwiek was zoveel •terker, dat de zwart-groenen er vrijwel niet aan te pas zijn gekomen. 27—16 zege, mede tot standgekomen door tien straf worpen, die acheddarechter Van Deurzen toekende, was dan ook volkomen ver diend. Vin de Uen itrsfworpen mocht flusiwlik ar seven nemen. Zu daar- v»n werden door loslssiter Knetuno benut. Deae ipeler had ook een froot kandeel In de overige doelpunten. Cirkelspeler Boeua w«e dUnual eveneens toed op dreef, terwijl la de verdediging Oudensertten een nelden* rol vervulde. De 8chuUem-fwm*tle wee teheel ven sist sf en In de kan- valitutie lukte er weiutt. Dt htrrm van Dynnmo hebben ple- tier gehad van htm uitstapje naei Tiltmri. Het levsscitjke were Di bleek Toch niet sterk genoeg om het in dit seizoen uitstekende spel van de Ïroenwitten to weerstaan. In de 10— 1 zege van Dynamo hidden doelman Van Vugt en do voldipclom Vorhoof en Scheffers een groot aarnlecl. ue Rotterdammers gaan nu mgt de voile winst uit twee wedstrijden allOon op de dames In de diatr. terete klasse heeft zowv! Schutter» als DWS ïlch itevM op de txr»te pUnts gc- itcsteUl. achultevs loekte in Den Hang na een «pennende strijd een 8 5 zegu op Ryglou 3 «m in Poeldijk werd het betere apx-i van DWS tegen Verhurch 2 beloond met een 0—3 overwinning, In de tweede klasse B behaalden de dames van Snelwiek eeu moeiiame i>—6 zege bp Spmtaan. UVG moest in Den Hnou tegen Gon* met een lü I -I7 In ,l„ a tA uen nnog Tegen uon* mei mi lu uederlaaB genoegen nomen, ln de afd. cerate kmsae beflnt de SViid zich al duidelijker al te tekenen. Actti nUiaetiJRer >e iriniien, «vui- v/u- de rat reepte zijn kam pioen» vorm door het swakki AAC'«5 se»n schijn van kans le ievon (17 -ÏV DWS blijft goed colgun, De Srhledamse rwerve# wonnen me» 9-4 va» Vires. BU de heren ln de dNtr. eerste klasse had DWS heel wat moeite met ilVP, De Schiedammer» kwamen in ds Uaafte Uoutruathal moeUijk uit de wmrmr* melbournr. «nuds*. ilaUUJa (ANP). De Rptter. dsmse Betty atöve is saterdag doorge drongen tot de derde ronde van de kampioen schap pon van de staat Vic toria In Melbourne. ZU won met 8—1, 8—S van de Aualralteobe mej. T. McKay. Met de Nederlandse speelster plaatsten alch ook de Amerikaanse Rosemary Casals (6S, 8—3 tegen Kenny) en Nancy Rickey (8—1, 8—1 tegen Paw Tomer), Betty Stöve bereikte met Richard Russel (Jamaica) de tweede ronde van het gemengd dubbelspel. ZÜ ver- loeren de Frsncalse Evelyn# Terras de Australiër Stone met 6—3, 7. EEN VAN do 27 doelpunten van Snelwiek in de wedstrijd lagen Schutters. Henk Zwier* (rechts) werpt de bal langs doelman Mart Hoeymans. voeten, maar toch boekten ijj een 1817 overwinning. Vires was ln de E-hal niet tegen Hermtis opgewassen. De Gouwenaren hadden geen afdoend antwoord op d# scherpe aanvsilon van de Hagenaars (16—81. In het duel Schutter* 2— Rode ln dt dlstr. twcwle klaa?t A ging het bij xnnder spannend t**e. Ruas legde kon voor tijd beslag op befde punten (13—13). Ken vcvrosslitg was de flkvJ nederlaag (30--15), die Meeuwen In tweede klasse B van Actief te siikko kreeg. Zwemmen ZIAN heeft ron- dag op een 30 meterbssn ln Den Haag hot nationaal junioren.recwd 4x100 meier vrUe slsg gebracht op 4.03,3, De ploeg bestond uit de iwenuner* Ve«r, Vonk, Boers en Becker (ANP). Atletiek De Nl«uw*e*land«r Mike Ryan heeft aondsg de internatio nale marathon van rukuoka (Japan) gewonnen. HU liep de 43,190 km in 3.14.4,6 (ANP). Arthur Ashe, de nummer een van de niet-Australlsche spelers, maakte na zijn aarzelend debuut van vrijdag een heel wat betere indruk. Hij won aljn partij tegen Russell ln de korst mogelijke tijd met 0I, 0—3, 03. In een andere wedstrijd voor de derde ronde won Roy Emerson met 6—3. 108. 04 van zjjn landgenoot Bob Carmichael, Voor de vierde ronde plaatsten rich verder: Cox on Stüwell (G.B.). Patrick Hombergen (Belg,), Alan Fox (VS). Fred Stolle (Austr.), Neal Fraier (Austr.), Cliff Richey (VS) ea Phillips Moore (Austr.) KONING GUSTAAF.BEKER MILAAN, tomtag (ANP). Het Britse heren tenniste»m heeft de ko ning Gustaafbeker ln Milaan met suc ces verdedigd. De Britten, dl# do tro fee vorig jaar veroverden, namen sa terdag ui de finale tegen ItallE een be slissende voorsprong v*rt J0, Roger Taylor versloeg tl# Italiaan Nicola PUftrangull met 64. 8—4 en Mtke Sangstcr klopte kampioen Giordano Maioll met 7—9. 8—4. U—0. ndajc (ANP). équipes twee (Van ome sportredactie) DEN HAAG. son. Drie Nederlandse équl. minder dan ln 1986 sullen starten ln de rally van Monte Carlo 1967, die aaUrdag 14 tot en met donderdag 19 Januari wordt gehouden. De DAF heeft een fabrieksteam in geschreven. Do Eindhoven»# afvaardi ging bestaat uit de Nederlandse équi pes 0(ja en David van Lennep (Atr- denhout) en Oacar RoeenblaU-Frit» Vonhoff fAmsterdam'Bindhoven), alimeds dt Franse combinatie Lau- rant-March. Alle drie équipes rijden met de nieuwe DAF-44 en hebben Reims ais vertrekpunt voor dt tocht naar Mooie Carlo gekosen. De derde Nederlandse vertegen woordiger la de Amsterdamse debu tant Bierman, die met esm Slmct rijdt Het la nog niet bekend in walk* plaats hij aal starten en wie a0n co-équiper la. f'AARDESHORT ROTTERDAM, sondag. De Ruiter Club Rotterdam heeft de ma nége Hlliegenberg een dre«nurw«d- atrljd gewonnen van het Ruhercen- trum Ooeierbeek. (18—00). D4 inrtlvfc!u«?« uiUlug hildds: 1. M. Bowché mst Msy» (HCH) ara pun- (RCR) 291 p: 3. B. MorJaeh mst Maya (Otbi tsn; 2. M#J. M. Boiacht msl XTsnophan *2» p: 4. M«vr. A. Bowcïi* mst Maye (RCR) 270 p- S. Me). M. v. BeKekn mst Car. o. Hom (RCR) 3® p: Mej M. SUuauwcrs met Bomi Hill IRCR) 281 p: 7. Msvr. A Baars met Hrw*nn (RCHi 234 p; 8. M»\t v, Veet>en<laal mst Maya (Cib.l Z3Ö p. (an onze sportredactie) ROTTERDAM, zondsg. Door de Rotterdamich® Leeuw werd een ho me-trainer-wedstrijd gehouden, waarvan de resultaten waren: A-kl I. H. van Daisen (DRL), 1.39.0 min.; 3. F. van Duyvenbode (DRL) 1.40.2 min.; 3. J. v. d Torre (DRL) 1417 min.; 4 J. Bakker (S); 8. G. Dekker (A); 6 T. Graal (A); 7. C. de Ruig (DRL); 8. D. Verdoom (DRL); 9. P. de Hoed (DRL); 10. Crauwel (Ah B-kl. X. R. Huygen (DRL) 1.40.7 min,; 3. H. Verspeelt {A> 150.3 min.; 3. T. Vermey (A) 1.50.5 min; 4 R van Dam (DRL); 3 A. Moret (A), Aspiranten, 1. N. Flllekens (8) 1.0.4 8 min.; 3. B. Bals (S), 1.08.8 m.; 3. P. v. d. Werf (S) 1.07.8 min; 4 A van Herk (DRL); 8 P. van Beest (A). (Van onz« dammedewerker) DAMMEN DEN HAAG. zondag. De Amsterdamse damvereniging Gezellig Samenzijn, die al leker was van de Nederlandse titel, heeft ook de laatste wedstrijd van de competitie gewonnen. Het duel met Constant eindigde voor de Amster dammers ln een zege van il—9, De laatste competlUedag, waarop alle clubs ln Dan Haag ln een ml speelden, bracht toch nog ««n verras- sing. Jo«. Blankenaar kwam teaen het op de laatste plaats staande KoG niet verder dan 10—10. Hulzum. d»t met 11—9 van Excelsior won. etudlgd* daardoor op de tweede plaats. Huuum—ExmUIot 11— De Nederlandse karapto sis volst van Constant; IX uitslagen van de testate ronde Jt)n: GS,Cooatant tl—S; ROGïoa. staakt* aar 10—tö: l On» Genoegen 1M: kamptèennloeg Q1 we 'outut; SU brands—Bin Jont 1—1: Palmer—Hui Wwterloo—W. Rooxonburg l—l; Pater—De fieelinait ItlHeti *te^^U^**^De11v/lwV-6*' deTyiêGïu^Tt'^n Tukjer-StoeTeal^f Jan baetman rial 10 punten uit T p*r- tbea tnpeoorer van OJI, ue atadêttand luidt: pun tan fiuUum te g «n de Letfee Daraveieawu KNVB Betaald voetbal Reserve le divisie ri'iport 2—SVV 2 psv PC Twent* 2 G. Ah«id Telst. 2 Feljanaord 4—votd.2 AJaX 2—<At>0 2 Mieree ie dlv. A Her mee—DVS DPC 2 AIXm. 2—Exo. 2 GooU. 2—TC Zaanitr. Jeugd ie klam B Den Boeeh—NAC Sntardia—Xerxee Eljnkw.—nOAD Fort, 'M—WUl. U Exc.S pacta 2a klas B Roda JC-FC VVV MVV—Wlihelrmna Helm. '35—Eindh BaroniePSV Limb.—BBC Herm. DVB—DHCS5 Amateurs le klas A DCG—WB B VC~Purmnr«teyn HoU,—HRC Alkm. B-—De Spert. AFC—HUtagum UUuB Orenneas—VUC StNV—ovs Unltas le klas c Gwm.—Sneak HarlValodta# A lelde#— Brruneo Z w .enetrtnda—Nept J ubbag» Noordst. AchUie*—Muntend. ie klas D DOS'l»—AZC WVCJonge Kracht ESCA-VC—V'oeta HengeloRh ed on le kUs G UNA—Mlddeibure SperU 23—V. Boy* DEsK TSC Vllsé.—Budel De Specht.—De Valk le klas F ilm.'us- Minor '31—Chévrtm. SVN—EHC 2e klaa A Leonid»—Fluks SKAVV-BI. Zwart rfBB—Atpheo 2e klas 9 DHZ-DCL ONASperWsn *M OSV-HÖV DHL—Emma VIV-RFC 09IZwijndrecht Je alas A v. Ntapen—RKDJCQ OnssJepL—Oly mpta Je klaa 5 OD&—Cetarllae VDL-VseiMMcb Je klaa C Slikkerveer—VCS Je klas D 4e klas A TaUUngw—DOSR Sohev.—Or. WUl. II 4e klas C Fuetalie—POK kusti 1-2 2-1 4-1 0—6 3-0 4-2 7-1 2-1 U-l 1-O 7-B 2-1 l-l 4-0 I —O l—s i-a 4e klas O H.v.Hoü.Belved, 4e klas H RDM—Hekelingen DRL8VDPW Bes. le klas LBC 3^-Ncptunu* a Gouda a—ADO 3 Kas. Ze Idas A SW 3—Harm. DVS 3 Rei. Ze klaa B Lias* 3—HtS 3 Bes. Ze klas C CKC 2CVV 4 Bes. 3e klas O Sllkktrv. 2— TOOB 2 Ris. Se klas H Schiebr. 2—Belved, 2 Zaterdag voetbal 2e klas A De Zwerver—GVVV SHORVVH 2e klas B H-vliet— 's-Gravera.SV Zw. w. '28A'veen Je klas A Oranje Wit— Nieuw Lekkertand Zuldl.-HBSS Je klas B ArnoldsDie H, NSW-Monster 4e k)as A Meaad—TSB CepeiisIneiil inde 4e klas B "s-Grava.—-D* Liar XbiwiJKLelden Rcs. Ze klaa A Katwijk Z-CSVD 2 Bet. Ze klas B ASWH J—DOTO Z Heerjanad 3—H'vi. 1 Ris. Je klas A LIm. B. IQ BoysJ Res. le ktS B Quick B»'4—Ter L. 2 Noorden le klaa 2—0 1HHC—GKBS 0-1 RAP—LHC 0—0 3—1 Dames Westen 3—2 le klas BMHC-HDM 4-0 1—3 Prom. klas A l—i Rood Wh—Leiden 2-1 HHYC—Ring Pa» 0-3 3—0 1—1 1—0 2—3 4—1 S—8 4—3 3—2 3-1 1-e 3—4 Hoofd klas: Rohda—Die Kaghe Wasterkwaruar— Archipel Sam osZKC overgaBfsklas: S*5a5»rjw»«>j-j Bi PSV—Danaïden 8—a Rust Roast—flwlft 4—g Eerste klaa: DKCODO Zuiderkwartier- Ji—4 Ons Hula 5—4 Derde klas: H oogvliet— Velox g Z Bes. hoofd klas: Rohda 2 Die Hagha Z 4—4 o.p.v. R. Rea. eerste klas Bpangee 1—HKV 3 7—r Kas. tweede kias DKC 2HKV 4 3-g Wsatan le klaa Toeo-HpC BMHC— HHYC Laren—A'dam overs, kiss A Sch«erw.—HHYC Zuiden le klaa Wndh.-HTCC Oosten 1» klas t-1 ■Jh*'- 1-0 DAMES dlstr. eerste klasse Hygiea 2*Schuttera Rohaa-Uelai Verburen 2-DWS dlstr. tweede kl. A Wittoo-Rod» Anlma-Eridus Hon*ndU-AHC '28 dlstr. tweede M. B EDrt-Athra* 2 Spartaan - Snel wiek Oona-UVG afd. Ratterdam afd. eerste klasse Virea*DWS 3 AAC '65-Act;e) Schutter* a-Dynamo aid. tweede klasse HVZuid-ADO 7-4 EP 4-0 6-2 4—1 5—2 RHC-HoUandiosn s(d. derde klasse HoogvUeLUVC 1 Minerva z-otiveo Meeuwsr-Wilton 3 afd. vierde klasse DWS 3-Atomlurn aid. vUfde kis see DWS 4-OUvto 2 Spartaan 2-Aclief 1 Dynamo 2-ADC 9 aid. »esde klasse WUtoo 3- Holiandlaan 2 4—U S net wiek 3-ADO 4 3—4 Neptunus l-DWS 9 9-3 HEREN overgangsklasse A Olympte (Qr>* Heil se '57 17-1* SchuUers-Smtiwlek 15—17 UD-V A K E en O-Atllla Overgangsklassa B EMM—Tonldo P8V*Str, Meteoor Swift (ai-Vl. A L. W org k Dl-Dynamo dlstr. eerst* klaas* Virei-Hermee AHC '28-H«ILa* H VP-DWS dlstr. tweed.* kt. a. Sohuttnrs 2-Roda Animo-Horcu les Operatie 3-Olymple dUU. tweede kL B Meeuwen-AcUti Ardetlng Rotte (dam aid. tweede klasee ows !-aohutt«r« i n-'J OI,rapU.aj..l»(rt 9 N^ttupQ, 9-A«U«t 9 H-H aid. garde Idas» Hoogvliet-Rode 1 Spartaan-Dynamo Z tl—1,; AACI-KoUandisam sld, trferde klasse Meeuwen z-Acuef s - «M.'seeéé'iLmee Dynewb' 4-Wfli0ft I U-4 Units* Z-Atomium I. 4—11 - 15—11 li-ll 13—14 13-4/ 11—14 19-»;;' II—M.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1