Feij ijenoord maakte zich laat los van For tuna DFC VERRASTE (1-0) HOLLAND SPORT ELINKWIJK GELIJK MET WILLEM II NORTH 't is weer tijd voor s, -:•*$£ Klijnjan en Kemper bij selectie aarsyn&tói SPORT BILD HAD MET VIER TREFFERS GROOT AANDEEL IN 6-2 ZEGE Bakker mag niet zonder meer beker verdedigen Manchester U nieuwe leider in Engeland NEC iveer aan top ran de eerste klasse r* KANSELAAR BRAK EEN KUITBEEN Boele voor Real Madrid Produktieve zondag van Ajax (acht) Feijenoord (zes) en Xerxes (zes) Evenveel kijkers als tivee weken geleden Stand na 14 ronden steek eens een North State op en ontdek hoe goed een sigaret kan smaken PROGRAMMA ZONDAG BILD DICHTST BIJ CRUYFF peg, 8 - maandag 28 november 1966 (Van onze correflpondent) GELEEN, zondag. Het kracht*verschil tussen For- tuna '54 en Feijenoord was vanmiddag op het moeilijk bespeelbare veld van bet Gefoenêc stadion minder groot dan de uitslag (2 doet vermoeden, In de eerste helft en een groot gedeelte van de tweede waren heide ploegen volkomen aan elkaar gewaagd. De betere techniek van de Rotterdammers werd toen volkomen genivelleerd door dc bewonderenswaardi ge strijdlust van de Limbur gers. FcIjenoord kon eerst toeslaan, toen Sjef DuUcna ven Fort una in de 20c minuut na een botsing met Wim Jansen van bet veld moest worden gedragen en de thuisclub de strijd met tien man moest uit spelen. Vlak daarvoor bad FeUeaoord door «en strafschop e®n voonproa* va» t1 kunnen nemen. Ongeveer vijf minuten na do actochl van Rullen» ver loor Fortune ook noc doelman Van der wall. HU werd vervangen door Pak» beers. vrat «en («doekte verswakktog betekende. /"eljinoord kon dan ook hierna snel uitlopen tot 3—1. uraanu Fortuna toe linoaar de aehterrtand nog eenmaal kon verkleinen tot J2 moer Fetyen- oord bracht tn de laatste minuten de stand op 6—3. In deze hope score had Harry Bitd een groot aandeel, mant hij schoot niet minder dan viermaal raak. Waren de verwachtingen voor de wedatrijd dat Fortuna «en gemakke lijke prooi voor Feile.toord zou wor dt», niets bleek minder waar dan dat. Dank z(J dc voortreffelijke Inzet was Fortuna In de cerate helft geenszins de mindere van de gaaien. Technisch mocht Feijenoord iets meer t« bieden hebben, dit was toch niet voldoende om een overheersende rol to kunnen «pelen. Met schoten van Brinkhui» en Sjef Dullens wu de voorhoede van Fortuna zelfe gevaarlijker dan de Rot- tordamao atnvabllnle die voor de raat wei.iig schot vaardigheid toonde. Ook In de tweede helft leek het er aanvankelijk op dat Fortuna niet voor Faljenootrl behoefde te bulgen. In de tiende minuut wist Blld weliswaar dc score vow Feijenoord te openen, doch vanaf de aftrap stormde Vlier# naai voren. HU profiteerde van een aarze- HARRY BIIO 4* raak (Van onze tafel tennis mede werker) AMSTERDAM, «ondag. Voor de laarlUks» tafeUaanlaatrijd om de NTTÖ Cup en de Umhurg Coupe zijn zowel bU de damae rda hij da heren vUf ipeltra aangewezen. BU de horen *Un dat Frana en Bert Schoof», Carol Deken, Bert van der Helm en Ed van dar Berg. Vreemd la. dat bekerhouder Gerard Bakker, dlo om studieredenen niet aan de nationale training kun deelnames:, eerst leieetléweditrUdon moet spelen alvorens hij zl)n beker zal kunnen verdedigen. De overige genodigden voor de se lectie wedstrijden *Un bij de heren Onnes. Collof, Bcnoonemeijer, Van Ham, Van Hummel «Mla. Luteyn, Stolk en Kraayenga, Verdar werden uitgenodigd de dam» Van der Laan. Elageeat/Rletvald, Klaver, Van Om» merinjt, Röodertburg. Ouwersloot, Ver. kley, «leien en Kustera. De twee tien kampen gaan om tweemaal drie plaat sen en worden «ondag in het Schlld- padhuis te Hilversum gespeeld, Voetbal. De heer J. Aalbers, secretaris van de KNVB, ifdtlini Nij megen, tsvans hoofdconsul voor Zuid' Gelderland. U uterdag op öfl-jarlge leeftijd in het DlaconeeasnziekcnhuU van Arnhem overleden (ANP). leade Kraay en bracht de balans weer in evenwicht (1I Na de gelijkmaker waa ook het evenwicht tu*#en belde ploegen wrer volledig hersteld. Niet* wee* erop dat Feijenoord zo'n grote zeg* zou beha len. Ns dc 25e minuut trof Fortuna echter dn ene *ü»g na de andere. Hei begon mei het toekennen van cei strafschop aan Feijenoord toen Blld in het strafschopgebied te zwaar werd belaagd door Ha enen, Benen en Sto ter, Israel kwam naar voren en schoot uit de Ktrafschop raak! 1—2) In de volgende minuut kwam de frontale botsing van Sjef Duller» met Jansan. De kleine Dullens tolde een keer of Uon rotvd zijn as en moest daarna op een draagbaar naar het kleedlokaal worden gebracht Dit on geluk verhitte de gemoederen van een aantal Fortuna- en Feljenoordauppor- lers, die prompt op dc vul»t gingen Tv, cc minuten later faalden dc harts tochten oog hoger op toen Ooenen tn het strafschopgebied na een duel met Israel tegen de grond ging en «1c sup porter» vin «ie thuisclub ook een straf schop «Uten Scheidsrechter Dorpman* wuifde achter alle appel» wejr GENADESLAG En om tasensUf voer Forton* vol ledig te maken moest in de 33ste mi nuut 4e tot dut toe uitstekend opere rende doelman Van der Wall het strijdtoneel eveneens wegen» een bles sure verlaten. Dit betekende voor For- (Van onze sportredactie) DEN HAAG, zondag (ANP), Bondscoach Georg Kesaler heeft voer de interland voetbalwed strijd NederlandDenemarken, die woensdag m Rotterdam wordt gespoeld, zeventien spelers gese lecteerd. KlUnJan van DFC en Kemper van PSV *U" nieuwe ge zichten in de ploeg. Do geselecteerden zijn' Pietera Graafland, Veldhoen en Is-.aël (Feijenoord); Van Leeuwen (GVAV)Suurbier, Muller, Swart, Nunlngt on Keizer (Ajax) Schrijver*, Pijl, Kemper en Van der Kuylen (PSV), De Zoete (ADO); ntnkevleugel (DWS); Dullens (Slttardla) en XUJnJaih (DFC), Het elftal zal In do loop van maandagmiddag bekend worden gemaakt. „RAPPORT'* Het ..rapport" over him laatste competitiewedstrijd is van de ze ventien kandidaten voor het Ne derlands voetbalelftal over het al gemeen gunstig. De vier geselec- tearden van het zwak spelende PSV vormen een uitzondering. De Zoete van ADO speslde door een bleseure slechts tk*n mlmrten. Het rapport ziet cr #1* volgt uit* Pleter» Graafland- rustige mid dag. maar niet opvallend goed, had schuld aan tweede doelpunt van Fortuna. Veldhoen: voldoende Israël: beate verdedlgor vsn Feijenoord, FUnkevleuael; redelijk, niet In drukwekkend. Suurbier: niet getest door zeer awak GVAV, Muller: heerser op het midden veld. 8war*: eerste helft voldoende, na ruat zeer goed. Nun Inga: normaal nuttig, kwam zelden In de apita vac de aanval. Keizer: beste Ajacled. waa on- voor verdediging van Van der Kuylen: matig, weinig •cholvaardig. Schrijvers: tUet best, maakte ceo paar duidelijke fouten. PtJe: voldoocda in d vsrdedl- glng, maar plaatste zw»k. Kemper: verdienatelijk, deed goed werk op hat middenveld. Duflens: ruim voldoende, ont week dv strijd echter na «hui aan tal (te) harde charges van Ten Donkelaar. Klijnjan: zeer actief op bijzon der zwaar veld, werd voortduren tl bewaakt door twee tegenstanders Van Leeuwen: ondanks acht doelpunten tegen, «en goede doel man. Peter Beenen (rechts) beeft de Feijenoorders Blld en Geels niet kunnen stuiten. Een doelpunt leverde deze actie met op. tun» de «ensdesUs want de sen uw- achtlxe Invaller Pak beer» bleek geen partij voor de Feijenoord-voorhoede. In de 35-«le minuut bracht Blld dc stand dan ook op 31 voor dc gas ten Vijf minuten later kwam er wel iswaar nog even nieuwe hoop in het Ffrtuna-kamp toen Coenen de achter stand tot 32 reduceerde, maar het bleek IJdele hoop. Dit tweede Fortuna - doelpunt ontstond doordst Pleters Graafland de bal tegen het lichaam van de aanstormende Fortuna-links- Uilten trapte, waarna het leer in het doel verdween. In de laatste vier minuten liep Feijenoord snel uit tot 6—2. Eerst rondde Kind va 11 een pass van Geels uitstekend af (2—4) en vervolgens de poneerde Blld de bal nog tweemaal achter Pakbeerj Er waren 10 000 be zoekers cVan onze sportredactie) LONDEN, zondag. Door het ge lijke spel (1I) ia het topdua) te»en Stok*, heeft Chelsea zaterdag de lei dersplaats ie de Engelse eerste divisie aan Manchester United, dat roet S0 Sunderland versloeg, moeten afstaan. Beid? teams hebben nu 25 punten, maar de club uil Manche*ter heeft een wedstrijd minder gespeeld ea dl# wordt woensdag tegen Leicester City ingehaald. Kampioen Liverpool verloor de aan sluiting, want het leed bU West Brom- wich Albion een oaderiaag. Albion, dat door een treffer van Brown voor de rust en een doelpunt van Clark dertien minuten voor fljd met 2—0 voorstond, kreeg bet In de slotfase nog moeüHik toen Strong in de 70ste minuut tegen- scoorde. RECORD In de tweede divisie zorgden de vijf «topclubs voor sensatie door aDe een n&rmmft* lijden. Mill wall, dat vo rige week het dertigjarige record van Reading evenaarde door toen voor de 53ste keer op eigen veld ongeslagen te blijven, vestigde zaterdag een absoluut record, In de 56ste thuiswedstrijd won net met 2I van Carlisle. EvertanBUckpool o— 1, Fuiham—Manche»- ter City 4~i Le*d« United—Wwt Ham United 2—1. Manchester UnitedSunder* Und 5—0. Newcastle United—Shstflckl Wednesday 31. Nottingham Forest—Ar senal 3—1. Sheffield United—Leicester City 0—1, Stoke CityChelsea 1—1. Tottenham HoUpur—Southampton 8—3. West rirorn- vrtch Albion—Liverpool 3—1 Tt - - - Ucs 1ch Albion—Liverpool 31. Tweede dlfltfej Birmingham—Crystal Pa ce 3—1, Bury—Wolverhampton 4—1: Co- mtry Cöy—Cardiff City 3—3: Hull City— Charlton Athletic 3—3. MUlw all—Carlisle 2—1, Northampton Town—Blackburn Ho ver» 2—1. Norwich City—Huddersfleld Town 00 Plymouth—Bolton Wanderers 3—0, Portsmouth—Derby Country 0—3. Preston North End—Ipswich Town 3—3, Rother- bam—Brlatc City 3—3 De standen aan kop zijn Ketste divisie: Tweede divisie: Manchester U 17 20 Wolv hampton 18 24 Cheltea 18 25 Ipswich 19 24 Htoke City 18 23 Crystal p. 18 23 Liverpool IB 23 Carlisle 1# 23 Leicester 17 22 Boltoh 18 22 (Van onze sportcorrespondenten) AMSTERDAM, zondag. Holland Sport heeft al na een week zijn leidende positie in de eerste klasse betaald voetbal aan NEC moeten prijsgeven. Dit is het gevolg van de neder laag, die de Haagse ploeg bij DFC leed. NEC bleef met moeite tegen Vitesse overeind (22) en heeft daardoor één punt meer dan Holland Sport. Overigens is de strijd om de bovenste twee plaatsen wel bijzonder fel, want het verschil tussen nummer één (NEC) en numprer tien (FC Zaanstreek) be draagt slechts vier punten. Bij de tien wedstrijden in de eerste klasse waren in totaal 63.000 bezoekers (vorige week 63.500), tv Za» na treek—Blauw Wit 0. Rust 1—0 (ScheidsrechterArkenbout) 4000 Iwzoekcrs. Doelpunten van Kleef tn Groot HeraclesRBC 40. Rust 20 (Bus) 4500 bezoekers Morsing (2), Slapper en Kalabeek waren de schut ters üe Graafschap—FC Den Roach 1—0, Runt 0—0 (Muldcis) 6000 bezoekers. Zweer» was de maker van de enige herren NEC—Vitesse Z—Z. Rust 1—0, (Brou wer). 20 000 bezoekers. Na het ope- nlngbdoelpunl van Geutjes kwam Vi- te»»e op 1—2 doör doelpunten van Verhagen en Veenslra. In de spannen de aloifase maakte Weber gelijk. DHC—SVV 1—0. Rust 1—0. (Laus berg) 3000 bezoekers. Kwakkernaat bezorgde DHC de zege. Invaller-doel man Van Deelen (ex-VUC) speelde et-n uibdekende wedstrijd. VUC heeft, gelet op de financiële positie van DHC, afgezien van de 3000 overdrachlsom voor deze doelman. DFC—Holland Spert 1—0. Rust 1—0. (Bijleveld). 13,000 bezoekers Ten Oever schoot raak De V olewtjekersAlkmaar 1—2. Rust 10 (Vlug). 3000 bezoekers. En- gelsma scoorde voor de Amsterdam mers, Beets maakte beide Alkmaar** doelpunten. EindhovenSC Camtraur 24. Rust 1—3. (Klaaasens). 0000 bezoekers. De Friese treffers kwamen van Roelfee- ma (2), Mengerlnk en Weering Ver hoeven en Van Kessel scoorden tegen Yelox—RCH 0—L Rust 0—1 (Regt- op). 1000 bezoekers. Het doelpunt werd door De Goede gemaakt. Maalo miste voor RCH een strafschop. VolondamSC Drente 2—0, Rust 00 (Verbeek) 2500 bezoekers Tref fers van Kras en Tot. NEC (2) 18 10 8 2 28 34--10 Holland Sp (1) 18 12 1 9 28 40-18 volendsro (8) 18 9 8 4 23 46—27 Herscis» (6) 18 7 2 33 28-18 DFC (7) 18 8 7 9 23 34-29 FC D«n Bosch (3) XH 8 8 4 22 31—20 Eindhoven (4) 18 9 4 8 22 20-22 SC Cambuur (8) 16 7 6 9 33 30-23 Alkmaar 19) 18 10 7 31 22-27 FC zasnstr. (10) 16 8 B 5 21 28—23 RCH (M) 18 8 4 8 30 23—18 Blauw Wit (11) 18 6 8 8 18 21-18 Vitesse £14) IB S 9 8 19 23-31 D« Graafsch. (XB) 18 8 4 9 14 23-31 RBC (13) 18 6 2 10 14 20—31 DHC (18) 18 4 4 10 12 18—38 sc Drtpt* (17) 18 t 7 9 11 19—29 SVV Is 3 Ti li" "lt>—35 Velox (19) 18 3 S n 9 18—34 De Volaw. (20) 1B 2 4 12 8 18-38 DEN HAAG, zondag (ANP). Bij een onderzoek in een Haaga ziekenhuis is gebleken, dat Henk Kanselaar van Go Ahead, die een kwartier na rust In de wedstrijd tegen ADO üftvtel, een kuitbeen heeft gebroken. Plet de Zoe le van ADO, die al na tien minuten geblesseerd raakte, heeft een zware bloeduitstorting opgelopen. ZURICH, zondag (ANP De Euro pese voetbal unie (UEFA) heeft Real Madrid een boete van ongeveer 1700 gulden opgelegd naar aanleiding Van ongeregeldheden bij de wedstrijd Real Madrid-Penarol om de wereldbeker voor clubteams. De Italiaanse scheidsrechter Lo Bel- lo en de spelers uit Uruguay werden toen door het publiek bedreigd. (Van onze sportredactie) Ajax, Feijenoord en Xerxes hebben in de veertiende ronde van de hoofdklassecompetitie fors uitgehaald. Ajax scoorde acht keer tegen GVAV, Feijenoord zes maal tegen Fortuna '54 en Xerxes zes maal tegen DOS. De grote doelpuntenmaker was Bild van Feyenoord met vier treffers. Jacobs (Xerxes) scoorde drie doelpunten. Sparta verloor in de voorlaatste minuut via een straf schop van DWS en raakte achterop. Onderaan werd de positie voor Elinkwljk gunstiger na een moeizame zege over mede-degradatiekandidaat Willem H. Er waren nogal wat uitvallers deze week. Sjef Dullens, Van der Wal (beiden Fortuna '54), Cruijff (Ajax), Kanselaar (Go Ahead), De Zoete (ADO) en De Weerd (DOS) verlieten ge blesseerd het veld. Kanselaar was er met een gebroken kuit been het slechtste aan toe. Strafschoppen werden genomen door Israel (Feijenoord), Kruiver (DWS) en Nieuwenhuys (Elinkwijk). De korte samenvattingen luiden: Karei Vesters heeft een zeer goede wedstrijd gespeeld voor NAC. Alle drie de doelpunten van de Breda naars tegen PSV werden door hem voorbereid. TJET AANTAL toeschouwers bij de hoofdklasseóuels is weer niet groot geweest. Het getal kwam uit op 101.500, preciea evenveel als twee weken geleden. Het gemiddel de steeg ten opzichte van vorige week van 10.777 naar 11.277. Ajax (1) 14 t'eJJenoord (2) 1* SpsrU (3) 14 ADO (4) 14 Go Ahead (5) 14 Xerxes 14 SltUrdU 14 DWB (10) 14 PSV (7) 14 MW 11 GVAV 14 NAC (14) 14 DOB (11) 14 FC Twente (1$) 14 Fort. >541(11) 14 Telaur (28) 14 2« 87-14 23 38-13 2» SI-11 IS 33-20 17 29-18 18 «8-16 14 18-17 14 *5-28 «3 *7-27 13 13-23 U «3-25 U «1-23 U «0-32 II *1-28 22-31 S «1-37 ADVFRTiSAfT.E) -4- luMwmr.l ,1 k «aar Sid war Mwth n*f <S* Dutch Mag OoStgt Band «l*. Prtw ScMfcanort vi* IbWto Vtronle»-iaU1S *n 1*46 u, jn WOO M MMS» GYAV—Telstar, Ajsx—Fortuna >54 (saL 14.00 uur), Fetfenoerd— ADO, Go Ahead—Xerxes, DOS— Elinkwljk, Willem II—NAC, FSV— FC Twente, SHtardla—DWS, Spar taMW. Fortuna '54Feijenoord 2—6 (0—0) Beide ploegen waren lange tijd gelijkwaardig, maar nadat For tuna Sjef Dullens en doelman Van der Wall had moeten mis sen (en met tien man de strijd moest voortzetten) sloeg Feijen oord toe. Bild maakte vier doel punten en de andere Rotterdam se treffers waren van Israel (strafschop) #n Kindvall Tot de stand 32 bleef Fortuna aardig bij (treffers van Vliers en Co«- nen). Er waren 10.000 toeschou wers en de heer Dorpmans floot NAC—PSV 3—0 (2—0) PSV speelde vaak aardig, maar schoot ontstellend zwak, in te genstelling tot NAC. Vesters leg de voor alle Bredase treffers de basis. Ze werden ingeschoten door Snoeck (2x) en Visechers. Hier zagen 8000 bezoekers scheidsrechter Aalbrecht leiden. FC Twente—Slttardla 1—1 (0—1) Na drie nederlagen veroverde FC Twente eindelijk weer eens een punt, maar de 5500 kijkers hebben toch wel een zeer zwakke Twentse a an vals Unie aan het werk gezien. Pahlplatz kon pas scoren, nadat Slttardla door Mates een voorsprong had geno men. De heer Hendriks floot. GVAV—Ajax 3—8 (0—i) GVAV was veel te zwak, maar aanvankelijk kon doelman Van Leeuwen de 17.500 bezoekers nog groots werk laten zien bij acties van Keizer, Crüljff en Nuningm. Maar toen Groot de score eenmaal had geopend, kon scheidsrechter Roomer snel volgende treffers no teren. Keizer, Cruijff en Swart scoorden all entwee keer en Mul ler eenmaal. Tegentreffers kwa men van Oomens (2x) en Fritsen. DWS—Sparta 1—0 (0—0). Anderhalve minuut voor afloop viel ln dit zwakke, door de defen sies beheerste duel, de beslissing. Kruiver werd gevloerd en Geurt- sen schoot de door de heer Van der Veer toegeweze strafschop in. Er waren 0000 toeschouwer*. ElinkwljkWillem H 2—1 (1-0). In dit zeer matige duel wu Elinkwljk de minst slechte ploeg. Van der Merkt brak de score 3pen en Timmermans maakte ge lijk, Een overtreding van Stolzen- oach leidde tenslotte tot de atrsf- «chop, waaruit Nleuwenhuy* zlih aloeg voor 7500 bezoekers de ichonk. De heer Bom WW icheidsrechter. ADO—Go Ahead 1—1 (1—1) De 25.000 bezoekers zagen doël- ounten van Nlehaus en Maassen. Hierna heeft Go Ahead vrijwsl steeds verdedigd. Scheidsrechter was de heer Boosten. TelstarMW 1—1 (00) Duel zonder spanning, doordat de beide defensies overheerste»- De 7000 bezoekers zagen B$0a voor Telstar de score openen, maar Go rissen weer gelijk maken. De heer Van Geraert leidde. Xerxe»DOS «—1 (11-»). Xerxes had geen enkele moeite met zijn tegenstander en vooral in bet eerste half uur vad de tweede helft was het Rotterdam se machtsvertoon groot* De liep toen van 2—(door Jacöw en een bal van De Weerd in elm. doel) naar 00 (door Jacobe, Klelnjan en Rtdovic), Van der Linden maakte het tegenpunt. De heer Van Ooatrom leidde voor 12.000 bezoekers. I7S is mtt) «ut vmadmt s««r«t)!W n» 'kat {«ntcutdtUn «ub Sm* Cnuft hlMf vla t«ut i_- «i«,t»s*»r. -eifamur«uw mm MJ wordt n» imUtflt tMans «*a iwm wiui*a, SMf *l maal raak aehoot «uw (r*u*Bo«ra> I Nsataca gwjrt (M4ta A)»a>.. •a )wtü Knlm (D*„. fa way) m Waars»* T!'''ÏJUH*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 3