Zelfbewust Xerxes had geen moeite met DOS mmimV* AANVAL VAN SVV WAS MACHTELOOS Dollar far eiente EXCELSIOR KON VOORSPRONG NIET BEHOUDEN CITROËN Overmaas superieur aan VUC Utrechters in tweede helft overklast: 6-1 mn®, Hermes won rumoerig duel tegen Tubantia SPORT BETAAI.DE reserves Voleudani weerstond Feijenoord: 0-0 KOPLGPEÏÏS WONNEN IN PORTUGAL Brugge alleen iian kop Italië won met 3-1 r.- Eïntr. Braunschweig voor derde maal op kop in Buudesliga 'mSBm Nystadt won Lunette Cross Rugbyteam ver&iagen #r: UVS klom naar derde plaats ÉS mammÊmÊÊISmÊÊÊm&t aas "T; rtfv maandag 28 november 1966 - pag. 9 (door Dick van den Polder) ROTTERDAM, zondag.— Met het gemak en de zelfver* zekerdheid van een ploeg die al jarenlang in de eredivisie speelt, heeft Xerxes op het Kasteel voor 12.000 toe schouwers een zeer zwak DOS verslagen. Vooral in het eerste half uur van de tweede helft hadden de Utrechters geen verweer tegen de knap opgebouwde en met raffine ment uitgevoerde aanvalsceties van de Rotterdammers. Xerxes vergrootte in deze periode zijn voorsprong van 2—0 tot 6—0, ge loofde het daarna wel en moest »n de laatste minuut wat slordig heden met een tegentreffer van Tonny van der Lind'" bekopen (6-1). DOS had tr kennelijk v*,or de wed- itrUd at *een fiducie tn. De Utrech ters gingen onmiddellijk na het be- glnslgTiaal van scheidsrechter Van Oofilrom met acht man in de verde diging. Slechts Wery, Hardeman en Tonny van der Linden leken permis sie gekregen tc hebben om voor te blUven. De op angst gebaseerde tactiek van DOS viel heel snel in duigen. In de twaalfde minuut gaf Rob Jacobs niet een pass naar de oprukkende linksach ter Fafié, zoals de DOS-verdedigers verwachtten, maar loste van twintig meter plotseling een schot, dat langs de traag reagerende Hoogeveen in de hoek verdween (10). Het was een prachtige stimulans voor dc Xerxanen, die elkaar op het middenveld heel rustig de bat toe schoven, de DOS-verdedigers aldus in slaap wiegden en clan met verrassen de demarrages over de vleugets hun slag sloegen In de 28e minuut werd het linker- verdedigingsbiok van DOS door zo'n bliksemsnelle actie volkomen over rompeld. Na zich van Achterberg ont daan te hebben, gaf Heijerman on middellijk een pass naar Jacobs die handig over dc bal heenstapte, omdat Klelnjan er nog beter voor stond, Diens schot werd door Hoogeveen wel gekeerd, maar de terugspringende bal werd door De Weerd in eigen doel ge lopen (201. DOS begreep dat massaal verdedi gen geen zin meer had., De ijverige Plageman probeerde zijn ploeggeno ten te inspireren door herhaaldelijk naar voren te trekken en toen de nog al apathisch spelende Van der Linden de rechtervleugel verliet en in het cen trum ging opereren, begon DOS lichte druk op het doel van Treytel uit te oefenen. Verder dan een kopbal van Plageman. die naast ging, en een schot van Hardeman in het zijnet kwamen de Utrechters niet. OVERKLAST VA dt rust heeft Xerxes zijn tegen- stander volkomen overklast. De DOS-verdediging, waarin rechtsachter De Weerd Inmiddels was vervangen door Wellerdieck, werd herhaaldelijk opengerukt door de passes van Rado- Vlc en Hanegem.en na vier minuten al k nden de Utrechters alle hoop la ten varen, toen de volkomen vrij staande Jacobs uit een voorset van de naar rechts gezwenkte Klelnjan ge makkelijk kon inkoppen (3—0). Vooral Heijerman was danma een voortdurend gevaar voor de DOS- dcfensle. In de achtste minuut miste hij een goede kans, maar een kwartier later stelde hij Jacobs in staat er met een hakbeweging 40 van te maken. Vervolgens eisten Klelnjan en Rado- vic hun aandeel In de score op. Kleln jan joeg de bal hoog langs Hoogeveen en Radovic had succes met een kop bal uit een voorzet van Heijerman (6—0). Mede doordat Xerxes in een lager tempo ging spelen,kort' DOS zich In het laatste kwartier enigszins herstel len. Treytel moest een paar goede schoten van Van der Linden en Wery keren, maar in de laatste minuut werd hij toch verslagen door een kopbal van Van der Linden uit een voorzet van Weyman (1B). iV. ROTTER KM STETBIEK'^-1 $»Ti* BV HET VIERDE doelpunt van Xerxes. Uit een voorzet van Heijerman tikte Rob Jacobs de bal met zijn hak langs DOS-doelman Hoogevsen, DE JOEGOSLAAF Radovic scoor de met een kopbal het zesde doelpunt van Xsvxes. (ADVERTENTIE) SPORTPRiJZEN SLIER! fADVERTENTIE A. CQNFURIUS 8 ZOON HEEMRAADSTRAAT 56 TEL. 23 30 00 ROTTERDAM, zondag.—BU de be taalde reserves kwam FeUenoord op eigen veld tegen Volendana niet ver der dan een gelijkspel (0—0). Feije noord was de hele wedstrijd sterker, maar de Volendamraers verdedigden stug en gaven weinig kansen weg. SW verloor in Den Haag met 2—0 van Holland Sport, dat bij de rust een voorsprong van 10 had. Sparta— D"WS werd afgekeurd. DWS AJax HoU. Sport ADO WVV Voiendam Go Ahead FetJenoord Spart* Smi JoannenseCUT 0—4, Beiïfca—FC Porto 30. Setuba]Bruga 1—2, Academi caBeteoensea 1—0, AttetieoBeraMar r—4, GuimaraesSporting 2—1, Varzim— Le'xoes 0—2. Na acht wedstrijden leidt Berrflca met 13 punten voor Academica en Braga, die elk 11 punten verzamelden BRUSSEL, tordag. Pc uitslagen van del zondag In da u-rtrte divirtc v>n <lè 9--l;)"Chc competitie y eipevlde weds lrIJdtn tv. <Ir:i Qarin<—Wareeem 1—2, Standaard—FC M cheleu R2, Ander/echt—FC Luik l—O. FC BnHg«,Ls Gantoiw 3—1. FC Ber n. ri—Tllfeur -I0. Antwerp—Racing White 2, St. Truidetv-Beerschot AC 4—2, Ueree 8KCharleroi AC 4—0. BrUsgo leidt met punten voor A mter- lecht en. Antwerp FC, die beide 18 purten verzamelden IS IS IS u« 15 11 15 24 PSV 16 23 Telstar 18 23 Heraclea 15 31 SW 15 18 Veto* 16 15 FC Twwte Ifl 17 DOS 16 17 t 14 16 2 put. in mindering >0M SAM maakt ome voetballers het hoi en komt met mevricontmetm op de proppan, die teil de ióllarbovntjes dolgraag doppen .noor't voetbalvoorUmd t!an de ealle pro/, De sterren gain n«ar de Far Westda's klaar, de dollar aii, nlj steed»,to^er trium/eren, T - ,'i sf,~ de z'are appèls en gebakken peren rJH, lijn ons dessert en datUgt droojmelj zwaari-.;- PH1QA WOLFF Jr. Cl BONN, zondag. Door een 41 zege op Karisruher SC heeft Eintracht Braunschweig voor de derde maal dit seizoen de leiding in de Duitse Bundes- liga genomen. De BrunswlJkers ver drongen door een beter doelgemiddel- de Eintracht FTankfurt, dat de belang rijke ontmoeting tegen Hamburger SV met 31 verloor, van de eerste plaats. De spanning is dit seizoen ongekend groot. Het verschil tussen nummer een en het als zeventiende en voorlaat ste geklasseerde Fortune Düsseldorf bedraagt slechts zeven printen. Kam pioen 1860 MUnchcn, dat door een 1—0 overwinning op Bot Wetss Essen op de tiende plaats belandde, heeft nu vier punten achterstand op de lei- dor. De uitslagen waren: MÜnchen 1860—Roti Weis Kissen 1—0: FC Sr-Kalke 04Bavern Mflucheu 21: Wer- der Bremen—FC Nümberg 44; Eintracht FrankfurtHomburger SV 1—3: FC Kai- seralautern—Bomssia Dortmund I—I: FC -««niSfli" T-Ti-'-h-r C.lucjhprli 1—2 Meirtericher SV—Fortuna DüasJdorf l—l Eintracht Braunschweig—Karlaruher FC 4—1; VFB Stuttgart—Hannover "96 1—2. MfJVfcKTE|VT/E) Hoofdagent I voor gahaal Rotiardim an omatrakan Service Verkoop a Oco««lon* (Van onze sportredactie) SCHIEDAM, zondag Scheidsrech ter Bulder heeft het In de tweede helft van de wedstrijd Hermes DVS Tubantia (21) bijzonder moei lijk gehad. Nadat hij. ondanks felle protesten vap de Tubautla-spelen, de Schiedammers op advies van de grensrechter een hoekschop had toegewezen (waaruit Beljer zijn ploeg een voorsprong bezorgde) moest de zwak leidende heer Bul der tegen opdringende Hengeloers door Hermes-spelers in bescher ming worden genomen. Ook bij de ftoeede tref/er ren dt' Schiedammers ontstond er ov het Haroa-sportpark rumoer. Toen Flaes in hef straj- schoppebied onderuit werd pehaald kende de arbiter Hennes een straf schop toe, die door Heikamp zuiver tcerd mpeschofen. De spelers ren Tubantia gingen opnieuw in fel de bat, maar de heer Bulder bleef bij zij» beslissing, Tubantia kou tegen over deze twee doelpunten alleen een treffer van Imkbuiten Welles in de slof/ase stellen. Ondanks de overwinning heeft Her mes DVS toch teleurgesteld, Na de verrassende zege op Baronie, die met goed voetbal behaald werd. zagen de bijna duizend toeschou wers weer een uiterst matig spelend elftal aan het werk, waarvan op nieuw de voorhoede de zwakste linie was. Hermes had op het zware, doch goed bespeelbare veld een overwicht, maar het werd snel duidelijk dat de Ijverige Valk op het middenveld geen waardig plaatsvervanger van Piet van de Burg was. Linksbuiten Van Mullem hield het spel te veel op- De ijverige middenvoor Flaea was niet erg fortuinlijk en de jeug dige rechtsbuiten Bakkes bleek wat angstig voor dc inderdaad robuust ingrijpende Tubantia-defensle. Toch kreeg de tulsclub kansen. Maar de keren dat de aanvallers tot een goed schot kwamen, bewees doelman Baas zijn kwaliteiten. Tot aan de rust hield hij zijn doel schoon. ïn de tweede helft hetzelfde spolbecltl: een meerderheid van de thuisclub, doch weinig hartverwarmende ac ties van de voorhoede. Door de fel omstreden hoekschop werd plotse ling de lont In het kruitvat gestoken. UIT DE HAND De boot was helemaal aan toen de goed spelende linkshalf Beljer Uit deie hoekschop onhoudbaar langs doelman Baas kopte <1Q). Het liep dc heer BuHer volkomen uit de hand, maar dankzij bet optreden Van enkele Schledatnse spelers bleven verdere incidenten uit. Na veel gedebatlecr werd de strijd hervat. ï»fa&? de moeilijkheden be gonnen opnieuw, toen Flaes na een snelle doorbraak in het zestienme tergebied ten val werd gebracht. Toen de rust was weergekeerd schoot Heikamp vanaf de elf-meter- stip de stond naar 2~~6. De strijd was gestreden. Ook na tegentreffer van Tubantia-linksbui ten Welles kort voor het einde kwam Hcrnms DVS niet meer In moeilijkheden. NAPELS, zor.-dag (ANP). Itpuaanse voetbalriLa! \.sxi, 2' »Ve wedstrijd hi hc n> en Europese beker vv-v m er- 3—1 van Hcieuu-nv ;.yTun ItnlW 1 i 0 8 Rmmenls i> I Zwitserland 0 0 1 Cyprus P 0 0 0 In de stad'Luxemburg won rijk met 30 van Luxemburg. FrankrCk -I 3 3 0 Beigie 1 t 0 Polen - 2 10) Luxemburg 2 0 0 2 Het er- r-«mei 2 3~1 1. fi 0 3-4 0 O-O F ra nik- a-i 5-2 0-7 VUGHT, zondag (ANP) Nystadt heeft zondagmiddag Egbert ;p de Vughterbeide de nationale Lunètte Cross gewonnen. Nyatfldt, die direct na de start de leiding nam, werd op bet 6300 meter lange heuvelachtige par cours niet bedreigd. Bil de dames, die 1100 meter moes ten afleggen, ging de zege naar Aone- Ipes Bosman- r, PRAAG, zondagt (AN^p). eep wedstrijd voor <|e Europese beker voor Timdentganu heeft de NeddfUindfe id :I»raag met 3—Lö verloH ren van.TaJechMlpwakiJe.,Dè Neder landen, die by :,."de5 rust al ;'met O—a ,^8(^1 tac, .atoDdep, baddenïeer veel irobetv te mat het'door de Vónt fliaoe vela.' Er waren 700 bezoekers. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zondag. Excelsior heeft in de tweede helft van het duel tegen VVV vergeefs geprobeerd een kort voor de rust door Dick Beek veroverde voorsprong te behouden. Hoewel de Rotter dammers het beste van het spel hadden kwam de Venlose formatie een kwartier voor het einde door middenvoor Naholt op gelijke hoogte (11). Hoewel dit resultaat tegen de mede-koplopers van 'de tweede divisie een verdienstelijke prestatie van de Kralingers is, hebben de 4000 toeschouwers het Woudestein-complex toch enigszins teleurge steld verlaten. De hardwerkende Rotterdammers hebben bun over het geheel genomen grotere cn forsere tegenstandem lan ge tijd met aantrekkelijk spel ln de verdediging gedrukt. Maar de ach terste linie bleek bij de Venloënaren een betrouwbaar bolwerk te zijn. In het centrum kregen Beek en de sterk tegenvallende-Munne maar wei nig kans van Vercoulen en Pepels en dwi ritoor ondervond Hans Bassant, éi" zich opnieuw een duidelijke aan winst voor de Kralingers toonde, te winlg sieim om werkelijk gevaarlijk tc worden. In het eerste half uür zag het er naar uit, dat Excelsior het heel moeL- Rjk zou krijgen, VW legde,' Vooral door toedoen van ex-tnternatlonal Jan Ktaa&sens, beslag op het middenveld en van daaruit werden gevaarlijke ac ties naar hel doel vim Hans van der Wekke ondernamen. Reeds in de vierde minuut knalde Thans tegen de paal, toen Mlihlen- bruch een voorzet van Sleven onvol doende wegwerkte en drie minuten later gleed Nijholt na een pass van Klaassens lanw Van der Wekke. maar kon Oer den Butter nog Juist een doelpunt voorkomen. Daarna kon Excelsior het Initiatief overpemen. Vooral, door het nuttige werk van Gerard weber kwam het door Swinkels verdedigde doel onder druk te staan. Jn de 25e mJnuut bad Swinkels alle moeite met een verran .v delHk schot van Aki den Butter èn (n de 33e minuut kon bil zich nog juist herstellen, toen Pepels een gehot van de ver opgedrongen Ger den Butter van «richting, vjerand^df. -, .-»v•-i»,iy Drié minuien voor het verstrijken van de eerste helft kreeg Excelsior val ruimde de Venkie defensia onvol doende op, waarna Dlcfc Beek na een handig passje van Joop Munne zuiver inschoot: 1—0. TN de tweede heUt deed VW ver* geefse pogingen het initiatief over te nemen. De Rotterdammers, die de teugels door bet hoge tempo in de eerste helft wat moesten laten vie ren. bleven sterker,maar op verras sende wijze aioegen de gasten na een half uur toch een bres ln de Rotter damse verdediging. Uit een hoekschop van Sleven schoot Nijholt door een woud van be nen raak: 1—1. Daarbij is het gebleven. De Btryd werd iets feller, maar de uitstekend leidende scheidsrechter F. P. Derks hield de zaak goed In handen, (Van onze correspondent) DELFT, zondag. DHC en SVV hebben er aan dc Brasserskade in Delft bij de circa 3000 toeschouwers weinig twijfel over laten be staan, dal het voor beide plogen dit seizoen verder nog een zware stryd om Iüfsbchoud zal worden. Weliswaar werkten de terreioom- staudigheden een acceptabel spelpeil niet in dc hand, maar toch had men zelfs onder deze ongunstige voorwaarden niet op zo'n slechte wedstrijd gerekend. De 1—0 zege, die de thuisclub ten slotte min of meer uit het vuur sleepte, was gezien de onmacht van de Sehiedamse voorhoede, niet onverdiend, maar met een ongewijzigd spelbeeld had het resultaat evengoed andersom kunnen zijn. Het beslissende doelpunt werd na een kwartier geseoord door Kwaklter- naat. die op de goede plaats stond, toen de bal van SW-doelman Van der Velden terugsprong, nadat Blok ln eerste Instantie op een fraaie pass van Rcyers op doel had gevuurd. In de fase van de strijd kwam deze treffer nog niet onverwacht, wnnt voordien had de thuisclub o.a. met schoten van Kwakkernaat en Reyers, die hun doel niet zo ver misten, enig overwicht gehad. Ook PHC's invaller- doelman Van Declen was door de Sehiedamse voorhoede, waarin do ge blesseerde Dick van Dijk node werd gemist, enige malen op de proef ge steld. Van Declen zou het speciaal in dc tweede helft nog drukker krijgen, want toen waren dc gasten vrijwel voortdurend in het offensief, waaruit ondanks het goede werk van Van Dec len en zijn secondanten toch wel uil- stokende kansen voor de Roodgroenen ontstonden. Van enige productiviteit gaf de Sehiedamse aanvalslinie echter in het .geheel niet blük cn ook hun gevaarlijkste man, ex-DHC-rechtsbul- ten Leen Hubert, kreeg bij zUn oude clubgenoten geen kans om de gelijk maker te scoren. In het laatste kwartier kreeg DHC- mlddenvoor Gtel Jansen zelfs nog tweemaal de kan# om de score een voor de Delftse club gunstiger aanzien te geven, maar ook de aanvalslinie van de gastheren was wal doelpunten- produktie betreft met de ene treffer Han het eind van haar latijn. De ont moeting werd door scheidsrechter Laubbergniet overtuigend geleid. Bij SVV werd Van Meeleren ln do eerste helft vervangen door de Jeugdspeler Vostenbos. (ADVERTENTIES nu... beduidend goedkoper Al staat het hele huls op z*n kop door Sinterklaas gcroexamoos enjehelmxlnnlgheld... deze aan bieding zuiver scheorwoilan dekens magen wij U niet ont houden, Een-persoons zuiver scheerwol len dekens van 85.— licht In ge-, wicht (met pleterkleine foutjes, maar daarom zijn ze niet minder warm) morgen voor nog gién veertig gulden. 1 .persoon» l0n-|. atulv 5&oUen deken. Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze 100% sulver wollen een-persoons dekens, voor 's Avonds tot 9 uur geopend GHn t«J. of ickr/p. 6«l DOELMAN. SWINKELS van VW weert met zijn vuist een aanval van Excelsior af. Links Dick Beek, op de achtergrond Jan Kfaassens. LEEN HUBERT geen kans (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zondag, De 5—0 ze ge die Overmans op het zwak spe lende VUC behaalde, Illustreert de goede vorm waarin de ploeg van Paul Thomas de laatste weken ver keert De Hagenaars speelden zonder ver trouwen. Voorat de achterhoede maakte de ene fout na de andere. Al na drie minuten moest doelman BIJIcveld de bal uit het net halen, maar het doelpunt van Luthart werd wegens buitenspel a/gekeurd. Een minuut later werd een inzet van Luthart van de doellijn weggetrapt. Weer een minuut later belandde de bal, na goed doorzetten van Otten, voor de voeten van Burgmans, die nu laag raak schoot (1—0), Na 12 minuten kwam Overmaas goed koop aan zijn tweede doelpunt, toen Van de Werf, die zwaar op de huid werd gezeten door Burgmans. in eigen doel schoot (2—0). Overmaas liet hierna de teugels wal vieren, waardoor VUC het even wicht kon herstellen. Na 25 minuten scoorden de Hagenaar# via CJavan, maar om onbegrijpelijke redenen keurde scheidsrechter Stam dit doel punt af. Ever. hiervoor had Clavan ook al pech gehad toen zijn schot door Batenburg op dc doellijn werd gekeerd. Drie minuten voor de rust ondernam de actieve Aad Luthart een solo. Hij passeerde enkele tegenstanders, doelman Bijleveld incluis en dat be tekende 3—0. Na de rust kwamen beide ploegen op het steeds zwaarder wordende veld moeilijk uit de voeten. Het tempo zakte aanzienlijk. Veel opwindends gebeurde er ln het eerste half uur dan ook niet. Maar na 33minuten, volgde er feh opleving. Linksachter Roodbergen rukte ver op en gaf een voorzet dldr. door iedereen gemist werd, behalve door rechtsbuiten Burgmans, die via de schoen van Dopmeyer raak schoot, 4—0. Drie minuten later tastte de Haagse- verdediging weer mis, nu op een voorzet van Goudriaan (ingevallen voor Otten), waardoor Luthart vrij gemakkelijk kon scoren, 50. Een minuut later probeerde* Luthart ,zJjn hattrick te voltooien, maar de bal caramboleerde van paal tot paal eh werd ten slotte een prooi voor doelman Bijleveld, (Van onze sportredactie) v Vf ROTTERDAM, «md»g. Het.top- daél ln de eerste klasse B tussen Roo- j: denbtirg en Unltss eindigde onbeslist) ;i 1—1, Aan de kop van de rangiest p kwamen daardoor geen wüalgingen. UVS rak te door een 3—2 uit op 8VW X op naar de derde plaats. Ook Over* mass, dat met 5—0 van VüG won, steeg enkele plaatsen. De overige drie wedstrijden werden afgejaah v De stand: 14 18—12 14 1715 13 14—11 12 16—13 12 20—16 li 9 13^11 2ft430 Roodenburg U 6 2 3 Unitas 11 6 2 3 UVS 11 5 3 3 EBOH 10 0 2 3 Overmaas 11 5 2 4 Gouda, 10 4 3 3 cvv 9 4 1 A Neptuxxu 10 :3V 3 4 Papendrecbt 9 2,. A'i 3 'IJL DCV ::"v 10 '2'" 3 5 SV w u 2 3 6 'ii .'.•'U-.'nf.' tfSi?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 4