Sinterklaassurprise van Sparta: Vidal EpSSBSI Ï0 ■,J3e fm ROTTERDAMS DAGBOEK Henk van Kerkwijk: sch rij ver/kruiden ier A. Hoogewerf kampioen en gepromoveerd ROTTERDAM RIJNMOND FE1JEN00RD HAD ALTIJD VEEL MOEITE MET ADO Handballers wijken voor Holiday on Ice Derde klas kader 38-2 *J®!SaVon« OUDE AMERIKAANSE JAGER NAAR MUSEUM ADO speelt zonder Jan Villerius ZATERDAG EN ZONDAG GEEN RVB-VOETRAL H.A.M. krijgt baggercontract uit Peru Britse tanker 26.000-ste schip op Nieuwe Waterweg Beeldspraak 'Adreswijziging De geheimzinnige fanclub van Zuid nu... beduidend goedkoper pag. 4 vrijdag i december 1968 VOETBAL ADVERTENTIE (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. Na de Sintcrklnas-happemni; bij NederlandDenemarken weten de spelers van Feijenoord wat hon boven het hoofd haagt, wanneer zy zondag tegen ADO slecht spelen. Want die samenzang woensdagavond was natuur lijk niet alleen bedoeld om dc Amsterdammers te vernederen. Als Feijenoord zijn supporters teleurstelt zullen de Sinterklaas liederen zondagmiddag opnieuw door het stadion schallen en mis schien nog wel luider dan woensdagavond, want bij Feijenoord—ADO worden heel wat meer mensen verwacht dan 25.000. Felienoord heeft altijd veel moeite gehad met ADO. In Den Haag echter meer dan in eigen stadion. Op eigen veld heeft Feijenoord de laatste jaren bijna steeds gewonnen en aan deze re gel hoeft zondag geen einde te komen. De Hagenaars lijken niet zo sterk meer als in het begin van het seizoen, toen zij geruime tijd aan de kop heb-j ben gestaan. De nederlaag tegen Spar ta luidde een minder gelukkige perio de in, waarin spelers geblesseerd raak ten of sterk in vorm achteruit liepen.' Feijenoord scoorde zondag tegen Förtuna niet minder dan zes doelpun ten en toch was manager Bröx niet te vreden. „Het duurde te lang voordat we de kansen uitbuitten" zei hij en dat is dan ook een van de redenen ge weest, waarop hij samen met Kmenl besloot om Klndvall en Geels van plaals te laten verwisselen. Geels zal er gelukkig mee zijn, Klndvall beslist niet. De Zweed heeft al eerder ver klaard dat hij niets voor de reehlsbui- Hoe vaak Is de aankoop van zo'n luxe Ska! boodschaptas van 11.75 uitgesteld... omdat de kinderen vóór gingen of er éen groot stuk In huls aangeschaft moest worden... Maar morgen Is 't de dag van die huismoeders, die graag zo'n tas willen hebben voor hun bood schappen, of om gezellig en uit gebreid te winkelen. Prachtige Skal boodschap- tassen, met groot doorlopend voorvak met rits, en door' het uitgekiends model elegant van vorm en .toch veoi bergruimte. Morgen zoekt U ze uit, voor nog géén zes gulden. „PEPE" VIDAL competitiedebuut tenpfaats voe. ij mei ilt. Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze luxe Skal bood- ichaptauen In zwart en bruin, voor Zaterdag om 6 uur gesloten. GUn tiF. of schrift, tmt. ADVERTENTIEj Zoek nu Uw brushed Nylon nachthemd uit... een aanschaf die voor kort een luxe was maar nu voor ledereen betaalbaar Is. Crushed Nylon nachthemden, koesterend warm, zacht en soe pel, zó gewassen en niet strIJ ken, morgen voor nog géén acht gulden. Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze luxe damesnacht hemden, Brushed Nylon tn di verse dessins en kleuren en In alle courante maten, voor Zaterdag om 6 uur gesloten. GUn UI. of schrift., bost. SPARTA T\E Sparta-supportera die om Vidal -L-f hebben geroepen krijgen waar schijnlijk gondaif hun sin. liet ls zo goed als zeker dat Wiel Coerver de Spanjaard tegen MVV gaat opstellen. Op welke plaats is nog niet bekend. „Daar moet Ik nog een nachtje over slapen", zei Coerver. De Limburger verwacht geen won deren van „Pepe", maar nu de aanval in de laatste wedstrijden beeft gefaald, kon hij de Spanjaard, die bijzonder se rieus 'heefl gfet/raind, niet langer nege ren. Onsman zal voor Vida! het veld moeten ruimen. Sparta heeft nog geprobeerd om dc wedstrijd naar zaterdag te verplaatsen, maar MVV weigerde zijn medewer king. Go AheadXerxes kan tn Deven ter een bijzonder aantrekkelijke wed strijd worden. Ondanks de goede pres taties van de Xerxanen in de laatste tien wedstrijden, zullen de Deventena- ren waarschijnlijk net Iets te sterk blaken, Trainer Kurt Linder heeft ook nu weer geen wijzigingen In zijn ploeg behoeven aan te brengen. SW hoopt tegen het snel naar vo ren komende DFC In zijn sterkste op stelling te kunnen uitkomen. Dick van Dijk heeft geen last meer van zijn knie, simijB Fefjenoord-clubarts Abar- banet hem een injectie heeft gegeven, en ook dc blessure, die V/out van Meetoren telen DHC heeft opgelopen, schijnt moe te vallen. In de achterhoe de ls Bax vervangen. Van Schie speelt nu linksachter en Fels krijgt een kans in de mlddenllnle. MOEILIJK "pXCELSIOR wacht In Amersfoort een moeilijke wedstrijd tegen HVC, dat na de nederlaag tesen Haar lem voor eigen publiek Iets goed te maken heeft. Het elftal van de Kra- lingers is ongewijzigd. Hennes DVS hoopt dat Piet van de Burg hersteld ls van zijn angina. In de mlddenllnle zal Valk zijn plaats dan moeten afstaan. De Schledamse ploeg, die in Haarlem tegen EDO wel winst kansen heeft, is ongewijzigd. ROTTERDAM, vrf|dag. Voor de Rotterdamse handballers betekent de komst van Holiday on Ice in de Ener- g le ha I een ernstige vertraging in de af werking van hun competities. Geluk kig kan op beperkte schaal in de Schledamse Margrlethal worden ge speeld. Zondagmiddag ontvangt Snol wiek in de overgangsklasse a, het Drentse E. O. De oranje-blauwen doen er ver standig aan de kracht van de Emme- naren niet te onderschatten, want ze staan bekend als geduchte zaalhond- bailers. Dc goede start van Snelwiek legen Schutters geeft overigens alle hoop op een tsveede overwinning. Schutters speelt In Utrecht tegen Attila en het dient met oen fikse ne derlaag rekening te houden. Hoewel de zwartgroenen technisch goed te voorschijn kunnen komen, kampen ze met een groot gebrek aan zelfvertrou wen. In de overgangsklasse b. speelt ook Dynamo een uitwedstrijd. Dc Rotter dammers treden in Arnhem aan tegen Swift. De eerste wedstrijd hebben de groen witten mot klein verschil (12 10) gewonnen, maar in eigen omgeving zijn de pupillen van Bertus Cras ge ducht op revanche belust. Hot belooft een spannende strijd tc worden en Dynamo mag met een gelijkspel al te vreden zijn. In de distr. eerste klase moet DWS in Den Haag tegen Hellas bewijzen, dat het niet ten onrechte zo hoog op de ranglijst slaat. De Haagse heren zijn echter dit seizoen goed op dreef en de Schiedammers zullen het bijzon der moeilijk krijgen. De dames van DWS komen eveneens tegen Hellas uit. Zij hebben meer kansen dan hun man nelijke collega's. Bij de dames in de distr. eerste klas se moet Schuttere een kleine zege op Verburch 2 kunnen behalen, al zuilen dc zwartgroenen de punten niet ca deau krijgen. ROTTERDAM, vrijdag:. Het ia Hoogewerf gelukt om zijn doel vol komen te bereiken, al was het op 't kantje af. HU won zijn laatste partij en werd daardoor kampioen, terwijl hij bovendien met een algemeen ge middelde van 10 (de promotlegreng) eindigde en naar de tweede klas over ging. Om de promotie tc bereiken mocht de nieuwe kampioen in zijn ont moeting tegen van Hezlk hoogstens 26 beurten gebruiken. Die had hij ook nodig en dus op 't nippertje slaagde De Maasstad-speler. Aanvankelijk leek het erop, dat Hoogewerf op zijn sloffen titel en pro motie zou behalen. In dertien beurten had deze deelnemer al 166 caramboles gescoord, maar toen ging hij sukkelen. Zijn aantal beurten steeg regelmatig, doch de gemaakte caramboles hielden daar geen gelijke tred mee. En reeds ging het er op lijken, dat hij niet zou stagen, toen Hoogewerf tot een. uiterste krachtsinspanning kwam, In 25 beurten was hij nauwelijks tot 219 caramboles gekomen. Voor ae res terende 31 had hij derhalve nog slechts één beurt. In die beurt gebeurde het, hij scoorde de ontbrekende carambo les. Van Hezik bleef een eind achter. De strijd tussen Kerkum en Jongen - otter eindigde in Het voordeel van' eerstgenoemde. Kerkum speelde sterk en toen het bij Hoogewerf minder goed ging, leek het er op, dat Kerkum als eerste zou eindigen. Uitslagen: Kerkum 250 22 55 11.38 Jongenotter 201 22 35 9.2T De eindstand: 1. Hoogcrwerf 2. Kerkum 3. Oomen 4. Van Hezik 5. .km genatte r 6. Hangers 7. Meeuwese 8. Dleryck 12 1740 174 «8 10.— 10 1598 108 81 9.51 10 1806 189 81 ft 1551 162 63 4 1656 176 52 4 1469 192 58 4 1447 192 47 4 1400 195 48 7,22 FEIJENOORD: Pieters Graaf land; Romeijn, Israël, Kraai/, VeldhoenRaak en Jansen; Kind- vall, Geels, Bild, Moulijn. SPARTA: Doesburg; Ter Horst Eljkenbroek, Laseroms, Bent2on; Kemper en Bosma; Vidal, Bon man, Bosveld, Vermolen. XERXES: Trey tel; Dor jee. Spinhoven, Jonde, Fa/ié; Van To ledo en Radovic; Heijerman, Ha- negem, Jacobs, Kleinjan. SVV: v.d. Velden; Hazebroek, Van Dongen, Van Leeuwen, Van ScMe; Van Beek en Fels; Hubert Van Dijk, Van Meetoren, Rijkul- ter. EXCELSIOR: v.d. Wekke; G. den Butter, Luck, Mühlenbruch, Teeuw; Weber en A. den Buffer; Veiberp, Mannen, Beek, Bassant. HERMES DVS: Bravenboer; Monster, u.ti. Heide, Rijke, Héi- kamp; v.d. Burg en Beijer; Mar ree, Bakkes, Flaes, Van Mullem. ADVERTENTIEJ Morgen verkopen wij Helanca damespantalons, als speciale aanbieding voor nog géén veertien gulden. Niet alleen-een prima kwaliteit Helanca, maar ook In zeer slank en correct afkledend model (overtollige pondjet verdwijnen ogemchljnlljk)... Heerlijk warm en zeer modieus onder jack of pullover. Morgen om 9 uur begint dé ver koop van deze Helanca dames pantalons, met voetband en solide ritssluiting opzij, in de maten 30 t/m 46 en In marine, zwart en bruin, Zaterdag om 6 uur gesloten, Gita til, of schrift, btst. Vannacht is deze oude Ameri kaanse Mustang-jager per opleg ger vervoerd van de technische Hogeschool in Delft door Rotter dam naar de vliegbasis Gilze- Rijen. De jager, die sinds de tweede, wereldoorlog niet meer in de lucht is geweest, werd bij de TH gebruikt voor onderwijs-doeleïn- den e<n proefnemingen. De Mustang zal een plaats krij gen in het nog op te richten vliegtuigmuseum van de Konink lijke Luchtmacht (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. ADO «peelt zondag tegen Feijenoord zonder Jan VUlerius. De ex-Spartaan is door trainer Happel gepasseerd. De opstelling van de Haagse ploeg ls: Thle; v. d. Burch, Mansfeld, De Zoete, Vos; Jochems en Schoenmaker; Heijnen, Houwaart, Maassen, Aarts. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag De afde ling Rotterdam van de KNVB heeft alle voor zaterdag en zondag vastge stelde wedstrijden afgelast in verband met de slechte toestand der terreinen ROTTERDAM vrijdag. Omdat een aantal winkels en kantoren op maandag 5 december wat vroeger zal sluiten heeft de RET besloten de gel digheidsduur van de weektoonkaarten op die dag met anderhalf uur te ver lengen. De normale geldigheidsduur is voor de namiddag van 16.30 tot 18.00 uur. Op 5 december echter zijn de kaarten geldig van 15.00 tot 19.00 uur, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De sleep- zuiger HAM-305 van de Hollandse Aan neming Maatschappij zal op 1 decem ber uit Kinderdijk vertrekken om op eigen kracht naar Peru te varen. De zuiger zal worden ingezet i.v.m. een nieuwe opdracht die de Hollandse Aannemings Maatschappij heeft ont vangen van de Peruviaanse regering om de haven van Pisco uit te diepen. Tevens gaat de H.A.M. de fundering maken voor een nieuwe 700 meter lan ge steiger, waarvan de bouw nood zakelijk is geworden. Door de belang rijke uitbreiding van de visserij-in dustrie in de haven van Pisco, een vis sersplaats honderd mijl tèn zuiden van de Peruviaanse hoofdstad Lima. Na de reis, die naar schatting een maand zal duren moet ongeveer een miljoen kubieke meter grond worden verzet. De H.A.M. die onlangs van het Rot terdamse gemeentebestuur de opdracht kreeg een proefgeul van twee kilome ter lengte in de Noordzee te baggeren, wil het project dat door de wereld bank wordt gefinancierd ln een half jaar voltooien. De H.A.M. heeft in 1960 een groot baggerproject in Venezuela voltooid. Het betrof toen het uitdiepen van een nieuwe toegang van het meer van Ma- meaibo en het maken van de haven van Puerto Cabello. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Het 26.000ste schip Is gisteravond de Waterweg opgevaren. Drie dagen eer der dan het vorig jaar. Was het deze keer de Britse tanker Yorkshire, vorig jaar was het de Liberiaan SInoe, op december. Schr^vcr/dichtcr Henk van Kerkwijk stond gisteren voor de Bijenkorf folders uit te reiken om dc verkoop van zijn boeken en ge dichten te stimuleren. Hij doet dat in kloeke advertentie-taal. „Voor waarlijk leesgenot een Henk van Kerkwijk Anders dan andere een Van Kerkwijk ja «raag gezellige mensen haten. „De stervende dode" in huis. Nieuw knipogen tegen het leven, jc prettig voelen, een gezond leven met een „Geweer met terugslag". Voor dit laatste (zijn tweede) bock kreeg hij de Reina Prinsen Geerling- prljs (prijs voor schrijvers jonger dan 25 jaar). Maar deze aanbeveling laat Henk van Kerkwijk weg. Dat is met belangrijk. Het gaat om de harde tek sten: „De vriendschap van kauwen en kraaien (gedichten) spoelt uw harde zie! weer woikcnzacht. Gaat het zo slecht met de van Kerk wijken? „Dat niet, Van> „De stervende dode" zijn 4000 exemplaren verkocht en van „Geweer met terugslag" 2500, maar ik moet van de pen leven. Het uitdelen van folders vind ik een reële aanpak. Een schrijver is tenslotte een soort kruidenier". Dinsdag is Van Kerkwijk zijn cam pagne, die hij beperkt tot de randstad, begonnen 2500 tot 3000 folders per ge meente en helpt het? Het helpt, 'a Morgens lag in de Bij enkorf nog een hele stapel Van Kerk wijken. Tegen sluitingstijd waren er nog maar twee over. „Lees! de boeken van de hartelijke schrijver." ¥Wie gisteren de vergade ring van de Rijnmondraad heeft bijgewoond kan moeilük volhouden, dat de bijeen komsten van dit openbare lichaam saaie aangelegenheden zijn en dat Rijnmond geen gezicht heeft. Goed, het voorstel van het bestuur van Rijnmond elke inwoner van dit gebied gelijke rechten toe te kennen bü inschrijving als woningzoekende, waardoor een inwoner van bijvoor beeld Vlaardüngen zonder enige for maliteit in Heenvllet kan gaan wonen moest worden teruggenomen, zodat er weer niets werd bereikt, maar de wijze waarop het onderwerp werd behan deld was zeer de moeite waard. De Rotterdamse wethouder Polak (die ook sprak als gemachtigde van de gemeente Zuidland. Dat kan tn Rijn mond ver band) ging het probleem van de medische kant benaderen. Hij ver telde: „Toen ik voor de marine werd gekeurd, vroeg de dokter Heb je pijn in je hoofd? Nee. Heb je pijn lp je voeten? Nee, Dan zal alles wat er tussetón zit ook wel in orde zijn." Deze merkwaardige medische rede nering omdraaiend stelde hij: „Als het hoofd ziek is en als de voeten pijn doen, dan is het met de rest van het lichaam ook niet in orde". Toen was het hek wel van de dam. Een Rijnmondraadslid dat nog mee wilde tellen moest zich uiten ln pak kende medische beeldspraken. En dat gebeurde dan ook. Maar men was niet altijd zeker van zijn zaak. Zo verge leek het raadslid drs. Lems de onge lijke woningvoorraad in Rijnmond- eemeenten met ongelijke verdeling van de bloeddruk im een lichaam. „Als dat medisch mogelijk is", voegde hü eraan toe. Wethouder de Vos (volksgezond heid) greep snel in en redde hem door op te merken, dat zoiets ln een open baar lichaam wel kan. Er kan veel in een openbaar li chaam. Zelfs het onbevoegd uitoefe nen van de geneeskunde. In mijn stuk over de heren G. Me- kes en J. Smit, die op 10 december a.s. het feit hei-denken, dat ze zestig jaar geleden in dienst traden bij Van Slavenburgs Bank, staat iets dat niet juist U. Ik schreef dat de heer Smit aan de Oranjelaan in Overschie woont. Het Juiste adres is echter Schielaan 26 in Overschie. "ILfORGENAVOND wordt ln feestge- -L'-L bouw De Spil aan de Dordtse- straatweg The Mysterious Fanclub opgericht. Bewonderaars van het zeven jaar oude orkest The Myste rious Show- en Dans band hebben hier toe het initiatief genomen. Het vijf man sterke orkest bestaat uit; Jan Ruiter (leider, zang, gitaar), Gerard Schneider (orgel, zang), Ro nald de Vries (gitaar), Leon Labrijn (gitaar) en Jan Bussum (slagwerk). Alle bandleden komen uit Rotterdam- Zuid, waar ze op dans- feest- tiener en beatavonden de laatste jaren be kende figuren zijn geworden. De eerste dansavond is toagangkelijk voor alle dans- en beatliefhebbers. De volgende clubavonden zullen al leen voor de georganiseerde fans zijn. Dancing De Spil wordt het „eigen huis" van band en lans. De volgende avonden zijn vastge steld op 3 en 4 december, vervolgens op 17, 24 en 25 december (kerstbal). Het correspondentie-adres van de ten- club luidt: K. Kraak, Bornlsseweg Geervliet. TeL 01887—335. (ADVERTENTIE) Als U toch' van plan was om voor deze winter nog een mooie, wollen deken te kopen, v&cht dan niet langer. Want op onze D.ekenafdeflng verkopen wijal Ier-alle r mooi ste luxe dekens van 100%- zulvere scheerwol, rondom af gezet met zijdeband, met non» male verkoopprijzen van hon derd gulden en méér- 2-persoons 170 x 220 cm Lits Jumeaux 200 x 240 cm Morgen om 9 uur begint de verkoop van deze merkdekens van 100% zuivere scheerwol (de etiketten zijn er af, de bespotte//jfc /age prijzen), warme dekens, ln hartje seizoen, voor hartverwarmende prijzen. Zaterdag om 6 uur gesloten. Géén tel- of «cFirift. but. ROTTERDAM, vrijdag. De gemeente raad benoemde gisteren tot leden rèsp. plaatsvervangende leden ln het algemeen bestuur van het recreatieschap Rottemeren mevr. P. van Kranenburg-Klein en de heer ït. Langerak: als plaatsvervangende leden: de heren P. Burik, drs. D. P. I. O. Stome- brlnk en E. Dufourné. Tot lid in het dagelijks bestuur van het recreatieschap Rottemeren werd de heer K. Lang er ak benoemd. (ADVERTENTIE) nu... beduidend goedkoper Alsof ze voor U persoonlijk gemaakt zijn, zo magnifiek passen deze pantalons voor heren, gesneden van een- pracht kwaliteit Terlenka-wol. Herenpantalons uit de nor male series van bij de dertig gulden, van diagonaal geweven Terlenka-wol, prinia afgewerkt, voor nog géén zeventien gulden. terlenka-wol herenpantalons Morgen óm .9 uur begint de yer-f koop van deze Terlenka-wol heren pantalons, In grijs, bruin, en zwart, ln alle courante maten, voor J Zaterdag om 6 uurge*lóten. G«n tri, of schrift.\h*st.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1