100 Nü praten met uw Philips handelaar is goud waard 60 Ook in andere Philips radiotoestellen interessante aanbiedingen Koop bij de erkende Philips handelaar*Let op het raambiljet 100 250 300 H is 'n uw merk van service en vertrouwen gulden EXTRA inruilpremie gulden EXTRA inruilprem gulden EXTRA inruilpremie gulden EXTRA inra premie 1 gulden EXTRA inruilpremie gulden EXTRA inruilpremie gulden EXTRA inruilpremie •1 'sie émmsês^agfÊÉ radio radiogrammofoons enorme ^ÏBpa super- d itvanger met t:8 ci beeldbuis. Ce- Kfckt ar de on og«;. van de Ned; en 3aii VHF en HF '/end. utom&üaclie: fijn- afttemi too e kanalen 2-11, jrfa i syn- ironiiatie, beeldhoegfe- n I elir Met Direct Vision beeldbuis en het Philips C daiie- filter. «99.. Philips super-ontvanger met 59 cm beeldbuis. Ge schikt voor de ontvangst van de Nederlandse en Duitse VHFen UHF zenders. Automatische:-fijnaf- stemming voor de kanalen 2-11, horizontale en verticale synchronisatie, béeïdhoogte-en becldbreedte- regeling. Met Direct Viston beeldbuis en het Philips Gradatfefilter. Twee luidsprekers waarvan één aan de voorzijde. 1029.- FM-band, lange- en middengolf* Twee dubbelconus-luidsprekers. Con tinue hotetoocregelaar. Aansluitingen voor grammofoon of recorder en extra luidspreker. 379.- FM-band, lange- en middengolf. Twee luidsprekers. Platen wisselaar met dia- mantnanld. Notehoutcn kast; 68 x 87 x 579.- 36 cm. FM/Stereo. 5 Goifgeblcden w.o. FM- cn vis$er(jband. Vier dubbclconus-luid- sprèkers, Stcreo-plalcnwissda&r met diamantnaald. Notehoutcn kast: 70 x 118x36 cm. 1294.- FM/Stereo, 5 Gotfgebiedeft w.o. FM-, 1 en visserijband. Tw» dubbelconus- luidsprekers. Stereo-platenwisselaar met diarnantnaald. Notehouten kast; 68 x 97 x 35 cm, 107«.. FM/Stereo, 5 GolFgebfcdcn w.o. FM- en visserij band. Zes dubbelconus-luid sprekers. Stereo-platenwisselaar met diamantnaald. Notehouten kast: 74 x 141 x44cm. 1499.- PHILIPS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 3