Neem het nachthemd 1 I CHOCO m PINDA lioedudus de melkchocolade vanTxeets smelt in uw mond, niet in uw hand Antwerpse Philharmqnie onder Flipse Muzikant Van Pelt 40 jaar bij OBK Tel. 135430 - 8 lijnen Auto- en Transportbedrijf v. Domburg bekwaam automonteur Koop prijsbewust De meeste chocolade... ...smelt en geeft vlekken C. Streng Dames! Nu moet u het doen want de lente nadert snel Werkelijke busteverbetering AVRtJ's DINSDAGRüCUME 2 BOEKHOUDKUNDIGE KRACHTEN pagina 12 - maandag 1!) februari 1968 Met de nachtkleding is veel aan de gang. Sinds nylon zijn intrede deed, hebben de fabri kanten ons zonder ophouden overstelpt met zeegroene, he melsblauwe, roze en lila creaties voor in bed vol romantisch ruche-geflonker en vrouwelijk boudoirgelonk, onder het motto: mannen zijn er dol op. Oké, best mogelijk. Maar aan gezien er overal elders zich klei ne revoluties voltrokken in de man-vrouw verhouding, waar van men de sporen ook in de mode kan vinden, sinds het be grip „sexy" heel andere inhoud kreeg, omdat het bed wat min der geheimzinnig wordt gezien, sinds vrouwen zich het aller liefst in op de mannenkleding geïnspireerde mode hullen sindsdien is het mannenover- hemd een bron van inspiratie geweest voor de damesmode. Als blocse, als tuniek, als avondjurk en als hes op een spij kerbroek. In katoen en nylon, in zijde en fluweel, in alle soorten textiel is het overhemd en veie varianten daarop onze kleerkast binnengeslopen. Ook in de noch t kled i ngsector. Versc hi I le n - ie stijlen zijn mogelijk, van lief tol strijdbaar, maar niettemin STRIJDBAAR EN SPORTIEF: Karatestijl in korte pyjama voor haar, die inspiratie heeft opgedaan via James Bond en zijn vechtlustige dames... LIEF EN VROUWELIJK: Broderie anglaise voor de vrouwen met romantische inslag. ZORGZAAM EN ACTIEF: Roze en witte strepen in no iron- katoen voor de flinkerds die vroeg uit de veren zijn om zorgzaam het ontbijt klaar te maken. Promenadeconcert T\E in 1962 geschreven „Mouve- menls" voor piaho, koperblazers en uitgebreid slagwerk van de 38-ja- rige Vlaamse componist Francois Gk>- rieux verkregen zaterdagavond op het Frcmenadeconcert door de Antwerpse Philharmonic in de grote Dcelenzaai een veel wanner onthaal van het pu bliek dan in de regel met hedendaagse werken hel geval ia. Dat was heel verklaarbaar, want Glorieux houdt zich aan een tonale conceptie, hetgeen al direct de communicatie tussen componist en publiek garandeert. Dat de overige middelen tot contact met de toehoorder, door Glorieux ge bruikt, van veel oorspronketykheid getuigen kunnen'we echier niet bewe ren. Men hoort voortdurend bekende procédés van componisten uit de eer ste helft van deze eeuw (o.a. Bartok, Ravel) en pakkende Zuidamerikaame ritmen bieden, voor de luisteraar na tuurlijk gemakkelijke aanknopings punten, Glorieux kan men echter vak manschap in de behandeling van het aparte instrumentarium en gevoel voor vormevenwicht niet ontzeggen, en vooral de eigenlijke opzet van het werk (nl. als balletmuziek voor de groep van Béjart) moet zeer geslaagd geweest zijn. De componist aan de piano, koperblazers en twee jonge, virtuoze slagwerkers en een paukenist (resp, Jean-Pierre Leveugle, Pierre Mortens en Alain. Vergote) hielden, knap geleid door Eduard Flipse, een zeer overtuigend pleidooi vooa' het luidruchtige stuk. Dat de Antwerpse Philharmonie nog (Van onze correspondent) BOTTE EDA Mi maandag De mu zikant H. van Pelt werd vrijdagavond tijden» de jaarlijkse uitvoering van het fanfarekorps Oefening Baart Kunst ln gebouw Rehoboth gehuldigd wegens het feit dat ht} veertig Jaar lid Voorzitter T. van Eijk noemde de heer Van Pelt een voorbeeld voor de jongeren door de toewijding waarmee de jubilaris het korps heeft gediend. De heer Van Pelt ontving uit zifn handen een barometer met inscriptie. Een jeugdgroep,' in opleiding bij de Rotterdamse muziekschool opende deze avond, terwijl na de huldiging van de jubilaris enkele marsen door het korps werden gespeeld, dit alles besloten met een optreden van de drumband. Na de pauze voerden de schouwspelers, de klucht „Moderne jeugd" op. betrekkelijk jong is (1956) en niet steeds onder ideale omstandigheden heeft kunnen werken was in de beide bekende repentoirestukken van dit programma wel te. bespeuren, hoewel de warmte van de strijkersklank, in dividuele prestaties van enkele hout blazers (klarinet, fluit o.a.) en een competente kopergroep zeker veel respect afdwongen, ook voor wat Flipse met deze musici in tien jaar heeft bereikt; Schuberts Achtste sym fonie klonk zeer expressief, ondanks hier én daar onvolkomenheden in de stemming van. blazersakkoocrden o.a. Sheherazade van Rimski-Korsakow (met zeer geslaagde vioolsoli van Ar- mand Vandevelde) miste bij de ook hier ervaren leiding van Flipse haar werking niet, al zal het oplettende toehoorders niet ontgaan zijn dat de hechtheid van samenspel op kritieke momenten wel eens te wensen liet De grote bijval leidde nog tot ©en toegift: Hongaarse dime van Brahms. Gezet uit kleine letter ZO woorden 2,— iedere vyf woorden meerb,S0 CONTRACTEN', B|J minstens X plaatsing per week lit plaatsingen1.8U p.p. 24 plaatsingen1,70 p.p. 36 plaatsingen X.ÖO p.p. 62 plaatstalenX.S0 p.p. REGELKOERIERSTERS met kop en/of fuiaenreg elf Losse mnrprjji0,28 JAARCONTRACT: SOQ mm 0,21 10Ö0 mm 0,20 2500 mm 0,19 KoarleriUrt kunnen worden opgegeven van 'a morgen» &SÖ uur af tot de» namiddag* 5 uur telefonisch alsmede aan onze loketten, Weft blaak 9-11, Rotterdam, voor plaataing ln de editie van de dag daarop volgend. Voor de editie van maandag: kunnen Koerierster» worden opgegeven tot saterdag» 11 uur. oi>u<"tr<mitrnUL', KIJNBTGE- n ITTKNftEPA ftATI K tn vin lui If uur. Dagelijks van ft—7 n zate rel ti a a tot 4 w. Schledamw- wch ."Ma. Telefoon It'JiOTJ. 11070 o vort rekken wij mei bijlevering v. •tóf en akat 225,— Ecthoek vanaf j 45.2 Jiilir schrift. «n- jruntlc. rtujot* sortering men- b<M«tuffen- Tel. 138110. lUrto KUNSTGEBITTEN- REPARATIES ie klas werk. vennf f5.- per repur»Uu, 20 krta. - ggurttn kroon 17,CO. U kunt er op wachten INSTITUUT DENT1L1A Hoogstraat 40, Hotten lam. Tel.1 128010. Tram# 1. 2. 3. 6. B. 0. il en bus 214. 1(070 Onroerende goederen cn woonruimte gevraagd bum tie verhuur KA MEflS. ETAGES, fluts enz Ook Je verkoop viin uw luit* ln en out Amsterdam- Mei evt. over name. mei en zonder urg.verkl. tedere woning- cn kamer roe- kende kunnen wij bcallxt hel- >en. lui. tlu reu u de UlllUlk, lel, 020-719ÖÖ2, tot 20 u. Kun- tóot'. Ntc. M,ieb»tr. 7. A'diim. A «10 Personeel gevraagd HET ROTTERDAM SC H PAROOL vraagt nette BEZOR- SERS(STEnS). Leeftijd vanaf 18 Jaar, Aanmelden wealblaak p. Tel, 0ID—138430, avond# na 18 uur telefoon O1O-1MM0- 23211J-181M7-20ÏBII en 134282 11020 Gevr. pruim DAMESKAPSTER of KAPPER, Moet bnltsl lc kracht zilln, D. Hoekstra, Stiul- houderaweg Oe, lel. 2411718, Na tl uur lel. 243858. ROÏH Van Stolk en It e«e N V. vraagt een bedicmter voor een modern* etweloppcnmiichino. Ceintuurbaan liji. Rotterdam- Nooril 1102» Nk-olay Assurantie Kantoor. Buru. Mélnezlnau 81. Tel. OIO 23006(1. Autoverzekeringen «een eigen rekening buiten land. Lu«e premie, speciale «u- toprcmle. ambtenaren, vracht vervoer enz. Financier)" g ln C6u dag verzorgd, lo «n 2e hy potheek. Persoonlijke leningen lel. of schrift. In 3 dagen rond, RüRO Sn ion A. Timmerman* vraagt loer Una- oil aankomend kop- iters voor Sc hiu broek. t.'teino- tlaalr. 351. Vakschool wordt vergeert. Iiitereswinte provtip regeling. Melden tel. II Hl— HWkOft - 273832 H.J22 Dtl jonge en fnvlgroe lende bedrlir vraagt rkor die T-, voor Au i wordt gewutkl, een goede knus zich ollro een need# pontile lc verwerven. Voor woning cn gezin Bankïtellen vu. ƒ331, Slaap banken I 325, Moderne «setback 1P0, Rijwielen, haarden, ver lichting. Amerikaan# bending#- KVsteein l>. Voost. Schietende 122. Tol- 242414.HMO KOELKASTEN. Vol-mitomaU- u*hc wasmachine# f .195; wm- combinatie» met 4 motoren 34(1,-. WAANDEIIS. ftuilstrost 4-8.8. Rotterdam, telcf. OIO— 265826. Ürlellc. Vllstruat 6, tel. 010—1386.3013. 11060 WORDT WAKKER. Loopt niet naar oen kockebakkcr muur naar een vakman. <2 fauteuils. 4 stoeien overtrek ken v.a. ƒ27.60. G.GenetiglIjk, v. Meekerenalr. 681> te H'dftm- Noord. Tel. 113581. B.g.g. tel. 120629. JiOtfO SLAAPBANKEN. Huapmcu- twU, stuapkamm. bedden, ma- demo cn kUuwlekc botikatellen. waudinvubri*. «ilonkoaten, hoeken. vlin?rbüdekkli»«. enz. Alles uit voorraad lever baar. „OF. SPECIALIST". Noardsingel 69—62. ftoltcrdum Tel. OIO—-23993H. Vran« gruti# i'4itnlaK>iH 11)00 DE HOOGSTE KORTING Was automaten v.h. ƒ395. wascom- Dtnailcs v.a. ƒ345.-. Snel er Langzaam wii*.wia v.a. 1 125. Centrifuge» v«. ƒ75 \vAAN DERS, Itiiltslrwil 4-6-6. Itvllor- d«m.. Tel. 010-258828. Den Rriell*. Vtaalriiut 5. Tel tltBBO —3(118 HOUW For# Engels bank» tel op twen Uw le len met 1o»m: kussen; lp orlxmeel skai geatoffeevd 49#.—. Sxp.-imilmnli- lucl. bergmeulwi. afg. werkt lp pylyi-kii-i ij,k Stuvl kunstleer f 590.—. \ct*t«ltiurc TVdaulcun» met tjz weefstof 138.— HENK STRUYK N V WONINCÏINHICHTINO Rotterdam: Goudsoningel 73. tel. 0IO—13B. 46 Den tlaagHabbenuslngel 293. tel. 07«—324IWS Dordrecht: Voor»tra*t 386.1» l. 91650-—40576 Zaken, inventarissen, financieringen SPOED Wie leent mij ƒ600. Hoge ren te. Binnen 3 weke" retour. Tel. 020-762410. A0H» Ontwikkeling en ontspanning WUt li GRAMMOFOONPLA TEN van uw orkerf „1 koor? Wendt u lot TDP Rrcdn. Post bus 440. llrvdn. of te lef. 91800 - 43176. A142 Kleding s u ode- en imppakledlng nj;u maul en eigen model, l ou en wi> komoii bij u huls Alle gewenste modellen tn één week kluar. T.JC. Kleding llille Vliet RotU-idiim-Z.iilil Tel. ran 1) -6 uur 010—278784 lui fl UUT 010—025857. Rt 0 SUf.DE JASJES voor dames cn heren. Revlitetrcoka van de fa- brtek. Desgewenst nam- ma ut ging. Eventueel prettige bet;»- UtigsretfCllng. U. v, d. Heuvel. Abr. Kto'Pvrlaan 63. Tol. anöf>02 H100 Auto's en auto» benodigdheden KOKOSMATTEN. Plmdhoezen. wlelslcrriiigen. Imperials, enz. enz. Ook voor uw auto. Fa. A/el. Havenstraat X!. Rotter dam. Tel. 239445. luiterdog» ge opend tot 12 uur. R226 AUSTIN SEVEN, type"" uirts, uiig. 30.09(1 km. ids nw (tootli. j 2659. Financ. mug. Tel. 1)20 123523—1501)71 A 222 Voor 150,- p.m. Reeds een AUTO met vol I cd Ige Bov u g r a ra 111( nl 11 AC, Pres Kennedy 1. fil A tn sterdam A227 num. 3 Otten. tl Uk. V. 0—17 uur. nr. 070- 6390M. daarbuiten 07U-234084. A2Ï3 Muziekinstruiiienteii, radio, T.V., bandrecorders enz. TV defect? Ervaren monlaur r'tpartTt niri Karantle. Dag- cn avonds*rvice. Tel. 233109. RlïC T.V. defect? Indermeco helpt u weer direct!!! Géén «vond meer zonder bi-elri. Directe .service Heparrtllr In dien mogelijk bU u aan huls. maanden garantie. Tol 019—236473—23704b Cu 170078. Tel. S3B473 Is dag en nacht be reikbaar. Onderhond en reparatie REPARATIE KUNSTGEBITTEN KLAAR TERWIJL U WACHT Da getij ka geopend van 8 tot 5 uur. behalve zaterdag. J. Duiim» Jac CatMti-, 125. R'dam. Tel. 2HBO», b.g g. 20S14». IW70 Choco Treets en Pinda Treets hebben een krokant suikerlaagje, dat uw handen schoon houdt. Heerlijke, lichtbruin gerooster de pinda's in melkchocolade. Louter milde melkchocolade. Tv k OPEL Ourtivau 179 2.15 a.n. Tel. 020-783781), A222 173 aanbot, first l of 2 RENAULT FLOR IDE 1061 tm wint. kap S 2130. ANC. 1,1 A '63 1475. PANHARD 8UP. '63 Nw. Kttsp. 1873. ANUI.tA '61. ƒ675 CJOGGO T 600 '62-'«3 875. Ingeruild: OPEL. RKL KOUD '60 niet mooi. wvl BoctJ. 1375. Hpufdwi'tf 1X4) rrrslr rt»- go. Tel. 920-186113. A223 Foto, film en projectie Pasfoto's kloar terwijl l! waeht. Foto vod Vuuien, HooKt.li'sat 106. Schlodnni. Tel. 266729. L*t op Juiste uilrts K160 PASFOTO'S binnen S minuien «•mankt. Verbleken nlol. I*- vi'txl. gar. WnlK. Me»ut 136. Rolterdom. Klaar lerwljk u wacht. R180 Verhuur auto's, motoren en scooters 50 nieuwe bestelauto's en Volkswagenbusjes zonder chauffeur Ook V\V 1300. 1500. 1680 en Opel Itckord. Ouae garage Is goed gekeurd door de Bovag. AVO garage. Bokclweg 4. Schiedam (Kpuumepulderi. telefoon 150840: Ketelstraat 8. Rotterdam (bij de llau 11telefoon 133450. R240 Volkswil gen busje# te huur ïimdrr chauffeur, 20.- per dag. 100 km vrij. Rob De mme- nle'# mi lu ver huur. Middelhar- nhHlraat Ula Rotlerdum-Pen- dreoht lel. 910—273981 27SM2. RS4!' Auto-, motor- en scooterles KNAC autorijschool Muller, VAMOR Hijksdlploma. Van ouds bekend oer vol uur ƒ9.—. Cursus 17 rijlessen plus 8 ver- Vakantie Een «1 room vakantie voor ou ders en kinderen. Leuke io nic rhuisjes te huur niet pony en wagen, /wemhud, speeltuin, irampollncpark enr,. Meer dun 31X1 pony's. Voor 22-8, na 16-8, Vraagt prospectus. SïiETLAND PONY PARK, Slagharen lü), lel. U5231676. A151 J 109. Middelland plein 81. Tel. 257491281069 RS3Ö Autorijschool CHARLCHS Het rijbewijs kunnen wLj u niet «even. doch wel deskundig on derricht. Daar VAMOR opge leide instructeurs, hoos per- ?enta«f geslasnilep, Desge wenst rijden wij tijdens uw «•somen mee- WIJ lessen ln nwe. en betrouwbare Taunu# 17M. Sinicu 1000 en V.W. 1300, W, Kloot*. Carnlsselnnn 80. Tel. 292229. B g.g. '275079. R230 BUNGALOW VERB UUR 020- 112078 (14-22 uur), AIM MONTEROSSO NIEUWS 1808. Onr.e Uungulow* ïUii nu uitsle- <end verwarmd 1 Bel 023-85637. Cur en Jacuut* Leevcr. AIM Deskundig* ooteldlnc in nieuw mntcrlaal Ford Taunus en Slmc* loco complete cursus 100 scootercursus 45 Bondsrl)school De Groot (lid vsn Rljsehooih. Ver. Kring Rot- tirdum), HooldrUt 65, telefoon J36&48-239610 R231) ZOMERHUISJE 8 per*, ga#, valerelektra, allee prlm# ln «nde. G Stolinetfer NU verdol. SalomoiiHtT 37a. Te». 227». AI31 Uw kleine advertentie ln dete kolom wordt gelezen niet de zelfde aandacht, ala waarmede U dc^c las. Diversen HELDERZIENDE Majafra. Be kend door r#dto. per* en Lv. Overtoom 253, Amsterdam, tel. 020—93353. dag. 1—8 uur, Zut- a—4 uur- Prlve consult v a. ƒ5. A 350 voor alle SPORTPRUZEN Gevraagd MEDEWERKSTER voor mechanische boekhouding STENO-TYPISTE (Ned.) Sollicitaties aan l. TROST Co. N.V. Westzeedijk 497, Postbus 6060, R'dam-6 of teief. 2567KÖ. MAAR DAN ALLEEN MET ONS SINDS JAREN VEILIGE TOPPRODUKT VAN NEDERLANDS GROOTSTE SCHOON HEIDSSALON. Dus beter en vooral veiliger (dus geen onbekend mie del van «en of ander POSTBUSNUM MER). Beslist geen hormoon - totaal onschadelijk UITWENDIG GEBRUIK - ZONDER MASSAGE - BLIJVEND "■ezultaat na beë)ndlo)ng van de kuur. GEEN MINDERWAARDIGHEIDSCOMPLEX MEER DOOR: snelwerkende blijvende Vormo-Mammkuur A: VOOR VERGROTING en VERSTEVIGING v#n de buste, welke ncoit goed ontwikkeld is seweeet of door bevallingen, fc leeft yd of afslanking beeft geleden. VOOR ELKE LEEFT! DUS OOK VOOR tJI KUUR B: VOOR VERMINDERING en VERSTEVIGING van de ra bu«le( VOOR ELKE LEEFTIJD I Dames! Bestel of informeer meteen! Maison De Beauté P.8 KONIGINNEWDG TEL. «0-725601, AMSTERDAM. THQMSEN-WAMBERSIE Systeemillstributie N.V. T.W.S. Ten behoeve van een dochteronderneming op het gebied van zee bevrachting zoeken wij voor spoedige indienst treding een SECRETARESSE Zij moet vlot kunnen stenograferen en typen in de moderne lalen en meer in het bijzonder in het Engels. Naast correspondentie- werkzaamheden zal zij belast worden met een voudig administratief Werk, Brieven te richten aan T.W.S., Pieter de Hooch- weg 16, Rotterdam. MAGER HACHÉ VLEES f 1 70 •per 500 gram J Ijiw STOOTLAPPEN Q IR per 1000 gram 4|»w VLEESKRABJES om te braden j m* per 1000 gram f ljw HEERLIJKE PALINGWORST ft ca per 200 gramJ UjlW Fijne HAAGSE LEVERWORST e tx Mik per 200 gramJ Uï^W Adressen: Pannekoekstraat 33 b, Oostpleón 47a," Noordmolenstraat 3. Abr. Kuyperlaan80, Bergse DarpaBtrtat 41a, Overechiqse Dorpsstraat 61, Mid- oallandplein 23, Russischtetraat BI (bij Hogenbeo- weg), St Andriesstraat 14, Zwartewaalstraat 3, Voomsestraat 4. Hoogvliet: Wilhelm TeJlplaata 10. Ridderkerk: Geerlaan 39, Koningirmeweg 51. Verstegen Specerijenhandel c.v. vraagt voor spoedige indiensttreding voor de hoofdboekhouc&ng. Aan serieuze, accurate gegadigden tot 35 jaar Wördt ir» ons snel groeiende bedrijf een „baan mét perspectief" geboden. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties na telef. afspraak. Verstegen Specerijenhandel C.V. Giauonweg 62 - Rotterdam - T«l. 1S5100*.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 5