De wielren- familie Brinkman halve prijs I I VADER MANUS, MOEDER EN ZOON JAN Koopavond is (nu) nog steeds omgeven door waas van onzekerheid De Ooievaars' gaan boogschieten SCHIEDAM vrijdagavond tot 9 uur open Ui VERLOREN EN GEVONDEN Schiedammers moeten kracht nu bewijzen vrijdagavond Heden en morgen ELEGANTE MANTELS STIBBE STYLED FALCON BROMFIETSER GEWOND Kampioenschap dammen van Schiedam Goed tapijt (van De Klerk) is niet duur! EHBO-wedstrijd vrijdag 15 maart 1968 - pagina 5' (Vau een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Jan Brinkman, 15 jaar oud, heeft de kleuren van de Rennersclub „Schiedam11 xel bijzonder boog gehou den door in februari j.l. op bet Haagse Duinrell beslag te leggen op bet nationale kampioenschap cycle-eross voor amateurs-aspiranten. Hij heeft daarbij het geduchte rennertje Poppe uit Nij verdal, dat hem vorig jaar in Sibbe (bij Valkenburg) van de titel afhield, dertig seconden achter zich gelaten. Die wielrennende familie Brink man kampioen Jan, zijn moeder en vader Manus Voor Jan is het oude gezegde, dat de appel niet ver van de boom valt, zeker van kracht. Immers, hy is de zoon van Manus Brinkman, die vooral in de jaren vijftig triomfen vierde, maar thans, op 39-jari- ge leeftijd, nog altijd een wielrenner is, waar in elke course terdege rekening moet worden gehouden. Opmerkelijk is het verder, dat ook zijn moeder, mevrouw D. Brinkman-van Leeuwen, goed weg kan ko men op de pedalen en de smalle bandjes. Manus Brinkman begon direct na de oorlog als amateur zijn wielercar- riere in de Rennersclub Schiedam. HU reed zUn eerste wedstrijd in 1945, georganiseerd door zijn club op het parcours Stadhouderslaan. waarbij de Schiedamse bevolking voor het eerst kennis maakte met de wielersport als een spectaculair avond-evenement. Hij duelleeide hierin met Flip Vet- haak, die weliswaar mot de etepalm ging stniken, maar voor de Maaslan- der Manus Brinkman was het een de buut dat een. belofte Inhield voor de toekomst Hierover vertelt ons Manus Brink man in zijn worung zonder enige op smuk Wat bovendien overbodig was een enorme pnjzenkast vol bekers en lauwertakken en wat dies meer zij, le vert het blinkende bewijs van zijn kunnen op de racefiets. Op Op en top sportman is deze Ma nus Brinkman, in die dagen gezien bij vele wielerfans om zijn bescheiden heid en strijdlust Een. jongen die een bekeken course wijt te rijden en bo vendien over een machtige eindspurt beschikte Echt het type renner dat populair is bu het publiek Ook wat eerzucht kwam er bij te pas en ïedete ienner is uiteraard uit op ïnnerlyke voldoening 'Dat doet je wat" Die werd zijn deel in 1948 in de Ronde van Hulst Zeeuwsch-Vlaande ren) met in het rennersveld Wim van Est en Wout Wagtmans (toen nog amateurs), die door overwinnaar Ma nus Brinkman op anderhalve minuut werden gereden. Na afloop het volks lied en een ereronde langs een dui zendkoppige publiek, ,4a. zo iets doet je wat." zegt Manus nu nog. Verder oogstte hij succes in bekende eouises zoals de ton.de van Feyenoord en Crooswyk Van 1952 tot 1956 was Manus beroepsrenner en ook in dit milieu telde hu behoorlijk mee Hij zocht het buitenlandse avontuur door deel te nemen aan de Ronde van Bul garije waann hij de laatste dag moest opgeven „Die voeding daar is voor een Hollandse renner niets waard en dit deed me de das om Ophouden is er nog met bij Volgens ADVERTENTIE Als een fabriek ons -40 rollen gordfjnenvelours aanbiedt... en wij deze kunnen verkopen voor minder dan de halve prijs... om dat de kleuren uitlopend zijn dan wachten wij geen dag en ma ken er een klinkende aanbieding van* h0 Rollen velours In 2 prach tige kwaliteiten en 5 verschil lende kleuren, dubbelpolige velours van 13.75 en enkelzijdl- ge velours van 14.90, nu ook voor Uw luxe gordijnen, per meter voor nog géén zes gul den. gordijn velours 120 cm breed Vrijdagavond om o uur begint de verkoop van d«zè dubbel polige 'en enkelzljdlge velours voor gordijnen, (met kleine weeffout)»!), wtIjri/i 120 cm breed, uM OM* t*f. mf «cJirJft* Mt. hem „nog een jaartje" maar volgens zun \rouw worden het er wel meer Zolang ik nog de eindstreep haal tus sen de jongeren, is er nog geen reden om er mee te stoppen," zegt Manus die in het nu begonnen seizoen gaat rijden waar er maar te rijden valt 't Oude nest Zoon Jan Is vorig jaar met zün vader meegekomen naar de Rennersclub Schiedam. Hü beeft zo het oude ren nersnest teruggevonden na lid te zijn geweest van clubs als De Rotterdamse Leeuw en de Fedaalridders. Op negenjarige leedtijd zat Jan op de racefiets Nu een pezige knaap zonder zenuwen die de voorkeur geeft aan het zware crossweik Resultaten"" Tweede in het kampioenschap van Zuid-Holland, een /elfde plaats m het Amsteidamse Bos achter de bewuste Poppe, die hu op Dumrell eindelijk wist te kloppen Een rennertje met toekomst, waar we nog wel meer van zullen horen. Eigen baan ADVERTENTIE) Wat zijn de voorwaarden waaraan een wielrenner moet voldoen om tot goede prestaties te komen? „Op de eerste plaats veel trainen," vinden de Brinkmannen. „Daarom is het te ho pen dat het plan voor de wielerbaan er door komt. Nu gaan onze jongens ver buiten de stad trainen. Tot voor kort gebeurde dit op de Duinhorst- baan ln Den Haag. Deze wordt nu echter als parkeer terrein gebruikt door bezoekers van het hier gelegen recieatiegebied Het staat dus te bezien of we hier van de zomer tot echt kunnen Zo niet dan moeten de jongens naar banen in Utrecht of Amsterdam en dat is wel wat ver weg" Komt er in Schiedam een baan dan kan deze er toe bijdragen dat Neder land weer specifieke baanrennen knigt Die van op de weg behoren tot de beste ter wereld, waarom zouden wij dan op de baan achterblijven' Als tweede voorwaarde wordt ge noemd vroeg naar bed. geen alcohol en met roken Een aankomend renner is bovendien altijd bezig met zijn ra cefietsen waaraan altijd wat te doen is en die hu voor het grootste deel zelf bouwt Punt drie is een doelmatige en ge richte voeding Voor huize Brinkman is dat geen bezwaar want moeder Brinkman weet dit vakkundig en uit gebalanceerd op tafel te brengen Zij doet immers zelf ook aan de wieler sport' Moeder Al vijf jaar is ze lid van de Neder landse Dames-Wielerclub Rotterdam; een sponsorteam dat ln binnen- en bnltenland aan menig coursje heeft deelgenomen. ,Jk ben nooit verder ge komen dan een zesde plaats," segt ze. „Een achtervolging kan lk goed ril den, maar ik beschik niet over een eindsprint." Dit zegt dan een moeder van drie kinderen, die de drie kruisjes achter de rug heeft. De dames begmnn met hun vijf tiende jaar te rijden In haar club is de gemiddelde leeftijd 20 jaar, Voor de ouderen is het prachtige conditie training. geen verslankingsdièten, maar fietsen. In Engeland komen de moeders met hun kinderwagens naar de baan om hun tramlngsrondjes te ryden Damesronde In mei komt een aantal van hen naar Rotterdam en af) starten op 3 au gustus in Schiedam voor een wed strijd, waaraan waarschijnlijk ook Belgische dames gaan deelnemen. Dit compenseert het niet doorgaan van de prof ronde 1968. Het zit er natuurlijk dik in, dat Ma nus Brinkman zijn vrouw en zoon ad viseert en als coach optreedt. Af en toe klimt het drietal op de flets om even zeventig kilometer te gaan rij den. SCHIEDAM Q eb or em Robert tv 0. van •t Oor en A Bakker. Marie J. <Jv W. J, 3. de Koning en M. C J, Vermeil: Arme E. óv H Webbed en J N. vh HoogcMem; Willem R, xv S Couperus on E J. Braamre, Helena M d* J. W. ven den Bosch en M. J. van der Vliet d. u. v» uw vnn, w jr, ocaie. ven A. ven de Graai. J, de Korver, 80 Jr, echtg. van w. Snijder*, i. P. VUka. Ojaar. BRIL NODIG Houdt AREND in 'toog Erkend ziekenfonds- leveiancicr Hoogstraat 91 (Van ecu onzer verslaggevers) SCHIEDAM Te bevragen het hoofdbureau van politie te Schie dam dagelijks van 9 tot 17 uui be halve op zaterdag ui /omlag /waik heren handschoen (L), brume heren- handschoen (L), bruint dameshand schoen (L) gujze shawl, donkergrij ze vvintcijas groen jack (Post Kt- thel), gymschoen (R) ring met 2 sleutels (Yale) 3 sleutels aan vetci 1 sleuteltje aan ling sleuteltje Vespa img Gulf 4 sleutels m etui dames- bril, /wailc etui met 3 sleutels, heren- bril in etui iing mit 7 sleutels porte monnee met mh ledige tas dames Skai-tas gelakte tas met mboud km- dtrportemonnee met mh portemon nee met mh htrem mg met steen stccksleutcltjc, leesboek, leerboek, zak met koekjes doos met speldjes, hoes van rekenmachine, dck/til, slraalpijp Dieren ehius Sint Anna Zustcr- stiaat Schiedam Witte /weifkat, jong hondje ittef) cvpttse kat jonge Duitse staander bastaacd fox teef wit met bruine kop Te bevragen bu de vinders licht groene parkiet Kuijpers, Mat coni- straat 83a, gladhaiige* hond bium-wit te vooipoten Uijtdew illigen, Authome Muijsstraat 5"' (lel 262397) babvgar- nituur De long Fngelsesliaai 66. Rotterdam 2 boekjes mil zegels Van Ekelen Tabus i aai 3 mondbeug, 1, P f van Schendt 1 en Dal lon&t raat 56c 4 wielen van een kindei wagen, Robbe Vlaardingeud'jk 195a, kandei wagen- plaid, Pauw Burg Knappcrtlaan 175a, dek/eil Goudnaan. Gioenelaan 23, Boek van Elsevier, Toonzaal GTB Biotrsvest 95, 2 dozen met spiritus Huisman Ale dastraat 131, blokfluit, A Broekhuizen, M C M de Giootstraat 36, autostep, Van Tilborg. Warande 37b, vliegende Hollander, Van Leeuwen, Di Kuvperladn 18 (tel 265026), kinderfietsje, G Koolmees, Graaf Floussttaat 20, kinderfietsje, Buijs, lepenlaan 12, kinderfietsje, Dries Westvest 64a, pop, mevrouw Damen, Mackaustraat 56 of 5b, pop. Lenos, Jan Oudegecststraat 14, batte rij staaf plm 22 cm, S Zwaan, Mac- kaystraat 14, gouden ring, v d Ren den, Johann Straussplein 30, jongens- horloge Damen, Mackaystiaat 56 of 5b; dameshorloge, mevrouw De Graaf, Puns Maurltsstraat 16, kinderringetje met steentje, Lourens, Burg Knap- pertlaan 183b, muntbiljet. Postkantoor Dieselsti aat |UÜMJ.V4| bCHIFDAM. vrijdag. Voor het komende weekend «daan er voor de Schiedamse korfballers tegenstanders op het pro gramma d'e zonder uitzondering niet tot de gemakkelijkste behoren Tot nu toe hebben de Schiedamse ploegen het er niet onverdienstelijk afgebracht, komend weekend zullen zu tegen ster ke tegenstanders bewijzen de goede klasseringen op de ranglijsten waard te zijn Op zaterdagmiddag ontvangt Schiedam het Zeeuwse ON DO In de uitwedstrijd toen de/c tegcilstan- dci no4 Der ho» g genoteerd stond werd in een historisch gevecht een 5 1 /ege behaald Inmiddels is hel zelfvertrouwen van de. Schiedam mei ammtrkelijk gestcgr n zodat volle wins zomki mee i mogelnk mo< l z Succes out va tig t hel Rotte i da mse Actief Tot nu toe' was dc/e ploeg een dei k.inshcbbe is vooi dc tilel maai na de nederla ig van vorige week /ijn deze kansen aunmti ke'tjK ge c'aald Ak- tet /al vomal nu vastbesloten /i|n de laatsti k.nisLn Icivcnt te vcitlieiigen een /aak waar de blauw willen wel een> hel slechtoiïci van kunnen wen den OD1 tiekt naai Gin inehem vnoi het liefitn met GKV 2 De thurwvedsti i'd wQa voile winst /atcidag /uilen de/e punten beslist met vooi het gnjpen liggen temeer daar de Ooikumnvis het mcientletl van de punten op eigen teiKin scoorde Ve rel er Schiedam —Bermen Silcees a Hoogvliet Schiedam HPV WION J - Sue Succes a— Ro/enbuig a Bennen 'i Suetts 2— b Schiedam e—WION c Spart ian c Schiedam 2 2 Bei men 2- hiicct> 2 3Bennen 3 Siitees Suites J2Schiedam J ADi/FR ff NTIffi tot -9 uur open Steeds groter worden de moge lijkheden voor de doc-'t-zelverj, om ook zelf hun vloerbedekking te leggen Daarom deze bijzondere aanbie ding Nylon tegels, afmeting 39x39 cm, moderne Nylon Vilfc- tegels, Ideaal te reinigen, zeer solide, makkelijk aan te brengen cn bijzonder geschikt voor gan gen, huis- slaap- en logeer kamers Nylon Vilttegels, warmte en ge luid isolerend en in fraaie kleu ren per tegel voor nog géén een gulden vijftig (Van een on/er verslaggevers») V.uiavoml beleeft Schiedam de eer-Ie officiële koopatoml. "Vooral--' nog zal dat waar-(liijulijk niet betekenen, dat de diverse winkel- lenlra /wart /uilen /ien van de kooplustigen, om de eenvoudige reden dat een groot deel van de w inkelier- de deur gewoon om zes uur op slot /al doen. koopavond of geen koopavond. Oi zullen zij op het laatste ogenblik toch nog besluiten aan de koopavond mee te doen Wij beiden veertig t. oor aanstaande uinfcclters Onj/iieer 25 procent deel de mede geopend tc wile.n ryn Van de overigen heten nmnr enkelen een de finitief «cc horen Men is te pen een koopavond, dat irel maar ja, ah de concurrent optfjrml Tijdens de „hearing van dc Schie damse Handels en Bedujfsiaud waren 195 van de tweehonderd aanwezige w mkctiers tegen een koopavond „Wy sluiten was de algemene opinie Mii.n nu de daad bij het woord ge loogd moet w oi den twijfelen elen In piintipe togen", /egt een winke- liei in luve gebruiksartikelen, „maai vanavond ga ik toch maar eens een straatje om Oftewel, als er een aan tal /aken toch open zijn ontsluit ik a Is no c mijn winkelde ui Bijna zeker kan gesteld woidon dat alle grote en middelgrote confectuva- km vanavond gtojiencl zullen zijn Verdei een aantal leden van de schoe nen-, fotogratie-, en womnginuch- tmgbi«inches De boek-, grammofoon platen- en tadiohanüels, de drogrstc- njen en sjijlenjen /ijn vrijwel alle- niial gesloten Het/cifde geldt voor Schiedams enige warenhuis, de Hema en dc Co-op Bekijken we de winkelcentra afzon de j lijk, dan moet ei weer met twijfel ca voorbehoud lekening worden ge houden De Hoogstiaatwinkclieis zijn tegen een koopavond, het kan tchtei binnen een ma u i kei en lelem dito op de Mgi Nolcnslnm de Groent laan in Groe.nooid Velen wachten op een besluit van de coneutunt En de concurrent wacht weer af wat de andoren doen Waaischunlijk zal het sti aatje om" ook hu i meei duidelijkheid hicrigen 'Wauwelen' Een bekende platenveikopet van dc Hoogstiaat blijft echter m zijn luie stoel zitten „Open' Pin dan' Met mijn personeel gaan zitten kiavcijassen' Nee hooi, mijn /aak gaat Om zes uui oj> slot Mocht het m de toekomst vei - andeten dan komt dat alleen omdat alle winkeliers hun zaken geopend /uilen houden Vooilopig blijft mijn /aak echtei op vnjdngavond dicht1" Een peisoncelslid van een grote sehoeuhandel /iet het an.dcis „Mc- neeiei woidt te veel gewauweld le de teen wauwelt maar tegen iedereen Maai als het punt bij paal komt, dan zijn /e allemaal open Ei woidt veel te veel gewauweld, meneer" j Vanavond tegen negen uui weten ze moei over dc eerste koopavond De ja-en-nee-/eggeis, de twijfelaars, de concui renten cn het publiek (A D VERTENTJE nylon tegels 39 x 39cm Neemt U de maat Uw kamer Vrijdagavond om 6 uur begint dc verkoop van deze Nylon Vilttcgcls, 39x39 cm, in rood, goud cognac, groen, grijs en blauw, per tegel Ciin tol. of ic hrlft. 6«*t. mERltN OOK JA ARS- LN ZIJN WEER BINNEN' Wacht met te lang want nu hel nog volop keus Vooi moedecn dochtei BROERSVEST 111 (Van een onzei verslaggevers) SCHIEDAM vrijdag Tijdens het pdb-eren op de Vlaaidingeidijk kwa men iIl bi omfiets van de 35-jarige' Vlaarcimgst macht mat J K en de fietó van de 15-jauge J A V met ai- kaar in aanraking De bromfietser kwam daai dooi te vallen en moest dooi ten sui tilldiicc-du o van de po litie naai het Gemeente ziekenhuis worden gcbiacit alwaar hij wtrl be handeld aan vleeswon Ien om het lm- ktioog Beide voertuigen wer ion be schadigd Jongen ten gevolge van val overleden (Van een on/tt verslaggevers) SCHIEDAM vrijdag De elfjari ge Eniteo van der Waart van Gullk, die zondag in de dr Noletstichting vanaf de tweede verdieping een val van ca 10 metei maakte is tengevolge van de zware verwondingen aan het hoofd die hu daarbij opliep ovcileden SCHIEDAM, vrij dat. De Dam club „Schiedam" zal voor de veertien de maal ln successie het traditionele toernooi om het damkampioenschap van Schiedam organiseren. De eerste ronde wordt verspeeld op vrijdag 22 maart in een lokaal van de hervormde kerk aan de Oude Maasstraat, aan vang 19.30 uur. De voorronden worden gespeeld in groepen van vier, waarvan de hoogst- geplaatste in de finale komt. Zijn er echter meer dan zes groepen nodig, dan wordt gespeeld in groepen van zes tot acht, waarvan de twee hoogst- geplaatsten overgaan De kampioen van 1967, de heer W C Heuvelman en de nummers 2 en 3, de heren J C Onink en C. Korpel, zijn vrijgesteld van de voorronden Voor de kampioen is een beker be schikbaar gesteld door de Schiedamse Gemeenschap-, met prijzen voor de nummers 2 en 3 van de Damclub Wedstrijdleiders zijn de heren A Risseeuw en C. den Boer; secretaris Is de heer A van Otterloo, Poortugaalse' straat 3a, tel 268137. Medische dienst SCHIEDAM, vrijdag Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5, tel. 268855 neemt dit weekend, van vrij dag 18 uur tot maandag 8 uur de zon dagsdienst waar en gedurende de vol gende week ook de nachtdienst. In spoedgevallen zijn de artsen te bereiken via de telefonische Bood schappendienst op nummer 208611. (ADVERTENTIE) Als bijzonders aanbieding van De Klerk: 100 NYLON TAPIJT met keuze uit 4 fraaie kleuren. Tapijt onder volledige garantie, op volle king size kamerbreedte van 380 cm, nu per strek kende meter, yg gg compleet gelegd voor E WONINGINRICHTING BINNENWEG, BEUERLANDSELAAN BOTTERDAM/OEN HMGAnRECHT/VÜSSINflEWHOOftNJDE LIER .v* vy (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. De Invali den Sportvereniging: „De Ooievaars" te Schiedam hoopt in juli van start te kunnen gaan met een afdeling hand- boogschieten. Het materiaal Is besteld b|j de Nederlandse Invaliden Sport bond die dit tegen dc helft van de normale kostprijs kan leveren. Op de openingsavond ln de Sporthal zal we reldkampioen Plet Blanken, tevens coach van de toekomstige Schiedamse boogschutters, een demonstratie *e- yen. Tevens bereiden cle basketballers zich voor op de competitie welke eind september begmt Aan deze N I S - competitie nemen teams deel uit Bre da Doorn (Mihtan revalidatiecen trum Aardenbuig), Leersum, Eindho ven. Tilburg Zwolle, Amsterdam en Ro Lordam Het wordt een dubbele competitie waarin de teams op een dag twee uit- of twee -thuiswedstrijden moeten spe len. Tegen de basketballers van de Rotterdamse afdeling zijn al enkele oefenwedstrijden gespeeld De Ooie vaars verloren met eervolle cijfers, maar ln de Maasstad beoefenen ze deze tak van sport dan ook drie jaar. Een probleem is nog het vervoer van de rolstoelen waarvan er bij de uitwedstrijden zeven moeten worden meegenomen Hiervoor is een speciaal geconstrueerde aanhangwagen nodig Mogelijk kan de/e worden aange schaft uit een deel van de opbrengst van de op handen zijnde postduiven- interland Neclerland-Begie Als de aanhangwagen er komt zijn de Ooie vaars uit de zorgen en kan dc vereni ging zich verder ontwikkelen De tafeltennisafdeling begint ook langzamerhand naar een wedstrijdni veau toe te groefen Als tralnster fun geert de masseuse mevrouw Bruning Verder wordt er tijdens de wekelijkse bijeenkomsten drtlk gekaart en meJ pijltjes geworpen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. In verband met het vU3ftlgJajl* beatoan dit Jaar organiseert de Sen ie da mse afdeling van de Kon. Ned. Ver. EHBO, de ere-wedstrUd voor de kring Schiedam op zaterdagmiddag 16 maart ln ge bouw Irene, aanvang 14 uur. Op deze wedstrijd komen de ploe gen uit. die bij de twee vorige wed strijden de hoogste punten hebben be haald. Dit zUn vier ploegen bij de ju nioren, die nu om de eer strijden en vier ploegen senioren, waarvan de winaar over gaat naar de diatricts- wedatrüden. De wedstrijden zijn gra- e langs tellenden. regen [ossen met nyf voerd, sterk, kreukhersteüend In verschil lende modekleuren Serie 1 Serie 2 2M0 Geen telefonische of schnfleh|ke orders* Per klont slechts één regen ias. HOTTE flOAM «OTTERDAM ROTTERDAM «OTTERDAM ROTTERDAM HOOGVIIET SCHIEDAM VLAAK DINGEN UlDEN ZEIST ARNHEM Be i«rbn<Ftfco« hkStagltelilroai I We»f Kruiitnd» Katcndr Lagcd it WiaUI centrum Hoegilraol Winkelcentrum liet«eld Hnartemmorilraat Slollaan W nkekentrum PreuthooF Rolstoelen voor tbr toegankelijk voor beu De Ooievaars (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag Op donder dag 21 maart vindt tijdens een bijeen komst van de Invaliden Sportvereni ging „De Ooievaars" in de Sporthal de officiële overdracht plaats van viei wedstrijdrolstoclen Deze werden toe gezegd tijdens het vorig jaar in Musis Sacrum gehouden jaarfeest; drie door het bestuur van de Lions Club en eén door de neuroloog Dr. Agema, Aan dit gebeuren is een sportief tintje verbonden De banketbaüploeg speelt een wedstrijd tegen een team van de Schiedamse basketballdub „Juventus", waarvan de spelers even eens in een rolstoel zullen plaatsne men. Het bestuur hoopt dat vele Schiedammers blijk van belangstelling zullen tonen voor dit unieke evepe^ ment.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2