Van Himst ligt me beter dan Groeten uit I RBtteruaui! L a Briefkaarten en affiches voor Rotterdammers met heimwee Vietnam dreef handel in Wall Street op 'Bij Sparta ben ik de hele week met voetbal bezig' Drie spelers hebben nog kans op titel Hoe ver ligt Tdumjili RQTTERDAM/ RIJNMQND MiEL PIJS TERUG IN NEDERLANDS ELFTAL PSV BELANGRIJK DUEL Extra klasse libre •TUSSEN SPANGEN EN DETO Interessante tlerby Victoria-RBC "BOKSEN" BRAM KL0PPERT IN HALVE BOKSFINALES UITGESCHAKELD Finales van strijd om Nederlandse titels in Rivièrahal E5EHI3 R01!TeRDA]*U don STREEKPLAN GEHOOR VAN RIJNMOND TREKT VEEL BELANGSTELLING Sparta sprak met Amerikanen voor José Vidal >m*. Affiches en l> renfbrief kaar/en van oud Rotterdam Gemeentearchief Matbenesseriaan 315 Rotterdam 3-28 april '68. Geopend', werkdagen 10-17 uur zou- vu feestdagen 11-17 uur. Rotterdam van Bus sum f' O/U NG DYNAMO KAN VAN QUINTUS WINNEN Sparta b-Den Bosch b zondag op Kasteel Bosloop in Kralingerhout Staatsmijnen gaan grote ammoniak- fabriek bouwen Dividendvoorstelien pag. 4 - donderdag 4 april 1968 (door Dick van den Polder) JVfA de nogal teleurstellende en onttnoedi- t gcnde oefenwedstrijd van Kesslerx „voor- lopigcn" tegen Boiuissia Monchengladhach, was er voor Miel Pys weinig grond om op een terugkeer in het Nederlands elftal te ho pen De Spartaan had zijn taktische opdracht om Borussia's „Spielmachcr" Giinter Netzer uit te schakelen niet kunnen uitvoeren en zyn vervanging in de tweede helft door Sjaak Svvart leek een aanwyzing, dat hij zich voor lopig met een plaats bij de reserves tevreden zou moeten stellen. „Maar", vertelt de 26-jarige ex-PSV'er, „vorige week kreeg ik plotseling weer hoop. Op de centrale training in Zeist maakte de bondscoach toen tijdens een taktische bespre king de opmerking dat Pol van Himst een tegenstander was die mij bijzonder goed ligt. Zo iets zegt een coach niet voor niets. Zijn woorden zijn me steeds in gedachten gebleven en toen ik zondagavond de opstelling op het televisiescherm zag, kwam mijn verkiezing dan ook niet helemaal als een verrassing, hoe wel ik er natuurlijk niet op had durven rekenen". Miel Pijs bij Sparta 40 tot 50 procent sterker geworden Mtel Püs mcwl te kunnen raden, waarom Ceorg Keaslcr hem een jaar na z(jn Jaalstc interland de tragi sche wedslrU<l tegen Ooat-Duitsland op 5 april 1967 opnieuw in het Nederlands elftal heeft gekozen. „In april 1966 heb ik ook al eens tegen Van Himst gestaan, Hel was in de honderstc wedstrijd tussen Ne derlandBelgië en het ging toen bijzonder goed. We wonnen met H— 1. Het was de wedstrijd waarin Kei zer et» Moulijn de linkervleugel vormden en Keizer een prachtig doelpunt maakte uit een vrije schop". „Met PSV heb ik ook minstens drie keer tegen Van Himst gespeeld en ik geloof de woorden van Kcsalei- wel te kunnen bevestigen dat hij een tegenstander is die ine ligt. Ik ben wel een type voor de mandekking, maar dun moet m'n legen-standei- niet zo ver teruggaan als die Netzer. Die gaat net als üi Stcfano vroeger cn Dennis Law helemaal terug naai zijn eigen strafschopgebied. Zo ver kan je als kant ha If niet gaan en als zo'n man dan nog snel de bal af geeft, wordt het helemaal moeilijk om hem het spelen te beletten. Pol van Himst is wat statischer. Hij zwerft wel utt naar de zijkanten van het veld, maar hij gaat niet zo ver terug en hij dribbelt ook wat langer met de bal. Daarom zie ik er niet te gen op om tegen hem te spelen. De strijd tegen België wordt Pijs' achtste interland wedstrijd. Hel is de eerste keer dat hij het oranjeshirt in het Olympisch Stadion draagt en het is ook zijn ecise Interland als Spar taan. De Brabander vindt dal hij sinds •zijn Irai is for van PSV naar de Ksteclejub 40 tot 50 procent sterker is geworden. Hij schrijft dat volledig toe aan dc training en de bezielende JcidJng van Wiel Coerver. „Ik vind het verschrikkelijk jam mer, dal ik niet vijf jaar eerder on der zijn leiding ben gekomen. Ik zou dan ai heel wat meer interlandwed strijden hebben gespeeld. Ik heb nog nooit oen trainer ontmoet, die zijn spelers zo weel tc inspireren als hij. OU PSV was het op de traJning zo dat alle spelers tegelijk mar huilen gingen. Zc moesten ons bi) wUjic van spreken naar bullen du wen en als het afgelopen was, ren den wc weer naar binnen. Zo blij waren we dal hel er op «at. Bij Spart» staan de spelers al op het veld. voordat Coerver er is. Ie dere minuut wordt hier gebruikt. Bij Sparta ben je de hele dag met voet bal bezig. We trainen acht keer in dc week en in de uren die je dan nog over hebt. staan dc poorten vn het Kasteel altijd voor je open. Dan kruipen we op dc home-trainer .of op de door Voervcr zelf gemaakte „stoeltjes", waarop wc de beenspie ren kunnen versterken, of wc spelen een partijtje voet ba Kennis. Bij Sparta voel Ik me beroepsvoet baller, beleef ik m'n vak. bij PSV was dat allemaal anders. Daar is men jaren achter, vergeleken met hei westen. Daar trainden we maar vier keer in tie week, daar gingen dc hekken 's middags pas om drie open en daar mocht je ook maar een keer in de week naar de masseur an- di'i's werd die man tc moe, Dc trainer had er bovendien niet veel te vertellen. Het elftal werd er samengesteld door heren die dc hele week achter een schrijfmachine za len en dat beviel me niet. Daarom heb ik vorig jaar om een. transfer gevraagd, hoewel m'n contract nog nvee jaar doorliep. Gelukkig heeft PSV mij en Lambert Verdonk. die ook nog een tweejarig contract had. laten gaan. PSV stelde zich op het standpunt dat me»» geen spelers te gen hun zin moet vasthouden. jJAAROM is er misschien een kansje, dat ook Willy van der Kuylen naar Sparta komt. Willy was een van mijn beste vrienden. Hij heeft het bij PSV toch niet naar zijn zin. Met hem of met Jan Ktijnjan er bij en dan nog een goede middenveld speler kan Sparta volgend jaar een sterke ploeg op de been brengen. (Van onze korfbalmrcJn nk*r) mmmmmmtmmm ROTTERDAM, donder- IX*R42'»M1 da*- - Blauw w,t kan IkViHl zondag weer wat dich ter bij dc landstitel komea door In Dord-, recht van Deetos te winnen. Van de drie- concurrenten zal Itohda het ongetwijfeld? het moeilijkst krijgen; bet ontvangt stadge- noot l-ÜTO. Westerkwartltr, met evenveel' punten, maar twee wedstrijden meer ge-i epreld dan Blauw Wit, krijgt het Haagse 1IKV op bezoek en Ons Eibernest treedt. In Utrecht tegen Samos aan. Hot ligt In de Ujn der verwachtingen dat Stónfrlca cn PSV na een jaar in de hoogste' regionen te hebben verkeerd weer zuilen; degraderen. Met respectievelijk v(Jf en vier: punten Is er weinig hoop op ontsnappen meer. Toeh zijn de Friezen zondag tegen Archipel niet kansloos. In dc overgangsklasse S zal Sperwers het wel niet kunnen redden en met het Delftse DKC degraderen. Zondag krijgen; de Rotterdammers Swtft op bezoek. Het Zuiden moet in de Enk tegen Regenboog binnen de lijnen. In de Spaansepolder vind» de belangrijke wedslrjjd tussen Spangen en DETO plaats, De winnaar krijgt de kans om zijn plaats In de overgangsklasse tegen nummer acht uit afdeling A tc verdedigen. In Eindhoven won Spangen indertijd met1 IIl. 1 DVtlKTENTlKl m;n ko/nbifuitio oin n non te zt I tV ROTTERDAM Li li schoten.straat «32 lViI. /,nr;j-(J;if)ri gi:c»»«-,i,l vnjl Zonierhofstniat 60 11 «Hl IS.IJO' (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Het einde van de strijd, om het kampioen schap van Rotterdam in de extra klas se libre is in richt, want volgende week moeten nog maar enkele par tijen gespeeld worden. Doch op geen stukken na kan voorspeld uiorden, luie het kampioenschap zal veroveren, want er zijn drie deelnemers, die een zelfde aantal matchpunten hebben en allen moeten twee keer uitkomen. Bongers heeft op het oeenbiifc met ne gen punten wel de leiding, meter hij heeft een ontmoeting meer achter de rug, Hij kan hoogstens tot elf punten komen, terwijl een van het trio Ven Heezik, Asbreuk en Van der Lem ze ker tot 12 ?natchpunten kan komen, De spanning zit er dus nog volop in en het waren Rob Bongers en Jan As- breuk. die er woensdagavond voor zorgden, dat geen van de kopgroep al grote zekerheid over de* uitslag kon krijgen. De eerste bezorgde Van Hee zik een nederlaag en Asbreuk Het zijn rivaal Van de»- Lem sneuvelen. Het v, aren zeer mooie partijen met hoge moyennes cn groie series. Bongers scoorde 123 caramboles, Asbreuk 145) en Van der Lem 150, Mochten in de1 resterende partijen twee favorieten met eenzelfde aantal punten eindigen, dan zal het algemeen gemiddelde be- slissen. Dat is op het ogenblik van Van Heezik 22.19, Van Asbreuk 20.63 en van Van der Lem 18.85. Van de vier spelers, die ia de ach- terhoerlc beland zijn, staat Leen Ker- kum er het beste voor met vier pun ten. Cleiiskens. die we wel eens ster- kei' hebben zien spelen, is ditmaal minder fortuinlijk, want tweemaal moest hij met een geringe achterstand de zege nan zijn tegenspelers latpn. De uiUrlagen- NEW YORK (ANP, Reuter). De New Yorkse effectenbeurs beeft het nieuws over Vietnam begroet met een omvangrijke handel. De omzet overtrof gisteren de affaire van maandag en kiom tot 19 miljoen aandelen. Vooral in het eerste uur was de handel zeer omvangrijk. De electronische ticker liep een achterstand op van 20 minuten. IWBgWM ROTTERDAM, don- UBWHai derdag De hockey- kampioenen «Ui bekend, dc slrfjd om hel landskampioenschap begint. Voor Hattem, de dappere oos'elMke sterkste liH het kleine IJsselstadje, wordt het een grote dag: Kampong komt. De U rcchtenarcn, die 1IMG' reeds royaal versloegen zijn natuurlijk favoriet, maar Hatlem heeft wel eens meer verrast. Niet verrassen zal wel HMC: liet op bezoek komende HTCC, dat' landskampioen Venlo van de zuidelij ke titel weghield la in grote vorm. Voor Rotterdam is dc derby Victo-; riaRBC altijd al belangrijk, ditmaal is de partij extra interessant. -RBC is nog steeds niet buiten gevaar. Span ning dus in Krelingen. Veel belangstelling voor de -'wed strijd Victoria—RBC .zal ongetwijfeld "hel Schiedamsc Asvion hebben. De geelhcmden spelen, zelf voor de beker tegen Rapidity. Wint RBC-of speelt het gelijk en wint HudLtOivan Dordt, dan degradeert Asvion, zelfs al zou het zijn laatste wedstrijd tegen de Delflse Studenten met wins-t afsluiten. Bongers 330 16 139 21.87 CleuaKcns 330 16 57 21.67 Van der Lem 330 30 90 11.66 Kerk.mii 234 30 33 8.36 Van Heezik 350 14 87 25.00 Nieuweijhulzen 117 14 29 8.35 Asbreuk 350 17 79 20.58 SU*t Thans 270 17 51 15.88 Kcrkum 350 20 97 17.50 Cleuskens 331 20 91. 16.35 Stlfit Thans 350 18 84 16.44 Nieuwen huizen 155 18 22 8.65 Bongers 350 14 123 25.110 Van Hee/.ik 287 14 70 20.50 Asbreuk 350 .13 140 26.92 Van der Lem 243 13 150 19.07 Bongers 350 34 61 10,29 Kcrk.um aai O-t +5 9.1-1 Cleuskens 350 16 104 21.87 Stigt Thans US 16 73 9.12 Twoc RET -jubilari. s?n dc he ET B. Glas (veertig jaar in di nst) en tic heer G. van der Schaft (25 jaar in dienst J werden gis'eren door directeur drs. C. G. var» Leeuwen ontvangen, iADVF.ni fc'JVÏ IE) MAANDAG 8 Al'RIL A.S. Rivièrahal - Rotterdam Schitterende f taaien van de amateurkampioenschappen van Nederland Organisatie Nederlandse Boksbond. Promotor Theo Huizenaar. In het eerste uur ook waren de koersstijgingen het grootst. Per saldo werd echter bij hel sluiten van de markt een stijging geconstateerd van rond één punt. Er bleken nogal wat koersen tc zijn geweest die op het nieuws over de ophanden zijnde vre desonderhandelingen over Vietnam waren afgebrokkeld. Bovendien sloot een groot aantal fondsen onder het hoogste peil van de dag, waarschijn lijk als gevolg van winstnemingen. Ook op de beurzen buiten de Ver enigde Staten werd het nieuws uit Hanoi positief ontvangen, al waren de reacties daar wat gematigder dan in New York. Het merendeel van de in ternationale fondsen was gisteravond in het telefonische effectenverkeer met Amsterdam hoger. De koerswinst van Kon. Oli varieerde tussen 1,50 en ƒ4, Philips trok ƒ1,20 tot ƒ2,40 aan en Unilever liep 0,70 tot 2,20 op. AKU steeg 0,50 tot 1, In Londen leidden dc berichten over Vietnam tot een stijging gedu rende het laatste halfuur. Daarvóór hadden de koersen een onregelmatig beeld tc zien gegeven. De prijzen lie pen gedurende het laatste halfuur scherp op. ZWOLLE, donderdag (ANP). Kloppen, die in Eindhoven had geïm poneerd door een knock out-zege in ds eerste ronde, leek in de halve fina les van dc Nederlandse bokskam- pioensehappen te Zwolle gisteravond aanvankelijk superieur tegen de lang: Amsterdammer Schul.e. In de tweede ronde verkreeg Schul *e echter het initiatief. Hij dwong de Ro'-.erdammer legen de touwen, waardoor deze van scheidsrechter Ben Bril acht tellen staande rust kreeg. Toen zich dat in de dei-de ronde her haalde, werd Kloppen door Bril naai zij n hoek gestuurd cn Sehulte tot win naar uiige roepen. (Van onze sportredactie) derdag. Maandag avond a.s. worden in de Rivièrahal in Rotterdam de finales gehouden van de Nederlandse bokskampioenschappen voor amateurs. Het programma ziet er als volgt uit: Va cl erge wicht: Siwalelti (Zuid)— Huppen N.H.); lichtgewicht: Dooren- boscta (Zuid)De Vos (N.H.); licht- wol ergewicht: Sehulte (N.H.)Van de Bej-gh (N.H.); weltergewicht: Van Schaik (N.H.)Koolmees (Z.H.); zwaarweltergewleht: Schregardus (N.H.)—Den Doldei' (Oost); midden gewicht: Van Ispelen (N,H.)-~Alo~ sery (N.H.); haifzwaarge wicht: Schoorl (N.H.)Netten (Zuid): zwaargewicht: Lubbers (N.H.)Nico- laas (Z.H.). (Van ccn onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag, Velen hebben dc gelegenheid aangegrepen om zich te laten informeren over liet ter visie gelegde (gewijzigde) streek- plan IJsselmondc. Het dagelijks be-1 stuur van het upeubaur lichaam Rijn- j mond, dut dc wijziging heeft voorbe reid, bood deze gelegenheid woens-1 dagavond in gebouw 't Slag, Saa»de- lingplcü». j Nog tot 27 april kunnen bezwaar schriften tegen hel streekplan worden ingediend bij de gemeentesecretarieën, Do Rijnmondraad zal het plan op 2ö juni ia het openbaar behandelen. Het streekplan IJsselmondc is hul j eerste waarmee Rijnmond naar buiten j treedt. De wijziging ervan was nood-i zakelijk, omdat de Kroon aan het in 1962 vustgeslelde streekplan (door; provinciale staten van Noord-Hoi- land) teil dele de goedkeuring had' onthouden. Inspruak Het was voor Rijnmond tevens een 1 nieuwtje, dat het plan tijdens ecu openbaar gehoor ter discussie werd gesteld. „Wij doen dit," legde geco- m It leer de P. Th. Bicrstna uit," omdat wij veel belang hechten aan inspraak van de bevolking." Die inspraak bleek voornamelijk ie bestaan uit verweer legen dc beper kingen die het plan oplegt aan dc land- en tuinbouw op IJss- lmonde. Rondom -Barendvecht is zeshonderd hectare grond bestemd voor tuinbouw met staand glas, met dien verstande dat Burcndrecht niet geheel door kas sen wordt ingesloten. Bufferzone i Ridderkerk zal de polders 't Zand en Donkersloot moeten reserveren i voor droog industrieterrein, waar een groot gebrek aan ls. De woningbouw die aanvankelijk in deze polders zou geschieden inoet zuidelijker plaatsvin den. Dc bebouwing zal vrij dicht rijksweg 15 naderen en dus de bebou wing van Hendrik Ido Ambacht. Maar Ridderkerk krijgt de opdracht om als (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag. In Londen cn VVenen zijn dezer dagen Fifo,-'vergaderingen gehouden, waarop bestuursleden van dc Amerikaanse voetbalbond n»et vertegenwoordigers van Europese clubs de problemen hebben besproken, die vorig Jaar zijn ontstaan toen Europese voetballers zonder toestemming van bun club contracten tekenden voor de vereni gingen die In dc „wilde" Amerikaanse voetbalbond uitkwamen. In Itonden hebben vertegenwoordi gers van Sparta voorzitter drs. C. van Rijn, de heer A. Aarse, voorzitter van dc commissie betaald voet bat, cn de Rotterdamse advocaat mr, J. J. M. Kouling-Froks woensdagavond met de Amerikanen gesproken over do zaak Vidal. Resultaten hebben deze besprekingen voor Spana, dat een transfei-soin of oen schadevergoeding voor de Spanjaard wil ontvangen, nog niet gehad. Kennisgeving. De burgemeester va» Rotterdam brengt lei openbare kennis, dat het ontwcrp-beslcin- inUigsplan ..nedr(jfsterr«Jn llaakweg-Slacht- HulswcK", betrekking hebbende op een ter rein, gelegen ten oosten van de Haak weg, tn het zuiden begrensd door de spoorbaan Rot terdam - Hoek van Holland en in het noor den door het bestaande tuinbouwgebied aan de Dwnrshmik, met ingang van 5 april HUI» gedurende één imumd op de lmhisecretor», te |{uck van Holland. Prins Hendrikstraat »r 161. voor een ieder ter inzage zul worden ge lcgd en dat een leder, die legen het ontwevp bezwaren heeft, deze gedurende hovenve melde termijn schriftelijk bjj dc gemeen» raad k«n Indienen. Hol terdam, 4 april 11/68. „bufferzone" tussen dc zuidelijke be bouwing en dc rijksweg een bos aan to leggen. Vlak tegen de zuidelijke wijken van Rotterdam aan en langs de noordoever van de Oude Maas zijn brede reera- tiestroken gepland. Het middengedeelte van het eiland heeft een agrarische bestemming mei de beperking, dat er geen staand glas mag verrijzen. j JJOTTERDAMMERS die het hart nog eens gron- dig willen ophalen aan die „goeie ouwe, goeie ouwe, goeie ouwe stad" moet ik dringend aan raden een langdurig bezoek te brengen aan de tentoonstelling „Groeten uit" Rotterdam" die tot cn met 28 april in het Gemeente Archief aan de Matbenesseriaan wordt gehouden. U Krijgt cv tc zien: zevenhonderd prentbriefkaarten van Rotterdam en enige tientallen affiches. Het Gemeen te Archief beschikt over zo'n 12.000 Rotterdamse prent brief kaarten e»» on geveer 10.000 affiches. Hieruit is een bescheid en expositie samengesteld. Waarom? Bij iedere tentoonstelling die er in het Gemeente Archief wordt gehouden zijn er mensen die zeggen laat die oude stad nou nog eens zien ze kunnen er niet genoeg van krij gen. Gemeen te-«archivaris drs. Renting heeft toen gezegd: clan gaan wc weer eens prentbriefkaarten laten /.ion. Prent briefkaarten zijn op het ogenblik erg in de mode. Omdat prentbriefkaarten alléén wat kaal aandoen kwam men op het idee het geheel aan te kleden met een aan tal affiches. "Welnu, het is een voor treffelijke combinatie geworden: een „helmwee-expositie" voor Rotterdam mers die hun oude stad maar niet ver geten kunnen. En dat zijn er heel wat. De kaarten en affiches geven ons een beeld van het Rotterdam uit de laatste jaren van de 19de eeuw en de eerste decennia van de 20e eeuw, tot ongeveer 1935. De verwoesting heeft men bewust achterwege gelaten om de illusie niet te verstoren. Alle In de loop der jaren legendarisch geworden iC** plekjes in binnenstad cu buitenwijken zijn er te zien. De affiches brengen u terug naar de tijd van Boefje en Jan Olieslagers toen „Paul en Virginia", of de schip breuk der gelieven met veel succes werd opgevoerd in de Schouwburg. U proeft weer de „Chocolaad Kastel", u rookt weer Dobbelmann en u ziet een aankondiging van de opvoering van „De Vorstenschool" van Multatuli. Op I mei 2909 werd dc spoorlijn Rotterdam Hofplein-Seheee/unpei» ge opend, di ede Rotterdammers in een hal/ uur naar liet strand ;ou brengen. Deze belangrijke gebeurtenis kreeg niet de belangstelling, die'rij verdien de, dank zij het feit, dat de dag daar voor Prinses Juliana werd geboren. Dat tras jammer van de fraaie affiche dat aan de opening van de spoorlijn was gewijd. Gelukkig is dit affiche bewaard ge bleven in de te weinig bekende affi che-verzameling van het Gemeentear chief. U kunt hem alsnog gaan bekij ken, samen met nog ongeveer zestig andere ontroerende afbeeldingen uit het Rotterdum van toen. Op werkda gen van 10 tot 17 uur en op zon- en feestdagen van 11 lot 17 uur. Tot en met 28 april. Er is ontzettend veel te zien. Ga desnoods twee keer. U zult er geen spijt van hebben. yOADIO en televisie rijn A\ veramsterdamst. De in dringende media zijn handen van dc hoofdsledelingen en Go inlanders (ook een soort Amsterdammers), Dat merken we dagelijks, nou ja dagelijks- vrU regelmatig in ieder geval. De invloedssfeer van de hoofdstad is groot en machtig. Wie ermee in aan raking komt raakt erdoor besmet. Al les wat in Amsterdam gebeurt is inte ressant. De rest van het land heet „de provincie", waar gebeurtenissen hoog stens een shotje kunnen opleveren voor het regionaal journaal. Ik ovei*- drijf, ik weet het maar het zit me zo hoog. het zi-t mij vooral als Rotter dammer zo hoog. Iedere keer als cr iets over Rotter dam op de buis verschijnt, hetgeen al leen gebeurt als Feijenoord verliest of cr Iets brandt of ontploft in de Maas stad, dus als er iets mis is, houd ik myn hart vast. Want Mejuffrouw Herlaar (nu mevrouw zus en zo, ik ken haar man niet, zal ook wej een Amsterdamse tv-mede- werker zijn) spreekt Charlois op z'n Frans uit, terwijl het gewoon „Char- loos" is. De sprekers van de radio-nieuws- dienst en NTS-journaal hebben het over Vérolme, terwijl de man gewoon „Ver-olme" heet. Meneer Ed van Opzeeland van NTS-Sport heeft het over de voetbal ler Radakovie waarschijnlijk in <ie war met een Oostenrijkse oorlogsmis dadiger, wiens naam ongeveer zo klinkt), terwijl deze middenveldspeler van Xerxes Radovlc heet. Dick van Rijn ls blij, dat Feijenoord nog beschikt over Moulijn en Bild, terwijl -nou ja, laten we daar maar over ophouden. Af en toe krijg je als Rotterdammer het gevoel, dat een buitenlands televi siestation in Rotterdam op bezoek Is geweest. t ADVERTENTIE* INTERNATIONAL Het.koraeFetdal slank maakt op eon pleiloflge manier, jondorta knellen of ie Mn der an. want Do reen K Is ge maakt van henrijk elastisch Lycra dat zorgt voor volmaakts pasvorm en soepele steun rondom. In wit of zwart: cup B an C, maton 42-50 cup P. maten 44 - 52. f. 65.- EN (Van onze handbalmedeworker) IffWWfll ROTTERDAM, don. taflKHJsfill derdag. Bij de heren In de dlstr. eerste Klasse Krijgt Dy namo herock van Qulntus, Dc Kwintsheu- Iers staan tve! Jets hoger op de ranglijst, maar Dynamo moet toch in staat zUr» een kleine zege ie hoeken. Snelwick gaat bil jeider Hermes op bezoek en het zal wel geen kans krijgen zijn wankele positie te verbeteren. vires—HVL beloort zeer spannend to worden. Als de Gouwenaren winnen zijn ze HVL tot op een punt genaderd en staan ze gelijk met Snelwtek, zodat er voor hen dan weer volop kana ls de degradatie te ont gaan. Bij DWS—Schutters moeten de gas ten kaïns zien met de overwinning naar huis te gaan. Bij de dames moet Actief in Den Haag van EHC winnen, hetgeen geen onmogelij ke opgave is. Schutters zal het wflt moeilij ker krijgen: het ontvangt DWS. Snelwick Is le gast bij het Haagse Animo; het zal met een gei Uitspel al tevreden zijn. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag Dc voetbalwedstrijd tussen de b-elftallen van Sparta en Den Bosch wordt niet op zaterdagmiddag, maar op zondag middag op het Kasteel gespeeld. Aan vang 12 uur. (Va nonzes por tredaci ie ROTTERDAM, donderdag - «f schaatsvereniging Rotterdam organi seert aanstaande zaterdag in het Kra lingerhout een bosloop over acht kilo meter. Belangstellenden, die zich op die dag vanaf een uur 's middags op het gemeentelijk sportterrein aan het Lange Pad kunnen inschrijven, dienen de afstand binnen de 50 minuten af ie legger». De aanvang' is om drie uur. Het inschrijfgeld bedraagt twee gul den per persoon. Zij, die de afstand binnen de vastgestelde tijd afleggen, ontvangen een herinneringsvaantje. (Van onze economische redactie) HEERLEN, donderdag. De Ne derlandse Staatsmijnen gaan op complex van chemische bedrijven te Geleen een deel van de produktteca- paciteii van ammoniak vernieuwen en het totaal uitbreiden. - Dit zal gebeuren door dc bouw van een grote ammoniakfabrlek, die ecu capaciteit zal krijgen van 1500 shod ton ammoniak per dag, ruim »UÜ miljoen zal vergen en rond de jaar wisseling 167071 in produktie za' gaan. N.V. Handelmaatschappij voorheen fa. Ph. Buttlnger: over 1967 een d^1* dend van 18 procent (1966: 16 pro cent).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1