or sf B3Hl333a Situatie in Rotterdam is uniek door grote medewerking van de gemeente Fotosyndikaat International HOOGSTRAAT 91 Kohka 303 Loewe Opta 79,50 Oray projectieschermen Zaterdagmorgen om een uur of drie door RONALD FENGER Service Vistips Handbaltoernooi van DWS tijdens pinksterweekend Super-8 filmcamera Electronenflitser* prijs 79.50 prijs FOTO - OPTIEK - GELUID donderdag 30 mei t9HS - p*#m s» QP zaterdag 1 juni zuilen in alle vroegte weer honderdduizenden sportvis sers er op uit trekken met bijzonder hooggespannen verwachtingen. Dat wordt dan een soort spitsuur om een uur of 3 in de morgen... Het was een lange tijd wach ten, maar nu is het dan toch weer zo ver. De sport die het grootste aantal actieve deel nemers heeft, mag weer een heel seizoen worden beoe fend. Nederland heeft zo'n 750.000 sportvissers. Bezoekersaantal len bij cup-finales vallen hier bij volkomen in liet niet. Door bet snel toenemende aantal sportvissers wordt de behoefte aan geschikt en visrijk water in Nederland steeds groter. Hoe wel de overheid zijn beste beentje voorzet is er mede door de snelle groei van deze sport een tekort aan goed vis water ontslaan. In en rond Rotterdam is de situatie echter anders en zelfs beslist uniek. Allereerst is daar de enorme medewerking van de gemeente Rotterdam, waardoor vrijwel al het beschikbare ge meentewater opengesteld werd voor de sportvisserij. Daar naast hebben wij de bijzonder vooruitstrevende 4300 leden tel- Lende vereniging Groot Rotter dam. Voor het luttele bedrag van één gulden per jaar kunt u 'n gemeente vergunning krijgen, die visrecht geeft jn vrijwel alle sloten, singels en vijvers in en rond Rotterdam. Op de achterkant van deze vergunning staan de uitzonderingen en de regels vermeld. Het is een duidelijke zaak dat u naast deze vergunning ook nog de noodzakelijke rijksvergunning nodig heelt. Vist u met de gewone hengel, dan dient u ook in het bezit te zijn van een bijdrage-bewljs dat 2,75 per jaar kost; wilt u met de speciale hengel vissen dan is de klei ne visakte van 8,vereist. Twee regels die u nooit mag ver geten: het soort aas bepaalt de hengel (gewoon of speciaal) elk viswater heeft een eigenaar ol pachter (in dit geval de ge meente) Spoithuis Centrum geeft een gra tis boekje uit waarin ai dit soort za ken haarfijn beschreven is. A LS extra service biedt de poli- W"- tie de mogelijkheid uw nieu we vergunning dicht bij huis te ko men halen", vertelde ons de heer Noordenbos van de Rivierpolitie, Tot 22 juni kunt u bij de volgende bu reaus terecht: StraatwegH'berg Overschie Slinge Lombardijen Charlois Hoek van Holland en het gehele jaar: hulpsecr. Pernis hulpsecr. Hoogvliet Rivierpolitie - Jobsweg 6. Indien u ooit een gesprek zoudt voeren met de heren V. d. Wiel of Geerders (resp. voorzitter en secre taris van Groot Rotterdam') dan zult u al spoedig deelgenoot worden van hun geweldig enthousiasme; en met recht,... Groot Rotterdam is een bij zonder vooruitstrevende vereniging en biedt haar leden veel mooi water zoals: het Brielse Maas complex, Rotte en. Rottemeren, het Voornse Kanaal, De Polder Lekkerkerk enz. en binnenkort ook de Peursumfle- vliet en de Smoutjesvliet in de Overwaard. Als individuele sportvisser kunt u niets aan de visstand verbeteren of het moest zijn dat u de gevangen vis weer terugzet in het water. Maar een vereniging zorgt voor een goede visbezetting, houdt toezicht, huurt nieuw water enz. en dan is een be drag van 17,50 niet hoog. Als u 3 mooie snoeken zoudt van gen, dan heeft u aan waarde uw vergunning er al lang weer „uit". Daarom moeten wij een lans breken voor het weer terug zetten van ge vangen vis! Naast het ieit dat u er weinig aan heeft (het gaat toch om de eport) benadeelt u ook zeker uw medebroeder in Petrus VfERZEKERD van uw correcte en sportieve instelling geven wij u graag enkele naar wij hopen succes volle vistips voor 1 juni: 1. Een luchtige pluim of broodvlok doet wonderen voor voorn en brasem. 2. Juni is een wormmaand voor kar per. 3. Maak uw voer luchtig en gebruik het met kleine hoeveelheden. 4. voorkom het wegzakken van uw schuiflood bij bodemvisserij door er een kurk omheen te lijmen. 5. Vis ook eens op onwaarschijnlijke plaatsen. Vooral junior vissers vangen vaak grotere vissen, doordat ze de z,g. „mooie stek kies" niet zien! En bedenk ook dat do vissen hel water met an dere ogen bezien. 6. Gebruik eens een lijnmaat dun ner. Lichter vissen beteke-m vaak meer resultaat en in ieder geval méér sport. Baars houdt van houten schoeifngen, stenen kanten en kroos- dammen. Karper treft u vroeg en laat op de dag vaak in ondiep water. Brasem zwemt in scholen, vangt u er één, voer dan wat bij en tracht de vissen hierdoor op uw voerplek te houden. Voorn houdt zich vaak tegen of zelfs In het riet op. Zeelt „rommelt" graag in on diepe en vuile sloten en zwemt langs vaste paden, z.g. „zeeltgangen". Snoek ligt op die plaatsen ver scholen waar veel prooi (kleine vis jes) voorbij zwemt. Dus kruisingen van vaarten en sloten, bredere ge deelten enz. meestal teger boden Snoekbaars - en larrw verhogingen van de b< omdat uaar zijn prooi weer aast, Paling zwemt vrijwel overal als hij „loopt", vaak worden grote exem plaren gevangen aan een klein dood visje. Ton slotte nóg sen paar adviezen: 1. Neem liever meetlat of foto-toe- stel mee dan een leefnet, 2. Pas op 1 juli opent het seizoen voor ae „speciale'' hengel. 3. Zorg tijdig voor de benodigde vergunningen, "Veel succes! (ADVERTENTIE) met zes roltrappen naar boven en naar beneden Wekenlang ware* Y«te klanten reeds vertrouwd geraakt met het afgesloten gedeelte fn 't hart van onze zaak. Achter dtc muren werd koorts achtig gewerkt aan de Installatie van zes nieuwe roltrappen. Maar nu Is 't dan zover, spik splinternieuwe roltrappen, liefst zes stuks, die alle verdiepingen onderling verbinden van bene den naar boven en omgekeerd- De meest moderne comfortabele en veilige roltrappen, als extra service aan onze klanten. Nu alle ongemak achter de rug Is. danken wij U voor de echt Rotterdamse manier, waarop U het lawaai, geklop, gehamer en het zoeken naar verplaatste afdelingen heeft verdragen. Ter Meuien, er op uit om steeds nieuwe wegen en middelen te zoeken om U, onze klant beter te bedienen, het beste te geven voor Uw gsSd, de grootst moge- I ij ke service... Vandaar onze koopavond, van daar de nieuwe trappen, de liften, de Koffiehoek voor dames.., Nu kunt U ze gebruiken, geen trappen meer lopen, of U nu beneden bij het gereedschap of boven In het Tuincentrum moet zijn... U komt er als vanzelf om te profiteren van de tientallen koop|es ln onze afdelingen. Wij hopen U spoedig tezlen. (Van een onzer verslaggever*) SCHIEDAM, donderdag. De handbalvereniging DWS organiseer! tfjdeni het plnksterweekeinde (1, 2 en 3 Juni) op het sportpark Thurlede een toernooi, waaraan in totaal veertien verenigingen zullen deelnemen. Voor de tnveede meal vormen de ,R1 j runondwisselpr ij zen" de inzet van dit DWS-toernooi. De vereniging UDI (Arnhem), die vorig jaar de aames- wiaselprijs won, zal dit jaar niet van de partij zijn. Internationaal samenwerkende progressieve fabrikanten an rkende specialisten detailhandelaren presenteren u 20 tot 40% «Strekt voor deel, door rechtstreekse import en levering. Kijk en vergelijk i T.T.L belichtingssysteem (het duurste systeem), Powerzoom met aparte servomotor, reflexzoeker zonder paraiax, 10-30 mm, zoomiens (instel baar), batterijtester, elektrische aandrijving, volautomatisch. In de Duitse consumentengids kreeg déze camera het eervolle predi kaat „bijzonder aanbevolen". Wij brengen u deze camera voor de sensationele prijs van X 995 luxe tas 25,— J met 40% direkt voordeel OPTATRON 260 batterij en llchtnetflltser, richtgetal 12-14 bij 18 dln, 40 flitsen per lading, flltslnterval 10-15 sec. priji f 49.50 OPTATRON RECORD minlflltaer met maxi vermogen, riehfgeta! 15-17 18 Dln„ 40-50 flitsen per lading, flltsinlsrval 10-12 sec., zwenkbara voet met midden- en kabelcontact. Ingeb. NC-accu met laadappareat OPTATRON 460. De besta flitser ter wereld, groothcekreilsctie, uitwis selbaar NC-accu, prof. uitvoering. Richtgetal 18-18 Din, flitsen per la ding 70-80, flitsinterval 10-12 sec. prijs 119.50 Da beste en voordeligste projectieschermen ter wereld. ORAY STANDAARD, Het statief scherm van Oray Is standaarduitvoering tegen de prijs van een landkaart. Natuurlijk met Oray multicellular pa reldoek met groothoekreflextie 120x1 20 cm pf|j$ 39.50 ORAY COLOR. Het meest populaire Oray-scherm in luxe uitvoering le verbaar in glasparel met groothoekreflectie of linoflex mat-wit. 125x125cm prijs 59.50 ORAY PRESTIGE. Het meest luxueuze scherm dat ooit werd verveer- digd. Een juweeltje van moderne vormgeving en technische uitvoering. Volautomatisch met ingebouwde spanrichting. 125x125 cm ORAY HD DAGLICHTSCHERMEN. Sensationele nieuwe vinding van Oray. Geen verduisteringsprobfemen meer. Vraag demonstratie. 125x125 cm prijs ]49.5Q Fotosyndikaat International Is In Schiedam vertegenwoordigd door Op da vrijdagse koopavond taf half-tlan geopend I it

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 4