(Het teven is tdéuur genoeg) Samen uit en thuis voor f30.- Zaterdag heen en zondag terug Wilt n langer dan 4dagenwegbiyven? Kijk maar: Voor f20.- kunt u één hele dag zoveel reizen als U wilt. (Iedere dag extra f5.-j 130.- 135.- Avcndie uit? AMudretcur Algemeen abonnement houders, opgelet! Maandtrajectkaart of schoierenkaart? Vastrechtkaart 65+ goedkoper Stel, u wilt samen een hele dag zo maar ergens heen. Dat kan al voor f 30.- als u een dagkaart voor twee personen neemt. Met zo'n kaart op zak ligt heel Nederland voor u openl Wilt u met meer mensen op stap? Iedere reisgenoot meer kost maar f 5.-. Twep kinderen van 4 t/m 9 jaar gaan voor één persoon door. Vergeet niet uw NS-identiteitsbewijs mee te nemen. Een dagkaart voor: 2 personen kost f30.- voor 3 personen f35.- voor 4 personen f40.- voor 5 personen f45.- Deze dagkaarten zijn onbeperkt geldig op zaterdag en zondag. Maandag t/m donderdag geldig van 9 uur 's morgens, af. Alleen op vrijdag gelden deze dagkaarten niet. TJ koopt voor f 80.- een dagabonnement en heel Nederland ligt voor u open. Is één dag te kort? Dan kunt u dit abonne ment tot 4 dagen verlengen. Iedere d a» extra kost maar f 5.- meer. U betaalt de prijs van een dagretour plus een gulden. Voor kinderen van 4 t/m 9 jaar hoeft u slechts de helft van de dagretourprijs - en die gulden 7 te betalen. ■3E5E KM h' Waag op het station de gratis NS-zomervoordeelkrant, "Wijzer-weg NS wensf u een goede Nederlandse Spoorwegen Helrtur ds een vastrechtkaart 65+? ■ÈÉH 'Ga deze zomer niet op reis voor u onze nieuwe plannen kent! (Dm» zomaraanbioding is geldig tot en met 28 september 1068.) <Verg niet uw NS-identlteit»l wijs mes te iet n.) Een dag kost., 120.- twee dagen 125.- drie dagen., vier dagen (Dezo zoraeraanbieding is geldig tot en met S3 september 1068.) (Deze zomeraanbieding is geldig tot en met 28 september 1968.) Koop dan zo'n voordelig kriskras 8-di aga algem <n abonnement Dat kost tweede klasse f40.- en eerste klasse f 80.-. Daarmee kunt u 8 dagen kriskrassen door heel Nederland. (Turnt niat uw -ld<v,tittn«fjawy. w Mmta.) Na 18.00 uur reist u voordelig. U betaalt slechts de enkele reis plus een kwartje. Zo'n retour kunt u al om 17.45 uur kopen. Alleen niet op vrjjdag- en zondagavond. «9» ma-.* 0 «HWOTSWWll» ïssz"! baskai r MM "j' US6MÏM21 SSSwUwth** *JK5 aai»- 'au f AD 1211 Dit identiteitsbewijs krijg u gra tis aan ieder NS-loket. U 1 iet alleen 1 pasfoto meenemen. Zo'n bewijs is vijf jaar geldig. U 1 eft het nodig voor dagkaarten, dag abonnementen kortom, voor alle abonnementen. Wanneer u een algemeen abonne ment heeft, kunt u zó met de D- trein mee. Zonder één cent bij te betalen. Op zaterdag en zondag reist u deze zomer voor de helft van de enkele-reisprijs waarheen u maar wilt in ons land. (Deze zomeraanbieding ia geldig tot en met 28 september 1968.) w toto i «ut e 9+ De vastrechtkaart 85+ is nu goed koper geworden. Zo'n kaan kost nu f20.- voor u alleen of f30,- voor u beiden. Daarmee kunt u nu drie maanden lang onbeperkt door iet land reizen tegen betaling van de helft van de enkele-reisprgs. Dan bent u goed uit. U mag er een maand exti op reizen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 5