7 Zag maar waar u heen wit Met MS jsMBERKÏEBS laar de marfef ei In Ie kep van Noord-Holland? Een dagje erop uit? 8 dagen kriskras door Nederland voor 140.-? kunt u alle kanten uit Reiskranten en brochures aan alle stations AUGUSTUS KUNT U PER VUiGTUIG 13 dagen naar de Adriatische Rivièra v.f 398. U KUNT OOK VLIEGEN NAAR IV! F" Reisbureau DE MAGNEET geld uitlenen Is bij ons geen gunst GEZ,NS isïVr krediet SP een waarnemend hoofdverpleegster eerste verpleegsters verpleegsters verzorgsters een actieve jongeman actieve Jonge mensen ROTTERDAM jong administratief medewerker COÖPERATIEVE CONDENS- FABRIEK „FRIESLAND" MERKARTIKELEN BINNENLAND ERVAREN VERTEGENWOORDIGER Occasions Lokhorst Auto's N.V. Rijksweg-Naarden Tel. 02159-11551,3 lijnen neemt geen risico Betere auto's met volie garantie pagina 10 zaterdag 13 juli 1968 Een fcezoek aan tie markten van Hoorn, Schagen en Alkmaar in alliunfolk- Jora is een bijzonders belevenis. Iedere woensdag tot on mot 21 augustus kunt u metfde Hoorn se Marktoxpres mee. Op do Hoomse markt lijkt list of de tijd is blijven stil staan. Allerlei eeuwenoude ambachten worden u Mer getoond. Op de donderdagen t o t en met 29 augustus rijdt do Scliagm* Markt- expres. Op deze beroemde oude markt kunt u kijken naar de volksdansen van de Westüriose boeron en boerinnen. Op do vrijdagen tot en rust 30 augustus kunt u per Kaasexpres een bezoek brengen aan de zo bekende Alkmaarse kaasmarkt. Drie mogelijkheden om een echte oor-Hollandse dag to kobben. Er zijn duizend manieren om een dag goed door te brongen. Wij hebben er dertig, die een ster verdienen. Bij een vakantie dagtocht Is voor alles gezorgd*, uw trein, uw boot, uw bus, uw entree, noem maar op. En... toch bent u uw eigen baas! Eaes uw dag, kies uw doel, kies uw gezelschap. Alleen of met wie u het liefst al leen bentJ Voor de rest zorgen wij. Haal het kleurig vakautiedagtochtenbockje met 30 pro gramma's en prijzen. Een abonnement dat klinkt als een Iclok. Acht dagen onbeperkt reizen door Nederland voor sleohts 40.-. In iö62 trokken COO Nederlanders rnefe dit abonnement erop uit. In 186? niet minder dan 67.000Haak in voor eon zwerftocht kriskras door Neder land. Uw kinderen van 4 tot en met 9 jaar reizen dio vollo acht dagen voor f 20.-. Nederlandse Spoorwegen ITALIAANSE RIVIERA 31 juli 13 DAGEN 415.— DUBROVNIK 4 aug. 15 DAGEN 558.- CRIKVENICA 8 aug. 10 DAGEN 379.— U KUNT NOG VEEL MEER KANTEN UIT INLICHTINGEN EN BOEKINGEN BIJ: AMSTERDAM, Ceintuurbaan 410, tel. 020-73071B ROTTERDAM, Schieweg 141, tel. 010-247020 UTRECHT, Nobelstraat 28, tel. 030-23070. Het Is een normale zakelijke aan gelegenheid. U krijgt de vrije beschik* king over contant geld. Datgaatbij ons prettig, soepel en snel. Bijna een half miljoen gezinnen ondervon den dat reeds. Kom, schrijf.of bei gerust eens op. Binnen 5-10 dagen contant geld lol 9.000,—Op wet telijke voorwaarden. Af tossing in maximaal 3 jaar. Geen borg.Zonodïg 3 maanden gratis uitstel van aflos sing. Kwijtschelding restant lening bij overlijden. N.V. NATIONALE VOLKSBANK Rotterdam Maurllswag 45 tol. 135743 Dan Haag Rivlervisraatkt4 lol, 639585 Amsterdam WestelndalO tel, 237251 Arnhem MarienburgstraafiQ tel. 275SI Het Gemeentelijk Bejaardentehuis "Van Oostervant" gaat - in ver band met de modernisering en reorganisatie van de vorpleegafdelingen (100 bedden) - over tot versterking van de staf en tot uitbreiding van het aantal gediplomeerde verpleegsters en verzorgsters, Op korte termijn kunnen worden aangesteld: met ruime ervaring in een leiding gevende functie en administratieve kwaliteiten. VereistDiploma ziekenverpleging A, terwijl het bezit van de diploma's B en stafopleiding tot aanbeveling strekt. die belast zullen worden met de lei ding over een afdeling. VereistDiploma ziekenverpleging A en enige ervaring in een leiding gevende functie; het bezit van het B-diploma strekt tot aanbeveling. die zich aangetrokken gevoelen tot het verplegen van bejaarden. VereistDiplomaziekenverpleging A. zowel voor de verpleegafdeling als voor de verzorgingsafdeling. Heb bezit van het diploma zieken- verzorgster c.q. bejaardenverzorgster of -helpster strekt tot aanbeveling. Zij die geen diploma hebben kunnen desgewenst aan een cursus deelnemen. Het salaris van de verzorgsters, tot maximaal f770,— bruto per maand, is afhankelijk van de leeftijd. Bij de selectie zullen de resultaten van een psychologisch onderzoek mede een rol kunnen spelen. ZEER GOEDE SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN Het Bejaardentehuis ligt in het centrum van de stad, in de nabijheid van het Centraal Station, en is daarom gemakkelijk bereikbaar met het lokale en interlokale verkeer. Sollicitatiebrieven binnen 14 dagen onder nr. 305/0070 (met vermelding van de functie, waarvoor belangstelling bestaat) te richten tot de chef van het Bureau Personeelvoorziening, stadhuis, Rotterdam. zoekt voor haar inkoooafdeling ELEKTROTECHNIEK 23 iaar) Onze gedachten gaan uit naar iemand, die naast be langstelling voor deze sector en de bereidheid om zich op dit gebied te bekwamen, over een commerciële aanleg beschikt. Opleiding: HBS, MULO Goede kennis van de moderne talen ge wenst. Sof/fcifallebrlevec ta richten aan R.S. Stokvis Zonen W.V., afdeling Personeels zaken, postbus 426, Rotterdam. heeft zowel op enige van haar com merciële als administratieve afdelin gen in ons hoofdkantoor te Rotterdam, plaatsingsmogelijkheid voor a) mannen in de leeftijd van 21-26 jaar met een HBS- respectievelijk MULO-opleiding. Na een inwerkperiode zal hun taak o,m. bestaan uit het schriftelijk en telefonisch onderhouden van commerciële contacten met afnemers en fabrikan ten. b) mannelijke of vrouwelijke administratieve krachten van 16-21 jaar met MULO-opleiding. Voor deze candidaten bestaat de mogelijkheid om, indien zij daarvoor de geschiktheid bezitten, te worden opgeleid tot commerciële functies voor onze in-of verkoopafdelingen. Sollicitatiebrieven te richten aan R S. Stokvis Zonen N.V., afdeling Personeels- 2aken, postbus 426. Rotterdam. Voor onze afdeling Administratie en Financiën zoeken wij een U hebt een Mulo-opleiding? En liefst ook het Praktijkdiploma Boekhouden Dan bieden wij u een prettige werkkring, terwijl u ook kunt profiteren van onze aantrekkelijke stu dl ekos ten re geling. Als u belangstelling hebt voor deze functie, schrijf of be! ons dan zo spoedig mogelijk. Het adres Is: N.V. Handels- en Transport maatschappij "VULCAAN", Afdeling Personeelszaken, Cooisingel 89, Rotterdam, telefoon OIO - II 28 00. De afzet van onze bekende Friesche Viaa produkten Is In de afgelopen vijftien [aai be lanqrijk gestegen, mede door regelmatig kon takt van onze vertegenwoordigers met o.a horeca- en rekreatiebedrljven. Voor de afdeling zoeken wij thans in Rotterdam en wijde om geving een medewerker mer ervaring In bovengenoemde sectoren fMiULO of qeiijk waardige opleiding en rijervaring zijn verdere vereisten voor de funktle Leeftijd tot circa 35 laar. Wij bieden een een prettige werkkring met prima salaris provisie en premlevriie pensioenregeling. Gegadigden nodigen wij uit hun sollicitaties met pasfoto, te richten aan onze afdeling Personeelszaken Pteter Stuyvesantweq 1 te Leeuwarden, onder vermelding van nr. é5 RP AUTO - BEEN. Taunus 17M Super Pee. '65. Triumph He- mid 12/50 Dec. 'S5. Taumis 12M 1500 '65. Opel Kadett '64. Opel Kadett Caravan '64. N S.U. Prlnz 4 '04, DAF 550 de Luxe '64. Inruilauto's: VW de Luxe *61 ƒ1100.-. DAF, zeer goed lo pend S 376.-. Garantie - Inruil - Financ. 's Gravenweg 244, Rot terdam-O. 50 mlr. voorhij eind punt lijn 3 en 8 en bushalte 36. Geopend van 10 lot 22 uur. ook zondags. Tel. 010—123778. K220 T.k RENAULT R8 '03 0(5. UL_£ FIAT 600. iets beschadigd. LGBfl vJlthOt ƒ275, tel. 020—727113. A222 Auto's en autobenodigdhedcu VERVOLG VAN PAGINA 8 Autobedrijf v. d. Duin Joh. Geradtsweg 31 Hilversum Tel. 02150-49316. DODGE DART G T. Coupé '6? model '68. 17 000 km. kleur donkergroen, spiksplinternieu we wagen, nieuwprijs 17 <t00 Thans, "500 DODGE DART G T. Coupé *_64. gave auto S 3750 DODGE DART 4-dcurs '64 er. '65 vanaf f 3750 PLYMOUTH SIGNET Coupé '64-'65, als nieuw, met ïadlo 4250 STUDEBAKER Daytona '64 sedan nut schuifdak. prachtige wagen 1 2500 MERCURY COMMET '65, met gasinstall en schuifdak, zeld zaam mooi ƒ5000 3 FIATS 1500 '63 en '64, gave luto's vanaf 2250 2 FIATS 124 '67. weinig gelo- pen 5000 2 FrATS 1500 Comfort 'G6 mei jchuifdak 4250 3 FIATS 1100 '03, '64 en '65 vanaf 1350 FIAT 1100 R stationcar "66, eeer gaaf 3G00 riAT 1100 D (Ncckar) eind *05. met schuifdak, prima staat ƒ2500 FIAT 85o '65 mooie wagen ƒ2900 SÏMCA 1000 GPS '66. gave auto ƒ3250 KARMANN GHTA '66 In St v. 5500 FORD TAUNUS 20 M '65/'66 3800 FORD TAUNUS 12M Combi model '66 3000 FORD TAUNUS 12 M Coupé, djzonder gaal, '65 3500 FrAT 1500 L zeer gaaf 2250 VAUXHALL CREST A model '66, automatische versnelling, oracht auto 4000 FIAT PRIMULA *66. zeer gaaf ƒ3500 FIAT <500 '66, nog nieuw 3000 SUNBEAM Imp. type '66 2500 4 BAFS '61, *63 en *64 vanaf 900 (Zeer gave auto's) VW 1500 *64, bijzonder mooi 2500 V.W. 1200 '65 en '66 vanaf ƒ2000 N.SU. PRINZ, model '84. zeer mooi 1750 THABANT 601, gave auto 20.000 km 1200 RENAULT RI0 '66, als nieuw 3750 OPEL REKORD 1700 '57 prachtige wagen 6250 OPEL KADETT '64 2350 VW. 1200 *65, met radio en schuifdak. Amerik. uitv, 41000 km 3250 H1LLMAN, zeldzaam moote staat 1200 RENAULT 4 L '63 850 AUSTIN Countryman '64 140P CITROEN AMI '67. 25 000 km als nw 3000 CITROEN AMI *64, mooie auto met radio, 36 000 km S 1750 COMMER IMP. bestel (450 kg» '60 2200 AUSTIN BESTEL'*05 met zij. deuren, pracht wagen {1400 kg' 225U INRUILEN EN FINANCIEREN MOGELIJK 3 mnd. echüft garantie ZATERDAGS EN ZONDAGS GEOPEND A222 Te k. v a. 100 aanbot en tont 10 p.w. enige zeer goede auto's in. eigen werkplaats zeer grondig nagezien FORD Cortina '03 1950 NSU *65 als nw. ƒ2050 VW '00. zeer goed TAUNUS 12M stat ent ƒ2250 SIMCA Ariunc '61. zeer goed 675 SKODA '60 475 FORD Consul, zeer goed 'G0-'61 475 MORRIS Oxfoid *01—''<12 425 OPEL KAPITAN, eind '02 mot radio, slp.bankcn en rold, ƒ1250 DAF '61 zeer goed 425 Gar. en Inruil mog„ geopend v 8—22 uur Osdorperweg 78'.!, A'dain. A222 AUTOGARAGES 350. schuur tjes ƒ150, \akantichoulsje ƒ950, tuinhuisjes, fiets- en washok ken. enz. Vraagt catalogus. Hou bouw Ubacbs. Kerk rade- Occasions Ford Cornet Caliënte '66 Taunus 20M Combi '65 Taunus 17MSup.'6ó Taunus 12M '66 Taunus ISM'óS Taunus 17M '63 Dodge Dart SI '65-'66 BMW 1 800 '64-'65 Fiat Bianchi '65 Fiat 850 '05 Austin 7'67 Austin 7 '62 Austin A 40, Country man '64-65 Peugeot 404 '65 Opel Rekord '64 Opel Rekord '63 VW 1300 '66 VW 1200 sch.d. '64 Ford Cortina '63 Daffodil 750 cc '65 Chevrolet shear'63 Taunus transit '64 Citroen HY best. '64 Simca 1300'64 Kampeerauto ZEER GEMAKK. FIN. GE REED BINNEN 1 DAG SCHRIFT. GAR. INIt, IS MOO. Garage Heide Corn. Anthoniszstr. 29 Tel. 710059, A'dam BIJ GESLOTEN ZIJNDE, TEL 12GDOO. DAGL, VAN 0—20 U. ZON DAGS V. 1217 U. A222 Weg. fain.omstandlgh. LANCIA FLA VIA I 8, '65. t.k. Pr. n o.tis Tel. 01710—31051 A222 FIAT 850 'CC. ƒ370, AUSTIN Cambridge '04 met radio, zeer mooi 2450; SIMCA Monaco. *62. ƒ1150, CONSUL Cortina, '6.J, in radio, 1750. Fin mog Binnen Wieringorstr 1G1, tel 020—05054, A22? Te koop aangeboden div. auto's van 500.- tot 5000.- v.a. 10.— p.w. Tel. 02154-5566 3 Fords AANRIJD! NGVRIJ 1c KLAS CONDITIE. WEINIG KM. SFE- CÜALE PRIJZEN. TAUNUS 17 M Super "66 FORD CORSAIR m. radio '05 TAUNUS 12 M '66 Oo". Stad Ion weg 255, tel. 02O- 734675. A 222 Monteur biedt aan voor 100 contant, rest. ƒ20 pw FORD ANGLIA 'CO mot. 100 pet rer - leuk 405. FORD ZEPHYR 'l als nw. mot vera plus groene kaart en wegenbelasting ƒ625 RENAULT 4L '02. goede bnd 525 SIMCA A RONDE '62 325 FIAT MULTIPLA '60 275 Al de/c wagens zijn nauwkeurig nagezien Inr. en financ mog. Simon WiUenustr 1II. A'dam (bij de Dc Clercq- strA222 T.k VW best m ruiten pl radio .nov *63. in g st T.c a b Den B loeiend cn Wltngacrdt 75, na 19 u. A'veen Tel 02963— 1221 A222 Weg aansch. Saab. tc k. 2 C.V. DE LUXE '60, rijdt uitstekend. 750. Smithuls, Alb. Cuypstr CS HI. A'dain A223 Gch. gerev. TAUNUS 17 M, per '62. stat car. 1COO Schaap. Rcimcrswanlslr 26 I Tel. 020—195377 A222 Auto's Veilig rijden BIEDT AAN: V.W. do Luxe 1300 '66 V.W. orlg. kleinbus '04 TAUNUS 17 M Sup. '6(5 FORD ZEPHYR 6 ƒ3675 ƒ2350 ,/4950 FORD TAUNUS 12 M '85 FORD TAUNUS 12 FORD TAUNUS 12 M statcat •05, Rchccj als nieuw jgw FORD CORSAIR 'G4 OPEL KADETT Stat.car '68 OPEL CARAVAN 'G5 fUso OPEL REKORD 4-d. '64 2975 OPEL KADETT '64 ƒ2350 OPEL CARAVAN '62 f!77S OPEL KAPITA1. de Luxe type '62 ƒ1950 D.K.W. JR, in pr. st.. '63 ƒ1475 CITROÖN IDEAL f ant. st. INGERUIKLD: CHRYSLER VALIANT plaalschade PEUGEOT 403 '01 FORD CONSUL '61 DAF de Luxe '62 FIAT 600 '60 V.W. 'S3 ƒ21 f 375 f 730 673 375 I 475 Jac. van Lennepstraai 271-273 hoek J. P, Heijestr-. A'dam Tel 020—180140—189625 10.000 km schrift, gar, boven 1500, Inr. en ruime fin. mog in 6, 12, IB of 24 mnd. event. te regelen binnen 1 uur. A222 Tie, mooie blauwe PANHARD ut sip.bnnkcn, type '6J, slechis 950, tel 020—733002. A222 ZOEKT U IETS GOEDS? TRIUMPH TR 2 SPORT ƒ2150 AUSTIN COUNTRYMAN 'GJ S 975 TAUNUS 12 M eind '65 2350 OPEL KADETT STATIONCAR '63 1050 OPEL REKORD '62 900 RENAULT 4L '62 050 DAF BESTEL '83 500 Deze wagens zijn nagezien in garage Tel 020—1871 w. Admi- ralengracht 110 I AÖ22 Prima 2 CV. type '04, 1400 Bestevaerstr 2471, A'dam. Te) igaaflgAd22 Aang TAUNUS 13 M STA TIONCAR '60. ƒ350 Tel D20— 267524 ACS2 Garage Dronkers b.i VAKANTIE-AUTOMOBIE LEN m 3 mnd gar InrCm mog Lauriergracht 148 Tel 02-—224880—I28G42 A222 Tk. OPEL CARAVAN bj '59. ƒ475. v OsUdcslr. 37111,1 A'dam. A222 XOOPJE V.w. de Luxe '65. v. le cig., km st 49 000. door omsl.h. aang Spotprijs voor zo'n auto ƒ3250. Fm. mog. Cnlé T Hoek je. Dapperstr 37. tel 020-52371 RENAULT ONDINE 'SI. ƒ335 Jac v LonnepRtr. 17e, tel 020 —185987A222 FORD FA IR LANE '63. ƒ1573. "ie v L en no pst r 176. tel 020 -185987 A222 A221 Vink. R224 Anng. FIAT 600 D aug '06. kin stand 38 U00, kleur wit, i.pr st.. ƒ2550 Pronk, Hogenbanweg 61 n, Schiedam. R220 VW '01, uwe bnd.. nwc mot. schuifd In z g st Afrikancrpl 46 hs A'dam A222 FORD MUSTANG '05, kleur Wit, 8 cit autoni. m rem- en stuurbekrrvJUye-paek, ƒ7750 lm en gemakk tm. mog. Lau riergracht 148, tel. 020-221860- 128842 A222 ANGLIA combi de Luxe '62, in zgst ƒ850 Klnkerstr 207 I. A'dam, tel 420432A222 A.mg. zeldz. mooie en gave AUSTIN 7 '61. Let op" Slechts 1450. Evt inr. mog. Te bcvr. DUkman.shuizensir. 137, A'dom-Noord, Nw dam A222 CHEVROLET '59 met radio ƒ475 BORG WARD Isabel hi '61 385 En diverse andere nierken Jac v Lenncpstr 176 Tel. 020 183987.A222 TAUNUS 17 M '61 Mot def 375. Jac v. Lcnnepstr. 170. Tel. 020—185987 A222 FIAT 600 D bj. '63. zeer mooi ƒ1675. OPEL REKORD *61 775. Voor liefhebber, HILL MAN MINX '54 ƒ190. Rjjwlel- sUiUing Actief, v. Spcykstr, DO. A'dam, na 18 u. A222 T.k. le etg. biedt weg, omst.h tk. aan VAUXHALL ViVA juni 'G6. in onberlspel st. Vr. pr. 365D. Ka» geonanc. worden. Chasséstr. 771. tel. 020—125446. T,k. OPEL KAPITaN 'Cl/62 in pr.st. 1000 VW '58. m g. st, f 500. Na 18 U. tel. 020—202494. Aangeb v part VW. DE LUXE '59 Vernieuwd banden, remmen, (usees, uitlaat Uttge- beaned Mot gerev Vrpr. II00 Gov Flinckslr. 333 I. A*dain-Z A222 MERCEDES 223 S 'OO. ƒ1350 Tel. 020—187153 Atlmiralen- gracht U6 I. A222 Te k CHEVROLET IMPALA COUPé '60, 6 cilmet radio, in g, st 725. Lange Vogelstr 17. A'dam-Noord A222 CITROÊN AMt BREAK COM MERCIALS 1SG6, an tbr -grjjs. 30.000 km. als nw. ƒ3500. Bcr- tcimanplein 32 hs, A'dam (bh. HuarlemmcmieerstnUon), A222 OPEL REKORD '67, 4-dcurs, de Luxe, open clak en radio. 12 500 km. Van Vhet, Amstcllandlnan 31, Amstelveen, tel 02964— 19797 A222 OPEL BLITZ v. 18/5'65, gesl. vrachtauto op z.g.a.n. bnd, dubbeiluehl mot. olie vrij, on.000 km. gel. m. kleine par- Iedere dag wisselende voorraad in Nederlands grootste showroom Financiering vanaf 25 pet. contant!!! GEGARANDEERD ALTIJD KEUS UIT 350 WAGENS OLDSMOBILE 08 '67 22 50O OLDSMOBiLE TORNADO '66 22 500 OLDSMOBILE SporScoupó 442 '68 1 8 500 DODGE DART Super Spoit '67 J2 (00 km 14 50rj CHEVROLET STINGRAY 13 500 VOLVO 144 S 'fi7/'68 12 000 CHEVROLET CHEVELLE '66 12 000 km 10 S0O PLYMOUTH BELVEDERE Stalioncat '66 9 500 VOLKSWAGEN 1600 Stationcar '68 Autom 8000 km 8 000 8 250 GLAS 1700 GT Sport W66 FORD CONTINENTAL '03 NSU Spider rtiet rvankolmoto; '65 NSU Sportcoupé '67 AUSTIN Diesel Stationcar '65 BMW's 1500, 1610. 1800 Tl 2000 '61. '65. *66 CHEVROLET Cabr *63. '66 CHEVROLETS 'S2r,U3.'fii,'6o,'6S ook Chevellc DAF '63 '64 FIAT 850 Sportca briolet '60 FIAT 124 124 Stationcar '67 FIATS 1800 en 3300. '62 'C3 '64 FrAT 1100 1300, 15C0 '62/63 '64.^TS/GG 5 FORDS TAUNUS 20M/MTS '65 FORD TAUNUS 17M '62. '03. '64, '65 FORD TAUNUS 12»I '03 '64 '65. '66 FORD ANGLIA TORINO '07 FORDS ZSPHYSl '63. '64 *65. *07 FORD CORSAIR *67 FORD TAUNUS 12M Coupe '64 *05 GLAS 1700 '65 MERCEDES 220. 221 SE '61 '65 MORRIS 11 CO '63 OLDSMOBILE Ffl3 er, Cutiass *62 '63 '64 '66 OPEL KAPITaN "61/'65 OPELS KADETT '63 '61 '65 '06 ook Coupe OPELS REKORD '67'G4.'65/66,'G7 ook 6 cyl OPEL CARAVAN '61. '66 OPEL REKORD Coupé '66 '67 PEUGEOT 101 Stationcar Dic.se! '66 PEUGEOT 404 '63/04/65 ook Injection SAAB W66 Special SIMCA 1500 GLS '64, '67 2 SKODA's 1CO0 MB '65 TRABANT COMBT '67 19 0C0 km VOLKSWAGEN Karman» Ghia 1500 VOLKSWAGENS 1500 Stationcar '61 VOLKSWAGENS '62 '53 '64 '65 '67 WARTBURG '64 '65, oök Stationcar IWOLSELEY 6/110 MK II '65 BESTELWAGENS FORD TAUNUS Bestol en Busjes '64/65/66 2 =0 VOLKSWAGEN 51 pers bus 'G4 '65 3 25 VOLKSWAGENS Bestel '02 '63 '61 '65 1 50 Jwa'-.er.i van lo9 tot 1C00 zonder garantie In:uilen financieren .n echte garantie op ondeidelen cn arbeidsloon Verlofgangers levering met terug koop verklaring. 70nc]ags geopend tot 6 uur njit. rlgo tlager. tot to uu- tt ro 4 75» 2 250 i 2QOO 6 250 5 750 2 500 1 750 5 OOO Z.OOO 2 500 4 000 2 500 5 5C0 3 300 •i oro 6 5(10 3 750 2 öoe 4 500 5 51» 4 SCO 3 756 12 500 5 750 6C66 .6 500 2 5?0 5.750 3 250 2 750 2.750 3 300 3.750 2 6(50 1750 6 500 4 250 4 000 3 000 Zate rein Te koop van le eigenaar Peugeot 404 injection Super de Luxe, in showroom-sta at schuj(dok, slaapstoelen, ra- diaaibanden, enz Vraagprijs 6803 In!, zaterdags gehele dag, zondags tot !2 uur cn "s avonds na 6 uur Tel 020—124521. Geu- zen ka de 43111, A'dam A222 Atito-, motor- en scooter les Deskundige opleiding in nieuw materiaal, Ford Taunus cn Simca looo Complete cursus 100 scootercursus 45 Bondsrijachooi De Groot (lid van Ryschootb Ver Kring Rotterdam)Hootdnft 65, tele foon 236548—239619 R230 10 AUTORIJLESSEN VOOR ƒ47.50. Vervolg en losse lessen 6,5ü Fonkeinieuwe V.W/s. Bondsautorijsehooi „DE CEN TRALE" Aanmeldingsadres, sen: Scherrniaan 23a, R'slam, tel. 010—258739, b g.g. 140232. Wolphaertsbocht 46b. R'dani, tel. 010—294078. Dordtsestraot- weg 523b, R'datn, tel. Olü- 17899G, Vlaardlngen: Schiedam- seweg 42, tel. 343656, Schie dam: BK-iaan 175a, tel. 0!0— 263623. R230 Verhuur auto's, motoren en scooters AUTO's ZONDER CHAUF FEUR. Kleine 4- en G-pers nwc, wagens J. van Doren, Plompe rstr 30. Tel. 271901. Eindpunt lijn 2. R240 AUTO HUREN? Dan naar ga rage Van Wunnik, Mercedes. Opeis Kapit.. Rekord station cars. Taunus J7M, VW-busjes etc. Billijk tarief. Beyerlandse- laan 180 en J55, Rotterdam- Zuid, Tel. 010—19118G en 273910, garage 274824, R246 Te ti LUXE AUTO'S en VW. PERS en KAMPEERBUSJES. va. ƒ150 pw Te! 020—87221, na 19 u A240 AUTOVERHUUR ZONDER CHAUFFEUR. V.W. de Luxe, Opel Kadett, Taunus 17M. VW-bussen, L. J. Bcrgwerff, Bovenstraat 43. telefoon 193519 R240 Te huur zonder CHAUFFEUR Nw. Anglia, Ren. Dauphinc cn Slrnca Arlane. Garage Dam mes. Soetendoalseweg 6, telef 280291 cn tel, 282104. R240 Diversen VERHUUR van stoelen, tafels, glaswerk, porselein enz. voor elke gelegenheid. Gebr. Bouter N.V., Lombardkade 1—7, tel 118325. Eigen transport. R25Q HORLOGERIE DELMONTE Nieuwe Binnenweg UB. %vjj geven de hoogste prijzen voor uw oud goud. sieraden en bril janten.R2SQ SCHRIJFBUR. in alle maten v.a. 62,50 Meubelmakerij Joe. Stuut. Buitcnhofstraat 36, Rot terdam. Tel. 257753. R25Ö LOMPEN- cn METAALHAN- DEL. Heeft u wat op te rui men? Lompen, lood, koper, zink, aluminium enz. Dan is uw adres: P. Vermeulen, Botha- g tra at 40. R2M Betonschuttingen in».. p.la.a,iSCu schuttingen w diverse hoogten uit voorraad en noen winkelbetimmeringen, verbouwingen, reparatie aan riole ring, CKiKen en betonvloeren en tegelwerken, en2. Fa. A. Anker

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 3