Gallant Way na felle strijd winnaar Derby YOC DWINGT I ICC DRAW AF TITEL LIGT KLAAR VOOR FEIJENOORD S25ES1 Sparta bleef in spoor van Nicols Liebrechts in Maassluis verslagi en Overmaas gaf Feijenoord B goed partij Verhagen en De Jong in F.D. weer superieur GOUDPLEVIER S MISTE KANS DOOR ZWAKKE START Ger Westlanclia met twee lengten verslagen B333ÏÜ2353 WAS SE- STEYLEN ZONDER MOEITE NAAR TITEL OP 25 KM KAVALEK EERSTE IN ACHTSTE IBM SCHAAKTOERNOOI Houkbaluits lagen Zege voor Steylen in Oostvoorne Phil Read in 125 cc-klasse wereldkampioen Oud-internationals tegen Hoogvliet Kleine zege van Ajax op Elinkwijk UITSLAGEN VAN WIELERCLUBS Jeugd toernooi van Toeg/Hillegersberg EEFJE HELDERS ZEGEVIERDE IN SCHIEDAM Bram Breur won in Oude Tonge UEF A-jeugdteam op ,De Vaan' tegen Antillen pagina 4 - maandag 5 augustus NAAR, zon dag. Na een ruim 23-jarige loopbaan beeft de 38-jarigc Utrechtse trainer Piet Smit op de renbaan Duindigt met de driejarige hengst Gallant Way een zege in de 44ste derby be haald. Een even knappe als fraaie over winning, die na een boeiend verloop werd bereikt op de als grootste favo riete aan de start verschenen Ger Westlandia met Rees van der Lubbe. Beide kandidaten voor de dorbytitel zijn voortdurend in eikaars nabijheid geweest, hebben eikaar bewaakt en beloerd zonder zich te mengen in de strijd tussen. de aan de kop van het veld gaande Grace Again en Good a Scotch. Pas toen bij hot naderen van de laatste bocht de gevreesde Goud- plevier S zich bij dit tweetal favorie ten voegde en er gaten vielen door galoppades van Guy Hanover XI en Gortda Scotch nam Van der Lubbe hei Initiatief en opende de aanval op de onverdroten aan de kop gaande Grace Again. Mat haar tegenstand was het snel gedaan, toen ook Gallant Way en Goudplevier S de favoriet navolgden. Gedrieën draaiden zij het 400 meter lange laatste rechte stuk in. Oer We-sï- lanidia leek naar een moeiteloze zege te gaan, dioch toen ook bij de merrie de staart als téken van vermoeidheid op en neer zwiepde en Van der Lubbe haar geen step sneller kon laten gaan, kwam Piet Smti met een verrassende sonant voorbij de leidster. Zó snel ging Gallant Way, dat hü op de laatste 100 meter zijn voorsprong zells tot twee lengten kon vergroten. Tweede bleef Ger Westlamdla vóór Goudplevier S, die bij een betere start nog gevaarlijk had kunnen zijn voor Gallant Way. De winnaar brak het vorig jaar door Fer- nandel gevestigde kilometerreeord en bracht het op 1 min. 24,5 sec. De uitslagen zijn; Draverijen: Uraniap/jjs 2000 m: 1. Gaston v. d. Lente 1.26.3; 2. Farm Lary; 3. Goudster J. W. 900. PI. 1.70 2,90 1.30. K, 7.00. Cov. 11.30. Trio 464,90. Ybe van Papenhoefprljs 2000m; 1 Fenno Silk 1,25.8: 3. Eraldo Con Dlos; 3. Prisa Ab. W, 5.50, PI. IJ» 5.90 2J0. K. 9.00 Cov. 21.90. Trio 830,30. Derby G prijs 3500 m: 1. Gallant Way 1.24.5; 2. Ger Wesflar.- dla; 3. Goudplevier S. W. 4.50. PI. 1.90 1,70 3 50, K. 8.00. Cov, 7.10. Amatcurkamplocn- schap 3100 m: 1. Enigste 1.35.1; 2. Darting Adrie V: 3. Benny Hollandia. W. 3.50. Pf. 1.40 1.80 150. K. 6.10, Cov. 0.60. Trio 138.20. C Alkestls van E prijs 2100 m 1, Santan Hanover 1.21.7; 2, Blazing Song: 3. Nick. W. 2.10 (Stal). PI, 1.50 2.10 1.60. K. 9 60. Cov. 6.90. Leo Enfflebertprljs 2100 m; Duchesse Mae 1,21.5; 2. Diana R: 3. Diogen W. 2.00. PI. 1.20 1 60 1.30, K. 5.30. Cov, 6.30 Annemleke lïollandlaprija 2120 «n: 1. Epilog V 1.20.9; 2. Gotland; 3. Elvera. W. 3.30 PI. 1.80 2,30 4.40. K. 3.60. Cov. 6.40. Rcnne»ContessaprUs ca. 1900 m le afd.. 1. Lady SusJe; 2. Blizzard: 3. Pawnee. W. 3.80- Pi. 1M 2.10 K. 7.60, Cov. 4,60. 2e aid I. Molvedo II; 2. Flagrant: 3. Araean. W. 2.10. PL 120 1.30. K, 2.70. Cov. 3.00. Tweede Veefonilsprljs (ca. 2150 m): 1 Compensation II; 2. Cin'Cln; 3. Cambrou- sard. W. 2.00. PI. 1.10 1.60 1.40. K. 3 80. Cov 4 50.- Trio 30.20. Totallsatoromzet 383.269.50 EERSEL, zondag (ANP). Aad Steyien van de atletiekvereniging Ei- baigen heeft vandaag met overmacht het Nederlandse kampioenschap 25 ki lometer behaald. Steylen had in Eersel. meer dan twee minuten voorsprong op zijn naaste concurrent Wim Hol. Bij gunstige weersomstandigheden heeCt Steylen op het parkoers van 12,5 km, dat twee keer moest worden afge legd, geprobeerd zijn record op de tien Engelse mijlen te breken. Steylen bleef echter ongeveer twintig secon den boven zijn topprestatie op deze afstand. (Van onze schaakmcdcwcrker) AMSTERDAM, zondag. De bijna 25-jarige Tsjechische grootmeester Lubomlr Kavalek is winnaar gewor den van het achtste IBM-toernooi. In de gisteren gespeelde laatste ronde moest lijj in een negen uur durende strijd alles van zichzelf vergen om re mise te spelen tegen de Rus Alexan der Kotow, die buiten verwachting een bijna onoverkomelijke hindernis werd. De Rus Bronstein, die remise speel de tegen de Hongaar Lengyel, eindig de op een halve punt achterstand als tweede. Daarachter plaatsten zich twee Nederlanders op een door vijf man gedeelde plaats, Hans Ree en' Kick Lange weg, die tegen elkaar re mise speelden. De uilslagen van de partijen uit do vijftiende en laatste ronde van de groot- meestergreep zijn: JongsmaZuldema 54li; Bronstein— Lengyel )ili; BliekDormer 0—1; Maro- vlcSJamXowltsj lili; Ree—Lange weg lili; BouwmeesterKuljpere Vtli; Ko tow—Kavilek li—14; Ciric—Ivkov li—A. De eindstand is: I. KavAlek (TsJ.sl.) 10li punt; 2. Bron stein (Rush) 10; 3/7 Cirle (Joeg.), Lange- ivkov (Joeg.), beiden 8; 10/11 Kotow (Rusl.) cn Marovlc (Joeg.), beiden 714; 12 Bliek (Hong.) 7; 1» Bouwmeester 6; 14 Jongsma 5; 15 Kuypers 414; 16 Zuidema 81a. (Van onze honkbalmedcwerker) ROTTERDAM, zondag. Sparta cn Haarlem Nicols wonnen zoals verwacht hun wedstrijden. Haarlem Nicols versloeg OVVO met 61 en Sparta had geen moeite (11—1) mei een ongeïnteresseerd Storks. Van de Haagse ploeg waren namelük vyf spe lers op vakantie. De overige wedstrij den bi de hoofdklasse werden afgelast. De zege in zevén innings op Storks heeft Sparta vee2 vertrouwen gegeven voor de komend# „doublé" tegen de Haarlem Nicols die beslissend zal zijn voor het kampioenschap. „We lusten de Nicols nu weer rauw", zei Spawa- eoach Henlk Hendriks na afloop. „In deze vorm zijn we in staat om drie maal van de Haarlemmers 4c winnen. Daarbij reken ik dan ook maar vasi do beslissingswedstrijd". Storks, dat vooral verdedigend faal de, heeft Spatte alleen in de eerste drie innings behoorlijk tegenstand ge boden. De Hagenaars hadlden toen zelfs een 10 voorsprong ttoor een punt van dc Jager in de eerste slag- beurt. Daarna begon het Storks-veld ech ter fouten te maken en bleek dal wer per Roy Renooij eveneens niet in zün hoste vorm was. Hij kwam tot dc vol gende cijfers: 8410. Binnen vier innings scoorden dc Spartanen me; Simon ArrinidoU aan liet hoofd elf punten. 111. Hoofdklasse Haarlem N. 16-28 Storks 17-14 Sparta 16—24 HCK 14—10 OVVO 17-20 HCAW 15— 8 ABC 15—IB Schoten 16— fi Hoofdklasse: HKC—HCAW afg ABC- Schoten afg. Haarlem NicolsOVVO 6—1. Storks—Sparta I—11. Eerste klasse A: volewijckersGiants Diemen 5—7. RAP—ADO afg. Ajax- HCTIW 3—0: UW—Thamen FSV 2—6; HSC "rtlburcOnze Gezellen 7— Tweede klasse B: DSSBlauw Wit 7—5. Laakkwartier—Ncptunus 2—6: Euro Stars ■—VUC l«1: DHS—Blocmondaai 10. Derde klasse D; TYBB—DVH 3-6: Ril perdat—Vodo 56—JU; HVH—Libanon afg. Nad o V—VFC 6—14. De winnaar van de Derby, Gallant Way, met pikeur P. M. Smit, Op de achtergrond Ger Westlandia, gereden door R. Q. J. van der Lubbe. die tweede werd. (Van onze crickctineclewerker) AMSTERDAM, maandag. De cricketer? heblicn dit weekeinde de nodige last van dc regen ondervonden. Het kind van dc rekening werd het Amsterdamse YRA dat in Den Haag legen HCC II een fors totaal scheen op te houwen, voordat de strijd bij een stand van 138 voor 2 definitief moest worden gestaakt. Het aantrekkelijkst was de ontmoeting lussen HBS en Rood en Wit. waarin de Hoiitrufetbewoners tegen hun gewoonte in met neer aan vallend spel uit de hus kwamen en acht mi nu ten voor lijd met nog vijf wickets in handen de zege grepen, nadat de Haarlemmers op 190 voor 5 gesloten hadden. Minder aantrekkelijk was het optreden van koploper HCC in het treffen met het Rotterdamse VOC. VOC sloot op 103 voor 9 en gaf HCC 134 minuten te batten, doch HCC, dat anders voor geen kleintje vervaard is, dacht er nu anders over cn stelde zich met een draw tevreden: 59 voor 5. ACC moest haar come-back op haar eigen terrein met een nederlaag tegen het Haagse Quick bekopen. De Amsterdam mers kwanten via een stand van 35 voor 5 aan een totaal van 12U, waarna de Haantjes ten koste van slechts drie wickets de overwin ning veilig stelde". Zaterdag deelden Rood en Wit ert HCC II de pun ten. Het Rotterdsamse VOC sloot tegen' HCC op 163 voor 9, na goed spel van Van der Breggen (137), Tony Bakker (30), Ouwerkerk (29), Lindeboom (26 not out) en Dolf van Weelde (22). HCC zag echter met nog 134 minuten te spelen geen kans voor de runs te gaan en kwam niet verder dan 59 voor 5. Cornells (2 voor 20), Linde boom 1 voor 16) en Tony Bakker (t voor 0) deelden de wickets. In de eerste klasse B sleepte Bloe- mendaal een benauwde 2ege op Spar- ta weg. Sparta kwam voor 107 aan de kant, waarna Bloemendaal met de laatste spelers aan de wickets drie mi nuten voor tijd tot winst kwam. De Krekels (162) moesten tegen het Nij meegse Quick (112 voor 6) niet een „draw" genoegen nemen. Ook in het Schiedamse duel tussen Excelsior en Hermes DVS bleef een beslissing uit. Hermes DVS sloot op 151 voor 8, na dat negen spelers de dubbele cijfers hadden bereikt. Excelsior kwam tot 55 voor 2. voordat ook hier de regen spelbreker werd. De standen zijn IA; IB; HCC I 11 35 Krekcis 12 38 HBS 11 28 Excelsior Ï2 35 Rood en Wit 11 28 Quick N 12 30 POC 12 29 SSCC 1 Quiek H 11 28 Sparta 1 ACC 12 26 Hermes DVS 11 22 HCC 11 11 21 Blocmendaal 11 2(1 VRA 10 17 Bood en Wit II 11 10 OOSTVOORNE, zon dag. Op dc asfalt wegen rond het Kruininger Gors heeft Aad Steylen van ASV uit Eibergen een 10 km. wedstrijd voor KNAU-Ic- den gewonnen, die georganiseerd was door Metro in samenwerking met Volksbond tegen Drankmisbruik. De zege leverde hem een grote beker en een draagbare radio op. De uitslag was: 1. Steylen 26.26.2. 2. Dick de Bruin (AVR) 29.0Ö.4. 3. Hans van Kasteren (Sparta Den Haag) 29.43. 4. A. v.d. Heijning (VOLT, Bre da) 29.58, 5, A. Piotei's (Sprint. Bre da) 30.24, De volkscross over 6 km wer<l door alie 400 deelnemers binnen de limiet van 45 minuten volbracht. IMATRA. zondag (ANP). De Britse coureur PM Read (Yamaha) is zondag in de Finse plaats Imatra we reldkampioen 1968 geworden In dc 125cc~klasse door zijn overwinning in deze klasse tijdens dé Grote Prijs van Finland. Door een zege in de 250 cc-klasse nam Read bovendien de leiding in deze klasse over in de competitie voor het wereldkampioenschap van zijn land- en stalgenoot Bill Ivy, die na' een val, waarbij hij niet gewond raak te, de strijd staakte. De uitslagen zijn: 125 cc: I. Read (GB), Yamaha, gom, snelh. 137,4 km/u. 2. Ivy (GB), Yamaha, a. Rosner (O.Did) MZ. Stand .wereldkampioenschap: 1 en we reldkampioen Head 48 punten. 2. Ivy 18. 3. Molloy (NZ) Bultaco. 12. 4. Cancllos (Sp) Bultaco II 250-ce: t. Read (GB), Yamaha, gem. anelh 126.2 km/u. 2. Kosne-r (O,Did). MZ, 3.04 57.3. 3, Gould (GB) Camaha. Stand wereldkampioenschap: 1 Bead 44, 2. Ivy (GB) Yamaha 33. 3. Rosner 33. 500-cc: I. AfiOStlni (It.), MV, gem. snelh. I43A km/u., 2. Flndlay (AusW.) Matchless, 3. Woodman (GB). Seclcy. Stand wereldkampioenschap1/wereld- kampiocn Agostlni 64, 2, Findlay 34. 3. Marsovszki cn Williams (GB), Matchless, heiden 9 punten, ZUspankla&se: 1. Fath (W.DId). URS. 57.39.3. getn. snclh. 125.5 km/u. 2. Luth-< ringshauser (W.DId), BMW, 3. Auerbacher (W.DId), BMW. Stand wereldkampioenschap: 1. Auerba cher cn Fath, beiden 21, 3, Attenberger {W.DId», BMW, 17, 4. Schalmt (W.DId), BMW, 16 punten. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zondag. De S.V. Hoogvliet speelt zaterdag a.s. op haar terrein aan de Herikweg een vriend schappelijke wedstrijd tegen de Rot terdamse oud-internationals. Het duel begin: om zes uur. Het batig saldo is bestemd voor het clubgebouw vat) de S.V. Hoogvliet, dat begin dit jaar door dc ontploffing bij de Shell schade heeft opgelopen. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, zondag Ajax heeft de oefenwedstrijd tegen Elinkwijk met 3Z gewonnen, nadat de rust met I —1 was ingegaan. Ofschoon het veld van de Utrechters door grote plassen regenwater vrijwel onbespeelbaar was geworden, slaagden beide partijen cr (och in de 8100 toeschouwers bij vla gen uitstekend voetbal te laten zien. F'"'kwijk was in het veld weinig' zwakker, maar had vaak geen ant-j woord cp het soms schitterende post-1 Urspel van de landskampic?nen. Nu-! n'nga, ICe'z3r. Swart en de v:ot Da-} n ri'S'n cpgastelde cn vv: .cnsteliik Fpe'erde Muhren kwamen al'e-en voor] doelman Van der Po", te s'aa-). maar' dcc roote even zo vaak schaterend. Voor Ajax scoorden Keizer» Suuren- donk en Nuninga. Blaauw (straf schop) en Teunissen maakten de doel punten van Elinkwijk. In Den Haag behaalde ADO voor i0.000 bezoekers een grote overwin ning (5—1) op de Russische kampioen Dynamo Kiew. Voor rust legden Heij- nen (2x) en Schoenmaker de basis voor deze triomf. Een kwartier na de hervatting scoorde de voor Maassen Ingevallen Piet Giessen een prachtige Jreffer. Aarts zorgde eerst voor 50, voordat, da Russen tegenseoorden. Overige uitslagen: SpartaMilhvaïl l1 (Conlon 0—1, l< lijn Jan uit strafschop 1—I), AZ '07—Sheffield United 1—2 (S. Tijm 1—0, curf l—l en Barlow 1—2). PSV—MSV Duisburg 1—0 (Van der Kuylen), Fortuna/ Sittardia Combinatie—Dukla Praag 2—2 (Tomasek 0I, Coenen 11. W. Dullens 2—1. Nederost 2—2). MW—Rot Weiss Es sen 42 (Brokamp I—0, Dijkstra 2—0, Bro- k3mp 30, Hoenen 4—0, Tonk 41, Littek 4—2), SC CambuurConcordia Hamburg 41; Sehalke '04NEC 62: Veendam— Allona 'S3 (W.-Dld.) 9—1: NAC—Baronie 30; FC Den Bosch—Charlton Athletic 2_0 (l—O): Vitesse—VFL Bochum 2—1 Antwerp FC—Transvaal (Suriname) 2—2. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zondag. Voor het eerst na de vakantie werden zondagochtend weer trainlngsrltten gehouden. Uitslagen: Coureur Viaardlngen—De Rotterdamse Leeuw: A-klassers: 1 M. Verwey (DRL): 2 J. Timmers (C); 3 F. Heyster (C); 4 J. Til. burg (DRL,*; 5 R. de Jager (DRL). B-ktas- ters: 1 D. de Pa gier (C): 2 L. Verwcy (DRL); 3 N. dc Vries; 4 M. Drop; 5 A. Ue- brcehts (allen C). A-junloren: 1, A. Schou ten <C): 2 J. v. d. Lustt (DRL); S L. v. d Gaag (C). B-junloren: 1 R. MeeldÜk tC); 2 L. de Pagtcr <C>, Fcycnoord—Rotterdam: A-klassers: 1 T Bermon: 2 E. v. Beek; 3 E. v. Bockhove: 4. M. Smits; 5 G. Blom (allen F). 8-klassers 1 H, Vos (R>; 2 3. Ztiydweg; 3 C. Stegenga: 4. A. vd. Höek; 5. P. v. d. Elzen (allen Fl A-junloren: 1 A v. Helden (R); 2 J, Hlm- stra (F); 3 G. Broercn (F); 4 D. Wessellna (R); 5 J. V. Wlcrlngen (F). B-juntoren: l S. Huizin era (F): 2 C. CalautI (R): 3 P. de Smit (F): 4 Mej. K. Vos (H); 5 H. Budding (R). C-juntoren: 1 M. Huizlnga; 2 M. Kemp; 3 J. Torque (allen Fl; 4 K, de Vro. men IR); S C. Janssen (F), VeteranenSportlef: A-klassers: 1 Zutde. ma (Den Haag): 2 v, d. Velde (Den Haag) 3. v. Schaik (Utrecht); 4. v. Dongen (Am sterdam); D Diepstraten (Dordrecht) B- k!assure: l. De Vette (Delft)2. Visser (Dor drecht): 3 Verheul (Rotterdam); 4 Brandt (Den Haag); 5. B-rink (Den Haag). C-klas- sers: I Groeneveld (Den Haag»: 2 Janse (Rotterdam): 3 Timmermans (Rotterdam); 4v.d Burg (Utrecht): 5 Waas (Rd'aml. (Van onze ten nismedewerker) ROTTERDAM, zondag. Voor hel jeugd toernooi van Toeg/Hillegersberg dat tot en met vrijdag op het Nenij- to-tennispark wordt gehouden zijn 130 inschrijvingen binnengekomen. Het toernooi heeft een internationaal tin tje door de deelneming van. vier Spanjaard©). Er wordt gespeeld in' drie leeftijdsgroepen. De finales wor den vrijdagmiddag gehouden. Res. eerste klasse-, UW 2—Schoten 2 4— 4; Ajax 2—Cclerit3B 2 4—1; OVVO 2—Spar ta 2 1—10 Sp. 2 kampioen; Haarlem Nicols 2—SC Haarlem 2 verregend. Res. tweede klasse BEuro Stars 2— Onze Gezellen 2 3—2; HSC Tilburg 2—Nep- tunus 2 4Storks 2—Feüenoora 2 8—C, Schiedam 2—Spairta 3 '16—0, RAYON ROTTERDAM Eerste klasse: Gouda—CVV 9—0: SCO- DOS'32 3—23: SCR—SRA 13-0. Tweede klasse: Left Riparians—Won 4—12; RZ—SVÖ: ZwllndrechtBHC BHC niet opgekomen. Hes. eerate klasse: Sparta 4Schiedam 3 19—7: Feljenoord 3DHS 2 25—0: Thr Hawks 2—Euro Stars 3 5—23. Res. tweede klasse A: SCR 2—DOS '32 5—fl; Neptunu* 3—Feljenoord 4 3—8: VFC 2CVV 2 niet doorgegaan. Res. tweede klasse B: DOS '32 3DRZ 2 16—8; Left Riparians 2—Sparta 5 3—16: CR 3—Gouda 2 4—11, nrrm WB ROTTERDAM, zondag. In de eerste klasse B heeft frWwKVi-l" Feijenoord de titel thans voor het grijpen. Dank zij de fraaie 110 overwinning op concurrent Celeritas bedraagt de voor sprong op de Haagse ploeg thans drie punten. Feijenoord gaf in Den Haag reeds in de eerste slagbeurten zijn visitekaartje af. Na drie in nings keek het falende Celeritas namelijk reeds tegen een 8—0 ach terstand aan. In tic tweede slagbeurl scoorden voor Feijenoord Harry Blijden, Tom van Uitcrt en ïrven Simmons. In dc derde stagbeurt verschenen voor Feijenoord alle spelers in liet slagperk en werd de voorsprong op 8—0 gebracht, ln die galsbeurt imponeerden Huub Kohl, Jan van Gent en Ton Steen bruggen met twcehunkslagen. MAASSLUIS, zondag. Rudl Lie- breehis moest zaterdag in de ronde van Maassluis dc eer laten aan zijn rivalen G. van Hemert en 3. van Driel uit Werkendam. Met banddikte ver schil won eerstgenoemde in grote s'Ui- Het trio heeft het grootste deel van de 100 km de toon aangegeven. Vijf tien ronden voor de finish ontsnapten zij uit het langgerekte peloton. Dc voorsprong bleef 120 m, Henny Ver beek en Wim Liebrechts deden ver woede pogingen om de voorsprong van helt trio te niet le doen, maar hel verschil bleef gehandhaafd. De belangstelling voor de traditio nele ronde was uitermate groot. Er waren 65 renners aan de start ver schenen. Voorzitter G. Boer van Apol lo. de organiserende vereniging, over handigde de Werkendammer G. van Hemert de krans, alsmede een bos bloemen van de burgemeester. Uitslagen: 1 G. van Hemert. 231.17; 2 J. van Drlel (Werkendam), 3 R. Liebrechts (Viaardlngen), 4 H. Verbeek (Poeldtlk), 3 W. Liebrechts (Viaardlngen). De adsptrantcn reden 25 km. Uitslag: l H. Verburg (Den Haag). 44.55 sec., 2 R. Beusekamp (Hl. Ambacht), 3 R. Aversteeg (Rotterdam», 4 A. van Herk (Berkel). 5 J v d. Lugt (fierkel) Dc nieuwelingen kwamen aan de start voor 60 km. Uitslag: I P. Nljssen (Eindho ven) 1.17.25: 2 C. Berkhouwer (Stolwijk!, 3 J Booy (Pa-pendrecht), 4 F, v. d. Goes (Rotterdam), 5 H. Rietkerken (Schiedam» (Van onze sportredactie) SCHIEDAM, zondag. EefJe Hel ders uit De Wonde is zaterdagmiddag verrassend winnares geworden van dc wielerwedstrijd tc Schiedam. De vele toeschouwers zagen haar in de laalsle ronde een kleine maar beslissende voorsprong nemen. Kopstukken als de zusjes Hagc, Toos Smulders, Eefje Helders en Jan- ny Jonkers waren de gehele wedstrijd voorin te vinden. Bella Hage probeer de met een felle demarrage alleen weg te komen, maar dit lukte niet. ïn de laatste ronde was het Eefje Helder» die een tiental meters voorsprong wist ie nemen. Bij de adspiranten was hei Den Hartigh uit Blaaksedijk die de over winning in de wacht sleepte. Drie ronden voor het einde nam hij hon derd meter voorsprong en stond die niet meer af. Favoriet Ferry Dolstra won de spurt van het peloton en werd tweede. Uitstag: Dames: 1 E, Helders (De Woude) 50 km ln t.21.49; 2 Chr, Goemlnne (Belgifc); 3. B. Hage (St, Maartensdijk): 4 T. Smul ders (Gerwen); 5 J. Jonkers (Gameren); 6 H. Heemskerk (Oude Ade); 7. K. Hage (St. Maartensdijk)8. C. Boon (Den Hclüeri; 9 fl, Hondevcld (Roosendaal}: 10 N. v. Diik (Nuenen». Adspiranten: 1. D. den Hartigh (Blaaksc- diik» 25 km in 39 28; 2 F. Doïstra (Schie dam); 3. R. Beusekamp (Hendrik Ido Am bacht): 4 J. Heemskerk (Oude Ade); 5 A v. Helden (Rotterdam); 6 A. v. Kerk (Ber- Bij Celerfcas verscheen daarna Hans Wcon ink op de werpheuvel en hij be teugelde lange tijd de Rotterdamse aanval. In de zevende sLagbeunt zorg de de snelle lrvem Simmons voor 90 en een slagbeurt later sloeg Huub Kohl zijr. traditionele homer met Wil de Waard op de kussens. Verdedigend maakte Feijenoord een goede indruk slechts écn fout tegen Celcriitas ne gen. Marcel da Bruyn wierp 5-2-2. Ncptunus behaalde in de uitwed strijd togen Laakkwartier de tiende overwinning in successie, Een zege, die overigens moeizaam tot stand kwam. Tot bij het ingaan van de laat ste slagbeurt was de stand nog steeds 22. Laakkwartier nam in de eerste innings een 2voorsprong, maar hnnkslagen van Harry Beunk, Henny rouwe en Piet Eenhoorn zorgden in de tweede slagbcuxc voor een 22 stand. Neptiinus moest toon tot de ne gende slagbeurt wachten eer de 62 overwmn'ng kon worden begroot. Wim Corprieyn bereikte door een fout de honken, waarna Harry Beunk een honkslag plaatste. Wijd voor Henny Lauwe en Dolf Hof, alsmede een steo sjag/honkslag van John do Bruin waren voldoende voor de winnende pun en. Winnende werper Karei Bode maakte met de cijfers 82i een sterke mdruk. Euro S'ars zag de laatste kansen op de ite) in rook opgaan. De thuiswed- s'-rijd tegen Haagse VUC werd name lijk met 41 verloren. Dankzij een honkslag van Yvo Boersma nam de Haagse ploeg een vlotte voorsDrong en in de zevende slagbeurt groeide do voorsprong van VUC to'. 4—0. Eerst ïn de achtste slagbeurt scoorde Euro Stars een punt op hot werpen van Ronny Stoop. Henk Kouwen.berg scooreb op een tik van Jan Bouts. Ccrste klas A Eerste klas B Gmnis D, 9--16 Feijenoord II—-20 Ajax 9-14 HSC Tilburg 12—17 Volewijckcrs 11—12 Celeritas 10—15 RAP 9—10 TerrasvoceJs 12—12 HCTIW 10— 8 HHC 11—10 ADO 8— 6 On ze Gezellen li Tbarr.cn 11— 0 PSV 12— UVV 9—4 Schiedam li—; Tweede Klas B Derde klas D Neptunus 10—16 DVH 12 Euro Starsc U—14 HVH 10—2( Laakkwartier 12—12 wc 12_1 Blauw Wit 10— 8 Nado V 12—ló Blocmendaal 118 TYBB IJ10 DSS 136 Libanon 50s DHS 114 Rlpperda 11 Vodo 12 (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag. Over maas heeft zaterdagmiddag op eigen terrein onder het oog van 3000 toe schouwers een knappe partij gespeeld tegen een teleurstellend Feijenoord B. Dat Feijenoord desondanks een 10 overwinning behaalde, kwam voorna melijk door een gebrek aan conditie in de Overmaas-ploeg. Het enige doelpunt werd in dc •tweede helft gescoord door Ruud Geels, na eon pass van de overigens matig spelende Jan Boskamp. Eddy Treytel kreeg weinig gelegenheid zijn talenten te tonen. De nieuwe Over- maas-voorwaartsen, te weten Wim de Kreek (ex-DFC). Jan Rooymans (ex- Feijenoord) en Wim Froriks (ex-For- tuna VI.), die elkaar ln de combinatie wel wisten te vinden» schoten tekort in de afwerking. De 33-jarige Reinier Kreijermaat. die als rechtshalf was opgesteld en verdedigend een redelijke partij speel de, faalde bij het uitdelen van de pas ses. „Het is me tegengevallen", vertel de hij na afloop enigszins gedepri meerd. „Ik had juist gehoopt tegen Feijenoord een goed debuut te ma ken." Scheidsrechter Breevoort had het juiste ritme nog niet te pakken. Hij liep de spelers hcrhaaldeliik in do weg. (Van onze sportredactie) awnffHiBm oude tonge. mi'IJ. uh u 1 hJÜU zondag. Tot grote vreugde van het talrijke publiek was het Bram Breur uit het naburige Nieuwe Tonge, die zaterdag als snelste in een massasprint de Ronde van Oude Tonge voor amateurs op zijn naam schreef. Het was weer het oude liedje; veel premies en daardoor een hoog tempo, waardoor maar al te vaak uitlooppo gingen reeds in de kiem werden ge smoord. Tot schrik van de jury was het tenslotte een massaal peloton, dat zich voor de eindsprint aandiende, waarbij oud-sprinter Bram Breur zich de snelste toonde voor Rentmeester en Legierse, die in deze volgorde op de ereplaatsen beslag legden. Uitslagen: Amateurs (100 km In 2.26.18) J. Breur (Nieuwe Tonge), 2. Rentmeester (Hooger- helde); 3. Legierse (Den Bommel); 4. Min- neb&o (Rotterdam); 5. Hoogertirfde Ossen- drecht)6. Kroonen (Dordreeht) 7. v.d. Wllk (Naaldwijk) B, Klsner (Utrecht): 9. Verkelt (Belg.»; 10. Naaktgeboren ('s Gra vendeel). Nieuwelingen <60 km 1.26.121). 1, Priem (SI, Kruisl: 2. Wlelhouwcr (Sommclsdijk); 3. v.d, Hoek (Dirksland); 4. Van Groe/e» (Made); 5. ScheMLng ('s Gravendeel); 6. v.d, Mcyden (Puttershoek); 7. v.d. Lelst (Rot terdam); 8. De Jong (Valkenswaard); 9. Roos t's Gravendeel); 10. De Bruin, (Mole naarsgraaf). (Van onze zèJlmcdewerker) (ngrirn MUIDEN, zondag. 835.13318 Met de internationale Hollanthvcek II op het Usselmcer voor Muiden is praktisch een einde gekomen aan de voorbereiding van onze zeilers op de Olympische Spelen. Alleen de geselecteerden in de Flnnjol- len Boudcwijn Binkhorst en Fritz Beek waclit nog een belangrijk even- ment, namelijk het toernooi in de Eu ropese kampioenschappen eind augus tus bij Mcdemblik, Van de op de Hol- landweck aanwezige Mexlcovaarders slak bet Flying Dutchman-team Ver hagen-De Jong weer boven alles uit. Ondanks een uitsluiting ln de race van zaterdag wegens een tc vroege start, behaalden zij dc fel begeerde Prins Bcmhard-wissclprijs, op de tweede plaats in de totaal stand ge volgd door Fred Imhoff en Simon KOrvcr. In de Fmnjollcnklassc ging de hoofdprijs naar de Loosdrechtse zeiler Douze, m de matig bezette Draken- klasse toonde Jan Bier zich de sterk ste met 1'1—32. Ben Verhagen en Nico de Jong die een paar weken geleden op het Bala- tonmeer in Hongarije rondzcilden wa ren over hun prestaties in de Holland- week bijzonder tevreden. De Daisy loopt voortreffelijk en is vooral bij licht weer bijzonder snel. Ben Verha gen heeft de tuigage waarmee hij in Hongarije het brons veroverde zorg vuldig opgeborgen. Dat komt niet eer der uit de zcilkist dan m Acapulco. Maar met zijn tweede keus zeil was Verhagen ook dit weekeinde weer op permachtig. In dc zaterdagrace drukte hij juist iets te vroeg clc neus van zijn, schip over de startlijn en werd daar door later uitgesloten. Bijzonder jam mer, want van start tot finish zeilde de Rotterdamse autohandelaar op kop van het ruim dertig schepen tellende F.D.-veld. Door de uitsluiting van Verhagen ging nu de dagprijs naar Ferdinand Eekels. Op de slui tingsdag nam Verhagen revanche. Op nieuw was hij bij de start goed weg maar nu volgens de regels. Na hot eerste kruisrak lag hij al op kop, oen voorsprong die hij in ieder rak wist te vergroten. Fred Imhoff, na het eerste kruisrak vierde achter de bekende Duitse Olympische geselecteerde Carl Haist, en Butler uit Rhodesle, sloeg in bet tweede kruisrak zijn slag en steeg naar de tweede plaats achter Verha gen. In de totaalstand kwam Fred Im hoff hierdoor met een score van 74-—22 nog op de tweede plaats. Uitslagen Flying Dutchmen; zaterdag: 1. Ekcls, 2. Imhoff. zondag: 1. Verhagen (hoofdprijs». 2. F, Imhoff, Hornet: za: X. Kuiper, 2. Kol- dew)j: zo.: I. Kuiper (hoofdprijs!, 2. MÜllcr. Draken: za, 1. Freeh, 2, Bakke; zo.: I. Klomp, 2. Bier (hoofdprijs). Pampus, za.: 1. Palama, 2. Vnn Geijn; zo.: 1, Seholtz. 2. Decker. Hoofdprijs: Besseling. Flnnjollrii, za.. 1. Binkhorst, 2. Kruyer; zo.: 1. Kruyer. 2. Seret, Hoofdprijs: Douze, Vrijheid, za,: 1. Hattetn, 2. Blegefaar; zo.: 1. Blegelaar. 2. Haltent (hoofdprijs). Randmeer, za.: van Hftersma Buma, 2. Jhr. Six van HUIcgom; zo.: 1. Van Haersma Buma (hoofdprijs). 2. Rijsenbeek. Flying Junior, za.: I. Andersen, 2 Kramer; zo, 1, Andersen (hoofdprijs, 2. Van Waning. Solo, za,; 1. Kersbergen ,2. Naler (hoofdprijs): zo. 1. Th. Hoogmoed, 2. L. Hoogmoed- OK, za,; 1. Nat, 2, Imhoff: zö.; 1. Imhoff (hoofdprijs), 2. Van HHten. Tempest, za.: I. Staartjes, 2. Va nStoveren, zo., l. Van Staveren, 2. Staartjes, Geen hoofdprijs (tc weinig deelnemers), SoIInS, za.: 1. Bakker. 2. Sleeswijk; zo.: 1. Bakker, 2. SleeswijI. Geep hoofdprijs (le weinig deelnemers), llorch Jachten 2 ca 3, 2a: 1. Hozee, 2. Krulsinga; zo.: 1. Hozee (hoofd prijs), 2, Kruisinga. ïlorc kl. 4 en 5, za." 2. Koriekaas, 2. Dekker; zo.: 1, Korteka^s (hoofdprijs), 2. Dekker. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zondag In het kader van de Koninkrijksspelen 1968 zal vrijdagavond a.s. (aanvang acht uur) op het sportpark De Vaan oen duel plaatsvinden tussen het Neder lands UEFA-jeugdelftal en de Neder landse Antillen. Do Koninkrijksspelen. waaraan be halve de Antillen ook Suriname deel neemt, wordt vandaag door Z.K.H. prins Claus geopend in het DOS-sta- dion te Utrecht. De openingswedstrijd gaat tussen hel UEFA-jeugdteam en Suriname. Woensdag komen op het ADO-twrein de Antillen cn Suriname tegen elkaar uit en tenslotte volgt vrijdag de ontmoeting in Rotterdam op het terrein van Zwart Wit '28. Be halve voetbalwedstrijden zullen er deze week ook atletiek-, zwem-, ten nis- en judo-ontmoetLngen plaatsvin den.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1