Excelsior rekent Ajax op een vol tegen huis 1 1 fill 11 Sllliffll EEN HUURLING MET GEWETE Leerzame vlucht naar Apenplaneet Eigenaren van honden bekeurd |ïi® ROTTERDAM RIJNMOND mmmmm wmm FEIJENOORD ZONDAG TEGEN FRANSE KAMPIOENSPLOEG Ex-internationals voor strijd tegen Hoogvliet UITVERKORENEN Waarheen in Rotterdam? Moord tijdens filmfestival WIN EEN FILM Centraal Cineac-Bijenkorf Cineac-Beurs Cinerama Colosseum Kriterion Luxor Prinses Rex Studio '62 Corso Grand Harmonie Victoria ptjjjim 4 - vrijdag 9 augustus 1968 j V maÈméM&em VOETBAL (Van onzé sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag Zaterdagavond kunnen de Rot- __J terdnmmers op Woudèstein mot eigen ogen zien hoe het gesteld is met Ajax. Uit Amsterdam zijn berichten komen over waaien, dat er wat onrust in de ploeg van Itinus Micheïs is en dat de landskampioenen in do oefenwedstrijden tot nu toe niet zo best heb ben gespeeld, mahr welko waarde moet men daaraan hechten? Voor Excelsior is de komst van Ajax in ieder geval een hele ge beurtenis. Het ziet er naar uit dat Woudestein voor het eerst sinds Vele jaren weer eens uitverkocht zal zijn. De plaatsbewijzen zijn déze week met tientallen tegelijk de deur uitgegaan. Daar is natuur lijk in de eerste plaats Ajax verantwoordelijk voor, maar vele Rot terdammers zullen ook de nieuwe ploeg van Excelsior wel een aan het werk willen zien. Voor Bob Jtanse Is het te hopen dat de nederlaag een beetle binnen de perken zal blijven, want een zw&ro afstraffing km zo vlak voor de com petitiestart ernstige gevolgen hebben. Ajax heeft aangekondigd in z'n sterk ste opstelling ie sullen veraohUnen. Er ia telf# een kleine kans dat Joban Cmyff meespeelt. Dé voetballiefhebbers in Rotterdam en omgev. ,g hebben dit weekend ove- rlg-ervg keus gei.oeg. Naast Excelsior —Ajax wordt zaterdagavond ook DEC —Sparta gespeeld en zondagmiddag zijn. er ook weer twee wedstrijden: Fêyenoord—Salnt-Etienne voor de In. ternatlonaler FusïbaU Cup en SVV— FC Twente. Bij Sparta ig Gert ter Horst al weer Opgeknapt van zijn blessure. Nol Heijerman moet echter nog tot vol gende week rust heuden. Pöljenoord heeft ook al weer ztjn deel van de blessures gehad. Eerst was Cor Veldhoen aan de beun en by Cam buur hebben Coen Moulijti en WLm van Hanegem een paar harde tikken moeten incasseren. Coen Móu- lljn is er het ergst aan toe, maar dö verwachting is dat hij zondag evenals Veldhoen en Van Hanegem zöl kun nen meespelen. Saint-Êtiéïme TEIJENOORD hnhtiAn v.l(-h Saint-ÊHeitno hebben zich door hun resultaten tégen Standard Luik al geplaatst voor de volgende ronde van de Internatio nale zomercompetitie. Het gaat er nu alleen nog ©m wie er In hun pogen eüs ecrate en wie er als tweede eindigt. FèUcnoord heeft een beter doelgemld- deldö (0—2) Jan de Fransen (85) en zou zloh zondag door een overwin ning dus vrijwel zeker kunnen stellen van de eerste plaats. Saint-Ellene Is veruit de sterkste ploeg van Frankrijk. In het afgelopen sêizoen wón de door Albert Battëux getrainde ploeg zowel het kampioen schap als de beker. In de competitie was Saint-Efcienne het gehele seizoen oppermachtig. Het eindigde met een voorsprong van elf punter.. De kern van de ploeg wordt ge vormd dóór de routiniers Bosquier en Herbin en door de Joegoslavische rechtsachter Durkovic, die niet min der clan 50 keer voor het nationale elflal uitkwam. Binnenspeler Raehld Mekloufi, bij Feijenoord bekend uit de periode dat hij voor het Zwitserse Servette speel de, Is Jarenlang de attractie van Salnt-Etienne geweest en Feijertóord had.hém dan ook graag naar Rotter dam zien komen, maar de 33-jfcrige Algerijn heeft juist deze zomer beslo ten zijn contract met Salnt-Etlenne niet meer te verlengen. Hij gaat naar Bastla of Servette. Salnt-Etlenne heeft voor Mekloufi echter een bijzonder spectaculaire op volger in de schoot geworpen gekre gen: de 2l-jarige kleurling Keita Salif uit Mali. Ongeveer éen jaar gelódeh kwam een bestuurslid heel toevallig in contact met de Westafrikaan. Bij Salnt-Etlenne stelde men er zich niet te veel van voor en toen Kelta per vliegtuig in Parijs arriveerde, ver zuimde men hem af te halen. Keita stapte In sen taxi en Het zich op kos ten van zijn nieuwe club naar Salnt- Etienne rijden. Dasr bewees Keita al gauw dat hij een speler van klasse •was. In Frankrijk vergelijkt men hem nu met de onvergetelijke Ben Barek en met Eusebio. I (Van ónze sportredactie) ROTTERDAM", vrijdag, Voor hét elftal van de Rotterdamse oud-inter nationals, dat morgenavond om zes uur op het terrein van Hoogvliet de gelijknamige vereniging ontmoet, zijn de volgende Bpelers uitgenodigd: Kut- terink, W. v. d. Gijp, J. v. d. Gijp, C. v. d. Gijp, Schouten, Steenbergen, v, d, Körput, De Hartóg, Bosseiaar, De Vries en Bak. HET ELFTAL van Saint-Étienne dat vorig jaar zowel het kam pioenschap als de beker In Frankrijk won. Staande van links naar rechts5 Jacquet, Carnus, Bosquier, Mltoraj, Durkovic en Polny, Gehurkt: Fefeu, Larqué, Revefli, Mekloufi en Bereta. Rechts In de hoekt aanvoerder Herbin, FEIJENOORD; Pieters Graaf land; Rometjn, Israël, Laser oma, Veldhoen,Jensen en Van Hane- {/em, Sürhardzic, Kind mil, Wery, Moulijn, SAlNT-ETÏENNE; Camna; Durkoyic. Mltoraj, fiósqnier, Pól- ny; Herbin eit Jacquet; Fe feu, ReVélU, Keita, Bereta. Sparta: Van Bevereu, Pijs, Tér Horst, Eijkenbroek, Bentzon. Vrm Toledo, y. d, Veen, Wijs, Klynjan, Venneker, Klemjan. EXCELSIOR: Ceilman; G, dón Butter, Tettero, KortKleingeld; Kosten en Libregts; Blok, Kwalc- kernartt, Jacobs, flassant. SVV: y.d. Roer; Pansier, v.d. Korput, Van Leeuwen, f/oze- broefc; XVarnaar en Vér boon; Van Beiwren, Van Meeleren, Kandij» zer en v.d. Meer JJiJUlimi "^e trein uit Katanga" (The Mercenaries) is een EuBÏm opgetvonden verzinsel over de huurlingen in de Kongo die volgens regisseur Jack Cardiff wel allemaal rauw maar niet alleen puur slecht zijn. De bruten met een swastika op of onder hun hesje deugen natuurlijk niet. Die schieten kinderen dood, stelen als de raven, steken iemand onverhoeds een mes in zijn bast en zijn nog Duitsers bovendien. 4 Maar er zijn in deze film wel te verstaan ook gefrustreerde idea listen bij. Rod Taylor speelt er zo een. Hij meent aanvankelijk dat je in een slechte wereld krachtdadig voor je zelf moet zorgen, maar ont moet tijdens een gevaarlijke, maar lucratieve missie die begonnen is om 75 miljoen aan diamanten veilig te stellen en waarbij dan tegelij-1 kertijd wat blanken kunnen worden gered, een aan de universiteit, afgestudeerde neger (Jim Brown) die eerlijk voor zijn vaderland strijdt. Tussen het rauwe knokken door wisselen zij soms de neger positief, de huurling cynisch een paar vol zinnen uit on dat blijkt ten slotte toch te helpen. Want als Rod Taylor te ruw de moord op deze neger wreekt door de daaraan schuldige Duitser (met een swastika) af te slachten wil hij zich opeens laten berechten. Hij is dus in Afrika een beter mens gewor den en dat is halverwege de film ook al mei dokier Kenneth More gebeurd, die lelijk aan de drank was maar bij het kraambed van een negerin zijn le ven opoffert. Dat lijkt allemaal erg nobel, maar hét valt een beetje tegen bij het kij ken naar deze Fox film. Jack Cardiff is namelijk in dit avontuurlijke genre niet zo best op dreef. De actie rónd de trein die door vele gevaren naar de diamanten rijdt gaal nog wel, maar geloofwaardigheid van het gebeuren en de figuren staat Van het begin tot het eind beneden peil. Rod Taylor lijkt te goed om een cyni sche huurling te zijn. Yvette Mimieux blijft een zeer onduidelijk uit oer woud en en wilde negerhanden geréd blondje en zonder overdrijving kan worden vastgesteld, dat bijna alle rol len of te vaag of te nadrukkelijk wor den gespeeld. De spanning wordt hoog opgejut, maar is goedkoop en daarom soms lachwekkend ondanks de poging om het erg hard en net echt te maken. HH»» Pierre Boule wordt hier by mijn ibêten niét zó druk ge» lezen maar zijn «.aam is bekend door de bioscoopbestseller The bridge ón the River Kioöi". ÖoJc .,De Apenplaneet" (Planet of the apes) is gemaakt naar een boek van deze Franse auteur wiens /anta«le opnieuxo levendig en ironisch genoeg blijkt voor eon oor- spronfeeiijlc gegeven. Dat staat zeker niet op alle punten sterk, maar levert wel aardige situaties en verrassingen op. Het is een handig opgezet science fiction»verhacil, dat onze beschaving persifleert en toaftriu een bekende, maar nuttige strekking in getiloc/iten is. het best aanspreekt als de draai het slot inderdaad onverwacht ko Ecu Amerikaans ruimteschip waar van de slapende bemanning op de computer pi loot vertrouwt, faakt uit de koers en landt op oen onbekende pla neet. Die Ujkt onbewóond, maar de ruimtevaarders onder leiding van Charlton Heston, komen ér tenslotte mensen togen die in een zeer primitie ve staal leven en geen geluid kunnen vóórtbrengen. Daarna blijkt dat aangeklede ö&p- mensen die een veel hogere Intelligen tie hébben, op deze planeet de laken* uitdelen. Af en toe maken ze jacht op de mens en zetten hun vangat dsn in een soort dierentuin want voor huis dier is deze primitieve mens volkomen ongeschikt gebleken. Als enige overle vende van de ruimletocht die zijn vers.and behóuden heeft baart Chari'lon Heston veel opzien, Maar de apen- heet-sérs houden niet van mensen dié kunnen praten en denken en hebben daar zoals aan het slot blijkt hun goe de iedenen voor. Regisseur Franklin T. Schaffner heeft met acceptabel resultaat zijn best gedaan om de toeschóUWer het gevoel te geven dat hij In deze kleu renfilm heel ver van huis is. Wie dat geloven wil moet overigens langs heel wat schijnbare onwaarschijnlijkheden kijken, maar het ijkt ms dat da film "[VHS Uwe bewoners vem Rotterdam, 1 dus 7nensen die van buiten de stad komen en zich hier yes tip en - krijgen een. mapje met -uHgatxm over de stad. Daartoe behoort o.o. het boek je Wawrheen tn Rotterdam", waarvan thtms dé tweede druk is verschenen. Het is een uitgaue van het bureau voorlichting en publiciteit. In deze tweede druk z(jn dfuörse aanvullingen aangebracht. Burgemeester Thomassen zegt In het voorwoord tot de nieuwelingen: „Rotterdam wordt vaak een werkstad genoemd. Natuurlijk is het dat, maar Rotterdam Is veel meer, Daarover Vertelt dit boekje. Gebruikt u het als een wegwijzer naar de dingen die het leven waardevoller en rijker maken," Welnu, er is in Rotterdam heel wat te doen. Het boekje had dan ook beter „Daarheen in Rotterdam" kunnen he ten. Aangezien het „Waarheen In Rot terdam" ook voor oorechtc Rotterdam mers nog vaak een vraag is blader Ik even met u In deze gids. Ik bespaar u een overzicht van de musea en theaters. Onze stad Is rijk aan musea, dat weten we. Wat niét Ie dereen weet, is dat bijvoorbeeld het museum Boymans-Vón Beuninge» toegankelijk is voor de spotprijs van een kwartje. Voor speciale tentoon stellingen moet meer worden uitgege ven U zegt misschien ach, wat heb ik nu aan eén museum. Mijn vraag: bent u wel eens in Boymans geweest? Ik ken Rotterdammers, die er nog nooit eén voet hebben gezel. Datzelfde geldt voor het gemeente archief aan de Mathenesserlaan. Het gemeente-archief is oen openbare in stelling. Zonder dat het u iels kost kunt u binnenlopen en van alles te weten komen, zien en zelfs horen over verleden ón heden van onze stad. Duur, maar zeer aantrekkelijk is hot Rotterdamsch Leeskabinet, een in stelling waarvan u misschien nog nooit gehoord heeft. Citaat: In de lees zaal kant u zich tn een conifortöbele fauteuil, door geen telefoon of straat rumoer gestoord, In de beste boeken en tydachrijten verdiepen. Een grote tafel toont u de nieuloe aanwinsten. Ook U er een honderd meter lange tuin, waarin u zomers bulten kunt zit ten lezen. Het Rotterdamsch Leesfca- J^EGlN de«c week heeft L* de Rotterdamse politie elf eigenaren vtin honden bekeurd. Deze mensen hadden hun dieren niet aangelijnd en in een aantal gevallen hadden de honden de openbare weg bevuild. Overtreding van drtikél 77: „eenie der is verplicht er tegen té waken, dat een onder zijn hoede staande hond binnen de bebouwde kom een voet straat, portiek, stoep, trap, deurgevel of galerij' clan wel een openbare speel plaats of een speelterrein door uit werpselen verontreinigt", -De èlf honde-elgenaren zUn hal slachtoffer geworden van een. bliksem actie van de Rotterdamse politie te gen de vervulling, zeg maar bevuiling van de openbare weg. Ik zei „slacht offer", want deze actie heeft iels on redelijks. De politie houdt een actie togen do verontreiniging in het algemeen en héél toevallig worden alleen honde- eigenaron bekeurd. Jawel, je mag je hond niet los laten lopen en wie dat wel doet Is formeel in overtreding. Het Is natuurlijk hele maal geen argument als ik hiertegen over stel er gebeuren zoveel dingen die niet mogen en die worden door de politie ook niet bekeurd Er gebeu ren reeksen overtredingen vaak onder de ogen van de politie zonder dal er een proces-verbaal volgt. Als je de politle-verordening goed leest mag er bijna niets op straat. Politie kan niet overal op letten en wil ook niet binet, een oer-oezcEEipe, echt Rotter damse Instelling biedt u dit alles en rtog veel meer. In de gids zijn ook de kunstgaleries opgenomen. Rotterdam heeft er vier: galerie De Haas aan de Nieuwe Bin nenweg, galerie Maas aan de Oude- dijk, galerie Fenna de Vries aan het Eendrachtsplein en galerie Delta aan de Witte de Withstiaat. overal op lettéü. Gelukkig maar, hét leven zou zeer ongerieflijk worden. De burger gaat nu eenmaal uit van de opvatting, dat bepaalde handelln-, gen weliswaar verboden zijn, maar! dat de politie èr niet tegen optreedt. Dat geldt bijvoorbeeld voor die honde- eigenarèn. Vrijwel Iedereen die een hond heeft, laat zfjn dier van tijd tot tijd loslopen. Als er dan. plotseling oen actie wordt gehouden tegen de verontreini ging en er worden uitsluitend eigena ren van honden bekeurd, dan kan dat op z'n zachtst gezégd onelegant van de politie worden genoemd. Wat er nu gebeurd is. is precies dat gene, wat de toch stellig niet slechte verhouding burgerij-politie kan be derven. Poli tie-acties hebb&n over het algemeen iets onredelijks, Zodra een actie is afgelopen krijgen de overtre ders een beeije het gevoel - nu mag het weer. Sommige dingen zijn ook moeilijk te rijmen. Onlangs hield de politie öen actie tegen gladde banden. Op par keerterreinen en in woonstraten ge parkeerde auto's met gladde banden werden opgespoord en dq eigenaren van de wagens vonden een brief onder de ruitenwisser met de aansporing de versleten banden door goede te ver vangen. Als dat na een bepaalde tijd nog niet Is geschied krijgt de eigenaar een uitnodiging van de politie om eens op hel bureau te komen praten, Van pro ces-verbaal is dan nog steeds geen sprake. Nu weet ik wel, dal er een juridisch addertje onder het gras zit. De politie kan pas optreden tegen „gladde ban den" nis er ook daadwerkelijk met deze banden wordt gereden. Go«d, maar de vraag blijft wat Is erger een gladde band Of een loslopende hond? Stellig het eerste. Waarom dan niet tegenover de eigenaren van eventueel do straat bevuilende honden ook niet wat lankmoediger opgetreden? Waar om konden deze mensen géén waar schuwing krijgen? De wegen van de politie blijven on doorgrondelijk. aan -komt. Als kijkspel heeft „De Apenplaneet" duidelijk verdiensten. De persiflage, dié berust óp het feit dat de apen zich in hitn beschaving net zo bekrompen en kortzichtig gedragen als wij, aöct het aanvankelijk wel maar wordt te nadrukkelijk doorgevoerd en er zijn dan momenten dat film eeh beetje vervelend dreigt te worden. Dè meeste acteurs dragen een apemasker, maar slagen er verdien stelijk bi iets van hun t-öUen tè maken. Aan hét slot móét men toegeven dat het allemaal moot klopt, maar over weegt toch de indruk dat Boulle en Schaffner samen behendig een te dóorzichtige goocheltruc hebben opge voerd. C. B. DOOLAARD Deze week een een roman van James Kadlèy Chaac onder de vrijblijvende titel „vrouwen in gevaar." Dat gevaar is dan afkomstig van een 20ön van een rijke producer die samen met zijn ouders hel filmfestival In Cannes bezoekt. Dezè jöngèman (Jess Hahn) duidelijk gestoord wurgt daar éen Van de starlets, waar na zijn moeder ongewild medeplichti ge wordt. Via een chantagepoging van een fotograaf en nog een móórd vólgt dan de ontknoping en een dwangbuis. Hét is een redelijk spannende film geworden waarbij de bioscoopbezoe ker een kleurrijk kijkje wordt gegund op het caraavaleskè festival, dat het decor voor dit drama vormt. Vóór de recensie van de film „Erotiek onder vier Ogen" zie pftg. 13. De heer E. Móarschalkerwaerd, Vlaardingerdijk 154 te Schiedam, mag deze week het uitgeloofde fHmdiplorna tegemoet zien. Hij was één der vele inzenders die ons de goede oplossingen van onze vorige puzzel toestuurden: „Wat deed Je toen het licht uit viel?" Onze tekenaar stalt u ook deze week weer voor de vraag: welke filmtitel is het onderwerp van de tekening? Stuur uw antwoord per brief kaart vóór a,s. woensdag aan Het Rotterdams Parool, Postbus 876 te Rotterdam. U maakt kans op het filmdiploma, dat recht geeft op vijf maal gratis bioscoop-be zoek voor twee personen. Arena Wat niet weet, wat niet deert Enfant-Ier,rible Lcuis dsvFunès als centrale figuur in een dol dwaze klucht, gesitueerd in een Frans dorpje. Hij verkoopt wild, gevogelte en vis zonder officiële vergunning en komt daardoor in hevige conflicten met de plaatse lijke autoriteiten. Om de lach spieren soepel te houden. Nieuw, a.l. Vrouwen In gevaar Jonge man met tik wurgt tüdens film festival in Cannes een Frans ster retje van het witte doek. Dat geeft erg veel complicaties, niet in het mlmst op het gebied van de psychologie. Met Jess Hahn en Geoeviève Grand. Nieuw. 19 ie ar. Bambi Walt Disney's lief- sentimentele geschiedenis van het kleine fragiele hertje, dat toch maar een echte grote jon gen wordt en zich opwerpt als be- scnermer van hei dierenrijk. Pro longatie. a.l. In de avondvoorstellingen komt Audrey Hepburn nóg een keer te rug. anders dan men haar ge wand is, in Wachl tot het donker Is. Reprise 18 jaar, Erotiek onder vier ogen Zweeds epos op het thema van wat men in oma land buitenechte lijk geslachtsverkeer noemt. Een lerares en haar favoriete leerling beginnen een verhoudImg, Naakt zwemmen, samen douchen on een krakend bed, vormen hiervan de zicht, en hoorbare bewijzen. Nieuw. 18 jaar. Géneraal Custer's laatste op- draoht Do producenten van de Ciineramafilms vónden In de lè- gyndarachc india-nen-be vechter George Custer een man die goed genoeg was voor een nieuw spek takel op het gebogen aoek. Tweeëneenhalf uur vechten tus sen róodhutden en Lndiatnen Ls echter wat teveél van het goéde, ondanks alle suggestieve effecten. Mot Robert Shaw. Prolongatie, 14 jaar 4 for Texas Dean Martin en Frank Sinatra in een onwaar schijnlijke Story met honderddui zend gulden als Inzet .Er gebeu ren vele krankzinnige dingen rond een rivierboot die wordt omgebouwd tot casino. Ursula Andress en Anita Ekberg doen ook mee, vooral deer hun hoofd- 2akell]ke lichamelijke kwaliteiten te tonen. Reprise. 14 ja&ir. Saboteur In volle zee Marlon Brando laat de nazi's in de «beek en gaat voor de geallieerden wer ken. Eon bóót met rubber, voor de Duitsers van Tokio Tiaar Bor deaux varend, wordt door hem met springladingen onschadelijk gemaakt. Reprise. 14 jaar. Een Idioot in Parys Regis seur Serge Korber laat een goed hartige dorpsgek naar Parijs op draven voor de vervulling van diens grootste wens: de Ei fel toren zien. Hu ziet nog meer, nml. een meisje van losse zeden, wier ver standelijke vermogens met die van hem corresponderen. Zij droomt van het platteland, dus kan het een en ander mooi sa mengaan. Met Jean Lovèbre en Dany Carrel. Prolongatie. 14 jaar Lumntière Wat deed je toen het licht uit viel? Misverstanden Ln New York zonder electricltelt. Dorls Day, Terrey Thomas en Robert Morse zoeken tn het donker eon verkeerd bed en tussen deze Pi kante bedrijven door wordt een grole onderneming vcor twee miljoe-n dollar getild. Nieuw a.l Dc apenplaneet Verfilming van Pierre Boulc's beroemde science flotlon-boek. Apen 2ijn mensen en mensen zijn apen op een planeet die ver van onze goe de aarde verwijderd ls. Charles Heston ls te zien als astronaut die. samen met twee tochtgeno ten. in de handen van de apen valt, Regie: Franklin J. Schaff ner. Nieuw 14 jaar. Metro Wat deed JU nou in de oorlog, pappie? Oorlogsklucht in Ita- llsans dorpje, waar Italianen en Duitsers elkaar om beurten ver- driive.i c.r> tenslotte eeh feestelijk broederschap sluiten. Reprise. 14 jaar. Veel liefs uit Moskou De eerste en volgens velen ook de beste Bond-füm. Mot Scan Con- nery contra Spectro, Reprise 18 jaar. Elvls werkt zich uit de nesten Idool uit vroeger tijden, Elvis Presley, zingt, lacht cn speelt Op zijn zo eigen ma-nler eon film vol. Reprise a.l. Het wönder van do liefde Oswalt Kolle ia de man dte in Duitsland at vele jaron Uvert vóór een bétere plaats van dé sexualltelt in de westerse ge meenschap. HU heeft nu de gele genheid aangegrepen om énkele van zijn stokpaardjes, foutieve voorlichting, de sexuelé proble men van een pas getrouwd echt paar en van een paar dat reeds enkele jaren huwelijk achter de rug heeft, in een film te verwer ken. Prolongatie. 18 jaar. Th6 great raco Breed Uitge meten klucht rond eén autorace van New York, vla Tokio naar Parijs. Tony Curtis heeft Natalia Wood en Jack Lemmon als zeer doortrapte rivalen, die op allerlei mogelijke en onmogelijke manie ren trachten de race ln hun voor deel te besliesèn. Tevens biedt de film de grootste smijtpartij met taarten aller tijden. ProtongatLe. a.l. ïhunderbkdF are go Dö me chanische heidon van de televisie nu ln een supersonisch fllmavön- tuur. International Rescue brengt uitkomst, niets is te moeilijk. Nieuw a.l, (middag), 's Avonds de derde James Bond-productie Thunderball. Met Sean Connery, Reprise. 14 iaar, Mijn naam Is Pecos Halioen- sp western met Peter Kapp. Re prise 18 jaar, t.m. ztndsg. Thalia De laaüte trein utt Katanga Opgewonden verzinsel van Jèck Cardiff over huurlingen In da Kongo. Rod Taylor heeft de lei ding ovèr een groep vam dit soort soldaten ©n krijgt, tot opdracht een groot aantal burgers uit een fort tc vêrdrilven en en passant een fortuin aan Belgische dia manten te stelen. Nieuw 18 jaar. ,t Veaster Le gendarme de Saint-Tropèz Louis de Funès als politieman in zorinig Rtvlèra-oord, waar hij hoofdzakelijk moet optreden te gen personen dis te naakt op het strand paraderen. Prolongatie, a.l. Onderwereld van NewYork Interne moeilijkheden blf As politie vam New Ycrk. De ene agent let zo op de anders, dat de misdadigers een poosje vrij spel krijgen. Richard Wldmairk .ten- slot's, redt de zaak. Reprise 14 jaar Een cynicus en een idealist samen op het oorlogspad. Rod Taylor als de huurling en Jim Brown vechtend voor zijn vaderland in <,De laatste trein naar Katanga". (Thalia).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1